Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering"

Transkript

1 Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble resultatet? Asker kommune - Prosjekt og Utbygging Erling Malm

2 Hvorledes gikk vi frem? Asker kommune inviterte totalentreprenøren til ( i anbudet!) : å gi inn en separat pris på å overta eiers driftsansvar over en periode på 3 til 5 år etter at bygningen er ferdigstilt, kontrollert og overlevert fra Totalentreprenøren og akseptert overtatt av byggherren 2

3 Hva omfattet opsjonsprisen på teknisk drift og vedlikehold? Prisen skulle omfatte : ikke rene utgifter til energi, men skal omfatte alle andre kostnader knyttet opp mot ønsket driftsansvar kostnader vil omfatte nødvendig kompetent teknisk bemanning på stedet og / eller disponibelt for anleggene på annen måte, samt kostnader til vedlikehold og service av anleggene samt rutinemessige utskiftning av filtre og lignende. Videre skal driftsansvaret også omfatte alle nødvendige reparasjoner og utskiftninger av havarert og / eller utslitt materiell som kan oppstå i samme periode 3

4 Ønsket resultat for pristillegget var : Det ble kontraktsfestes den tekniske tilstand anleggene skal være i ved overleveringen av anleggene etter kontraktsperiodens utløp (les prøvedriften) Hva fikk vi og hva omfattet ordningen? 4

5 Teknisk drift og vedlikehold skulle omfatte : Sanitæranlegg Nei Varmeanlegg Ja Sprinkleranlegg Nei Kuldeanlegget Ja Luftbehandlingsanlegg Ja Luftkjøleanlegg Ja 41 Generelle elkraftanlegg Ja 43 Fordelingsanlegg Ja 44 Lysanlegg Ja 45 Varmeanlegg Ja 46 Driftstekniske anlegg 52 Integrerte kommunikasjonsanlegg 53 Separate kommunikasjonsanlegg 54 Alarmanlegg 55 Lyd- og bildeanlegg 56 SD- anlegg Ja 61 El-kraftaggregatanlegg Ja 62 Heisanlegg Nei 5

6 Driftsansvarlig og utførende kunne være ulike firmaer : derfor skal driftsansvarlig overta anlegget istedenfor byggherren med følgende ansvar : Vedlikehold i hht. totalentreprenørens FDV- dokumentasjon når denne er godkjent av byggherren / Asker kommune Kostnader på forbrukt materiell ( slitedeler, filter, evt. reparasjoner / utskiftning) Overvåkning av anlegget fra SD- anlegg fra fjernstyrt PC Responstid på maksimalt 3 timer ved feil i den tekniske driften For alvorlige feil, som ikke kan utsettes i tid mht. utbedring uten store tekniske og kostnadsmessige konsekvenser, må skaden begrenses og feilen repareres straks forholdet oppstår Ingeniørtilsyn av anlegget for kontroll av energiøkonomisk drift Driftsansvarlig er ansvarlig for alt teknisk utstyr 6

7 Kontraktbestemmelser Sikkerhetsstillelse 5 % av de respektive entreprisekontrakter Overtagelse driftsoperatøren, kontrollerer og kvalitetssikrer at de respektive tekniske anlegg, som avtalen omfatter, er levert og opererer i hht. spesifikasjoner og oppfyller alle funksjonskrav og på den måten overtar det hele og fulle tekniske og økonomiske ansvar for at byggherren har fått levert og montert fullverdige teknisk anlegg. Driftsoperatøren vil bli ansvarlig for at all dokumentasjon for at nevnte krav er oppfylt og det forutsettes at byggherren tilstiles kopier av all slik dokumentasjon. Når driftsperioden / kontraktsperioden er over, overlevering av anlegget fra driftsansvarlig til byggherren. Ved overtagelse skal byggherren overta anlegget i en stand som om det var nytt med høyde for normal slitasje og elde. 7

8 Kontraktbestemmelser Organisasjonsplan hvor det fremkommer prosedyrer, prosesser og ressurser som vil bli benyttet for å gjennomføre prosjektet. Rapportering som dokumenterer at det tekniske drifts- og vedlikeholdsansvaret blir løpende ivaretatt på en faglig forsvarlig måte og oppfyller alle krav i kontrakten Driftsansvarlig skal 2 ganger året foreta brukerundersøkelse Energikostnader Alle energikostnader dekkes av byggeieren Bonus Ved en besparelse i energiforbruket totalt sett, deles mellom BH (70%) og driftsansvarlige teknisk entreprenør (30%). 8

9 Prisskjema Eksempel : Kulde-, luftbehandling-, luftkjøleanlegg Prisbærende poster i anbudet for : overtakelse av anleggene fra Totalentreprenøren drifts- og serviceansvar med teknisk oppfølging forbruksmateriell, deler og servicemateriell utskiftning av komponenter i hht. vedlikeholdsmanual overlevering og evt. nødvendig oppgradering ved utløpet av kontraktsperioden 9

10 Asker Kulturhus driftserfaringer : Totalentreprenøren Skanska overleverte bygget : mer enn avvik / mangler på bygningsmessige arbeider tekniske anlegg med driftsavtale ble funksjonstestet - ikke mer driftsavtale i 3 år med Skanska / Coor Service Management pris 3 mill kroner omfattende : ventilasjon, kjøling, alle rørteniske anlegg og alle el-tekniske anlegg Driftserfaringer : klage før kl utberdring samme dag! pri. 1 og pri. 2 - alltid veldig behjelpelig aldri problemer om et arbeide var omfattet av garanti eller ikke driftsmøte med COOR hver annen mnd. Driftssjef Sten Gunnar Hansen (2012 :) Uten driftsavtale ikke noe kultur 10

11 Prøvedrift tekniske anlegg Frist i C 2.1 Dato Dagmulkt Frist i C 2.2 Dato Dagmulkt? Byggentreprisen og alle Tekniske anlegg Teknisk ferdigstillelse Dagmulkt Sluttfasen Ref. B.1.15 Fastsatt av BH Overtakelse NS 8407, pkt Dagmulkt? Tekniske anlegg Ventilasjon Varmeanlegg og SD-anlegg Andre tekn. anlegg Teknisk ferdigstillelse Dagmulkt Sluttfasen Ref. B.1.15 Fastsatt av BH Start prøvedrift Ref. D.1.9 Prøvedrift 12 mnd. Overtakelse Dato når dokumentert funksjon NS 8407, pkt Frist i C 2.1 Dato Dagmulkt Frist i C 2.2 Dato Frist i C 2.4 Dato Ikke dagmulkt BH overtar bygget og bruker tar huset i bruk 11

12 Tester etc. i prøvedriftsperioden I prøvedriftsperioden skal entreprenøren : foreta minst ett besøk på anlegget pr. uke, og ellers etter behov for at anlegget skal være operativt til enhver tid Disse besøkene skal benyttes til : o Delta på planlagte prøvedriftsaktiviteter o Utføre tester og kontroller for å vise at anleggene fungerer etter forutsetningene o Utføre tester, registreringer og kontroller ved felles befaringer o Føre testprotokoll hvor avvik, årsak, tiltak, hvem som har ansvar for tiltak, feil og mangler registreres o Opplæring av BH / brukerens driftspersonale 12

13 Tester etc. i prøvedriftsperioden Sende rapport til byggherren og RI med beskrivelse av hva entreprenøren har utført etter hvert besøk på anlegget Utbedre avvik umiddelbart Justere settpunkt. Samarbeide med koordinerende entreprenør for gjennomføring av prøvedriften Utarbeide dokumentasjon fra prøvedriftsperioden iht. beskrivelse., jf krav beskrevet i B2 Spesielle ytelsesbeskrivelse Holde nødvendig måleutstyr i prøvedriftsperioden 13

14 Drift og vedlikehold i prøvedriftsperioden Entreprenøren har det fulle ansvar for drift og vedlikehold av anleggene Entreprenøren har ansvaret for å utføre periodisk vedlikehold Driftspersonalet skal delta, entreprenøren skal innkalle Entreprenøren skal i perioden dekke alle vedlikeholdskostnader på anleggene, også forbruksmateriale. Hver entreprenør har ansvar for sine installasjoner Byggherrens driftspersonell utfører daglig tilsyn av de tekniske anlegg. Dette fritar ikke entreprenøren fra noen av hans plikter Kostnader til energi og vannforbruk i prøvedriftsperioden dekkes byggherren. Uforholdsmessig store kostnader til energi eller vannforbruk som skyldes entreprenøren, kan likevel belastes entreprenøren 14

15 PRØVEDRIFTSPERIODEN AVSLUTNING Ved avtalt slutt av prøvedriftsperioden skal entreprenøren dokumentere at de avtalte funksjonskrav er oppfylt Når tekniske anlegg som omfattes av prøvedriften er overtatt, inntrer virkningene i NS 8407 pkt regnet fra dato for delovertakelsen for de deler som omfattes av prøvedriften. Totalentreprenørens ansvar for forsikring av hele kontraktsgjenstanden inkl. tekniske anlegg for prøvedrift, opphører ved overtakelsen av de bygningsmessige arbeider etter NS 8407 pkt Frigjøring av innestående 5 % av kontraktssum 15

16 Takk for oppmerksomheten Erling Malm Asker kommune - Prosjekt og Utbygging

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del II A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord TOTALENTREPRISE Spesiell beskrivelse Sanitær, varme og sprinkleranlegg INNHOLDSFORTEGNELSE ANBUDSSKJEMA... 4 30 GENERELT... 6 301 Orientering... 6 301.02 Tilbudet...

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS 1. Praktiske forhold 1. Bruksområde for vilkårene. Disse alminnelige vilkårene gjelder ved enhver leveranse fra RT AS, med mindre annet

Detaljer

ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget

ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget ITB BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. 33506 Lillestrøm VGS Nybygg 13220 (INTERN) TITTEL DATO ITB-Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - Nybygg 11.1.2013 OPPDRAGSGIVER: Rev: 0 AFK Eiendom FKF Anbud

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger Hvordan sikre god stafettveksling i skillet mellom bygging, overlevering og drift av bygg?, ÅF Advansia Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling)

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 33 Blåboka (basert på NS 8405) Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Tipshefte fra Grønn Byggallianse

Tipshefte fra Grønn Byggallianse Tipshefte 4 2015 Arne Førland-Larsen Erik A. Hammer Arne Eggen Hvordan får vi tekniske installasjoner til å virke Tipshefte fra Grønn Byggallianse Illustrasjoner www.freepik.com Utgitt juni 2015 Tipsheftet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om Rørlegger Sentralen AS. Våre rørleggere og servicebiler. Våre rørleggermestere. Kvalitet og Fornøydgaranti

Innholdsfortegnelse. Informasjon om Rørlegger Sentralen AS. Våre rørleggere og servicebiler. Våre rørleggermestere. Kvalitet og Fornøydgaranti Innholdsfortegnelse For at du skal føle deg trygg på at du velger riktig samarbeidspartner har vi laget dokumenter som bekrefter vår seriøsitet. På de neste sidene finner du informasjon om følgende: Informasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

Prøvedrift en kontraktsrettslig og praktisk utfordring. Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland

Prøvedrift en kontraktsrettslig og praktisk utfordring. Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland 2. september 2015 Når teknikken svikter Mandatet "Komiteen skal utarbeide en ny Norsk Standard for prøvedrift av tekniske anlegg i og på bygninger, med tilhørende

Detaljer

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23) Oppdragsgiver

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne)

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) VEDLEGG 2 KONTRAKT FOR KJØP AV Vannbåren energi mellom Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) Organisasjonsnummer 944 383 565 883 971 752 og Norsk Bioenergi AS (heretter

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer