Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 14"

Transkript

1 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NATURFAG 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 14

2 Periode 1: UKE FORSKERSPIREN / FENOMENER OG STOFFER Forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen. Undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet og sure og basiske egenskaper. Planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff Undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet Forklare sammenhengen mellom årsak og virkning Vite hva som kjennetegner syrer og baser og hvordan man påviser disse Kjenne til ph og ulike indikatorer Kjenne til hvordan man nøytraliserer en løsning Forklare ulike stoffers egenskaper Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet Undersøke kjemiske egenskaper til noe vanlige stoffer Vite hva ioner er Vite hva et salt er og hva som skjer med ionegitteret i vann Planlegge og gjennomføre enkle elevforsøk Kjenne til egenskapene til: Salt, ion, ionebinding og elektronparbinding Side 2 av 14

3 Læringsmål: Kunne beskrive hvordan en forsker jobber. Kunne forklare hva et grunnstoff er. Kunne beskrive hvordan atomer, molekyler og kjemiske forbindelser er bygd opp Undersøke kjemiske egenskaper til noe vanlige stoffer i hverdagen. Vite forskjellen på sure og basiske løsninger. Kunne måle forskjellige stoffer om der sure eller basiske ved hjelp av apparater Vite hva ioner er. Vite hva et salt er og hva som skjer med ionegitteret i vann. Kjenne til begreper: Salt, ion, ionebinding og elektronparbinding. Vite hva et salt er og hva som skjer med ionegitteret i vann. Side 3 av 14

4 Periode 2: UKE FENOMENER OG STOFFER Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene Forklare begrepene absorpsjon, refleksjon og transmisjon og vis vha forsøk hva som skjer med lyset i de tre prosessene. Vis og forklar hva som skjer når lys treffer en plan overflate. Bevis og forklar hva som skjer med lysstråler som beveger seg mellom medier med ulik optisk tetthet. Forklare vha forøsk lysets brytning i ulike typer linser. Gjøre forsøk med og forklare hva elektromagnetisk stråling er. Utføre forsøk med blanding av lys med ulike farger. Reflektere over hvordan man blander farger, og beskrive de to ulike metodene dette kan gjøres på. Kunne forklare hvordan en refleksbrikke fungerer Læringsmål: Kunne forklare begrepene absorpsjon, refleksjon og transmisjonog ved praksisbruk. Kunne forklare hva som skjer med lystrålen når den treffer diverse overflater Ha kjennskap til de naturlige fargene Kunne forklare mekanismen til menneske øyet. Forklare hvordan en refleksbrikke fungerer i trafikken. Side 4 av 14

5 Periode 3: UKE 40-UKE 42 MANGFOLD I NATUREN Beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding Gi varierte eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen Forklare funksjonen til alge- og soppcellene i laven Beskrive hvordan en plantecelle er bygd opp Beskrive hvordan en dyrecelle er bygd opp Forklare fotosyntesens likning og hvordan fotosyntesen foregår Fortelle om livsstilen til samer Gjøre rede for hva reindrift er og hva slags betydning dette har for samene Forklare hvordan samene utnytter ressursene i naturen Gjøre rede for hvordan endringer i klima kan skape utfordringer for samene Læringsmål: Kunne beskrive funksjonen til ale- og soppcellene i laven Kunne forklare hvordan en plantecelle er bygd opp Kunne forklare oppbygningen til en dyrecelle og plantecelle Kunne forklare fotosynteses kjemiskreaksjon og prosessen. Vite om livsstilen til samer Kunne forklare hva reindrift er og hva slags betydning dette har for samene Kunne forklare hvordan samene utnytter ressursene i naturen Vite hvordan endringer i klima kan skape utfordringer for samene Side 5 av 14

6 Periode 4: UKE 43-UKE 51 KROPP OG HELSE Beskrive nervesystemet og hormonsystemet og forklare hvordan de styrer prosesser i kroppen Forklare hvordan kjønnshormonene fungerer Forklare funksjonen til hormonet adrenalin Si noe om hvordan nervesystemet styrer prosessene i kroppen Forklare samarbeidet mellom nervesystemet og hormonsystemet Gi en utfyllende beskrivelse av hormonkjertelen hypofysen og dens oppgaver Gi eksempler på viktige hormoner og deres funksjoner Vite hva diabetes er, og hvordan det kan behandles Beskrive en nervecelle, og forklare hvordan nervecellene kommuniserer Forklare hva det sentrale og perifere nervesystemet er Kjenne til det selvgående nervesystemet Kjenne til flere kroppslige reflekser og hvorfor de oppstår Kjenne til sykdommer styrt av hormonsystemet og nervesystemet Navnsette de ulike områdene av hjernen Læringsmål: Kunne forklare begrepene hormoner og nervesystem. Vite hvilket sykdommer som er styrt av hormonsystemet og nervesystemet. Kunne forklare de forskjellige hormonene og hormonsystemet i menneske kroppen. Kunne forklare de forskjellige nervesystemene i menneskekroppen. Kunne navngi de ulike områdene av hjernen. Side 6 av 14

7 Periode 5: UKE 1- UKE 6 KROPP OG HELSE Beskrive kort fosterutviklingen og hvordan en fødsel foregår Formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort Forklare hva egg og sædceller er Si noe om hvordan befruktning skjer, Beskriv fosterutviklingen Forklare morkakas funksjon Kjenne til hvordan man kan finne ut at man er gravid Forklare gangen i en fødsel Vite hvordan man går frem for å ta abort, og hvordan en abort foregår Beskrive fosterutviklingen i detalj, fra embryo til fosteret tar sine første åndedrag Reflektere rundt problematikken omkring abort i Norge og andre land Si noe om hva onani er Kjenne til hva som skjer når man blir seksuelt opphisset Si noe om hva orgasme er og hva som skjer under en orgasme Kjenne til hva jomfruhinna er og dens funksjon Navngi og beskrive ulike typer prevensjonsmiddel Kjenne til den seksuelle lavalder i Norge Reflektere rundt seksuell orientering Vite forskjellen på det å være heterofil, homofil, transseksuell og interseksuell. Kjenne til regler for sex i ulike samfunn, og nye normer for sex i vestlige land Si noe om når man kan være moden for å ha sex Forklare dårlige prevensjonsmetoder, og nødprevensjon Kjenne til antibiotika Gi eksempler på ulike kjønnssykdommer, og si noe mer om hver av dem: klamydia, HIV, kjønnsvorter, kjønnsherpes og urinveis- og soppinfeksjon Vite hva en gynekologisk og urologisk undersøkelse innebærer Reflektere omkring utfordring og diskriminering ved ulike typer kjønnslegning Reflektere rundt hvorfor vi har en seksuell lavalder Side 7 av 14

8 Læringsmål: Kunne forklare befruktning fasen til kvinne og forklare hva som må til for å befrukte en kvinne. Kunne forklare begrepet abort og hvordan dette foregår. Forklare hva det norske lovverket har skrevet om dette. Kunne forklare begrepene dårlig og god prevensjon. Vite hva slags prevensjon som blir brukt per dato (2015) Kunne skille mellom seksual lavalder og å være moden til ha samleie. Kunne forklare de ulike kjønnssykdommene (SOI) og behandlings metoden. Kunne forklare de ulike kjønnslegning og reflektere utfordringene rundt det. Kunne forklare seksuell lavalder og hvorfor vi har det. Side 8 av 14

9 Periode 6: UKE 7 - UKE 10 FENOMENER OG STOFFER Undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger Undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet og sure og basiske Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet Planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på Kjenne til egenskapene til: Metaller, Halvmetaller og Ikke metaller kjenne til hvordan løselighet av organiske forbindelser varierer med antall karbonatomer Kjenne til hvordan smeltepunkt, kokepunkt, brennbarhet varierer med antall karbonatomer Undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger. Planlegge og gjennomføre enkle elevforsøk. Vite fordeler og ulemper med atomkraft (Også et emne i Feno og stoffer) Kunne om hvordan energien i vann ble utnyttet gjennom tidene Kjenne forskjellene på bølgekraft, tidevannskraft og saltkraft Kjennskap til vindkraft som en energikilde. Kunne forklare hvorfor bioenergi er miljøvennlig Kjenne forskjellen på passiv og aktiv soloppvarming Kjenne til hydrogen i naturen og bruk av den som energibærer Forstå hvordan menneskers livsstil kan påvirke miljøet på jorda Kunne forklare drivhuseffekten og kjenne til andre drivhusgasser Kjenne til konsekvenser av global oppvarming og diskutere mulige tiltak mot dette. Lære om fornybar energi Lære om lagring og transportering av elektrisite Side 9 av 14

10 Side 10 av 14

11 Læringsmål: Forklare de fysiske egenskapene til Metaller, halvmetaller og ikke-metaller. Forklare de forskjeligge energi kildene som har blitt brukt gjennom tiden, både nye og gamle energi kilder. Undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger. Forklare hvordan mennesker har påvirket miljøet på jorda. Forklare hva global oppvarming er og hva slags konsekvenser dette medfører jorda. Forklare elektrisitet som energikilde. Side 11 av 14

12 Periode 7: UKE 11 UKE 14 FENOMENER OG STOFFER Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon Gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker Anvende måleenhetene til lengde, masse, temperatur og tid Forklare hva reaksjonstid er og gjennom forsøk finne din egen reaksjonstid Navngi og beskrive tre ulike temperaturskalaer Forklare hvilke to hovedtyper av energi vi har Forklare hvordan energi overføres Forklare hva krefter kan utføre Beskrive hva gravitasjonskraft er Forklare forskjellen på masse og tyngde Beskrive hva en kraftmåler er Kunne anvende Newtons første lov til å beskrive hverdagsfenomener kunne forklare hva friksjon er og hvordan friksjon oppstår Kunne anvende Newtons andre lov til å beskrive hverdagsfenomener kunne forklare hva vi mener med tyngdekraften Kunne anvende Newtons tredje lov til å beskrive hverdagsfenomener Lære om begrepene energi og effekt Bli kjent med måleenheter for energi Gjøre beregninger med vei, fart og tid kunne utføre enkle beregner med tyngdekraft Kunne gjøre beregninger med energi, arbeid og effekt. Forklare sammenhengen mellom newtons tredje lov og trafikksikerhetsutstyr. Læringsmål: Forklare de fysiske lover og newton 3 lover ved bruk av teoretiske eksempler. Forklare de fysiske SI enhetene ved hjelp av begreper, utregninger og formler. Forklare newton 3 lover ved praktiske eksempler (modeller eller simulatorer) Forklare begrepene energi og effekt, samt måleenhetene. Forklare sammenhengen mellom newtons tredje lov og trafikksikerhetsutstyr. Side 12 av 14

13 Periode 8: UKE 15 UKE 18 Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner Gjøre rede for fornybar energi og eksempler på disse Gjøre rede for ikke-fornybar energi og eksempler på disse Fortelle om lagring og transportering av energi Kjenne til fordeler og ulemper med atomkraft Undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger Læringsmål: Kunne forklare begrepene fornybar og ikke-fornybar energi. Gi eksempler som baserer seg fra hverdagen. Vite hva lagring og transportering av energi er, kunne forklare dette med egne ord. Vite fordeler og ulemper med atomkraftverk. Ha kjennskap til kjente atomkraftverk. Periode 8: UKE 15 UKE 18 OPPSUMMERING OG FORSØK Side 13 av 14

14 Oppsummerer niende trinn pensum, det mest grunnleggende. Kunne gjøre kort redde for de mest sentrale emnene i niende trinn. Klargjøre for tiende trinn. Læringsmål: Kunne gjøre kort redde for de mest sentrale emnene i niende trinn. Side 14 av 14