BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet Dokument 11. Revisjonshåndtering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering"

Transkript

1 BOSSNETT AS Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet Dokument 11 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av

2 Innholdsfortegnelse 1 Avtalepartnere Avtaleobjekt Leverandørens forpliktelser Bestillerens forpliktelser Ansvarsbegrensning Gyldighet og oppsigelse Driftarbeid utført mot debitering Sjaktstopp Ventilstopp Rørstopp Betalingsvilkår Endring av Anlegget Tillgjenglighet Garanti Vedlikeholdsbudsjett Eksklusivitet Teknisk dokumentation Leverandørens protokoll Tvist... 6

3 BossNett AS Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossugsanlegget 1 Avtalepartnere Bestiller: Leverandør: 2 Avtaleobjekt Bossugsanlegget, heretter benevnt som Anlegget Anleggets omfang er forskjellig med hensyn til drift og vedlikehold/service. Hovedsystemsleverandøren for det felles bossnettet har ansvaret for driften inklusiv rør og ventiler som ligger innenfor eiendommen. Leverandøren av vedlikehold og service har ansvar for dette på delen som er montert innefor eiendommen inkl. rør og ventiler, samt utførelse av service på alt ovefor ventilen f.eks sjaktstopp. 3 Leverandørens forpliktelser Å gi periodisk tilsyn av Anlegget, på den måten og i den utstrekning vist i følgende spesifikasjon. Forpliktelsen innebærer at leverandøren: a) utføre vedlikehold i henhold til vedlikeholdsplan b) etablere en vedlikeholdsplan c) har ansatte til å håndtere anlegget som oppfyller kravene til kunnskap og utdanning og er godkjent av BossNett AS d) grov rengjøring i ventilrom to (2) ganger pr år e) å ha reservedeler i henhold til reservedeler liste f) reservedeler skal være på lager hos leverandør og kan leveres innen 48 timer g) etablere og holde en beredskap for ekstraordinære avbrudd i driften

4 4 Bestillerens forpliktelser Det er bestillerens ansvar uten kostnader til leverandøren: a) gi leverandørens personell tilgang til alle områder som påvirker Anlegget, både i vanlig arbeidstid til andre tider, da det er nødvendig for at leverandørens forpliktelser som skal kunne oppfylles. b) Sørge for snørydding. c) å sørge for vedlikehold av dører, ventilasjon, VVS, strømtilførsel og elektrisk installasjon som hører til eiendommen. d) å holde anlegget forsikret mot brann, innbrudd og vannskader. e) å varsle leverandøren ved driftsforstyrrelser, skader eller tilstander som kan forårsake slike. f) ta eventuelle tiltak slik at eksisterende helse- og sikkerhetslovgivningen og andre myndigheter utstedte regler kan følges 5 Ansvarsbegrensning Følgende omstendigheter er fritagelsesgrunn hvis det betyr at avtalen hindres eller blir en urimelig byrde. Leverandør er ansvarlig for skade på ting eller person som skyldes uaktsomhet av sine ansatte på grunn av uaktsomhet eller på grunn av uaktsomhet. Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for indirekte skader, selv om leverandøren oppmerksom på muligheten for slike skader. Leverandøren er ikke ansvarlig for skader som skyldes driftsavbrudd, eller krav mot kjøperen av en tredjepart. arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, som partene ikke rår overl, så som brann, krig, mobilisering, opprør, angrep, strømbrudd, mangel på drivstoff, generell mangel eller forsinkelser av leveranser fra leverandører, som forårsakes av 3 part(force majeure). Ansvars og eiendom forsikring (alle farer) er undertegnet av leverandør 6 Gyldighet og oppsigelse Denne avtalen trer i kraft... og skal gjelde til og med... Hvis ingen skriftlig varsel fra begge parter gjort innen ni (9) måneder før utløpsdatoen er denne avtalen utvidet med ett (1) år av gangen, med samme oppsigelsestid. 7 Driftarbeid utført mot debitering Følgende arbeid utføres av Hovedleverandøren, mot debitering. 7.1 Sjaktstopp Brukerens ansvar er å kasta det avfall som anlegget er beregnet for. Stopp i sjakt som er forårsaket av feilaktigt avfall som kastes, må renses manuellt av huseiers personell eller annen avtalt leverandør. 7.2 Ventilstopp Ved alarm Ventil stenger ikke utfører driftspersonalet manuell repetisjon åpne/stenge ventil. Dette gjøres fra terminalen. Løsner ikke tilstoppningen, må driftspersonalet rense tilstoppingen manuelt.

5 7.3 Rørstopp Brukerens ansvar er å kasta det avfall som anlegget er beregnet for. Stopp i rør som skjer innenfor tomtegrensen forårsaket av feilaktig bruk av nedkast og som ikke kan repareres med den sentral styringen via terminalen, må renses manuellt av driftspersonell. I verste fall kan det også være nødvendig til å løsne tilstoppingen ved hjelp av vakuumsug- eller høytrykksbil. 7.4 Betalingsvilkår Endring og tilleggsarbeider For arbeider utført i henhold til punkt 7.2 og 7.3 av anleggets stab av entreprenører og ikke omfattes av nr. 3 a og der det ikke er konkrete avtaler om fast pris, gjelder følgende fakturering standarder. Pris liste: - vanlig arbeidstid kr XXX - overtid kr XXX - overtid ellers kr XXX Merverdiavgift vil bli lagt etter forskriftene. Erstatningen blir utbetalt kvartalsvis på forskudd. Betalingsbetingelser 30 dager netto. Kompensasjon omgjøress under kontrakten i forhold til endringer i SSB ideks. Kompensasjon skal aldri slettes med et lavere beløp enn avtalt honorar første året. 8 Endring av Anlegget Dersom kunden endrer anlegget, eller bruk av Anlegget, avfallets innhold eller anleggets belastning, slik at leverandørens vedlikehold forpliktelsen er berørt, har både kjøperen og leverandøren rett til å reforhandle eksisterende refusjon beløp. Kjøper skal informere Leverandør om slik endring på anlegget minst 30 dager før endringen.. 9 Tillgjenglighet Entreprenøren skal også sikre anleggets tilgjengelighet ("oppetid"). Garantien er basert på et definert antall avbrudd per år og maksimal tid fra feilen er meldt til anlegget er tilbake i drift. Overskrider antallet nedetider eller reparasjonstid med mer enn 10% kan det kreves kompensasjon for kostnadene til entreprenøren.for dette anlegget gjelder følgende: Driftsavbrudd opptil XX st/år Reperasjonstid opptil XX timmar 10 Garanti Byttete komponenter i anlegget skal ha fem (5) års garanti. 11 Vedlikeholdsbudsjett Entreprenøren skal utarbeide en vedlikeholdsplan og budsjett på en gjeldende fem års basis. Budsjettet skal presenteres for kunden i god tid før slutten av regnskapsåret, men ikke senere enn 31 oktober i år. Dersom entreprenøren mener at det er en utvidelse av tjenesten i henhold til kontrakten, skal

6 entreprenøren informere kunden i god tid før slutten av regnskapsåret, men ikke senere enn 31 oktober i. 12 Eksklusivitet Leverandøren har eksklusiv kontrakt på å betjene Anlegget under kontrakten, punkt Teknisk dokumentation Leverandøren skal ha tilgang til og Kjøperen skal være forpliktet til å gi teknisk dokumentasjon (for eksempel tegninger, beskrivelser, tidsplaner, henvisninger), som kreves for å utføre vedlikehold. Det samme skal også gjelde for kjøpers drift og vedlikehold journaler eller tilsvarende dokument. Slik dokumentasjon vil være Kundens eiendom og kan ikke benyttes av leverandøren til noe annet formål enn det som kreves av partene inngåtte avtale om vedlikehold. 14 Leverandørens protokoll Når det utføres vedlikehold skal leverandøren føre journal, protokoll eller et lignende dokument over observasjoner og tiltak. I forbindelse med disse besøkene lages det en servicerapport som beskriver hva som er gjort: Hvilke feil er oppdaget Hva som er utført Eventuelle forslag til forbedringer Etc 15 Tvist Tvister som oppstår fra denne avtalen skal være i samsvar med norsk lov. Signatur bestiller Dato Blokkbokstaver Signatur Leverandør Dato Blokkbokstaver

BOSSNETT AS Bergen sentrum

BOSSNETT AS Bergen sentrum BOSSNETT AS Bergen sentrum Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet i Bergen sentrum 30. aug. 2011 Dokument 9 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen sentrum

BOSSNETT AS Bergen sentrum BOSSNETT AS Bergen sentrum Retningslinjer fra BossNett AS om tilknytning til bossnettet i Bergen sentrum 02. febr. 2012 Dokument 1 Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Inneholdsfortegnelse

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen Sentrum

BOSSNETT AS Bergen Sentrum BOSSNETT AS Bergen Sentrum Retningslinjer fra BossNett AS til avfallsaktør for bruk av BossNettet i Bergen sentrum 5. okt. 2011 Dokument 12 Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Inneholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale Konsulentbistand

Tjenesteavtale Konsulentbistand Norproff Quality Management AS/Norproff AS E-post: postkasse@norporff.no Telefon: +47 4005 1110 Tjenesteavtale Konsulentbistand heretter kalt Avtalen Mellom Norproff QM AS (org.nr. 9861992259MVA) heretter

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx Avtale om kjøp av foliering og montering Avtale om Leveranse av folie og montering er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As Org nr: 991 609 407 Dronningens gate

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR SALG

GENERELLE VILKÅR FOR SALG GENERELLE VILKÅR FOR SALG 1. ANVENDELSEN AV DISSE VILKÅRENE Disse vilkår og betingelser for salg ("Vilkårene") skal gjelde for alle anbud og eventuell salgskontrakt ("Avtalen"), med mindre partene avtaler

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Del II - Generelle kontraktsbestemmelser DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 1.0 Dato oppdatert : 13.02.2006 Kunde: Leverandør: Driftavtale nr.: FS-08-173-2

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Betingelser, shop.constructor.no

Betingelser, shop.constructor.no Betingelser, shop.constructor.no Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra shop.constructor.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din

Detaljer

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER 1. OM STANDARD KONTRAKTVILKÅR Standard Kontraktsvilkår for Oppdragsgiver er del av den kontrakt som er inngått med Leverandøren om kjøp av varer og/eller tjenester

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 1. Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester

Detaljer

SLUS AVTALEBETINGELSER

SLUS AVTALEBETINGELSER SLUS AVTALEBETINGELSER Trondheim 07.12.2011 SLUS generelle leverings og avtalebetingelser er akseptert av alle kunder. Betingelsene aksepteres ved å signere Avtale om bruk av SLUS. I etterkant vil SLUS

Detaljer

AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE

AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 TJENESTEN... 2 3 SUPPORT M.M.... 2 4 UTVIKLING AV TJENESTEN... 2 5 TJENESTENS TILGENGELIGHET... 2 6 SIKKERHET M.M.... 3 7 UTBEDRING AV

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester 3 1. Utførelse av tjenesten 3 2. Kvalitetssikring 4 3. Rettigheter til

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer