banken t emahefte Gravid og hva så? Om sykefravær og tiltak for gravide i jobb Berit Morland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "banken t emahefte Gravid og hva så? Om sykefravær og tiltak for gravide i jobb Berit Morland"

Transkript

1 Statens Arbeidsmiljøinstitutt Postboks 8149 Dep Oslo Telefon: Faks: Utgivelser bestilles fra: Tiden Norsk Forlag AS Postboks 8813 Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Faks: idé banken Gravid og hva så? Om sykefravær og tiltak for gravide i jobb Berit Morland t emahefte Handle trygt på internett

2 Gravid og hva så? Om sykefravær og tiltak for gravide i jobb Berit Morland temahefte Berit Morland er frilansjournalist, med arbeidslivsreportasje som spesialemne. Hun er utdannet ved Norsk Journalisthøgskole, har 10 års erfaring som journalist fra Klassekampen og har skrevet to bøker: «Bruget» (om Kværner Brug i Oslo) og «I konsernets tid» (om Freia Sjokoladearbeider Forenings siste 10 år).

3 4 Innhold 1 Gravid en sykdom? 9 Et lykkelig øyeblikk? 9 Gravide har stort sykefravær 9 Er graviditet en sykdom? 10 Når arbeidet ikke passer 11 Hva slags arbeid har kvinner? 12 Kvinnearbeidet er tungt og ubekvemt 12 Tempoet er hardt og styrt av andre 12 Kvinnearbeid er slitsomt 13 2 Tilrettelegging ønsker og virkelighet 14 Behovet for tilrettelegging 14 Hvilke yrkesgrupper trenger tilrettelegging? 15 Løsninger som ble brukt 16 Sykmelding som tilpasning 16 Den private løsningen 17 En håndsrekning når det trengs 18 Hjemmehjelpen 20 Omplassering 21 Avmakten 22 Gir tilrettelegging mindre sykefravær? 23 Kontoret 34 Tilstanden 34 Ønsker hvile men ikke utkobling 36 Usynlig eller på et sidespor? 37 En tidlig plan er forebyggende 38 Redusert arbeid stiller krav 38 Fleksibel arbeidstid 39 Utvikling av kompetanse 39 Økonomistyring 40 Flere kanarifugler 40 Litteratur 42 Nyttige veiledninger Hva er god tilrettelegging? 24 To forsøk 24 Sykehuset 25 Tilstanden 25 Tiltakene som ble etablert 26 Gravid-turnus vekk fra nattevaktene 26 Omplassering en fremmed løsning? 27 En tidlig plan for den enkelte 28 Tidlig plan eller faste tilbud? 29 Lærdommer fra sykehusforsøket 30 Gravide som kanarifugler? 31

4 6 Forord Hun hadde selv planlagt å skrive dette heftet, men fikk ikke leve lenge nok. Det er en glede å se hvordan journalist Berit Morland har klart å formidle det store forskningsmaterialet i en virkelighetsnær og spennende veiledning for handling. 7 Gravide står for en tredel av alle fraværsdager blant kvinner i alderen 20 til 39 år. Bare en liten del av dette fraværet skyldes komplikasjoner i graviditeten. Svært mye kunne vært unngått med bedre tilrettelegging av arbeidsforholdene. Dette heftet handler om tilrettelegging i praksis. Noe kan gjennomføres overalt, noe er mest aktuelt for større arbeidsplasser. Tidlig planlegging framfor «på sparket» løsninger, individuell tilpasning framfor automatiske rutiner er noen stikkord fra heftet. Her er utfordringer både for personalansvarlig, den gravide selv og for bedriftshelsetjenesten og de tillitsvalgte som støttespillere. Oslo, høsten 2002 Ebba Wergeland Graviditet er ingen sykdom. Men det er i høyeste grad en annerledes tilstand. Det nytter ikke å late som ingenting. Med utgangspunkt i normale fødselstall for Norge, kan hvem som helst beregne (med litt slingringsmonn) hvor mange gravide det vil være i egen bedrift. Hvis det er x kvinner i bedriften under 40 år, vil x 0,07 være et bra anslag for antall gravide. Er det tre kvinner i riktig alder, blir det 0,2 eller gjennomsnittlig en graviditet hvert år. Er det tretti kvinner under 40 år, er gjennomsnittlig to gravide til enhver tid. Jobbkrav, grunnbemanning og vikarbudsjett må ta hensyn til disse realitetene. Heftet bygger på lege Kitty Strands doktoravhandling om gravides arbeidsforhold og fravær, og hennes undersøkelser av metoder for tilrettelegging i praksis (se litteraturlisten bakerst i heftet). Som forsker følte Kitty Strand seg forpliktet overfor kvinnene som hadde meddelt sine graviditetserfaringer i spørreskjema og intervjuer. Hun ville formidle forskningsresultater slik at det kunne inspirere til forbedringer. Hun så at de gravides erfaringer var relevante for andre og større grupper. Arbeidsorganisasjoner som lærte å tilrettelegge for gravide, lærte metoder som også kom andre med funksjonsnedsettelse til gode. Bedriftene lærte simpelthen å bli mer inkluderende.

5 8 1 Gravid en sykdom? 9 Et lykkelig øyeblikk? Hver år føder rundt kvinner i Norge barn. Det er som regel en ønsket og lykkelig begivenhet. Likevel er det en samtale mange gravide kvinner gruer for. Det er samtalen hun må ha med sin nærmeste leder på arbeidsplassen for å fortelle at hun er gravid. Mange kvinner kjenner denne uroen. Til en hver tid er nesten 7 % av norske kvinner mellom 19 og 45 år gravide. Nesten 80 % av dem er i jobb. Hvert eneste år er det derfor titusener norske kvinner som står foran sjefen, forteller om barnet som skal komme, og mottar hans eller hennes lykkønskninger. Men i det samme øyeblikket ser mange av kvinnene noe mer enn glede i lederens ansikt. De ser en mer eller mindre uttrykt uro, rådløshet ja, til og med skuffelse. For bedriften kan den lykkelige begivenheten bety problemer. Om noen måneder betyr den fødselspermisjon, fravær over mange måneder. Dette fraværet er det likevel tid til å planlegge. Men på kort sikt, kanskje allerede om få uker, kan graviditeten bety en bratt økning av sykefraværet for den gravide medarbeideren. Det vil si problemer med å gjennomføre bedriftens oppgaver, utgifter til vikarer eller økt arbeidsmengde for resten av de ansatte. Gravide har stort sykefravær Bedriftens ledelse har statistisk sett grunn til uro. I en undersøkelse blant alle norske kvinner som fødte ved sykehus eller fødestuer høsten 1989, hadde over 60 % av de yrkesaktive gravide vært sykmeldt én eller flere ganger i svangerskapet. Ti år seinere, i 1999, viste en ny undersøkelse at 58 % av alle som hadde født barn det året, hadde hatt minst ett sykefravær i løpet av svangerskapet. Undersøkelsen fra 1989 viste også at for svært mange ble sykmeldingen en utvidet fødselspermisjon.ved utgangen av 6. måned var drøyt en fjerdedel ute

6 10 av jobb med en sykmelding som varte helt fram til fødselen, og ved utgangen av 8. måned gjaldt dette over halvparten av alle de yrkesaktive gravide. Regner man med dem som sluttet i jobben i løpet av graviditeten i hovedsak fordi de hadde vikariater eller engasjementer som utløp gikk bare en tredjedel av de yrkesaktive gravide i arbeid helt fram til fødselen. De normale svangerskapsforandringene forbereder fødselen. De endrer også arbeidsevnen. De legger beslag på større del av kvinnenes krefter bare til å klare å stå og gå. Men graviditet i seg selv kan ikke kalles noen sykdom. Det er en annerledes tilstand, og den må ikke nødvendigvis bety sykmelding. Det er andre faktorer enn selve graviditeten som påvirker sykefraværet. 11 Disse tallene ligger høyt over normalt sykefravær hos de samme kvinnene. I undersøkelsen fra 1989 hadde bare 22 % av de nybakte mødrene hatt sykmelding året før de ble gravide, og sykmeldingene var langt kortere enn under svangerskapet. Dette betyr at sykmeldingene av gravide gir en stor del av sykefraværet blant yrkesaktive kvinner i fruktbar alder. Rikstrygdeverkets statistikker viser at 67 % av forskjellene i sykefravær mellom kvinner og menn i aldersgruppen 20 til 34 år forsvant hvis en så bort fra sykefravær som hadde med svangerskapet å gjøre. Når arbeidet ikke passer Den store undersøkelsen fra 1989 fant en klar sammenheng mellom antall og lengde på sykmeldingene og graden av fysisk tungt og slitsomt arbeid. Blant gravide som arbeidet stående og bøyd framover, var over 60 % sykmeldt de siste tre ukene før fødselen, og en tredjedel hadde sammenheng- Behøver det være slik? Finnes det muligheter for å redusere sykefraværet blant gravide? Eller er graviditet en tilstand som uansett fører til sykdom, noe man altså bare må overlate til legevitenskapen eller forsynet? Dette heftet skal drøfte disse spørsmålene. Er graviditet en sykdom? Det kan selvsagt være slik at sykdom under graviditeten er naturlig, uavvendelig og ingen ting å sette spørsmålstegn ved. Graviditeten kan ha sine komplikasjoner, som økt blodtrykk, blødninger og svangerskapsforgiftning, komplikasjoner som kan true fosteret og føre til tidligfødsler. Den gravide kan få bekkenløsning, som gjør enkelte typer arbeid umulig. Hun kan ha plager under graviditeten som kvalme, søvnproblemer og tretthet, smerter i korsryggen, vondt i legger eller føtter eller dovne hender og fingre. I tillegg til slike plager, som kan variere med hvert eneste svangerskap, inntreffer forandringer som alle gravide har felles: den naturlige vektøkningen den tyngden kvinnekroppen må bære, ikke som en perfekt ryggsekk, men tvert imot over magen noe som fører til en uvant belastning på skjelett og muskler. ende sykefravær de siste 8 ukene før fødselen. (I 1989 var det ikke innført 3 ukers permisjon før fødselen.) Blant gravide som ikke hadde slikt arbeid, var disse tallene lavere. I snitt var 40 % sykmeldt i 3 uker og en femtedel i 8 uker før fødselen. Blant kvinner som hadde skiftarbeid (inkludert natt), fant man tilsvarende hyppige og lange sykmeldinger og den samme økningen i forhold til gravide uten skiftarbeid. De andre typene arbeid som slo klarest ut, var å

7 12 arbeide med hendene over skulderhøyde, arbeid som inneholdt tunge løft, et hektisk arbeidstempo samt mangel på innflytelse på arbeidstempoet, antall pauser, eller arbeidets innhold. Det finnes altså forhold på den gravide kvinnens arbeidsplass som øker sjansen for høyt og langvarig sykefravær under svangerskapet. Det skulle også gjøre det mulig å finne forebyggende tiltak som reduserer behovet for sykefravær. mange var sjelden eller aldri med på å bestemme når ulike arbeidsoppgaver skulle gjøres og i hvilket tempo. Kvinnearbeid er slitsomt Slitenhet er ingen sykdom og behøver ikke være skadelig. Likevel framhever mange jordmødre det som et utbredt problem at gravide kvinner er altfor slitne når de kommer hjem fra jobb. Derfor tok forskerne med denne kategorien. 13 Hva slags arbeid har kvinner? I 1989 var tre fjerdedeler av de gravide yrkesaktive. En tredjedel av dem jobbet deltid, de fleste av disse hadde allerede barn og mye husarbeid hjemme. To tredjedeler av de yrkesaktive gravide kvinnene, og de aller fleste førstegangsfødende, var altså ansatt på heltid. 14 % av de yrkesaktive sluttet i jobben mens de var gravide. Den vanligste årsaken til dette var at de hadde vikariater eller engasjementer som gikk ut før fødselen. Disse tallene endrer seg fra tiår til tiår i Norge, men typen arbeid har ikke forandret seg mye siden Arbeidsmarkedet i Norge er fortsatt sterkt kjønnsdelt. I 1999 var 40 % av yrkesaktive kvinner ansatt i yrkesgruppen pleiearbeid, og høye andeler av kvinnene driver kundebehandling ved skranke, disk og kassaapparater. Fortsatt har mange kvinner krevende jobber. Kvinnearbeidet er tungt og ubekvemt. I 1989 rapporterte 50 % av kvinnene at de daglig jobbet mer enn halve arbeidsdagen i stående eller gående stilling. En tredjedel vred eller bøyde seg flere ganger i timen. Hver femte arbeidet stående med kroppen framoverbøyd mer enn halve arbeidsdagen, og mer enn en tredjedel hadde arbeid som hver dag medførte løft av gjenstander mellom 10 og 20 kilo. Tempoet er hardt og styrt av andre Nesten halvparten av kvinnene jobbet hver dag i et tempo som var styrt av andre mennesker, og nesten en tredjedel sa at de daglig opplevde en masete og oppjaget arbeidssituasjon. Mer enn en tredjedel kunne vanskelig eller slett ikke gå fra arbeidet i fem til ti minutter uten å skaffe avløser. Like Nesten halvparten av de nybakte mødrene sa at de var slitne i kroppen etter arbeidet, enten daglig eller annen hver dag. Hver fjerde sa at de daglig eller annen hver dag kjente seg så utmattet når de kom hjem fra arbeidet at de «helst ikke ville gjøre annet enn å spise og sove». Påkjenninger som dette har mange kvinner i arbeidslivet. I undersøkelsen går det fram i hvor stor grad sykefraværet blant gravide varierer med slike arbeidsforhold. Spørsmålet er om noe kan gjøres for å avverge sykmeldinger.

8 14 2 Tilrettelegging ønsker og virkelighet Tabell 1. Antall yrkesaktiv e gravide i undersøkelsen som fikk tilrettelagt arbeidet (endring iverksatt), og antall som mente disse formene for tilrettelegging var nødvendig i deres type jobb (endring nødvendig) 15 Behovet for tilrettelegging Høsten 1989 oppga en tredjedel av de yrkesaktive kvinnene at de hadde fått en eller annen form for tilrettelegging av arbeidet under svangerskapet. Det betyr at to tredjedeler ikke hadde fått noen tilpasning av arbeidet. Men de siste var en sammensatt gruppe. Halvparten mente de ikke hadde noe behov for tilrettelegging av arbeidet enten fordi de greide jobben bra, eller fordi de selv hadde sluttet, skiftet yrke, blitt sykmeldt eller gått ned i arbeidstid. Det fantes også behov som ble skjult, fordi de gravide ikke hadde spurt. De mente at en forandring av jobben var umulig, eller de syntes det hadde vært for vanskelig å spørre. Færre tunge løft Mindre slitsomt arbeid Kortere arbeidtid Flere pauser Bedre mulighet til å sitte ned Mindre arbeidmengde Mer fleksibel arbeidtid Fritak for farlige stoffer Mindre kvelds- /nattarbeid Mindre overtid Fritak røntgen/radioaktivitet Omplassering til annet arbeid Andre forandringer Endring iverksatt Endring nødvendig o For å få fram det faktiske behovet ble de nybakte mødrene derfor spurt om det var behov for tilrettelegging i den typen arbeid som de selv hadde uavhengig av om de selv hadde fått hjelp eller ikke. Til sammen mente to tredjedeler av de yrkesaktive gravide at det var nødvendig med tilrettelegging i deres yrke. Tabell 1 på side 15 viser de vanligste ønskene om forandringer i arbeidet. På toppen troner ønsket om færre tunge løft. På de neste plassene følger ønskene om mindre slitsomt arbeid, som kan bety reduksjon av mange forskjellige bevegelser og arbeidsstillinger. Og på tredje og fjerde plass følger ønsket om kortere arbeidstid, flere pauser og bedre muligheter for å sitte ned. Tabell 1 viser også at den tilretteleggingen som faktisk ble gitt, ikke nødvendigvis følger behovet. Det ser ut som det er lettest å få innfridd ønsket om færre tunge løft og mindre slitsomt arbeid, det vil si oppgaver som arbeidskolleger kan overta eller hjelpe til med. Det er langt mindre hjelp å få for dem som ønsker å gjøre et strevsomt arbeid lettere gjennom kortere arbeidstid, flere pauser og bedre muligheter for å sitte ned. Her griper behovet for tilrettelegging inn i arbeidstidsordningene i bedriften eller berører det faktum at kvinner ofte ikke kontrollerer sitt eget arbeidstempo. Hvilke yrkesgrupper trenger tilrettelegging? Ønskene om tilrettelegging varierte altså med graden av slitsomt arbeid. Dette viste seg i hva slags yrke de som ønsket tilrettelegging hadde. Mellom 80 og 90 % av de nybakte mødrene blant sykepleiere, hjelpepleiere, barnehageansatte, butikk/restaurantkasserere, poståpnere/postassistenter og servitører mente at tilrettelegging av arbeidet var nødvendig. Men mens mer enn halvparten av sykepleierne og poståpnere/assistenter faktisk hadde fått til endringer, hadde bare en femtedel av servitørene fått tilrettelagt arbeidet slik de ønsket. Dette stemmer med opplysningene om hva slags ønsker som er lettest å innfri: mange pleiere og poståpnere/assistenter ønsker seg færre tunge løft. Servitørene ønsker seg blant annet flere pauser. Minst behov for tilrettelegging hadde funksjonærsjiktet. Under halvparten av dem som var bokholdere/regnskapssjefer, sekretærer/stenografer, kontorarbeidere og kvinner i administrasjon og ledelse, mente de hadde behov for noen forandring i arbeidet i løpet av graviditeten.

9 16 Løsninger som ble brukt I undersøkelsen fortalte de gravide selv hva slags løsninger som ble valgt når arbeidet ble for vanskelig å håndtere. Den første løsningen som beskrives her, er den som altså berørte mer enn 60 % av kvinnene én eller flere ganger i graviditeten: sykmeldingen. eller er i stand til å oppfylle arbeidsmiljølovens pålegg om tilrettelegging. Resultatet er at det offentlige betaler, og at sykmeldingstallene øker. For den gravide selv har sykmelding den gode siden at hun selv og familien ikke taper økonomisk, selv om graviditeten gjør det vanskelig å jobbe. For enkelte bedrifter kan det også ligge en økonomisk vinning i å sykmelde gravide framfor å streve med tilrettelegging, særlig dersom arbeidsoppgavene hennes kan spres blant kollegene uten å ansette vikar. Arbeidsgiver kan etter gjeldende bestemmelser søke om fritak fra betaling i arbeidsgiverperioden av sykmeldingen hvis den gravide ikke kan omplasseres til annet arbeid i bedriften (folketrygdloven 8-20). I tillegg kommer altså refusjon av sykepengene fra trygden. 17 Sykmelding som tilpasning «Jeg ble 50 % sykmeldt og fikk da gå over i en halv nattstilling, noe som innebar mindre gåing og fysisk slit.» (Hjelpepleier). «Ingenting ble forandret før jeg fikk 50% sykmelding, det var umulig på grunn av for få ansatte.» (Servitør). «Jeg har ikke spurt om forandringer, siden legen sykmeldte meg straks.» (Renholder). Som undersøkelsene viser, er sykmelding av gravide én av løsningene på problemer med å kombinere jobb og graviditet. I 1989 hadde halvparten av de sykmeldte kvinnene blitt oppfordret eller rådet av andre til å sykmelde seg. Den instansen som først og fremst ga dette rådet, var svangerskapskontrollen. I dette ligger kanskje en erkjennelse av at dagens arbeidsliv ikke vil Det er mulig for gravide å gå ut av jobb i fødselspermisjon inntil 12 uker før fødselen. Få av kvinnene valgte en slik løsning i Under 2 % var i fødselspermisjon 8 uker før terminen, og bare 8 % hadde gått i fødselspermisjon mellom 2 og 4 uker før fødselen. At denne muligheten brukes lite, kan bety at det finnes en underliggende enighet i helsevesenet om at fødselspermisjonen i størst mulig grad bør tas etter fødselen, sammen med barnet. Siden 1988 finnes også en annen offentlig løsning. Dersom arbeidet ikke kan tilrettelegges og hensynet til svangerskapet krever det, er det mulig å gi den gravide en utvidet permisjon med såkalte svangerskapspenger (folketrygdloven 14-13) før fødselen. Dette er en lite brukt ordning, kanskje fordi det er lettere å gli ut på en sykmelding enn å diskutere tilrettelegging og søke denne formen for permisjon. Den private løsningen «Jeg gikk frivillig fra hel til halv stilling fordi jeg ønsket å ha det roligere mens jeg gikk gravid. Følte selv at jeg hadde for lite overskudd når jeg kom hjem til mann og barn.» (Sykepleier) «Jeg måtte gå ned i 1/2 stilling fra 3/4 stilling.» (Hjelpepleier) «Jeg gikk over til å være vikar og mottok arbeidsledighetstrygd.» (Butikk/restaurantkasserer) Flere av kvinnene har selv valgt å gå ned i arbeidstid for å kunne fortsette i jobben. Denne løsningen gir rom for hvile for den gravide, men den fritar

10 18 både arbeidsgiver og trygdesystemet for ansvar for den gravides helse. Det er den gravide og hennes familie som betaler for ordningen. Mye tyder på at det er flergangsfødende, som altså har barn hjemme fra før, som bruker denne løsningen mest. Av alle fødende høsten 1989 jobbet over 80 % av de førstegangsfødende heltid, mens bare 42 % av de som hadde barn fra før var ute i full jobb. For mange kvinner er det likevel vanskelig å gå ned i arbeidstid. Flere forteller at de ble tilbudt reduksjon i nattevaktene men ikke kunne ta den fordi familien var avhengig av inntekten hennes det vil si natt-tilleggene. I undersøkelsen svarer til sammen 70 % av de gravide at familien vanskelig eller ikke kan klare seg uten hennes inntekt. En håndsrekning når det trengs «Hvis de du jobber sammen med syns det er greit at du kan kutte ut å flytte kontainere og tunge pakker og brevsekker, så går det greit å være på jobb. Jeg kunne gjøre det jeg selv klarte, og så ble det litt mer å gjøre av de tunge tingene til de andre, men det var greit for dem, og kundene, de faste bedriftene som leverte, var flinke til selv å bære inn pakkene sine hvis jeg hadde pakkeluka. Så det gikk bra.» (Poståpnere/postassistent). «Jeg fikk ikke lov å løfte av de andre arbeidskollegaene.» (Butikkekspeditør). «Jeg hadde flotte medarbeidere som gjorde det mulig å sette seg ned, ta hensyn til meg selv.» (Barnehageansatt). Når de nybakte mødrene ble spurt hvilke instanser og personer på arbeidsstedet som gjorde det lettere å stå i jobb, var det én gruppe som skilte seg ut: arbeidskamerater og kolleger. Nesten halvparten sier de fikk hjelp av andre på arbeidsstedet til å klare jobben. Bedriftshelsetjenesten og verneombud, klubbleder eller andre tillitsvalgte skårer lavest på denne listen over hvem som var til hjelp. Arbeidsgiveren kommer litt bedre ut, men er langt fra til så stor hjelp som arbeidskamerater og kolleger. Dette samsvarer med opplysningene om at det er de tunge løftene og det strevsomme arbeidet som oftest legges til rette for de gravide. Det er altså en tilrettelegging som ikke er organisert av bedriften eller de instansene på arbeidsplassen som skal sørge for arbeidsmiljøet. Den gjøres, ofte ubedt, av arbeidskameratene. Denne tilretteleggingen har likevel en bakside. Nesten 20 % av de gravide mente at arbeidskollegene fikk mer å gjøre på grunn av graviditeten. Noen sa også at tilrettelegging ikke hadde foregått fordi «det var uaktuelt å gi økt belastning til kolleger på grunn av min graviditet» (sykepleier) eller «det var få på vakt, og jeg ble avhengig av de som var på jobb. Jeg følte at det ble misunnelse og mer tunge løft på de andre» (hjelpepleier). 19 Det går altså en grense, for den gravide selv eller for arbeidskameratene, for hvor mye man kan belaste arbeidskollektivet på grunn av graviditet. Mellom 1988 og 1990 gjorde sosialantropolog og fysioterapeut Eli Heiberg Endresen et feltarbeid i dagligvarehandelen, som berører dette. Rapporten hennes forteller om hvordan det oppleves å være gravid på jobb i et stormarked i dagligvarehandelen. Den belyser også forholdet mellom de gravide og kollegene. Butikkarbeid kan være tungt og slitsomt. I frukt- og grønt-avdelingen i ett av stormarkedene jobbet tre ansatte. Hver uke solgte denne avdelingen 8 10 tonn poteter og 12,5 tonn kålhoder, og dette skulle flyttes fra lageret til avdelingen. Å transportere kjøttvarer på handlekurver med små hjul, som

11 20 både kan være vanskelige å styre og skyve, var heller ikke lett. Og i kassa passerte den gangen kunder hver dag, med flere tonn varer som kassaekspeditøren skulle håndtere, med mange dra-, bøye- og vribevegelser i timen. I dette miljøet skulle en tro de eldre opptrådte beskyttende overfor de gravide kvinnene, men det var bare tilfelle i begrenset omfang, skriver Heiberg Endresen. «det var minsann ingen som tok hensyn til meg da jeg var gravid», «nå går hun der og holder seg på magen igjen, hun ønsker seg nok en sjukmelding. Helst vil de gå hjemme med full lønn. Det var en helt annen innstilling til dette da vi var unge», er eksempler på uttalelser som falt fra eldre kolleger, som mente de selv hadde klart seg med lite og holdt ut mye. Den tillitsvalgte, som også var i «mormorgenerasjonen», sa det slik: «Graviditet er jo ingen sykdom, du kan jo ikke belaste bedriften heller, og arbeidskameratene har jo sin jobb». Hun mente de unge var for seine til å si fra om graviditeten, og mannfolkene regnet ikke med at dette gjaldt dem, derfor ble det ikke laget ordninger som kunne virke uten å belaste andre. Men hun mente også at de tillitsvalgte ikke hadde vært flinke nok til å hjelpe sine medsøstre. De gravide på denne arbeidsplassen fortalte at de fikk hjelp av flere på sin egen alder. Men de følte seg uglesett av andre. «Vi har jo en stol, men setter du deg på den, så føler du at nei, nå sitter hun der igjen» Det er altså flere sider ved den tilretteleggingen som er basert på hjelp fra arbeidskamerater. Det er også et spørsmål om ikke de økende effektivitetskravene i arbeidslivet gjør denne hjelpen vanskeligere å oppnå i år 2002 enn for ti femten år siden. Hjemmehjelpen «Jeg er så sliten at når jeg kommer hjem, har jeg bare lyst til å spise og sove.» I 1989 bodde 90 % av de gravide sammen med ektefelle eller samboer. 40 % av disse partnerne hadde mer enn 40 timers ukentlig arbeidstid, med overtid og ekstraarbeid, under graviditeten. Nesten halvparten av de gravide hadde ett eller flere barn under sju år hjemme. Det gir perspektiver på uttalelsen: «Jeg er så sliten at når jeg kommer hjem, har jeg bare lyst til å spise og sove». Den gravide kvinnen lever ikke bare et arbeidsliv. For å fungere, må hun også ha krefter til arbeidet hjemme, enten det er å ta seg av barn eller alminnelig husarbeid. Dette er fortsatt tilfelle. Småbarnsmødre tar fortsatt hovedtyngden av arbeidet hjemme, og den ukentlige arbeidstida har økt for småbarnsfedrene. Avlastning og tilrettelegging kan være nødvendig for å greie å kombinere graviditet med begge jobbene, både den ute og den hjemme. Det betyr også avlastning i hjemmejobben. De gravide ble i 1989 spurt om hvilke instanser og personer utenfor arbeidsstedet som gjorde det lettere å bli i jobben. Halvparten sa at ektefelle/samboer ga mye hjelp. Annen familie/slekt ble nevnt av 10 %. Bare noen få mente til sammenlikning at svangerskapskontroll, lege eller bedriftshelsetjeneste ga mye hjelp til å stå i jobb. Støtten fra samboer og familie betyr altså mye. Men hvis sykmelding blir brukt når oppgavene hjemme sliter mest på den gravide, burde ett tilretteleggingstiltak kunne være støtte til hjemmehjelp for eksempel til tungt arbeid som golvvask. Husarbeid kan ha like vanskelige bevegelser og tunge løft som de som beskrives fra slitsomme arbeidsplasser. Omplassering «Jeg gikk fra klassestyrer og klasseundervisning til undervisning i smågrupper.» (Lektor/lærer). «Jeg trengte ikke være sammen med eller ta imot aggressive eller utagerende pasienter.» (Hjelpepleier). «Jeg fikk vikariat som avdelingssykepleier, kun formiddagsvakter.» (Sykepleier) «Gikk fra å være operatør både utendørs i anlegget og i kontrollrommet til å være fast operatør i kontrollrommet.» (Industriarbeider). «Jeg skiftet selv arbeid til læreryrket der jeg mer selv bestemte over min arbeidssituasjon.» (Butikkekspeditør). Noen beskriver omplassering til annet arbeid. Dette kan skje på eget initiativ ved at den gravide skifter yrke. Andre får en annen stilling i bedriften eller bytter arbeidssted i egen avdeling. Den siste løsningen forutsetter flek- 21

12 22 sibilitet, velvilje og hjelp fra arbeidsgiver og ledelse. Men ser man på svarene i undersøkelsen, er omplassering et tiltak som ses som nødvendig bare av en sjettedel av de gravide, og under 2 % ble omplassert i løpet av graviditeten. Sammen med «fritak for arbeid med røntgen og radioaktivitet», er omplassering det minst brukte tilretteleggingstiltaket. Bare 6 % av de gravide som hadde fått tilrettelagt arbeidet, sier at de har fått mye hjelp av arbeidsgiver (tabellen ovenfor). Dette kan være flere typer hjelp enn bare omplassering. Det kan for eksempel gjelde fleksibilitet når det gjelder arbeidstid, ordninger som tillater flere pauser og unntak fra enkelte arbeidsoppgaver. Avmakten «Det var ingen tiltak, ikke på grunn av uvilje fra kolleger, men fordi arbeidssituasjonen er slik at enten er en der 100 % eller ikke i det hele tatt.» (Butikkekspeditør). «Det er vanskelig å endre arbeidsforhold når en jobber med barn.» (Barnehageansatt). «Det var ingen tiltak, for da ble arbeidet jeg utførte lagt på andre.» (Hjelpepleier). «Det var uaktuelt på grunn av ferieavvikling.» (Sykepleier). «Umulig, jeg er husmorvikar.» Gir tilrettelegging mindre sykefravær? Omtrent 60 % av kvinnene som deltok i undersøkelsen i 1989, mente det var behov for tilrettelegging av arbeidet for gravide på deres jobb. Drøyt halvparten av disse hadde fått en form for tilrettelegging, mens de andre ikke hadde fått hjelp til å gjøre arbeidet lettere mens de gikk gravide. Forskerne undersøkte om det var ulikheter mellom disse to gruppene når det gjaldt sykefravær. Det viste seg at de som ikke hadde fått noen tilrettelegging av arbeidet, langt oftere hadde fått en langvarig sykmelding i de siste ukene fram til fødselen. Forskjellen i sykefravær mellom disse to gruppene utgjorde til sammen 44,5 % av det totale antall arbeidsuker som gikk tapt på grunn av sykefravær i den siste halvdelen av svangerskapet. Det ser altså ut til at en tilrettelegging av arbeidet for dem som ønsker det, er et alternativ til lange sykefravær for gravide. Spørsmålet er hvordan man får til en tilrettelegging som fungerer, både for den gravide og for bedriften. 23 To tredjedeler av de gravide fikk altså ingen tilrettelegging. Blant dem mente halvparten at det ikke var nødvendig, og en tredjedel at tilrettelegging var umulig i deres jobb. Derfor var det noen som ikke en gang spurte. Det framgår av svarene at mange av dem som ga opp i utgangspunktet, ble sykmeldt etterhvert.

13 24 3 Hva er god tilrettelegging? Hovedspørsmålene som undersøkelsen søkte å svare på, var to: 25 To forsøk Mellom 1993 og 1997 ledet lege Kitty Strand forsøk med tilrettelegging av arbeid for gravide ved to arbeidsplasser i Oslo. Det ble bevisst valgt to helt ulike arbeidsplasser. Den ene var en større arbeidsplass i staten, der de gravide i hovedsak var saksbehandlere, altså funksjonærer med kontorpreget dagarbeid og forholdsvis selvstendig arbeid. Den andre var en kirurgisk sengepost ved et større sykehus, med skiftordning, tungt fysisk arbeid og arbeidsoppgaver som måtte gjøres hver dag av de som jobbet på skiftene. De to arbeidsplassene representerte altså to ytterpunkter fra undersøkelsen «Gravid i arbeid» fra Den ene med forholdsvis lett arbeid, den andre med arbeid som mange gravide mente krevde spesiell tilrettelegging. Ulikhetene i jobben er beskrevet i tabell 2 under. Tabell 2. Belastninger i arbeidet for gravide. Norge 1989, Prosent. Kategori Sykepleiere Hjelpepleiere Saksbehandlere Kontorister Arbeidet stående/gående mer enn halve dagen Måtte daglig vri/bøye seg mange ganger i timen Måtte daglig arbeide stående med overkroppen fremoverbøyd Hvordan beskriver gravide arbeidstakere behovet for tilrettelegging av arbeidet og hva som er tilfredsstillende tilrettelegging? Hvordan beskriver gravide arbeidstakere forhold på arbeidsplassen som gjør tilfredsstillende tilrettelegging enklere? Sykehuset Prosjektet startet høsten 1993 og varte til sommeren Det tok for seg 6 poster som var vanlige, kirurgiske sengeposter og personer på sykehuset ble berørt. Til sammen var 18 gravide pleiere (12 sykepleiere og 6 hjelpepleiere) med i prosjektet. Tilstanden Arbeidsstokken på sykehuset var i hovedsak kvinner i de to yrkene sykepleiere og hjelpepleiere. 75 % av de ansatte var kvinner under førti år, og de fordelte seg jevnt over avdelingene. I undersøkelsesåret hadde sykehuset en normal fødselsrate, hver åttende av de ansatte kvinnene under førti år var gravid. Det var altså helt vanlig å ha en gravid på avdelingen. Sykehusene har noen av de mest slitsomme arbeidsplassene for kvinner i Norge. Tabell 2 på side 24 viser en oversikt i hvor stor grad pleiere blir utsatt for tungt arbeid og vanskelige bevegelser. Løft kg Løft > 20 kg Heltid Skift/turnus Hektisk/masete daglig Arbeidsplassene var om lag like store, men antallet gravide var høyere på sykehuset (75 % av de ansatte var kvinner under 40) enn på kontoret (40 % var kvinner under 40). I følge undersøkelsen fra 1989 hadde 20 % av sykepleierne og 22 % av hjelpepleierne hatt én eller flere sykmeldinger i året før de ble gravide. Under svangerskapet hadde behovet for sykmeldinger steget betydelig. I alt ble 79 % av sykepleierne og 73 % av hjelpepleierne sykmeldte én eller flere ganger. Mellom 70 og 90 % av disse yrkesgruppene mente også at det er behov for tilrettelegging av arbeidet i deres yrke. De mest ønskede forandringene går fram av tabell 3 på side 26.

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker"

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om Utbrenthet i enkelte yrker 2004/48 Notater 2004 Elise Wedde, Aina Holmøy, Sven Skaare og Ole Villund Notater Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker" Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 4/2005 Norsk institutt

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar

Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar av Selma Therese Lyng AFI-notat 12/2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte idé banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Innhold Innledning 1 Hva er skiftarbeid? Skiftplaner

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM De syke pleierne En analyse av sykefravær blant sykepleiere og hjelpepleiere Elisabeth Fevang Økonomisk institutt, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen

Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen Bodil Ravneberg Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 1-2011 Uni Rokkansenteret, Stein Rokkan

Detaljer

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i Kommuner Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeidet For å kunne jobbe målrettet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv (IA), er det viktig å kjenne til utfordringer for og kjennetegn ved hver enkelt bransje.

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø MODELLKOMMUNEFORSØK HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø Av Linda Pedersen 1 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 EN FØR-BESKRIVELSE... 4 Slik var det - en oppsummering av forutsetningene...

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer