Årshefte Besøksadresse: Storgata 10, Gjøvik Tlf Telefaks

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årshefte 2010. Besøksadresse: Storgata 10, Gjøvik Tlf. 61 18 13 00 Telefaks 61 17 00 33 www.gobb.no gobb@gobb.no 1"

Transkript

1 Årshefte 2010 Besøksadresse: Storgata 10, Gjøvik Tlf Telefaks

2 INNHOLD 2 FORORD 3 STYRET 3 STYRETS BERETNING 2010 Tillitsvalgte 4 Styrets arbeid 4 Forvaltning 5 Service 7 Boligsalg 7 Utbygging 9 Medlemsfordeler 10 Samarbeid 10 Miljø. Likestilling. 11 Datterselskaper 11 Økonomi 12 Fremtidsutsikter 12 ÅRSREGNSKAP 2010 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Noter 17 Konsernregnskap 21 REVISJONSBERETNING 22 ADMINISTRASJONEN 24 2

3 FORORD Driftsinntektene i 2010 ble på kr ,- og resultatet før skatt ble på kr ,- Driftsinntektene økte på alle områder og kostnadsnivået var stabilt eller ble noe redusert. GARANTI Eiendomsmegling Oppland AS ble etablert fra 01. januar 2010 sammen med Lillehammer og Omegns Boligbyggelag. Resultatet i første driftsår er tilfredsstillende. Dessverre ble det heller ikke i 2010 igangsatt nye boligprosjekter. Blokk D i Mustadhagen ble lagt ut for salg høsten 2010, men det ble ikke oppnådd tilfredsstillende forhåndssalg. Tomteområdene på Diseth og Prøventunet har vært under omregulering og vil bli lagt ut for salg i Forvaltningsvirksomheten har utviklet seg positivt med betydelige økte inntekter. Kjell Emblem adm.dir STYRET Fra venstre: Varamedlem Hege Elisabeth Engen, styremedlem Arve Thune, nestleder Ida Holm Grindstrand, styreleder Lars Braastad, adm.dir Kjell Emblem, styremedlem Jøran Martinsen, styremedlem, Wenche Bjørnerud. 3

4 STYRETS BERETNING 2010 TILLITSVALGTE Gjøvik og Omegn Boligbyggelag og datterselskapet GOBB Prosjekt AS har samme styre som velges på boligbyggelagets generalforsamling. Etter generalforsamlingen i 2010 har boligbyggelaget hatt følgende tillitsvalgte: Styret. Medlemmer: Lars Braastad, leder Ida Holm Grindstrand, nestleder Wenche Bjørnerud Arve Thune Jøran Martinsen, ansattes repr. Varamedlemmer: Hege Elisabeth Engen, 1. varamedlem Dag Norberg, 2. varamedlem Bodil Bondeli, ansattes repr. Valgkomité. Medlemmer: Aasbjørn Pålshaugen, leder Liv Madsen Jøran Martinsen, oppnevnt av styret Varamedlemmer: Kari Siem Harald Hoff STYRETS ARBEID Styret har i 2010 avholdt 7 styremøter og behandlet 59 saker. Det ble heller ikke i 2010 igangsatt nye boligprosjekter. Blokk D i Mustadhagen ble lagt ut for salg, men tilstrekkelig forhåndssalg ble ikke oppnådd. Omprosjektering er besluttet. Styret har i 2010 bl.a. behandlet spørsmålet om fusjon mellom GOBB, LOBB og HOBBL. Etter vurdering av fordeler og ulemper ved en fusjon brøt GOBB utredningen, da oppfatningen var at GOBB ikke hadde mye å tjene på en fusjon. Styret har også innført en seniorpolitikk for medarbeidere som fortsetter å arbeid etter fylte 62 år. Det er vedtatt å kjøpe 8 aksjer á kr ,- i Boligbyggelagenes Partner AS. Ny bankavtale for to år er inngått med Nordea. Styret har dessuten ført kontroll med økonomiforvaltningen og nøye fulgt opp budsjetter og regnskaper. 4

5 FORVALTNING Forvaltningsportefølje. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag hadde pr forretningsførsel for: tilsluttede borettslag med til sammen boliger. - 3 frittstående borettslag med til sammen 43 boliger. - 3 boligstiftelser med til sammen boliger. - 2 boligsameier med til sammen 49 boliger. - 2 aksjeselskaper, herav 1 datterselskap og 1 eksternt selskap. Til sammen utgjør dette 127 selskaper med boliger. Dette er 4 selskap og 25 boliger flere enn året før. Budsjetter, regnskap. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag utarbeider budsjettforslag og regnskap som behandles i selskapenes styrer. Månedlige felleskostnader. Boligbyggelaget krever inn månedlige felleskostnader og garanterer for betaling overfor tilknyttede borettslag. Utestående felleskostnader er på 0,74 % som året før. Alle tilknyttede borettslag er med i Borettslagenes Sikringsfond. Tabell 1: Utestående månedlige felleskostnader Månedlige Utestående År Utestående felleskostnader i prosent , , , , , ,74 Tabell 2: Medlemsutvikling År Ant. medl. Endring ,3 % ,0 % ,9 % ,8 % ,2 % ,9 % Medlemsforhold I 2010 økte antall medlemmer med 0,9 % til Medlemmer som ikke betaler årskontingent, blir strøket senest etter ett år. For boende medlemmer blir årskontingenten betalt gjennom månedlige felleskostnader. Alle medlemmer får tilsendt medlemskort. Medlemskortet kan brukes til å oppnå gunstige rabatter på en rekke steder i hele Mjøsområdet. I tillegg kommer sentrale medlemsfordeler gjennom Boligbyggelagenes Partner AS. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er med i ordningen med felles forkjøpsrett på boliger i 34 boligbyggelag tilknyttet NBBL. Forkjøpsretten gjelder for ansiennitet etter Medlemsbladet Bomagasinet er felles for boligbyggelagene på Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum. Bladet har et samlet opplag på ca og kommer ut 4 ganger årlig. Sammen med de andre boligbyggelagelagene i Innlandet ble det arrangert godt besøkte medlemsdager på Hunderfossen og i Hafjell. 5

6 Fornøyde GOBB-medlemmer på medlemsdager på Hunderfossen og Hafjell. Kontakt med borettslagene. Kontakten mellom boligbyggelaget og borettslagene er god. Administrasjonen er representert på de aller fleste generalforsamlinger og stiller ellers opp på møter etter behov. Den årlige høstkonferansen for tillitsvalgte i borettslag ble denne gangen holdt på Gjøvik og hadde god oppslutning. Det ble i 2010 sendt ut 7 rundskriv til borettslagene. I 2010 ble det delt ut kr ,- i støtte til miljøtiltak samt miljø- og rehabiliteringspriser til borettslagene. Kaffekos i Tordenskjoldsgate 4 A borettslag. Kaffekos i Tordenskjoldsgate 4 A borettslag. Generalforsamling er avholdt i Tordenskjoldsgate 4 A borettslag. 6

7 Vaktmestertjenester, renhold. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag har ledelse og personalansvar for 7 vaktmestere som er ansatt i boligstiftelsene, og 4 renholdere som er ansatt dels i boligstiftelsene dels i boligbyggelaget. Vaktmestertjenestene utføres i sin helhet for boligstiftelsene. Mange borettslag har egne vaktmesteravtaler som boligbyggelaget bistår med å opprette. Renholdstjenestene utføres i hovedsak for boligstiftelsene. SERVICE Servicepersonalet utfører tjenester for boligbyggelagets medlemmer og for borettslagene. I tillegg utføres tjenester for andre avdelinger internt i boligbyggelaget. Viktige oppgaver er sentralbord og resepsjon, medlemskap og medlemsfordeler, avklaring av forkjøpsrett, tilrettelegging av borettslagenes generalforsamlinger, informasjonsvirksomhet m.m. BOLIGSALG Markedsføring. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er medeier i GARANTI Eiendomsmegling. Markedsføring og salg skjer under kjedens logo og retningslinjer. GARANTI Eiendomsmegling er en av landets største meglerkjeder og eies av 35 boligbyggelag med 36 meglerkontorer. GARANTI Eiendomsmegling Oppland AS: Eiendomsmegler Vidar Amundsen, megler/oppgjør Nina Sørmo, daglig leder/faglig leder Lise Bratland Hansen og eiendomsmegler Runa Skumlien. 7

8 Salg av boliger. Mens salget av brukte borettslagsboliger gikk ned, økte salget av brukte selveierboliger. Prisene økte forholdsvis sterkt og er nå på et normalt nivå igjen. Omsetningstiden er forholdsvis høy, noe som skyldes et fåtall objekter som det tok svært lang tid å få solgt. Salget av nye boliger er fortsatt svært lavt. I Mustadhagen, blokk D, ble kravet til forhåndssalg ikke oppnådd. I blokk C er det fortsatt tre usolgte boliger, men alle er utleid. Prøventunet III, Raufoss, og Diseth, Biri, er omregulert til kjedede eneboliger på ett plan. Prosjektene blir lagt ut for salg hhv. våren og høsten Tabell 3: Salg av borettslagsboliger År Antall boliger Markeds- Andel Pris pr M 2 BOA Prisendring Omsetn.- tid % Kr ,- + 12,9 % 24 dager % Kr ,- + 4,0 % 31 dager % Kr ,- + 11,7 % 57 dager % Kr ,- - 6,2 % 86 dager % Kr ,- + 12,2 % 66 dager Tabell 4: Salg av selveierboliger År Antall boliger Pris pr m 2 BOA Prisendring Omsetn.- tid Kr 9.983,- + 13,6 % 42 dager Kr ,- + 4,3 % 31 dager Kr ,- + 16,4 % 27 dager Kr ,- - 11,6 % 24 dager Kr ,- + 25,0 65 dager Tabell 5: Salg av nye boliger Antall År Boliger Fra ble GARANTI Eiendomsmegling Oppland A/S etablert. Selskapet eies med 50 % på hver av GOBB og LOBB. Fra samme dato har GOBB Salget sagt opp av nye sin bevilling boliger går til å frem drive av eiendomsmegling. tabell 5. Salget I 2006 gikk ned til 57 boliger. Etableringen vil styrke meglervirksomheten De viktigste prosjektene og legger har til vært rette for mer spesialisering. Mustadhagen og Stadionløkka. Ved årsskiftet var det ingen usolgte Det nye selskapet skal fortsatt boliger ha kontorer i egne igangsatte både på Gjøvik prosjekter. og Lillehammer. 8

9 UTBYGGING Ferdigstillte prosjekter. Elverhøy borettslag, Lena, består av terrasseblokker,med 16 leiligheter. Utbygger er TBA Eiendom A/S og salget er ved GARANTI. Prosjektet ble ferdigstilt i De siste leilighetene ble solgt i Mustadhagen III borettslag, Blokk C, består av 21 leiligheter som ble ferdigstilt i Utbygger er Mustadhagen A/S og salget er ved GARANTI. Det gjenstår salg av 3 leiligheter som er utleid. Igangsatte prosjekter. Grimåsveien, Raufoss, består av 4 leiligheter for Vestre Toten kommunale Boligstiftelse. Leilighetene ble gjenoppbygget etter brann og ble ferdigstilt i Prosjekter under planlegging Prøventunet III borettslag, Raufoss, består av ca 20 leiligheter i regi av GOBB Prosjekt A/S. Prosjektet er omregulert til én etasjes småhus og legges ut for salg våren Diset I borettslag, Biri, er første trinn av en større utbygging med ca 40 leiligheter i regi av GOBB Prosjekt AS. Prosjektet er under omregulering og planlegges lagt ut for salg høsten Fiolveien, Gjøvik, er en to-manns bolig under planlegging for Gjøvik Boligstiftelse. Mustadhagen, blokk D, består av 20 leiligheter i regi av Mustadhagen A/S. Blokka ble lagt ut for salg høsten 2010, men oppnådde ikke tilfredsstillende forhåndssalg. Omprosjektering er besluttet.. Tomter. GOBB Prosjekt A/S eier ca 14 da som er regulert til boligformål på Huntonstranda. Gjøvik kommune har lagt ned tiltaksforbud i inntil 4 år mens utarbeidelse av kommunedelplan for sentrum pågår. I Mustadhagen er det tomtereserver for ca 90 leiligheter i tillegg til de som er bygget. Rehabilitering, ombygging, gjenoppbygging. Det ble i 2010 ferdigstilt 9 prosjekter til en verdi av kr 43,5 mill. Videre er det 4 prosjekter som er besluttet bygget til en verdi av kr 19,2 mill. 9

10 MEDLEMSFORDELER Bank. GOBB har bankavtale med innskuddsbetingelser. Gjennom Avtalen gir GOBB og borettslagene gode låne- og Boligbyggelagenes Partner kan medlemmene søke om billån og boliglån. Forsikring. GOBB har hatt avtale med om totalforsikring for borettslag. Fra er forsikringen overført til If. Gjennom Boligbyggelagenes Partner kan medlemmene tegne bilforsikring, innboforsikring, hytteforsikring, båtforsikring, villaforsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring. Strøm. GOBBs avtale med har i 2010 ikke svart til forventningene sammenlignet med standard variabel pris. Dette skyldes etterslep med hensyn til regulering av standard variabel pris. Over tid vil GOBBs avtale være billigst. Telefon. Gjennom Boligbyggelagenes Partner sin avtale med får medlemmene betydelige rabatter på telefon- og bredbåndtjenester. Andre medlemsfordeler. Medlemmene får rabatter på varer og tjenester, som byggevarer, kjøkken, garderobe, brune- og hvitevarer, rørlegger- og elektroinstallasjoner, solavskjerming, bilutleie, fritids- og sportsutstyr, treningsstudio m.m. Rabattene oppnås på en rekke steder i Mjøsregionen ved å fremvise gyldig medlemskort. Oversikt over medlemsfordelene finnes i hvert nummer av Bomagasinet og på vår hjemmeside. SAMARBEID Norske Boligbyggelags Landsforbund Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er medlem i NBBL som er en interesseorganisasjon for 64 boligbyggelag med boligselskaper, boliger og medlemmer. NBBL driver boligpolitisk arbeid og har et omfattende faglig tilbud. Andre boligbyggelag. Boligbyggelagene på Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum og Kongsvinger samarbeider nært om en rekke saker av felles interesse. Gjennom samarbeider Gjøvik og Omegn Boligbyggelag med 35 andre boligbyggelag om markedsføring, opplæring og kvalitetssikring innen eiendomsmegling. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er medeier i BBL Datakompetanse A/S sammen med 51 andre boligbyggelag, og i Boligbyggelagenes Partner AS sammen med 55 andre lag. 10

11 Kommuner. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag har et nært samarbeid med Gjøvik kommune og Vestre Toten kommune. For øvrig søker boligbyggelaget å ha et godt samarbeidsforhold til alle kommuner der det er tilknyttede borettslag. MILJØ. LIKESTILLING. Arbeidsmiljø. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er medlem i Land Bedriftshelsetjeneste og har avtale med Trygdeetatens Arbeidslivssenter om inkluderende arbeidsliv. Det er valgt verneombud og oppnevnt HMS-koordinator. I 2010 utgjorde sykefraværet 5,8 %. Ytre miljø. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag med datterselskap og boligselskap forurenser ikke det ytre miljø i forbindelse med den ordinære virksomheten. I byggesaker har boligbyggelaget rutiner som skal sikre oppfyllelse av byggherreforskriftens HMS-krav. Likestilling. Boligbyggelagets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann. Boligbyggelaget har 17 ansatte og av disse er 10 kvinner og 7 menn. Andelen av kvinner i lederstillinger er 25 prosent. Boligbyggelaget følger Likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER. GOBB Prosjekt AS Selskapet har som foremål å erverve tomter og bygge ut boligområder. Selskapet har ingen ansatte. GOBB er forretningsfører. Selskapet har for tiden to prosjekter under planlegging. Årsresultatet for 2010 ble på kr ,-. Mustadhagen AS GOBB og Backe Prosjekt AS eier 50 % hver. GOBB er forretningsfører. GARANTI Eiendomsmegling Oppland AS GOBB og LOBB eier 50 % hver. LOBB er forretningsfører. 11

12 ØKONOMI. I 2010 ble driftsinntektene på kr 16,7 mill. og resultatet før skatt ble et overskudd på kr 2,4 mill. Inklusive datterselskaper ble driftsinntektene på kr 16,8 mill. og overskuddet på kr 2,5 mill. Merk at salg er tatt ut av regnskapet som følge av etablering av GARANTI Eiendomsmegling Oppland AS. Det gode resultatet skyldes økte driftinntekter og et stabilt kostnadsnivå. Egenkapitalen inkl. datterselskap er på kr 41,2 mill. Av dette utgjør bokført verdi av ubebygde tomter kr 5,3 mill. Ingen av tomtene er belånt. Dette viser at GOBB er solid og har god likviditet. Styret konstaterer at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Det er ikke forhold som ikke fremgår av regnskapet, som kan ha betydning for selskapets virksomhet. Tabell 6: Utvikling År Boliger til Driftsinntekter Resultat før skatt Egenkapital Årsverk forvaltning GOBB Konsern GOBB Konsern GOBB Konsern GOBB Konsern ,5 23, ,1 23, ,4 22, ,4 18, ,0 16,0 Kronebeløp i 1000 kr. Antall årsverk pr FREMTIDSUTSIKTER. 12 Budsjettet for 2011 er satt opp med et tilfredsstillende overskudd. Det er ikke budsjettert med vesentlige endringer i driften. Forvaltningsvirksomheten vil fortsatt være stabil og det er ikke budsjettert med vesentlige endringer med hensyn til antall forvaltede boliger. Når det gjelder tekniske tjenester, vil disse i hovedsak forsatt være innen rehabilitering, vedlikehold, internkontroll m.v. Det regnes med noe nybygging av boliger i Det er satt opp et eget budsjett for GARANTI Eiendomsmegling Oppland A/S. Det ventes en svak økning i bruktboligsalget, og budsjettet for 2011 er satt opp med overskudd. Gjøvik, Lars Braastad Ida Holm Grindstrand Wenche May Bjørnerud styreleder Jøran Martinsen Arve Thune Kjell Emblem adm.dir 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 ADMINISTRASJONEN Bakre rekke fra venstre: Økonomikonsulent Eva Perjord, økonomikonsulent Erik Tangen, forvaltningsleder Jøran Martinsen, teknisk konsulent Trond Herman Hesla, økonomi- og forvaltningssjef Øistein Schjellerud, prosjektleder Lars Tveit, teknisk sjef Rolf Fremstad, økonomikonsulent Bodil Bondeli, økonomikonsulent Torger Granum og adm.direktør Kjell Emblem. Fremre rekke fra venstre: teknisk konsulent Nina Ødegaard, forvaltningskonsulent Nina Tveit, sekretær Christin Ramstad, serviceleder Anna Ween Topp, autorisert regnskapsfører Lina Vangstuen og forvaltningskonsulent Synnøve Svendsen. Økonomikonsulent Tone Dahl var ikke til stede da bilde ble tatt. 24

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS 2012 Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS Årsmeldingen er styrets og administrasjonens årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. INNHOLD 2 Fakta om GIR

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag Glød HEIS gir trygghet og trivsel 16 1 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 47 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

BoGlede. PBBL 60 år 1946-2006. Drømmen om fjellet Kryssord Mat & Vin. Et godt samarbeid Hilsen fra ordfører Beyer Side 3

BoGlede. PBBL 60 år 1946-2006. Drømmen om fjellet Kryssord Mat & Vin. Et godt samarbeid Hilsen fra ordfører Beyer Side 3 BoGlede Nr. 3 September 2006 PBBL 60 år 1946-2006 Drømmen om fjellet Kryssord Mat & Vin Et godt samarbeid Hilsen fra ordfører Beyer Side 3 En plass å bo Jubileumssider Side 6 Hele livet Torstein Hansen

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer