Skolebruksplan 3 fase 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolebruksplan 3 fase 3"

Transkript

1 Skolebruksplan 3 fase 3

2 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering. Mange små fagmiljø spredt på flere skoler. Lokalisering av skolene samsvarer ikke med bosettingsstrukturen i Trondheim og nærskoleprinsippet.

3 Arbeidet med Skolebruksplan 3 Fase 1: Kartlegging av fakta og prinsipielle vurderinger om tilbuds- og skolestruktur og utforming av skolebygg. Fase 2: Utvikling av mulighetsstudier for å kartlegge ombyggings-/utbyggingsmuligheter for skolebygg i Trondheim. Vurderinger om tilbuds- og skolestruktur med fokus på Trondheim, Meldal/Orkdal og Frøya/Hitra.

4 Skolebruksplan 3 fase 3 Utviklingsplaner om tilbuds- og skolestruktur i henhold til vedtak Fylkestinget i april Trondheim syd/vest Trondheim midtbyen Trondheim østbyen Meldal / Orkdal Prosjekt for Gauldal skole- og kultursenter skal sees i sammenheng med Skolebruksplan 3

5 Hvor står vi? STFK gir i dag et skoletilbud til elever fordelt på ungdomstilbud (10.924) og voksenopplæring/fagskole (593). Av 25 videregående skoler er 11 lokalisert i Trondheim med et samlet elevtall på 7.299, hvor voksenopplæring/fagskole utgjør 500. I Trondheim er 6 av de videregående skolene ikke godkjent. I distriktet er det 3 skoler.

6 Tiltak gjennomført siste 5 år Byåsen vgs ny skole ferdigstilt Malvik vgs tilbygg ferdigstilt Melhus vgs tilbygg ferdigstilt Fosen vgs ny skole ferdigstilt Åfjord vgs kjøp av skolen Hitra vgs tilbygg ferdigstilt 2008.

7 Hva er vedtatt gjennomført? Hemne vgs tilbygg ferdigstilles 2009 Selbu vgs skolen kjøpes/tilbygg 2009 Trh Kat.skole ferdig rehabilitert i 2009 Orkdal vgs rehabiliteres i 2009

8 Hva ønsker vi å gjøre? Få alle videregående skoler i fylket godkjent innen Utforme en tilbuds- og skolestruktur i Trondheim og distriktet som samsvarer med bosettingsmønsteret i byen og distriktskommunene. Gi studieforberedende og yrkesfaglige skoletilbud som samsvarer med en fremtidsrettet videregående opplæring preget av kvalitet.

9 Hvordan? Elevtallet ved de videregående skolene i syd/vest, midtbyen og østbyen tilpasses antallet ungdommer bosatt i disse områdene. Økt elevtall i syd/vest innen yrkesfaglige tilbud Redusert elevtall i midtbyen. Økt yrkesfaglig tilbud og redusert studieforberedende tilbud. Økt studieforberedende tilbud og redusert yrkesfaglig tilbud i østbyen.

10 Skolebruksplan 3 fase 3 UTVIKLINGSPLANER

11 Syd / Vest Byåsen vgs flere elever innen Helse- og sosialfag, Restaurant- og matfag og eventuelt voksenopplæring. Ombygging av areal. Heimdal vgs flere elever innen Elektrofag/ IKT- servicefag. Ombygging eller utvidelse av areal.

12 Syd / Vest Tiller vgs færre elever. Helse- og sosialfag flyttes til Byåsen vgs. Økt elevtall innen Service og samferdsel. Etablering av Medier og kommunikasjon. Ombygging av areal.

13 Syd / Vest Skjetlein vgs Skjetlein vgs flere elever innen dagens tilbud, men Bygg- og anleggsteknikk utgår. Omfattende sanering av areal. Erstattes med mer hensiktsmessige nybygg.

14 Syd / Vest Utviklingsplan for Skjetlein vgs

15 Syd / Vest Utviklingsplan for Skjetlein vgs

16 Syd / Vest Areal per elev inkl Skjetlein: 19,2 m 2 mot dagens 22,7 m 2 Areal per elev ekskl. Skjetlein og VO: 17,3 m2 mot dagens 18,4 m2 Brutto investeringskostnad 99 mill kroner. Arealeffektivisering gir mulighet for å finansiere investeringer på 59,8 mill kroner. Netto investeringskostnad 27,9 mill kroner

17 Syd / Vest Skolene i området har behov for godkjenningstiltak rettet mot inneklima og universell utforming på 22 mill kroner. Leieinntekter i nytt internat gir mulighet for å finansiere en investering på 11,3 mill kroner. Nybygg/ombygging gir en merkostnad på 5,9 mill kroner i forhold til godkjenningstiltak

18 Østbyen Flere alternativ er utredet: To skoler: Brundalen vgs og Strinda vgs, alternativt Brundalen vgs og ny skole på Brøset. Tre skoler: Ulike kombinasjoner av dagens fire skoler. Alternativt i kombinasjon med ny skole på Brøset.

19 Østbyen

20 Østbyen Utviklingsplan for Brundalen vgs

21 Østbyen Utviklingsplan for ny skole på Brøset

22 Østbyen Utviklingsplan for Ladejarlen vgs

23 Østbyen Utviklingsplan for Ringve vgs

24 Østbyen Utviklingsplan for Strinda vgs

25 Østbyen med 3 skoler Dagens 4 skoler omstruktureres til 3 skoler: Ny skole på Brundalen, Strinda og Ringve beholdes som i dag: Brundalen vgs elevtallet øker med over 394, hvorav 105 er fagskole. Nytt elevtall Nybygd areal utgjør ca 80%. Strinda vgs dagens elevtall 602 økes til 662 Ringve vgs dagens elevtall 452 beholdes Opprustes i ht godkjenningstiltak + 20 mill. kroner

26 Østbyen med 3 skoler Areal per elev 14,3 m 2 mot dagens 19,8 m 2. Brutto investeringskostnad 677,1 mill kroner, hvorav 50 mill kroner gjelder Fagskolen. Reduksjon av antall skoleenheter og arealeffektivisering gir mulighet for å finansiere investering på 207,6 mill kroner. Netto investeringskostnad 469,5 mill kroner

27 Østbyen med 3 skoler Skolene i området har behov for godkjenningstiltak rettet mot inneklima og universell utforming på 280 mill kroner. Nybygg/ombygging gir en merkostnad på 189,5 mill kroner i forhold til godkjenningstiltak.

28 Østbyen med 3 skoler Brundalen (Strinda) (Ringve) Flytting av Ladejarlen til Brundalen = en skole med overvekt av yrkesfag på Brundalen og to skoler med overveiende studiespesialisering/studieforberedende tilbud Oppfyller ikke Fylkestingets føringer Gir mulighet for senere utbygging av Strinda/Ringve

29 Østbyen med 2 skoler Dagens 4 skoler omstruktureres til 2 nye skoler: Brundalen vgs elevtallet øker med over 200, hvorav halvparten er fagskole. Nytt elevtall Nybygd areal utgjør ca 80%. Strinda vgs elevtallet øker med nærmere 700. Nytt elevtall Nybygd areal utgjør ca 70%.

30 Østbyen med 2 skoler Areal per elev 14,1 m 2 mot dagens 19,8 m 2. Brutto investeringskostnad 924,7 mill kroner, hvorav 50 mill kroner gjelder Fagskolen. Reduksjon av antall skoleenheter og arealeffektivisering gir mulighet for å finansiere investering på 262,6 mill kroner. Netto investeringskostnad 662,1 mill kroner

31 Østbyen med 2 skoler Skolene i området har behov for godkjenningstiltak rettet mot inneklima og universell utforming på 280 mill kroner. Nybygg/ombygging gir en merkostnad på 382 mill kroner i forhold til godkjenningstiltak Gir en netto merkostnad i fht 3-skolealt. på 192 mill kroner - minus salgsinntekt Ringve 12 mill. kr.

32 Østbyen med 2 skoler Brundalen Strinda (evt. Brøset) Gir to likeverdige skoler Oppfyller Fylkestingets føringer mht fordeling av tilbud Representerer ytterligere arealeffektivisering i fht 3-skolealternativet

33 Østbyen - alternativ Bruttoinvesteringer Brundalen (Ringve) (Strinda) Brundalen Ringve Strinda Ladejarlen Ringve Strinda Brundalen Ladejarlen Strinda Brundalen Strinda I Brundalen (Ringve) (Strinda) inngår ny skole på Brundalen, Strinda og Ringve får samme tilbud som i dag, men opprustes til å bli godkjent + noe ombygging

34 Østbyen - alternativer Annen finansiering Brundalen (Ringve) (Strinda) Brundalen Ringve Strinda Ladejarlen Ringve Strinda Brundalen Ladejarlen Strinda Brundalen Strinda PS! Vurdert i forhold til verdier som skolene i østbyen representerer

35 Midtbyen

36 Midtbyen Utviklingsplan for Adolf Øiens skole

37 Midtbyen Utviklingsplan for Gerh. Schønings skole

38 Midtbyen Utviklingsplan for Trh Katedralskole

39 Midtbyen Utviklingsplan for Trh Katedralskole

40 Midtbyen 2 skoler alt. 1 Dagens 3 skoler omstruktureres til 2 skoler: Trondheim Katedralskole skolen er under totalrehabilitering og antall elever beholdes omtrent uendret, ca 640 elever. Ingen investering utover allerede bevilgete midler. Gerhard Schønings skole flere elever innen studieforberedende og yrkesfaglig tilbud. VOtilbudet flyttes til Byåsen vgs. Elevtallet øker fra 590 til 860 (ekskl. VO). Omb/utvidelse av areal.

41 Midtbyen 2 skoler alt. 1 Areal per elev 15,2 m 2 mot dagens 15,3 m 2. Brutto investeringskostnad 147,1 mill kroner. Reduksjon av antall skoleenheter og arealreduksjon gir mulighet for å finansiere investering på 64,5 mill kroner. Netto investeringskostnad 82,6 mill kroner

42 Midtbyen 2 skoler alt. 1 Skolene i området har behov for godkjenningstiltak rettet mot inneklima og universell utforming på 25 mill kroner. Nybygg/ombygging gir en merkostnad på 57,6 mill kroner i forhold til godkjenningstiltak

43 Midtbyen 2 skoler alt. 2 Dagens 3 skoler omstruktureres til 2 skoler: Trondheim Katedralskole skolen er under totalrehabilitering og antall elever beholdes omtrent uendret, ca 640 elever. Ingen investering utover allerede bevilgete midler. Adolf Øiens skole flere elever innen studieforberedende og yrkesfaglig tilbud. VOtilbudet flyttes til Byåsen vgs. Elevtallet øker fra 391 til 855 (ekskl. VO). Omb/utvidelse av areal.

44 Midtbyen 2 skoler alt. 2 Areal per elev 14,1 m 2 mot dagens 15,3 m 2. Brutto investeringskostnad 238,2 mill kroner. Reduksjon av antall skoleenheter og arealreduksjon gir mulighet for å finansiere investering på 87,6 mill kroner. Netto investeringskostnad 150,6 mill kroner

45 Midtbyen 2 skoler alt. 2 Skolene i området har behov for godkjenningstiltak rettet mot inneklima og universell utforming på 25 mill kroner. Nybygg/ombygging gir en merkostnad på 125,6 mill kroner i forhold til godkjenningstiltak Alt. 2 gir en merkostnad i fht alt. 1 på 68 mill kroner + bortfall av salgsinntekt Adolf Øien

46 Orkdal/Meldal Alternativ 1 Utvikling av eks. skole på Follo

47 Meldal/Orkdal Orkdal vgs vedtak om tiltak for å få skolen godkjent i ht Forskrift om miljøretta helsevern innenfor en ramme på 45 mill kroner. Det er vurdert om en alternativ løsning med sanering av uhensiktsmessig areal kan bidra til å finansiere mer framtidsretta nybygg og ombygging av skolen innen for samme ramme. Ny lokalisering av Orkdal vgs er også vurdert.

48 Meldal/Orkdal Tilbudet ved skolene omstruktureres. Meldal vgs elevtallet øker med 60 til ca 415 elever. Ombyggingstiltak tilsvarende 5 mill. kr. Orkdal vgs kapasiteten ved skolen beholdes uendret. Tilbudet innen Service og samferdsel og Teknikk og industriell produksjon flyttes til Meldal. Nybygg/sanering/ombygging av areal. Fradeling og salg av tomt som delfinansiering.

49 Meldal/Orkdal Areal per elev 15,9 m 2 mot dagens 18,1 m 2. Brutto investeringskostnad 93,1 mill kroner. Arealeffektivisering gir mulighet for å finansiere investering på 11,3 mill kroner. Netto investeringskostnad 81,8 mill kroner. Inntekt ved fradeling/salg ca 10 mill. kroner.

50 Meldal/Orkdal Vedtatt ramme for godkjenningstiltak rettet mot inneklima og universell utforming for Orkdal vgs er 45 mill. kroner. I tillegg kommer tiltaksbehov Meldal vgs på 5 mill. kroner. Nybygg/ombygging gir en merkostnad på 31,8 mill. kroner i forhold til godkjenningstiltak Salg ca 10 mill. kroner kommer til fradrag

51 Gauldal skole- og kultursenter

52 GSK Gaudal vg skole Gauldal vgs skolen samordnes med ungdomsskole og kultursenter på Støren i tilknytning til Størenhallen. Antall elever beholdes omtrent uendret, ca 330 elever. Nytt skole- og kultursenter bygges i samarbeid med Midtre Gauldal kommune. Totalt areal m2 hvorav andel Gauldal vg skole m2.

53 GSK Gauldal vg skole Areal per elev 15,4 m 2 mot dagens 28,8 m 2. Brutto investeringskostnad 138,4 mill kroner. Arealeffektivisering gir mulighet for å finansiere investering på 54,5 mill kroner. Netto investeringskostnad 83,9 mill kroner.

54 GSK Gauldal vg skole Skolen har behov for godkjenningstiltak rettet mot inneklima og universell utforming på 47 mill. kroner. Nybygg/ombygging gir en merkostnad på 36,9 mill kroner i forhold til godkjenningstiltak salg av Korsen 20 mill. kroner kommer til fradrag.

55 Investeringsplan brutto kostnad Bruttoinvestering Selvfinansiering Nettoinvestering Frigjorte midler Finansieringsbehov Syd/Vest Østbyen Midtbyen GSK Orkdalsregionen Sum for alle TOTALT

56 Hva benyttes investeringene til? Areal Dagens Nytt Rehabilitert Beholdt som er Arealendring Syd/Vest Østbyen Midtbyen GSK Orkdalsregionen SUM Andel av dagens 100 % 20 % 8 % 57 % -15 %

57 Alternativ kostnad - godkjenning Syd/Vest Østbyen Midtbyen GSK Meldal/Orkdal SUM

58 Alternativ kostnad totalt etterslep Syd/Vest Østbyen Midtbyen GSK Meldal/Orkdal SUM

59 Kan vi finansiere investeringene? Salg av eiendommer Selvfinansiering Rentefrie lån Spillemidler SUM

60 Oppsummering Brutto investering Selvfinansiering Nettoinvestering Frigjorte midler (salg, rentefrielån og tilskudd) Behov for investering gjennom strategiplanen Vedtatt strategiplan

61 Oppsummering I tillegg til behov for investering på 281,8 mill. kroner, skal vedtatte tiltak for Trondheim Katedralskole på 105 mill. kroner og årlige bevilgninger på 10 mill. kroner, til sammen 145 mill. kroner, finansieres gjennom gjeldende strategiplan. Samla finansieringsbehov gjennom strategiplan er 426,8 mill. kroner.

62 FINANSIERING AV BRUTTOINVESTERINGENE Investeringsplan brutto kostnad Udekket 24 % Selvfinansiering 36 % Spillemidler 1 % Rentefrie lån 13 % Salg av eiendommer 26 %

63 Oppsummering Nettoinvestering Alternativkostnader: Godkjenningstiltak Lønnsomhet godkjenning Totalt etterslep Lønnsomhet etterslep

64 Kan vi også finansiere investeringer gjennom ytterligere effektivisering? Eksempler på effektivisering ved berørte skoler ved nybygg/ombygging: 0,5% effektivisering ,0% effektivisering ,5% effektivisering ,0% effektivisering

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Tid for gjennomføring

Tid for gjennomføring Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2014-2024 Tid for gjennomføring Høringsutkast 7. mars 2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 VEDTATTE

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Universell utforming tilgjengelighet for alle

Universell utforming tilgjengelighet for alle Universell utforming tilgjengelighet for alle Generelle og spesielle finansieringsordninger - 2005 Universell utforming tilgjengelighet for alle. Generelle og spesielle finansieringsordninger 2005 Utgitt:

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer