NUMMER Seabass og Seabream [ side 6 ] Grillmat [ side 11 ] Sjøveien gjennom Norge [ side 16 ] Ren som Hardangerfjorden [ side 30 ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NUMMER 3 2010. Seabass og Seabream [ side 6 ] Grillmat [ side 11 ] Sjøveien gjennom Norge [ side 16 ] Ren som Hardangerfjorden [ side 30 ]"

Transkript

1 NUMMER Seabass og Seabream [ side 6 ] Grillmat [ side 11 ] Sjøveien gjennom Norge [ side 16 ] Ren som Hardangerfjorden [ side 30 ]

2

3 NSL [ LEDER ] Norsk Sjømat gis ut av Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Redaktør: Håvard Y. Jørgensen Trondheim: Telefon Telefax Mobil Adresse: Pb. 639 Sentrum, 7406 Trondheim Redaksjonsråd: Jurgen Meinert Frode Kvamstad Kari Merete Griegel Kristin Lauritzsen Kristin Sæther Svein A. Reppe Annonsesalg: Kathrine Schjetne Telefon Mobil Web: Abonnementspris: kr. 390,- pr. år Abonnementet løper til det sies opp. Forsidefoto: Kim Holthe/EFF Grafisk design: Britt-Inger Håpnes Trykk: Trykkpartner Grytting AS ISSN Bladet er trykket på miljøpapir. Den store kjøttbløffen Du har helt sikkert hørt det fra du tasset rundt i barneskolen: Det er viktig å ta vare på landbruket slik at vi er selvforsynt med kjøtt i Norge når det blir vanskelige tider. - Uten et levende landbruk vil vi sulte i Norge hvis medvind snur til motvind. Dette har vi blitt fortalt så mange ganger at vi på sett og vis aksepterer det som en sannhet. Men finnes det andre kjøttkilder i Norge som kanskje er like viktige? I 2008 produserte subsidierte norske bønder omtrent tonn kjøtt. Tilsvarende tall fra fiskeri og havbrukssektoren var i 2008 over tonn. Altså ti ganger så mye kjøtt fra fisk som fra landbruk. Beholder vi fisken selv kan hver nordmann, liten som stor, ete nesten 2 kilo fisk hver dag! Hvem snakker om kjøttmangel? (Her har jeg ikke tatt med den fisken som svømmer rundt i et utall ferskvann). I Norge har vi alltid levd av det kysten har gitt oss. Sporer du din familie tilbake to generasjoner er det stor sannsynlighet for at dere bodde på kysten og hadde fisk og potet til middag i dag. Dere bodde ikke ved kysten på grunn av utsikten, men fordi maten var lett tilgjengelig der. Kystbonden brukte gårdsbruket til å produsere litt ekstra mat, og hver grønne flekk ble slått med ljå. Kjøttet ble ofte saltet og solgt, det kunne gi litt sårt tiltrengte penger og var for verdifullt til å bli spist av familien. Det var ikke uvanlig at dyrene ble sultefôret gjennom vinteren, målet var at buskapen skulle overleve til neste sommer. Levestandarden og forbruket før 1940 var fullstendig annerledes enn hva som er vanlig blant folk flest i dag. Heller ikke i fremtiden vil bøndene, eller fiskerne for den saks skyld, dele ut mat gratis til de som sulter i byene. Blir det matmangel (les pengemangel) vil vi på nytt søke oss mot kortreist mat, og havet. Allemannsretten til å høste fra havet vil på nytt kunne bli den viktigste sikkerheten for folk flest. Historisk har fisk alltid vært vår viktigste kjøttkilde, de siste 40 år er ikke normalen. Det er viktig at de folkevalgte forstår dette og forvalter fiskeri- og havbruksnæringen med den respekten og innsikten som næringen fortjener. Det er typisk norsk å spise fisk, ikke ku. [ innhold ] Namdal Akvasenter et visningssenter for fiskeoppdrett 4 Eide handel og mer med 8 Kvalitet på fersk torskefilet 18 Villfanget versus oppdrettet torsk 22 Hvordan lykkes med sporbarhet? 24 Advokatens hjørne: Lakselus og lokalisering 25 European Seafood Exposition Brekk og Berg-Hansen åpnet årets skattejakt 28 Ny fiskematfabrikk i Bodø 33 Skaper like mye for annen næring som egen næring 34 Rett fra rogna: Best på rest? 37 Landsdekkende samarbeid med ledende advokatfirma 38 NM i Sjømat 2010 finalistene er klare 40 Bærekraftige norske fiskerier 41 Landteknikk en spennende samarbeidspartner for fiskeindustrien 42 FIAS-NYTT 45 Studietur til Kina 48 norsk sjømat

4 4 norsk sjømat Namdal Akvasenter et visningssenter for moderne og miljøriktig fiskeoppdrett

5 [ ] Tekst og foto: Stian Holmen Namdal Akvasenter er ett av 7 visningsanlegg langs Norskekysten. Senteret åpnet 5. juni 2009, og har siden åpningen vært godt besøkt. Vi bruker visningskonsesjonen og akvasenteret til å gi omverden økt innsikt i havbruksnæringa. Dette omfatter oppdrettshistorie lokalt og nasjonalt, laksens liv fra rogn til filet, verdiskaping, bærekraft, miljø og de positive helsevirkningene økt konsum av sjømat kan ha. Kunnskapsbasert fakta om havbruksnæringa og akvasenterets rolle Namdal Akvasenter legger stor vekt på å formidle objektiv, oppdatert og kunnskapsbasert fakta om næringa. Vi mener det er den beste måten å møte både berettiget og uberettiget kritikk mot havbruksnæringa, og har god tro på at denne strategien vil bidra positivt i næringas omdømmebygging. Ved å øke opunionens forståelse og kunnskap om Norges største husdyrproduksjon, næringens betydning som global matprodusent, og hva dette betyr for verdiskaping og økonomi nasjonalt og ikke minst lokalt, håper vi å bidra til å gi næringa et solid omdømme som vil styrke både nasjonalt marked og eksportmarked, og opunionens syn på fiskeoppdrett. Namdal Akvasenter har fokus på havbruksnæringas betydning for å sikre bosetting, sysselsetting og verdiskaping i småsamfunn langs kysten. Små kystkommuner som Flatanger, hvor andre primærnæringer som fiske og landbruk er i ferd med å forsvinne, har i stor grad sin verdiskapning bygget opp rundt fiskeoppdrett. Slike små kystsamfunn har mye annen næringsaktivitet som er relatert til fiskeoppdrett: båtverft, slip og verksteder for service og vedlikehold av oppdretts- og brønnbåter, settefiskanlegg, slakteri- og foredlingsanlegg, brønnbåtrederi og fisketransport, veterinær-/fiskehelsetjeneste og marine kompetansebedrifter med fagfelt innen planlegging, oppmåling og overvåking av oppdrettslokaliteter. Namdal Akvasenter vil i den sammenheng jobbe målrettet med å påvirke skoler og utdanningsinstutisjoner i Namdalen til i større grad å opplyse og stimulere ungdom til å velge en marin utdanning. Det er viktig for fremtidig rekrutering til havbruksnæringa at ungdom på et tidlig tidspunkt blir kjent med de yrkesmulighetene som finnes ved kysten. Akvasenteret har også en rolle innen utvikling av reiseliv i Flatanger. Siste halvår har en gruppe bestående av 6 reiselivsoperatører innen natur- og opplevelsesbasert reiseliv jobbet sammen om et prosjekt gjennom Kystnæring Mot Marked. Visningssenteret har en sentral rolle i dette samarbeidsprosjektet. Gruppen står nå på spranget inn i et hovedprosjekt som har et definert mål om å samle kommune, de store næringsaktørene og alle reiselivsaktørene i en destinasjonorganisering. Vi ønsker å fremstå som en samlet og sterk organisasjon med felles visjon, utvikling og markedsføring av destinasjonen Flatanger. Som i alle andre sammenhenger mener vi at et sammarbeid vil styrke alle parter. Sammen vil vi utvikle Flatanger til et sentralt reisemål ved Namdalskysten, og utvikle alle de kvalitetene vi har å by på allerede. Besøk Namdal Akvasenter Namdal Akvasenter tilbyr unike opplevelser på et fullskala moderne oppdrettsanlegg, hvor gjestene får innsikt i havbruksnæringa gjennom senterets teknologiske løsninger og egen deltagelse på sjøanlegget. Namdal Akvasenter møter de besøkende med nye og moderne fasiliteter på land og på sjøen. Det landbaserte visningssenteret ligger på lauvøya, 5 km fra kommunesenteret Lauvsnes. Her blir gjestene ønsket velkommen av en spennende utendørs utstillingsvegg som viser et moderne oppdrettsanlegg, laksens liv fra rogn til filet, oppdrettshistorie, laksefakta og informasjon om senteret. Foran utstillingsveggen tilbyr vi i år en flott paviljong, hvor alle fritt kan bruke dens fasiliteter fritt hele døgnet. Her kan man sette seg ned og studere utendørsutstillingen i ro og mak. Ønsker man en matbit står paviljongens grillsted til fri disposisjon. Visningssenteret er utformet med et moderne medianett; hvor man via terminaler og skjermer på senteret får se innhold fra kamera på anlegget og korte temafilmer om aktuelle tema. Dette, i kombinasjon med multimediavisninger i senterets fremvisningsrom, gir gjestene en fascinerende innføring i moderne og miljøriktig fiskeoppdrett, også uten å besøke sjøanlegget. Vi jobber nå med en eget bredbåndsnett ut til lokalitetene, og vil i løpet av juli 2010 streame video fra overvåkingskamera på flåte og i mæra. En komplett opplevelse tilbys ved båttur ut til sjøanlegget. Turen ut foregår i en båt som er tilpasset formålet. Den er utstyrt med flere skjermer som viser den nyeste multistråle-ekkoloddteknologien for å kartlegge havbunnen. Man får under ferden se et imponerende detaljert tre-dimmensjonalt bilde av havbunnen under og foran båten. Ute på sjøanlegget legger vi til en laksemerd forbundet med en stor plattform som er sikret med rekkverk. Her får man komme i nærkontakt med fisken, og mulighet til å håndmate den med medbragt «matpakke» inneholdende deklarasjon over fórets bestandeler. Etter avtale kan man ta opp levende fisk, og utføre en individkontroll lik den som benyttes i produksjonsoppfølgingen. Man kan også ta prøver av miljøparameter og bunnsedimenter. Forflåten avlegges et besøk. Her får man se hvordan moderne og kontrollert fóring av laks utføres i praksis, og hvordan et moderne oppdrettsanlegg drives. Namdal Akvasenter har i 2010 åpent hverdager fra kl i perioden 1.juli - 1.sept. I samme tidsrom går båten ut til anlegget hverdager kl. 14. Hele året tar akvasenteret imot bestillinger, og kan på forespørsel sette sammen et skreddersydd visningsopplegg for små og store grupper. Akvasenteret samarbeider med flere tilbydere av natur- og opplevelsesbaserte aktiviteter som f.eks. Havrafting, kajakk, fridykking, klatring, øyhopping, havfiske, havørnsafari, mat og overnatting. Mulighetene for et spennende opphold i kystkommunen Flatanger er mange, ta kontakt for en hyggelig prat! norsk sjømat

6 Oppdrett av Seabass og Seabream Seabass og Seabream er to viktige fiskearter for intensivt oppdrett i Middelhavet. De to artene har blitt oppdrettet side ved side siden begynnelsen på 1980-tallet. Oppdrett av seabass og seabream finnes langs hele Middelhavskysten, og store produsentland er Hellas, Tyrkia, Italia, Spania, Kroatia og Egypt. Med utgangspunkt i kultivering Både Seabass (Dicentrarchus labrax) og Seabream (Sparus aurata) har historisk blitt kultivert i kystlaguner og tidevann-reservoar i Middelhavet. Kultiveringen var i utgangspunktet knyttet til saltproduksjon. Saltet ble høstet under den høye fordampingen sommer og høst, og fisk ble kultivert vinter og vår. Disse lagunene og reservoarene fungerte som naturlige fiskefeller som dro nytte av yngelens vandring fra sjøen. Når fisken svømte inn i lagunene ble inngangen stengt. Den innestengte fisken beitet på den naturlig tilgjengelige næringen i lagunene, og ble så høstet etter en vekstperiode. Noen steder ble også vill yngel fanget av spesialiserte fiskere for utsetting og påvekst i disse ekstensive systemene. I 1960-årene erfarte man en økende knapphet på vill yngel av seabass. I tillegg så man eksempel på utvikling av lakseoppdrett i Nord-Europa. Det ble da påbegynt et forskningsarbeid i Middelhavsområdene knyttet til mulighetene for intensivt oppdrett av yngel, og det utviklet seg en konkurranse mellom ulike forskningsmiljø om å utvikle pålitelige metoder for yngelproduksjon. Mot slutten av 1970-tallet var metodene godt nok utviklet i de fleste middelhavsland til å fremskaffe en god tilgang på larver til oppdrett. Dette la grunnlaget for at den europeiske seabass ble den første marine art utover laksefisk for kommersielt oppdrett i Europa. Redusert tilgjengelighet av vill seabream-yngel på slutten av 1970-tallet, samt økende etterspørsel fra stadig mer intensivt oppdrett, satte fart i utviklingen av kontrollert produksjon også av seabream-yngel. Mot slutten av 1980-tallet var det etablert en pålitelig intensiv produksjon som kunne forsyne etterspørselen fra oppdrett av seabream. Produksjonen Oppdrett av seabass og seabream er i dag i hovedsak basert på intensiv yngelproduksjon på land. Den tradisjonelle kultiveringen 6 norsk sjømat

7 [ ] Tekst og foto: Kristin Sæther ved bruk av laguner og dammer er imidlertid også i drift i dag. Den intensive produksjonen av yngel er både teknisk og kompetansemessig krevende. Denne første fasen av oppdrettsprosessen er derfor blitt ganske spesialisert. Og som et resultat er europeiske klekkerier vanligvis uavhengige og frittstående anlegg som selger yngel for videre produksjon. Det finnes også tilfeller av vertikal integrasjon av produksjonskjeden. Yngelen selges til matfiskprodusenter ved en størrelse på mellom 2 og 5 g. Matfiskproduksjonen foregår som regel i flytende, kystnære merdanlegg. Det forekommer også landbasert matfiskproduksjon i kar med resirkuleringssystem, og det finnes noen ultra-moderne undervannsmerder i åpent hav. Oppdrettet seabass slaktes som regel når de veier g. Produksjonstiden varierer fra ett og et halvt til to år, avhengig av vanntemperaturen. I Hellas nås salgbar størrelse for seabass innen måneder, mens man i Frankrike bruker måneder. Seabream har en hurtigere vekstrate enn seabass. Salgbar størrelse er nådd i løpet av måneder på Malta og i Tyrkia, og etter 24 måneder i Frankrike. I 2006 ble det produsert totalt tonn seabass i oppdrett. Størst produksjon kom fra Hellas (38%) og Tyrkia (33%). Yngelproduksjonen var samme år på 350 millioner stk. Utfordringer Oppdrett av seabass og seabream har også sine utfordringer. Med utsett av 5 grams yngel gir produksjonen i sjøfasen utfordringer knyttet spesielt til begroing på nøter med liten maskevidde. I tillegg er også predatorer som fugl og sjøpattedyr en viktig utfordring i matfiskproduksjonen. Oppdrett av både seabass og seabream i Middelhavsregionen har gjennomgått en endring fra å være en industri med høye marginer og lave volumer til en av lave marginer og høyt volum. Den raske utviklingen en fikk av å starte med produksjon i sjøbaserte merder førte til fallende priser. Pris til oppdretter gikk for eksempel ned for begge arter med om lag 60% mellom 1990 og Næringen har vært i en bølgedal siden årtusenskiftet, med mange produsenter, høy produksjon, lave priser og dårlige økonomiske resultater. Den lange produksjonstiden bidrar til å øke den økonomiske usikkerheten. For små familiedrevne anlegg er særlig de mest produksjonsintensive tidene på året en utfordring knyttet til økonomisk belastning med innleie av arbeidskraft i kombinasjon med usikker fremtidig inntjening. Begynnelsen av det 21. århundre har også gitt store nye utfordringer for oppdrett av seabass og seabream knyttet til produksjonsareal. Europeiske kystsoner er mettet med aktivitet og har få områder tilgjengelig for utvidelsen av oppdrettsproduksjon. Sjøbasert oppdrett presses til å flytte lenger vekk fra kysten, og til å se på muligheten for alternativ produksjonsteknologi. Ny optimisme Våren 2010 er det endelig optimisme blant oppdretterne av seabasss og seabream igjen. Denne optimismen bygger på en forventning om at industrien er på vei tilbake til bedre tilbuds- og etterspørselsforhold i markedet. Endringen er ventet som følge av flere nedleggelser av anlegg og nedgang i antall utsatt yngel. Blant forbrukerne i Europa er seabass og seabream fra oppdrett både etterspurt og verdsatt. Om de optimistiske forventningene slår til, så vil dette være en tiltrengt vitamininnsprøytning for denne industrien i Middelhavsområdet. norsk sjømat

8 - Vi prøver å tenke nytt og annerledes kombinert med å ta vare på det tradisjonelle. Skal ungdommen glemme isj når noen nevner fisk, må det tilberedes lekkert, smake godt og være raskt ferdig. Disse rettene er spiseklare når potetene er kokt unikt og sunt, og vi trenger det for å inspirere nye generasjoner fiskespisere, fastslår Pettersen. 8 norsk sjømat

9 [ ] Tekst: Elisabeth Johansen. Foto: Ingun Mæhlum Eide handel og mer med Butikken, som eier og daglig leder Bård Pettersen omtaler som en god, gammeldags landhandel, fremstår for en besøkende som et stort og moderne supermarked med en innholdsrik fiskedisk og eget fiskemottak. Bård Pettersen er tredje generasjon kjøpmann i veikrysset en mils vei utenfor Tromsø. Eide handel er blitt et begrep hos folk i området, og helgehandelen utgjør halvparten av ukesomsetningen i gode uker. - Hjertet her i butikken er ferskvarediskene. Vi har tre ansatte som tar seg av fiskedisken, og for alltid å kunne levere gode, gryteferdige retter har vi egen kokk som eksperimenterer med dagsferske råvarer, forteller Pettersen. Bak butikken ligger fiskemottaket der lokale fiskere leverer dagens fangst. Det er ikke store kvanta de kommer med hver for seg. 100 til 200 kilo veier leveransene fra den lokale småbåtflåten oftest, men de er viktige og stabile leverandører og sikrer at butikken kan tilby fersk fisk av mange slag året rundt. - Vi er nok den butikken som selger mest torsk! Fra januar til mars selger vi 25 tonn skrei, men så store mengder kan vi ikke ta i mot selv her. Vi har et kjempegodt samarbeid med Ivan Lorentzens fiskebruk i nærheten, og det gjør oss i stand til å selge så store mengder. Vi kjøper alltid inn mer skrei enn vi kan selge fersk. Dette kvantumet fryser vi ned i både kokestykker og hel fisk, slik at vi kan levere skrei hele året til dem som vil ha det. Vi leier hjeller i havgapet, der vi tørker torsk til boknafisk. Med frisk havluft blir kvaliteten den aller beste, forteller Pettersen og viser rundt i butikken. Fiskepakker og marulkruller Nyligsprelt torsk, sei og uer ligger side om side i disken, hodekappet og sløyd, og klar for å deles opp eller fileteres etter kundens ønske. Ferdigfiletert torsk og sei ligger med ryggsiden mot kunden og prislapper som ikke bør skremme noen, og mange meter kjøledisk er fylt med kokeklare fiskeretter. For 20 minutters baking i ovnen anbefaler butikksjefen laksefileter med guacamole og baconskiver, marulkfilet rullet i purreblader og fylt med hvitløk, pesto og soltørkede tomater eller torskefilet rullet rundt frisk asparges toppet med urtesmør og en skive brie. I bakker ved siden av hviler seibiter i karrisaus, torskemedaljonger i kryddersaus og marinerte hvalkjøttskiver. Utvalget er stort og innbydende. Vet dere hva dette er, spør fiskehandleren stolt og tar plasten av et stort fat godt plassert ved siden av et lite berg av hvalkjøtt, noen kilo av nærmere ti tonn årlig salg. - Det er selkjøtt, og det selger vi rundt tre tonn av i året. Mange venter spent på den dagen selfangerne er tilbake fra isen. I år var det bare en båt på fangst og derfor begrenset hva vi kunne få tak i. Sjøl gleder jeg meg mer til det årlige kobbekjøttet enn til sesongens pinnekjøtt, forteller tradisjonsbærer Pettersen som også legger vekt på å tilby kortreist mat. - Vi har mulighet for å påvirke kundene, vi gir den beste plasseringen i butikken til de lokale leverandørene, og kommer en bonde og tilbyr noe, sier vi aldri nei. Vi har blant annet ost fra flere lokale produsenter, honning fra Balsfjord, økologisk krydder fra Lofoten og høstens grønnsaker er det lokale produsenter fra øya her som leverer, forklarer han, og slår fast: - Hovedgrunnen til å være utenfor kjedesystemet i dagligvarehandelen, er at vi ønsker å bruke lokale leverandører. Vi ønsker først og fremst å selge lokale råvarer, men som sagt: Det er kundene som bestemmer. norsk sjømat

10

11 [ mathjørnet ] Mathjørnet Foto: Kai Nordrum/EFF Sommeren er her finn frem grillen Flytt matlagingen ut, grilling handler om å skape en annerledes matopplevelse. Grilling av sjømat er ypperlig på fine sommerkvelder og det trenger ikke å gjøres komplisert, det er opplevelsen som er viktig. Norsk Sjømat har denne gangen valgt å presentere flere ulike måter å grille sjømat på. Vi tok en prat med kjendiskokk Harald Osa, for å få tips om grilling av sjømat. Inviter nabolaget og lag en sjømatfest i hagen! Tips fra Harald Det aller viktigste når man skal grille sjømat, i følge Harald Osa, er at grillen er veldig varm. Den kan ikke bli varm nok, - sier Osa. Mange føler seg usikre på å grille fisk. Fisken kan lett gå i stykker når den sitter fast på risten og vi skal prøve å løsne den. Trikset for å grille fiskefilet, uansett hvilken sort, er derfor å ha en veldig varm grill og grillrist. Gni fileten med et tynt lag olje og legg den ned på den varme grillen. La fisken få ligge i fred til den har fått stekeskorpe, da vil den løsne fra risten. Pirk forsiktig med kniv for å forsikre deg om at den er løsnet. Man kan også grille filet med skinn, legg da skinnsiden ned, krydre, legg et lokk over og la fisken ligge slik til den er ferdig, ca 5 minutter. Hvis skinnet ikke skulle løsne fra grillen kan man servere fisken, og la skinnet ligge igjen. Fisk skal ikke stekes for lenge, da blir den tørr, når kjernetemperaturen er 60 C er fisken gjennomstekt, når den er 50 C er den rosa. Ved å legge fisken inn i en fiskegrillrist, Har du en egenkomponert sjømatrett du ønsker å dele med andre sjømatentusiaster så send den inn til: norsk sjømat

12 [ ] tekst: Kari merete griegel/eff blir den enklere å flytte rundt på, men hvis fisken ikke blir stekt på varm nok grill, vil man uansett få samme problem med ødelagt fisk når man skal åpne risten å ta ut fisken. Løse fiskeslag som lyr og torsk er vanskeligere å grille enn faste fiskeslag som laks og kveite. De løse bør grilles med skinnsiden ned og kun på en side. Sjømat trenger ikke å stekes rett på grillen, man kan gjerne bruke aluminiumsfolie, eller aluminiumsbrett. Ved å tilberede fisken slik åpner nye muligheter seg. I folie eller brett kan man putte mye godt oppi, som fløte, gressløk og hvitvin. Tilbehør Det er ikke noe problem å bruke det samme tilbehøret til sjømat som man bruker til grilling av kjøtt. Det er kun fantasien som setter begrensninger her. Pensle gjerne med smør og dryss på gressløk, salt og pepper. Det finnes mange ferdige sauser, som sweet & sour og smoked barbeque som egner seg godt, og rømme passer til alt. Finhakk løk, bland dette med hvitvin i en aluminiumsbakke, legg fisken oppi med løkskiver på topp, veldig godt. Ved å legge røkelaks oppå laksefileten og grille den kun på skinnsiden, vil røykalaksen gi fileten en god røykesmak. Man kan også lage små lommer, eller et langt snitt i fileten, som kan fylles med for eksempel kryddersmør og urter. Haralds blåskjellposer Lag en aluminiumspose av aluminiumsfolie ved å brette folien dobbelt og brette sammen kantene slik at det blir åpning kun i toppen. For å være på den sikre siden kan du også bruke to ark med folie, i tilfellet den en laget går i stykker. Olje, smør, finhakket løk og skiver av sjalottløk blandes sammen med ½ kg rå blåskjell. Blandingen has i posen sammen med 1 dl hvitvin og 1 dl fløte. Posen lukkes godt og sette på varm grill. Når posen blåser seg opp er blåskjellene ferdig. Det tar ca 3-4 minutter. Varier gjerne med smakstilsetningene. Blåskjell kan krydres med det meste, hva med karri? Fres smør og olje sammen med 1 strøken spiseskje karri, bland så dette med ½ kg skjell. Tøm skjellene i aluminiumsposen og tilsett hvitvin, fløte, løk, persille, det grønne av en purreløk i skiver. Settes på grillen og er ferdig når posen blåses opp. Andre smakstilsetninger kan være; sweet & sour, sesamfrø, sesamolje og fløte, eller hva med soyasaus, sitron og ingefær? Blåskjell kan også grilles tørre. Da pakkes de inn i aluminiumsposen uten andre tilsetninger. Når skjellene åpner seg vil de dampe i sin egen saft. Sjøkreps, kongekrabbe og reker Sjøkreps er nydelige på grillen. Del rå sjøkreps på langs, slik du deler en hummer. Legg de med skallet ned på grillen, pensles med olje/smør og krydres etter smak. Når kjøttet er blitt hvitt er krepsene ferdig. Rå kongekrabbeføtter kan legges direkte på grillen, alternativt kan man ta av topplokket på de tykkeste leddene slik at kjøttet blir synlig men fortsatt ligger i den nederste halvdelen av skallet. Kongekrabbene kan som sjøkrepsene pensles og krydres etter smak, og de er ferdige når kjøttet er blitt hvitt. Lune, røkte reker fra grillen, er en avveksling fra den vanlige måten å spise ferske reker på. Legg ferske reker med skall i en aluminiumsform på grillen. Legg sagflis på grillen, sette et lokk over rekene og la de bli lune i røyken av sagflis. Foto: Kari Merete Griegel På finnes mange sjømatoppskrifter. Vi har valgt ut noen til denne grillfesten. Foto: Bent Raanes & Sarah Cameron Sørensen/EFF Grillet fisk i pitabrød Prøv grillet fisk i pita, hamburgerbrød, pølsebrød, tortilla eller foccacia og varier tilbehøret etter hva du liker aller best. Her er det bare fantasien som setter grenser for hvordan fisken kan serveres. Til dette trenger du 600 g skiver eller filet av torsk, sei eller uer. Olje, salt, grovmalt pepper, eventuelt grillkrydder, pitabrød, ost, salatblad, tomatskiver og hakkede nøtter. Slik gjør du: Pensle fiskestykkene med olje og legg dem i en dobbel grillrist. Grill til de er pent gyldenbrune på hver side. Varm pitabrødet på grillen mens du griller fisken. Legg en skive fast ost på toppen av fisken rett før den er ferdig og la denne smelte litt. Legg fiskestykket over i pitabrødet. 12 norsk sjømat

13 Grillet steinbit med avocadosalsa Steinbiten blir saftig og god på grillen og får en spennende og frisk smak med chiliolje og avokadosalsa. Til dette trenger du 4 skiver steinbit à ca 150 g, 8 store salatblad, for eksempel raddichio og 1 ss chiliolje. Avokadosalsa lages av 2 modne avokado i små terninger, saften av 1 lime, 1 finhakket rød løk, 2 ss hakket frisk koriander, 1 ss olivenolje, 1 rød chili og ½ ts chilisaus. Slik gjør du: Tenn grillen. Pensle fisken med chiliolje og stek den på varm grill, 2 3 minutter på hver side er passe. Fisken skal være lys grillet på utsiden og fremdeles saftig innvendig. Bland limesaften med olivenolje, chilisaus, løk, chili og koriander. Bland avokadoterninger forsiktig inn til slutt og salsaen er ferdig. Fordel salatblader på serveringstallerkener og drypp over litt chiliolje. Legg over den grillede fisken og anrett avokadosalsaen. Foto: Bent Raanes & Sarah Cameron Sørensen/EFF Foto: Kim Holthe/EFF Laksekebab Til 4 personer trenger du 400 g laksefilet, uten skinn. Marinade: saft av ½ sitron, 1 ½ dl olivenolje, 1 ts salt, ½ ts pepper, ½ ts knust tørket chilipepper, 1 ss naturell yoghurt, 1 ts revet løk og 1 ss hakket mynte. Skjær laksefileten i lange, tynne strimler. Legg dem i en bolle, bland marinaden og hell den over laksen. Mariner laksen i kjøleskap i 2 timer. Træ laksestrimlene på spidd og stek dem på grill i 3 4 minutter. Snu spiddene ofte så laksen blir jevnt gyllen. Server med salat. Forundringspakke på grillen Til sommerens fiskepakke til 4 personer trenger du 4 store aluminiumsfolieark, smurt med smør, g fiskefilet, skinn og benfri, 2 ss kapers, 4 ss smør eller margarin, 4 ss kryddergrønt, gjerne persille, dill og gressløk, evt. 1-2 tomater, 1 rød paprika, 1 purre, 1/2-1 sitron, evt. 1/2-1 dl kremfløte, salt og pepper. Tilberedes over bålet, på grillen eller i stekeovn ved 200 grader i minutter på midterste rille. Legg fire aluminiumsfolier på arbeidsfjølen og fordel fisken, kapers, smør, grovhakkede urter, tomatbåter, paprika i strimler og purre skåret i ringer. Press litt sitronsaft over, dryss på salt og pepper. Form og brett hver pakke godt sammen så det blir helt tett. Tilberedes som angitt. Server en pakke til hver med kokt ris eller poteter som tilbehør. La hver og en få åpne sin egen pakke. Det lukter helt himmelsk. Har du en fløteskvett å spandere i pakken før tilberedning blir kraften/sausen enda bedre. Foto: Alf Børjesson/EFF norsk sjømat

14 Foto: Eva Brênd/EFF Grillet hel kveite Kveite har fast, hvitt kjøtt og er derfor godt egent til grilling. Best blir den om du griller den i et helt stykke. Det tar litt tid og du bør ha grill med lokk. Har du ikke det kan du lage et lokk av aluminiumsfolie. Da samles varmen om fisken og den blir jevnt stekt. Til 8 personer trenger du ca. 1,2 kg kveite. Blomkål-brokkolisalat: 1 blomkålhode, ca. 500 g brokkoli, 1 pk bacon, 1 dl olivenolje, 3 ss hvitvinseddik, salt og pepper. Gressløkkrem: 1 beger seterrømme, 1 dl finhakket gressløk, salt og pepper. Rør sammen rømme og gressløk og smak til med salt og pepper. Dette gjøres dagen før servering, da blir gressløkkremen best. Sett den i kjøleskapet. Legg kveiten på grillen med den lyse skinnsiden ned. Sett et steketermometer midt i fisken, legg på lokket og bak fisken til kjernetemperatur C. Det tar minutter. Del blomkål og brokkoli i buketter og kok dem knapt møre i lettsaltet vann. Legg dem rett over i iskaldt vann til avkjøling. La bukettene renne godt av. Sprøstek baconet og smuldre det opp. Rør sammen olje og eddik, smak til med salt og pepper og bland inn bacon. Hell dressigen over blomkål og brokkoli. Flå skinnet av kveiten og la hver og en forsyne seg av den der den ligger på grillen. Nyt den saftige fisken med det gode tilbehøret. Lakseburger Til 4 personer trenger du 400g laksefilet uten skinn, 1 ss hakket gressløk, 1 ts salt, ½ ts pepper, smør til steking, 4 skiver landbrød eller annet godt brød, salat, tomatskiver, agurkskiver, 4 ss kremost med urter og 1 ss fløte. Til servering: 4 agurkskiver og 4 minitomater. Finhakk eller grovmal laksefileten og rør inn gressløk, salt og pepper. Form fire flate kaker og stek dem gylne og akkurat gjennomstekte i smør, 2 3 minutter på hver side. Bruk gjerne stekepannen på grillen. Rist brødskivene, gjerne på grillen, del dem i to og legg en burger på den ene halve skiven sammen med salat, tomater og agurk. Dekk med den andre skiven. Rør sammen kremost og fløte og legg en skje på hver burger. Eller bruk en annen dipp/saus etter ønske. Pynt med en agurkskive og en minitomat. Foto: Kim Holthe/EFF Foto: Eva Brênd/EFF Grillet klippfisk Klippfisk er super på grillen. Pass bare på at den vannes ekstra godt ut, grillet fisk blir lett for salt. Denne fisken er vannet i 5 døgn i kjøleskap. Det er byttet vann to ganger. Til 4 personer trenger du ca. 300 g klippfisk, vekt før utvanning. Marinade: 1 dl olje, 2 ss sherryeddik/epleeddik, 1 ts hel pepper, 1 laurbærblad, smuldret og ½ rød chilipepper, finhakket. Mango-avokadosalat: 1 mango, 1 avokado, ½ rød chilipepper, finhakket, ½ rødløk, finhakket, 1 ts revet limeskall, 2 ss friskpresset limesaft, 4 ss appelsinsaft, 2 ss hakket persille eller koriander, 1 ss olivenolje, salt og pepper. Bland marinaden og hell den over den utvannede fisken i en plastpose. Knyt igjen og la fisken trekke i marinaden i 3 4 timer. Ta den opp og legg den i en dobbeltgrill. Stek den på varm grill i 3 4 minutter på hver side. Skrell mango og avokado og skjær fruktkjøttet i små terninger. Bland alt til salaten og smak den til med salt og pepper. Server klippfisken med salaten, eventuelt også nypoteter eller brød. 14 norsk sjømat

15 Din saltleverandør til fiskeindustrien Lagre: Haugesund Bergen Ålesund Trondheim Lofoten Vannøy Havøysund SALTIMPORT AS P.b. 760 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: faks: E-post: Web: norsk sjømat

16 Jeg gikk meg over sjø og land der møtte jeg en fiskehandlermann, han spurte så, han sagde så, Hvor hører jeg vel hjemme? Jeg hører hjemme i Sjøveien i Sjøveien i Sjøveien Og alle de som Sjøveien kan, de hører hjemme i Sjøveienland Den nye Sjøveien gjennom Norge Den kjente og kjære barneregla klinger på øret etter et besøk hos Sjøveien AS i Buskerud Storsenter utenfor Drammen. Sjøveien AS er en del av er et flunkende nytt forretningskonsept for omsetning av fersk fisk og skalldyr i Norge som er under utvikling. Målet er å etablere sjømatutsalg i en rekke kjøpesentra, med andre ord å etablere en landsdekkende kjede for omsetning av fersk fisk og skalldyr. Sjøveien AS er den første kjeden av denne typen her i landet og muligens også i Norden. Fiskehandler Helge Johnsen opprinnelig fra Lofoten, forteller at han fikk ideen til konseptet for hele 5 år siden. Det konkrete prosjektarbeidet har imidlertid pågått de to siste årene. Et nederlandsk selskap Visgilde (www.visgilde.nl) som har en tilsvarende forretningsmodell for fersk og bearbeidet fisk, har inspirert Sjøveien AS. Visgilde har eksistert i ca. 10 års tid og har bidratt med nyttige erfaringer. Oppstarten av Sjøveien AS i Buskerud Storsenter foregikk 11. februar i år. Det var egentlig tilfeldig at det først utsalget ble 16 norsk sjømat

17 [ ] Tekst og foto: Kristin Lauritzsen åpnet her. Det hadde sammenheng med at de fikk tilgang på en god plassering i kjøpesenteret etter en kafe som ble nedlagt. Første åpningsdager som var torsdag og fredag, ble en stor suksess med masse folk innom og handlet. I løpet av de tre første åpningsdagene, ble det omsatt varer for hele 42% av månedens budsjett. Det skyldes delvis nøktern budsjettering og ellers at forbrukerne i nærområdet har fått et lenge etterlengtet sjømatutsalg i kjøpesenteret. Helge Johnsen føler seg rimelig trygg på at suksessen vil vedvare. Han har mottatt en rekke positive tilbakemeldinger fra publikum som er så fornøyde med å ha fått et tilbud på fersk sjømat. Vi har savnet fiskebutikk og det er hyggelig at det er kommet en slik her, sier en dame som er innom Sjøveien i løpet av Norsk Sjømat sitt besøk. Impulshandlere er også en viktig del av kundemassen i et kjøpesenter, sier Helge Johnsen. - Utvalget i fiskedisken blir byttet delvis ut hver eneste dag for å overraske og vekke interesse hos publikum. 10. august 2010 er det klart for en ny åpning av et utsalg i Sjøveien AS. Denne gangen vil det skje i Storosenteret (Storo Storsenter) i Oslo. Bedriftsøkonomisk Institutt ligger like i nærheten og Nydalen som er et tett befolket område i Oslo. Gjennomsnittlig oppholdstid for publikum i Buskerud Storsenter er 2 timer, mens det i Storro Storsenter ligger på 1 time. Det betyr at tempo og effektivitet i ekspederingen blir viktig her. Den totale omsetningen for et utsalg i et kjøpesenter, er avhengig av mange forhold, og plasseringen i senteret er en av de viktigste. Sjøveien AS vil velge seg plassering i kjøpesentra med omtanke. De har til nå sagt nei til noen av tilbudene på grunn av at plasseringen de har fått tilbydt, har vært for ugunstig. Foreløpig har ikke Sjøveien AS satt noe tak på hvor mange Sjøveien-utsalg, som skal etableres. I følge Helge Johnsen, er det sikkert rom for butikker rundt omkring i Norge. Morgendagens fiskebutikk Morgendagen fiskebutikk vil ivareta det tradisjonelle gjennom å tilby halvfabrikata av retter som det tar uforholdsmessig lang tid å tilberede for folk flest, for eksempel ferdig utvannet klippfisk og tørrfisk, som blir klar for tilberedning hos kunden samme ettermiddagen. Sjøveien AS vil også legge vekt på såkalte Takeaway produkter. Man har beger med adskilte seksjoner, hvor kunden kan få det innholdet som er ønsket ut fra dagens tilbud i fiskedisken. En sveisefilm kan deretter legges over begeret, som deretter enkelt og trygt kan fraktes hjem til kundens kjøkken. Mottakelsen av konseptet vil bestemme fortsettelsen av denne typen produkter. Butikken selger i dag 150 kg ferdig Bacalao pr. uke, produsert i Tromsø. Det at vi selger ferdig marinert fisk, gjør at folk forsøker nye fiskeslag. Dermed gir vi publikum nye og gode smaksopplevelser, sier Johnsen. Den største utfordringen i etableringen av Sjøveien AS, har vært å rekruttere rett fagpersonell. Av den grunn arbeider Helge 3 dager i Tromsø og 4 dager i Buskerud pr. uke i etableringsfasen, og han ser fram til å finne en god løsning på dette. Butikken ønsker å gjøre en innsats på produkter som de vet er av topp kvalitet, for å etablere langsiktige kunder. Vi ønsker å skape positive forventninger og begeistring for produktene våre i disken, sier Helge. Logistikk Prisen på produktene er blant annet knyttet til opplysninger om produktet eller historikken til råvarene. Sjøveien AS baserer store deler av omsetningen på flybårne varer fra nord. 200 kg reker ble for eksempel solgt de først tre åpningsdagene, til tross for at Drammen fra før av ikke har et etablert reke- og skalldyrmarked. Butikken har et eget logistikkselskap kalt Sjøveien Logistikk AS. Alle innkjøp av råstoff og import går gjennom dette selskapet. Butikken bestiller varer hos kun en person, som organiserer arbeidet med å skaffe til veie varene. En person skal være fast ansatt i Oslo for å sørge for distribusjonen til alle utsalgene i Østlandsområdet. I dag bruker Sjøveien AS både fly og lastebiltransport. Tog kan bli aktuelt i framtida, men foreløpig har de ingen erfaring med denne transportmåten. Flytransporten fordyrer produktet gjennomsnittlig med kr pr. kg produkt i disken. Selv om det gir økt pris, har butikken garantert ferske produkter tilgjengelig for kunden. Sjøveien AS har etablert et flott samarbeid med sine leverandører, som hovedsaklig ligger i Troms Fylke. Disse ønsker å bidra til at Sjøveien AS blir en stor suksess. Langsiktige kontrakter finnes ikke, men den gjensidige avhengigheten vil etter hvert gjøre samarbeidet langsiktig, mener Helge Johnsen. Pr. dags dato ligger det ingen begrensninger på transportkapasiteten via fly eller ekspressbil. Kunnskapen om når den ferskeste fisken foreligger hos leverandørene, er avgjørende. Noen av varene blir transportert med lastebil. Da tar det vanligvis 1 ½ døgn fra fangstøyeblikket til fisken ligger i disken. Sporbarhet Sjøveien Logistikk AS har en fullintegrert datafangst som gir 100% sporing av produktene i disken. Det er et papirløst system som benyttes. Kassaapparatet er tilkoblet logistikk-systemet. En TV-skjerm er tilgjengelig for å gi informasjon om produktene. Den kan knyttes toveis, til kassaapparatet som viser salgsinformasjon og til kunden som ser informasjon om produktene. Sjøveien AS har opplevd liten etterspørsel etter informasjon om fiskens fangst- og slaktedato, som det ble nytt krav om pr i Norge. Eierstrukturen Sjøveien AS eies i dag av Ingahog AS og Kaikanten Invest AS med 50% hver. Daglig leder og styrets leder er Svein Lyngnes. Norsk Sjømat takker så mye for et hyggelig besøk og ønsker Sjøveien AS lykke til med framtidige etableringer i Norge. En mangfoldig og gyllen sjøvei gjennom landet ønsker vi oss. Vi kommer gjerne tilbake for å se hvordan neste trinn utvikler seg. Nina Cicilie Breistein viser ferdig middagsrett. norsk sjømat

18 [ ] Av Jens Østli og Marit Rødbotten, Nofima NSL har sammen med Nofima initiert et prosjekt som skal se nærmere på ulike målemetoder for ferskhetsvurdering og sammenholde dette med forbrukeroppfatninger. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Dette er den fjerde artikkelen som presenteres fra nevnte prosjekt. Marit Rødbotten og Jens Østli, fra Nofima. Figur 1: Sensorisk profil basert på gjennomsnittet av fem fileter kjøpt i 3 forskjellige butikker. Butikk 1 er rød linje, butikk 2 er grønn linje og butikk 3 er blå linje. Opprinnelig var det fem butikker, men to er utelatt i figuren for å gjøre den tydeligere. Kvalitet på fersk torskefilet Vurdering av fiskekvalitet er vanskelig og det har vært arbeidet mye med å finne fram til metoder som i sterkere grad kan bidra til at vurderingene blir sikrere. Dette gjelder både instrumentelle og sensoriske målemetoder. Siden fisk er mat, er det minst to forhold metodene må bidra til å avklare. Det første er at fisken er trygg og sikker å spise, dvs at man har så sikker som mulig påvisning av at produktet ikke medfører ubehag/sykdom ved konsum. I Norge (og i mange andre land) ivaretas dette kravet gjennom lovbestemte grenseverdier for mikrobielt innhold og innholdet av den kjemiske komponenten TMA (best beskrevet som såkalt fiskelukt). Fisk med et mikrobielt innhold over fastsatt grenseverdi, tillates ikke omsatt til konsum, likeledes fisk med et høyere TMAinnhold enn angitt som øvre grense. Det er flere utfordringer knyttet til denne måten å måle kvalitet på. Materialet som skal undersøkes må males opp før det kan testes. Såkalt inkubering for å måle bakterieinnholdet er tidkrevende, dvs at resultatet foreligger kanskje 2 døgn etter at prøven ble klargjort. For TMA sitt vedkommende er resultatet nøye knyttet opp til hvordan prøvematerialet opparbeides, selv små avvik i prosedyrene kan føre til betydelige målefeil. En hurtigmetode kalt COLIFAST har vært lansert, men også denne viser seg å ha betydelige begrensninger (se Norsk Sjømat nr ). I tillegg til nevnte krav, heter det seg at fisken skal være sunn og frisk vare. Dessuten er det åpenbart at fisken må ha en akseptabel spisekvalitet. Hva dette betyr i praksis, kan være gjenstand for diskusjon. For den som skal vurdere om fisken som de fikk levert i dag, det være seg i butikk eller på serveringssted, må ta en avgjørelse der og da hvorvidt det er grunnlag for reklamasjon. Samme kvalitetsvurdering bør man selvfølgelig gjøre når man henter tidligere levert fisk fra kjølerommet: Holder denne fisken en kvalitet som gjør at vi kan bruke den, det være seg til salg eller servering? Målinger av bakterieinnhold og TMA er i praksis lite anvendelige metoder til å måle fiskekvalitet, for de som selger/serverer fersk fisk til forbrukere. Personalet på slike utsalgssteder må bruke sunn fornuft når de skal vurdere. De må bruke sansene, altså gjøre en sensorisk vurdering. Det finnes noen som er flinke til dette, men dessverre altfor mange som ikke er lært opp til å bruke sine sanser på en objektiv og nøyaktig måte i denne sammenheng. Det finnes brukbare sensoriske metoder for vurdering av hel fisk (se problemet er at det er mindre og mindre omsetning av denne produktkategorien. Filet og andre stykninger er dominerende, og da blir kvalitetsvurderingen straks mer utfordrende. Kvalitetsvurdering av slike produkter er ikke lett! Kravet om at fisken skal være sikker og trygg å spise er absolutt. Men på veien 18 norsk sjømat

19 fra blodfersk til den kasseres, er det ikke lett å si når og om fisken har blitt for gammel eller har uønsket spisekvalitet. Siden det ikke finnes en enhetlig standard for kvalitetsvurderinger av fiskefileter, må vi forvente at det som aksepteres et sted, kan bli forkastet et annet sted. Den viktigste kvalitetsvurderingen skjer imidlertid når fisken spises. Og hvis det da ikke er samsvar mellom kvalitetsvurderingen gjort av selger og spiseopplevelsen til forbrukeren, hvem har da rett? Det er et stort behov for å få på plass standardiserte metoder for vurdering av fiskekvalitet som fanger opp forholdene som er drøftet over. Selv om fisken ved måling skulle vise seg å ligge under fastlagte grenseverdier for bakterier og TMA, har det liten hensikt å selge den dersom mange forbrukere oppfatter at spisekvaliteten er for dårlig. Vi trenger med andre ord metoder for kvalitetsmåling som er anvendelige for personale i butikk og kjøkken og som også reflekterer den spisekvaliteten forbrukere opplever som akseptabel. For å få mer klarhet rundt mulig variasjon i den fiskekvaliteten som blir solgt til forbruker, ønsket vi å gjøre målinger på fersk torskefilet innkjøpt i noen butikker i Østlandsområdet i mars Butikkutvalget er begrenset, men de menneskene som naturlig sokner til de butikkene vi besøkte var prisgitt det utvalget av torskefilet som vi fikk kjøpt. I Norsk Sjømat nr viste vi at kvalitetsutvikling og variasjon i ett parti torskefilet produsert av ensartet råstoff under like betingelser, var sammenfallende. Med dette i mente, antar vi dermed at ethvert parti torskefilet produsert av samme fangst, lagret, filetert og distribuert fram til butikk på samme måte, vil ha samme kvalitet i det øyeblikket det legges fram for salg. I nevnte artikkel presenterte vi også gjennomsnittsresultater av torskefilet kjøpt inn i butikker på Østlandsområdet i mars I denne artikkelen vil vi se mer i detalj på den innkjøpte fileten. Tirsdag formiddag den 10. mars 2009 besøkte vi i alt 10 utsalgssteder for fersk fisk (8 supermarkeder og 2 fiskehandlere). Disse ligger alle øst og sørøst for Oslo. Målet var å kjøpe 10 torskefileter i 5 butikker, totalt 50 fileter. Tre av de besøkte utsalgene hadde ikke torsk i det hele tatt, mens to andre utsalg hadde henholdsvis fire og seks fileter for salg. Denne studien omfatter derfor torskefilet fra fem fiskeutsalg med kun fem fileter fra hvert utsalg. I tillegg brukes resultatene fra de egenproduserte filetene. Disse ble testet etter å ha blitt lagret i fem (25 fileter) og 13 dager (25 fileter). Se beskrivelse i Norsk Sjømat nr Sensorisk profilering For å dokumentere sensorisk kvalitet i de aktuelle fiskefiletene, ble de analysert for utseende, lukt, smak og tekstur. Et panel bestående av 10 personer som var godt trenet i å analysere og beskrive fisk, bedømte torskefiletene. Tilberedningen av torsken var nøyaktig lik for alle filetene. Filetene ble pakket i tette plastposer og varmet i konveksjonsovn uten noen tilsetning av salt eller krydder (kun det rene råstoffet skulle analyseres). Hver filet var merket med tilfeldige koder og servert i tilfeldig rekkefølge med hensyn til butikk og fisk. Ingen informasjon om prosjektet ble gitt til de sensoriske dommerne, de fikk bare vite at de skulle bedømme torsk for intensitet av 26 objektive sensoriske egenskaper (karakter 1 = ingen intensitet, 9 = tydelig intensitet). Sensoriske resultater Ved å studere resultatene i hver av gruppene (5 dager, 13 dager og de fem utsalgsstedene) så vi en betydelig større variasjon mellom filetene i butikkene, enn i filetene lagret i 5 og 13 dager. Dette er bemerkelsesverdig tatt i betraktning det lave antall av fileter (kun fem) i butikkene som her sammenlignes med kontrollgruppene 5 og 13 dager, som i begge tilfellene besto av 25 fileter. Det sensoriske panelet kunne skille filetene på de fleste bedømte egenskapene. Her vil vi særlig peke på resultatene relatert til tre egenskaper som beskriver positiv og ønsket kvalitet, og fire egenskaper som oppfattes som uønskede, dvs at skal være tilstede i minst mulig grad. For at ikke figuren skal bli for detaljert, gjengir vi bare resultatene fra tre av de fem butikkene. I figur 1 ser vi resultatet fra butikk 1 (rød linje), 2 (grønn linje) og 3 (blå linje), og det er tydelig at det er veldig stor variasjon mellom butikkene. Ser vi på de ønskede attributtene SYRLIG LUKT, SJØLUKT og SYRLIG SMAK, er disse omtrent fraværende (fraværende betyr lav score, dvs en score nært sentrum i figuren). Tilsvarende verdier for den egenproduserte fileten var betydelig høyere, særlig for den fileten som var 5 dager (se Norsk Sjømat nr ). Ser vi på de negative attributtene, så viser figuren at EMMEN LUKT, AMMONIAKKLUKT, EMMEN SMAK og SVOVELSMAK, var særlig tydelig tilstede i filetene fra butikk 1 og 2. På disse egenskapene scoret butikk 3 lavest, dvs lav intensitet av disse egenskapene. Til sammenligning var tilstedeværelsen av AMMONIAKKLUKT og SVOVEL- SMAK bedømt å være 1 (ikke tilstede), for den egenproduserte 5 dagers fileten og hhv. 1,8 og 3 for 13 dagers fileten, omtrent som gjennomsnittsverdiene fra butikk 3. Resultatene vi hittil har presentert har vært gjennomsnittet av 5 fileter. Gjennomsnittsbetraktninger kan som kjent skjule betydelige variasjoner, og siden profileringen skjedde pr filet, så har vi data som viser at gjennomsnittet i figur 1 kamuflerer store forskjeller. Vi velger derfor å gjengi resultatene for noen utvalgte negative attributter på de fem filetene innkjøpt i butikk 2 (grønn linje). Dette er vist i figur 2. I figuren er de skraverte kolonnene luktegenskaper mens de øvrige er smaksegenskaper. Som vi ser, mangler smaksbedømmelsene på filet 4. Dette skyldes at våre dommere registrerte en så kraftig lukt av denne fisken at de fikk slippe å smake. Ammoniakk er en såkalt flyktig forbindelse som de fleste mennesker kan lukte i lave konsentrasjoner. Som vi ser, er ammoniakklukten til stede i variabelt nivå (4-8,5), og høyest i filet 4. Vi ser også betydelige innslag av EMMEN LUKT, EMMEN SMAK og SVOVELSMAK. Vår erfaring tilsier at de aller fleste forbrukere ville ha forkastet filet av en slik kvalitet. Konklusjon Det er flere konklusjoner vi kan trekke av denne studien, men vi vil være forsiktige med å generalisere resultatene fordi de baserer seg på et relativt lite datamateriale. På den andre siden, var dette den virkeligheten forbrukerne som besøkte de aktuelle utsalgsstedene ble presentert for en tirsdag i mars 2009! Som resultatene over viser, var det stor spredning i den sensoriske norsk sjømat

20 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 FILET 1 FILET 2 FILET 3 FILET 4 FILET 5 kvaliteten på torskefiletene. Ikke bare var det spredning mellom butikkene, men det var også forskjeller blant filetene innkjøpt i EMMEN LUKT AMMONIAKKLUKT HARSK SMAK EMMEN SMAK SVOVELSMAK Figur 2: Tilstedeværelsen av noen uønskede sensoriske egenskaper i de fem filetene fra butikk 2 (Grønn linje i figur 1). Smak av filet 4 ble ikke gjennomført fordi den dårlige lukten tilsa at smaken helt klart var uakseptabel. den enkelte butikken. Selv om vi ikke kan si noe om den innkjøpte fileten på generelt grunnlag hadde en kvalitet som var akseptabel for forbruker (det ble ikke gjort en forbrukertest på filetene), er det liten tvil om at enkelte fileter aldri burde vært frambudt til salg. Det er grunn til å spørre om de innkjøpte filetene i butikk 2 i det hele tatt skulle vært solgt, noe som igjen antyder en manglende kvalitetskontroll i butikken. Kvalitetsvariasjonen blir spesielt interessant når vi sammenligner den med resultatene fra egenprodusert torskefilet lagret i hhv 5 og 13 dager ved 0 C. Disse resultatene viser meget begrensede kvalitetsvariasjoner (se Norsk Sjømat nr ). Man er nødt til å kunne vurdere all fisk som legges ut til salg. Er kvaliteten akseptabel og hvordan kan butikken eventuelt dokumentere det? Nødvendigheten av å få på plass metodikk som i sterkere grad kan sikre at kvaliteten på fersk sjømat er god, er helt tydelig. Det er et uttalt mål å øke fiskekonsumet i Norge. Skal dette bli en realitet, er det nødvendig å garantere at den fisken som tilbys forbrukerne er av beste kvalitet. 20 norsk sjømat

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker å vente. Maten skal helst på bordet så fort som mulig. Da går mange for kjappe løsninger som gir lite næring. Tenk om

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker vente! Likevel kan du velge gode, sunne hverdagsmiddager. Dette oppskriftsheftet gir deg seks gode forslag. God middag!

Detaljer

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 600 g renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss margarin til steking 1 2 ts salt 1 4 ts pepper KÅL- OG KOKOSSALAT: 350 g hodekål

Detaljer

Makrell enkle retter med en smak av sommer

Makrell enkle retter med en smak av sommer Makrell enkle retter med en smak av sommer Lyse sommernetter, blikkstille hav og gode venners lag har en smak, og det er smaken av grillet makrell. Makrellen tilbringer vinteren på dypt vann utenfor Sørvest-Norge,

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

godt, sunt, enkelt og raskt

godt, sunt, enkelt og raskt meny2001 1,6 kg blåskjell 200 gr usaltet smør 1 fedd hvitløk 10 stk soltørket tomat (evt 1 frisk tomat) 2 stk sjalottløk 1 skive spekeskinke 10 blader basilikum 2 ss tomatpuré 1/2 ts salt 1/4 ts pepper

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk salathode 1 stk mango 1 dl olje 1 stk sitron

Detaljer

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Gjør det t! OVNSBAKT LAKS MED SITRON 600 g 2 ss 4 ss laksefilet uten skinn og bein soyasauce sitron 2 ½ vårløk grønt eple hjertesalat avokado Salat Vi vet

Detaljer

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Foto: Studio Dreyer-Hensley OVNSBAKT LAKS MED SITRON GJØR DET ENKELT! Vi vet at mange har lyst til å spise mer fisk, men at de tror det er så vanskelig å

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

Stekt laks med pæresalat Onsdag

Stekt laks med pæresalat Onsdag Stekt laks med pæresalat Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 700 g laksefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts salt 0,5 ts pepper 4 stk pære 2 dl crème fraîche, lett Tilbehør potet Del laksen i stykker,

Detaljer

Slik blir du en ekte grillkonge!

Slik blir du en ekte grillkonge! Slik blir du en ekte grillkonge! Posted on May 19, 2014 by felles Hvordan ta grillmaten til nye høyder? Her er oppskriftene som gir vann i munnen! Pølser med lomper på engangsgrillen er både enkelt og

Detaljer

LAKS PÅ GRILLEN IMPONERENDE ENKELT!

LAKS PÅ GRILLEN IMPONERENDE ENKELT! LAKS PÅ GRILLEN IMPONERENDE ENKELT! LAKS OG ANDRE FRISKE FRISTELSER TIL GRILLEN Sjømat er enkelt å tilberede. Fisken er alltid mør, det gjør den særlig godt egnet til grilling. Her er noen enkle tips og

Detaljer

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER RASK 7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER TORSKE- PANNE RASKE RETTER MED FISK! Vi vet at mange har lyst til å spise fisk oftere. Det er bare et hinder: man tror fisk betyr komplisert mat som tar lang

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag Denne middagen har du alltid tid til... 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk

Detaljer

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ss margarin, flytende 1 ts salt 0,5 ts pepper Mangosalat 1 stk mango 0,5 stk chili,

Detaljer

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter.

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter. VERDENS BESTE GULROTSUPPE Onsdag 10 økologiske gulrøtter 2 ss smør 2 fedd hvitløk 1 ss revet ingefær 4 dl kyllingbuljong (min er fra helsekosten) 4 dl fløte/melk 1/2 sitron 1 appelsin Skrell gulrøttene,

Detaljer

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 600 g laksefilet 1 ts salt 2 ss tandoorikrydder 1 ss rapsolje MYNTEYOGHURT: 3 dl matyoghurt 2 ss finhakket frisk mynte

Detaljer

Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER

Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 2 ss flytende margarin 3 stk gulrot 2 stk persillerot 2 skive sellerirot 100 g revet parmesan 1 ts tørket

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED TASKE- KRABBE Taskekrabben er den vanligste krabben langs norskekysten, og kalles gjerne bare krabbe. Krabben bruker lang tid på å vokse i det kalde klare vannet.

Detaljer

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør.

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks 600 g laksefilet 1 ss olje 1 dl tabasco Garlic Skjær laksefileten

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen).

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen). Blomkålgrateng 30 min Dette trenger du til 4 porsjoner 1 kg blomkålbuketter 0,5 ts muskat 60 g gulost, revet 25 g smør 25 g hvetemel 3 dl melk salt og nykvernet pepper 2 ss griljermel Slik gjør du det:

Detaljer

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag MIN 4 PORSJONER

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag MIN 4 PORSJONER Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 600 g renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss margarin til steking 1 2 ts salt 1 4 ts pepper KÅL- OG KOKOSSALAT: 350 g hodekål

Detaljer

POTET- OG PURRELØKSUPPE EKSPRESSMENY. med bacon og krutonger. Suppe: Bacon: BASISVARER: Salt, pepper, solsikke-/rapsolje.

POTET- OG PURRELØKSUPPE EKSPRESSMENY. med bacon og krutonger. Suppe: Bacon: BASISVARER: Salt, pepper, solsikke-/rapsolje. Tips: Litt nykvernet sort pepper, kaldpresset olivenolje og revet muskatnøtt er godt å tilsette ved servering. Ønsker du en rikere smak på suppen, kan du tilsette en fløteskvett, crème fraîche eller rømme

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering.

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. Foto: Stian Broch Tips! Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. HVIT BØNNESUPPE med bacon og hvitløksbrød MIDDELS Bønnesuppe 150 g bacon i

Detaljer

Kutt squash og paprika i terninger og ha det i pannen sammen med løken og litt salt. Stekes til det har fått en gyllen farge.

Kutt squash og paprika i terninger og ha det i pannen sammen med løken og litt salt. Stekes til det har fått en gyllen farge. Lun quinoa-salat Onsdag Ingredienser: 2 dl quinoa 2 dl quinoa 0.5 gul løk 1 squash 1 avocado 1 grønn paprika 1 ss soltørket tomat, hakket 6 oliven 1 ss olivenolje frisk bladpersille cashewnøtter Fremgangsmåte

Detaljer

Rått og godt med hjemmelaget SUSHI

Rått og godt med hjemmelaget SUSHI Rått og godt med hjemmelaget SUSHI Bruker du disse tipsene kan du imponere med lekker og velsmakende sushi. I Norge har vi tilgang på noen av verdens beste råvarer fra havet, og de fleste dagligvarebutikker

Detaljer

Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 4 pors pasta 3 dl matfløte 2 dl parmesanost 2 ss basilikum, frisk salt Tilbehør grønnsaker Framgangsmåte

Detaljer

TORSK TIL HVERDAG OG FEST

TORSK TIL HVERDAG OG FEST TORSK TIL HVERDAG OG FEST TORSK Knapt noen fisk er så allsidig og så høyt verdsatt som den norske torsken. Den er perfekt til hverdagsretten der tiden er knapp, familien er sulten og du har behov for en

Detaljer

Torsk på nye måter SEKS raske OPPSKrIFTEr

Torsk på nye måter SEKS raske OPPSKrIFTEr Torsk på nye måter SEKS raske OPPSKRIFTER Kirkenes de luxe! CORNFLAKES-STEKTE TORSKENUGGETS Dette trenger du til 4 porsjoner. 600 g torskefilet uten skinn og bein 2 stk egg 2 ss søt chilisaus 4 dl Cornflakes

Detaljer

Skap påskestemning med sild!

Skap påskestemning med sild! Skap påskestemning med sild! Koriander og ingefærsild 5 stk eddikmarinerte sildefileter 2 dl eddik, 7 % 4 dl vann 3 1/2 dl sukker 2 ss eplecidereddik 1 ts brunt sukker 1 dl olivenolje 1 stk rødløk i skiver

Detaljer

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder.

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. e n k e lt å t i l b e r e d e sunne og gode oppskrifter BYGG- OG HVETERIS Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. finn flere oppskrifter på www.mollerens.no

Detaljer

Mai 2011 # 3. God sommer med SALMA

Mai 2011 # 3. God sommer med SALMA Mai 2011 # 3 God sommer med SALMA 600 g SALMA Ponzusaus 1 dl ponzu saus (fåes på asiatiske butikker) ½ dl Kikkoman soyasaus 2 ts sukker ½ lime, presset 2 vårløk, finhakket 2 ts fersk ingefær, finhakket

Detaljer

Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter

Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter Tradisjonell skreimølje ca. 1 kg fersk skrei/torsk i skiver 1 dl salt 2 l vann hel svart pepper Rogn 1 rogn av skrei/torsk, ca. 400 g 1 l vann 2 ss salt Lever ca.

Detaljer

Kyllingfilet med råkost Onsdag

Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost er både sunt og svært raskt å tilberede. Middagen er ferdig servert på et kvarter INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss flytende margarin til steking

Detaljer

REKER 7 VELSMAKENDE RETTER

REKER 7 VELSMAKENDE RETTER REKER 7 VELSMAKENDE RETTER REKECOCKTAIL MED NY VRI REKER 2 skiver loff 2 hjertesalat ½ agurk mango 4 ss majones 2 ss soyasaus lime De norske rekene vokser opp dypt nede i kaldt, klart vann. Det er det

Detaljer

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt INGREDIENT LIST 400 g reker, uten skall 4 dl vann 1 terning grønnsaksbuljong 1 ss olje 4 dl couscous 2 fedd hvitløk 2 stk paprika, rød 1 ss olje 125

Detaljer

Oppskrifter fra "Barnas kjøkken"

Oppskrifter fra Barnas kjøkken Oppskrifter fra "Barnas kjøkken" Mandag 10. oktober 2016 Vi har fått maten på Høstidyll 2016 sponset av God Fisk. Det er mange fine matoppskrifter på www.godfisk.no. Lakseburger i brød Lakseburger 400

Detaljer

Skap påskestemning med sild!

Skap påskestemning med sild! Skap påskestemning med sild! Koriander og ingefærsild 5 eddikmarinerte sildefileter 4 dl vann 3,5 dl sukker 2 dl eddik, 7 % 1 rødløk i skiver 50 g frisk ingefær 1 ss korianderfrø 1 bunt frisk koriander

Detaljer

Salater fra Montebello

Salater fra Montebello Salater fra Montebello Grønn linsesalat 6 dl grønne linser 1 ½ pakke med ruccula 6 stenger stangselleri 300 g feta i tern 6 ss ristet pinjekjerner 9 ss hvitvinseddik Litt salt Litt chilisaus 9 ss olje

Detaljer

NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over

NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over La deg inspirere med NORSK ØRRET Introduksjon Hvordan tilberede Norsk ørret vokser opp i de kalde, klare norske fjordene, hvor saltvann møter friskt smeltevann

Detaljer

Oppskrifter på garantert gode pølser

Oppskrifter på garantert gode pølser Det er mye kjøtt i de beste pølsene Foto: H2W, Dreyer/Hensley Styling: Nina Sjøen, Paul Løwe Oppskrifter på garantert gode pølser www.gilde.no Garantert gode pølser De beste pølsene er de som er garantert

Detaljer

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 stk gulrot 1 stk grønn squash Ostesaus: 2 ss smør 4 ss hvetemel ca. 6 dl melk ca. 2 dl revet hvitost 4 ss hakket frisk basilikum

Detaljer

Grønnsaksuppe Onsdag. Per porsjon: 165 kcal En god suppe som varmer når høsten kommer og det begynner å bli kaldt. Sunn og god.

Grønnsaksuppe Onsdag. Per porsjon: 165 kcal En god suppe som varmer når høsten kommer og det begynner å bli kaldt. Sunn og god. Grønnsaksuppe Onsdag Per porsjon: 165 kcal En god suppe som varmer når høsten kommer og det begynner å bli kaldt. Sunn og god. Grønnsaksuppe 100 g byggryn, tørre 250 g gulrot 250 g kålrot 2 stk løk 1 stk

Detaljer

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager Enkle og supergode oppskrifter På tur Friluftseminar for barnehager Tirsdag 29. april 2014 Hovedretter Pizza italian style - oppskrift for to pizzaer, beregn èn pizza til ca. 6 barn Pizzabunner, to stk:

Detaljer

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på 2 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss margarin til

Detaljer

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14)

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) ENKEL 20 40 MIN Ris kokt i kokosmelk får en deilig, eksotisk smak som passer godt til kylling. Stekt ananas med kokos setter prikken over i-en. 4 Porsjoner

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER ET HAV AV MULIGHETER meny Marinert laks à la Gastronomisk Institutt 500 g laksefilet Marinade 500 g sukker 490 g salt 1dl sake Pepperblanding 30 g sort helpepper 20 g hvit helpepper ristes i varm panne

Detaljer

Dressinger og dipp. Guacamole

Dressinger og dipp. Guacamole Dressinger og dipp. Guacamole 2 modne avokado 1 tomat 1 lime Litt chili hvis du tørr? Evn litt hvitløk og koriander For å runde smaken kan det være lurt med ¼ ts salt og evt ¼ ts sukker hvis ikke søte

Detaljer

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER 200 g potet i terninger 1 ss olje 1 ss grovhakket løk 4 stk egg 2 ss vann 2 ss bladpersille 1 ss finhakket tørket dill 1 ss hakket tørket gressløk 3 ss

Detaljer

Fiskegryte med grønnsaker

Fiskegryte med grønnsaker Fiskegryte med grønnsaker 4 porsjoner 20-40 min Enkelt 400 g torskefilet, uten skinn og bein 1 stk vårløk 2 stk gulrot 2 skiver kålrot 4 stk potet 2 dl vann 1 ss hvetemel 2 dl melk 0,5 terning fiskebuljong

Detaljer

4 PORSJONER. INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet, à 120 g 1 2 ts salt 1 2 ts pepper 2 ss margarin til steking

4 PORSJONER. INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet, à 120 g 1 2 ts salt 1 2 ts pepper 2 ss margarin til steking Kyllingfilet med rotgrønnsaker og fetaost Onsdag 20 40 MIN Saftig, norsk kyllingfilet på sitt beste, servert med salat av gode rotgrønnsaker. Det slår aldri 4 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet,

Detaljer

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 600 g torskefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts pepper 1 stk egg 2 ss melk 1 dl griljermel 3 ss margarin, flytende Potetmos 5 stk potet

Detaljer

Grønn wok med cashewnøtter Onsdag

Grønn wok med cashewnøtter Onsdag Grønn wok med cashewnøtter Onsdag Ingredienser: 2 4 personer 1 liten/mellomstor brokkoli 100 g aspargesbønner 100 g renset grønnkål 50 g grovhakkede cashewnøtter 1 rød chili, renset for frø og finstrimlet

Detaljer

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over MIDDELS 30 MIN. B L O M K Å L O G A S PA R G E S S A L AT M E D K R U T O N G E R O G BAC O N 100 g bacon i strimler/biter 1 blomkål - i små buketter 6 grønne asparges skrelt og delt i staver 6 reddiker

Detaljer

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM Friske fristelser i NORGE Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com! E G R O N V A K A EN SM lv Norge som Spesialiteter fra du kan lage se HVAM LIER SØR VESTBY HOLMESTRAND RYGGE ØST/VEST

Detaljer

SMAKFULLE oppskrifter MED PHILADELPHIA LIGHT

SMAKFULLE oppskrifter MED PHILADELPHIA LIGHT SMAKFULLE oppskrifter MED PHILADELPHIA LIGHT HVITLØK & Urter Philadelphia elsker all mat sk pp riftene er 10 ti l O P o rsjone r Philadelphia er en mild kremost som passer til både varm og kald mat. Den

Detaljer

Grønnsakssuppe Onsdag

Grønnsakssuppe Onsdag Grønnsakssuppe Onsdag Denne enkle, men veldig gode suppen lager du på 1 2 3. En hverdagsoppskrift både barn og voksne setter pris på. Vanskelig? Enkel Tid 20 min TIPS: Suppen er like god uten pølser, dersom

Detaljer

Tid for skrei. 7 inspirerende oppskrifter

Tid for skrei. 7 inspirerende oppskrifter Tid for skrei 7 inspirerende oppskrifter Skreien er her! TIPS Ha gjerne litt eddik i kokevannet til skreien, da blir den ekstra skinnende hvit, ca. 1 ss pr. liter vann. Noen har også litt eddik, og kanskje

Detaljer

Skap julestemning med sild. Det trenger ikke være så vanskelig å lage sild til jul. Det er lov å jukse litt

Skap julestemning med sild. Det trenger ikke være så vanskelig å lage sild til jul. Det er lov å jukse litt Skap julestemning med sild Det trenger ikke være så vanskelig å lage sild til jul. Det er lov å jukse litt Sild er en glemt skatt med utallige muligheter, det er bare å bruke fantasien! Alt du trenger

Detaljer

DU TRENGER: PINNEKJØTT, KÅLROT, GULROT, POTET, VANN, SALT, PEPPER, KREMFLØTE, SMØR, VOSSAKORV OG PINNER

DU TRENGER: PINNEKJØTT, KÅLROT, GULROT, POTET, VANN, SALT, PEPPER, KREMFLØTE, SMØR, VOSSAKORV OG PINNER Ukesmeny - uke 52 Julaften Onsdag Deres tradisjonsrike julemiddag Pinnekjøtt Torsdag Pinnekjøtt med rotmos OVER 60 MIN 5 PORSJONER INGREDIENSER 2 kg pinnekjøtt, gjerne mer til et sultent lag! ROTMOS: 11

Detaljer

Serveringstips: Server gjerne med et utvalg av sterke eller majonesbaserte sauser. Gir en og aroma og smaker perfekt til fisken.

Serveringstips: Server gjerne med et utvalg av sterke eller majonesbaserte sauser. Gir en og aroma og smaker perfekt til fisken. 1 Til 10 porsjoner trenger du: 4 Findus mango, halve ½ kg. Findus Gulrot Duo, strimlet 4 rødløk 1 bunt vårløk 3 SS. Findus Chili hakket 3 laurbærblad 1 liter vann 300 g sukker 300 g eddik Fremgangsmåte:

Detaljer

Makrell. enkle retter med en smak av sommer

Makrell. enkle retter med en smak av sommer Makrell enkle retter med en smak av sommer Grillet lettgravet makrell Lyse sommernetter, blikkstille hav og gode venners lag har en smak, og det er smaken av grillet makrell. Makrellen tilbringer vinteren

Detaljer

Chevre. Norsk Chevre frå Haukeli

Chevre. Norsk Chevre frå Haukeli Chevre Norsk Chevre frå Haukeli Norsk Chevre frå Haukeli er laget av geitemelk fra Haukeli og finnes i to varianter; naturell og hvitmugg. Chevre frå Haukeli naturell er en kremost som har en frisk, syrlig

Detaljer

Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag

Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag Kyllingwok med fullkornsnudler 600 g kyllingfilet 1 ss olje 1/2 ts salt 1/2 ts pepper 1 stk løk 2 stk gulrot 1/2 stk brokkoli 200 g hodekål 1 pk frisk babymais 1 stk

Detaljer

Julemiddager som imponerer. uten stress

Julemiddager som imponerer. uten stress Julemiddager som imponerer uten stress Julelaks med pepperrotkrem og frisk salat Tid til å være sammen Alle middager trenger ikke være så vanskelige. Du får en perfekt laks i stekeovnen, en delikat rett

Detaljer

Wok med økologisk kjekjøtt

Wok med økologisk kjekjøtt Wok med økologisk kjekjøtt 600g økologisk kjekjøtt 50g økologisk rød paprika 100g økologisk brokkoli 100g økologiske gulrøtter 100g økologisk purre eventuelt 4 vårløker 1 økologisk rødløk 3ss rapsolje

Detaljer

ekte italiensk kjærlighet

ekte italiensk kjærlighet Gi hverdagen et lite dryss av ekte italiensk kjærlighet Den italienske kjærligheten. Du kjenner den når du lar en bit Reggiano smelte på tungen. Gjennom flere års lagring modnes osten og smaken kan fortone

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Fisk fra nord og sør

Geitmyra juniorkokk Fisk fra nord og sør Geitmyra juniorkokk Fisk fra nord og sør Et kurs ved Geitmyra matkultursenter for barn med Mai Linn Muskaug Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater CEVICHE Ceviche er en rett fra Sør-

Detaljer

UT OG SPISE 7 ENKLE SJØMATRETTER PÅ TUR. 7 enkle sjømatretter på tur

UT OG SPISE 7 ENKLE SJØMATRETTER PÅ TUR. 7 enkle sjømatretter på tur UT OG SPISE 7 ENKLE SJØMATRETTER PÅ TUR 7 enkle sjømatretter på tur Ut på tur med sjømat i sekken Maten er halve turen om turen er lang eller kort. Med sin korte tilberedningstid er fisk og annen sjømat

Detaljer

ORIGINALMENY / 3 DAGER

ORIGINALMENY / 3 DAGER Foto: Stian Broch Tips! Har du ikke en stekepanne som rommer alt sammen? Legg bacon- og grønnsaksblandingen i en ildfast form, hell eggeblandingen over og fordel tomater på toppen. Bak i ovn ved 150 grader.

Detaljer

Sett god smak på sommermaten!

Sett god smak på sommermaten! Sett god smak på sommermaten! Smaken av sommer Sommermaten skal være enkel og rask å lage, og god å spise. Nøkkelen er gode smaksettere som kan anvendes på en enkel måte med et godt resultat. Black Boy

Detaljer

Oppskrifter. til inspirasjon

Oppskrifter. til inspirasjon Oppskrifter til inspirasjon Stekt steinbit i rømmesaus med mandeldryss og grønn festblanding 30 minutter Til 3 porsjoner 600 g Fiskemannen Steinbitfilet 6 ss rømme 30 g mandler 500 g grønn festblanding

Detaljer

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK OPPSKRIFTERPÅTØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK Accomodata En av de mest tradisjonsrike rettene fra Liguriaområdet, Genova. Dette er en gryterett på tørrfisk. Basert på 4 porsjoner 600 gram tørrfisk utvannet

Detaljer

Oppskrifter. Lag knekkebrød med Fedon Musli. og sunne pastaretter med Fedon Fusilli

Oppskrifter. Lag knekkebrød med Fedon Musli. og sunne pastaretter med Fedon Fusilli Oppskrifter Lag knekkebrød med Fedon Musli og sunne pastaretter med Fedon Fusilli Knekkebrød med Fedon Musli 1 pose Fedon musli 3 ss mandler (kan droppes) 1 ts salt 1 ss økologisk kokosfett (kan droppes)

Detaljer

Ølbrasiert Lammeskank

Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert lammeskank 2 ss olivenolje 4 stk Gilde Polarlam lammeskank 1 stk hakket løk 1 stk stilkselleri (stangselleri) 2 finhakket hvitløksfedd 3 dl øl (alkoholfritt kan godt brukes)

Detaljer

Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur

Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur 2 dl Nutridrink Protein aprikos 1 dl kremfløte 1 ss konsentrert skalldyrkraft 2 ss tomatpuré 1 ts sambal oelek 2 ts konsentrert sitronsaft på flaske eller fra fersk

Detaljer

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins)

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins) Muffins med hvit sjokolade og mais (ca. 9-10 muffins) 75 g smør 75 g sukker 2 egg 1 dl yoghurt, f.eks. gresk yoghurt Revet appelsinskall fra 1 appelsin (godt vasket) 180 g hvetemel 1½ ts bakepulver 50

Detaljer

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt INGREDIENT LIST 800 g torskefilet, uten skinn og bein 1 dl salt, grovt 400 g farfalle pasta Saus 1 stk fennikel, frisk 1 stk løk 1 stk sjalottløk

Detaljer

V Å R R U E R. Tips og ideer. Prøv vår nye Tex Mex rull fra Daloon! www.marexim.no

V Å R R U E R. Tips og ideer. Prøv vår nye Tex Mex rull fra Daloon! www.marexim.no Tips og ideer V Å R R U LL E R Prøv vår nye Tex Mex rull fra Daloon! Ønsker du å spise sunt og samtidig ha maten raskt ferdig? Daloon vårruller er enkle å tilbedrede, smakfulle og innbydende. Fyllt med

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 17-24 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 17. OVNSBAKT PASTA MED VEGETARFARSE, GRESSKAR OG CHÈVRE 175 g farse fra Hälsans Kök 750 g gresskar, i terninger Olivenolje salt, pepper 300 g rigatoni eller penne-pasta

Detaljer

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE En god suppe skal tilberedes med stor tålmodighet. Men ikke tilfeldigvis din.

Detaljer

TØRRFISK. Scann koden for å se produksjon av tørrfisk ved Glea

TØRRFISK. Scann koden for å se produksjon av tørrfisk ved Glea OPPSKRIFTER MED TØRRFISK Tørrfisk er en kulinarisk skatt som bare kan fremstilles ett eneste sted i verden; i Nord-Norge på ettervinteren. I Norge har tørrfisken vært en del av vår matkultur både til hverdags

Detaljer

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Hot og godt! Dette er fjerde del i en kursrekke over fire kvelder om ulike matlagingsteknikker. Oppskriftene finner du også i oppskriftbasen vår. De andre kursene i rekken

Detaljer

Smak & Eleganse. oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus

Smak & Eleganse. oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus Smak & Eleganse oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus Kyllinglår med ris og ratatuolli 10 stk kyllinglår TORO Parboild Ris 65 g TORO kyllingsjysaus pastøs 1 l vann olivenolje 1 stk squash 1 stk aubergine

Detaljer

Mer inspirasjon og flere oppskrifter finner du på www.oldelpaso.no

Mer inspirasjon og flere oppskrifter finner du på www.oldelpaso.no Det meksikanske kjøkkenet innbyr til en oppdagelsesreise. Hva er egentlig forskjellen mellom en fajita og en burrito? Hvordan lager man en quesadilla og, fremfor alt, hvordan uttaler man det? Med denne

Detaljer

2 blomkålhoder Vann 3 dl Fløte Kyllingbuljongterning 1-2 fedd hvitløk finhakket løk (gjerne charlottløk) Smør Hakket vårløk Salt og pepper

2 blomkålhoder Vann 3 dl Fløte Kyllingbuljongterning 1-2 fedd hvitløk finhakket løk (gjerne charlottløk) Smør Hakket vårløk Salt og pepper Blomkålsuppe 2 blomkålhoder Vann 3 dl Fløte Kyllingbuljongterning 1-2 fedd hvitløk finhakket løk (gjerne charlottløk) Smør Hakket vårløk Salt og pepper Onsdag Sånn gjør du det: 1. Stek hakket løk og hvitløk

Detaljer

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage Oppskriftshefte Internasjonal mat Kjøttdeig med grønnsaker (dobbel porsjon) 1 kg kjøttdeig 4 gulrøtter 1 purreløk 4 paprika (forskjellige farger) 1 stk løk 1

Detaljer

Delikatesser fra havet

Delikatesser fra havet Delikatesser fra havet Delikatesser fra havet Brødr. Remø AS er en tradisjonsrik fiskeforedlingsbedrift, som gjennom tre generasjoner har sørget for festmat på mangt ett middagsbord, både i Norge og i

Detaljer

STEKT FLESK MED DUPPE EKSPRESSMENY. og rotmos. Poteter: Flesk: BASISVARER: Salt, pepper, solsikke-/rapsolje, smør.

STEKT FLESK MED DUPPE EKSPRESSMENY. og rotmos. Poteter: Flesk: BASISVARER: Salt, pepper, solsikke-/rapsolje, smør. Tips: Hell av stekfettet mellom hver gang du steker. Husk å ta vare på fettet, det skal i den hvite sausen. Om du har mulighet, kan du bruke to stekepanner samtidig, da går det raskere. Middels STEKT FLESK

Detaljer

Inspirasjon til Bra Mat. for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS

Inspirasjon til Bra Mat. for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS Inspirasjon til Bra Mat for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS INNHOLD Bakt laks med soya, ingefær og chili Bakt torsk med soya, ingefær og chili Ratatouille Rotmos Byggris Salat Havre- og

Detaljer

FISK OG SKALLDYR INNHOLD. 8 RETTER MED Forbrukertips Anretningstips

FISK OG SKALLDYR INNHOLD. 8 RETTER MED Forbrukertips Anretningstips FISK OG SKALLDYR INNHOLD 8 RETTER MED Forbrukertips Anretningstips Rieber & Søn food service er HOVEDSAMARBEIDSPARTNER til Norges Kokkemesteres Landsforening Norges Kokkemesteres Landsforening har valgt

Detaljer

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Oppskriftshefte for PoppOpp restauranten 1/11 2010 Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Aperitiff: Syrlig blå smoothie Oppskriften gir ca 10 glass Ingredienser: 2 dl eple juice

Detaljer

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Taco på norsk! Dette er første del i en kursrekke over fire kvelder om ulike matlagingsteknikker. Oppskriftene finner du også i oppskriftbasen vår. De andre kursene i rekken

Detaljer

Oppskrifter Juletapas

Oppskrifter Juletapas Oppskrifter Juletapas Laksecarpaccio Denne oppskriften er beregnet for fire personer. INGREDIENSER: 400 g laksefilet uten skinn og bein, salma e.l. 3 cm ingefærrot 1 fedd hvitløk 1 stk lime soyasaus god

Detaljer

Kantinesprell Oppskriftshefte for videregående skole

Kantinesprell Oppskriftshefte for videregående skole Kanti nesprelll Oppskriftshefte for videregående skole Innhold Kalde retter Grove bagetter med laksefilet og chili, mango & karrimajones... 3 Wraps med røkelaks... 4 Grove bagetter med reker og karrimajones...

Detaljer