BOSSNETT AS Bergen Sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOSSNETT AS Bergen Sentrum"

Transkript

1 BOSSNETT AS Bergen Sentrum Retningslinjer fra BossNett AS til avfallsaktør for bruk av BossNettet i Bergen sentrum 5. okt Dokument 12 Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av

2 Inneholdsfortegnelse 1 Drift Driftsavtale Sjaktstopp Tilgjengelighet/Driftsjournal Arbeid utført mot debitering Ventilstopp Rør stopp Avfallsfraksjoner Avfallsmengder Leiligheter Omregningsfaktor Avfallgebyret Innkast Eksisterende tanker i bygninger RFID brikker Opplæring Drift 1.1 Driftsavtale Eier av næringsbygg skal tegne driftsavtale med BossNett AS. Se Driftsavtale mellom BossNett AS og eier næringsbygg tilkobling til bossuganlegget i Bergen sentrum. 2 Håndtering og ansvar ved driftsfeil 2.1 Sjaktstopp Brukerens ansvar er å kaste det avfall som anlegget er beregnet for. Stopp i sjakt som er forårsaket av at feilaktigt avfall kastes, må renses manuellt av næringsbygg eiers personell eller annen avtalt drifts leverandør. 2.2 Tilgjengelighet/Driftsjournal Alarm skal responderes på så snart som mulig slik at tilgangen for brukerne ikke forstyrres. Det skal opprettes en rutine for utrykkning ved ekstraordinære avbrudd i driften. Responstid for kritiske alarmer er maks 30 minuter (tid fra alarm går til kvittering av mottaging). Det skal angis lengste utrykkningstid fra mottak av feilmeldingen (responstid) til utførelse av alarmårsaken starter. Side 2 av 6

3 3 Arbeid utført mot debitering Følgende arbeid kan utføres av Hovedleverandøren, mot debitering. 3.1 Ventilstopp Ved alarm Ventil stenger ikke utfører driftspersonalet manuell repetisjon åpne/stenge ventil. Dette gjøres fra terminalen. Løsner ikke tilstoppningen, må driftspersonalet rense tilstoppingen manuelt. 3.2 Rør stopp Brukerens ansvar er å kaste det avfallet som anlegget er beregnet for. Stopp i rør som skjer innenfor tomtegrensen forårsaket av feilaktig bruk av nedkastet og som ikke kan repareres fra sentralens styresystem, må renses manuellt av driftspersonell. I verste fall kan det også være nødvendig til å løsne tilstoppingen ved hjelp av vakuumsug- eller høytrykksbil. 4 Avfallsfraksjoner Restavfallet. Avfallet kastes i 120 liters plastsekker. Tykkelsen på plastsekken må være min 50µ (my). Restavfallet går til forbrenning. Restfraksjonen er det avfall som kommer fra husholdninger samt tilsvarende avfall fra annen virksomhet eller næring. Papir: Printerpapr og annet hvit papir, skal kastes løst Plast: Ren plast Skitten plast skal hives i restavfallet. Avfall som ikke skal kastes i systemet: Glass og metall Papp alle typer, med mindre det er delt opp i mindre deler og får plass i en 120 liters plastsekk og blir behandlet som restavfall Alle typergrovavfall Farlig avfall 5 Avfallsmengder 5.1 Leiligheter Avfallsmengden per leilighet samt densitet (i gjenomsnitt) av avfallet. Fraksjoner Avfallsmengde liter/uke Densitet i gjenomsnitt kg/m 3 Restavfall Plast Papir Side 3 av 6

4 5.2 Omregningsfaktor Omregningsfaktor fra virksomhets områder til leiligheter er som følger: Arealet i henhold til tabell over motsvarer en (1) leilighet i avfallsmengde per uke. Virksomhet Areal tilsvarende en leilighet (m 2 ) Resturant 40 Førskole, sykehjem, aldershjem 120 Service, hotell, butikk 160 Kontor, skole 240 Bibliotek, museum 480 Lager Avfallgebyret Avfallsgebyret kan i fremtiden bli baserer på vekt og derfor må målt volum kunne omregnes til vekt, via en indeksverdi Hvert gang innkastluken åpnes, registeres dette som et volum av avfall. Omregnet til vekt skjer da automatisk med indeksverdien som omregningsfaktor. Innkastet er utstyrt med nivågivere og avfallshøyden kan dermed måles i sjaktrøret. Registrering av avfallsvolumet kan da skje enten som volum eller omregnet til vekt. Om den registrerte høyden avviker fra det indeksbaserte volumet, gjelder det volumet som nivågiveren har registrert. Hver åpning av luke 120 liter Indeksvolum ca 60% 70 liter Indeksvekt v/densitet 110kg/m 3 8 kg avfall/gang Oppfølging og utregning av indeksvekt skjer minst en gang per år. Side 4 av 6

5 7 Innkast Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Næringskunder/kommersielle kunder Luken skal være låst.tilgang skal skje via et indentifikasjonssystem. Når tilgang er gitt skjer registrering av brukerens identitet. Hver lukeåpning sammen med brukerens identitet genererer underlag for debitering. Innkastene skal tilfredstille kravene til universell utforming samt krav til iht. norske lover, som Plan- og byggningsloven og andre aktuelle lover. For visse innkastpunkter kan næringsavfallet og husholdningsavfallet komme til å bli kastet i samme innkast, der skal da luken være tilpasset for dette. 7.1 Eksisterende tanker i bygninger Det kan være mulighet for tilknytning av eksisterende mobile bossugsanlegg i byggninger hvor det f.eks. er installert sykloneller skrutanker. Disse lar seg kanskje tilkoble til det stasjonære bossnettanlegget. Dette avtales/avklares fra sak til sak med BossNett AS. Bilde 4 Side 5 av 6

6 8 RFID brikker Dagens hovedleverandør benytter RFID styrt tilkomstkontroll for innkastlukene. Leseren består av en antenne med tilhørende kommunikasjonskort. Den kommuniserer med en unik protokoll med ECB. Exempel RFID-tag For undernett leverandøren innebærer dette at man kan skaffe hovedleverandørens RFID enhet til å aktivere den respektive innkastluke. Denne kan fåes i form av kretskort til UN leverandøren for integrering i innkastet, eller bestilles som en kapslet enhet. De RFID kort som kan anvendes er av typen EM4102. Bilde 5 BossNett AS skal leverere og distribuere samt administrere brikker til brukerne av anlegget. BossNett AS skal ha kontroll på hvem som har hvilken brikke og til hvilket innkastpunkt brikken er koblet opp i mot. BossBett AS kobler brikke mot nedkast. Informasjonsutveksling skal skje mot brukeren, både informasjon om status på anlegget samt brukeren. Informasjonen skal kunna skje lokalt og sentralt med IT-funksjonen i terminalen. 9 Opplæring Opplæring av sluttbruker skal skje i samband med igangsetning av undernettet (UN). Opplæringen kan i hovedsak inneholde: Avfallstyper Håndtering av nødsituasjoner Feilsøkning Rørstopp, sjaktstopp, ventilstopp Funksjonsfeil på komponenter Evt. Annen aktuell opplæring Fotnote: Bilde 1, 2 og 3 Kilde Envac AB Bilde 3 Kilde Logiwaste AB Bilde 4 Kilde Eleiko AB Side 6 av 6

BOSSNETT AS Bergen sentrum

BOSSNETT AS Bergen sentrum BOSSNETT AS Bergen sentrum Retningslinjer fra BossNett AS om tilknytning til bossnettet i Bergen sentrum 02. febr. 2012 Dokument 1 Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Inneholdsfortegnelse

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07 Avfall Norge Optisk sortering status i Norge Rapport 4/07 August 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2007 Distribusjon: Fri Tittel: Oppdragsgiver: Avfall Norge Forfatter(e): Frode Syversen, Dato: 20.09.07

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO

PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO Dato: [31.7.2014 ] 1. Om SPiD og LINIO.NO LINIO.NO er en markedsplass hvor ulike selgere kan markedsføre og selge sine varer. SPiD er en tjeneste som tilbyr innloggings- og

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå

Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå 1. Oppgavetyper og kontrollpunkter I Akelius Byrå setter du opp de arbeidsoppgaver som skal gjennomføres på klientene. En mal med Oppgavetyper (Standardoppgaver) og Kontrollpunkter

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT KF Delegeringsreglement består av et verktøy til å legge inn delegeringer og en nettside hvor delegeringen vises. Dette er en brukerveiledning til verktøyet.

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 4/14

Møteinnkalling styremøte nr 4/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 6.juni 2014 Møteinnkalling styremøte nr 4/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling MAI 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering og konklusjon... 3 2. Bakgrunn og formål... 5 3. Sortering og innsamling...

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Bewator 2010 Omnis. Det integrerte sikkerhetssystemet. Answers for infrastructure.

Bewator 2010 Omnis. Det integrerte sikkerhetssystemet. Answers for infrastructure. Bewator 2010 Omnis Det integrerte sikkerhetssystemet Answers for infrastructure. Bewator 2010 Omnis Det integrerte sikkerhetssystemet Bewator 2010 Omnis er et unikt integrert sikkerhetssystem. Med innbruddsalarm,

Detaljer

Oppstart av butikkdata

Oppstart av butikkdata Oppstart av butikkdata Rutiner og programmer som er viktige for å kunne starte riktig. OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppstartsdokument for nye brukere. 29.10.2012

Detaljer

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer

Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen

Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen Leverandør - EPD-basen - handel Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen Grunndataprosjektet Opprettet: 11. juni 2002 Versjon: 3.2 Revidert: 21. januar 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 16 Administrasjon

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

Prosjekt elektronisk henteregistrering. Arbeidsgrupper for innsamling, sortering og gjenvinning. Rapport nr 1/2010

Prosjekt elektronisk henteregistrering. Arbeidsgrupper for innsamling, sortering og gjenvinning. Rapport nr 1/2010 Prosjekt elektronisk henteregistrering Arbeidsgrupper for innsamling, sortering og gjenvinning Rapport nr 1/2010 Avfall Norge Nettverk for elektronisk henteregistrering Rapport nr: 1/2010 Distribusjon:

Detaljer