FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Naturfag TRINN: 9. Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Naturfag TRINN: 9. Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk"

Transkript

1 FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Naturfag TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Kunne bruke hypotetisk deduktiv metode. Kunne kjenne til hovedtrekkene til ulike økologiske samfunn. Ble kjent med naturen rundt oss i lokalmiljøet. ulike og sitt eget økosystem. periodesystemet og hvordan dette er bygd opp. ulike stoffers egenskaper. - Trene på å jobbe litt som en forsker, og lære litt om økologi. - Lære om atomer, molekyler og kjemiske forbindelser - kunne forklare forskjellen på disse. - Lære å jobbe med og utforme hypoteser. - Vite hva et økosystem er, hvilke aktører som inngår, og kunne begrepsavklare disse. - Finne strategier for å kunne reflektere over, og finne sammenhengen i alt rundt oss. - vite hva et grunnstoff er - kunne formelen til fotosyntesen(både med ord og kjemisk formel) - vite hva periodesystemet er, kunne forklare hva en gruppe innenfor periodesystemet er - vite hva en periode innenfor periodesystemet er og kunne reflektere over hvordan periodesystemet er med tanke på hvert enkelt grunnstoff sin plassering - Kunne kjenne til ulike stoffers egenskaper. - ioner, salter og ulike molekyler - Ekskursjon i nærmiljøet - Forsøk: alkaliemetaller i vann - Forsøk: brennende magnesiumbånd - Forsøk: tenne på heksepulver - Forsøk: måle ph i ulike løsninger Prøve finnes Merknad [abs1]: Oppgave ikke mål 1

2 ioner, salter og ulike molekyler. kunnskapen om vårt økosystem som en del av den globale verden. enkeltstoffer i en større sammenheng som for eksempel atomer som byggesteiner i større molekyler. Kompetansemål: enkeltstoffer i en større sammenheng som for eksempel atomer som byggesteiner i større molekyler. periodesystemet og hvordan dette er bygd opp. - Kunne begrepsavklare hvordan periodesystemet er bygd opp. - Kunne forklare egenskaper med grupper og perioder i periodesystemet. - Kunne forklare hva som menes med egenskaper til ulike stoffer, gjerne med eksempler - Kunne begrepsavklare hva et ion, et salt, en ionebinding og en elektronpar binding er. - hvordan periodesystemet er med tanke på hvert enkelt grunnstoff sin plassering. - Kunne forklare hva et sunt kosthold innebærer. - Kunne navngi de tre hovedgruppene av næringsstoffer. - Ha god kjennskap til hva som er god trening av kroppen og hva som innebærer en sunn livsstil. Forsøk: påvise hydrogengass Forsøk: blakke vann Aktivitet: kopieringsoriginaler, tegne opp ulike atomtyper med rett antall protoner og elektroner Aktivitet; muntlig kort opplegg om refleksjon rundt sunt kosthold, idrett og rusmidler Aktivitet: disseksjon av grisehjerte Prøve finnes 2

3 Vite hva et sunt kosthold innebærer. de tre hovedgruppene; karbohydrater, fett og proteiner. god trening av kroppen og hva som innebærer en sunn livsstil. hva som er god helse og forebygging av sykdommer. - Kunne sette navn på hjertet sine deler - Kunne forklare hva som skjer i kroppen når du trener - Kunne beskrive hva som skjer når du blir syk - Kunne gjenkjenne de ulike forsvarslinjene i kroppen - Kunne fortelle hva som skjer i kroppen når man blir vaksinert - kunne navngi ulike rusmidler - kunne forklare bivirkninger på kroppen ved minst 3 ulike rusmidler - forklare hva røykeloven innebærer - forklare og navngi ulike typer narkotika - forklare hvordan rus kan oppleves - kunne forklare forskjellen på kjemisk fremstilte og naturlig fremstilte rusmidler Vite hva som kjennetegner en sunn livsstil. Kunne navn på ulike rusmidler og konsekvenser på bruk av disse. Vite hva som kjennetegner syrer og baser og hvordan man kunne forklare kjernebegrepene; - konsentrasjon, - løsning, - mettet løsning, Aktivitet; vannforsøket som innebærer å låne utstyr fra svgs. Måle vannkvaliteten og loggføre resultatene fra en nærliggende bekk, kulp 3

4 påviser disse. ph og ulike indikatorer. hvordan man nøytraliserer. hverdagskjemi; stoffer løst i væske, felling og hva vi mener med mettede væsker. - felling, - destillasjon - produksjon av nye molekyler - mekanisk blanding - syre, - base, - nøytral løsning - nøytralisere - ph - indikator - analyse av stoffer Forsøk: extra-tyggegummi i cola, påvise ph før og etter extraen puttes inn i Kunne forklare hva vi mener med destillasjon. kjemisk analyse. kjemiens verden gjennom analyse av et ukjent stoff. elektriske ladninger i forhold til elektrisitet. Kunne vite forskjellen - Kunne forklare forskjellen på elektriske ladninger i forhold til elektrisitet. - Kunne benevningen på strøm og spenning. - Kunne forklare med egne ord hva som er strøm og hva som er spenning. Aktivitet: ulike gjenstander gnis mot hverandre og elevene observerer statisk elektrisitet Muntlig fremlegg, data foreligger 4

5 på strøm og spenning og benevningen på disse. Kunne kjenne til ledere og isolatorer. motstand, ohm og ohms lov. hvordan et batteri fungerer. Vite hvordan man lager strøm. transformatorer og oppbygning og funksjon. elektriske ladninger og dens funksjoner i hverdagen. teknologi og design med elektrisitet/elektronikk i fokus. - Kunne vite forskjellen på strøm og spenning - Kunne forklare hva som skjer når strømmen settes på med tanke på elektroner. - Kunne forklare hva en elektrisk pol er. - Kunne kjenne til ledere og isolatorer. - motstand, ohm og ohms lov. - hvordan et batteri fungerer. - transformatorer og oppbygning og funksjon. - elektriske koblinger og målinger. - Kunne forklare hvordan man lager strøm. - Kunne forklare oppbygging og funksjon til transformatorer - Kunne lage og skissere enkle elektriske koblinger, som parallellkobling og seriekobling - Kunne utføre enkle elektriske målinger, både praktisk og teoretisk - Kunne trekke ut det du mener er de 10 viktigste momentene i elektrisitetslære. - Kunne forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon. - Kunne forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder. - Gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike. Merknad [abs2]: Finnes det et riktig svar her? Kunne argumentere for det du mener.. 5

6 sansene våre. Vite hvordan synet fungerer. Kunne forklare øyets oppbygning og kunne navngi de ulike delene og deres funksjoner. nærsynthet, langsynthet og hva man gjøre med dette. hjernen og nervesystemet og vite forskjellen på de sentrale og det perifere nervesystemet. - Kunne sette navn på øyets byggestener/deler - Kunne forklare egenskapene til senehinnen, årehinnen og netthinnen. - Kunne forklare hva som skjer med bildet på netthinnen ved nærsynthet - Kunne forklare hva som skjer med bildet på netthinnen ved langtsynhet - Kunne forklare hva en konkav linse gjør - Kunne forklare hva en konveks linse gjør - Kunne forklare sammenhengen mellom nervesystemet og hjernen - Kunne forklare ulikheten mellom det perifere og sentralnervesystemet - Kunne navngi de ulike delene i hjernen - Kunne forklare minst tre viktige funksjoner hjernen har i kroppen vår Aktivitet: ulike enkle synsbedragøvelser(fakta foreligger) Aktivitet: disseksjon av øye prøve Kunne kjenne til hjernens oppbygning og dens funksjon i kroppen. kjenne til lysets egenskaper. Kjenne absorpsjon, transmisjon og refleksjon er og - Kunne forklare forskjellen på absorpsjon og refleksjon - Kunne tegne opp hva som skjer med en lysstråle som treffer et plant speil - Kunne bruke refleksjonsloven Aktivitet; mynt i vannglass. Og måle vinkelen til synet Aktivitet; sugerør ned i glass Aktivitet; tegne opp det elektromagnetiske spekteret og prøve 6

7 hvordan vi nyttiggjør oss disse i hverdagen. brytningsindeks og ulike stoffers egenskaper til å bryte lysstrålene. lys som bølge og partikkel og vite at lys er elektromagnetisk stråling. elektromagnetisk stråling og det elektromagnetiske spekteret. lyset og dets betydning for oss i hverdagen. - Kunne forstå hvordan en refleksbrikke fungerer - begrepet transmisjon og brytningsindeks - Vite hva som skjer med lysstråler som går fra luft til vann og vann til luft - Kunne forklare forskjellen på konvekse og konkave linser - Kunne forklare hva lys er - Kunne forklare hva som menes med elektromagnetiske bølger - Kunne forklare de ulike elektromagnetiske bølgene - Kunne forklare de ulike egenskapene til de ulike elektromagnetiske bølgene - Kunne vite om de tre ulike måtene lyset kan reagere på når de treffer et materiale - Kunne forklare de tre måtene over, og hva som skjer med lyset; refleksjon, absorpsjon og transmisjon - Kunne forklare hvorfor lys kan ha ulik farge - Kunne forklare hvorfor gjenstander har ulik farge - Reflektere over hvordan man blander farger, og de to ulike metodene dette kan gjøres på navngi de ulike stråletypene utifra bølgelengde og frekvens Merknad [abs3]: Dele opp? 7

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: 34-38. Tema: kjemi.

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: 34-38. Tema: kjemi. Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: 34-38 Tema: kjemi Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE

LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne FORSKERSPIREN Formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

8. trinn 9. trinn 10. trinn. Undersøkelser med mer vekt på forskningsdesign og holdbarhet.

8. trinn 9. trinn 10. trinn. Undersøkelser med mer vekt på forskningsdesign og holdbarhet. Lokal læreplan i naturfag ved Ortun skole Den lokale læreplanen er organisert i to deler. Først kommer en overordnet plan der alle kompetansemålene er konkretisert med delmål og plassert inn på de trinnene

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Naturfag TRINN: 10. trinn Kompetansemål Forskerspiren planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Naturfag Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i naturfag - å kunne uttrykke seg skriftlig i naturfag - å kunne lese i naturfag - å

Detaljer

Innhold naturfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, Sjefsgården voksenopplæring. LOKAL LÆREPLAN 2008: Naturfag

Innhold naturfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, Sjefsgården voksenopplæring. LOKAL LÆREPLAN 2008: Naturfag 1 Levanger kommune, Sjefsgården voksenopplæring LOKAL LÆREPLAN 2008: Naturfag Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i naturfag - å kunne uttrykke seg skriftlig i naturfag - å kunne

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse i naturfag.

Kjennetegn på måloppnåelse i naturfag. Kjennetegn på måloppnåelse i naturfag. Arbeidsgruppe: Yngvild Bjørsvik Stine Torgersen Silje Skandsen Jarle Torkelsen Revheim skole Revheim skole Smiodden skole Smiodden skole Side av FORSKERSPIREN Kompetansemål

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget.

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Av 129 kompetansemål kan 34 behandles med utgangspunkt i mat/kjøkken.

Detaljer

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole Breidablikk ungdomsskole 9. trinn Årsplan 2011/12 1 Skoleåret 2011/12 Velkommen til nytt skoleår! Dette er ditt siste år på Breidablikk ungdomsskole, og tidlig på nyåret skal veien videre velges. Vi har

Detaljer

LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013

LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål

Detaljer

Årsplan Naturfag 2014/2015 Årstrinn: 9. trinn Steffen Håkonsen

Årsplan Naturfag 2014/2015 Årstrinn: 9. trinn Steffen Håkonsen Årsplan Naturfag 2014/2015 Årstrinn: 9. trinn Lærer: Steffen Håkonsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Forskerspiren formulere

Detaljer

Gjennomgang Egenarbeid med tekst og oppgaver Diskusjoner/muntlig aktivitet. Muntlig aktivitet. Rapport Skriftlig prøve.

Gjennomgang Egenarbeid med tekst og oppgaver Diskusjoner/muntlig aktivitet. Muntlig aktivitet. Rapport Skriftlig prøve. Lokal læreplan i naturfag, Huseby skole 8. trinn Oppstart Gjøre oss kjent med naturfagsboka Gjennomgang Egenarbeid med tekst og oppgaver Diskusjoner/muntlig aktivitet Forklare betydningen av å se etter

Detaljer

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, om liv

Detaljer

Årsplan i naturfag 9. klasse skoleåret 2015/2016

Årsplan i naturfag 9. klasse skoleåret 2015/2016 Årsplan i naturfag 9. klasse skoleåret 01/01 Læreverk: Faglærer: Eureka! Gyldendal Norsk Forlag AS Kirsten E. Riis Formål med faget Opplæringen i faget har som mål at elevene skal kunne se at mennesket,

Detaljer

FORSLAG TIL LÆREPLAN I NATURFAG - SAMISK

FORSLAG TIL LÆREPLAN I NATURFAG - SAMISK FORSLAG TIL LÆREPLAN I NATURFAG - SAMISK Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på

Detaljer

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier side 1 av 81 Små undervisningsopplegg læringsstrategier Innledning Dette dokumentet inneholder eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg som også er knyttet opp til konkrete læringsmål i veiledningen.

Detaljer

Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet 15.02.05

Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet 15.02.05 NATURFAG Formål med faget Barn og unge opplever undring og glede over naturens og dagliglivets utallige mysterier. Naturvitenskapens beskrivelser kan berike denne opplevelsen. Kunnskap og forståelse kan

Detaljer

LÆREPLAN I NATURFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NATURFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NATURFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Fra og med skoleåret 2013 2014 skal det tas i bruk en revidert læreplan i naturfag. De vesentligste

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Naturfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 7.trinn Lærer: Per Magne Kjøde Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Uke 34-36

Detaljer

Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke 34-36

Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke 34-36 Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke 34-36 Alt henger sammen med alt Kompetansemål fra læreplanen Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN Fagets mål: kompetansemålene er beskrevet i KL og ligger innenfor emnene: - Forskerspiren - Mangfold i naturen - Kropp og helse - Verdensrommet - Fenomener og stoffer - Teknologi

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Årsplan Naturfag 2015/2016 Årstrinn: 8. Steffen Håkonsen og Erik Næsset

Årsplan Naturfag 2015/2016 Årstrinn: 8. Steffen Håkonsen og Erik Næsset Årsplan Naturfag 2015/2016 Årstrinn: 8. Lærer(e): Steffen Håkonsen og Erik Næsset Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NATURFAG

LOKAL FAGPLAN NATURFAG LOKAL FAGPLAN NATURFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Dagrun Wolden Rørnes, Elisabeth Lillelien, Terje Ferdinand Løken NATURFAG -1.TRINN Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen Stille spørsmål,

Detaljer

Mathopen skole. Fagplan: Naturfag. Grunnleggende ferdigheter i faget

Mathopen skole. Fagplan: Naturfag. Grunnleggende ferdigheter i faget Mathopen skole Fagplan: Naturfag Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I naturfag forstås

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG FOR HAUKÅS SKOLE

LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG FOR HAUKÅS SKOLE LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG FOR HAUKÅS SKOLE FORORD TIL PLANEN FORSKERSPIREN I Kunnskapsløftet står det under forskerspiren at: «Naturvitenskapen fremstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt

Detaljer

Evaluering / Egenvurdering. Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier

Evaluering / Egenvurdering. Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Periodeplan i NAturfag,10.trinn 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne 35 Celler fortelle om kjennetegn på levende organismer beskrive plante

Detaljer

Kjemi i grunnopplæringen og lærerutdanningen av grunnskolelærere. Anders Isnes NTVA 15. mars 2011 Naturfagsenteret

Kjemi i grunnopplæringen og lærerutdanningen av grunnskolelærere. Anders Isnes NTVA 15. mars 2011 Naturfagsenteret Kjemi i grunnopplæringen og lærerutdanningen av grunnskolelærere Anders Isnes NTVA 15. mars 2011 Naturfagsenteret Oppdrag: Refleksjoner omkring læreplaner og kjemifagets plass Ambisjonsnivået i norske

Detaljer