Hos oss får barna gode barndomsminner!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hos oss får barna gode barndomsminner!"

Transkript

1 DI Årsplan 2008/2009 Hos oss får barna gode barndomsminner!

2 Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken Kontakt oss Hvem er vi i DI gruppen as Presentasjon av ansatte og deltakere Presentasjon av barna Åpningstider Dagsrytme Planleggingsdager Ferier Fravær, sykdom For sen henting Klær Soving Måltider Bursdager Betaling Oppsigelse av plass SU, Samarbeidsutvalget Foreldrerådet Foreldremøter Foreldresamtaler Daglig kontakt Tilvenning Forsikring. 2. Omsorg, oppdragelse, lek og læring. Visjoner og mål Vår visjon Grunnverdier i barnehagen vår Omsorg, oppdragelse, lek og læring Samfunnsmandat og formålsbestemmelse Temavalg Mal for ukeplan Mål og satsningsområder. 3. Lokale kulturbegivenheter 4. Helhetlig opplæring - overgang fra barnehage til skole Rammebetingelsene Tilrettelegging i barnehagen vår Evaluering Rutiner for dette barnehageåret Skoleforberedende aktiviteter. 5. Barns medvirkning Personalets fokus Barnas medvirkning. 6. Dokumentasjon og vurderingsarbeid Hvordan vi vil jobbe med dokumentasjon Hvordan vil vi jobbe med vurdering. 7. Progresjon i fagområdene 7.1. De 7 fagområdene Progresjon i forhold til satsingsområdene våre. 8. Arbeid med implementering av rammeplanen. 2 1

3 1. Praktisk informasjon 1.1 Kontakt. Adresse: Tobias Kupfers vei 2, 1336 Sandvika. Telefoner: Kontor: tlf Avd. Nøtteliten. tlf.: Avd. Knerten. tlf.: e-post, styrer Ellen Styrmoe: e-post, ped.leder Birgitte Westergaard: e-post, ped.leder Hilde Zimmer: e-post, DI-Kløverbakken: 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. DI gruppen as eies av Bærum kommune, Asker kommune og Akershus fylkeskommune. DI-gruppen er en produksjonsbedrift med opplæringskompetanse innen flere fagområder, og har som formål, gjennom produksjon og annen virksomhet, å skape grunnlag for yrkesmessig, kompetansemessig og personlig utvikling. Bedriftens oppdragsgiver er primært NAV. Målgruppen er personer under atføring, som nå er i ulike faser av sitt løp for å komme tilbake til ordinært arbeid. Vi har flere voksne deltakere som jobber i barnehagen, som er i forskjellige faser av sitt løp tilbake til arbeidslivet. De kommer i tillegg til de ordinære ansatte. Dette gjør at vi har tett voksendekning og mange hender, og vi får stadig påfyll med ny og spennende humankompetanse. DI-Kløverbakken har flere lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget som tar fagbrev hos oss. Vår barnehage KLØVERBAKKEN ble åpnet i 1995 og er en toavdelings barnehage med plass til 30 barn, mellom 1-5 år. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Emma Hjorth. Vi har god plass både inne og ute, og eget uterom i skogen! Barnehagen har ulike spennende rom, med ulike funksjoner, som blant annet sanserom, formings- og snekkerrom, familierom og dataavdeling. Vi er flittige brukere av Emma Sansehus og gymsalen. Barnehagen ligger rett ved skogen og marka, og her har vi eget uterom med lavo og bålplass, som er i bruk hver uke. Vi er opptatt av at barna og personalet bruker hele barnehagen som èn arena, der vi jobber og møtes på tvers av avdelingene. 2 3

4 1.3. Presentasjon av ansatte og deltakere. Avdeling Nøtteliten: Hilde Zimmer, pedagogisk leder Christina Ashtiani Ousati, assistent Morten Martinussen, assistent Line K. Bakken, lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget Mehri Rahmanian, lærer og deltaker Helen Elbert, hospitant/deltaker Avdeling Knerten: Birgitte Westergaard, pedagogisk leder Elisabeth Bovolden, barne- og ungdomsarbeider Kjetil Oslund, lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget Mette Johansen, lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget Jeanette løkken, lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget Ellen Styrmoe, styrer 1.4. Presentasjon av barna: 5 åringene: Emilie, Sarah, Adrian, Fride 4.åringene: Ida Kristine, Louise, Ticelia, Celina, Christoffer 3 åringene: Ulrik, Isabel, Daniel, Amanda, Oliwia, Alexander. 2 åringene: Benjamin, Sara, Nora, Sondre, Adrian, Philip, louise, Stian, Amelie 1 åringene: Frida, Emil og Frank (fra 16.11) 1.5. Barnehagens åpningstider: Kl hele året. Barnehagen stenger kl.12, jul- og nyttårsaften, samt onsdag før Skjærtorsdag Dagsrytmen: 7.30: Barnehagen åpner ( ): Frokost for de barna som ikke har spist hjemme (medbrakt matpakke) Fri-lek 9.30: Organisert aktivitet (prosjekt, tema, tur, og lignende) 10.30: Samlingsstund 11.00: Mat (smøremat) Bleieskift / Toalettbesøk 11.30: Sovetid / utetid 14.00: Vi går inn på vinteren 14.30: Ettermiddagsmåltid (medbrakt matpakke + frukt, grønnsaker og melk har vi) Bleieskift Frilek ute og inne 17.00: Barnehagen stenger 3 4

5 1.7. Planleggingsdager: Vi følger de samme planleggingsdagene som de kommunale barnehagene i Bærum. Barnehagen har 5 planleggingsdager pr. år. Barnehagen er da stengt for barn. Våre planleggingsdager dette året er: , 31. oktober 08, 2. januar 09, 14. april 09. og 22. mai Ferie. Barnehagen har åpent hele året. Barnehagen stanger kl.12 på jule- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag. Alle barna må ta ut 4 uker ferie i løpet av året. 3 av disse må tas i perioden fra St. Hans til 20.august. Vi har åpent i juli, men denne måneden er betalingsfri Fravær. Sykdom. Dersom barnet ikke kommer i barnehagen, ber vi om at foreldre gir barnehagen beskjed innen kl samme dag. Blir barnet hentet av andre enn de voksne barnet bor hos, skal barnehagen ha beskjed. Dette for å sikre at vi leverer barn til riktig person. Smittefaren er stor i barnehagen. Barna må derfor holdes hjemme når de er syke, eller i så dårlig form at de ikke kan følge barnehagens daglige rutine. Dersom barnet har feber, skal det være hjemme. Hvis et barn blir sykt i løpet av dagen, vil foreldrene bli kontaktet. Det er derfor veldig viktig at dere holder personalet oppdatert m.h.t. telefonnumre dere kan nåes på. Dersom barn må medisineres i barnehagen, må dette tas opp med ped.leder eller styrer For sen henting. For sen henting av barn (det vil si etter stengetid kl.17.00), regnes som mislighold av barnehageplassen, og kan medføre bot ved gjentagne ganger. Foreldre oppfordres til å være i barnehagen innen kl.16.50, slik at barnehagens dører kan låses innen kl Klær. Alle barn skal ha med seg tøfler og et tøyskift fra innerst til ytterst hver dag. Dette gjelder også regntøy og støvler. De barna som bruker bleier, tar med dette selv. Vi ber dere merke alt tøy barnet har med seg i barnehagen, også leker. Dette er for at minst mulig av barnets eiendeler skal bli borte Soving. De barna som har behov for å sove på dagen, må selv ha med egen vogn eller en sovepose/teppe/dyne. Barnehagen har madrasser. Snakk med pedagogisk leder på avdelingen dersom du er i tvil om hva som er best for ditt barn Måltider. Barna smører/serveres et brødmåltid tre dager i uken, får varm mat en dag og har selv med seg matpakker og drikke en dag (turdag). Vi spiser lunsj ca. kl og ettermiddagsmat ca.kl Hvis barnet er i barnehagen før kl er det mulig å spise medbragt frokost. 5 4

6 1.14. Bursdager. Vi feirer barnas bursdager med flagg, krone og egen bursdagssamling. Meny: Barna velger mellom pizzasnurrer og ulik frukt på spyd. Dette lager vi sammen med barna i barnehagen. Foreldrene skal ikke ha med noe ekstra til barnehagen når barn har bursdag Betaling. Månedsbetalingen er pr. idag kr ,- pr. barn, I tillegg betales kr. 225,- pr.mnd. i kostpenger. Fakturaen sendes i posten, med forfall den 20. i inneværende måned. Vi følger Bærum kommunes regler om søskenmoderasjon og inntektsgradert foreldrebetaling. Skjemaer hentes på Bærum kommunes hjemmesider, eller i barnehagen. Juli måned er betalingsfri Oppsigelse av plass. Oppsigelse av plassen skjer innen utgangen av måneden. Oppsigelsestiden er 2 måneder. Barn som begynner på skolen, meldes automatisk ut av barnehagen av styrer 1.august SU. Samarbeidsutvalget. Fra Lov om barnehager: 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra personalet, 2 fra eier og 2 representanter fra foreldrene. I tillegg har personalet og foreldrene vararepresentanter. De har ansvar for å fastsette årsplanen, godkjenne eventuelle vedtektsendringer, foreta sikkerhetsrunder inne og ute, samt påse at barnehagen overholder lover og regler. SU-representanter: Fra eier: Marit Eeg og Kjersti Dale. Fra foreldre: Line Killingstad, Vara: Anne Sivertsen. Per Arild Brekke, vara: Brit Tone E. Sandberg. Fra personalet: Hilde Zimmer og Ellen Styrmoe Foreldreråd. Alle foreldrene er medlemmer av foreldrerådet. Disse velger 2 representanter til samarbeidsutvalget (SU). Se pkt over Foreldremøter. Det avholdes 2 foreldremøter pr. år, ett på høsten og ett på våren. Det avholdes eget foreldremøte i januar for foreldre til kommende skolebarn. Det avholdes eget foreldremøte for nye foreldre før sommerferien. 6 5

7 1.20. Foreldresamtaler/ konferansetimer. Dette er samtaler mellom foreldre og pedagogisk leder og evt. primærkontakten. Det blir her gitt gjensidig informasjon om det enkelte barns utvikling, hvordan barnet har det i barnehagen/ hjemme m.m. 2 gang i året + ved behov Daglig kontakt. Den daglige kontakten er den viktigste kilden til informasjon for både foreldre og personale. Her utveksles informasjon om hvordan barnet har hatt det i barnehagen og hjemme, slik at det kan følges opp av den andre parten. Dette er for å sikre kontinuiteten for barnet Tilvenning. Når dere kommer til barnehagen vil dere bli møtt av barnets primærkontakt. Primærkontakten har ansvaret for å hjelpe barnet og foreldrene tilrette på avdelingen og følge dere opp de nærmeste dagene. I den første tiden vil det være tilknytningspersonen som har mest med barnet å gjøre, slik at det skapes god kontakt og barnet føler seg trygg i de nye omgivelsene. Alle barn er forskjellige og trenger ulik tid før de er trygge i barnehagen. Snakk med personalet på avdelingen og bli enige om hva som er best for ditt barn. Enkelte dager er det kanskje ikke så lett å gå fra barnet, da må dere bare ringe for å høre hvordan det går! Forsikring. Alle barn i barnehagen er ulykkesforsikret på direkte vei til og fra barnehagen. Alle aktiviteter i barnehagens regi både i og utenfor barnehagen dekkes av forsikringen. Barnehagen er forsikret hos Protector forsikring asa. Dersom en skade oppstår, fyller personalet automatisk ut skademelding, med kopi til foreldre. Personalet sender skademelding til forsikringsselskapet. 2. Omsorg, oppdragelse, lek og læring. Visjoner. Mål Vår visjon: Kløverbakken en del av den gode barndom. Kløverbakken et godt sted å være for liten og stor 2.2 Grunnverdier i barnehagen vår. Vi skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Barndom en livsfase med stor egenverdi. Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Vi ønsker å sette fokus på begrepet barndom. Vi ønsker at tiden i barnehagen skal bli husket som et godt minne for barna. Barndommen har stor egenverdi, i likhet med andre faser i livet. Det er viktig for oss at vi i personalet har fokus på vårt syn på barn og barndom, da dette har konsekvenser for hvordan vi forstår barns medvirkning. Tema barndom er til stadighet oppe på våre personal- og veiledningsmøter. Da barnehagen vår også er en treningsarena for 6 7

8 lærlinger og personer i atføringssystemet, er holdningsskapende arbeid, verdier og tillit til seg selv og andre viktige elementer. På denne måten vil personalet i stor grad bli rustet til å formidle respekt og aksept, tillit og tiltro Omsorg, oppdragelse, lek og læring. Rammeplanen sier: "omsorg, oppdragelse og læring skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling". For alle ansatte i vår barnehage betyr dette at: vi skal være imøtekommende, hilse med navn, gi klare tilbakemeldinger, være serviceinnstilt overfor brukerne. vi skal ivareta enkeltbarnets utvikling ut i fra barnets egne forutsetninger. Vi skal gi rom for spillerom. hverdagen vår skal bære preg av anerkjennelse. vi skal legge vekt på den gode samtalen, og gjøre hver dag verdifull. vi skal jobbe med det for øye at: et hvert barn er unikt, med sine muligheter. vi skal vise omsorg (trygghet, helse, oppdragelse) i alle relasjoner i barnehagen, som når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Vi skal støtte barnas nysgjerrighet og lærelyst. Vi skal forstå lekens betydning, og se at den fører til forståelse av seg selv og andre, og at den gir vennskap. Vi skal ha fokus på lekens betydning i veiledningssamtaler, personalmøter, samt at vi denne høsten har deler av personalet på kurs i tema lek. 2.4 Samfunnsmandat og formålbestemmelsen. Samfunnsmandat: Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Formålsbestemmelsen: Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier: dvs. medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet.(verdier som vi finner igjen i de fleste religioner og livssyn). Opplæring til en evt. tro er foreldrenes ansvar. (Barn skal ikke utfordres til å ta standpunkt til religiøse oppfatninger). 2.5 Temavalg dette året. Fra meg og mitt, til vi. Skogen og nærmiljøet. Eventyr Kroppen min, sansene mine. Sang, musikk IKT i barnehagen Samarbeid med FORUT (barn i andre land) 8

9 2.6. Mal for ukeplan. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Formiddag: Tilrettelagte aktiviteter på avdelinga. Samlingsstund Ettermiddag: Lek ute og inne. Formiddag: Tilrettelagt aktivitet på avdelinga. Skolegruppe kl Samlingsstund Ettermiddag: Lek ute og inne. Formiddag: Store: Tilrettelagte aktiviteter inne i barnehagen. Barna deltar i planlegging av morgendagens tur! Små: Vi deler de små i to grupper. Gruppe 1: Tur / Ute i bhg Gruppe 2: Ute i bhg. / Tur Ettermiddag: Lek ute og inne. Formiddag: Store: Tur! Små: De små har hele barnehagen for seg selv og leker ute og inne! Ettermiddag: Lek ute og inne. HA-MED-DAG Alle får lov til å ta med en leke hjemmefra. Felles samling for hele barnehagen annenhver fredag, med vekt på sang, musikk og teaterlek! Vi bruker sansehuset på Emma Hjort annenhver fredag. Varm-mat! Barna er med i prosessen. Ettermiddag: Lek ute og inne. 2.7 Mål og satsning dette året. Samarbeid/god informasjonsflyt innad i personalet, og utad til foreldre. Hvorfor: Etter brukerundersøkelsen vinteren 2008, er personalet og foreldre enige om at informasjonsflyten skal styrkes. Progresjon: se kap.7.2. Miljø. Bruke naturen. Opprusting av stamstedet i skogen. Hvorfor: Stamstedet vårt skal være en av barnas arenaer som skal gi mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider. Dette gjør vi ved å: la barna være med i planleggingen av turene. ta utgangspunkt i barns undring og nysgjerrighet, interesser og forutsetninger. stimulere barna til å ta i bruk alle sanser. bruke litteratur og aktiviteter, være kreative for å lære barna om planter og dyr, landskap, årstider og vær. ha gode holdninger i personalet i forhold til uteliv. se muligheter framfor begrensninger. Progresjon: se kap.7.2. Samfunn. Tettere samarbeid med andre avdelinger i DI gruppen. Hvorfor: Vi er en bedrift med ulike avdelinger som innehar ulik kompetanse. Vi ønsker å besøke ulike arbeidsplasser i bedriften, for å oppleve blant annet et trykkeri, bokbinding, ulik tekstildesign, grafisk arbeid og kokkekunst. Dette gjør vi ved å: Dra på besøk til bedriften vår på Rud. Ha utstilling/vise fram arbeider fra barna til bedriftens avdelinger. Progresjon: se kap

10 Fokus på IKT i barnehagen. Hvorfor: Rammeplanen sier: Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap Her i barnehagen har vi blant annet: Bærbar pc Dataspill Fargeskriver Digitalt kamera Internett Cd-spiller DVD- og videospiller Progresjon: Se kap Lokale kulturbegivenheter. Tradisjoner i barnehagen. Bursdagen til barnehagen. September. Besøk av 1. klasse. Oktober Basar i november. Etter tema fra FORUT. November. Luciafest. Desember. Nissefest. Desember. Juletrefest i DI gruppen Januar. Karneval. Februar. Besøke DI på Rud. Mars. Bondegårdstur. Mai. Dugnad, barn og foreldre. Mai. Skolebesøk. Mai/juni. Overnatting i barnehagen. Juni. Sommerfest. Juni. Besøk/bruk av Sansehuset på Emma Hjort, 8 ganger i høsthalvåret. Bruk av gymsalen på sansehuset, 10 ganger i vårhalvåret. 10 9

11 4. Helhetlig opplæring overgang fra barnehage til skole Rammebetingelsene. Rammeplanen for barnehagen sier: Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan. Bærum kommune hadde som mål ved utgangen av 2007 å: Ha utviklet samarbeid mellom barnehage, grunnskole og videregående skole for å gi et mer helhetlig og sammenhengende utdanningsløp for barn og unge i Bærum kommune. Det ble i den forbindelse laget overgangsrutiner for overganger barnehage-grunnskolevideregående skole. Hensikten med rutinene er: Sikre en trygg og god start på barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen, den videregående skole samt ved skifter innad i kommunen. Skape helhet og sammenheng i elevens opplæringsløp. Sikre elevene bedre tilpasset opplæring og derved bedre læringsutbytte. Overføre informasjon til beste for barnet, etter samtykke. Hjelpe elevene til å gjøre gjennomtenkte valg i samsvar med egne ønsker og forutsetninger. Sikre et godt tverrfaglig samarbeid der det er behov for det Tilrettelegging i barnehagen: Foreldremøte i barnehagen. Informasjon om overgangsrutiner og hvordan barnehagen forbereder barna til skolestart. Samarbeidsmøte mellom barnehagen og de skolene som barna skal begynne på. (Besøksdag på barneskolen for nye elever) Skolen har ansvar, men vi i barnehagen følger barna. Avslutningssamtale. Siste foreldresamtale i barnehagen. Utfylling av overføringsskjema. (Sender skjema til skolen) 4.3. Evaluering av barnehageåret 2007/2008: Informasjon om overgangsrutinene og hvordan barnehagen forbereder barna til skolestart ble gitt til foresatte på nyåret Barnehagen gjennomførte 1 time i uka gjennom hele året med skolegruppe, hvor barna jobbet med skoleforberedende aktiviteter. Barnehagen deltok på tre samarbeidsmøter mellom barnehagen og skoler (i fjor hadde vi barn som skulle begynne på tre ulike skoler). Barnehagen deltok på overføringsmøte for barn med IOP (individuell opplæringsplan). To av barna fikk besøkt sin skole og opplevde dette som veldig positivt, mens de andre ikke fikk besøkt sin skole pga. streik. Rektor ved en av skolene kom på besøk i barnehagen. Dette var positivt og spennende. Før siste foreldresamtale i barnehagen fikk de foresatte fylle ut overføringsskjema. Pedagogen fylte også ut et skjema. I løpet av samtalen ble foreldre og pedagog enige om hva som skulle sendes skolen. Alle foreldre var positive til at skjema skulle sendes skolen

12 4.4. Rutiner for barnehageåret 2008/2009. Informasjon om overgangsrutinene og hvordan barnehagen forebereder barna til skolestart blir gitt ved første foreldresamtale på høsten. Det blir foreldremøte for de foresatte til skolebarna i januar. Barnehagen har 1 time i uka gjennom hele året hvor skolegruppa har skoleforberedende aktiviteter. Barnehagen ønsker å delta på samarbeidsmøte med de aktuelle skolene. Foreldresamtale på våren hvor vi fyller ut overføringsskjema Skoleforberedende aktiviteter. Klippe og lime Tegne Få kjennskap til bokstavene (navn og lyd) Kunne skrive navnet sitt Enkle matematiske begreper (først-sist, foran-bak, stor-liten, navn på geometriske former, med mer) Få kjennskap til tall og mengder Trafikksikkerhet Brannvern Sosial kompetanse (dele, empati, vente på tur, lytte, rekke opp hånden, med mer) Bli lest for IKT (data, fotoapparat, cd-spiller) 5. Barns medvirkning. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modning. (barnehageloven 3) 5.1.Personalet skal ha følgende fokus. Vi skal være tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele barnegruppa. Vi skal ha god kommunikasjon med barna. Fokus på å snakke med barna, ikke bare til barna. Vi skal sørge for god kommunikasjon personalet imellom, og mellom personal og foreldre. Vi må gi tid og rom til å lytte og samtale Barnas medvirkning. Barna velger meny til egne bursdager i barnehagen. Barna velger varmmatmenyen på fredager. Barna står for navnevalg til aktivitets- og turgruppene. Barna velger aktiviteter/lekearenaer i hverdagen. Barna er ordensbarn, der de bestemmer hva som skal stå på bordet. Dekker på og av. Barna har ansvar for å hente posten. Barna planlegger innhold i turer hver uke

13 6. Dokumentasjon og vurderingsarbeid. Dokumentasjon er viktig for å åpne for en kritisk og reflekterende praksis Hvordan vi vil jobbe med dokumentasjon. Gjennom årsplanen Ukeplanene. Dagsrapportene. Rapporteringsbrev fra aktivitetsgruppene. Foreldresamtaler. Foreldremøter. SU-møter. Rutiner på internkontroll, sikkerhetsrutiner ute og inne. Egne permer for hvert enkelt barn, med innsamling av gode mestringsopplevelser. Ulike typer observasjoner av gruppe og enkeltbarn. Tras-motoden (kartlegging i forhold til språk, motorikk og sosial fungering). Deler av personalet kurses i denne metoden i høst Hvordan vi vil jobbe med vurdering. Barna er også med i vurderingsarbeidet vårt: Dette er også et ledd i barnas medvirkning. Vi benytter Samtalebilder, som en metode der enkeltbarn eller barn i gruppe tas med i en dialog, for å komme med egne synspunkter på hva vi gjør, og hvordan vi gjør ting i barnehagen. Bildene er fra barnas egenopplevelser i barnehagen og på turer. Deler av personalet kurses i denne metoden nå i høst. Planlegging/diskusjon/evaluering på foreldremøter, SU-møter og foreldresamtaler. Planlegging/diskusjon/evaluering på personalmøter, planleggingsdager, veiledningssamtaler, ledermøter, nettverksmøter. 7. Progresjon i fagområdene. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskaper på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.(barnehageloven 2) 7.1. De 7 fagområdene. 1. Kommunikasjon, språk og tekst. 2. Kropp, bevegelse og helse. 3. Kunst, kultur og kreativitet. 4. Natur, miljø og teknikk. 5. Etikk, religion og filosofi. 6. Nærmiljø og samfunn. 7. Antall, rom og form. Vi vil ikke jobbe med fagområdene isolert, Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Gjennom våre temavalg, vil flere fagområder være representert samtidig. Fagområdene vil også være representert i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer. Fagområdene tilpasses hos oss ved: Arbeid i aldersinndelte grupper. Arbeid i aldersblandete grupper. En til en, ved læring/testing. Progresjon i hvert fagområde, i forhold til barns alder, vil komme fram i ukemeldinger/planer

14 7.2. Progresjon i forhold til satsingsområdene våre: Miljø. Bruke naturen. Opprusting av stamstedet i skogen. 1 Oppleve glede ved å være ute. åringer Få et positivt fellesskap med flere små i en liten gruppe. 2 Prøve å gå mest mulig selv (ikke sitte i vogn/bæremeis, eller bli båret). åringer Gå i ulendt terreng. 3 åringer 4 åringer 5 åringer Spise matpakka ute. Gå et litt lengre stykke på tur. Bruke de ulike sansene ute. Se årstidsendringer i naturen. Gå til lavvoen selv med sekken på ryggen og mestre det å bevege seg i ullent terreng. Ta opp matboks og termos av sekken og pakke sekken igjen etter måltid. Oppleve glede ved å være ute i naturen og bruke sansene aktivt. Kunne undre seg og samtale om dyr, planter og vekster i naturen. Få innsikt i natur og miljøvern (samspillet i naturen og rydde etter oss). Bli selvhjulpen i forhold til matboksmåltid og øve på å lage egen mat på bål. Bli kjent med ulike dyr, planter og vekster i naturen. Lære å lage bål med støtte av voksen. Kunne lage sin egen mat på bål. Vite hva førstehjelpsskrinet inneholder, og hvordan varsle hjelp hvis behov. Lære om dyr, planter og vekster i naturen. Få kunnskaper om og erfaringer med naturens mangfoldighet. Progresjon i forhold til bruk av digitalt verktøy i Kløverbakken: 3 åringer Tegne en tegning på pc, og skrive den ut. 4 åringer Bruke pc-spill som læring (spill tilpasset alder) Tegne en tegning på pc, og skrive den ut. 5 åringer Skrive navnet sitt på et tekstbehandlingsprogram på pc. Finne igjen bokstaver på tastaturet. Bruke pc-spill som læring. Fotografere, legge bildet inn på pc, skrive ut bilde. Samfunn. Tettere samarbeid med andre avdelinger i DI gruppen as. Alle Luciaframføring i bedriften. Juletrefest i bedriften. Utstilling av egne arbeider. Salg i barnehagen av produkter produsert i DI gruppen. Invitere ansatte i bedriften på påskelunsj. Skolegruppa (de eldste) Besøke bedriftens produksjonsavdelinger, som: grafisk tekstil/design bokbinderiet kantina 14 13

15 Progresjon i forhold til satsing på: Samarbeid/god informasjonsflyt innad i personalet, og utad til foreldre. Være tilstede, gi tid og rom for barn og foreldre i hente- og bringesituasjonen. Ha gode rutiner for informasjonsflyt mellom personalet. Sende ut ukeplaner (to-ukersplaner). Skrive dagsrapporter. God tilgjengelighet på telefon og e-post. Påse at vi alltid har et åpent hus, der terskelen for diskusjon/samtaler er lav. Veiledning av hverandre i persongruppa. 8. Arbeid med implementering av rammeplanen. Målet er at den nye rammeplanen skal være implementert i barnehagen innen utgangen av Dette forutsetter at: a. personalet har kompetanse på rammeplanen. b. At vi klarer å synliggjøre at årsplanen nettopp viser at rammeplanen er implementert. c. At vi utvikler lokale og sentrale prosjekter som bidrar til implementering. Dette gjør vi i stor grad ved å satse på kursing av personalet dette året (i regi bl.a. av Bærum kommune), samt egne kurs for personalet drevet av ped. lederne og styrer. Eksterne kursholder taes også inn, når vi ser at det er behov. Påse at barn og foreldre deltar i dette arbeidet

16 DI kløverbakken barnehage Tobias Kupfersvei Sandvika Telefon: Avd. nøtteliten: Avd. Knerten: E-post:

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor.

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. DI Årsplan 2009/2010 - en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Informasjonshefte. Grini barnehage. Stort å være liten BÆRUM KOMMUNE

Informasjonshefte. Grini barnehage. Stort å være liten BÆRUM KOMMUNE Informasjonshefte Grini barnehage Stort å være liten BÆRUM KOMMUNE Barnehagens historie I 2003 ble Briskehaugen barnehage og Fossum barnehage slått sammen og fikk navnet Grini barnehage. Briskehaugen barnehage

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Personalet Brannøvelse

Personalet Brannøvelse ÅS KOMMUNE Nå er vi godt i gang med det nye barnehageåret, barnegruppa er på plass og barna begynner å bli kjent med hverandre. Det er noen endringer i barnegruppen, Ingrid har sluttet og begynt i Knerten

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Torsken kommune Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Gryllefjord oppvekstsenter Medby oppvekstsenter Torsken oppvekstsenter Innledning Denne orienteringen inneholder en del praktiske opplysninger

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 1 ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE Hvem er vi Fladbyseter barnehage VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 2 Velkommen til Fladbyseter Barnehage Lek og glede voksne tilstede 3 Kjære foreldre og foresatte

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Velkommen til Fladbyseter Barnehage

Velkommen til Fladbyseter Barnehage Velkommen til Fladbyseter Barnehage Lek og glede voksne tilstede Kjære foreldre og foresatte Velkommen til Fladbyseter barnehage! Dette heftet er ment å være et hjelpemiddel for dere som foreldre. Her

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Personalet i Tøffe barnehage: Daglig leder/styrer: Tone Mari Steinmoen Dovregubben: Pedagogisk leder Kristin Ek 100% Pedagogisk medarbeider Gro Berg Bentsen 100%

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Informasjon til foreldre. svensedammen

Informasjon til foreldre. svensedammen Informasjon til foreldre svensedammen BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne SVENSEDAMMEN

Detaljer

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR 1 Velkommen til Lillehagen barnehage. I denne brosjyren vil du finne grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår, og nyttig informasjon om hvordan ting fungerer og organiseres. LITT OM OSS

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Barnehageåret 2013-2014 er vi 16 barn, alle er født i 2008. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva K Olsen

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009. Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287

ÅS KOMMUNE. Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009. Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287 ÅS KOMMUNE Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009 Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287 1 Velkommen til nytt barnehage år på Konglius Vi ønsker de nye og de gamle barna som har gått

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.1 Personalet

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2013 / 2014 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012-2013 Årsplan skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden Innledning: Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE Vedtekter for Vedtatt av Menighetsrådet i Tangen menighet 12.05.2014 Side 1 av 7 Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 4 2 Formål... 4 3 Opptaksmyndighet... 4 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Side 1 av 14 Innhold 1 Innledning 3 2 Revehiet våren 2016 3 Personalet 4 Barnegruppa 4 Dagsrytmen på Revehiet 5 Viktige datoer 5 Bursdager

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013 Vedtekter Huskestua Barnehage 12. August 2013 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold 2 2. Formål 2 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 3 4. Plasstilbud og åpningstider 3 5. Opptaksmyndighet 3 6. Opptakskriterier

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Lilja familiebarnehage. Barnehagen består av to avdelinger. En i Grinistubben 2 og en avdeling i Grinistubben 6. Familiebarnehagen

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2015 / 2016 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 2015 VEDTEKTER FOR HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA 1 Eier Vedtektene gjelder for Hvitsten Naturbarnehage

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS)

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Barnehagens navn er Kulur Bratteberg barnehage. Driver av barnehagen er Kvakk AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter og årsplan

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer