Personalet Brannøvelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalet Brannøvelse"

Transkript

1 ÅS KOMMUNE

2 Nå er vi godt i gang med det nye barnehageåret, barnegruppa er på plass og barna begynner å bli kjent med hverandre. Det er noen endringer i barnegruppen, Ingrid har sluttet og begynt i Knerten barnehage og Idha har sluttet og flytter tilbake til Nepal. 22. september skulle den gamle, men etter hvert nyrenoverte delen av Frydenhaug barnehage stå ferdig, men arbeidet vil ikke være ferdig før midten av oktober. Nye små barn har fått tilbud om plass fra 22. september så da vil de bli tatt imot på avdeling Grana inntil de nye avdelingene er innflyttingsklare. Barn og voksne fra Grana vil være ute og nede på konferanserommene i barnehagens underetasje fra 21. sept. frem til 12. okt. En grillhytte skal settes opp i skogen på barnehagens uteområde som grana barna kan disponere i denne perioden og som vi alle kan bruke i etterkant. Personalet Fra 22. september er det slutt på at vi er så mange voksne på avdelingene, da vil personalfordelingen i Frydenhaug barnehage se slik ut. Grana ( 4 og 5 åringer) Solveig teamleder, Kirsten pedagogisk leder, Jette fagarbeider og Vigdis assistent Furua (2 3 åringer): Annelin teamleder, Mona F pedagogisk leder, Kari assistent og en vikar for Marianne som er langtidssykemeldt Eika (1 2 åringer): Janne teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte assistent og en nyansatt assistent Bjørka ( 1 åringer) Hilde teamleder, Mona E pedagogisk leder, Aase Bereth assistent og en nyansatt assistent Brannøvelse Den 1. september hadde vi brannøvelse i barnehagen. Vi satt klare i garderoben med regnjakke og støvler på. (Det regnet veldig mye den morgenen) Barna var

3 informert om at brannalarmen skulle ule og vi skulle gå ut. Vi har snakket en del med barna om at vi må gå ut uten sko og jakke om det er brann, men nå skulle vi bare øve, både på å høre på brannalarmen, gå fint ut til møtestedet vårt som er borte mellom de to røde garasjene ved parkeringsplassen. Vi voksne måtte øve på våre prosedyrer i tilfelle brann, hvem av oss går først ut, hvem teller barna og hvem lukker vindu og dører. Vi oppfordrer dere foreldre til å snakke med barna om brannøvelsen hjemme, at vi må gå fint ut til møtestedet vårt, ikke ta på sko og jakke og heller ikke gjemme seg bort. Kanskje dere kan avtale et møtested hjemme også? Det kan og være lurt å høre på hvordan brannalarmen er hjemme og snakke om hva skal dere gjøre da. Evaluering av august måned I august måned har vi lagt vekt på at barna skal bli kjent med hverandre, vi har delt barna i mindre grupper og lagt til rette for lek, tur og aktiviteter som lesing, spill og maling. Vi har samlingsstund ca kl 9.30, da sitter alle barna i en ring på gulvet og en voksne leder med sang, eventyr og forteller hva barna skal gjøre i dag. Noen ganger forteller barna og viser frem hva de gjorde i går. Vi har brukt eventyrene De tre bukkende Bruse og Gullhår og de tre bjørnene. En gruppe barn går ut på tur hver dag og spiser mat på turen. Vi legger vekt på at barna blir kjent med turområdet i nærheten. Vi går på tur til Umb, sentrum, Ramlapinnen, speiderhytta og i skogen nedenfor barnehagen. Barna (og vi voksne) syns det er veldig fint å gå på tur I denne måneden har vi også lagt vekt på at barna blir godt kjent med rutinene i barnehagen. Det gir barna trygghet og en struktur på dagen. Barna blir vane med at

4 de får leke litt fritt, men rolig lek på morgenen. Og når vi voksne sier at det er rydding snart så begynner de å avslutte leken sin og rydder opp. Så er det samling for hele barnegruppa kl Det er fint at barna er komt til kl 9.30, men jeg forstår også at det ikke passer for alle, men jeg syns det er viktig at dere vet at det er samling da og at vi voksne ikke helt kan gå fra barnegruppa og snakke mye med dere foreldre, men ønsker barna med i samlingen. I samlingen deler vi barn i grupper, en gruppe går ut på tur, en gruppe er kanskje ute i barnehagen og leker, en gruppe er inne og leker og en annen gruppe holder på med aktiviteter eller prosjekter. Når vi da bare har en liten gruppe med barn som skal kle på seg bruker er det lettere å se hvert enkelt barn og bruke tid på at barna skal øve seg på å kle på seg selv, kanskje vi kan sette glidelåsen i, men at barna drar opp selv. Planer for perioden september, oktober og november Dagsrytmen på Furua 7.15 Barnehagen åpner Vi vil at foreldre og barn kommer inn på avdelingen, og vi ønsker de velkommen der. Dette fordi vi ønsker å holde dør mellom avdeling og garderobe lukket og det er litt vanskelig å se når barna kommer i garderoben. Frokost. De barna som trenger det, spiser medbrakt matpakke etter hvert som de kommer. Lek på avdelingen. Ca 9.30 Samling Deling i grupper. Ca 11 Måltid, vi serverer mat og drikke. (De som er sulten og trøtt spiser og sover før)noen barn spiser ute på tur Ca Soving for de som trenger det

5 Ca 12 Utelek Ca 12 - Personalet avvikler pauser Den gruppen med barn som var ute på formiddagen går som oftest først inn på ettermiddagen. De andre barna er ute til ca kl Ca Fruktmåltid. Barna spiser medbrakt mat og får drikke og frukt Ca 15 Lek inne eller ute Barnehagen stenger. Barn og foreldre må være ute av barnehagen innen 16.45, ellers vil det bli gitt bot. Grupper Vi vil i denne perioden prøve å dele barnegruppa i to grupper på formiddagen, en gruppe er ute og en gruppe er inne. De barna som er inne på formiddagen jobber med prosjekt, aktiviteter og lek, deles i mindre grupper med to voksne tilstede. De barna som er ute på formiddagen er ute i barnehagen eller går på tur, det vil variere om vi deler i to mindre grupper eller er hele gruppa sammen. Blå gruppe: Just, Webjørn, Kristian, Jakob S, Sondre, Norradis, Ronja, Malin, Ida- Helene, Zana er sammen med Mona og Kari Rød gruppe: Jakob E, Lukas, Michias, Anders, Viljar, Tellev, Amelia, Emilie, Anja, Cecilia og Signe er sammen med nyansatt vikar og Annelin. Mona som er pedagogisk leder og Annelin som er teamleder vil ha ansvar for hver sin gruppe barn når det gjelder tilrettelegging av prosjekt og aktiviteter. Vi deler også barnegruppen i de samme gruppene når det gjelder observasjoner og foreldresamtaler.

6 Ukerytmen Mandag Grupper med lek og aktiviteter på avdelingen Avdelingsmøter, Voksne fra Furua passer Grana barna Furua har møte Kl13.15 til 14.15, Grana passer barna Tirsdag Samling kl 9.30 Vi deler barna i 2 grupper på formiddagen Blå gruppe: ute Rød gruppe: inne Teamledermøter Kl Onsdag Samling kl 9.30 Vi deler barna i 2 grupper på formiddagen Blå gruppe: inne Rød gruppe: ute Torsdag Samling kl 9.30 Vi deler barna i 2 grupper på formiddagen Blå gruppe: ute Rød gruppe: inne Fredag Samling kl 9.30 Vi deler barna i 2 grupper på formiddagen Blå gruppe: inne Rød gruppe: ute Mål for kommende periode Lov om barnehager og rammeplanen for barnehagens er styringsdokumentene for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Ut i fra dette har vi laget vår årsplan i Frydenhaug barnehage, den ble laget i januar 09 og varer til januar 2010, da blir det laget ny årsplan. Rammeplanen inneholder blant annet 7 fagområder:

7 - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Natur, miljø og teknikk - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Flere områder vil som regel være representert i prosjekter, i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I løpet av året vil vi ha berørt de ulike fagområdene i prosjekter eller hverdagsliv. I denne perioden har vi på avdelingen Furua valgt å ha spesielt fokus på områdene Kropp, bevegelse og helse, Natur miljø og teknikk og antall rom og form. I årsplanen til Frydenhaug barnehage står det hvilke satsingsområder vi skal ha i fokus for dette året. I den kommende perioden har vi spesielt valgt å ha fokus på: MÅL: ALLE BARN OPPLEVER GLEDE OG MESTRING I ET SOSIALT FELLESSKAP Virkemidler: Vi tar ansvar for å skape tilhørighet og fellesskapsfølelse i barnegruppa - Voksne deltar i sammspillet med barn - Vi lager en forutsigbar og oversiktelig dagsrytme - Vi legger vekt på å synliggjøre alle barna i barnegruppa - Vi gir barna felles opplevelser - Voksne gir av seg selv ved å gjøre møtene med barna interessante - Foreldrene bidrar med sin kunnskap - Vi er tydelige og lyttende voksne og tar

8 ansvar for relasjonen mellom voksen - barn og barn barn. - Vi deler barna i grupper ut i fra hvor mange voksne som er tilstede - Vi setter fokus på det positive - Vi bygger opp gode relasjoner i fredstid MÅL: ALLE BARN OPPLEVER ET LÆRINGSMILJØ SOM UTFORDRER, INSPIRERER OG SKAPER NYSGJERRIGHET. Virkemidler: - Vi tilrettelegger det fysiske miljøet inne slik at det utfordrer alle barn, skaper sammenheng og gir struktur. - Lage bygge og konstruksjons hjørne inne - Lage et inspirerende innemiljø - Dele miljøer opp i ansvarsområder - Vi bruker pedagogisk dokumentasjon - dokumenterer bruken av det fysiske miljø og reflekterer rundt dokumentasjonen på avdelingsmøte - dokumenterer struktur kontra ustruktur og reflekterer rundt dokumentasjonen på avdelingsmøte MÅL: ALLE BARN FÅR VARIERTE ERFARINGER MED ANTALL ROM OG FORM Virkemidler: - Vi bruker matematiske begreper bevisst - Det fysiske miljøet har fokus på matematikk tall og symboler - Å ha et matematisk hjørne på avdelingen - Å være bevisst hvilke begreper barna bruker for så å innføre nye etter hvert. - Å gi foreldrene informasjon, slik at de kan gjøre det samme hjemme

9 - Vi støtter barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær - Voksne viser interesse for barnets arbeidsprosess - Voksne er lyttende og engasjerte - Vi gir utfordringer med utgangspunkt i barns interesser, kunnskaper og ferdigheter - Gi barn oppgaver de kan løse, og som utfordrer kreativiteten - Legge til rette for bygg og konstruksjon - Vi bruker prosjektarbeid som metode - Vi gjennomfører prosjekt med fokus på matematikk - Vi undrer oss sammen med barna, stiller åpne spørsmål, lytter til barnas tanker og dokumenterer dette - Vi bruker pedagogisk dokumentasjon - Vi reflekterer rundt hvordan barn eksperimenterer med antall, rom og form - Vi reflekterer rundt egen praksis og tilrettelegging og utvikling av det fysiske miljø. Viktige datoer: foreldremøte kl Ronja 3 år Michias 3 år Oktober november foreldresamtaler Signe 2 år Malin 3 år Sondre 3 år

10 Ida- Helene 3 år Tellev 2 år Plandag barnehagen er stengt Zana 3 år Anders 3 år Mvh personalet på Furua

PERIODEPLAN FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

PERIODEPLAN FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA SEPTEMBER NOVEMBER 2010 Så er vi igang med nytt barnehageår på Eika. Ved oppstart i august hadde vi ingen nye barn men vi fikk noen av barna fra

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 2 1407 Vinterbro Nå kommer vår og sommer! Nå er det slutt på kulde og snø, nå kommer våren med nytt liv og milde solfylte

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer