Årshefte Gjøvik og Omegn Boligbyggelag. Årshefte 2013 Side "1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årshefte 2013. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag. Årshefte 2013 Side "1"

Transkript

1 Årshefte 2013 Gjøvik og Omegn Boligbyggelag Årshefte 2013 Side "1

2 Forord Driftsinntektene i 2013 ble på kr og resultatet ble kr før skatt. Etter et omstillings- og flytteår i 2012, ble 2013 et mer normalt driftsår. Dette gjenspeiles også i våre resultater. Det er gledelig å se at antall medlemmer i GOBB fortsatt øker. Vi hadde en reell økning i medlemsmassen på 3,1 % og det er omtrent som snittet for bolig-samvirket i Norge. Det skyldes en aktiv markedsføring, fortsatt nybygging og det er et generelt tegn på at det å bo i borettslag er mer populært, spesielt blant de yngre som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet pga krav til egenkapital og høye priser. Vi har ved inngangen til 2014 hele medlemmer og vi forventer en tilsvarende økning også i Som nevnt har vi i 2013 hatt sterk fokus på vår ordinære drift innen tekniske tjenester, forvaltning og medlemsservice. Vi har også fortsatt vår aktive markedsføring og bygget oppunder vårt velkjente og velrenommerte merkenavn. I tillegg har vi videreutviklet de byggeprosjekter vi har i de forskjellige fasene disse står i. Boligbygging er og vil fortsatt være viktig for oss og det krever ressurser internt og av våre samarbeidspartnere. GOBB har fortsatt en sterk posisjon i regionen og vi jobber hele tiden for å utvikle dette videre innenfor alle våre tjenesteområder. Tom Søgård adm.dir Årshefte 2013 Side "2

3 Styrets rapport Gjøvik og Omegn Boligbyggelag og datterselskapet GOBB Prosjekt AS har samme styre som velges på boligbyggelagets generalforsamling. Etter generalforsamlingen i 2013 har boligbyggelaget hatt følgende tillitsvalgte: STYRET Varamedlemmer: Lars Braastad, leder Rune Kværndal, 1. varamedlem Arve Thune, nestleder Bodil Bondeli, 2. varamedlem Randi Skare, styremedlem Hege Elisabeth Engen, styremedlem Torbjørn Furuly, styremedlem Jøran Martinsen, ansattes repr. VALGKOMITE Erik Tangen, varamedlem ansatte Varamedlemmer Rolf Fremstad. leder Kari Siem Aasbjørn Pålshaugen, medlem Harald Hoff Jøran Martinsen, oppnevnt av styret STYRETS ARBEID Styret har i 2013 avholdt 7 styremøter og behandlet 50 saker. Styret har deltatt aktivt i arbeidet med å utvikle prosjekter videre slik at GOBB kan bygge nye boliger. Dette er også forankret som en viktig del av GOBBs strategiplan for perioden. Her er det også fastsatt klare målsettinger innenfor teknisk område, medlems-rekruttering og forvaltning. Styret har også ført tilsyn med at GOBB følger opp sitt kvalitets- og HMS-arbeid og at vi tilfredstiller de krav som stilles til oss. Årshefte 2013 Side "3

4 Forvaltning Gjøvik og Omegn Boligbyggelag hadde pr forretningsførsel for: tilsluttede borettslag med til sammen boliger. - 2 frittstående borettslag med til sammen 58 boliger. - 3 boligstiftelser med til sammen boliger. - 5 boligsameier med til sammen 107 boliger. - 5 aksjeselskaper, herav 2 datterselskap og 3 eksterne selskap der GOBB Prosjekt eier 50 %. Til sammen utgjør dette 134 selskaper med boliger. Budsjetter, regnskap. Månedlige felleskostnader. GOBB utarbeider budsjettforslag og regnskap som behandles i selskapenes styrer. GOBB krever inn månedlige felleskostnader og garanterer for betaling overfor tilknyttede borettslag. Det skjer gjennom GOBB sitt samarbeid med Borettslagenes Sikringsfond AS. Dette sikrer at ingen står ansvarlig for naboens gjeld. Hvis noen i et borettslag unnlater å betale sine felleskostnader så vil sikringsordningen slå inn slik at borettslaget sikres mot tap. Dette er en vesentlig grunn til at det er trygt å bo i borettslag Medlemsutvikling: MEDLEMSFORHOLD I 2013 økte antall medlemmer med 3,1 % til Medlemmer som ikke betaler årskontingent, blir strøket senest etter ett år. For boende medlemmer blir årskontingenten betalt gjennom månedlige felleskostnader. Alle medlemmer får tilsendt medlemskort. Medlemskortet kan brukes til å oppnå gunstige rabatter hos en rekke partnere lokalt. I tillegg kommer sentrale medlemsfordeler gjennom NBBL. Det lønner seg å aktivere sitt medlemskort på Da oppnår du enda bedre rabatter hos flere av våre samarbeidspartnere, f eks 2 % ekstra bonus på Byggmakker Skattum. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er med i ordningen med felles forkjøpsrett på boliger i 23 boligbyggelag tilknyttet NBBL. Forkjøpsretten gjelder for ansiennitet etter År Ant. medl. Endring ,3 % ,0 % ,9 % ,8 % ,2 % ,9 % ,6 % ,9% ,1% Årshefte 2013 Side "4

5 Boligsalg Gjøvik og Omegn Boligbyggelag etablerte 1. oktober 2013 sitt eget meglerselskap; GOBB Eiendomsmegling AS som et heleiet datterselskap. Selskapet er en videreføring av den meglervirkomheten vi har vært en del av siden i 2007 og meglerne er de samme som har vært med oss siden dengang. Gjennom vår egen meglervirkomhet ønsker vi å spesialisere oss enda mer på salg av borettslagleiligheter. Salget av brukte borettslagsleiligheter viser en økning i 2013 sett i forhold til samme tall for Prisene på borettslagsboliger har hatt en økning på 2 %. Markedsandelen til GOBB Eiendomsmegling økte fra 36 til 38 % i Antall omsatte nye boliger var på samme nivå som i 2012 og vi omsatte 22 nye boliger i dette skyldes igangsatte prosjekter i regi av GOBB og samarbeidspartnere. Tallene i tabellen under er hentet fra Garanti sin egen statistikk. År Antall Markeds- Pris pr m2 Prisendring andel BOA % kr % % Kr ,7 % % Kr ,2 % % Kr ,2 % % Kr ,5 % % Kr % % Kr % Årshefte 2013 Side "5

6 Utbygging Det er vesentlig for GOBBs fremtidige utvikling at det er en viss aktivitet på bygging av nye boliger. Dette skaper mange synergier som er viktig for vår totale verdikjede: Nye boliger gir nye medlemmer. Salg av nye boliger gir økt salg i brukte boliger som igjen er viktig for vår meglervirksomhet. Nye boliger gir også mer forvaltning. Alt dette gjør at vi i vår strategiplan har satt nybygging høyt på vår liste over prioriterte og viktige oppgaver. Alle våre prosjekter og nybygging skjer i regi av vårt datterselskap GOBB Prosjekt. Derfor har det i de siste 2-3 årene vært satt inn ressurser på å skaffe nye tomter og å utvikle prosjekter slik at vi sikrer nybygging i flere år fremover. Dette arbeidet har så langt vært vellykket og pr i dag har vi følgende status på dette området: Mustadhagen: Blokk D ble ferdigstilt i desember av 15 leiligheter var solgt. Nå er 12 leiligheter solgt. Det gjenstår fortsatt ett byggetrinn i Mustadhagen, men dette er satt på vent i 3-5 år. Vikenstranda: Vi har etablert et felles utbyggingsselskap med TBA Eiendom AS om utvikling av Vikenstranda. Her er det planlagt ca 115 bo-enheter fordelt på blokk, rekkehus og eneboliger. Bygging av første byggetrinn er godt i gang med 11 leiligheter i blokk og 10 rekkehus. Disse skal ferdigstilles innen 1. juli Diseth Biri: De første 7 boligene ble tatt i bruk våren Det er også bygget en stor bolig og lagt til rette for rask igangsetting av 6 til. I tillegg er det opparbeidet infrastruktur til byggetrinn 2. Igangsetting er avhengig av salget. Lenatunet AS er også et samarbeidsprosjekt med TBA Eiendom der GOBB eier 50 %. Her planlegges det totalt ca 60 boliger i blokk og leiligheter. Første byggetrinn av en blokk på 24 leiligheter ble satt i gang rett etter nyttår. 16 leiligheter var på det tidspunkt solgt. Østvollvegen i Raufoss sentrum er en tomt som nå er under utvikling og reguleringsarbeid vil pågå i løpet av 2014 og med tenkt salgsstart og byggestart i løpet av Her planlegges det blokk-leiligheter. Bjørnsveen gård kjøpte vi i Dette er et område på ca 5 mål som nå er under planlegging. Reguleringsarbeid vil pågå i løpet av 2014 og planlagt salgsstart er våren Her planlegges det ca 20 boenheter fordelt på blokk og småhus. GOBB eier også fortsatt 1/3-del av Mjøsstranda, og her har det gjennom 2013 vært noen møter med Gjøvik kommune og Hunton for å se på hvilke muligheter som ligger på området. Det vil ventelig ta noen år før dette området blir regulert til boligformål. Årshefte 2013 Side 6 "

7 Medlemsfordeler Medlemskap i GOBB lønner seg Husk medlemskortet ditt når du handler hos disse. Mer info om rabatter etc på Butikk & Verksted Oppland AS Forkjøpsrett til boliger er den viktigste medlemsfordelen I 2013 gikk ca hver tredje omsatte bolig tilsluttet GOBB på forkjøpsretten. I tillegg jobber vi hele tiden med å utvikle våre medlemsfordeler. Vi har i 2013 fortsatt hatt fokus på å trekke til oss lokale bedrifter som kan gi våre medlemmer gode innkjøpsfordeler. På bilde over ser du de vi nå har avtale med. Du kan lese mer om fordelene hos hver enkelt på I 2013 lanserte vi også Boligbyggelagenes Forsikring, som er et samarbeid mellom alle boligbyggelag i Norge. Gjennom dette samarbeidet kan vi tilby våre medlemmer gunstige forsikringer. Du kan lese mer om dette på våre nettsider Vi vil fortsette arbeidet med lokale avtaler som gir våre medlemmer gode rabatter på innkjøp. Vi håper selvsagt at medlemmene husker dette og viser frem sitt medlemskort når de handler hos våre partnere. Årshefte 2013 Side "7

8 Selskaper GOBB Eiendomsmegling AS GOBB eier 100 % av selskapet og er forretningsfører. GOBB Prosjekt AS GOBB eier 100 % av selskapet. Selskapet har som formål å erverve tomter og bygge ut boligområder. Selskapet har ingen ansatte, men kjøper tjenester av ansatte i GOBB. GOBB er forretningsfører. Selskapet eier i dag tomteområder på Østvollvegen 4, Raufoss og på Bjørnsveen, Gjøvik og på Diseth på Biri. I tillegg har de eierinteresser i andre prosjektselskaper (se under). Mustadhagen AS GOBB Prosjekt og Backe Prosjekt AS eier 50 % hver. Selskapet har bygget Mustadhagen siden 1998 og ferdigstilte i des blokk nr. 8. Fortsatt gjenstår ett byggetrinn, ca 70 leiligheter. GOBB er forretningsfører. Vikenstranda AS GOBB Prosjekt eier 50 % i selskapet. TBA Eiendom eier 50 %. GOBB er forretningsfører. Byggetrinn 1 med 21 boliger er under oppføring og ferdigstilles første halvår Lenatunet AS GOBB Prosjekt eier 50 % i selskapet.tba Eiendom eier 50 %. GOBB er forretningsfører. Byggetrinn 1 med 24 boliger er igangsatt. Planlagt ferdigstillelse er 1. kvartal Mjøsstranda AS GOBB Prosjekt eier 50 % i selskapet.tba Eiendom eier 50 %. GOBB er forretningsfører. Det er ingen aktivitet i selskapet p.t. Årshefte 2013 Side "8

9 Andre forhold SERVICEAVDELINGEN Serviceavdelingent utfører tjenester for boligbyggelagets medlemmer og for borettslagene. I tillegg utføres tjenester for andre avdelinger internt i boligbyggelaget. Viktige oppgaver er sentralbord og resepsjon, medlemskap og medlemsfordeler, avklaring av forkjøpsrett, tilrettelegging av borettslagenes generalforsamlinger, informasjonsvirksomhet m.m. SAMARBEID Norske Boligbyggelags Landsforbund Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er medlem i NBBL som er en interesseorganisasjon for 48 boligbyggelag med til sammen over medlemmer og forvaltede boliger fordelt på boligselskap. NBBL driver boligpolitisk arbeid og har et omfattende faglig tilbud. KOMMUNER Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er medeier i BBL Datakompetanse A/S sammen med 45 andre boligbyggelag, og i Boligbyggelagenes Partner AS sammen med 46 andre lag. MILJØ. LIKESTILLING. Arbeidsmiljø. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag har et nært samarbeid med Gjøvik kommune og Vestre Toten kommune. For øvrig søker boligbyggelaget å ha et godt samarbeidsforhold til alle kommuner der det er tilknyttede borettslag. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er medlem i Vestoppland Bedriftshelsetjeneste og har avtale med Trygdeetatens Arbeidslivssenter om inkluderende arbeidsliv. Det er valgt verneombud og oppnevnt HMS-koordinator. I 2013 utgjorde sykefraværet 0,6 %. Ytre miljø. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag med datterselskap og boligselskap forurenser ikke det ytre miljø i forbindelse med den ordinære virksomheten. I byggesaker har boligbyggelaget rutiner som skal sikre oppfyllelse av byggherreforskriftens HMS-krav. Likestilling. Boligbyggelagets styre består av 2 kvinner og 4 menn. Styrets leder er mann. Boligbyggelaget har 17 ansatte og av disse er 9 kvinner og 8 menn. I tillegg er det ansatt 4 i datterselskapet GOBB Eiendomsmegling. Alle 4 er kvinner. Andelen av kvinner i lederstillinger er 25 prosent. Boligbyggelaget følger Likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Årshefte 2013 Side "9

10 Økonomi I 2013 ble driftsinntektene på 20,5 mill. kr og resultatet ble 1,4 mill kr. Inklusive datterselskaper ble driftsinntektene på 34,5 mill kr. Egenkapitalen inkl. datterselskap er på 43,6 mill kr. Dette viser at GOBB er solid. Styret konstaterer at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Det er ikke forhold som ikke fremgår av regnskapet, som kan ha betydning for selskapets virksomhet. År Boliger til forvaltnin g Driftsinntekter Resultat før skatt Egenkapital Årsverk GOBB Konsern GOBB Konsern GOBB Konsern GOBB Konsern ,5 23, ,1 23, ,4 22, ,4 18, ,0 16, ,4 16, Bilde: Bondelia borettslag i Gjøvik. Årshefte 2013 Side 10 "

11 Fremtidsutsikter Budsjettet for 2014 er satt opp med et resultat på ca 1,1 mill kr. Det er ikke budsjettert med vesentlige endringer i driften, men administrasjonen og styret har en løpende vurdering av arbeidsmengden og ressurstilgangen spesielt på forvaltning/regnskaps-avdelingen. Fra 1. Januar 2014 startet vi på en ny periode (5 år) som forretningsfører for Gjøvik Boligstiftelse. Dette er en viktig avtale for oss på mange måter og vi er stolte av at vi igjen får lov til å «drifte» den viktige jobben som denne stiftelsen gjør i vårt område. GOBB ønsker fortsatt å være en aktiv og engasjert samfunnsaktør. Derfor har vi nå utfordret våre medlemmer på en aktiv deltagelse i å finne gode formål som vi kan bidra økonomisk til på vegne av nettopp våre medlemmer. Vi håper dette skaper engasjement hos mange både nå og i fremtiden. Årshefte 2013 Side "11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Silje Amlien Enger Nina Sørmo Mette Aas Sivesind Trygt, raskt og godt salg av din bolig Kom innom vårt kontor i Storgata 10 for en boligprat Vi hjelper DEG å bo trygt og godt Kontakt oss på gobb.no eller ring

Årshefte 2012. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag. Årshefte 2012 Side 1

Årshefte 2012. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag. Årshefte 2012 Side 1 Årshefte 2012 Gjøvik og Omegn Boligbyggelag Årshefte 2012 Side 1 Bilde: De nye boligene på Diseth, Biri Forord Driftsinntektene i 2012 ble på kr 18 484 399,- og resultatet ble kr. 874 797 før skatt. Resultatet

Detaljer

Årsberetning 2011. Vi hjelper DEG å bo trygt og godt!

Årsberetning 2011. Vi hjelper DEG å bo trygt og godt! Årsberetning 2011 Vi hjelper DEG å bo trygt og godt! Vi hjelper deg Fakta Gjøvik og Omegn Boligbyggelag (GOBB) ble stiftet 19. desember 1946. GOBB driver sin virksomhet på Gjøvik, Toten, Land og Hadeland.

Detaljer

Årshefte 2010. Besøksadresse: Storgata 10, Gjøvik Tlf. 61 18 13 00 Telefaks 61 17 00 33 www.gobb.no gobb@gobb.no 1

Årshefte 2010. Besøksadresse: Storgata 10, Gjøvik Tlf. 61 18 13 00 Telefaks 61 17 00 33 www.gobb.no gobb@gobb.no 1 Årshefte 2010 Besøksadresse: Storgata 10, Gjøvik Tlf. 61 18 13 00 Telefaks 61 17 00 33 www.gobb.no gobb@gobb.no 1 INNHOLD 2 FORORD 3 STYRET 3 STYRETS BERETNING 2010 Tillitsvalgte 4 Styrets arbeid 4 Forvaltning

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2007 Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2007 VIRKSOMHETEN SOBBL ble etablert i 1946 og har gjennom 61 år utviklet og bygget over 5 500 boliger i Sarpsborg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 årsrapport 14 Innhold Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 Foto: Oscar Egeberg, Helene Næss, Marianne B. Hansen, Sven O. Nylænder

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag ÅRSBERETNING FOR 2010 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen

06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen Årsrapport 2006 06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen for 1200 av våre medlemmer i nye BORI Gruppens ambisjoner er å være en av de største prosjekter og etablerte utbyggerne av nye boliger på Romerike. Dette

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold Årsberetning 2007 1 Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007 Innhold Dette er BBL 3 Direktøren har ordet 5 Organisasjon BBL-gruppen 6 Styret i BBL 7 Styrets beretning 8 Balanse 13 Resultatregnskap

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Årsrapport 2006 Consilio Kommunikasjon Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag, Storgt. 20, 3126 Tønsberg. Telefon 33 30 94 00. www.tnbbl.

Årsrapport 2006 Consilio Kommunikasjon Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag, Storgt. 20, 3126 Tønsberg. Telefon 33 30 94 00. www.tnbbl. Årsrapport 2006 Frederikke og mamma Ellen Frette fra Rønningen borettslag får god hjelp av forvaltningskonsulent Camilla H. Andersen. Dette er Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag,

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2009 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

Årsrapport 2009 NBBL

Årsrapport 2009 NBBL Årsrapport 2009 NBBL Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 2 NBBL 4 Norske Boligbyggelag i tall 5 Den nye sjefen. Intervju med Hege Skinner 6 Boligpolitikk 8 Slutt på lavinnskuddsboliger? 9 Borettslag

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK 9 NBBLs BOLIGSTATISTIKK 213 Norske Boligbyggelag Om statistikken Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. Per 31.12.213 var 5 boligbyggelag

Detaljer

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 2 I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin utsikt. KORT OM STAVANGER

Detaljer

å r s r a p p 2ort006

å r s r a p p 2ort006 å r s r a p p o r t 2006 Innholdsfortegnelse: Direktørens kommentar 5 Styrets beretning for 2006 6 Regnskap 13 Noter 17 Revisors rapport 20 LABOs tillitsvalgte 22 Ansatte, råd og utvalg 23 Oversikt brl

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årshefte 2006 konsernet

Årshefte 2006 konsernet AL Norske Boligbyggelags Landsforbund Årshefte 2006 konsernet NBBL_Årsregnskap_22x28_Original.1 1 22-05-07 15:49:26 Innhold To gode år NBBLs styreleder har ordet 2 Styrets årsberetning 2006 4 Regnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2008 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål åskaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

DIREKTØRENS KOMMENTAR

DIREKTØRENS KOMMENTAR ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 03 Direktørens kommentar 04 13 17 24 26 28 30 34 Styrets beretning for 2014 Resultatregnskap Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning 2014 LABOs styre og

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer