Har du krav på mer lønn etter årets forhandlinger?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har du krav på mer lønn etter årets forhandlinger?"

Transkript

1 Orientering om resultatet fra Legeforeningens og Nmfs lønnsforhandlinger i år. Hva ble det enighet om, hva betyr dette for deg og hva gjør Nmf Trondheim videre nå? Lik oss på Facebook Har du krav på mer lønn etter årets forhandlinger? Kjære Nmf-medlem, Lurer du på hva resultatet av årets lønnsforhandlinger betyr for deg? Dette nyhetsbrevet oppsummerer hovedpunktene: I år har det vært nasjonale hovedforhandlinger mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter. Nmf deltar i forhandlingene på Legeforeningens side, både nasjonalt og lokalt. Kjernespørsmålene i årets forhandlinger har vært legers arbeidstid og midlertidige ansettelser. Spekter ønsket blant annet at arbeidstiden for leger skulle være fra til uten lønnskompensasjon, dette var Legeforeningen svært uenige i. Lenge så det ut til at det kunne bli storstreik, men partene ble enige 25. september etter mekling hos Riksmekleren. Hva ble resultatet? Legeforeningen fikk gjennomslag for sine hovedkrav: Mer innflytelse på planlegging av arbeidstid Forpliktende implementering av faste stillinger for leger i spesialisering Krav knyttet til kompetanseutvikling Dagarbeiderstatusen opprettholdes Lønnstillegg på linje med andre grupper i samfunnet

2 Mer innflytelse på arbeidstidsplanleggingen De siste årene har man over tid sett en tendens til økt arbeidsbelastning for leger og redusert innflytelse av legenes tillitsvalgte mange steder. Leger har fra før av vide unntak fra arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstid. Legeforeningen har ment at disse unntakene har vært nødvendige, men nå tyder det på at arbeidsgiverne utnytter legenes særstilling når det gjelder arbeidstid. For å snu disse uheldige trendene, trakk Legeforeningen tilbake de vide unntakene fra arbeidsmiljøloven. Hensikten til Legeforeningen var å styrke de lokale parters innflytelse og handlefrihet. Fordi Legeforeningen og Spekter ble enige om gode ordninger, så blir unntakene fra arbeidsmiljøloven stående til nye forhandlinger i Da skal Legeforeningen vurdere om utviklingen har snudd nok til at unntakene kan bli stående. Faste stillinger for LiS-leger og rett til kompetanseutvikling Faste stillinger for LiS-leger var et av punktene som vant frem, i dag er gjennomsnittsalderen 41 år for fast ansettelse av leger. Det er også innført en ny kategori leger legespesialist. Denne kategorien er ment som en begrenset overgangsperiode for leger som er godkjente spesialister, før de blir ansatt som overlege. Man satser også på å heve kompetansen ved å sikre alle overleger og de nye legespesialistene rett til 10 dager permisjon med lønn hvert år for å delta på kurs og kongresser som den del av den kontinuerlige kompetanseutviklingen. Arbeidstid (Dagarbeiderstatus opprettholdes) Spekter ønsket å redefinere hva alminnelig arbeidstid for leger er, med hensikt å opprettholde sykehusdrift også på kveldstid, for eksempel gjennom kveldspoliklinikker. Slike drives på noen steder i dag, men det har ofte vært på initiativ fra enkelte leger på stedet. Fra Legeforeningens side har det vært lagt stor vekt på viktigheten av frivillighet og initiativ fra legene. Spekter foreslo derfor å utvide arbeidstiden som ikke er vakt fra til Legene ville i så tilfelle ikke vært dagarbeidere med vaktordning, men hatt status som skiftarbeidere. Det ville fått to konsekvenser: En del av avtalen sier at 20 timer av arbeidsukens 37,5 timer skal finne sted i alminnelig arbeidstid. Om tiden blir utvidet, kan vi se frem imot å jobbe mer på kveldstid i ukene. I tillegg ville arbeidsgiver fått mer makt til å bestemme når vi skal jobbe. Alminnelig arbeidstid er det som utgjør basis for grunnlønnen, og jobbet du utover denne arbeidstiden (kveld, natt, helg) vil det gi vaktlønn, som er mer gunstig for lommeboken. Overtid og uforutsette vakter vil også generere noen kroner ekstra. Slik det er i dag utgjør lønn for vakt og overtid en stor del av den totale lønnspotten for de aller fleste leger. Den endelige enigheten ble at arbeidstiden blir utvidet fra til Det betyr ikke at vi skal jobbe en ekstra time om dagen, men betyr at du først vil få vakttillegg etter kl. 18, dette gir økt fleksibilitet for arbeidsgiver til å ha åpne kveldspoliklinikker. Dagarbeiderstatusen opprettholdes, og de gjeldene vernebestemmelsene blir stående. Et utvalg skal kartlegge dagens arbeidstidsordninger. Deres arbeid vil være et viktig grunnlag når Legeforeningens vurderer hvorvidt unntakene fra arbeidsmiljøloven kan videreføres i neste forhandlingsår.

3 Lønnstillegg Med virkning fra 1. januar 2014 gis følgende generelle tillegg: Medisinstudent med lisens: kr Årslønn (uten tillegg): kr Turnusleger: kr Årslønn (uten tillegg): kr Medisinstudenter uten lisens er ikke med i den nasjonale arbeidsavtalen. Nmf i forhandlingene Nasjonale forhandlinger Nasjonale forhandlinger Nmf hadde en god forhandlingsposisjon siden det i vår kom frem at hver femte medisinstudent med lisens jobbet gratis for å få seg jobb, samtidig som fire av ti jobbsøkere sier at de har opplevd uryddighet eller vilkårlighet i ansettelsesprosessen(1). Det skjer samtidig som flertallet av medisinstudenter uten lisens utfører avanserte pleieoppgaver til samme lønn som en ufaglært.

4 1. Faksimile dagsavisen.no Nmf fremmet derfor krav om: En mer ryddig ansettelsesprosess for medisinstudenter (kravene var for eksempel at helseforetakene skal utlyse ansettelsesforhold utover en bestemt varighet og at nødvendig opplæring skal lønnes) Medisinstudenter uten lisens blir en del av avtalen og en lønnsstige blir innført. Siden avstanden mellom Spekter og Legeforeningen var stor i år, gikk forhandlingene til Riksmegleren i stedet for å løses rundt det ordinære forhandlingsbordet. Når forhandlingene går til riksmegleren, skjer det to ting: Forhandlingene handler kun om helt sentrale punkt i avtalen. Det betyr at alle mindre stridsspørsmål legges bort. Våre saker falt bort fordi Legeforeningen hadde viktigere stridsspørsmål. De lokale forhandlingene utgår. Lokale forhandlinger I de lokale avtalene mellom Legeforeningen og St. Olavs er verken medisinstudenter med eller uten lisens inkludert, og det ønsker Nmf Trondheim at vi skal være. Når Nmf ikke får gjennomslag nasjonalt, så er de lokale forhandlingene vår andre mulighet. På grunn av at de nasjonale forhandlingene gikk til Riksmegleren, utgår dessverre de lokale forhandlingene i år er et mellomforhandlingsår, det vil at kun tall (hva det faktisk står på lønnsslippen) justeres i forhandlingsavtalene. Vi får derfor ikke mulighet til å få inn medisinstudenter i avtalen før hovedforhandlingene i Nmf Trondheim vil i mellomtiden jobbe for at vi medisinstudenter inkluderes i forhandlingsavtalen når den revidereres i Hva jobber Nmf Trondheim med? Vi vil fortsette å jobbe med spørsmålet om uryddige ansettelsesprosesser og gratis opplæringsvakter i andre fora enn i de lokale forhandlingene. 70% som deltok i Nmfs arbeidslivsundersøkelse i 2014 har en kontakt som tilsier at de er assistent eller pleiemedhjelper, og får ofte lønn som ufaglært arbeidskraft. Vi syns ikke det er godt nok når en stor andel av medisinstudentene håndterer medikament, legger venfloner og administrerer infusjoner, tar blodprøver, kateteriserer og ofte er en beslutningsstøtte for sykepleiere. Medisinstudenter over hele landet opplever uryddige arbeidsforhold, for eksempel å ikke har fått kvelds- og helgetillegg slik man har krav på. Vi vil derfor at medisinstudenter med og uten lisens skal inn i både nasjonale og lokale avtaler, slik at vi sikrer ryddige arbeidsforhold og lønn som tilsvarer kompetanse og arbeidsoppgavene som utføres. Vennlig hilsen Ida Tylleskär Lønn og turnusansvarlig i Nmf Trondheim

5 Har du opplevd uryddige forhold? Har du opplevd uryddige arbeidsforhold, enten ved St. Olavs eller andre helseinstitusjoner i byen vår? Da vil jeg veldig gjerne høre mer om det. Da kan du skrive til meg på og fortelle om det!

OVERENSKOMSTENS DEL A2

OVERENSKOMSTENS DEL A2 OVERENSKOMSTENS DEL A2 Forord Overenskomsten mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og inneholder konkrete bestemmelser for leger ansatt i helseforetak. Overenskomsten er forhandlet mellom partene med henblikk

Detaljer

SÆRAVTALE OM. særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger. mellom. Den norske legeforening og Virke

SÆRAVTALE OM. særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger. mellom. Den norske legeforening og Virke SÆRAVTALE OM særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske legeforening og Virke gjeldende for perioden 01.01.2013 31.12.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Virkeområde og partsforhold... 3 1.1

Detaljer

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016 www.fysio.no Kjære medlem! Ønsker du å påvirke hvordan NFF skal arbeide for dine lønns- og arbeidsbetingelser? Vil du at dine meninger skal bli hørt? Nå har du mulighet.

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

NY LOKAL SÆRAVTALE OM

NY LOKAL SÆRAVTALE OM Haugesund Sanftetsforenings Revmatismesykehus AS Journa!dato: 2-s. V & Løpenr.: L/53/ioO Cl PORSt*G-F1L NY LOKAL SÆRAVTALE OM særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Haugesund Sanitetsforenings

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Deltid Løsningene finnes i virksomhetene

Deltid Løsningene finnes i virksomhetene Deltid Løsningene finnes i virksomhetene Rapport om deltid i medlemsvirksomhetene Utarbeidet av Arbeidsgiverforeningen Spekter Deltid Løsningene ligger i virksomhetene 1 BAKGRUNN... 34 2 HOVEDKONKLUSJONER...

Detaljer

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 2012 2014 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING OVERENSKOMSTENS DEL A1- SOSIALE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 2012 2014 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING OVERENSKOMSTENS DEL A1- SOSIALE BESTEMMELSER OVERENSKOMSTENS DEL A1- SOSIALE BESTEMMELSER Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene

Detaljer

Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014

Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 0030 Oslo Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven Akademikerne viser til departementets brev som vi

Detaljer

Bli ekspert på lønnsoppgjøret på -2-3! hans henrik SØRENSEN AFp (Avtalefestet pensjon)

Bli ekspert på lønnsoppgjøret på -2-3! hans henrik SØRENSEN AFp (Avtalefestet pensjon) Bli ekspert på lønnsopp Synes du lønnsoppgjøret er komplisert? Lurer du på betydningen av vanskelige tarifford og uttrykk? Fortvil ikke, redningen er nær! Forhandlingssjef i NITO Lasse Breen forklarer

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale?

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? I spørsmålet om hvilken betydning det har at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale, er det begrenset hvilket

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Den norske legeforening overenskomstområde 10 Helseforetak 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a... 6 Inndeling i overenskomstområder... 6 Gjennomføring av de videre

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva Lindland

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva Lindland ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2014 Saksnr.: 14/2014 Lnr.: 49/2014 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Bakgrunn for prosjektet Hammerfest kommunestyre vedtok i møte den 4.3.2010 i behandling av sak om Rekruttering og bemanning blant annet følgende:. sektorens

Detaljer

Innspill til Arbeidstidsutvalget

Innspill til Arbeidstidsutvalget Oversendt 3. oktober 2014 Innspill til Arbeidstidsutvalget Spekters kontaktpersoner: Anne-Kari Bratten, administrende direktør Mobil 934 41 831 Anne Turid Wikdahl, direktør Mobil 952 11 120 Notat: Arbeidstid

Detaljer

Vedlegg 7 116 VEDLEGG 6. Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73

Vedlegg 7 116 VEDLEGG 6. Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73 116 VEDLEGG 6 Vedlegg 7 Norsk Tjenestemannslags (LO) veiledning til ansatte som står overfor nedbemanninger og mulige tilbud om sluttpakker 73 Notat om sluttpakke Forord I administrasjonsmøte den 11. mars

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/837-5 Arkivnr.: 080 Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen INTERPELLASJON FRA HEGE BOGFJELLMO TIL K-STYREMØTE 07.05.15 - BEHANDLING I TREPARTSORGANET 11. JUNI 2015 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Tariffoppgjøret 2014 Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2014 Høsten 2013 fikk Norge en ny borgerlig regjering, og mange så nok

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer