Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget"

Transkript

1 Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Oktober 2008

2 Innledning Kommunestyret setter hvert år opp en handlingsplan for aktuelle saker man ønsker å utrede inneværende år (utviklingsområder). Denne ble politisk behandlet og vedtatt i kommunestyret den 30.januar i år. Ett av utviklingsområdene er oppført slik: Utbygging og drift av idrettsanlegget som rent kommunalt prosjekt eller som samarbeidsprosjekt mellom kommunen og private interessenter. Bakgrunnen for dette forslaget kom fram i budsjettbehandlingen før jul med følgende ordlyd: Investeringsplan/utviklingsområde: Rådmannen bes om å komme med en vurdering av idrettsanlegget som et kommunalt anlegg eller et anlegg som helt eller delvis eies eller driftes av brukerne og mulige brukere til budsjettprosessen for 2009 innen og legger fram sak for politisk behandling innen Det forutsettes at det blir en helhetlig vurdering hvor en ser på alle idretter som bruker anleggene i dag. Kommunestyret behandlet denne saken den med følgende vedtak (K-sak 59/08): 1. Nåværende eie- og driftsform ved Sentralidrettsanlegget opprettholdes. 2. Det settes ned et utvalg bestående av politikere, representanter fra idrettsrådet, representanter for alle brukere av idrettsanlegget, herunder ungdomsskolen og barneskolene. Utvalget skal gjøre en utredning som viser behov, reelle kostnader, prioriteringer, framdriftsplan og finansiering av idrettsanlegget. Driftsutvalget valgte så representanter til utvalget i sitt møte den (SAK nr.57/08): Til å utrede behov, reelle kostnader, prioriteringer, framdriftsplan og finansiering av sentralidrettsanlegget oppnevnes et utvalg med følgende sammensetting: Politiske representanter: Synnøve Fjærgård (AP) Gotmar Rustad (SP) Brukerorganisasjoner (velger egne representanter): Løten idrettsråd Løten fotball Løten Friidrett Rådmannen oppnevner representanter fra administrasjonen og sørger for utrednings-/sekretærbistand.

3 Rådmannen har oppnevnt følgende fra administrasjonen: Håvard Nyland, fagarbeider Sentralidrettsanlegget Yngvar Pederstad, plansjef Carl Gustav Follestad, Løten ungdomsskole Marit Hjelløkken, virksomhetsleder kultur, informasjon og service Kari Nilssen, kulturkonsulent. Ansvarlig for utredning og sekretærbistand. I økonomiplanen for Løten kommune (K-sak 77/07) ble det avsatt 8 mill til kunstgressbane i Om arbeidet i gruppa og prosessen Gruppa møtes til første møte den 7.oktober og valgte Synnøve Fjærgård til sin leder. Løten turn ba om å bli representert i gruppa, og gruppa mente det var greit at Turi Ann Melvold både representerte Idrettsrådet og Løten turn i utredningsarbeidet. Leder Erik Bekkevold har representert Løten fotballkubb, Arild Busterud har representert Løten friidrett. Det er avholdt brukermøte ved Sentralidrettsanlegget den hvor det ble informert om utredningsarbeidet. Løten idrettsråd har også sørget for å informere alle sine medlemslag og åpnet for innspill til møtet i gruppa den 7.oktober. Rektor ved Løten ungdomsskole har hatt ansvar for at barneskolene kunne komme med innspill til prosessen. Bakgrunn Løten kommune eier og driver Løtenhallen og Sentralidrettsanlegget. Vi vet at aktivitet og dermed behov for anlegg stadig øker. Vi vet også at driftsrammen er liten, at slitasjen er stor og det trengs en omfattende rehabilitering av enkeltanlegg. Det er også ønsker om nye anlegg. Behov for nye investerings- og driftstiltak? Gruppa har igjennom de prosesser som har vært ført, samt statusrapporten, kommet fram til investeringsbehov beskrevet i nedenfor. Kunstgressbane, hvorfor? Øker brukstimene ved banen fra ca. 180 til opptil timer. Avlaster de andre banene slik at de får nødvendig hvile. Hovedbana trenger dermed ikke rehabilitering. Slipper stengte baner ved regnvær og dermed måtte flytte kamper og treninger. Tilbud om åpne baner hele sommeren (i dag er de stengt mellom 6 og 8 uker hver ferie). Økte muligheter for uorganisert bruk. Bedre tilbud til Løten ungdomsskole, både i gymtimer og i friminutt. Billigere for Løten kommune å bygge sammen med LFK i 2009, da LFK bidrar med egenandel til prosjektet. Øker kapasiteten i Løtenhallen, da mer trening kan foregå utendørs. 2

4 Turnhall, hvorfor? Øker sikkerheten pga fast montering av utstyr. Øke levetiden på utstyret. Mindre arbeid for frivillige med rigging og rydding. Løser utfordringen med for liten lagerplass i Løtenhallen. Øker kapasitet i Løtenhallen, da turn vil bruke egen hall. Øker tilbudet til andre hallbrukere, da de kan benytte ledig tid i turnhallen. Rehabilitering av fri-idrettsbane, hvorfor? Kunstdekke er en stor kostnad (ca. 6,5 mill), men er nødvendig for å kunne ha et tilbud til eldre utøvere og ha muligheten til å arrangere stevner. Fri-idrett trenger flere ildsjeler for å få opp igjen interessen. Det er et ønske at de yngste utøverne skal ha et tilbud i Løten. De eldre (fra år og oppover) vil ha kunstdekke for å trene. I dag reiser utøverne til Romedal om sommeren og til Stangehallen (nasjonalanlegg for friidrett innendørs) om vinteren. I løpet av noen få år vil både Hamar og Elverum få friidrettsbane med kunstdekke. Brumunddal har. Vi har en gammel og utslitt løpebane som mangler toppdekke. Det er et behov for drenering mot nord (grøft utenfor banen). Hoppegrop må bygges på nytt. Det trengs nye matter for spyd, høyde og lengde. Kuleringen er i god stand. Det arbeides videre for å avklare endelig løsning for friidrett, men dagens anlegg er så dårlig at det haster med å bedre standarden. Rehabilitering av gamle grasbanen, hvorfor? Dreneringen på banen virker ikke lenger, den er ofte meget våt og må stenges. Pga dårlig drenering blir også gressveksten for dårlig. Banen trenger full rehabilitering Bør skje etter bygging av kunstgress slik at vi har banen å bruke i byggeperioden. Sandvolleyballebane, hvorfor? Utvide tilbudet til elevene ved Løten ungdomsskole og allmennheten med mål om økt fysisk aktivitet i befolkningen. Stadig mer populært særlig blant ungdom. Fin arena for uorganisert aktivitet. Plassering uavklart, bør være i nærheten av Løten ungdomsskole Det kan være en utfordring med knusing av glass i sanden. Driftskostnader til rens av sand må derfor tas med. Siden tiltaket er på ide stadiet, tas det ikke med i handlingsprogrammet i denne omgang. 3

5 Prioritert handlingsplan investeringsbehov Kostnadene er delvis anslag. Alle beløp er inkl. mva. Evt. forprosjekt vil bli mer eksakte på kostnader. Pri Tiltak Beskrivelse/Finansiering/Begrunnelse Ca. kostnad i kr 1 Kunstgressbane på grusbanen med undervarme Total kostnad 2 Turnhall påbygg på Løtenhallen 3 Rehabilitering av friidrettsanlegget 4 Rehabilitering av gamle grasbanen Løten kommune (LK) skal stå som eier, bygger og drifter av anlegget. Utstyr og garasje er med i totalkostnaden. Løten fotballkubb (LFK) bidrar med egenfinansiering og forskuttering på deler av kostnaden. Forskutteringen skjer igjennom lån, og LFK dekker alle kapitalkostnader i perioden LFK står for alle investerings- og driftskostnader til undervarme mot at de står for utleie og får inntekter av denne vintertid (det utarbeides egen avtale for dette). LK har gratis bruk av anlegget i skoletida. LK får spillemidler og mva refusjon for anlegget. Det er uvisst når vi får spillemidler (4-6 års ventetid). Løten kommune får ikke spillemidler til undervarme. Årlig driftskostnad for LK kr Påbygg med en hall på 20x23m hvor turnutstyr står fastmontert. Hallen er ikke prosjektert enda, men administrasjonen har anslått byggekostnaden til 9,8 mill. Dette er ikke inkl. utstyr fordi Løten turn allerede har det meste. Driftskostnader vil komme i tillegg. LK 2009 LFK lån 2009 LFK tilsk 2009 LFK lån u.varme LK i 2011 til LFK LK spillemidler LK mva.ref 2009 Netto LK Totalkostnad Spillemidler Lån pr husl.bet Mva ref Netto LK Oppgradering av friidrettsanlegget på hovedbana, endelig løsning prosjekteres nærmere. Netto LK Bygge ny bane med ny drenering og nytt toppdekke. Det er forprosjektert en rehabilitering (kr ), den forutsetter Totalkostnad tilkjøring av masse fra hovedbana. Tilkjørt toppdekke vil gi en Ref mva noe høyere kostnad, anslag kr Banen må hvile i minst Spillemidler ett til ett og et halvt år før den kan tas i bruk. Netto LK

6 Pri Tiltak Beskrivelse/Finansiering/Begrunnelse Ca. kostnad i kr 5 Løten brettpark Kommunal overtakelse av anlegget tiltak i Kultur 2015 bedre sikkerheten ved anlegget i dag er det en ung ansvarlig for bygging og drifting. Utfordrene å få til flere ildsjeler ved anlegget. Årlig driftskostnad kr Prioritert handlingsplan drifts- og vedlikeholdsbehov 1 Økt driftsramme for sentralidrettsanlegget (generelt) Kostnadene til materiell/råvarer har økt vesentlig de senere år uten at kostnadsrammen er økt. Det ble innkjøpt en del nytt utstyr i Dette er mye brukt og man trenger derfor midler til vedlikehold/utskifting av deler Løten, Synnøve Fjærgård leder 5

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 17.12.2013/TOA Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 Eventuelle forfall meldes Tone Åsrud Reime snarest. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 05/1320-14 Arkiv: D11 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK Forslag til vedtak: 1. Rehabilitering av friidrettsbanen i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.03.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.11.2013.

Formannskapet SAKSLISTE 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.11.2013. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

VEDLEGG 2. Særskilte utredningsoppdrag:

VEDLEGG 2. Særskilte utredningsoppdrag: VEDLEGG 2 Særskilte utredningsoppdrag: Skisseprosjekt for Drivdalen skole s. 1 Rehabiliteringsbehov ved hovedkirka og kapellene s. 7 Innsparing ved bruk av videomøter s. 8 Rusarbeidet s. 9 Oversikt over

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HOVEDSATSINGS- OMRÅDET OPPVEKST ( 0 19 ÅR ) 2009-2012

KOMMUNEDELPLAN FOR HOVEDSATSINGS- OMRÅDET OPPVEKST ( 0 19 ÅR ) 2009-2012 KOMMUNEDELPLAN FOR HOVEDSATSINGS- OMRÅDET OPPVEKST ( 0 19 ÅR ) 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret 25.03.2009 Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx K 2000: 08/888 dok. 19 (PLN-dok) INNHOLDSREGISTER: Innledning/oversendelsesbrev

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

www.gymogturn.no IDRETTENS BASISHALL - treningshall med permanent oppmontert utstyr

www.gymogturn.no IDRETTENS BASISHALL - treningshall med permanent oppmontert utstyr www.gymogturn.no IDRETTENS BASISHALL - treningshall med permanent oppmontert utstyr Side 1 Utgitt av: Norges Gymnastikk- og Turnforbund Trykk: 1. utgave. Februar 2010 2. utgave. Juni 2012 3. utgave. September

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer