1 GENERELT RAPPORTERING OG DOKUMENTASJON FORSKRIFTSKRAV UTFØRELSE PRØVER OG MÅLINGER... 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 GENERELT... 1 2 RAPPORTERING OG DOKUMENTASJON... 1 3 FORSKRIFTSKRAV... 2 4 UTFØRELSE... 2 5 PRØVER OG MÅLINGER... 2"

Transkript

1 VEDLIKEHOLD AV KRAFTTRANSFORMATORER Utarbeidet av: Siste revisjon: Godkjent av: Kjetil Ryen Asgeir Mjelve- v2 Jan C. Andreassen Spesifikasjon Org.sted: Distribusjon: Nettutvikling Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT RAPPORTERING OG DOKUMENTASJON FORSKRIFTSKRAV UTFØRELSE PRØVER OG MÅLINGER UTBEDRING OG RAPPORTERING AV FEIL OG TILLEGGSARBEIDER TILTAK VED ETTERSYN TILTAK VED REVISJON GENERELT REVISJON Tiltak ved Ettersyn Transformatorkasse Drivverk for trinnkobler Lastkobler: Trinnvelger og Hurtigbryter Utvendige jordsluttere Annet TILBAKEMELDING OG ARKIVERING VEDLEGG Generelt Denne tekniske spesifikasjonen omfatter kravene til utførelse av Ettersyn og Revisjon på Hafslunds krafttransformatorer i Regionalnettet, og innføringsstasjonene. Det er krav til rapportering og innlegging i Hafslunds EDB baserte system for vedlikehold IFS. Dette overholdes ved rapportering i vedlagte vedlikeholdsskjema (Excel m/makroer).. Noen transformatoranlegg har automatisk virkende brannslukkingsanlegg som må slås av før arbeidet begynner. 2 Rapportering og dokumentasjon Rapportering skal skje i Hafslunds vedlikeholdssystem IFS gjennom utfylling av vedlikeholdsskjema tilhørende vedlikeholdsaktiviteten som utføres. Det er utarbeidet egen spesifikasjon for dette: "Teknisk spesifikasjon: Kontroll og rapportering av vedlikeholdsaktiviteter".

2 Spesifikasjon : Vedlikehold av krafttransformatorer V2 Side 2 av 5 3 Forskriftskrav Det stilles krav om kompetanse for utførelse som er inkludert, men ikke begrenset til, at elektroentreprenøren og de montører som utfører vedlikeholdsaktivitetene skal oppfylle Forskrift nr 1133: "Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk". Se dog punkt 4 Utførelse. 4 Utførelse Alle vedlikeholdsaktiviteter på krafttransformatorer skal utføres med høy fagmessig standard av elektrofagarbeidere med spesialkompetanse fra transformatorreparasjon og -vedlikehold (jfr Forskrift nr. 1133, 13.1). I opplæringssammenheng kan det også brukes elektrofagarbeidere og lærlinger uerfarne i de nødvendige arbeider. Da skal dette arbeidet overvåkes og ledes av en elektrofagarbeider som er en erfaren transformatorreparatør og som må være til stede hele tiden under vedlikeholdsaktivitetene. 5 Prøver og målinger Det stilles disse krav til prøver og målinger som utføres, jfr "Teknisk Spesifikasjon. Kontroll og rapportering av vedlikeholdsaktiviteter". 6 Utbedring og rapportering av feil og tilleggsarbeider Utbedring av feil og tilleggsarbeider som elektroentreprenør mener er nødvendige, anmodes, blir godkjent og bestilt av oppdragsgiver, og rapporteres i henhold til beskrivelse i "Teknisk Spesifikasjon. Kontroll og rapportering av vedlikeholdsaktiviteter". 7 Tiltak ved Ettersyn Utføres i henhold til punktene som er foreskrevet i vedlikeholdsskjema for Ettersyn: Funksjonskontroll av drivverk i trinnkobler, endebrytere etc. Etter funksjonskontroll av drivverk, kjøres lastkobler to ganger til hver endestilling. Utprøving av signaler og uk., helt fram til Driftssentral (kontrolleres over telefon). Husk eventuelle SF 6 signaler og uk på gjennomføringer, temperatursignal og uk, oljenivåsignal og uk. Uk prøves med skarp prøve av effektbrytere, både HS og LS side av transformatoren. SF 6 signaler testes med testknapp på trykkmåler eller på rekkeklemmer i skap. Utprøving av eventuell blokkering og deblokkeringsfunksjon i styreskap. Funksjonskontroll av gassvakt (Buchholz-rele) og uk, helt fram til Driftssentral (kontrolleres over telefon). Hvis det er gass i gassvakt meldes dette spesielt til Driftssentralen. Funksjonskontroll av utvendig jordslutter. Kontroll av Ute / Inne melding fra utvendig jordslutter. Rengjøring og puss av porselen og transformatorlokk. Inspeksjon etter skader, korrosjon og lekkasjer. Kontroll evt. utskifting av rustne/korroderte bolter på tilkoblingspunkter og transf. lokk. Tømming av kondensvann i konservator (innvendig korrosjon og rustvann, må meldes via kommentarfelt på vedlikeholdsskjema). Kontroll av evt. gummisekk Vask av transformatorkasse, konservator, radiatorer (spyles), rør og gjennomføringer Kontroll av- og evt. utskifting av silicagel Montering av oljeprøvekran av typen Balofix dersom dette ikke er montert. Utfylling av punkter i Makroskjema for vedlikehold av transformatorer.

3 Spesifikasjon : Vedlikehold av krafttransformatorer V2 Side 3 av 5 8 Tiltak ved Revisjon 8.1 Generelt Trinnkoblere av typen SAN (eventuelt SA), produsert av tidligere National Industri (NI) skal få spesiell oppmerksomhet. I disse trinnkoblere inneholder hurtigbryterens kasse kun en liten mengde olje, som derfor sotes fortere, med raskere forringelse av oljen og mulig koksing av kontakter. Veggplate mellom velger og lastkobler (hurtigbryter) på krafttransformatorer med NI-lastkobler skal kontrolleres spesielt nøye og koblinger evt. ettertrekkes. Under denne delen av arbeidet skal det være spesiell oppmerksomhet på eventuelle løse tilkoblinger mellom velger og lastkobler på NI lastkoblere av typen SAN (og SA) som kan resultere i varmgang i disse koblingene. Slik varmegang vil normalt oppdages i den regelmessige gass-i-olje analysen, men siden revisjon kan forfalle i slutten av en (opp til) toårsperiode der det ikke er tatt gassanalyse er dette punktet viktig. 8.2 Revisjon Utføres i henhold til punktene som er foreskrevet i vedlikeholdsskjema for revisjon. Tiltak ved Revisjon omfatter også Tiltak ved Ettersyn (se pkt 8.2.1): Tiltak ved Ettersyn Utføres som i avsnitt 7, og i henhold til punktene som er foreskrevet i vedlikeholdsskjema for Ettersyn: Funksjonskontroll av drivverk i trinnkobler, endebrytere etc. Etter funksjonskontroll av drivverk, kjøres lastkobler to ganger til hver endestilling. Utprøving av signaler og uk., helt fram til Driftssentral (kontrolleres over telefon). Husk eventuelle SF 6 signaler og uk på gjennomføringer, temperatursignal og uk, oljenivåsignal og uk. Uk prøves med skarp prøve av effektbrytere, både HS og LS side av transformatoren. SF 6 signaler testes med testknapp på trykkmåler eller på rekkeklemmer i skap. Utprøving av eventuell blokkering og deblokkeringsfunksjon i styreskap. Funksjonskontroll av gassvakt (Buchholz-rele) og uk, helt fram til Driftssentral (kontrolleres over telefon). Hvis det er gass i gassvakt meldes dette spesielt til Driftssentralen. Funksjonskontroll av utvendig jordslutter. Kontroll av Ute / Inne melding fra utvendig jordslutter. Rengjøring og puss av porselen og transformatorlokk. Inspeksjon etter skader, korrosjon og lekkasjer. Kontroll evt. utskifting av rustne/korroderte bolter på tilkoblingspunkter og transf. lokk. Tømming av kondensvann i konservator (innvendig korrosjon og rustvann, må meldes via kommentarfelt på vedlikeholdsskjema). Kontroll av evt. gummisekk. Vask av transformatorkasse, konservator, radiatorer (spyles), rør og gjennomføringer Kontroll av- og evt. utskifting av silicagel Montering av oljeprøvekran av typen Balofix dersom dette ikke er montert.

4 Spesifikasjon : Vedlikehold av krafttransformatorer V2 Side 4 av Transformatorkasse Kontroll av og eventuell ettertrekking ved evt. lekkasjer i luker, gjennomføringer og snekkedrev. Kontroll og ettertekking av tetting mellom kasse og trinnkobler (vær spesielt oppmerksom ved arbeid på San-lastskobler). Se etter og korriger korrosjonsskader på gjennomføringer, jordingstilkoblinger og på tank, konservator og øvrige ståldeler Drivverk for trinnkobler Smøring av drivverk, etterfylling av snekkedrev og eventuelle staufferkopper (jfr beskrivelse fra leverandør). Justering av drivverk, inkludert eventuell motorbremse og hastighet på eventuell sentrifugalbryter, (jfr beskrivelse fra leverandør). Full funksjonskontroll av drivverk, motordrift, endebrytere, kontroll (klebing?, puss?) av kontakter på kontaktorer (jfr beskrivelse fra leverandør). Kontroll av varmeelement for drivverk Lastkobler: Trinnvelger og Hurtigbryter Tapping og filtrering av oljevolum (rundkjøring) for hurtigbryter. Eventuelt skal oljen byttes hvis den ikke holder 25 kv, målt med standard måleapparat etter rundkjøring. Rengjøring av hurtigbryter og bryterkasse. Funksjonskontroll, og eventuelt vedlikehold, av trinnvelger, (jfr beskrivelse fra leverandør).. Funksjonskontroll, og eventuelt vedlikehold, av hurtigbryter, (jfr beskrivelse fra leverandør). Vær spesielt nøye med kontroll av hovedkontakter og gnistkontakter på NI-SAN hurtigbryter. I begge hvilestillinger skal nedre gnistkontakter ikke berøre hverandre, samtidig som hovedkontaktene skal ha god kontakt (uten brannsår, puss?). Gnistkontakter behøver ikke pusses men skal kontrolleres for avbrenning og eventuelt byttes, (jfr beskrivelse fra leverandør). Nøye kontroll av hurtigbryter med det bevegelige kontaktsystem og spesielt rullekontaktene (hoved-, koblings- og hjelpekontakter) med rullebolter på lastkobler fra Maschinenfabrik Reinhausen (MR) type M. Husk kontroll og måling av kontaktavbrann. Måling av motstander på hurtigbryter. Sjekk av veggplate med koblinger mellom velger og lastkobler (fast ettertrekking gjelder NI-SAN) Utvendige jordsluttere i transformatorcelle Puss av porselen. Kontroll og ettertrekking av tilkoblingsklemmer. Kontroll og ettertrekking av føringer og ledd i betjeningsmekanisme (hendlingskoblinger). Kontroll og vedlikehold av jordslutterens kontakter knivene og motkontakter. Funksjonskontroll av jordslutter. Kontroll av meldinger (Ute/Inne) på kontrolltavle og helt til driftssentral (kontrolleres per telefon).

5 Spesifikasjon : Vedlikehold av krafttransformatorer V2 Side 5 av Annet Funksjonskontroll og ettersyn av vifter. Kontroll av eventuelle oljepumper og vannpumper. Prøv ut spesielt der pumper og kjøling, eventuelt også reservekjøling, skal starte på høy temperatur. Starter kjøling og ved riktig temperatur? Kontroll og ettertrekking av tilkoblinger for skinner og kabler. Kontroll av at Connex tilkoblinger er sitter godt tiltrukket, (jfr beskrivelse fra leverandør). Utfylling av punkter i Makroskjema for vedlikehold av transformatorer. 9 Tilbakemelding og arkivering Vedlikeholdsskjema fylles ut i løpet av arbeidene på elektronisk form. Elektroentreprenør behandler data etter egen prosedyre som skal resultere i at oppdragsgiver etter arbeidet får oppdatert vedlikeholdssystem i IFS. Det vises til egen spesifikasjon for dette: "Teknisk Spesifikasjon. Kontroll og rapportering av vedlikeholdsaktiviteter". 10 Vedlegg Følgende vedlegg er en del av den Tekniske spesifikasjonen for vedlikehold av krafttransformatorer Vedlikeholdsskjemaer (ettersyn og/eller revisjon). Teknisk Spesifikasjon. Kontroll og rapportering av vedlikeholdsaktiviteter.

Inspeksjon og ettersyn av regionalnett kraftledninger

Inspeksjon og ettersyn av regionalnett kraftledninger Spesifikasjon Inspeksjon og ettersyn av regionalnett kraftledninger Utarbeidet av: Siste versjon: Godkjent av: Organisasjon: Distribusjon: Håvard Bårli/ Håvard Bårli Even Ungersness Plan Åpen 2006-04-27

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet /0 JUNI 00 ÅRGANG Direktør Region Nord-Norge Region Midt-Norge Region Vest-Norge Region Øst-Norge Landbaserte elektriske anlegg Risikoobjekter

Detaljer

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1 Spesifikasjon 231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav Dok. ansvarlig: Tommy S. Skagseth Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-04-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Engbo thruster system

Engbo thruster system Engbo thruster system XF stern modeller Installasjons- og brukermanual XF60SR XF90SR XF130SR According to NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00165 FCC ID: R78-RC-01 R78-ECU-01 XF Rev. 6, 2011-03-10 Page

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID

INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID Trolltun Nøklesvingen Bølerlia Deres ref: Håvard Johansen Vår ref: Patrick Pedersen Sted,..08

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer DRIFTSINSTRUKS Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type med Bitzer www.novema.no www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og fryserom

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Kontrollpanel type SCP for BioDisc minirenseanlegg type: BA, BB, BC BioDisc er et registrert varemerke tilhørende Environmental Treatment Systems Ltd. BioDisc

Detaljer

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io BRUKSANVISNING INVERTER GENERATOR LC3500io Les bruksanvisningen før strømaggregatet tas i bruk Røykenveien 70 1386 Asker tlf. 66753000 www.kcl.no INNLEDNING Takk for at du valgte LONCIN LC3500io inverter

Detaljer

Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet Bruk av lekkasjestoppere

Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet Bruk av lekkasjestoppere Oppdragsgiver Finansnæringens Fellesorganisasjon, FNO SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG KONVENSJONELL BETJENINGSVEILEDNING Innholdsfortegnelse 1. VOICEPANEL...3 1.1 NORMAL DRIFT...3 1.2 BRANNALARM...3 1.2.1 Lokaliser brannstedet...4 1.2.2 Avstill lydsignal...4

Detaljer

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR http://sites.google.com/site/granholmenhytte/ GRANHOLMEN VANN- OG AVLØPSLAG SA Org.nr. 993 574 481 MVA

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Kontrollpanel type SCP for BioDisc minirenseanlegg type: BA, BB, BC BioDisc er et registrert varemerke tilhørende Environmental Treatment Systems Ltd. BioDisc

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Guide for blokkmelding

Guide for blokkmelding Guide for blokkmelding 1 Introduksjon Blokkmelding er funksjonalitet i Elsmart Nettmelding for å kunne melde flere måleranlegg på en installasjon i samme melding. Dette er tilleggsfunksjonalitet som det

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D2 2013.04.02 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG Dette er et meget generelt dokument som gir deg tips om drift av ditt kuldeanlegg. Dokumentet er forbeholdt KYNDIG PERSONELL. Med dette menes personer som er trent og instruert

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nettselskapets anlegg i innføringsstasjonene Smestad, Furuset, Sogn og Ulven inngår ikke i denne spesifikasjonen.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nettselskapets anlegg i innføringsstasjonene Smestad, Furuset, Sogn og Ulven inngår ikke i denne spesifikasjonen. Spesifikasjon 013-01 FIBEROPTISK KABEL FELLESFØRING I REGIONALNETTET Dok. ansvarlig: Jan-Erik Delbeck Dok. godkjenner: Jens Tore Holene Gyldig fra: 2013-11-06 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer