Årshefte Gjøvik og Omegn Boligbyggelag. Årshefte 2012 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årshefte 2012. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag. Årshefte 2012 Side 1"

Transkript

1 Årshefte 2012 Gjøvik og Omegn Boligbyggelag Årshefte 2012 Side 1

2 Bilde: De nye boligene på Diseth, Biri Forord Driftsinntektene i 2012 ble på kr ,- og resultatet ble kr før skatt. Resultatet er preget av at GOBB var gjennom et omstillingsår hvor det var fokus på flytting til nye, bedre og mer tilgjengelige lokaler. I denne forbindelse oppdaterte vi også en del datautstyr som i dag er vårt viktigste verktøy. Dette har krevd noen nødvendige investeringer. Det er gledelig å se at antall medlemmer i GOBB fortsatt øker i Vi hadde en reell økning i medlemsmassen på 3,9 % og det er det meste vi har hatt siden 2007! Det skyldes en aktiv markedsføring, mer nybygging og det er et generelt tegn på at det å bo i borettslag igjen har blitt mer populært, spesielt blant de yngre. Det ser vi også på antall nye juniormedlemskap i vi fikk i fjor. Vi har ved inngangen til 2013 hele medlemmer. Vi har i 2012 satt i gang bygging av en ny blokk i Mustadhagen. Denne ferdigstilles før jul Her er allerede 11 av 15 leiligheter solgt. I tillegg satte vi i gang bygging av de 7 første boligene på Diseth på Biri og her er 5 stk solgt. De 3 første ble overlevert i mars. Byggingen av neste byggetrinn på Biri påbegynnes i sommer. Jeg henviser for øvrig til egen omtale av prosjekter lenger bak i årshefte. GOBB har fortsatt en sterk posisjon i regionen og vi jobber hele tiden for å utvikle dette videre innenfor alle våre tjenesteområder. Tom Søgård adm.dir Årshefte 2012 Side 2

3 Bilde: Det nye boligområdet på Vikenstranda. Styrets rapport Gjøvik og Omegn Boligbyggelag og datterselskapet GOBB Prosjekt AS har samme styre som velges på boligbyggelagets generalforsamling. Etter generalforsamlingen i 2012 har boligbyggelaget hatt følgende tillitsvalgte: STYRET Lars Braastad, leder Arve Thune, nestleder Randi Skare Hege Elisabeth Engen Jøran Martinsen, ansattes repr. Varamedlemmer: Torbjørn Furuly, 1. varamedlem Bodil Bondeli, 2. varamedlem Erik Tangen, varamedlem ansatte VALGKOMITE Aasbjørn Pålshaugen, leder Liv Madsen Jøran Martinsen, oppnevnt av styret Varamedlemmer: Kari Siem Harald Hoff STYRETS ARBEID Styret har i 2012 avholdt 5 styremøter og behandlet 37 saker. Styret har deltatt aktivt i arbeidet med å sikre nye tomteområder og utvikle prosjekter slik at GOBB igjen kan bygge nye boliger. Dette er også forankret som en viktig del av GOBBs reviderte strategiplan for perioden Her er det også fastsatt klare målsettinger innenfor teknisk område, medlems-rekruttering og forvaltning. Styret har også ført tilsyn med at GOBB følger opp sitt kvalitets- og HMS-arbeid og at vi tilfredstiller de krav som stilles til oss. Årshefte 2012 Side 3

4 Forvaltning Gjøvik og Omegn Boligbyggelag hadde pr forretningsførsel for: tilsluttede borettslag med til sammen boliger. - 1 frittstående borettslag med til sammen 33 boliger. - 3 boligstiftelser med til sammen boliger. - 4 boligsameier med til sammen 85 boliger. - 4 aksjeselskaper, herav 1 datterselskap og 3 eksterne selskap der GOBB Prosjekt eier 50 %. Til sammen utgjør dette 129 selskaper med boliger. Budsjetter, regnskap. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag utarbeider budsjettforslag og regnskap som behandles i selskapenes styrer. Månedlige felleskostnader. GOBB krever inn månedlige felleskostnader og garanterer for betaling overfor tilknyttede borettslag. Det skjer gjennom GOBB sitt samarbeid med Borettslagenes Sikringsfond. Dette sikrer at ingen står ansvarlig for naboens gjeld. Hvis noen i et borettslag unnlater å betale sine felleskostnader så vil garantiordningen slå inn slik at borettslaget sikres mot tap. Dette er en vesentlig grunn til at det er trygt å bo i borettslag! Tabell 1: Medlemsutvikling MEDLEMSFORHOLD I 2012 økte antall medlemmer med 3,9 % til Medlemmer som ikke betaler årskontingent, blir strøket senest etter ett år. For boende medlemmer blir årskontingenten betalt gjennom månedlige felleskostnader. Alle medlemmer får tilsendt medlemskort. Medlemskortet kan brukes til å oppnå gunstige rabatter hos en rekke partnere lokalt. I tillegg kommer sentrale medlemsfordeler gjennom NBBL. Det lønner seg å aktivere sitt medlemskort på Da oppnår du enda bedre rabatter hos flere av våre samarbeiudspartnere, f eks 2 % ekstra bonus på Byggmakker Skattum. År Ant. medl. Endring ,3 % ,0 % ,9 % ,8 % ,2 % ,9 % ,6 % ,9% Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er med i ordningen med felles forkjøpsrett på boliger i 24 boligbyggelag tilknyttet NBBL. Forkjøpsretten gjelder for ansiennitet etter Årshefte 2012 Side 4

5 Boligsalg Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er medeier (eier 9 %) i USBL GARANTI Eiendomsmegling AS. Markedsføring og salg av boliger skjer under kjedens logo og retningslinjer. GARANTI Eiendomsmegling er en av landets største meglerkjeder og eies av 35 boligbyggelag med 36 meglerkontorer. På Gjøvik er det 5 meglere. Salget av brukte borettslagsleiligheter viser en nedgang i 2012 sett i forhold til samme tall for Prisene på borettslagsboliger har hatt en økning på 11 %, en sterk økning fra Omsetningstiden på borettslagsboliger var i snitt på 71 dager i Markedsandelen til Garanti sank fra 46 % til 36 % i Dette skyldes bl a at vi hadde en megler i permisjon i Antall omsatte nye boliger viser en sterk vekst i 2012 pga av GOBB sine nye prosjekter. Tallene i tabellen under er hentet fra Garanti sin egen statistikk. Tabell 3: Salg av borettslagsboliger År Antall Markedsandel Pris pr m2 BOA Prisendring Omsetningstid % kr % 31 dager % Kr ,7 % 57 dager % Kr ,2 % 86 dager % Kr ,2 % 66 dager % Kr ,5 % 63 dager % Kr % 71 dager Årshefte 2012 Side 5

6 Utbygging Det er vesentlig for GOBBs fremtidige utvikling at det er en viss aktivitet på bygging av nye boliger. Dette skaper mange synergier som er viktig for vår totale verdikjede: Nye boliger gir nye medlemmer. Salg av nye boliger gir økt salg i brukte boliger som igjen er viktig for vår meglervirksomhet. Nye boliger gir også mer forvaltning. Alt dette gjør at vi i vår strategiplan har satt nybygging høyt på vår liste over prioriterte og viktige oppgaver. Alle våre prosjekter og nybygging skjer i regi av vårt datterselskap GOBB Prosjekt. Derfor har det i 2011 og 2012 vært satt inn ressurser på å skaffe nye tomter og å utvikle prosjekter slik at vi sikrer nybygging i flere år fremover. Dette arbeidet har så langt vært svært vellykket og pr i dag har vi følgende status på dette virkefeltet: Mustadhagen: Blokk D er under bygging og ferdigstilles før jul Totalt 15 leiligheter hvorav 11 stk solgt pr mars Neste og siste byggetrinn i Mustadhagen er blokk G-H-I. Disse vil bli prosjektert i 2013 og planlagt igangsatt i Vikenstranda: Vi har etablert et felles utbyggingsselskap med TBA Eiendom AS om utvikling av Vikenstranda. Her er det planlagt ca 115 bo-enheter fordelt på blokk, rekkehus og eneboliger. Salget av byggetrinn 1 startet høsten 2012 og byggestart er i mai Pr mars er det solgt 11 av 21 boliger i første byggetrinn. Diseth Biri: Her har vi et tomteområde til 40 boliger fordelt på tre byggetrinn. Byggetrinn 1 ble igangsatt høsten 2012 og 12. Mars 2013 flyttet de tre første inn. Pr mars er det solgt 5 av de 7 første boligene som er under oppføring. Salget av neste byggetrinn vil skje i løpet av sommeren Lenatunet AS er også et samarbeidsprosjekt med TBAS Eiendom der GOBB eier 50 %. Her planlegges det totalt ca 60 boliger i blokk og leiligheter. Reguleringsplan blir godkjent i mai/juni 2013 og salgsstart for første byggetrinn vil skje umiddelbart. Dette trinnet omfatter en blokk på 19 leiligheter. Østvollvegen i Raufoss sentrum er en tomt som nå er under utvikling og reguleringsarbeid vil pågå i løpet av 2013 og med tenkt salgsstart og byggestart i løpet av Her planlegges det blokk-leiligheter. Bjørnsveen gård kjøpte vi i Dette er et område på ca 5 mål som nå er under planlegging. Reguleringsarbeid vil pågå i løpet av 2013 og planlagt salgsstart er våren Her planlegges det ca 20 eneboliger i rekke. GOBB eier også fortsatt 1/3-del av Mjøsstranda, men her gjelder fortsatt bygge- og deleforbud i ca 2 år til. Årshefte 2012 Side 6

7 Medlemsfordeler Forkjøpsrett til boliger er den viktigste medlemsfordelen! I 2012 gikk 34 % av omsatte boliger tilsluttet GOBB på forkjøpsretten. I tillegg jobber vi hele tiden med å utvikle våre medlemsfordeler. Vi har i 2012 fortsatt hatt fokus på å trekke til oss lokale bedrifter som kan gi våre medlemmer gode innkjøpsfordeler. Pr dag har vi avtale om dette med følgende firmaer: - Mekonomen - Byggmakker Skattum - Kjells Markiser - Peppes Pizza - Oras Gjøvik - Gjøvik Elektriske - Eidsiva Flyttebyrå - Sentrum Installasjon - Toten Treningssenter - Interflora Aashaug blomster - Lekeland1 - Teater Innlandet - Gjøvik Installasjon - Sector Alarm - Canal Digital - Stena Line - DNB - Skibladner - Eidsiva Energi (strøm) - Glassdrive - Kjøkkenhuset AS I 2012 lanserte vi også Boligbyggelagenes Forsikring, som er et samarbeid mellom alle boligbyggelag i Norge. Gjennom dette samarbeidet kan vi tilby våre medlemmer gunstige forsikringer. Du kan lese mer om dette på våre nettsider Vi vil fortsette arbeidet med lokale avtaler som gir våre medlemmer gode rabatter på innkjøp. Vi håper selvsagt at medlemmene husker dette og viser frem sitt medlemskort når de handler hos våre partnere. Årshefte 2012 Side 7

8 Selskaper GOBB Prosjekt AS GOBB eier 100 % av selskapet. Selskapet har som formål å erverve tomter og bygge ut boligområder. Selskapet har ingen ansatte, men kjøper tjenester av ansatte i GOBB. GOBB er forretningsfører. Selskapet har flere prosjekter under utbygging og planlegging (se egen omtale). Driftsresultatet for 2012 ble på kr ,-. Mustadhagen AS GOBB Prosjekt og Backe Prosjekt AS eier 50 % hver. Selskapet har bygget Mustadhagen i flere år og skal nå fullføre dette prosjektet. GOBB er forretningsfører. USBL GARANTI Eiendomsmegling AS GOBB eier 9 % i selskapet. USBL er forretningsfører. Vikenstranda AS GOBB Prosjekt eier 50 % i selskapet. TBA Eiendom eier 50 %. GOBB er forretningsfører. Lenatunet AS GOBB Prosjekt eier 50 % i selskapet.tba Eiendom eier 50 %. GOBB er forretningsfører. Bilde: Blokk D er nå under oppføring i Mustadhagen. Årshefte 2012 Side 8

9 Andre forhold SERVICEAVDELINGEN Serviceavdelingent utfører tjenester for boligbyggelagets medlemmer og for borettslagene. I tillegg utføres tjenester for andre avdelinger internt i boligbyggelaget. Viktige oppgaver er sentralbord og resepsjon, medlemskap og medlemsfordeler, avklaring av forkjøpsrett, tilrettelegging av borettslagenes generalforsamlinger, informasjonsvirksomhet m.m. SAMARBEID Norske Boligbyggelags Landsforbund Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er medlem i NBBL som er en interesseorganisasjon for 53 boligbyggelag med til sammen medlemmer og forvaltede boliger fordelt på boligselskap. NBBL driver boligpolitisk arbeid og har et omfattende faglig tilbud. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er medeier i BBL Datakompetanse A/S sammen med 45 andre boligbyggelag, og i Boligbyggelagenes Partner AS sammen med 46 andre lag. KOMMUNER Gjøvik og Omegn Boligbyggelag har et nært samarbeid med Gjøvik kommune og Vestre Toten kommune. For øvrig søker boligbyggelaget å ha et godt samarbeidsforhold til alle kommuner der det er tilknyttede borettslag. MILJØ. LIKESTILLING. Arbeidsmiljø. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er medlem i Land Bedriftshelsetjeneste og har avtale med Trygdeetatens Arbeidslivssenter om inkluderende arbeidsliv. Det er valgt verneombud og oppnevnt HMS-koordinator. I 2012 utgjorde sykefraværet 4,9 % (ned 0,9%). Ytre miljø. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag med datterselskap og boligselskap forurenser ikke det ytre miljø i forbindelse med den ordinære virksomheten. I byggesaker har boligbyggelaget rutiner som skal sikre oppfyllelse av byggherreforskriftens HMS-krav. Likestilling. Boligbyggelagets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann. Boligbyggelaget har 17 ansatte og av disse er 9 kvinner og 8 menn. Andelen av kvinner i lederstillinger er 25 prosent. Boligbyggelaget følger Likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Årshefte 2012 Side 9

10 Økonomi I 2012 ble driftsinntektene på kr ,- og resultatet ble kr Inklusive datterselskaper ble driftsinntektene på 22,5 mill kr. Egenkapitalen inkl. datterselskap er på 43 mill kr. Av dette utgjør bokført verdi av ubebygde tomter 7,1 mill kr. Ingen av tomtene er belånt. Dette viser at GOBB er solid og har god likviditet. Styret konstaterer at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Det er ikke forhold som ikke fremgår av regnskapet, som kan ha betydning for selskapets virksomhet. Tabell 6: Utvikling År Boliger til forvaltning Driftsinntekter Resultat før skatt Egenkapital Årsverk GOBB Konsern GOBB Konsern GOBB Konsern GOBB 23,5 Konsern 23, ,1 23, ,4 22, ,4 18, ,0 16, ,4 16,4 Bilde: Bondelia borettslag i Gjøvik. Årshefte 2012 Side 10

11 Årshefte 2012 Side 11

Årshefte 2010. Besøksadresse: Storgata 10, Gjøvik Tlf. 61 18 13 00 Telefaks 61 17 00 33 www.gobb.no gobb@gobb.no 1

Årshefte 2010. Besøksadresse: Storgata 10, Gjøvik Tlf. 61 18 13 00 Telefaks 61 17 00 33 www.gobb.no gobb@gobb.no 1 Årshefte 2010 Besøksadresse: Storgata 10, Gjøvik Tlf. 61 18 13 00 Telefaks 61 17 00 33 www.gobb.no gobb@gobb.no 1 INNHOLD 2 FORORD 3 STYRET 3 STYRETS BERETNING 2010 Tillitsvalgte 4 Styrets arbeid 4 Forvaltning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

DIREKTØRENS KOMMENTAR

DIREKTØRENS KOMMENTAR ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 03 Direktørens kommentar 04 13 17 24 26 28 30 34 Styrets beretning for 2014 Resultatregnskap Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning 2014 LABOs styre og

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Innhold 1. ORGANISERING OG LOKALISERING... 3 2. STYRE OG ADMINISTRASJON... 4 3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ... 5 4. SELSKAPETS AMBISJONER OG EIERSTRATEGI... 5 5. AKTIVITETER I

Detaljer

2MOBO / Årsmelding / 2008

2MOBO / Årsmelding / 2008 Årsberetning og regnskap for 2008 2MOBO / Årsmelding / 2008 ADMINISTRASJON PERSONALET Direktør Rolf Eidsæter Regnskapsavd. Grethe Grøvdal Avdelingsleder Randi Brokstad Eva Beate Nybø Merete Nerland Stavik

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

2MOBO / Årsmelding / 2007

2MOBO / Årsmelding / 2007 Årsberetning og regnskap for 2007 2MOBO / Årsmelding / 2007 ADMINISTRASJON PERSONALET Direktør Rolf Eidsæter Regnskapsavd. Grethe Grøvdal Avdelingsleder Randi Brokstad Merete Nerland Stavik Aud Kari Dahle

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Borettslaget Rosenli styrets årsberetning for 2014

Borettslaget Rosenli styrets årsberetning for 2014 Borettslaget Rosenli styrets årsberetning for 2014 Innledning. Styret bestreber seg på å la årsrapporten følge regnskapsåret, altså fra den 1.1. til 31.12. Allikevel er det en del ting som er tatt opp

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer