ROM EIENDOM AS med fokus på miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROM EIENDOM AS med fokus på miljø"

Transkript

1 Juni 2007 ROM EIENDOM AS med fokus på miljø Persbråten og Høybråten - skoleeksempler til etterfølgelse Energioptimalisering i regi av GK Ny kontrakt med Aker Yards Elektro Kundefokus på agendaen - Anne Dahl Øiseth, ny konserndirektør Marked

2 INNHOLD Prosjekt - OPS med Undervisningsbygg og Skanska side 4 Tema - optimalisering gjennom byggautomasjon side 6 Eiendomsbesitteren - ROM Eiendom side 8 side 4 Portrettet - Anne Dahl Øiseth ny konserndirektør Marked side 10 Kjøling - 22 millioners kontrakt med Aker Yards Elektro side 12 side 8 Oppkjøp - Ny kjølebedrift i Haugesund side 13 Juss - Nye forskrifter om offentlige anskaffelser side 14 side 10 Sverige - Avtale med Pergo side 16 Danmark - Ny køleafdeling side 17 Aktuelt - Historiens beste resultat side 18 side 12 side 19 Ansvarlig utgiver: Gunnar Karlsen a.s. Redaktør: Camilla P. Ben-Tov Mob: Postadresse: Gunnar Karlsen a.s. Postboks 70 Bryn 0611 Oslo Besøksadresse: Østensjøveien 15 D Tel: Redaksjon: Arnulf Pettersen Bjørn S. Johansen Jan Bergstrøm Jon Valen-Sendstad Ninna Gerner Johnsen Roar Johannesen Byrå: Visendi Journalister: Anne Merete Moe Per Kristian Fagereng Opplag: 4000 Trykk: Gan Grafisk Forsidefoto: ROM eiendom 2

3 leder GK håndterer energi i bygg - i en faglig helhet. Innføringen av EUs bygningsenergidirektiv tar utgangspunkt i den enorme energibruken i bygg for private og offentlige formål. 40 prosent av all energiproduksjon i Europa benyttes i bygninger, - også i Skandinavia. Nye forskrifter for energibruk i nye og rehabiliterte bygg, nye standarder for energiberegning og nye lover, samt forskrifter for energimerking og inspeksjoner innføres nå i Skandinavia. GK har sørget for å bidra til disse prosessene ved å være representert i høringsutvalg og bransje- foreninger og sitter med en betydelig innsikt i temaene. Vi støtter de politiske motiver for innføring av krav til redusert energibruk og er opptatt av krisen innen globalt miljø, energiforsyning og infrastruktur. Derfor støtter vi at tiltak må treffes på ulike områder, også innen eiendoms- og byggsektoren. I tråd med den utvikling vi har sett de seneste årene, har kundens fokus vendt seg fra rene enkeltfag til et helhetlig blikk på den totale inneklima- og energiutfordringen i næringsbygg og offentlige bygninger. Energidirektivet krever reduksjon av energibruk med innfrielse av klimakrav. Bransjen må derfor adressere helheten i de tekniske installasjoner og kunne garantere for både ivaretatt inneklima og totalt energibruk. Slike garantier krever kunnskap om regelverket i tillegg til ingeniørkompetanse på inneklima og energibruk. Innføringen av lov og regelverk for energimerking av bygg og inspeksjon av tekniske anlegg, vil berøre rundt 1,4 millioner boligbygg, næringsog offentlige bygg, større kjelanlegg og ventilasjons-/kjøleanlegg. Både sertifiseringen og inspeksjonen vil kreve store ressurser. For å møte utfordringene har GK utviklet kompetanse og leveranseevne på alle fagene som samlet utgjør inneklimainstallasjonen i bygg. For å møte utfordringene har GK utviklet kompetanse og leveranseevne på alle fagene som samlet utgjør inneklimainstallasjonen i bygg: ventilasjon, kjøling, vannbårne anlegg, automatisering og energi. Vi er derfor rustet til å ta utfordringen fra både myndigheter og kunder når det gjelder riktig utførelse og drift av tekniske anlegg i bygg. Jon Valen-Sendstad konsernsjef

4 prosjekt Et skoleeksempel til etterfølgelse Fire grupperinger konkurrerte om utbyggingen av Persbråten videregående skole og Høybråten barneskole i Oslo. Skanska tok med GK på laget, og sammen vant de konkurransen. Avtalene bidrar til å skape bedre fysiske læringsmiljøer. De bygningsmessige løsningene er gode, både pedagogisk og driftsmessig, sammenlignet med kommunens mer tradisjonelle prosjekter. GK-prosjekter Mye tyder på at disse to skolene vil bli eksempler til etterfølgelse. En ny utbyggingsmodell, Offentlig-Privat Samarbeid (OPS), vurderes av Oslo kommune som fordelaktig både økonomisk og med hensyn til å skape bedre læringsmiljøer. Sunt og sikkert arbeidsmiljø Både Undervisningsbygg og Skanska har vært svært opptatt av å sikre et sunt og sikkert arbeidsmiljø på de to skolene, akkurat som inneklima-spesialisten GK: I GK er vi overbevist om at OPSmodellen har ført til gjennomgående bedre kvalitet, ikke minst fordi Skanska både bygger og er ansvarlig for vedlikeholdet i 25 år, da bygningene føres tilbake til kommunen, sier Morten Johan Svendsberget, som er GKs prosjektleder for Persbråten-prosjektet. Denne måten å gjøre det på gir økt fokus på materialkvalitet og levetid helt fra starten av. Energifokus på Persbråten Det har vært et veldig fokus på energi og godt innemiljø i dette prosjektet. Med overlevering av den videregående skolen 22. mai har det mildt sagt vært en hektisk vinter og vår, forteller Svendsberget. På noen måter har dette vært en tradisjonell jobb, men samtidig har det vært både artig og utfordrende. Undervisningsbygg har vært uhyre opptatt av at dette skulle bli et førsteklasses resultat, og prosessen har vært uvant lang pga. de politiske beslutningene. Anders Fevang i GK tok seg av den innledende fasen med prosjektering og priser. Nytt skolebygg og flerbrukshall Alle undervisningspaviljongene på Persbråten videregående skole er revet og erstattet av et undervisningsbygg over to etasjer i tillegg til en stor flerbrukshall for idrett. Pershallen er rehabilitert og tilknyttet flerbrukshallen. Nytt akuttmottak, Stavanger Universitetssykehus (MOBA) Kontraktssum: 8 mill. kr. Komplett ventilasjonsentreprise med fire hovedaggregater til nytt akuttmottak ved SUS (Stavanger Universitetssykehus). Behandlet luftmengde ca m 3 /h. Dessuten kommer diverse endringer og tillegg med luftsmitteisolater, laboratorier og lignende Det nye akuttmottaket får 8000 nye m 2 og bygges i forlengelse av dagens mottak. Nybygget inneholder mottaksdel med resepsjon, venterom, traumerom, samt undersøkelsesog behandlingsdel. Det etableres også en korttidspost med nærmere femti senger, samt fem luftsmitteisolater hvorav to er utstyrt som intensivrom. Prosjektet blir Norges mest moderne og framtidsrettede akuttmottak. Ferdigstillelse: mai 2008 Byggherre: Helse Stavanger HF Prosjektleder: Lasse Haaland, GK Stavanger NHO-bygget, Oslo Kontraktssum 23 mill. kr Stort rehabiliteringsprosjekt på NHO-byggene Middelthunsgate 27 og Essendropsgate 6 i Oslo. Mer enn m 2 BTA kontorbygg fordelt på åtte etasjer som skal totalrenoveres, blant annet på grunn av inneklima.

5 Her er det snakk om store luftmengder. Faktisk opererer vi med dobbelt så mye luft som det er bruk for, påpeker Morten Svendsberget. For å spare maksimalt med energi har vi installert et system som reduserer luftmengden i lokaler der det ikke er bruk for så mye luft. Følere registrerer CO 2 og temperatur. Kontrakt på 18 millioner De to skolene gir GK en samlet omsetning på omkring 18 milloner kroner fordelt med 10 millioner på Persbråtenprosjektet og 8 millioner på Høybråtenprosjektet. Nybygg og rehabilitering på Høybråten Den gamle, ærverdige skolen på Høybråten skal rehabiliteres, samtidig som det bygges en helt ny skole. Dette er OPS: Persbråten videregående skole er sammen med Høybråten barneskole en del av en ny utbyggingsmodell: Offentlig-Privat Samarbeid (OPS). Når skolene står ferdig vil de framstå som helt nye og moderne skoler. Offentlig-Privat Samarbeid går i dette tilfellet ut på at Oslo kommune og Skanska samarbeider om utbygging, drift og vedlikehold av de to skolene. Bakgrunnen er et behov for å teste ut nye, alternative utbyggingsmodeller. Oslo kommune er opptatt av å finne løsninger som gir optimale skolebygg. Solgt til finansselskap Undervisningsbygg har solgt skoleanleggene til SG-Finans AS, som har engasjert Skanska til å bygge og rehabilitere skolene. Oslo kommune betaler en årlig sum for utbygging og vedlikehold. Undervisningsbygg leier skolebyggene i 25 år, og skoleanlegget føres tilbake til Undervisningsbygg uten ekstra kostnader etter at leieperioden er over. Skanska bygger og vedlikeholder Skanska har totalansvar for å bygge og vedlikeholde skolene, med fokus på kvalitet og levetid. Undervisningsbygg ser på denne nye kontraktsformen som både spennende og utfordrende. Høybråten-prosjektet skal, i samsvar med Kunnskapsløftet, bygges som en baseskole med fleksible romløsninger som skal gi bedre tilpasset opplæring. Da det skal bygges en helt ny skole samtidig som det skal drives full skoledrift, har byggearbeidet blitt delt inn i to faser. Et helt nytt skolebygg for 1. til 4. trinn, med administrasjon, flerbruksrom og SFO, samt delvis nybygd kroppsøvingsbygg, blir bygget i fase én. Full ombygging og rehabilitering av det gamle bygget fra 1912 for trinn er fase to. Avtalene bidrar til å skape bedre fysiske læringsmiljøer. De bygningsmessige løsningene er gode, både pedagogisk og driftsmessig, sammenlignet med kommunens mer tradisjonelle prosjekter. Grete Horntvedt, tidligere byråd for byutvikling i Oslo Fakta Persbråten videregående skole: Totalt areal: kvm Antall elever: Ca 700 Byggestart: Oktober 2005 Prosjektet ferdigstilt: 2. kvartal 2007 Prosjektleder Undervisningsbygg: Tore Jakobsen Entreprenør: Skanska Arkitekt: Link Arkitekter AS Prosjektleder GK: Morten J. Svendsberget Siste byggetrinn ferdigstilles våren 2008, og de aller siste arbeidene i utomhusanlegget er planlagt ferdig sommeren To av byggene er ferdigstilt, og den 16. januar i år fant delovertakelsen sted. Fakta Høybråten barneskole: Totalt areal: 7300 kvm Antall elever: Ca 600 Byggestart: Oktober 2005 Prosjektet ferdigstilles: sommeren 2008 Prosjektleder Undervisningsbygg: Marianne Braarud Entreprenør: Skanska Arkitekt: Link Arkitekter AS Prosjektleder GK: Per Steinar Nilsen GKs leveranse er ventilasjon på ca m 3 /h, kjøling, byggautomasjon med SDanlegg og romkontroll, samt sentralstøvsugere. Ferdigstillelse: Desember 2008 Byggherre: NHO Totalentreprenør: PEAB Prosj.leder: Michael Nygaard Vainio, GK Oslo Selger: Knut Nordberg, GK Oslo Mailand Videregående skole, Lørenskog Kontraktssum: ca 46 mill. kr Teknisk totalentreprise på ventilasjon, automatikkanlegg, elektrotekniske anlegg, varme og sanitæranlegg, sprinkleranlegg, kjøleanlegg i samarbeid med Moelven Elektro as, OTRS as (Oslo Tekniske RørleggerService as) og rådgivende ingeniør Hjellnes Consult as. Bygget har et samlet bruttoareal på m² og totalt behandlet luftmengde på m³/h. Behovsstyrt ventilasjon i utvalgte klasserom og lokaler. Bygget har høye krav til SFP-faktor og energibruk, i tillegg til lydkrav ned mot 25 db(a) i enkelte rom. Alle aggregater er for oppgaven utstyrt med egnet varmegjenvinningssystem, samt varmebatterier basert på framtidig fjernvarme, frekvensstyrte kammervifter. Ferdigstillelse: 30. juni 2008 Byggherre: Akershus fylkeskommune Byggestart: 1. mars 2007 Prosjektleder: Leif Hall, GK Skytta

6 Tema Energioptimalisering gjennom byggautomasjon Av: Roar Johannesen, Fagansvarlig Byggautomasjon, GK I en tid da våre politikere kjemper om den mest offensive miljøpolitikken, kan GK levere praktiske tiltak som gir lavere energiforbruk i bygningsmassen til våre kunder. I praksis driver GK miljøarbeid gjennom leveranser av gode totalløsninger som optimaliserer energiutnyttelse. Hvordan gjør vi dette? Konsernsjef Jon Valen-Sendstad mener GK har en bedre helhetstenking enn våre konkurrenter, fordi vi arbeider innen et utvidet inneklimabegrep og bruker spisskompetansen fra fagene ventilasjon, byggautomasjon og kjøling. Denne fagkonstellasjonen er en fordel når framtidige leveranser krever et minimum av energibruk, i kombinasjon med et godt inneklima. EUs energidirektiv vil i 2007 påvirke hele bygge- og eiendomsbransjens forhold til energi gjennom nye tekniske forskrifter og standarder. Som fagansvarlig for byggautomasjon ser jeg framtiden lyst i møte. Automatisering er ikke et mål i seg selv, men teknologien vil være nøkkelen for inneklimaleveranser med god energiutnyttelse i årene framover. Energifokus gir mer behovsstyrt ventilasjon og SD-anlegg Den nye veiledningen til teknisk forskrift fokuserer på behovsstyrt ventilasjon og SD-anlegg. Veiledningen sier at : Ventilasjonsanlegg bør utføres slik at brukeren lett kan styre luftmengde og temperatur ( 9-32). Dette betyr mer behovsstyrt ventilasjon og individuell styring i oppholdssonen. Videre sies det at Kuldeanlegg og varmepumper skal ha automatikk og reguleringsutstyr som sikrer økonomisk drift ( 9-41). Noe som antyder bruk av intelligent automatisering og installasjoner med Sentral Driftskontroll (SD). Trenden er allerede tydelig. Et stadig økende antall av GKs entrepriser innbefatter byggautomasjon med SD-anlegg. Disse automasjonsløsningene hjelper våre kunder til å etablere effektiv drift, godt inneklima og bedre energiutnyttelse i sin bygningsmasse. Den kommende energisertifikatordningen, med energimerking av bygg, vil ytterlige øke interessen knyttet til energiutnyttelse og overvåking av det løpende energiforbruket. GKs leveranser av SDanlegg og energioppfølgingssystemer vil være gode verktøy i den forbindelse. Miljøbevisste bedrifter Hvilken miljøbevist bedrift vil i framtiden ønske å holde hus i en bygning som sløser med energien og bidrar unødig til den globale oppvarming? Et av GKs satsingsområder framover blir å utvikle et tjenestetilbud tilpasset våre kunders servicebehov. Det er stor forskjell på behovet til Ahus, som har en profesjonell driftsavdeling, og behovet til kunder med en spredt bygningsmasse uten daglig tilsyn av tekniske anlegg. GKs web-baserte byggautomasjonsløsninger muliggjør en sterk utvikling av servicetjenester til kunder fra Svalbard i nord til grensen mot Tyskland i sør. GKs automasjonsløsninger er en aktiv bidragsyter til redusert energiforbruk.

7 Norgesbygget energisparing i praksis! To faser med energisparing i regi av GK Asker, ga Norgesbygget en rekordstor innsparing. Nytt SD-anlegg med EOS og ny automatikk, utnyttelse av kjølemaskiner til forvarming og brukerinformasjonskampanje var bare noen av enøk-tiltakene som ble gjennomført. Egil Kjensli og Bjørn Heen, GK Asker Kontorbygget Olaf Helsets vei 6, mest kjent som Norgesbygget, var storforbruker av energi. Bygget består av 4 blokker à 6 plan på til sammen m 2 med kontorer, -landskap, møterom, datarom, kantine, glasshall/resepsjonsområde samt teknisk rom og et energiforbruk på ca 300 kwh/m 2. Bygget har kapasitet for ca 750 mennesker, og hadde et totalt gjennomsnittlig energiforbruk på 7,2 GWh. Etter enøk-analyse og to faser med utbedringer i regi av GK Asker, var energiforbruket nede i 5,2 GWh. Nå står en tredje fase for tur. Avdelingsleder Egil Kjensli og prosjektleder Bjørn Heen i GK, forteller at Fase 1: Norgesbygget hadde et SD-anlegg som ikke fungerte optimalt. Dette er et kontorbygg med et stort kjølebehov, med både datarom- og komfortkjøling. En enøk-analyse utført av E-CO Partner as (nå Multiconsult) i 2002 for fase 1 og i 2005 for fase 2, var utgangspunkt for GKs prosjekt. Potensialet for energireduksjonen ble i første omgang (for fase 1) anslått til 1,08 GWh, tilsvarende 15% besparelse. - Aktuelle enøk-tiltak ville bl.a. være oppgradering av SD-anlegg, varmepumpe for gjenvinning av kondensatorvarme, tidsstyring av ventilasjon, innregulering Fase 2: av kjølesystemer, nedbørsstyring på snøsmelteanlegg og en rekke andre tiltak, sier Kjensli. I tillegg ble det satt fokus på viktigheten av en brukerinformasjonskampanje. - Det er så langt avdekket 25 enøk-tiltak, hvorav 12 er gjennomført i fase 1 og 2. Energibesparelsen som ble oppnådd i fase 1 og 2 er større enn målsettingen. I tillegg ligger det et betydelig potensiale i utvikling og gjennomføring av tiltak i fase 3. Ta en titt på tallene nedenfor, avslutter Egil Kjensli og Bjørn Heen. Sammendrag Fase 1 ble ferdigstilt i desember 2005 og fase 2 i mars Kontraktssum: kr Enøk-støtte: ca ,- Forventet besparelse: kwh/år Tiltak som ble utført: 1. Nytt SD-anlegg(I+II) 2. EOS 3. Tidsstyring av ventilasjon 4. DV-instruks 5. Nedbørsstyring snøsmelteanlegg 6. Frekvensstyring av vifter 7. Brukerinformasjonskampanje Kontraktssum: kr Enøk-støtte: ca Forventet besparelse: kwh/år Tiltak som ble utført: 1. Utnyttelse av kjølemaskiner til forvarming av beredersystem 2. Utskifting av sirkulasjonspumper 3. Innregulering av hovedvannmengder 4. Ny automatikk kjøleanlegg for tilknytning til SD-anlegg Forventet besparelse fase 1+2: kwh Forbruk i 2005: kwh Forbruk i 2006: kwh Besparelse i 2006: kwh Et krav for at besparelsen skulle garanteres, var at kunden tegnet vedlikeholdsavtale med GK Byggautomasjon for ukentlig oppfølging (3RWEB) samt preventivt vedlikehold. Fase 3: Denne er under vurdering og enøkanalyse er utarbeidet. Man forventer en ytterligere besparelse på ca kwh/år, og målet er å komme ned i et energiforbruk på ca 175 kwh/m 2. 7

8 EIENDOMSBESITTEREN Framtidsrettet eiendomsbesitter med fokus på miljø Eiendomsmarkedet svinger. Prisene stiger. Eiendomsbesitterne blir stadig større og tyngre. Kravene til miljø og energisparing blir sterkere. Eierne stiller krav til lønnsomhet og økonomi. INNEklima har tatt en prat med Jan Wright, fagansvarlig drift i ROM eiendom AS, en av Norges største eiendomsbesittere. Jan Wright, fagansvarlig drift i ROM eiendom Trender i eiendomsmarkedet - Det svinger i eiendomsmarkedet for hva man velger å ha inhouse og hva man kjøper, forteller Jan Wright. På den ene siden outsourcer man en del tjenester, på den andre siden trekker man leverandørene tettere inn i huset. Jeg tror at outsourcing først og fremst er et resultat av at eiendom i større grad er blitt en aktiva-klasse, et investeringsobjekt hvor eierskapet primært har fokus på avkastning. Dette gjelder også for NSB, som har flere milliarder i eiendom og hvor avkastningen er viktig for gode resultater i konsernet. ROM er ansvarlig for dette, men skal også skape verdier for NSB gjennom å utvikle potensialet i store og sentrale eiendommer som Bjørvika, Grefsen, Filipstad og tilsvarende områder ellers i landet. - Vi skal også støtte opp om NSBs trafikkvirksomhet ved å utvikle flere norske jernbanestasjoner til å bli bærekraftige sentra for kollektivtransport, service og handel, sier Wright. ROM har derfor en utviklingsavdeling og en markedsavdeling som står for forvaltning av eksisterende eiendomsportefølje i eget hus, mens drifts- og vedlikeholdstjenester kjøpes. Nye leietakerkrav - I tillegg til NSBs krav er det viktig for oss å skape gode forhold for leietakerne, sier Wright. - Vi ønsker at leietakere skal oppfatte våre tilbud som gode. I det inngår riktige leiekontrakter og god service, men også godt inneklima og flere andre miljøaspekter. Vi måler leietakertilfredshet hvert år og lager handlingsplaner for oppfølging. Det gir oss mye positiv tilbakemelding. Energi og miljø - Siden 1998 har vi brukt mye tid på systematisk energioppfølging og prosjekter, blant annet med støtte fra Enova. Vi har gjentatte ganger blitt brukt som eksempel Vi er avhengig av leverandører som utgjør fagkompetanse og som bidrar til å tenke framover og utvikle nye løsninger for det vi driver med. på god virksomhet og vi har mottatt flere priser, opplyser Wright. Energisparing, tilrettelegging for avfallshåndtering, opprensking av grunnforurensing, riktig materialvalg, reduksjon i bruken av fossilt brensel og andre miljøaspekter er viktig for ROM. - I byggforskriftene er det nye krav vi må rette oss etter og vi forbereder oss på de nye EU-kravene til energisertifisering av bygg, sier Wright. Vi har allerede drevet målrettet energiledelse gjennom mange år og har ganske bra dokumentasjon på våre bygg. Fra vår side har dette et kontinuerlig fokus, og noe vi har brukt eksterne rådgivere på å administrere. Vi er blitt godt kjent med, og har fått mange innspill fra leverandører som mener de kan bidra aktivt. Blant annet fra GK som også tilbyr veldig interessante konsepter rundt dette.

9 Foto: ROM eiendom Leverandører og samarbeidspartnere ROM kjøper alle sine drifts- og vedlikeholdstjenester gjennom Coor Service Management. Coor har ansvaret for alle innkjøp av varer og tjenester og de administrer våre leverandørkontrakter, men vi gir retningslinjer og velger å ha direktekontakt med noen underleverandører, forteller Wright. Spesielt når det gjelder byggtekniske fagmiljøer er vi interessert i å ha Det er viktig for oss i ROM å ha et bransjenettverk. nær kontakt. Vi er avhengig av leverandører som utgjør fagkompetanse og som bidrar til å tenke framover og utvikle nye løsninger for det vi driver med. GK er i den kategorien. De har så god kjennskap til våre porteføljer, at de ikke bare leverer det som blir bestilt, men er også en ressurs vi ønsker å ha en god dialog med. Dette har vi hatt nytte av når det gjelder legionella og kjølemedieproblematikk, og på utvikling av sentral driftsstyring. Vi prøver å ikke gjøre oss leverandøravhengige i negativ forstand, men med gode leverandører ønsker vi å knytte tette bånd. Lov om offentlig anskaffelse krever konkurranseutsetting og bidrar til at leverandørene må skjerpe seg også på dette området. Bransjetilknytning - I prinsippet kunne jeg latt være å bry meg med underleverandørene og forholdt meg bare til Coor, men som eiendomsbesitter foretrekker vi også direkte kontakt med sentrale byggtekniske leverandører, sier Wright. - Det er viktig for oss i ROM å ha et bransjenettverk som går litt på utsiden av Coor. Jeg synes vi som eiere har plikt til å være bevisst på det vi driver med. Vi skal være kompetente kjøpere og da er impulser fra fagmiljøene viktig. Vi setter pris på at GK er aktive overfor oss, at de tar initiativ til innspill om hvordan våre anlegg kan driftes mer effektivt. Slike forslag er vi veldig åpne for. - ROM eiendoms utviklingsprosjekter vil være med å prege utviklingen av sentrale områder i flere norske byer i årene som kommer. Vi vil derfor være sikre på at vi gjør de riktige valgene og er framtidsrettet innen drift og vedlikehold og med et godt miljøperspektiv, avslutter Jan Wright. Fakta om ROM eiendom AS: 1. januar 2007, ble ROM eiendomsutvikling og NSB Eiendom ett selskap ROM eiendom AS. ROM er blant Norges største eiendomsselskap. Selskapet forvalter eiendommer i sentrale områder i Sør- og Midt-Norge, i tillegg til NSBs eiendomsmasse som inkluderer stasjonsbygg fra Kristiansand i sør til Bodø i nord. ROMs eiendoms- portefølje er på ca kvm bygg. I tillegg har selskapet tomter med et utviklingspotensiale på ytterligere ca to millioner kvadratmeter. ROM håndterer alle faser i verdikjeden, fra idé og konseptutvikling til forvaltning av ferdige bygg.

10 PORTRETTET Kundefokus på agendaen! Anne Dahl Øiseth GKs nye konserndirektør Marked, skal bidra til økt lønnsomhet og vekst i konsernet gjennom fokus på kunder, salg og marked. Dette er mulig å få til, dersom vi jobber aktivt sammen med de øvrige ansatte i GK, og skaper god kommunikasjon med kundene, sier hun. Sammen med markedsavdelingen er hun allerede godt i gang. Dahl Øiseth er ingeniør og økonom. Med brorparten av karrieren i byggebransjen, har hun de siste årene jobbet med salgs- og markedsstrategier i ulike bransjer. Da hun begynte i GK 1. mars i år, var det som å komme hjem. Jeg er veldig glad i byggebransjen. Den er litt umoden når det gjelder kunde- og markedsorientering. Det er en spennende utfordring å få litt introverte teknokrater til å se at det er veldig mange kunder der ute. Kunder som de kan få et enda bedre samarbeid med, ved å gjøre ting litt annerledes, sier hun. Merkevarebygging i GK Merkevarebygging er et av flere prioriterte områder i GK. - Merkevarestrategien er på mange måter alle operasjonelle strategiers mor, sier Dahl Øiseth. Vi er i ferd med å kartlegge hva våre kunder ønsker av oss i framtiden. Det er viktig at GK som konsern får en felles profil, samtidig som det må være rom for regionale 10 Jeg er veldig glad i byggebransjen. Den er litt umoden når det gjelder kunde- og markedsorientering. ulikheter. Å finne den perfekte kombinasjonen kan by på noen utfordringer, men det gjør ikke noe om det blir litt konflikt. Konflikter er ofte det som skal til for å skape positive endringer, sier hun. Spør kundene! For å avdekke hvordan kundene opplever GK i dag, skal det gjennomføres en stor kundeundersøkelse. Hva synes de GK er gode på i dag? Hva kan GK bli bedre på? Hva ønsker kundene seg mer av for framtiden? Svarene vil hjelpe oss å velge en markedsstrategi som fokuserer på våre kunders reelle behov, presiserer Dahl Øiseth. - GK skal selvsagt fortsatt jobbe innen sine kjerneområder. Men merkevarestrategien skal hjelpe oss å gjøre jobben tydeligere, både for egen del og for kundene, forklarer Dahl Øiseth. For å avdekke hvordan kundene opplever GK i dag, skal det gjennomføres en stor kundeundersøkelse. Kunden i fokus Når GK får kunden og kundens behov i fokus, blir det lettere å tilpasse seg og være proaktive. Spesielt innenfor serviceområdet, hvor vi har mye å hente, mener Dahl Øiseth. GK har en vekst- og lønnsomhetsstrategi som skal etterleves bl.a. ved å jobbe mer med kunde- og markedsorientering internt. Kunden skal stå enda mer i fokus. Vi ønsker å tilpasse oss, være samarbeidspartner og rådgiver. Vi skal ganske enkelt bli bedre på å selge de optimale løsningene, slik at det blir enklere for kundene å ta de riktige beslutningene, sier hun. Pakkeløsninger med nytteverdi og fordeler - For å gjøre GKs tjenester og produkter bedre tilgjengelig for kundene, ønsker vi å sette sammen ulike konseptpakker. Det er vi som er ekspertene på inneklima, og jobben vår er å kommunisere vårt budskap til kundene på et språk de forstår, sier Dahl Øiseth. Konseptene skal ha fokus på nytteverdi og fordeler for kundene, istedenfor ingeniørfokus på produkt. Miljøansvar GK tar sitt miljøansvar på alvor. Vi opplever ofte å komme ut på nye serviceoppdrag der anleggene bruker uforholdsmessig mye energi, sier Dahl Øiseth. Mangelfull igangkjøring, prøve-

11 drift og service, feil prosjektering, endret bruksmønster - årsakene kan være mange. Her kan GK gjøre en god jobb ved å gi kunden kontroll med eget energiforbruk og samtidig sikre et optimalt inneklima for kundens brukere. Våre kunder opplever ofte at kun små justeringer og tilpasninger fra våre serviceteknikere kan spare mye i form av reduserte energikostnader. Kunde- og markedsorientering Når INNEklima går i trykken, har GK avholdt sin første interne samling på kunde- og markedsorientering. Interessen har vært stor og Dahl Øiseth er svært fornøyd med at 40 personer fra hele konsernet straks meldte seg på. Det er svært positivt at så mange har lyst til å lære mer om salg og kunder, sier hun og lover å komme med referat fra samlingen i neste utgave av bladet. Kunden skal stå enda mer i fokus. Vi ønsker å tilpasse oss, være samarbeidspartner og rådgiver. Det vil bli flere kompetansehevende tiltak i regi av Markedsavdelingen og GKskolen framover. - Kundeundersøkelsen skal hjelpe oss å skape en plattform for hvordan vi prioriterer vårt arbeid og vil gjentas årlig for å kontrollere at vi er på riktig spor. Nå legges grunnlaget vi skal bygge videre på og både interessen og viljen for å få dette til er sterk. Dette skal bli bra og det lover godt for framtiden, avslutter Anne Dahl Øiseth optimistisk. Festen fortsetter Prognoser for BA-næringen Byggenæringen trenger ikke se mørkt på framtiden, skal vi tro prognosene for nybygg- og ROT-markedet de neste tre årene. Prognosene for mai 2007 viser fortsatt vekst fram til 2009 i hele Skandinavia. Totalt sett vil de skandinaviske landene ha en roligere veksttakt enn tidligere, med en liten dipp i 2008 og 2009, uten at dette påvirker markedet noe særlig. Totalmarked leiligheter, nybygg og ROT Prognosene for de skandinaviske landene viser en noe forskjellig veksttakt framover. I Norge vil vi se en økning på 2% i 2007 og en nedgang på henholdsvis 3% og 2% i 2008 og Prognosene for Danmark viser en vekst på 2% i 2007, som vil være uendret i 2008 for så å gå ned med 1 % i Sverige vil oppleve en vekst på 10% i 2007, for så å ligge uendret i 2008 og Vekstmålene i GK for perioden er fullt oppnåelig i et slikt marked, både innen forretningsområdene entreprise og service/rehab. Det ser ut som om vi står foran flere nye år med vekst og stor ordreinngang. Kilde: Prognosesenteret N y e Y r k e s b y g g, k v m D A N M A R K N O R G E S V E R IG E Ny markedsavdeling Markedsavdelingen er under ny ledelse og består i dag av fire personer. Den nye markedsavdelingen skal nå arbeide mer rendyrket med kunde, marked, salg og kommunikasjon. Fra venstre: markedskoordinator Ninna Gerner Johnsen, kommunikasjonsansvarlig Camilla Prestø Ben-Tov, konserndirektør Marked Anne Dahl Øiseth, forretningsutvikler Arnulf Pettersen. 11

12 Kjøling 22 millioners kjølekontrakt med Aker Yards Elektro GK Ålesund har inngått en stor kjølekontrakt med Aker Yards Elektro. 12 nye prosjekter i 2007 og 2008 representerer en samlet verdi på 22 millioner kroner. Leveransene er isvannsmaskiner til skip. Etter levering av flere isvannsmaskiner, både tidligere i år og i levering, har vi fått avtale om levering av ytterligere 34 isvannsmaskiner, forteller distriktssjef Per Roar Bersvendsen i GK Ålesund. Isvannsmaskinene forsyner hele båten med isvann og benyttes til kjøling av datarom, air-condition, oppholdsrom, el-skap, kontrollrom, ventilasjon osv. Fancoils og annet tilbehør inngår også i leveransene. Stor kontrakt innen kjøling Sett i forhold til vår hovedaktivitet, som er ventilasjon, er en ordre på 22 millioner ingen rekord. Allerede for 30 år siden hadde vi en kontrakt på 15 millioner kroner i forbindelse med rådhuset i Ålesund. Men innenfor kjøling må vi absolutt kunne si at det ikke bare er spesielt med en så stor ordre det vitner også om svært god jobbing fra de impli-serte i GK. Det er den store verftsaktiviteten i Møre og Romsdal som har gitt GK mulighet til å tilby installasjoner på båt. Samarbeidsprosjekt Kjølemaskinene har fra 250 til 1500 kw kjølekapasitet. Noen av båtene bygges i Brasil, og endel kjølemaskiner skal derfor igangkjøres på Akers Yards brasilianske verft. Levering skal skje i 2007 og Tilbud og levering er et samarbeidsprosjekt mellom GK Ålesund og GKs datterselskap Teodor Qviller, ved prosjektlederne Edvin Jønland fra GK og Olav Vaage fra Qviller. Roser prosjektlederen Det er den store verftsaktiviteten i Møre og Romsdal som har gitt GK mulighet til å tilby installasjoner på båt. Denne muligheten har GK Ålesund tatt godt vare på, takket være dyktige fagfolk. Vår prosjektleder Edvin Jønland skal ha hovedæren for kjøleavdelingens suksess, understreker Bersvendsen. Uten Jønlands kunde- og markedskompetanse ville vi aldri ha kommet så langt som vi har i dag. Direkte oppdrag Kjøleavdelingen har i dag hovedsakelig direkte oppdrag, uavhengig av GKs øvrige prosjekter, noe som er nødvendig for å få et slikt volum på leveransene som vi nå har, poengterer Bersvendsen. Han har vært i GK Ålesund i 32 år, og husker at det tidlig var snakk om å skaffe seg kjøleteknikere. Men det var først da vi skaffet oss kompetanse ut over bare det å montere at kjøleavdelingen fikk mer enn interne oppdrag. Det var Edvin Jønland som skaffet oss denne nødvendige fagkunnskapen. Stort spekter Kjøleavdelingen i GK Ålesund har vært under oppbygging de siste 10 årene, og dekker følgende områder: Klimakjøling Kjøl og frys for institusjoner og butikker med varmegjenvinning Kjøl og frys for næringsmiddelindustri med varmegjenvinning Dataromkjøling med frikjølingssystemer Varmepumper for større bygg Frysetunneler for næringsmidddelindustri Røykovner for næringsmiddelindustri Prosesskjøling industri Avfuktingsanlegg Fra venstre Edvin Jønland, Vidar Lied, Linda Eidset, Robert Hatlehol, GK Ålesund 12

13 gk avdeling Sterk vekst innen Helse Blant de eldste GK-avdelingene GK Ålesund, en av de to eldste avdelingene utenfor Oslo, ble etablert tidlig på 1970-tallet. Distriktet er i hovedsak Sunnmøre, med områdene sør for Romsdalsfjorden og nord for Nordfjord som geografiske grenser. Ekspansjonen har skjedd gradvis, og avdelingen har nå 25 ansatte. Vi opplever at vi har stabile og dyktige kolleger, forteller Bersvendsen, som fremhever at avdelingen er selvhjulpen i alle sammenhenger, men at man kan utveksle kapasitet med Molde avdelingen, som er nærmeste GK-nabo. GK Ålesund er en av de to eldste avdelingene utenfor Oslo. GK har de siste årene økt oppdragsmengden innen service/rehab og tekniske leveranser på helsebygg. En av årsakene bak veksten er filteravtalen med de regionale helseforetakene (HF) fra våren Etter avtalen ble inngått, har GK besøkt de fleste HF og gjennomført kurs i filterteknikk for over 100 personer blant sykehusets tekniske personell over hele landet. I et utvalg av GKs oppdrag for helsebygg i Norge, kan det nevnes: Rammeavtale innen håndverkstjenester ved HF Østfold og St. Olavs Hospital i Trondheim. Rehabilitering og levering av nytt renrom ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo. Rehabilitering av deler av Elverum Sykehus. Entreprise av ny nordfløy på Bærum Sykehus, Asker og Bærum Sykehus HF Nytt akuttmottak MOBA, Helse Stavanger Automasjon, totalentreprise og teknisk integrator på Ahus, Akershus Sentralsykehus. En selvhjulpen avdeling GK Ålesund har avdelinger/funksjoner i huset som dekker: Prosjektavdeling Service/rehabilitering Byggautomasjon Verksted/montasje Kjøling/frys GK overtar kjølebedriften i Haugesund 1. mai overtok GK kjølebedriften Brødrene Thune AS og styrker seg på kjølekompetanse i Haugesundsområdet. Overtakelsen er del av GKs strategi om geografisk nærhet til kunden og bygger oppunder vår etablering i Haugesund gjennom oppkjøpet av Karmsund Ventilasjon AS i Både GK og Brødrene Thune AS er fornøyd med avtalen. - GK har stor respekt for Brødrene Thunes kompetanse og lokale anseelse og ønsker å bygge videre på denne, sier regionsdirektør i GK Region Vest, Eivind Sælen. Med Brødrene Thune på laget vil GK Haugesund bli en vesentlig kuldeentreprenør med sterk lokal forankring. Aktiviteten til Brødrene Thune videreføres til GK, som har sin kjernekompetanse på inneklima og tekniske installasjoner i bygg. GK Haugesund vil etter overtakelsen bestå av 13 personer fordelt på prosjektledere ventilasjon og kulde, montører ventilasjon, serviceteknikere ventilasjon, kuldemontører og administrativ saksbehandler. 13

14 juss Nye forskrifter om offentlige anskaffelser Av: Advokatfullmektig Håvard Hordvik og advokat Arne Sørsdahl, Advokatfirma DLA Piper Norway DA Sterkt forsinket, blant annet på grunn av regjeringsskifte, har et nytt regelverk for offentlige anskaffelser endelig trådt i kraft pr 1. januar Entreprenører og leverandører til det offentlig bør merke seg regelverkets endrede systematikk og nye bestemmelser. I artikkelen vil noen av de viktigste endringene og nyhetene kommenteres. Selv om enkelte av bestemmelsene i den gamle forskriften har blitt til dels sterkt kritisert, er de fleste beholdt slik de var, eller med kun mindre endringer. Dette gjelder også bestemmelser hvor reglenes materielle innhold og rekkevidde tidligere har vært usikre. Som eksempel kan nevnes bestemmelsene om utvelgelse av leverandører i konkurranser med et begrenset antall deltakere, f eks begrensede anbudskonkurranser. Hvordan utvelgelsen skal skje fremgikk ikke klart i den gamle forskriften. Det foreligger etter hvert en del rettspraksis om dette, men da denne praksis er mer eller mindre ukjent for den enkelte entreprenør, er det uheldig at departementet ikke har inntatt noen av domstolens avklarende retningslinjer i den nye forskriften. Noe av det mest spennende i den nye forskriften er de nye innkjøpsordningene. Nærmere om noen av nyhetene: Protokollplikt Det innføres protokollplikt for alle anskaffelser over kr eks mva. Begrunnelsen for en utvidet protokollplikt, er blant annet hevingen av terskelverdien for direkte anskaffelser fra til Denne økingen skjedde pr 1. oktober For disse direkte anskaffelsene, hvor forutgående kunngjøring ikke er nødvendig, vil protokollplikten bli særlig viktig for å sikre nødvendig etterprøvbarhet. Nye anskaffelsesformer Noe av det mest spennende i den nye forskriften er de nye innkjøpsordningene. Advokat Arne Sørsdahl har 10 års erfaring, med særlig kompetanse innenfor entreprise, fast eiendom og arbeidsrett. Arne var konsernadvokat i GK i perioden Nå bistår han GK som partner i DLA Piper, og kan treffes på mobil eller 14

15 Dette er anskaffelsesformer som det gamle regelverket ikke åpnet for. Dynamisk innkjøpsordning skal gjøre det lettere for oppdragsgivere å gjøre alminnelige gjentakende innkjøp. Leverandørene inngir veiledende tilbud på det aktuelle produkt etc. og kan på bakgrunn av tilbudet bli tatt opp i den dynamiske innkjøpsordning. For hvert enkelt kjøp skal de som er opptatt i ordningen oppfordres til å inngi tilbud. Den nye forskriften har regler om tildeling og gjenomføring av rammeavtaler. I tillegg må oppdragsgiver gjennomføre en forenklet kunngjøring. Ordningen skal være tidsbegrenset, og tildelingskriteriene for kontrakten skal kunngjøres ved opptak til selve ordningen, men tildelingskriteriene kan med fordel gjentas ved den forenklede kunngjøring av den enkelte anskaffelse. Elektronisk auksjon er mer en måte å avslutte konkurranser på enn en selvstendig anskaffelsesform. Leverandørene inngir tilbud på ordinær måte, enten i en åpen eller begrenset anbuds-konkurranse, konkurranse med forhandling, dynamisk innkjøpsordning eller ved konkurranse om oppdrag innenfor en parallell rammeavtale. Etter en ordinær evaluering av tilbudene, får leverandørene som ikke er avvist anledning til å endre tilbudene. Endringene må kunne måles automatisk og det mest praktiske vil derfor være at den elektroniske auksjonen vil begrense seg til en ren priskonkurranse på nett. Det er imidlertid ingenting i veien for å kjøre elektronisk auksjon med andre tildelingskriterier enn pris, dersom oppdragsgiver er i stand til å angi hvordan disse skal kunne vurderes automatisk. Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesform med 3 hovedtrinn prekvalifisering, dialogfasen og til slutt tilbudsfasen. Konkurranseformen er tillatt brukt i særlig kompliserte anskaffelser, og har som hensikt å avhjelpe situa-sjoner hvor oppdragsgiver ikke klarer å definere oppdragets tekniske vilkår, eller finansielle/ rettslige vilkår. Etter prekvalifiseringen innledes det en dialog med leverandørene hvor anskaffelsens ulike sider kan drøftes. På bakgrunn av resultatet i dialogfasen, leverer leveran-dørene sine tilbud. Rammeavtaler Den nye forskriften har regler om tildeling og gjennomføring av rammeavtaler. Dette er ikke regulert i gammel forskrift. Det er konkrete begrensninger i rammeavtalens varighet (maks 4 år) og hvordan tildeling av oppdrag skal skje ved paralelle rammeavtaler. Inngåelsen og praktiseringen av rammeavtaler har tidligere vært gjenstand for mange tvister og konflikter. Forhåpentligvis vil de nye reglene motvirke at nye tvister oppstår. Vekting av tildelingskriterier over terskelverdiene. For anskaffelser over terskelverdiene (43,5 mill for byggeoppdrag) skal oppdragsgiverne opplyse om alle tildelingskriteriene, samt deres relative vekt. Under terskelverdiene er det ingen endring slik at kriterienes relative vekt kun må opplyses der oppdragsgiver på forhånd har bestemt seg for prioriteringen eller vektingen. Elektronisk kommunikasjon Elektronisk kommunikasjon er nå sidestilt med vanlig skriftlig kommunikasjon. Dette innebærer at oppdragsgiver har anledning til å gjennomføre hele anskaffelsesprosedyrer elektronisk. Systematikk Tidligere del II og del III har byttet plass. Dette innebærer at den nye forskriften vil ha følgende inndeling: I del I har man de alminnelige bestemmelser som gjelder alle offentlige anskaffelser (slik som man har i dag), deretter kommer regler for anskaffelser under EØS-terskelverdier i del II og anskaffelser over terskelverdiene i del III. I del IV har vi som tidligere Øvrige prosedyrer. Overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser Også lov om offentlige anskaffelser 7b er endret, ved at en oppdragsgiver nå kan ilegges overtredelsesgebyr dersom man forsettlig eller grovt uaktsomt foretar en ulovlig direkte anskaffelse. Gebyret skal ikke overstige 15 % av anskaffelsens verdi. Håndhevelsen av overtredelsesgebyret er gitt til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Per i dag er det ikke gitt slikt gebyr, men det er innkommet tre saker hvor dette kan være aktuelt. Håndhevelsesorgan for det nye overtredelsesgebyret er foreslått å være KOFA. Dersom du skulle ha spørsmål eller kommentarer til ovennevnte, kan disse rettes til: tlf eller e-post: 15

16 sverige og danmark Pergo ger GK fortsatt förnyat förtroende Pergo (europe) AB har förnyat samarbetsavtalet med GK i Trelleborg från och med 1 april I början av år 2007 har Pergo konkurrensutsatt avtalet där flertal av de stora aktörerna i Sverige har varit med och lämnat anbud. Pergo har genomfört en noga utvärdering av anbuden samt anbudsgivare. Kraven på leverantören har varit höga där kunskap, kompetens samt tillgänglighet har varit i fokus samt en leverantör totalt på service, installationer och byggautomation. Efter utvärdering har Pergo valt GK i Trelleborg. Samtliga medarbetare på filialen i Trelleborg samt stöd från Malmö har varit engagerade för att detta skulle lyckas. Det nya samarbetsavtalet innebär tillsyn och skötsel på tekniska installationer på värme, brännare, styr och regler, ventilation, kyla samt GK Argus (GK eget program för styr och övervakning via internet). Utöver detta skall GK även vara den aktör som kommer med förslag för att förbättra driften och inomhusmiljön. Historiskt har GK levererat samtliga sina koncept till Pergo under många år. Service på tekniska installationer för att säkra driften och inomhusmiljön. Genom en systematisk planering av vilka förebyggande åtgärder som skall utföras och när samt av vem, uppfylls kundens önskemål. GK huvudansvarig servicetekniker Bengt Andersson är väldigt noga med detta samt ett stort stöd från sina kollegor Johan Bergman, Per Soares Olson, Ulf Christianson, Tommy Törnquist samt Rolf Olsson. Serviceledare Göran Olsson är väldigt nöjd med det engagemanget och lagarbete på filialen som har inneburit att Pergo har valt GK. Installationer med inriktning på totalentreprenader Tomas Östergren filialchef i Malmö och tillika VVS-ingenjör har varit ansvarig för försäljning och konstruktion av stora totalentreprenader för produktion och kontor. Byggautomation för att säkra driften av produktionen på Pergo har GK avd. Byggautomation med filialchef Fredric 16

17 Egeskans som en drivande kraft levererat och installerat utrustning till styrning och övervakning av tekniska installationer. Utöver detta har GK även avtal med Pergo på styr övervakning larm genom GK Argus. Driftsmöten genomförs kontinuerligt och protokollförs diskuteras ständiga förbättringar. Underhållschef på Pergo Lars Ohlert är väldigt noga med att allt som kan förebyggas och förbättra produktionen skall noteras samt åtgärdas. Från vänster serviceledare Göran Olsson, Spase Stojanovski (GK kontaktperson på Pergo) och underhållschef Lars Ohlert. Fakta om Pergo AB Pergo är ett ledande golvföretag med ledande positioner på laminatgolvsmarknaden i framför allt Europa och USA. År 2006 omsatte Pergo 3 miljarder SEK och var 600 st medarbetare. Företaget erbjuder laminatgolv av hög kvalitet med särskiljande design och unika produktegenskaper både för hemmet och den offentliga miljön. Pergo har dessutom lanserat ett trägolv av hög kvalitet på den amerikanska marknaden under 2004 och avser att lansera en liknande produkt i Europa under Pergos produkter tillverkas främst i någon av bolagets fyra fabriker. En laminatgolvsfabrik och en fabrik som tillverkar lister finns i Garner, North Carolina, USA. Dessutom finns en fabrik som tillverkar laminatgolv och en som tillverkar beståndsdelar till laminatgolv i Trelleborg respektive Perstorp i Sverige. PERGO är ett av världens mest kända och förtroendegivande varumärken för golv. Pergos uppfinningar skyddas av närmare 500 beviljade patent och patentansökningar i hela världen. Källa Pergo hemsida: Ny køleafdeling i København VG Ventilasjonsgruppen har pr 1. december 2006 etableret en ny køleafdeling ved VG-Servicegruppen i Odense, og med Anders Dam som afdelingsleder. Køleafdelingen har allerede en hastigt voksende omsætning i millionklassen i dette regnskabsår. Køleafdelingen har til formål at udvikle et servicekoncept og tilbyde køleservice i hele Danmark, samt levere og projektere nye køleanlæg som primært leveres i tilknytning til Ventilationsgruppen A/S anlægsopgaver indenfor ventilation. Anders Dam, afdelingsleder KØL Nye projekter - Hamlet Privathospital indrettet de gamle DR-bygninger (Danmarks Radio), København. Luftmængde: m 3 /h Entreprisesum: 5 mio DKR. - Boligprojekt Värmlandsgade på Amager Ventilations- og VVS-entreprise Entreprisesum: 10 mio DKR. - Værløse Midtpunkt Kombineret bolig- og butiksejendom Ventilationsentreprise, 51 lejligheder, detailhandelsbutikker og P-Kælder Entreprisesum: 4,4 mio. DKR. - Vestergård Lastvognsværksted i Kolding Luftmængde: m 3 /h Entreprisesum: 3 mio. DKR. - ARENA Multihal til sport- og kultur. Luftmængde: m 3 /h samt røgventilation m 3 /h Entreprisesum: 4,5 mio. DKR. Hamlet Privathospital ARENA Multihal 17

18 aktuelt Nordisk innkjøpsgruppe Etter positive erfaringer ved etableringen av en innkjøpsgruppe i GK Norge, etableres det nå sentrale innkjøpsavdelinger i Sverige og Danmark. Parallelt med at ny innkjøpssjef for Norge, Peder Midtstøl, startet ved hovedkontoret i Oslo 1. juni, dannes det innkjøpsorganisasjoner ved hovedkontorene i Malmö og i Odense. GK satser på å ha en samkjørt nordisk innkjøpsgruppe i løpet av året. Bedre leveranser Profesjonalisering av innkjøp er en strategisk avgjørelse som gjennom større leveranser og bedre priser skal resultere i lavere byggekostnader, bedre logistikk, mindre emballasje og bedre returordninger. Kundeverdi For våre kunder og samarbeidspartnere, vil satsingen gi merverdi gjennom kvalitet, pris, servicegrad og reduserte administrative aktiviteter. GK skal utvikle et leverandørnett som aktivt bidrar til verdiskaping og kvalitetssikring slik at vi når våre mål sammen med våre kunder og samarbeidspartnere. Historiens beste resultat GK-konsernet hadde et rekordresultat i Et hett byggemarked, stor ordreinngang, solid drift, satsing på interne systemer og en kjempeinnsats fra alle GKs medarbeidere, bidro til årsresultatet som er et sterkt utgangspunkt for GK framover. Driftsresultatet, EBITDA, økte til 66,9 millioner kroner i Noe som innebar en økning i omsetning fra millioner kroner i 2005 til millioner kroner i Samtlige virksomheter i GK-konsernet leverte gode resultater og utviklet seg i henhold til de oppsatte planer. De norske datterselskapene Elmoko a.s og Theodor Qviller a.s opplevde økt omsetning både eksternt og internt. Økt aktivitet i bygg- og anleggsnæringen bidro positivt til Elmokos leveranse av automasjonstavler og annet teknisk utstyr til styringstavler. Theodor Qviller hadde god vekst og en rekordomsetning på salg av kjøleprodukter. Avdeling Personalutvikling. Fra venstre Maj Britt Lehne, John-Erik Karlsen og Birgit Helene Stav. Endringer i HRavdelingen HR-avdelingen i GK skifter navn til avdeling Personalutvikling (PU). Avdelingen består i dag av tre personer - Birgit Helene Stav, Maj Britt Lehne og John- Erik Karlsen. Avdelingens hovedoppgave er å utvikle og bistå operativ ledelse med støtte til kjerneprosesser som: Videreutvikling og drift av GK Skolen, samt andre kompetansebyggende tiltak i konsernet. Utarbeide rekrutteringstiltak og bistå avdelingsledelse med gjennomføring for å sikre kvalitet i rekrutteringsprosessen og ansettelse av riktige medarbeidere. Prosjektgjennomføring og serviceproduktivitet - De to viktigste årsakene til resultatforbedringen ligger i bedret prosjektgjennomføring og høyere produktivitet i serviceorganisasjonen, sier konsernsjef Jon Valen-Sendstad. Et godt ventilasjonsmarked, med vekst i både Norge, Sverige og Danmark er også vesentlige faktorer, samtidig har ekspansjon innen områdene byggautomatisering, kjøling og energitiltak gitt tydelige bidrag. GK i Sverige GKs svenske virksomhet, GK Teknik & Fastighetsservice AB, hadde et godt år i 2006 med en omsetning på 250 millioner svenske kroner og utvikler seg i henhold til fastlagte planer. GK i Danmark Danske Ventilationsgruppen AS hadde sitt første driftsår som del av GK-konsernet i Selskapet hadde en omsetning på 169 millioner danske kroner, med resultat før skatt på 11 millioner danske kroner. En god ordrereserve og høy aktivitet i det danske markedet vil gi en positiv utvikling framover. Utvikle og gjennomføre: Introduksjonsprogram for nyansatte, lærlingprogram, seniorpolitikk og arbeidsmiljøtiltak. Overordnet ansvar for HMS. Personalansvaret, samt oppbygging og drifting av avdelingene, skal som tidligere ligge hos den lokale ledelse. PU vil bistå ved mer generelle spørsmål og veilede ledere/ansatte som ikke finner svar lokalt. Vi oppfordrer til å benytte GKs intranett for mer informasjon om pågående prosjekter. 18

19 Energisk suksess i Stavanger! Med energi på agendaen, har GK Stavanger holdt kurs for sine entreprisekunder og servicekunder. En kjempesuksess som nå har gitt mersmak for arrangører og deltakere. Mulighet for kunnskapsdeling - Myndighetenes lovendring om nye energikrav til nybygg var en gratismulighet for å heve kunnskapen sammen med både kunder og samarbeidspartnere, sier salgssjef Paul Johnsen. Vi holdt derfor to seminarer rettet mot endringene de to gruppene nå står overfor. Foredragsholder Mats Eriksson fra NVE (Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening), holdt det faglige nivået på et høyt nivå under seminarene som var rettet mot totalentreprenører, eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere, rådgivere og arkitekter. Over 50 deltakere fra 22 forskjellige aktører var representert og arrangøren var godt fornøyd. Suksessen gav mersmak og det planlegges allerede nytt seminar med tema Boligventilasjon. Internsatsing på energi 220 på energikurs GKs ressursgruppe energi satte i fjor energisparing på agendaen. En del av arbeidet har vært kompetanseheving i egne rekker, og resultatet har vært formidabelt. I løpet av 2007 har 14 energikurs gått av stabelen og 220 GK-medarbeidere har vært igjennom e-læringskurs og klasseromskurs med tema energibruk i bygg. Hvordan få ned energibruken i bygg? Målet for kurset var kunnskap om energitjenester, samt hvordan våre løsninger kan spare energi i byggene til våre kunder. Tema var derfor GKs energitjenester og innsalg, samt hva man har gjort og kan gjøre innen enøk lokalt. GK har gjennom sine mange serviceavtaler og entrepriser gode muligheter til å hjelpe kunder i valg av langsiktige og fleksible løsninger, som over tid gir de beste økonomiske betingelsene. Ny avdeling i Steinkjer Region Nord vokser geografisk 1. mars 2007 ble GKs avdeling i Steinkjer offisielt etablert. Med foreløpig nyansatt avdelingsleder-, prosjektleder- og serviceteknikerfunksjon, er avdelingen siste tilskudd i GKs geografiske vekststrategi for å oppnå nærhet til kunden. Avdelingen er fremdeles under oppbygging og betjenes delvis fra distriktskontoret i Trondheim. Relasjonsbygging, salg og oppfølging av serviceavtaler overfor byggeiere, forvaltere og driftere koordineres fra distriktskontoret. Dette sørger også for at prosjektmarkedet i Nord- Trøndelag blir fulgt opp både mot det offentlige og det private. GK Steinkjer skal bygge seg opp på fagområdene ventilasjon, byggautomasjon, kjøling og energi innen servicemarkedet og entreprise. Det nye kontoret er allerede godt i gang og har fått sin første kontrakt med Nord- Trøndelag Fylkeskommune på ventilasjonsanlegg til Levanger videregående skole. 19

20 RETURADRESSE Gunnar Karlsen a.s. Postboks 70 Bryn 0611 Oslo B-Economique Ikke alle er like forberedt til kjølesesongen! Er du ikke klar for kjølesesongen kan du kontakte ditt lokale GK kontor på belysning OPPVARMING Kjøling snøsmelting ventilasjon Varmtvann PC er nattsenking

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Innhold Energiledelse Hva er det, og hvorfor bør det etableres Norsk Standard 16001 Energiledelsessystemer Energioppfølging (EOS)-

Detaljer

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS 1 Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS Innhold i denne ½ timen Litt om Enova Bransjeavtaler GK som eksempel Vårt potensiale og målsetning Noen eksempler Litt om hindringer

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF Fra prosjektering til drift Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF 2 Et skolebygg å være stolt av! Fyrstikkalleen 8-13 skole på Helsfyr 3 Fakta

Detaljer

Smart energieffektiv hotelldrift

Smart energieffektiv hotelldrift Fremtidens smarte energieffektive bygg Avslutningskonferanse 20. november 2007 Smart energieffektiv hotelldrift Prosjektleder Ole-Martin Moe, tlf. 92 69 76 70, ole.martin.moe@olavthon.no Olav Thon som

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Slik går du frem: e leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Guro Nereng Fagrådgiver Energieffektivisering i bygg, Bellona Styringsgruppemedlem i Bergen SmartCity Rapporten om

Detaljer

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014 Bedre byrom der mennesker møtes 1.Kort om Rom 2.Hvorfor outsource 3.Vår opplevelse av leveransen 4.Tjenester vi ønsker at

Detaljer

Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1

Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1 Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1 Forretningsidé GK skal levere teknologi og tjenester for innklima og tilhørende

Detaljer

Morgendagens eiendomsmarked 2005

Morgendagens eiendomsmarked 2005 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg.

Detaljer

Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS

Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS Om Entelligens Bakgrunn Entelligens har utspring fra Prognosesenteret, som har analysert den norske boligmassen siden

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 8/2006 www.opak.no OPAK-SEMINAR Vi inviterer med dette til høstens faglige seminarer! Høstens program legger vekt på nye standarder og endrede regelverk, bl a ny bygge- og anleggskontrakt,

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Selskapspresentasjon. Per Gunnar Flåten

Selskapspresentasjon. Per Gunnar Flåten Selskapspresentasjon Per Gunnar Flåten SELSKAPSTRUKTUR NORSK MARINADRIFT AS North Service as North Blue AS Blue Investment as Norsk Marinadrift as Drift og utvikling av havner Eiendom Marine operasjoner

Detaljer

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting Energieffektivisering med garantert resultat Tor Brekke Enova Hva er EPC? Energy Performance Contracting: Forretningsmodell for å gi garantert avkastning på investeringer

Detaljer

Kan service-folk selge?

Kan service-folk selge? Kan service-folk selge? Er det mulig å drive effektiv feltservice og salg samtidig? Oyvind.Monrad-Krohn@gk.no 14.09.2011 1 Agenda Hvilke kundebehov dekker GK? Hva er oppgaven til en servicetekniker i GK?

Detaljer

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Å bygge etter passivhusstandard Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Gratulerer med passivhusstandard for yrkesbygg KLP-bygget,

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Sykehuset Østfold Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Hva skal til for å sikre at et komplekst byggautomasjonsprosjekt blir levert til avtalt tid? Erfaringen fra leveransen av

Detaljer

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Komplekse systemer krevende brukere drifterens rolle blir viktigere Bjørn S. Johansen, teknisk direktør GK Norge Litt

Detaljer

ENØK og ENERGILEDELSE

ENØK og ENERGILEDELSE ENØK og ENERGILEDELSE - Strategisk energiarbeid i Trondheim kommune - Resultater og utfordringer Mette Marie Aase Energirådgiver Trondheim eiendom Trondheim kommune Over 5o skoler!!! forbruk på 45 GWh

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Rom for oppvekst 2012

Rom for oppvekst 2012 Fra idé til virkelighet Rom for oppvekst 2012 Lyngdalsmodellen Erfaringer fra «Oppdragsgiver» og Bruker Rune Berntsen Kruse Smith Eiendom AS FORRETNINGSIDÉ Kruse Smith skal være en ledende entreprenør

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø v/torgeir Nilsen 1 Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø 2 Lerkendal hotell, kongress og kontorbygg GK Norge

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift

Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling Energi i Bygg 10.4.2015 2 External / Internal / Confidential s fagområder Varme og

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1 TINN-konferansen Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune Narvik 14. mars 2013 Energiledelse Sortland kommune 1 Energiledelse En presentasjon av gjennomføring av energiledelse i Sortland

Detaljer

Energieffektivitet i bygg

Energieffektivitet i bygg Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enova bygningsnettverk? Morgendagens Eiendomsmarked 2005 ved Frode Olav Gjerstad Visjon Drivkraft for framtidsrettede energiløsninger Verdier

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Agenda DNB Næringseiendom AS og vår Miljøstrategi ENOVA program 2007-2012 ENOVA program 2012-2016 Suksess kriterier

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Kursdagene 07 Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Mitt tema: Hvordan påvirke strategisk nivå Kommunikasjon mellom taktisk/operativt og strategisk nivå - Arealportefølje - Samarbeid -

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. 100982 1.2 11. april 2013, Energiligaen, Lillestrøm, Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF 2 Bjørn Antonsen

Detaljer

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med?

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Hans Olav Sandbakken 25 mai 2010 1 Styringsdokument Kvalitetskultur YIT i Norge Omsetning: ca 4 mrd. kroner Antall ansatte: ca 3200 Landsdekkende med ca. 60

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Fredag 29. august kl. 08.30, hos Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo (inngang fra Inkognitogata).

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2016-2019 Byggebørsen 08-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Detaljer Tittel: Kjøp av prosjektledelse, framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 Publisert av: Lenvik kommune Publiseringsdato: 16.11.2009 Dokumenter tilgjengelige inntil: Kunngjøring Tidsfrist: 08.01.2010

Detaljer

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 VEIDEKKE ASA

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 VEIDEKKE ASA NFF seminar Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 Jørgen Michelet og Hans Olav Sørlie Veidekke ASA www.veidekke.no Veidekke konsernet VEIDEKKE ASA Omsetning i 2009: NOK 15,5

Detaljer

Anders Bredesen Markedsdirektør Together we can do it.

Anders Bredesen Markedsdirektør Together we can do it. 1 Energologi Anders Bredesen Markedsdirektør 2 Agenda Kort om YIT Utfordring Dagens situasjon Potensialet: Energinøytrale bygg Energologi Erfaringer fra YITs arbeid Løsningsforslag 3 Nøkkeldata Norge Omsetning:

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Energiledelse og EOS systemer

Energiledelse og EOS systemer Energiledelse og EOS systemer Ole Anders Fiskum Leder Entro Oslo >> Vi gjør noe med det 29.10.2014 1 Kort om Entro 55 ansatte Norges største enøkrådgivermiljø Trondheim (HK) Oslo Stockholm Våre kjerneområder

Detaljer

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Bransjeforening for ledende eiendomsaktører MEDLEMMENE MANDATET "Norsk Eiendom arbeider for forutsigbare rammer og handlingsrom som legger til rette

Detaljer

Tankene bak et intelligent bygg.

Tankene bak et intelligent bygg. Tankene bak et intelligent bygg. Automasjon i Tromsø kommune sine bygg før og nå Svein Karoliussen Utbyggingstrådgiver Eiendom - Tromsø kommune 1 INNHOLD Et kort tilbakeblikk på kommunen sin ENØK - historie

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Hvordan senke effekttopper og få en mindre strømregning. Kjell Petter Småge, energi og effektjeger. Morgendagens Eiendomsmarked 2005

Hvordan senke effekttopper og få en mindre strømregning. Kjell Petter Småge, energi og effektjeger. Morgendagens Eiendomsmarked 2005 Hvordan senke effekttopper og få en mindre strømregning. Kjell Petter Småge, energi og effektjeger Morgendagens Eiendomsmarked 2005 EvoTek AS ble etablert 1. april 2004. EvoTek AS er et rådgivingsfirma

Detaljer

ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal

ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal Status i prosjektet EPC som verktøy FEM- og EU-prosjektet Mars 2012 / Alf Kristian Enger Sør-Østerdal : Klima: Varmere, Våtere, Villere - Kommunens Energi- og Klimaplan

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Energieffektiviseirng

Energieffektiviseirng Energieffektiviseirng - Fra visjon til virkelighet Jørgen Festervoll ADAPT Consulting Oslo, 11. oktober 2011 - Visjonen - 1 Energiutfordringen Slide 3 Energieffektivisering er det viktigste energi- og

Detaljer

E6 Holdeplasser Støren Klett 2014/Park & Ride Hovin

E6 Holdeplasser Støren Klett 2014/Park & Ride Hovin E6 Holdeplasser Støren Klett 2014/Park & Ride Hovin Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43458722.aspx Ekstern anbuds ID 2014-118846 Saksnummer 2013062339 Konkurranse type:

Detaljer

Energy Performance Contracting (EPC) Energiøkonomisering med sparegaranti

Energy Performance Contracting (EPC) Energiøkonomisering med sparegaranti Energy Performance Contracting (EPC) Energiøkonomisering med sparegaranti Presentasjon av deltagere Navn Stilling/ansvar EPC bakgrunn Ønsker for dagen 2 Prinsipp avtalens utforming (NEE-modell) - Sparefinansiering:

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse

Invitasjon til dialogkonferanse Invitasjon til dialogkonferanse System for sentral driftsovervåking i Kulturog idrettsbygg Oslo KF Tid: 03.11.15, kl 12.30 Sted: Olav Vs gate 4 Påmelding innen 29. oktober BAKGRUNN Kultur- og idrettsbygg

Detaljer

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten.

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. TAC EnergyEdge Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. Vi realiserer lønnsomme energibesparelser og gir din bedrift gevinsten Energiprisene stiger. Driftsbudsjettene man har til rådighet blir stadig

Detaljer

Elektrotekniske tjenester - Terminal, pir og jernbanestasjon

Elektrotekniske tjenester - Terminal, pir og jernbanestasjon Elektrotekniske tjenester - Terminal, pir og jernbanestasjon Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44209035.aspx Ekstern anbuds ID 2014-544729 Saksnummer 183288 Konkurranse

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Energismart bygging ved involvering

Energismart bygging ved involvering 3 Energismart bygging ved involvering Miljøbygget i Teknobyen Norsk bygningsfysikkdag, 24.11.2009 Bjørnar Gullbrekken, Prosjekteringsleder Veidekke Entreprenør AS Miljøbygget i Teknobyen Byggherre: KLP

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiveren) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Overordnet strategi NOU 22-2004 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept. 2012 1 Om OPS OPS eller Offentlig Privat Samarbeid er samlebetegnelsen

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Johnsrud Skjærstad & Co AS Postboks 194 2302 HAMAR Norge Stein Hervik Deres ref.: Vår ref.: 2015/0014-6 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 30.03.2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp Medisinsk-teknisk forening Gardermoen 16 mars 2010 Harald I. Johnsen prosjektdirektør HINAS Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Agenda Kort om HINAS Gjennomføring

Detaljer

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse BIM i nord 19.02.2013 Forskningsparken i Tromsø Øyvind Børstad Avdelingsleder VDC & partnering NCC Construction AS 19.02.2013

Detaljer

DRIFTSKONFERANSEN 2011. KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS

DRIFTSKONFERANSEN 2011. KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS DRIFTSKONFERANSEN 2011 KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS DRIFT AV NYTT HOVEDKONTOR SPAREBANK1-SMN I TRONDHEIM NY TEKNOLOGI FØRER TIL NYE DRIFTSMETODER. HVA KAN VI LÆRE? Kjeldsberg Eiendomsforvaltning

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Tilbudsfrist 19.04.2014 12:00. Endret dato 13.03.2014 09:31

Tilbudsfrist 19.04.2014 12:00. Endret dato 13.03.2014 09:31 Uniformer Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43730362.aspx Ekstern anbuds ID 2014-098233 Saksnummer K-00163 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Politiske vedtak. Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder

Politiske vedtak. Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder Politiske vedtak Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder Energimeldingen 1998-2015 Bystyre sak 144/98: Ny energiteknologi Solenergi, gass Sterkere økonomisk stimulering av Enøk tiltak

Detaljer

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg FutureBuilt Bjørnsletta skole First passivhouse School in Oslo Passivhus Norden 2013 - Gøteborg Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

Kontraktsmodeller 25.02.09

Kontraktsmodeller 25.02.09 Kontraktsmodeller 25.02.09 Agenda Litt om Nettpartner Hensikten med kontrakter Hvilke kontrakter bruker Nettpartner? Utfordringer Hva gjør andre offentlige virksomheter? Fredrikstad Energi AS Fredrikstad

Detaljer

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-30 STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Mjøndalen Stadion Regulering Vestaksen Eiendom AS Elektro_1_rev_2 Morten Hotvedt

Detaljer

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Är Mesta kollegor eller konkurrenter? - Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Vidar Aarvold & Ole Arnfinn Opsahl KOLO Veidekke AS NVF 13 : Seminarium med anledning av eventuell bolagisering

Detaljer

Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt. Harald Hasfjord prosjektleder Caverion Norge AS 07.01.2014

Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt. Harald Hasfjord prosjektleder Caverion Norge AS 07.01.2014 Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt Harald Hasfjord prosjektleder Norge AS 07.01.2014 Litt om vår eier Hovedkontor i Helsinki Aktivitet i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Baltikum,

Detaljer

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Tema 1. Dagens situasjon i markedet 2. Konkurransegrunnlaget 1. Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Rammeavtale Håndverkertjenester på Bergensbanen Øst strekningen Ringerike - Haugastøl.

Rammeavtale Håndverkertjenester på Bergensbanen Øst strekningen Ringerike - Haugastøl. Rammeavtale Håndverkertjenester på Bergensbanen Øst strekningen Ringerike - Haugastøl. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47859006.aspx Ekstern anbuds ID 2014-918785 Saksnummer

Detaljer

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere Dato: 1. november 2011 Byrådssak 1482/11 Byrådet Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere HEIK SARK-1706-201120076-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

Pasientreiser. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse Vanlig transport fra OSL Gardermoen (postnr. 2060) til Oslo

Pasientreiser. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse Vanlig transport fra OSL Gardermoen (postnr. 2060) til Oslo Pasientreiser Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44098483.aspx Ekstern anbuds ID 2014-802335 Saksnummer 2014/4831 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets BRØDRENE RØSAND AS: Entreprenørselskapet Brødrene Røsand As har med årene blitt en betydelig aktør i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets mange prosjekter. Og i

Detaljer

Totalenteprise - legesenter og helsestasjon, omnygg og nybygg

Totalenteprise - legesenter og helsestasjon, omnygg og nybygg Totalenteprise - legesenter og helsestasjon, omnygg og nybygg Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43730767.aspx Ekstern anbuds ID 2014-700755 Saksnummer 14/17 Konkurranse

Detaljer