Årsberetning Vi hjelper DEG å bo trygt og godt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011. Vi hjelper DEG å bo trygt og godt!"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Vi hjelper DEG å bo trygt og godt!

2 Vi hjelper deg Fakta Gjøvik og Omegn Boligbyggelag (GOBB) ble stiftet 19. desember GOBB driver sin virksomhet på Gjøvik, Toten, Land og Hadeland. Virksomhetsområdene omfatter: * Bygging av boliger * Rehabilitering av boliger * Teknisk rådgivning * Forvaltning og regnskapsførsel for borettslag, sameier og stiftelser * Salg av boliger gjennom Garanti Eiendomsmegling * Forhandle frem gode innkjøpsavtaler for medlemmer. Den viktigste medlemsfordelen er forkjøpsrett etter ansiennitet ved kjøp av bolig. Forord Driftsinntektene i 2011 ble på kr ,- og resultatet før skatt ble på kr ,- Driftsinntektene økte på flere områder og totale kostnader er noe redusert. Det er gledelig å se at antall medlemmer i GOBB har hatt en god økning i Vi hadde en reell økning i medlemsmassen på 2,6 % og det er det meste vi har hatt siden 2007! Det skyldes en aktiv markedsføring i siste halvår og det er et tegn på at det å bo i borettslag igjen har blitt mer populært, spesielt blant de yngre. Det ser vi også på antall nye juniormedlemskap i vi fikk i fjor. I 2012 vil GOBB passere 7000 medlemmer! Vi fikk heller ikke i 2011 satt i gang ny-bygging, men vi brukte siste halvår på tomtekjøp og planlegging slik at vi nå i 2012 er klare til å sette i gang flere prosjekter (se egen omtale). I 2011 ble også mangeårig adm dir Kjell Emblem takket av. Hilsen Tom Søgård, adm dir GOBB GOBB har 7000 medlemmer og forvalter 119 borettslag, 3 boligstiftelser og 4 sameier. Til sammen utgjør dette boliger. I tillegg eier GOBB 50 % av Garanti Oppland AS (eiendomsmegling). Resterende eies av USBL.GOBB har et eget datterselskap, GOBB Prosjekt AS. Dette er et utbyggingsselskap som forestår all nybygging i regi av GOBB. GOBB er med i Norske Boligbyggelag (NBBL). INNHOLD FORORD...2 STYRETS BERETNING 2011 Tillitsvalgte...3 Styrets arbeid...3 Forvaltning...4 Service...5 Boligsalg...5 Utbygging...6 Samarbeid...7 Miljø. Likestilling...7 Datterselskaper...7 Økonomi...8 Fremtidsutsikter...8 ÅRSREGNSKAP 2011 Resultatregnskap...9 Balanse...11 Noter...13 Konsernregnskap...17 REVISJONSBERETNING...18 ADMINISTRASJONEN

3 bo trygt og godt! Foran fra venstre: Randi Skare, Lars Braastad og Ida Holm Grindstrand. Bak fra venstre: Hege Elisabeth Engen, Jøran Martinsen, Arve Thune og Tom Søgård. STYRETS BERETNING 2011 TILLITSVALGTE Gjøvik og Omegn Boligbyggelag og datterselskapet GOBB Prosjekt AS har samme styre som velges på boligbyggelagets generalforsamling. Etter generalforsamlingen i 2011 har boligbyggelaget hatt følgende tillitsvalgte: Styret Medlemmer: Lars Braastad, leder Ida Holm Grindstrand, nestleder Randi Skare Arve Thune Jøran Martinsen, ansattes repr. Varamedlemmer: Hege Elisabeth Engen, 1. varamedlem Dag Norberg, 2. varamedlem Bodil Bondeli, ansattes repr. Valgkomité Medlemmer: Aasbjørn Pålshaugen, leder Liv Madsen Jøran Martinsen, oppnevnt av styret Varamedlemmer: kari Siem Harald Hoff STYRETS ARBEID Styret har i 2011 avholdt 7 styremøter og behandlet 57 saker. Styret brukte mye tid første halvår på ansettelse av ny adm.dir. Tom Søgård overtok etter Kjell Emblem 1. September. Styret har også deltatt aktivt i arbeidet med å sikre nye tomteområder og utvikle prosjekter slik at GOBB igjen kan bygge nye boliger. Dette er også forankret som en viktig del av GOBBs reviderte strategiplan for perioden Her er det også fastsatt klare målsettinger innenfor teknisk område, medlems-rekruttering og forvaltning. Styret har også ført tilsyn med at GOBB følger opp sitt kvalitets- og HMS-arbeid og at vi tilfredstiller de krav som stilles til oss. 3

4 Vi hjelper deg FORVALTNING Forvaltningsportefølje Gjøvik og Omegn Boligbyggelag hadde pr forretningsførsel for: 117 tilsluttede borettslag med til sammen boliger. 2 frittstående borettslag med til sammen 40boliger. 3 boligstiftelser med til sammen boliger. 4 boligsameier med til sammen 77 boliger. 2 aksjeselskaper, herav 1 datterselskap og 1 eksternt selskap. Til sammen utgjør dette 128 selskaper med boliger. Budsjetter, regnskap Gjøvik og Omegn Boligbyggelag utarbeider budsjettforslag og regnskap som behandles i selskapenes styrer. Månedlige felleskostnader Boligbyggelaget krever inn månedlige felleskostnader og garanterer for betaling overfor tilknyttede borettslag. Utestående felleskostnader er på 0,74 % som året før. Alle tilknyttede borettslag er med i Borettslagenes Sikringsfond Tabell 1: Utestående månedlige felleskostnader År Utestående Månedlige felleskostnader Utestående i prosent , , , , , , ,73 Tabell 2: Medlemsutvikling År Ant. medl. Endring ,3 % ,0 % ,9 % ,8 % ,2 % ,9 % ,6 % Medlemsforhold I 2011 økte antall medlemmer med 2,6 % til Medlemmer som ikke betaler årskontingent, blir strøket senest etter ett år. For boende medlemmer blir årskontingenten betalt gjennom månedlige felleskostnader. Alle medlemmer får tilsendt medlemskort. Medlemskortet kan brukes til å oppnå gunstige rabatter hos en rekke partnere lokalt (se egen side). I tillegg kommer sentrale medlemsfordeler gjennom NBBL. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er med i ordningen med felles forkjøpsrett på boliger i 28 boligbyggelag tilknyttet NBBL. Forkjøpsretten gjelder for ansiennitet etter Vaktmestertjenester, renhold Gjøvik og Omegn Boligbyggelag har ledelse og personalansvar for 8 vaktmestere som er ansatt i boligstiftelsene, og 4 renholdere som er ansatt dels i boligstiftelsene dels i boligbyggelaget. Vaktmestertjenestene utføres i sin helhet for boligstiftelsene. Mange borettslag har egne vaktmesteravtaler som boligbyggelaget bistår med å opprette. Renholdstjenestene utføres i hovedsak for boligstiftelsene. 4

5 bo trygt og godt! SERVICEAVDELINGEN Serviceavdelingent utfører tjenester for boligbyggelagets medlemmer og for borettslagene. I tillegg utføres tjenester for andre avdelinger internt i boligbyggelaget. Viktige oppgaver er sentralbord og resepsjon, medlemskap og medlemsfordeler, avklaring av forkjøpsrett, tilrettelegging av borettslagenes generalforsamlinger, informasjonsvirksomhet m.m. BOLIGSALG Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er medeier i GARANTI Eiendomsmegling Oppland AS. Markedsføring og salg av boliger skjer under kjedens logo og retningslinjer. GARANTI Eiendomsmegling er en av landets største meglerkjeder og eies av 35 boligbyggelag med 36 meglerkontorer. Bildet viser medarbeiderne i GARANTI Eiendomsmegling Oppland AS, avdeling Gjøvik og Lillehammer. Salg av boliger Salget av brukte borettslagleiligheter viser en økning i 2011 sett i forhold til samme tall for Prisene på borettslagsboliger har hatt en økning på 2,5 %, og som forventet en del mindre enn prisveksten året før. Omsetningstiden på borettslagsboliger var i snitt på 63 dager i fjor, 2 dager bedre enn året før. Markedsandelen til Garanti steg igjen til 46 % i 2011 og det er en positiv utvikling. Antall omsatte eierboliger viser en nedgang i 2011, men dette er et område som ikke har høyest prioritet da vår fokus er å være spesialist på salg av borettslagsleiligheter og der være markedsledende. Det ble i 2011 ikke solgt noen nye leiligheter i boligprosjekter. Prøventunet III på Raufoss ble ikke realisert på grunn av sviktende forhåndssalg. Mustadhagen blokk D er under revidering og vil bli lagt ut for salg våren 2012, det samme gjelder første byggetrinn i prosjektet Diseth på Biri Tallene i tabellene under er hentet fra Garanti sin egen statistikk. Tabell 3: Salg av borettslagsboliger Tabell 4: Salg av selveierboliger Tabell 5: Salg av nye boliger Pris pr m2 BOA Prisendring År Antall Markedsandel Omsetningstid År Antall Omsetningstid År Antall % kr % 31 dager % Kr ,7 % 57 dager % Kr ,2 % 86 dager % Kr ,2 % 66 dager % Kr ,5 % 63 dager dager dager dager dager dager

6 Vi hjelper deg UTBYGGING GOBB har de siste årene bygd få nye boliger. Det siste prosjektet ble ferdigstilt i 2009 (Elverhøy borettslag på Lena). Foruten dette har det vært utbyggingen i Mustadhagen som har stått i fokus og siste byggetrinn ble ferdigstilt i 2008 (blokk C). Det er vesentlig for GOBBs fremtidige utvikling at det er en viss aktivitet på bygging av nye boliger. Dette skaper mange synergier som er viktig for vår totale verdikjede: Nye boliger gir nye medlemmer. Salg av nye boliger gir økt salg i brukte boliger som igjen er viktig for vår meglervirksomhet. Nye boliger gir også mer forvaltning. Alt dette gjør at vi i vår strategiplan har satt nybygging høyt på vår liste over prioriterte og viktige oppgaver. Derfor ble det på slutten av 2011 satt inn ressurser på å skaffe nye tomter og å utvikle prosjekter slik at vi sikret nybygging allerede i 2012 og i flere år fremover. Dette arbeidet har så langt vært svært vellykket og pr i dag har vi følgende status på dette virkefeltet: Mustadhagen: En revidert blokk D blir lagt ut for salg i løpet av forsommeren. Blokken inneholder 15 leiligheter i 4 etasjer. Vikenstranda: Vi har etablert et felles utbyggingsselskap med TBA Eiendom AS om utvikling av Vikenstranda. Her er det planlagt ca 110 bo-enheter fordelt på blokk, rekkehus og eneboliger. Dette er et stort prosjekt som skal bygges ut over flere år. Endelig reguleringsplan er nå til godkjenning i kommunen, men forutsatt at denne går gjennom så vil salget starte allerede etter sommerferien. Diseth Biri: Her har vi et tomteområde til 40 boliger fordelt på tre byggetrinn. Salget av byggetrinn 1 på 14 boliger er allerede i gang og vi håper å starte byggingen om kort tid. I tillegg er vi involvert i prosjekter på Hadeland, på Lena, i Raufoss og også i Gjøvik, men dette er prosjekter som må utvikles før vi kan si at vi skal bygge. Pr nå er GOBB godt fornøyd med utviklingen på dette området og vi ser at vi er i stand til å ha en kontrollert utbygging de nærmeste årene slik vi mener er riktig for distriktets største boligutvikler. Bildet viser en skisse av hvordan deler av Vikenstranda kan se ut. 6

7 bo trygt og godt! SAMARBEID Norske Boligbyggelags Landsforbund Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er medlem i NBBL som er en interesseorganisasjon for 57 boligbyggelag med til sammen medlemmer. NBBL driver boligpolitisk arbeid og har et omfattende faglig tilbud. Gjennom Garanti Eiendomsmegling samarbeider Gjøvik og Omegn Boligbyggelag med 31 andre boligbyggelag om markedsføring, opplæring og kvalitetssikring innen eiendomsmegling. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er medeier i BBL Datakompetanse A/S sammen med 45 andre boligbyggelag, og i Boligbyggelagenes Partner AS sammen med 46 andre lag. Kommuner Gjøvik og Omegn Boligbyggelag har et nært samarbeid med Gjøvik kommune og Vestre Toten kommune. For øvrig søker boligbyggelaget å ha et godt samarbeidsforhold til alle kommuner der det er tilknyttede borettslag MILJØ - LIKESTILLING Arbeidsmiljø Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er medlem i Land Bedriftshelsetjeneste og har avtale med Trygdeetatens Arbeidslivssenter om inkluderende arbeidsliv. Det er valgt verneombud og oppnevnt HMS-koordinator. I 2011 utgjorde sykefraværet 5,8 %. Ytre miljø Gjøvik og Omegn Boligbyggelag med datterselskap og boligselskap forurenser ikke det ytre miljø i forbindelse med den ordinære virksomheten. I byggesaker har boligbyggelaget rutiner som skal sikre oppfyllelse av byggherreforskriftens HMS-krav. Likestilling Boligbyggelagets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann. Boligbyggelaget har 17 ansatte og av disse er 10 kvinner og 7 menn. Andelen av kvinner i lederstillinger er 25 prosent. Boligbyggelaget følger Likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER GOBB Prosjekt AS Selskapet har som foremål å erverve tomter og bygge ut boligområder. Selskapet har ingen ansatte, men kjøper tjenester av ansatte i GOBB. GOBB er forretningsfører. Selskapet har for flere prosjekter under utbygging og planlegging (se egen omtale). Årsresultatet for 2011 ble på kr ,-. Mustadhagen AS GOBB og Backe Prosjekt AS eier 50 % hver. Selskapet har bygget Mustadhagen i flere år og skal nå fullføre dette prosjektet. GOBB er forretningsfører. GARANTI Eiendomsmegling Oppland AS GOBB og USBL (tidl. LOBB) eier 50 % hver. USBL er forretningsfører. 7

8 Vi hjelper deg ØKONOMI I 2011 ble driftsinntektene på kr 17,1 mill. og resultatet før skatt ble et overskudd på kr 1,5 mill. Inklusive datterselskaper ble driftsinntektene på kr 20,2 mill. og overskuddet på kr 1,4 mill. Salg er tatt ut av GOBBs regnskapet som følge av etablering av GARANTI Eiendomsmegling Oppland AS i Det gode resultatet skyldes økte driftinntekter og et stabilt kostnadsnivå. Egenkapitalen inkl. datterselskap er på kr 43 mill. Av dette utgjør bokført verdi av ubebygde tomter kr 5,3 mill. Ingen av tomtene er belånt. Dette viser at GOBB er solid og har god likviditet. Styret konstaterer at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Det er ikke forhold som ikke fremgår av regnskapet, som kan ha betydning for selskapets virksomhet. Tabell 6: Utvikling År Boliger til forvaltning Driftsinntekter Resultat før skatt Egenkapital Årsverk GOBB Konsern GOBB Konsern GOBB Konsern GOBB Konsern ,5 23, ,1 23, ,4 22, ,4 18, ,0 16, Kronebeløp i 1000 kr. Antall årsverk pr FREMTIDSUTSIKTER Budsjettet for 2012 er satt opp med et tilfredsstillende overskudd. Det er ikke budsjettert med vesentlige endringer i driften. Forvaltningsvirksomheten vil fortsatt være stabil og det er ikke budsjettert med vesentlige endringer med hensyn til antall forvaltede boliger. Når det gjelder tekniske tjenester, vil disse i hovedsak forsatt være innen rehabilitering, vedlikehold, internkontroll m.v. Det regnes med noe nybygging av boliger i Det er satt opp et eget budsjett for GARANTI Eiendomsmegling Oppland A/S. Det ventes en svak økning i bruktboligsalget, og budsjettet for 2012 er satt opp med overskudd. 8

9 bo trygt og godt! RESULTATREGNSKAP FOR

10 Vi hjelper deg RESULTATREGNSKAP FOR

11 bo trygt og godt! balanse pr 31. desember

12 Vi hjelper deg balanse pr 31. desember

13 bo trygt og godt! noter til regnskapet for

14 Vi hjelper deg noter til regnskapet for

15 bo trygt og godt! noter til regnskapet for

16 Vi hjelper deg noter til regnskapet for

17 bo trygt og godt! konsernregnskap

18 Vi hjelper deg 18

19 bo trygt og godt! 19

20 Det er vi som hjelper deg å bo trygt og godt! Tom Søgård administrerende direktør Tlf: Rolf Fremstad Teknisk sjef Tlf: Øistein Schjellerud økonomi- og forvaltningssjef Tlf: Lina Vangstuen autorisert regnskapsfører Tlf: Erik Tangen økonomikonsulent Tlf: Eva Perjord økonomikonsulent Tlf: Tone Dahl økonomikonsulent Tlf: Torger Granum økonomikonsulent Tlf: Jørund Buhaug Byggekeder Tlf: Jøran Martinsen Forvaltningsleder Tlf: Nina Slåttsveen Tveit Forvaltningskonsulent Tlf: Synøve Svendsen Forvaltningskonsulent Tlf: Anna Ween Topp Serviceleder Tlf: Christin Ramstad Sekretær Tlf: Nina Kristin Ødegaard Teknisk konsulent Tlf: Lars Tveit Prosjektleder Tlf: Trond Herman S. Hesla Driftsleder Gjøvik Boligstiftelse Tlf: Bodil Bondeli økonomikonsulent Telefon: Ansatte i Garanti Eiendomsmegling Tom Asle Jørgensen eiendomsrådgiver Tlf: Nina Sørmo megler/oppgjør Tlf: Fritjof Loen eiendomsrådgiver Tlf: Vidar Amundsen Daglig leder/fagansvarlig Tlf: Storgata 10, Gjøvik Telefon var en kommentar nederst her som jeg ikke skjønte?

Årshefte 2010. Besøksadresse: Storgata 10, Gjøvik Tlf. 61 18 13 00 Telefaks 61 17 00 33 www.gobb.no gobb@gobb.no 1

Årshefte 2010. Besøksadresse: Storgata 10, Gjøvik Tlf. 61 18 13 00 Telefaks 61 17 00 33 www.gobb.no gobb@gobb.no 1 Årshefte 2010 Besøksadresse: Storgata 10, Gjøvik Tlf. 61 18 13 00 Telefaks 61 17 00 33 www.gobb.no gobb@gobb.no 1 INNHOLD 2 FORORD 3 STYRET 3 STYRETS BERETNING 2010 Tillitsvalgte 4 Styrets arbeid 4 Forvaltning

Detaljer

Årshefte 2012. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag. Årshefte 2012 Side 1

Årshefte 2012. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag. Årshefte 2012 Side 1 Årshefte 2012 Gjøvik og Omegn Boligbyggelag Årshefte 2012 Side 1 Bilde: De nye boligene på Diseth, Biri Forord Driftsinntektene i 2012 ble på kr 18 484 399,- og resultatet ble kr. 874 797 før skatt. Resultatet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

å r s r a p p 2ort006

å r s r a p p 2ort006 å r s r a p p o r t 2006 Innholdsfortegnelse: Direktørens kommentar 5 Styrets beretning for 2006 6 Regnskap 13 Noter 17 Revisors rapport 20 LABOs tillitsvalgte 22 Ansatte, råd og utvalg 23 Oversikt brl

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2007 Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2007 VIRKSOMHETEN SOBBL ble etablert i 1946 og har gjennom 61 år utviklet og bygget over 5 500 boliger i Sarpsborg

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Årsrapport 2006 Consilio Kommunikasjon Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag, Storgt. 20, 3126 Tønsberg. Telefon 33 30 94 00. www.tnbbl.

Årsrapport 2006 Consilio Kommunikasjon Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag, Storgt. 20, 3126 Tønsberg. Telefon 33 30 94 00. www.tnbbl. Årsrapport 2006 Frederikke og mamma Ellen Frette fra Rønningen borettslag får god hjelp av forvaltningskonsulent Camilla H. Andersen. Dette er Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag,

Detaljer

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag ÅRSBERETNING FOR 2010 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

DIREKTØRENS KOMMENTAR

DIREKTØRENS KOMMENTAR ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 03 Direktørens kommentar 04 13 17 24 26 28 30 34 Styrets beretning for 2014 Resultatregnskap Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning 2014 LABOs styre og

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 2 I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin utsikt. KORT OM STAVANGER

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2008 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål åskaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG

A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG FORVALTNING EIENDOMSMEGLING - VERDITAKST ÅRSBERETNING FOR A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG 2012 Årsmelding Regnskap m/noter Forvaltningsportefølje Side 1 av 22 Side 2 av 22 Disponenten har ordet. MBBL

Detaljer

ÅRSRAPPOR T 2005 Å R S R A P P O R T 2 0 0 5

ÅRSRAPPOR T 2005 Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 2 Innholdsfortegnelse: Direktørens kommentar 5 Styrets beretning for 2005 6 Regnskap 13 Noter 17 Revisors rapport 20 LABO s tillitsvalgte 23 Ansatte, råd og utvalg 23 Oversikt

Detaljer

2MOBO / Årsmelding / 2008

2MOBO / Årsmelding / 2008 Årsberetning og regnskap for 2008 2MOBO / Årsmelding / 2008 ADMINISTRASJON PERSONALET Direktør Rolf Eidsæter Regnskapsavd. Grethe Grøvdal Avdelingsleder Randi Brokstad Eva Beate Nybø Merete Nerland Stavik

Detaljer

Årsrapport 2009 NBBL

Årsrapport 2009 NBBL Årsrapport 2009 NBBL Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 2 NBBL 4 Norske Boligbyggelag i tall 5 Den nye sjefen. Intervju med Hege Skinner 6 Boligpolitikk 8 Slutt på lavinnskuddsboliger? 9 Borettslag

Detaljer