BOSSNETT AS Bergen sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOSSNETT AS Bergen sentrum"

Transkript

1 BOSSNETT AS Bergen sentrum Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet i Bergen sentrum 30. aug Dokument 9 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av

2 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 Dette dokumentet leveres av BossNett AS til utviklere av drift, vedlikehold og service system for undernettet påkoblet det stasjonære avfallssystem i Bergen sentrum. BossNett AS har engasjert Envac Norge AS, som hovedsystemsleverandør (HS-leverandør) av vakuum systemet. BossNett eller den dette er delegert til driver terminalen, hele rørsystemet og alle søppelkasser innenfor det administrative området. For undernett er hovednettleverandøren ansvarlig frem til bossventil inn til undernettet. Fra terminalen kontrolleres og overvåkes alle komponenter og delsystemer i anlegget som eksempelvis luker og ventiler. Dette dokumentet presenterer instruksjoner, som danner grunnlaget for godkjenning av undernett leverandør, vedrørende drift, vedlikehold og service av undernettet Leveranse fra undernetts leverandøren Ansvar for undernetts leverandøren Drift Driftsavtale Driftsgaranti Driftansvar Driftsansvar for hovednettet Driftsansvar for innkast Tilbake stillelse av alarm Vedlikehold og service Vedlikehold Funksjonskontroll Kontroll av funksjon Kontroll av styring og automatikk... 5 Det skal være en evaluering av tømme frekvensen og tidspunktene for de ulike avfallsfraksjoner, slik at tider kan tilpasses eksisterende forhold på anlegget Kontroll av rørsystemet med tillhørende utstyr Kontroll av korrosjon Kontroll av erosjon Kontroll av anlegget Service Arbeid utført mot debitering Ventilstopp Rørstopp Tilgjengelighet/Driftsjournal... 6 Side 2 av 6

3 1 Generelt Dette dokumentet leveres av BossNett AS til utviklere av drift, vedlikehold og service system for undernettet påkoblet det stasjonære avfallssystem i Bergen sentrum. BossNett AS har engasjert Envac Norge AS, som hovedsystemsleverandør (HS-leverandør) av vakuum systemet. BossNett eller den dette er delegert til driver terminalen, hele rørsystemet og alle søppelkasser innenfor det administrative området. For undernett er hovednettleverandøren ansvarlig frem til bossventil inn til undernettet. Fra terminalen kontrolleres og overvåkes alle komponenter og delsystemer i anlegget som eksempelvis luker og ventiler. Dette dokumentet presenterer instruksjoner, som danner grunnlaget for godkjenning av undernett leverandør, vedrørende drift, vedlikehold og service av undernettet. 2 Leveranse fra undernetts leverandøren Undernetts leverandør har ansvaret for leveransen og montasje av undernettet inklusiv rørnett, kabelbeskyttelse rør, teknisk utrustning etc. som kreves for tilkobling mot et automatisk bossugsanlegg. 3 Ansvar for undernetts leverandøren Fra hovedsystemsleverandør finnes det krav og anvisninger, som hovedsystemsleverandør pålegger på leverandøren av undernettet. Disse kravene skal følges av undernettsleverandøren. Se også dokumentet Tekniske krav og anvisninger fra HS leverandøren, for tilkobling til bossugsanlegget i Bergen Sentrum. Er utstyret tilpasset de forutsettninger og krav hovedsystemsleverandør stiller? Undernetts leverandøren har dermed ansvar for eventuelle risiko for skade på utstyr oppstår, selv om hovedentreprenør styrer den mekaniske funksjonene i undernettet. Nødvendig forebygging, beskyttelse, opplæring, etc. er innenfor undernetts leverandørens ansvar. Undernetts leverandøren er ansvarlig for prosjekteringen av anlegget. Prosjekteringen skal gjøres slik at anlegget som er levert, er utformet med gode tekniske løsninger og er godt integrert i infra og bygningsstrukturen. 4 Drift 4.1 Driftsavtale Eiendomseieren skal tegne driftsavtale med BossNett AS. Se Driftsavtale mellom BossNett AS eiendomseieren tilkobling til bossugsanlegget i Bergen sentrum. Side 3 av 6

4 4.2 Driftsgaranti Undernetts leverandøren skal i fem (5) år etter igangsettning garantere HS-leverandørens krav og anvisninger. 5 Driftansvar Drift innebærer koordinering av transport og behandling av avfall, og drift og overvåkning av hele anlegget. Det legges opp driftsprosedyrer som opprettholder den daglige driften av anlegget og som er av en slik art at komponentene kan oppfylle minstekravenes spesifisert levetid. Driftsansvaret innebærer også å sikre at anlegget totale driftskostnad er lavest mulig, spesielt med hensyn til energiforbruk. 5.1 Driftsansvar for hovednettet Tilse at innsamlet avfall fra eiendommene til terminal fungerer uten driftsforstyrrelser. Reparere eller renske opp rørstopp. 5.2 Driftsansvar for innkast Sikre på avfallet innsamlet fra bossventiler til eiendomsgrensene fungerer uten avbrudd. Hvis mulig reparere en stopp i bossventiler og rør fra sentralt kontrollrom via terminalen. Informer eiendomseier av noen avbrudd forårsaket av brukeren. Informer eiendomseier av noen avbrudd forårsaket av installasjon. Om nødvendig, slå av undernettet eller deler av for tømming. Hvis nødvendig, sikre kompensasjon til beboerne. Være behjelpelig ovenfor eiendomseieren med anbefalinger om tiltak som sikrer installasjonens drift og tilgjengelighet. 5.3 Tilbake stillelse av alarm Alarm skal tilbakestilles så snart som mulig slik at ikke brukerne blir berørt. Det skal opprettes en kvalitetssytem for utrykkning ved ekstraordinere avbrudd i driften. 6 Vedlikehold og service Vedlikehold og service skal være upprättat mellom eiendomseier og undernettsleverandør. Vedlikehold og service av undernettet handles av den av respektive eiendomseier. 6.1 Vedlikehold Med vedlikehold av anlegget betyr dette det forebyggende vedlikeholdet som kreves på anlegget for at dette skal være i god stand og være pålitelig. Det forebyggende vedlikehold inkluderer punkt 7. Funksjonskontroll som beskrevet nedenfor. Vedlikehold av anlegget skal være av en slik måte, at de ulike komponentene oppfyller den angitte levetiden. Arbeidet vil omfatte alle nedkast, ventiler, transportrør, rørgjennomføringer og annet utstyr, installert i undernettet. I forbindelse med serviceoppdraget skal det lages en forebyggende vedlikeholdsrapport, som beskriver følgende: Hva som er utført Side 4 av 6

5 Hvilke feil som er oppdaget Eventuelle forslag til forbedringer Servicepersonell må oppfylle kravene til kunnskap og utdanning, og har den nødvendige erfaring i lignende arbeid. 7 Funksjonskontroll Det må gjennomføres en systematisk kontroll av alle komponenter og funksjoner av anlegget i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. Følgende arbeid utføres minimum en (1) gang i året i garantiperioden 7.1 Kontroll av funksjon Det må gjennomføres en systematisk kontroll av alle komponenter. Det må verifiseres at lukkemekanismer, ventiler, sikkerhetsmekanismer, automatisering og pneumatikk fungerer og at det er ingen skader eller mangler. Det må kontrolleres ved alle ventiler, spjeld og luker åpnes og lukkes når systemet er i automatisk modus. 7.2 Kontroll av styring og automatikk Det skal være en evaluering av tømme frekvensen og tidspunktene for de ulike avfallsfraksjoner, slik at tider kan tilpasses eksisterende forhold på anlegget. 7.3 Kontroll av rørsystemet med tillhørende utstyr Innspeksjonsluker og annet utstyr relatert til rørsystemet kontrolleres for slitasje, vibrasjoner og smøring 7.4 Kontroll av korrosjon Det skal utarbeides ett program for sjekk av hvordan kontroll med utvendig korrosjon skal foregå. For rør med ekstra korrosjonsbeskyttelse i form av katodisk beskyttelse skal dette sjekkes. Det bør også sjekkes tilstanden på den utvendige normale korrosjonsbeskyttelse på transport røret. 7.5 Kontroll av erosjon Utover overnevnte kontroll skal anlegget i sin helhet sjekkes mot erosjon. 7.6 Kontroll av anlegget Følgende skal også kontroleres: at anlegget blir behandlet på riktig sett. at nødvendige etterjusteringer er gjort. 8 Service Service på anlegget innebærer reparasjon eller utskifting av skadet eller utslitt materialer, som ikke inkluderer de ovennevnte, eller ved garanti. Servicen skal omfatte alle nedkast, ventiler, transportrør, rørgjennomføringer og annet utstyr som inngår i undernettet. Servicepersonell må oppfylle kravene til kunnskap og utdanning, og har den nødvendige erfaring i lignende arbeid. Side 5 av 6

6 9 Arbeid utført mot debitering Følgende arbeid kan utføres av hovedleverandøren, mot debitering, med mindre ikke UN leverandøren eller lokal vaktmester selv ønsker å utføre dette i egen regi Ventilstopp Ved alarm Ventil stenger ikke utfører driftspersonalet manuell repetisjon åpne/stenge ventil. Dette gjøres fra terminalen. Løsner ikke tilstoppningen, må driftspersonalet rense tilstoppingen manuelt. 9.2 Rørstopp Brukerens ansvar er å kaste det type avfall som anlegget er beregnet for. Stopp i rør som skjer innenfor tomtegrensen forårsaket av feilaktig bruk av nedkast og som ikke kan omgjøres fra sentral styringen via terminalen, må renses manuellt av driftspersonell hos eiendomseier eller undernett leverandør. I verste fall kan det også være nødvendig til å løsne tilstoppingen ved hjelp av vakuumsug- eller høytrykksbil. 10 Tilgjengelighet/Driftsjournal Alarm skal responderes på så snart som mulig slik at tilgangen for brukerne ikke forstyrres. Alarm skal også sendes pr. SMS til driftspersonale hovednett Det skal opprettes en rutine for utrykkning ved ekstraordinære avbrudd i driften. Responstid for kritiske alarmer er maks 30 minutter (tid fra alarm går til kvittering av mottatt signal). Det skal angis lengste utrykkningstid fra mottaket av feilmeldingen (responstid) til utførelse av alarmårsaken starter. Side 6 av 6