- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor."

Transkript

1 DI Årsplan 2009/ en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor.

2 Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken 1.1. Kontakt oss Hvem er vi i DI gruppen as Presentasjon av ansatte og deltakere Barna. Aldersfordeling Åpningstider Dagsrytme Levering og henting av barna Parkering Planleggingsdager Ferier Fravær og sykdom Klær Soving Måltider Bursdager Fakturering Oppsigelse av plass SU samarbeidsutvalget Foreldrerådet Foreldremøter Foreldresamtaler Andre samarbeidspartnere Daglig kontakt Tilvenning Forsikring. 2. Omsorg, oppdragelse, lek og læring. Visjoner og mål Vår visjon Grunnverdier i Kløverbakken Omsorg, oppdragelse, lek og læring Samfunnsmandat og formålsbestemmelse. 2

3 3. Temavalg dette året. Alf Prøysen. 4. De 7 fagområdene Progresjon i fagområdene Språk, tekst og kommunikasjon Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form. 5. Årshjulet. 6. Barns medvirkning. 7. Dokumentasjon og vurdering. 8. Helhetlig opplæring overgang fra skole til barnehage. Rammebetingelser. Tilrettelegging i barnehagen. Evaluering. Skoleforberedende aktiviteter i Kløverbakken. 3

4 1. Praktisk informasjon. 1.1 Kontakt. Adresse: Tobias Kupfers vei 2, 1336 Sandvika. Telefoner: Kontor: tlf Avd. Nøtteliten. tlf.: Avd. Knerten. tlf.: e-post, styrer Ellen Styrmoe: e-post, ped.leder Birgitte Westergaard: e-post, ped.leder Hilde Zimmer: e-post, DI-Kløverbakken: Hjemmeside: Hvem er vi i DI gruppen as. DI gruppen as eies av Bærum kommune, Asker kommune og Akershus fylkeskommune. DI-gruppen er en produksjonsbedrift med opplæringskompetanse innen flere fagområder, og har som formål, gjennom produksjon og annen virksomhet, å skape grunnlag for yrkesmessig, kompetansemessig og personlig utvikling. Bedriftens oppdragsgiver er primært NAV. Målgruppen er personer under attføring, som nå er i ulike faser av sitt løp for å komme tilbake til ordinært arbeid. Vi har flere voksne deltakere som jobber i barnehagen, som er i forskjellige faser av sitt løp tilbake til arbeidslivet. De kommer i tillegg til de ordinære ansatte. Dette gjør at vi har tett voksendekning og mange hender, og vi får stadig påfyll med ny og spennende humankompetanse. DI-Kløverbakken har flere lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget som tar fagbrev hos oss. Vår barnehage KLØVERBAKKEN ble åpnet i 1995 og er en toavdelings barnehage med plass til 30 barn. Hver avdeling har aldersblandede grupper fra 0-6 år. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Emma Hjorth. Vi har god plass både inne og ute, og eget uterom i skogen! 4

5 Vi er flittige brukere av Emma Sansehus og gymsalen. Barnehagen ligger rett ved skogen og marka, et område vi bruker ukentlig. Vi er opptatt av at barna og personalet bruker hele barnehagen som èn arena, der vi jobber og møtes på tvers av avdelingene Presentasjon av ansatte. Hilde Breivoll Zimmer, pedagogisk leder/førskolelærer. Birgitte Westergaard, pedagogisk leder/førskolelærer. Elisabeth Bovolden, barne- og ungdomsarbeider. Morten Martinussen, assistent. Christina Ashtiani Ousati, assistent (er i svangerskapspermisjon til jan.2010). Kjetil Oslund, barne- og ungdomsarbeider (vikar for Christina). Mehri Rahmanian, assistent. Helen Elbert, fast hospitant. Ellen Styrmoe, styrer. I tillegg til fast personale har vi voksne i arbeidspraksis for kortere eller lengre tid. Dette året har vi to lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget Barna. Aldersfordeling. 5 åringene: 5 4 åringene: 4 3 åringene: 9 2 åringene: 5 1 åringene: Åpningstider : Barnehagen åpnes kl Foreldrene må være kommet innen kl , da barnehagen skal låses kl Dagsrytme. 7.30: Barnehagen åpner. ( ): Frokost for de barna som ikke har spist hjemme (medbrakt matpakke) : Fri-lek. 9.30: Organisert aktivitet (prosjekt, tema, tur, og lignende). 5

6 10.30: Samlingsstund : Mat (det serveres brødmat og varmmat). Etter mat: Bleieskift / Toalettbesøk : Sovetid / utetid : Ettermiddagsmåltid (medbrakt matpakke). Barna får frukt og grønt i barnehagen. Etter mat: Bleieskift. Frilek ute og inne : Barnehagen stenger Levering og henting av barna. Levering og henting er foreldrenes ansvar. Foreldre må sørge for kontakt med personalet ved levering, slik at barna blir krysset inn. Det samme må skje ved henting, slik at barna krysses ut av personalet. Dersom andre enn de voksne som barnet bor hos skal hente barnet, må foreldrene gi skriftlig beskjed til personalet. Barn leveres ikke til andre enn foreldre, dersom disse ikke har gitt annen beskjed Parkering. Bruk parkeringsplassene nedenfor barnehagen. Vennligst ikke parker foran portene i barnehagen eller langs veien, i Tobias Kupfers vei Planleggingsdager. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Vi følger planleggingsdagene for Bærum kommunes barnehager. For barnehageåret er følgende dager stengt: Torsdag 13. august 2009, fredag 14. august 2009, fredag 30. oktober 2009, mandag 22. februar 2010, Tirsdag 25. mai Ferier. Barnehagen har stengt de to siste ukene i juli, samt jule- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl Alle barn skal ha minimum 4 ukers ferie i året, derav skal 2 uker avvikles sammenhengende om sommeren. Tidspunkt for sommerferie skal varsles innen 29. april. 6

7 1.11. Fravær. Sykdom. Dersom barnet ikke kommer i barnehagen, ber vi om at foreldre gir barnehagen beskjed innen kl samme dag. Smittefaren er stor i barnehagen. Barna må derfor holdes hjemme når de er syke, eller i så dårlig form at de ikke kan følge barnehagens daglige rutine. Barn med feber, skal holdes hjemme. Når et barn blir sykt i løpet av dagen, vil foreldrene bli kontaktet. Hold derfor barnehagen oppdatert på telefonnumre dere kan nåes på. Dersom barn må medisineres i barnehagen, skal ansvarsforhold og håndtering av medisiner skriftliggjøres. Snakk med pedagogisk leder Klær. Alle barn skal ha med seg tøfler/innesko, samt et tøyskift fra innerst til ytterst hver dag. Dette gjelder også regntøy og støvler. Bleiebarn har egne skuffer på badet. Foreldrene må sørge for påfyll av bleier. Vi ber dere merke alt tøy barnet har med seg i barnehagen, også leker Soving. De barna som har behov for å sove på dagen, må selv ha med egen vogn eller en sovepose/teppe/dyne. Barnehagen har madrasser. Snakk med pedagogisk leder på avdelingen dersom du er i tvil om hva som er best for ditt barn Måltider Frokost: Lunsj: mat: Frokosten kan spises i barnehagen før kl Frokosten må være medbrakt. Ca. kl Barnehagen serverer mat 4 dager i uka. Det er enten brødmat med div. pålegg, eller varmmat. På turdagen (en dag i uka), har barna med egen matpakke som spises ute. Til dette måltidet har barna egen mat Bursdager. Vi feirer barnas bursdager med flagg, krone, egen bursdagssamling samt at vi lager noe godt å spise. Alt ordnes her. Invitasjoner til private burdagsfeiringer leveres ikke ut i barnehagen. Vi henstiller foreldre til å sende invitasjonene via post eller e-post. Det er anledning for foreldrene i Kløverbakken å bruke barnehagens lokaler til bursdagsfeiringer. Dette gjelder kun for feiring av de barn som går i Kløverbakken. Dette må foregå etter stengetid kl

8 1.16. Fakturering. Månedsbetalingen er pr. idag kr ,- pr. barn, I tillegg betales kr. 225,- pr.mnd. i kostpenger. Kostpengene dekker melk, frukt og grønnsaker hver dag, 3 brødmåltider i uka samt et måltid med varmmat i uka. Fakturaen sendes i posten, med forfall den 20. i inneværende måned. Vi følger Bærum kommunes regler om søskenmoderasjon og inntektsgradert foreldrebetaling. Skjemaer hentes på Bærum kommunes hjemmesider, eller i barnehagen. Juli måned er betalingsfri Oppsigelse av plass. Oppsigelsestiden er 2 måneder, og gjelder fra den 30. i måneden. Barn som begynner på skolen, meldes automatisk ut av barnehagen SU. Samarbeidsutvalget. Fra Lov om barnehager: 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.» Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra personalet, 2 fra eier og 2 representanter fra foreldrene. I tillegg har personalet og foreldrene vararepresentanter. De har ansvar for å fastsette årsplanen, godkjenne eventuelle vedtektsendringer, foreta sikkerhetsrunder inne og ute, samt påse at barnehagen overholder lover og regler. Representanter velges på første foreldremøte på høsten, som er Foreldrerådet. Alle foreldre er medlemmer av foreldrerådet. På høstens første foreldremøte, velges 2 representanter til SU, med vara. Det bør velges SU representanter fra begge avdelingene i barnehagen. 8

9 1.20. Foreldremøter. Det avholdes 2 foreldremøter pr. år, ett på høsten og ett på våren. Det avholdes eget foreldremøte i januar for foreldre til kommende skolebarn. Det avholdes eget foreldremøte for nye foreldre før sommerferien Foreldresamtaler. Dette er samtaler mellom foreldre og pedagogisk leder. Det blir her gitt gjensidig informasjon om det enkelte barns utvikling, hvordan barnet har det i barnehagen/ hjemme m.m. Pedagogisk leder innkaller til minimum 2 samtaler årlig. Foreldre kan også selv be om samtale Andre samarbeidspartnere. Eksempler på samarbeidspartnere for barnehagen: PPT (pedagogisk psykologisk tjenestekontor), Barnevern, Helsestasjon, Tverrfaglig team, Emma Hjorth skole, og andre skoler barna sogner til Daglig kontakt. Den daglige kontakten er en viktig kilde for informasjon for både foreldre og personalet. Det siste kvarteret før stengetid (kl ) er ofte ingen god tid for tilbakemeldinger og info, da personalet har oppryddingsansvar før barnehagen stenger kl Personalet kan også nåes pr. telefon, samt e-post til pedagogiske ledere og styrer Tilvenning. Ved oppstart i barnehagen, vil dere bli spesielt mottatt av barnets pimærkontakt. Primærkontakten har ansvaret for å hjelpe barnet og foreldrene tilrette på avdelingen og følge dere opp de nærmeste dagene. I den første tiden vil det være primærkontakten som har mest med barnet å gjøre, slik at det skapes god kontakt og barnet føler seg trygg i de nye omgivelsene. Alle barn er forskjellige og trenger ulik tid før de er trygge i barnehagen. Snakk med personalet på avdelingen og bli enige om hva som er best for ditt barn. Enkelte dager er det kanskje ikke så lett å gå fra barnet, da må dere bare ringe for å høre hvordan det går! 9

10 1.25. Forsikring. Alle barn i barnehagen er ulykkesforsikret på direkte vei til og fra barnehagen. Alle aktiviteter i barnehagens regi både i og utenfor barnehagen dekkes av forsikringen. Dersom en skade oppstår, fyller personalet automatisk ut skademelding, med kopi til foreldre. Personalet sender skademelding til forsikringsselskapet. Egen info om forsikringsordningene deles ut til foreldre, sammen med årsplanen. 2. Omsorg, oppdragelse, lek og læring. Visjoner og mål Vår visjon: Kløverbakken en del av den gode barndom. Kløverbakken et godt sted å være for liten og stor 2.2. Grunnverdier i barnehagen vår. Vi skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Barndom en livsfase med stor egenverdi. Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Vi ønsker å sette fokus på begrepet barndom. Vi ønsker at tiden i barnehagen skal bli husket som et godt minne for barna. Barndommen har stor egenverdi, i likhet med andre faser i livet. Det er viktig for oss at vi i personalet har fokus på vårt syn på barn og barndom, da dette har konsekvenser for hvordan vi forstår barns medvirkning. Tema barndom er til stadighet oppe på våre personal- og veiledningsmøter. Da barnehagen vår også er en treningsarena for lærlinger og personer i atføringssystemet, er holdningsskapende arbeid, verdier og tillit til seg selv og andre viktige elementer. På denne måten vil personalet i stor grad bli rustet til å formidle respekt og aksept, tillit og tiltro Omsorg, oppdragelse, lek og læring. Rammeplanen sier: «omsorg, oppdragelse og læring skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.» For alle ansatte i vår barnehage betyr dette at: vi skal være imøtekommende, hilse med navn, gi klare tilbakemeldinger, være serviceinnstilt overfor brukerne. 10

11 vi skal ivareta enkeltbarnets utvikling ut i fra barnets egne forutsetninger. Vi skal gi rom for spillerom. hverdagen vår skal bære preg av anerkjennelse. vi skal legge vekt på den gode samtalen, og gjøre hver dag verdifull. vi skal jobbe med det for øye at: et hvert barn er unikt, med sine muligheter. vi skal vise omsorg (trygghet, helse, oppdragelse) i alle relasjoner i barnehagen, som når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Vi skal støtte barnas nysgjerrighet og lærelyst. Vi skal forstå lekens betydning, og se at den fører til forståelse av seg selv og andre, og at den gir vennskap. Vi skal ha fokus på lekens betydning i veiledningssamtaler, personalmøter og på planleggingsdager Samfunnsmandat og formålbestemmelsen. Samfunnsmandat: Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Formålsbestemmelsen: Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier: dvs. medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet.(verdier som vi finner igjen i de fleste religioner og livssyn). Opplæring til en evt. tro er foreldrenes ansvar. (Barn skal ikke utfordres til å ta standpunkt til religiøse oppfatninger). 11

12 3. Temavalg dette året. Alf Prøysen. Barnehageåret ønsker vi å ha fokus på Alf Prøysen. Alf Prøysen var en av Norges fremste kulturarbeidere, visesangere og forfattere. Han har skrevet mange flotte fortellinger, sanger, rim og regler. («Teskjekjerringa», «Snekker Andersen og julenissen», «Teddybjørnens vise», «Helene Harefrøken», «Musevisa» og mange flere.) Rammeplanen for barnehagen sier blant annet: «Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, fornye og aktualisere. Kultur utvikles i spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Både lokale og nasjonale kulturverdier, slik disse gjenspeiles i barns oppvekstmiljø, må være representert i barnehagens virksomhet.» Vi mener at ved å bruke Alf Prøysens arbeider gjennom hele året, vil barna bli kjent med deler av den kulturskatten han representerer. Alf Prøysens diktning er allsidig, berører flere fagområder, tar opp tema knyttet til sosial kompetanse er like samfunnsaktuell i dag som den gang. Personalet reiser på studietur til Prøysenshuset på Rudshøgda, for å skolere seg i tema. Vi bruker planleggingsdagene 13. og 14. august til dette arbeidet. 12

13 4. De 7 fagområdene. Tema Prøysen, vil være en rød tråd gjennom vårt arbeid med de 7 fagområdene: 1. Kommunikasjon, språk og tekst. 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet. 4. Natur, miljø og teknikk. 5. Etikk, religion og filosofi. 6. Nærmiljø og samfunn. 7. Antall, rom og form Progresjon i fagområdene. «Barnehagen skal gi barna grunnleggende kunnskaper på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter» (hentet fra barnehagelover 2). Vi vil i liten grad jobbe med fagområdene isolert. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Gjennom våre temavalg, vil flere fagområder være representert samtidig. Fagområdene vil også være representert i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer. Fagområdene tilpasses hos oss ved: Arbeid i aldersinndelt gruppe. Arbeid i aldersblandet gruppe. En til en, ved samtale, lek, læring, testing. Progresjon i hvert fagområde, vil synliggjøres nærmere i ukeplaner på avdelingene. 13

14 Språk, tekst og kommunikasjon. 1-2 år Turtaking grunnleggende kommunikasjonsferdigheter Ordsetting Bli introdusert med og bli kjent med bøker og fortellinger Bevegelsessanger Bli kjent med rim og regler Samspill barn-voksen og barn-barn 3-4 år Skal kunne noen rim og regler i enkel framføring Kunne noen sanger med og uten bevegelse Samtale, kunne sette ord på ting, undre seg og filosofere Kunne gjenkjenne små fortellinger og eventyr Kunne følge med på høytlesning 5-6 år Samtale, beskrive, gjenfortelle Bokstaver og lyder Kjenne igjen ordbilder på navn og andre enkle ting Kunne fortelle gåter og vitser Kunne flere sanger Kunne bruke rim og regler Kunne følge med på høytlesning i en fortsettelsesbok Lage fortellinger og dramatisere 14

15 Kropp, bevegelse og helse. 1-2 år Få hjelp til å lære gode rutiner på håndvask (hygiene) Øve på sitte på toalettet eller potte (i samarbeid med foreldrene) Kunne gå, løpe, hoppe, klappe, vinke, pinsettgrepet Vite at det er fysiologisk er forskjell på jenter og gutter 3-4 år Kunne selv å vaske hender før mat og etter toalettbesøk Øve på å gå på toalettet Kunne hodekråke, balansere, hinke, hoppe med samla bein Få sanseopplevelser ved bruk av sansehuset Kunne klippe 5-6 år Bli mest mulig selvhjulpne i toalettsituasjoner Kunne gode rutiner på håndvask og hygiene Kunne klatre i trær Kunne «blyantgrepet» Kunne kaste og ta i mot ball Få sanseopplevelser ved bruk av sansehuset Lære grunnleggende skiferdigheter gjennom skiskole Kunst, kultur og kreativitet. 1-2 år Formingslek i ulike materialer (sand, snø, plastelina, leire med mer Fingermaling, penselsmaling og fotmaling, tegne Kunne kjenne igjen bilder på sangkort 3-4 år Formingslek i ulike materialer (sand, snø, plastelina, leire med mer) Kunne sette sammen ulike materialer og bruke egen fantasi Bruke utkledning Begynnende rollelek (late-som-om-lek) Konstruksjonslek (bygge med klosser) 5-6 år Formingslek i ulike materialer (sand, snø, plastelina, leire med mer) Bli kjent med biblioteket Bli kjent med ulike forfattere Kunne gå inn i rollelek (late-som-om-lek) 15

16 Natur, miljø og teknikk. 1-2 år Oppleve glede ved å være ute Få et positivt fellesskap med flere små i en liten gruppe Prøve å gå mest mulig selv Øve på å gå i ulendt terreng Spise matpakka ute 3-4 år Gå et litt lengre stykke på tur Bruke de ulike sansene ute Se årstidsendringene i naturen Gå til lavvoen selv med sekken på ryggen og mestre det å bevege seg i ulendt terreng Ta opp matboks og termos/drikkeflaske fra sekken og pakke sekken igjen etter måltid Oppleve glede ved å være ute i naturen og bruke sansene aktivt Kunne undre seg og samtale om dyr, planter og vekster i naturen Tegne en tegning på pc, og skrive det ut Bruke pc-spill som læring (spill tilpasset alder) 5-6 år Få innsikt i natur og miljøvern (samspillet i naturen og rydde etter oss) Bli selvhjulpen i forhold til matboksmåltid og øve på å lage egen mat på bål Bli kjent med ulike dyr, planter og vekster i naturen 5-6 år Lære å lage bål med støtte av voksen Vite hva førstehjelpsskrinet inneholder, og hvordan varsle hjelp hvis behov Få kunnskap om og erfaringer med naturens mangfoldighet Skrive navnet sitt på et tekstbehandlingsprogram på pc Finne igjen bokstaver på tastaturet Bruke pc-spill som læring Fotografere, legge bilder inn på pc og skrive ut bilder 16

17 Etikk, religion og filosofi. 1-2 år Få en forståelse av at de må dele Få høre om hvorfor vi feirer jul og delta i forberedelsene til det 3-4 år Lære om samfunnets normer og verdier Lære å ta vare på seg selv, andre og ting som er rundt seg Lære at det er lov å være forskjellige Lære at vi ikke løser konflikter med å slå (være fysisk) 5-6 år Være nysgjerrige, filosofer og undre seg over fenomener og spørsmål tilknyttet tilværelsen Vite hvorfor vi feirer høytider som jul, påske og 17. mai Vise toleranse og respekt for alle uansett religion, kultur, fysiske ulikheter (at vi alle forskjellige) Lære å løse konflikter på en konstruktiv måte Nærmiljø og samfunn. 1-2 år Oppleve at det tas like mye hensyn til jenter og gutter Gjenkjenne igjen ulike ting i nærmiljøet Bli kjent med nærmiljøet rundt barnehagen 3-4 år Få høre en enkel historie om Emma Hjorth og hennes arbeid Kjenne til steder og bygninger i nærmiljøet (sansehuset, Emma kafè, skogen, akebakken, Emma Hjorth skole med mer) Bli kjent med nærmiljøet og hvor barna i barnegruppen bor Lære barna å bruke ulike medier som pc og litteratur til å utforske og finne ut av ting Vite at jenter og gutter er like mye verd 5-6 år Få kjennskap til Norges urbefolkning, samene Lære å planlegge aktiviteter og tilstellinger i barnehagen 5-6 år Gi barna kjennskap til menneskerettighetene, barnekonversjonen Ha kjennskap til historien om Emma Hjorth Kjenne til biblioteket i Sandvika og hva vi kan bruke biblioteket til Likestilling: Vite at alle kan velge et yrke uavhengig av kjønn og kulturell bakgrunn 17

18 Antall, rom og form. 1-2 år Få kjennskap til de ulike fargene. (rød, blå, gul og grønn) Kunne enkle puslespill Lage enkle former med hjelp av for eksempel bøtte i sand og snø Sette sammen enkle klosser 3-4 år Kunne de fleste farger Kunne telle til 10 Kunne sortere for eksempel leker etter farge, fasong og type leke med mer Kunne overbegrep som mat-klær-leker-farger med mer Få kjennskap til enkle brettspill Kunne klippe etter strek (ulike former) Kunne bygge en enkel konstruksjon ved hjelp av ulike klosser Kunne hjelpe til med å dekke bord (antall med mer) Kunne sammenligne ulike former, farger med mer 5-6 år Kunne telle med tallforståelse Kunne de matematiske begrepene på grunnformene (trekant, firkant, sirkel) Kunne bruke begreper som over-under, foran-bak, størst-minst, stor-liten, på, i Kunne sortere etter størrelse og fasong Kunne spille enkle brett-spill og følge spillets spilleregler Kunne delta i matlaging 18

19 5. Årshjulet. aug. sept. okt. nov. des. jan. febr. mars april mai juni juli for hvem Foreldremøter Foreldre og ansatte SU møter SU-repr. Planleggingsdag. 13.og Barna har fri Fridag stenger kl.12. aug. sept. okt. nov. des. jan. febr. mars april mai juni juli for hvem Foreldresamtaler okt. april mai Foreldre og ped.leder Barnehagens bursdag Besøk av 1.klasse 1609 Uke 41 Basar (FORUT) Luciafrokost Barna m/fam, og personalet Barna født 2003 Barna m/fam, og personalet Barna m/fam, og personalet Nissefest Barna Juletrefest 6.01 Barna m/fam, og personalet Karneval Barna Gul fest Barna i DI gruppen på Rud 6.05 Barna m/fam, og personalet Bondegård 1.06 Barn Overnatting åringene Sommerfest Barna m/fam, og personalet 19

20 6. Barns medvirkning. «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.» I Kløverbakken skal barna få innflytelse på hverdagen, og være med i planlegging av turer og aktiviteter. Omfanget av medvirkningen samt hvordan retten til medvirkning praktiseres, avhenger av barnets funksjonsnivå og modning. Gjelder for alle: Alle barna skal oppleve tilknytning og fellesskap og utøve selvbestemmelse. De skal støttes til å utvikle empati, ved å leve seg inn i andres situasjon og ved å ta hensyn til andre. De yngste barna skal formidle sine meninger med kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Alle barnas selvfølelse skal styrkes. Vi skal legge til rette for undring. I hverdagen skal vi oppmuntre barna til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Barna skal møtes med anerkjennelse. En forutsetning for barns medvirkning er voksne som har tid og rom for å lytte. En forutsetning er også at vi har god kommunikasjon med barna, men like mye med foreldrene. Vi vil jobbe for at vi skal være tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til alle i barngruppa. Barns medvirkning er vanskelig å måle/dokumentere. Vi vil gjennom samtaler med barn og praksisfortellinger, synliggjøre vårt arbeid med å nå målene. 7. Dokumentasjon og vurdering. Dokumentasjon er viktig for å åpne for en kritisk og reflekterende praksis Hvordan vi vil jobbe med dokumentasjon. Gjennom årsplanen Ukeplanene Dagsrapportene Rapporteringsbrev fra aktivitetsgruppene Foreldresamtaler. Foreldremøter. SU-møter Rutiner på internkontroll, sikkerhetsrutiner ute og inne Egne permer for hvert enkelt barn, med innsamling av gode mestringsopplevelser Ulike typer observasjoner av gruppe og enkeltbarn Tras-motoden (kartlegging i forhold til språk, motorikk og sosial fungering) 7.2. Hvordan vi vil jobbe med vurdering. Barna er også med i vurderingsarbeidet vårt: Dette er også et ledd i barnas medvirkning. Vi benytter Samtalebilder, som en metode der enkeltbarn eller barn i gruppe tas med i en dialog, for å komme med egne synspunkter på hva vi gjør, og hvordan vi gjør ting i barnehagen. Bildene er fra barnas egenopplevelser i barnehagen og på turer. Deler av personalet kurses i denne metoden nå i høst. 20

21 Planlegging/diskusjon/evaluering på foreldremøter, SU-møter og foreldresamtaler. Planlegging/diskusjon/evaluering på personalmøter, planleggingsdager, veiledningssamtaler, ledermøter, nettverksmøter. 8. Helhetlig opplæring overgang fra barnehage til skole Rammebetingelser. Rammeplanen for barnehagen sier: «Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.» Bærum kommune hadde som mål ved utgangen av 2007 å: «Ha utviklet samarbeid mellom barnehage, grunnskole og videregående skole for å gi et mer helhetlig og sammenhengende utdanningsløp for barn og unge i Bærum kommune.» Det ble i den forbindelse laget overgangsrutiner for overganger barnehagegrunnskole-videregående skole. Hensikten med rutinene er: Sikre en trygg og god start på barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen, den videregående skole samt ved skifter innad i kommunen. Skape helhet og sammenheng i elevens opplæringsløp. Sikre elevene bedre tilpasset opplæring og derved bedre læringsutbytte. Overføre informasjon til beste for barnet, etter samtykke. Hjelpe elevene til å gjøre gjennomtenkte valg i samsvar med egne ønsker og forutsetninger. Sikre et godt tverrfaglig samarbeid der det er behov for det Tilrettelegging i barnehagen. Foreldremøte i barnehagen. Informasjon om overgangsrutiner og hvordan barnehagen forbereder barna til skolestart. Samarbeidsmøte mellom barnehagen og de skolene som barna skal begynne på. (Besøksdag på barneskolen for nye elever) Skolen har ansvar, men vi i barnehagen følger barna. Avslutningssamtale. Siste foreldresamtale i barnehagen. Utfylling av overføringsskjema. (Sender skjema til skolen) 8.3. Evaluering av helhetlig opplæring dette barnehageåret. Informasjon om overgangsrutinene og hvordan barnehagen forbereder barna til skolestart ble gitt til foresatte i januar. 21

22 Barnehagen har gjennomført 1 time i uka gjennom hele året med «skolegruppe», hvor barna har jobbet med skoleforberedende aktiviteter. Barnehagen v/pedagogisk leder Hilde, har deltatt på informasjonmøte på Emma Hjorth skole. Dette året har vi hatt 4 førskolebarn, hvorav alle sogner til Emma Hjorth skole. Rektor Bjørn, på Emma Hjorth skole har vært på besøk i barnehagen. Førskolebarna har blitt kjent med ham, noe som har gitt en god grobunn for trygghet hos barna. Siste foreldresamtale før sommeren fylte foreldrene ut overføringsskjema, som er sendt skolen Skoleforberedende aktiviteter i Kløverbakken. Eksempler: Klippe. lime og tegne Få kjennskap til bokstavene (navn og lyd) Kunne skrive navnet sitt Enkle matematiske begreper (først-sist, foran-bak, stor-liten, navn på geometriske former, med mer) Få kjennskap til tall og mengder Trafikksikkerhet Brannvern Sosial kompetanse (dele, empati, vente på tur, lytte, rekke opp hånden, med mer) Bli lest for IKT (data, fotoapparat, cd-spiller) 22

23 «Nøtteliten bor i toppen av et tre, han er aldri ferdig når han skal av sted, han skal spise fire konglefrø og danse lite grann, han skal erte frøken Skjære og en gammel kråkemann.» «Haremamma ser på hareungen sin, å nei, å nei, å nei, å nei, hvor du er fin!» Alf Prøysen Alf Prøysen «Og mamma smører niste, kan du gjette hva det er? Jo, åtte stykker museflesk og fire bringebær...» Alf Prøysen 23

24 DI kløverbakken barnehage Tobias Kupfersvei Sandvika Telefon: Avd. nøtteliten: Avd. Knerten: E-post:

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Hos oss får barna gode barndomsminner!

Hos oss får barna gode barndomsminner! DI Årsplan 2008/2009 Hos oss får barna gode barndomsminner! Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken. 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon av ansatte og deltakere.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE SVENSEDAMMEN BARNEHAGE: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne 2 SVENSEDAMMEN

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr:

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr: VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjons nr: 989321048 EIERFORM: Almevegen familiebarnehage er privateid barnehage, og blir drevet av Marija Kolak med plass til inntil 5 barn i alderen 0-3

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 VEDTEKTER for kommunale barnehager i Bærum Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 1. Eierforhold Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Bærum kommune. 2. Formål Barnehageloven

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Informasjon til foreldre. svensedammen

Informasjon til foreldre. svensedammen Informasjon til foreldre svensedammen BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne SVENSEDAMMEN

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.:

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: Mosjordet barnehage Årsplan 2017-2018 Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: 61 05 62 90 Forord Barnehagen skal ha en årsplan som arbeidsredskap for personalet. Den skal dokumentere

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Telefon: Virksomhetsleder: 51913180 Assisterende styrer: 51913182 Alvene: 90778950

Telefon: Virksomhetsleder: 51913180 Assisterende styrer: 51913182 Alvene: 90778950 Telefon: Virksomhetsleder: 51913180 Assisterende styrer: 51913182 Alvene: 90778950 Jotnene: 90773316 Vettene: 90781930 Huldrene: 90753014 Dvergene: 90743913 Tussene: 90713661 Trollene (førskolegruppa):

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer