Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030."

Transkript

1 Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim Foto: Carl-Erik Eriksson

2 Byene vokser! Fram til 2040: Oslo øker med innbyggere Bergen øker med innbyggere Trondheim øker med fram til 2040, og med innen Den nasjonale befolkningsveksten kommer i byregionene - Vi er 6 millioner om 16 år

3 Utgangspunktet for Trondheim 2030: flere innbyggere i 2030 kanskje mer, kanskje litt mindre

4 Trondheim 2030 spør: Hvor mye må vi utvide den fysiske kapasiteten i tjenestetilbudet? Hvor mye haster det? Hva vil det koste? Hva har vi råd til?

5 Trondheim 2030 ser på velferdstjenestene til befolkningen andre behov, f eks boliger, næringsareal, transport kommer i tillegg

6 Kort om seks tema: 1. Befolkningsveksten 2. Behovet for nybygging for tjenestene 3. Arealbehov 4. Vedlikehold og rehabilitering 5. Investeringsbehov 6. Forventet investeringsramme

7 1. BEFOLKNINGSVEKSTEN

8 SSBs befolkningsframskrivning for Trondheim Tre alternativer År 2011 År 2020 År 2030 År 2040 Middels vekst - MMMM Lav vekst - LLML Høy vekst - HHMH

9 Færre yrkesaktive ift barn og eldre, dvs forsørgerbyrden for den yrkesaktive delen av befolkningen øker Antall i yrkesaktiv alder (20-66 år) i forhold til barn, unge og eldre. Trondheim. Statistikk , prognose (MH2011) 1,90 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 Statistikk Prognose

10 Barn 1-5 og 6-12 år i Trondheim per 1.1. Statistikk Prognose (Byplan MH2011) år 6-12 år

11 Eldre 80 år og over i Trondheim per 1.1. Statistikk Prognose (MH2011) Statistikk Prognose

12 har allerede startet Vilde 1 år i år i 2030

13 2. NYBYGGBEHOVET SOM FØLGE AV BEFOLKNINGSVEKST

14 Vi har beregnet nybyggingsbehovet som følge av veksten (foreløpige tall) 50 nye barnehager (med dagens fødselstall) inkl erstatte midlertidige 10 nye skoler nye helse-/velferdssentra (innen 2040) Minst nye kommunale idrettsanlegg (bla 8 nye haller, 12 nye kunstgressbaner) Og mye mer innen 2030, hvis samme fordeling og dekningsgrader som i dag (innen 2040 for helse/velferd)

15 Behov for nybygg/anlegg pga vekst fordelt på tjenester framskrivning ut fra dagens dekningsgrad (foreløpige tall) Antall Barnehager (inkl erstatte 13 midlertidige) Barneskoler (bl a avh av hvor mye ledig kapasitet som kan utnyttes) 7-8 Ungdomsskoler (jfr barnesk. Kap kan dekkes ved nybygg og påbygg) 2-3 Erstatte 44 midl paviljoner (1085 elever + adminstrasjon) Helse- og velferdssenter inkl helsehus: Bygg med kategoriboliger (psykisk utviklingshemmede, rusmiddelbrukere, psykiatri med mer) Kommunale idrettsanlegg Parker, uterom (evt færre, men større) Kultur- og kirkebygg 10 Kirkegårder 5 Kommunale veier (bykassefinansierte) 0 Studentboligprosjekter (subsidierte tomter) 10 Antall parker, uterom kan avhenge av størrelse Antall nybygg utenom parker (40) Ca 180

16 Ligger til grunn: Erfaringstall Dagens arealnormer, løsninger Samme standard og dekningsgrad som i dag Ingen omfordeling, dvs gjeldende politikk ligger til grunn Høyere standard eller dekningsgrad vil i utgangspunktet kreve mer bygg/areal

17 3. AREALBEHOV

18 1 400 daa = 1, 4 x m i d t b y e n e l l e r 4, 3 x B r ø s e t el l e r f o t b a l l b a n e r * *spilleflater for 11 fotball, 105 m x 68 m

19 Trondheim har plass til å vokse Oslo: 40 innbyggere, Trondheim 24 innbyggere per hektar (=100 mål) Økonomiske hensyn tilsier utbygging som innebærer minst mulig transport og energibruk best mulig utnyttelse av infrastruktur lavest mulige driftkostnader for bysamfunnet

20 Kommuneplanens arealdel Blir en viktig del av løsningen Arbeid med å finne arealer til kommunens tjenester er påbegynt Tydelig som formål i ny arealdel, i tillegg til bolig og næringsformål Beliggenhet viktig lokaliseringskriterier Konsekvenser for kommunens tomtestrategier bør vurderes

21 4. REHABILITERINGSBEHOV

22 Mange offentlige bygg har en levetid på 50 år - Etter nesten 50 år er det slutt for Heimdal samfunnshus. Adressa Høyblokka St.Olav - bygd 1959 revet 2011

23 Kort om rehabilitering I en situasjon med vekst må dagens bygningsmasse være funksjonell også om 20 år Trondheim kommune har i dag ca kvm formålsbygg-/anlegg (skoler osv) Rehabilitering består av: Behov for teknisk oppgradering Endrede funksjonelle krav Ombygging kan gi betydelig energisparing Etterslep vedlikehold Legger 2% (2,5%)årlig avskrivning til grunn I sum dette betyr store investeringer!

24 5. INVESTERINGSBEHOV

25 Bykassefinansierte investeringsbehov , alle tjenesteformål. Mill kr. Foreløpige tall Beregnet investeringskostnad (bykassefinansiert) Mill kr. Tomtearealer (40) 2500 Nybygging Rehabilitering (2% årlig avskrivning) I alt 27500

26 Investeringsbehov til bykassefinansierte tjenester (nybygg, tomteareal, rehabilitering) Mill kr. Foreløpige tall

27 Dette er ikke alle kostnader Økning i driftsutgifter (flere skoler, sykehjem osv) Andre behov i bysamfunnet Framtidige investerings- /rehabiliteringsbehov i dagens AS-er og stiftelser Behovet for tjenester kan øke mer enn selve veksten Nye og endrede behov, økte forventninger

28 Kommunene i byregionen vokser og mye tyder på at de vil møte de samme utfordringene. Noen vil begrense veksten

29

30

31

32

33 Prosentvis endring år Antall Andel Trondheim ,1 Rissa 628 9,7 Orkdal 962 8,5 Midtre Gauldal 535 8,9 Melhus ,2 Skain 646 9,7 Klæbu ,5 Malvik ,0 Stjørdal ,1 Leksvik 310 8,8 Regionen ,

34 6-12 år 2010 Prosentvis endring Antall Andel Trondheim ,1 +17 Rissa 628 9,7 +5 Orkdal 962 8,5 +22 Midtre Gauldal 535 8,9 +10 Melhus ,2 +8 Skaun 646 9,7 +27 Klæbu ,5 +14 Malvik ,0 +6 Stjørdal ,1 +18 Leksvik 310 8,8 +17 Regionen ,7 +16

35 6-12 år 2010 Prosentvis endring Antall Andel Trondheim , Rissa 628 9, Orkdal 962 8, Midtre Gauldal 535 8, Melhus , Skain 646 9, Klæbu , Malvik , Stjørdal , Leksvik 310 8, Regionen ,

36 Prosentvis endring år Antall Andel Trondheim , Rissa 628 9, Orkdal 962 8, Midtre Gauldal 535 8, Melhus , Skain 646 9, Klæbu , Malvik , Stjørdal , Leksvik 310 8, Regionen ,

37 80 år Prosentvis endring Antall Andel Trondheim ,8 Rissa 411 6,4 Orkdal 524 4,6 Midtre Gauldal 376 6,3 Melhus 545 3,7 Skain 255 3,8 Klæbu 115 2,0 Malvik 352 2,8 Stjørdal 856 4,0 Leksvik 212 6,0 Regionen ,9

38 80 år Prosentvis endring Antall Andel Trondheim ,8 +20 Rissa 411 6,4 +0 Orkdal 524 4,6 +26 Midtre Gauldal 376 6,3 +11 Melhus 545 3,7 +39 Skain 255 3,8 +23 Klæbu 115 2,0 +64 Malvik 352 2,8 +42 Stjørdal 856 4,0 +32 Leksvik 212 6,0 +10 Regionen ,9 +22

39 80 år Prosentvis endring Antall Andel Trondheim , Rissa 411 6, Orkdal 524 4, Midtre Gauldal 376 6, Melhus 545 3, Skain 255 3, Klæbu 115 2, Malvik 352 2, Stjørdal 856 4, Leksvik 212 6, Regionen ,

40 80 år Prosentvis endring Antall Andel Trondheim , Rissa 411 6, Orkdal 524 4, Midtre Gauldal 376 6, Melhus 545 3, Skain 255 3, Klæbu 115 2, Malvik 352 2, Stjørdal 856 4, Leksvik 212 6, Regionen ,

41 6. FORVENTET INVESTERINGSRAMME

42 1600 Gjennomsnittlig årlig investeringsbehov til bykassefinansierte tjenester, og årlig investeringsramme Mill kr. (Foreløpige tall) Mulig øvre investeringsramme - bykassefinansierte lån Mulig nedre investeringsramme - bykassefinansierte lån Rehabilitering 2% årlig avskrivning Tomtearealer 200 Nybygging 0 Investeringsbehov Investeringsramme (1,5 % vekst)

43 Andre investeringsbehov Forventninger og behov - politisk prioritering Storbyhall Kunsthall Nytt vitensenter Litteraturhus Kommunale veier utenom MTP? Annet x, y, Vedtatt: 4 nye brannstasjoner Selvfinansierende: Bolig- og næringsarealer Kommunale utleieboliger Vann, avløp Avfall Trondheim parkering

44 Noen spørsmål Vil prognosene om vekst i byene slå til? Størst usikkerhet mht barnetallet! Likevel: Er veksten sannsynlig? Hvis ja - er den uunngåelig? - er den ønskelig? Hvordan møte veksten? Hvor mye tid har vi? Gitt dagens fødselstall: Barn 1-5 og 6-12 år i Trondheim år 6-12 år

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 Økonomiplan 2009-2012 Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. RAMMEBETINGELSER...4 1.1 Kommunens utvikling...4 1.2 Økonomisk status...5 1.3 Vurdering

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan

Budsjett og Økonomiplan Fellesforslag fra Kristelig folkeparti, Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre Budsjett og Økonomiplan For perioden 2013-2016 til budsjett og økonomiplan 2013-2016 Sande trenger en ny kurs

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

i kommunene Rapport nr. 13/2002

i kommunene Rapport nr. 13/2002 RRrRaRapport nr. 13/2002 Barnehagesektorens plass i rnehagesektorens plass i kommunene Rapport nr. 13/2002 En kartlegging av barnehagesektoren i fem kommuner i Hedmark. Av Reidun Grefsrud Tittel: Forfattere:

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE

HATTFJELLDAL KOMMUNE HATTFJELLDAL KOMMUNE Forslag til Økonomiplan for Hattfjelldal kommune 2014-2017. Legges ut til alminnelig høring i perioden 12.06.-26.06.13. jfr. KL 44. 1 INNLEDNING 4 2 OM VIRKSOMHETEN 4 2.1 Dagens situasjon

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer