Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: Tema: kjemi.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: 34-38. Tema: kjemi."

Transkript

1 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NATURFAG 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: Tema: kjemi Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte. Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk periodesystemet. Undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer i hverdagen. Kunne forklare begrepet økologi og beskrive hvordan en forsker jobber Kunne beskrive hvordan atomer, molekyler og kjemiske forbindelser er bygd opp Beskrive et økosystem, og forklare hvilke aktører som inngår, og kunne begrepsavklare disse og deres arbeidsoppgaver. Kunne forklare hva et grunnstoff er Kunne skrive formelen til fotosyntesen(både med ord og kjemisk formel) beskrive periodesystemet sin oppbygging kunne forklare hva en periode innenfor periodesystemet er med tanke på kjennetegn Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet Undersøke kjemiske egenskaper til noe vanlige stoffer i hverdagen Vite hva ioner er Vite hva et salt er og hva som skjer med ionegitteret i vann Kjenne til begreper: Salt, ion, ionebinding og elektronparbinding Vite hva et salt er og hva som skjer med ionegitteret i vann Kjenne til begreper: Metaller, Halvmetaller og Ikke metaller Vite hva metallbindinger er og hva de brukes til

2 Periode 2: Tema: kjemi Gjennomføre forsøk for å klassifisere sure og basiske stoffer Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte. Undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen Vite hva som kjennetegner syrer og baser og hvordan man påviser disse Kjenne til ph og ulike indikatorer Kjenne til hvordan man nøytraliserer en løsning Gjennomføre øvelsen «vi måler ph» Gjennomføre øvelsen «vi lager salt av lut og saltsyre»

3 Periode 3: Tema: elektrisitet Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikkefornbareenergikilder. Bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser. - Forklare elektrisitet og elektriske ladninger - Forklare statisk elektrisitet - Forklare begrepet strøm - Forklare måleenheten ampere - Vite hva som skal til for at det skal gå strøm - Vite hva spenning måles i - Forklare farlighetene med strøm - Vite forskjellen på en leder og isolator, og samtidig gi eksempler på begge to - Vite hva som menes med begrepet motstand - Kjenne til symbolene i et koblingsskjema - Vite forskjellen mellom parallellkoblinger og seriekoblinger - Tegne en parallellkobling og en seriekobling - Vite hvordan man måler strøm og spenning - Bruke ohms lov til å regne ut strøm, spenning eller motstanden i en krets - Forklare hvorfor vi har sikringer - Vite hvordan et batteri virker Periode 4: 2-5

4 Tema: elektronikk Ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktets funksjonalitet og brukervennlighet. Gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike. Vite forskjellen på elektrisk og elektronisk. Kunne forklare hva elektronikk er, hva det brukes til og hvordan det virker. Kunne vite hva som menes med elektroniske komponenter. Kunne kjenne til begrepet lodding. Kunne forklare hva en motstand brukes til. Kunne forklare hva en transistor gjør. Kunne vite hva en integrert krets er. Kunne vite hva som menes med et kommunikasjonssystem. Kjenne til begrepet morsesignaler. Kunne forklare hvorfor radiosignaler er egnet til å sende informasjon. Kunne forklare hvordan kommunikasjon ved hjelp av data virker. Periode 5: 6-10 Tema: lys og farger Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker. Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare resultatene. Forklare forskjellen på absorpsjon og refleksjon ved hjelp av ord og tegning. Kjenne til begrepene; innfallsvinkel, refleksjonsvinkel, innfallsstråle og refleksjonsstråle. Kunne forklare hvordan en refleks virker. Kunne forklare med ord og illustrasjon hva som skjer med lysstråler som går fra vann til luft. Kunne forklare transmisjon mellom glass og luft. Definere begrepet lys. Forklare begrepene; bølgelengde, frekvens, bølgehastighet, hvitt lys og elektromagnetiske bølger.

5 Periode 6: Tema: øyet Gjennomføre forsøk med lys, syn, farger, beskrive og forklare resultatene. Forklare hvordan nervesystemet og hormonsystemet styrer prosesser i kroppen. Forklare lysets vei gjennom øyet Forklare hva som skjer i pupillen, linsa og den bakre delen av øyet. Nevne hva slags sanseceller vi har på netthinna. Kunne forklare hvorfor noen er fargeblinde. Forklare hva som skjer i øyet når en person er nærsynt eller langsynt. Forklare forskjellen på det sentrale og perifere nervesystemet. Vite hva epilepsi. Kjenne til de ulike delene av hjernen. Periode 7: Tema: uten mat og drikke Forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom. Beskrive hvordan man kan forebygge og behandle infeksjonssykdommer. Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges. Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene. Vite hva proteiner, karbohydrater, vitaminer og mineraler er og hvilken funksjon de har i kroppen. Forklare hvordan mat blir fordøyd. Forklare hva kroppen gjør med næringsstoffene. Forklare forskjellen på diabetes 1 og 2. Kjenne til ulike type trening og dens hensikt. Forklare hva som skjer med kroppen når man blir syk. Forklare hvordan kroppen forsvarer seg mot sykdom. Vite hva som skjer med kroppen når man inntar rusmidler som; alkohol, nikotin og narkotiske stoffer og hva de er

6 Periode 8: Tema: økologi for framtida Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene. Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner. Gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen. Vite hva ozon og ozonlaget er, og forklare dens betydning for jorda. Kjenne til begrepet økologi. Forklare kjennetegnene på naturtypene; ferskvann, skog, landskap og jordtyper. Definere de økologiske begrepene; individ, art, populasjon og samfunn. Kunne forklare hvordan et økosystem fungere. Forklare forskjellen og gi eksempler på næringskjede og næringsnett. Kjenne til økologi i ferskvann.

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Fra og med skoleåret 2013 2014 skal det tas i bruk en revidert læreplan i naturfag. De vesentligste

Detaljer

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget.

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Av 129 kompetansemål kan 34 behandles med utgangspunkt i mat/kjøkken.

Detaljer

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, om liv

Detaljer

Evaluering / Egenvurdering. Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier

Evaluering / Egenvurdering. Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Periodeplan i NAturfag,10.trinn 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne 35 Celler fortelle om kjennetegn på levende organismer beskrive plante

Detaljer

Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet 15.02.05

Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet 15.02.05 NATURFAG Formål med faget Barn og unge opplever undring og glede over naturens og dagliglivets utallige mysterier. Naturvitenskapens beskrivelser kan berike denne opplevelsen. Kunnskap og forståelse kan

Detaljer

Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke 34-36

Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke 34-36 Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke 34-36 Alt henger sammen med alt Kompetansemål fra læreplanen Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014

Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014 Årsplan i naturfag for 7.trinn 2013/2014 Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34-41 Undersøke og beskrive blomsterplanter. Undersøke og diskuter noen faktorer som kan påvirke vekst hos planter.

Detaljer

Trinn 8 Tema Kompetansemål Fagstoff Demonstrasjoner/aktivite ter Uke 33-36. Trigger 8, s. 10 s. 33 Å lære å skrive labrapport Forskerspiren

Trinn 8 Tema Kompetansemål Fagstoff Demonstrasjoner/aktivite ter Uke 33-36. Trigger 8, s. 10 s. 33 Å lære å skrive labrapport Forskerspiren Trinn 8 Tema Kompetansemål Fagstoff Demonstrasjoner/aktivite ter Uke 33-36 Alt henger sammen med alt: Demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og Trigger 8, s. 10 s. 33 Å lære å skrive labrapport Forskerspiren

Detaljer

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier side 1 av 81 Små undervisningsopplegg læringsstrategier Innledning Dette dokumentet inneholder eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg som også er knyttet opp til konkrete læringsmål i veiledningen.

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole Breidablikk ungdomsskole 9. trinn Årsplan 2011/12 1 Skoleåret 2011/12 Velkommen til nytt skoleår! Dette er ditt siste år på Breidablikk ungdomsskole, og tidlig på nyåret skal veien videre velges. Vi har

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

Årsplan i 7. klasse 2015-2016

Årsplan i 7. klasse 2015-2016 Årsplan i 7. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 Lærer: Martha Rogdaberg Aakervik Læreverk: Nettstedet: www.gyldendal.no/gaia Grunnleggende ferdigheter: De grunnleggende ferdigheter i naturfag er integrert

Detaljer

Naturfag- og miljøplan for 1.trinn

Naturfag- og miljøplan for 1.trinn Naturfag- og miljøplan for 1.trinn FORSKER- SPIREN Bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet. Finne et sted ved Ljanselva: Hva ser du, hva hører du, hva lukter du, hva kjenner du når du tar

Detaljer

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013 Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Tenkt plan for dagen Ta opp tråder fra i går og forlenge disse Lesedidaktikk og alignment Vise eksempel på samarbeid Analysere praksiseksempel

Detaljer

FAGPLAN I NATURFAG FOR 8.KL. justert 27.09.2011

FAGPLAN I NATURFAG FOR 8.KL. justert 27.09.2011 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I NATURFAG FOR 8.KL. justert 27.09.2011 1 Kap 1 Alt henger sammen (4 uker) Bli kjent på lab en. Lære sikkerhetsregler. Følge en oppskrift, gjøre forsøk og skrive

Detaljer

Kompetansemål og Kraftskolen 2.0

Kompetansemål og Kraftskolen 2.0 Kompetansemål og Kraftskolen 2.0 I denne oversikten kan du se hvilke kompetansemål de ulike filmene omhandler. Læreplananalysen er gjort utifra kompetansemålene for naturfag etter 10. trinn og Vg1, etter

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG FOR HAUKÅS SKOLE

LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG FOR HAUKÅS SKOLE LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG FOR HAUKÅS SKOLE FORORD TIL PLANEN FORSKERSPIREN I Kunnskapsløftet står det under forskerspiren at: «Naturvitenskapen fremstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt

Detaljer

Skoletilbud, 1.-4. årstrinn 2011-2012

Skoletilbud, 1.-4. årstrinn 2011-2012 Skoletilbud, 1.-4. årstrinn 2011-2012 Med stjerner i øynene! Generell informasjon Nordnorsk vitensenter har lagt om sitt undervisningstilbud etter innflyttinga i de nye lokalene i Tromsø og har et spennende

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02.

ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02. ELEKTRISITET - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02.2008 Revidert av Lene, Øyvind og NN Innledning Dette forsøket handler om

Detaljer

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell

Detaljer

INNHOLD. Statisk elektrisitet..3 Strømkretser 10 Elementer og batterier...27 Elektrisitet i heimen.33 Sikkerhet...36

INNHOLD. Statisk elektrisitet..3 Strømkretser 10 Elementer og batterier...27 Elektrisitet i heimen.33 Sikkerhet...36 LAILA LØSET 2005 1 INNHOLD Statisk elektrisitet..3 Strømkretser 10 Elementer og batterier...27 Elektrisitet i heimen.33 Sikkerhet...36 2 STATISK ELEKTRISITET Elektrisk ladning Atommodellen Elektrisk ladning

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Informasjon om skoleprogrammet Elektrisitet og magnetisme ligger som grunnlag for vårt tekniske samfunn. Vi vil vise elevene

Detaljer

Den gule flekken er det området på netthinnen som har flest tapper, og her ser vi skarpest og best i dagslys.

Den gule flekken er det området på netthinnen som har flest tapper, og her ser vi skarpest og best i dagslys. Netthinnen inneholder to typer sanseceller: staver og tapper. Når lyset treffer dem, dannes det nerveimpulser som går videre til hjernen gjennom synsnerven. Det området på netthinnen hvor synsnervene går

Detaljer

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114 Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114 Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne uttrykke som

Detaljer

Engineering Challenge kan være med på å oppfylle læreplanmål i disse fagene for 8.- 10. trinn

Engineering Challenge kan være med på å oppfylle læreplanmål i disse fagene for 8.- 10. trinn Læreplanmål Engineerium ønsker å være en nyttig ressurs for lærere og elever, både ved å bidra til å oppfylle konkrete kunnskapsmål i læreplanen og ved å gi et innblikk i hvilke yrkesmuligheter som finnes

Detaljer

Studie modul Bra & dårlig geologi. Nordland nasjonalparksenter Håndbok for lærere

Studie modul Bra & dårlig geologi. Nordland nasjonalparksenter Håndbok for lærere Studie modul Bra & dårlig geologi Nordland nasjonalparksenter Håndbok for lærere Veiledning til modul Oppsummering: Geologi og geologiske naturressurser danner mange steder i Norge grunnmuren for oppbygging

Detaljer