Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste"

Transkript

1 Legemiddelindustriforeningen Legemidler og helsetjeneste 26

2 Liten vekst i legemiddelomsetningen Omsetningen av legemidler var på 16, 1 milliarder kroner i AUP (apotekenes utsalgspris) i 25. Fra 24 til 25 økte om setningen av legemidler reelt med 15 millioner kroner. Dette tilsvarer en realøkning på,9 prosent, og er en svært lav vekst. I gjennomsnitt har realveksten fra 2 til 25 vært 5,4 prosent. Mill. kr Legemiddelsalg i Norge, 25-kroner Målt i AIP (apotekenes innkjøpspris) var omsetningen av lege midler i 25 på 1,4 milliarder kroner Tall i faste 25-kroner Innføring av trinnpris, patentutløp på flere originallegemidler og innføring av ordningen med såkalt foretrukket legemiddel i kolesterolbehandlingen er blant faktorer som kan forklare den lave omsetningsveksten i 25. I tillegg har omsetningen av Cox-2-hemmerne falt mye.,3 prosent realvekst pr. innbygger Legemiddelomsetningen pr innbygger i Norge var i 25 på 3495 kroner. Av denne summen betaler myndighetene i overkant av to tredeler. Realveksten pr innbygger var i 25 på,3 prosent. Legemidler mot lidelser i sentralnervesystemet det vil blant annet si ulike psykiske lidelser, demens og migrene representerer nær 2 prosent av den totale legemiddelomsetningen i Norge. Legemidler mot hjerte- og karlidelser står for mellom 15 og 16 prosent av omsetningen. Kr per innbygger Legemiddelsalg per innbygger i Norge, 25-kroner Tall i faste 25-kroner Vekst i DDD-omsetning Omsetningen av legemidler målt i definerte døgndoser (DDD) vokste med 4,5 prosent i 25, dette var likevel en nedgang fra veksten året før. Fra 1999 til 25 har omsetningsveksten i DDD variert mellom 8, prosent og 3,4 prosent. Omsetningsvekst i volum og verdi 12 % 1 % Omsetningsvekst 8 % 6 % 4 % 2 % % Vekst i DDD Omsetningsvekst i prosent, faste 25-kroner 2

3 Legemidler og helsetjenesten Legemidlene med høyest omsetning Legemidler mot høyt kolesterol, revmatisme og astma dominerer oversikten over legemidler med høyest omsetning i kroner i 25. Et preparat mot leddgikt hadde den største omsetningsveksten i 25. Kun ett av de 25 mest omsatte legemidlene i 25 er reseptfritt. Målt i volum (DDD) er bildet annerledes. Her er det et reseptfritt legemiddel mot tannråte som dominerer, foran legemidler til forebygging av blodpropp og høyt kolesterol. De 1 mest omsatte legemidlene i definerte døgndoser (DDD) Legemiddel DDD pr 1 innbyggere pr døgn Hovedindikasjon Flux 67 Tannråte Albyl-E 61 Forebygging av blodpropp Lipitor 61 Høyt kolesterol Levonova 33 Prevensjon Nycoplus C-Vitamin 33 Vitaminmangel Selo-Zok 22 Høyt blodtrykk Triatec 21 Høyt blodtrykk Levaxin 21 Lavt stoffskifte Imovane 18 Søvnvansker Simvastatin Ratiopharm 17 Høyt kolesterol Sum 354 Total omsetning DDD 1462 Lavt legemiddelforbruk Tall fra 25 Når det gjelder legemiddelforbruk (DDD) ligger Norge nest lavest i Norden. Ulikhetene i legemiddelforbruk mellom de nordiske landene kan påvirkes av ulike terapitradisjoner, omfang og innretning av offentlige reguleringer og finansieringsordninger, samt kulturelle og demografiske trekk. Målt i AIP (Apotekenes innkjøpspris) har Norge det laveste legemiddelsalget i Norden pr. innbygger. Omsetningsveksten i Norge er også lavere enn i våre naboland. Mens den gjennomsnittlige veksten i Norden i 25 var på 5,2 prosent, var Norges vekst på 1,8 prosent. Danmark, Finland og Tyskland er de europeiske landene med høyest vekst i legemiddelomsetningen. Disse har en vekst i omsetningen på sju prosent eller høyere. DDD pr 1 innbyggere pr døgn Legemiddelforbruk (DDD) i Norden Norge Sverige Finland Danmark 25 Omsetningsvekst Omsetningsutvikling for legemidler i Norden 9 % 8,1 % 8 % 7 % 6,8 % 6 % 5,2 % 5 % 4,2 % 4 % 3 % 2 % 1,8 % 1 % % Gj.snittlig Danmark Finland Sverige Norge for Norden Vekst ut fra omsetningstall i AIP og Euro 3

4 9,1 milliard til legemidler på blå resept I Norge refunderer folketrygden det meste av utgiftene til legemidler for pasienter med kronisk sykdom. Målsetningen med denne refusjonsordningen (blåreseptordningen) er å sikre befolkningen lik adgang til effektive og sikre legemidler uavhengig av inntekt og bosted. I 24 sto trygdens utgifter til blå resept for 57 prosent av de totale legemiddelutgiftene. En prognose for 25 viser at Folketrygden vil refundere legemidler for i underkant av 9,1 milliarder, en nedgang fra 9,4 milliarder fra årets før. For 26 er prognosen på 8,4 milliarder kroner. Egenandelstaket, dvs pasientenes utgifter til legebesøk og medisiner på blå resept i løpet av et kalenderår, var i 25 på kroner. Offentlige utgifter til legemidler på blå resept Mill. kr Tall for 25 og 26 er prognoser Tall i mill. 25-kroner 7 prosent av legemidlene dekkes av det offentlige Det offentlige dekker også utgifter til medisiner på sykehus og sykehjem. Sammen med folketrygdens utgifter, dekker det offentlige ca 7 prosent av legemiddelkostnadene. Den private andelen av legemiddelkostnadene fordeler seg mellom utgifter til pasientegenandel, samt utgifter til legemidler på hvit resept og reseptfrie legemidler. Finansiering av legemiddelforbruket Kroner Offentlige utgifter til legemidler pr innbygger Offentlige utgifter til legemidler pr innbygger Tall i 24-kroner Reseptpliktig (hvit-resept) 11,9 % Sykehus 11,7 % Annet offentlig Reseptfrie legemidler 11,6 % Pasientegenandel 6, % Rikstrygdeverket (blå resept) 57,1 % bidrag til hvit-resept 1,7 % Tall fra 24 De offentlige utgiftene til legemidler pr. innbygger var i 24 på 2 48 kroner, mot året før. Den prosentvise utgiftsdekningen har økt fra 64 prosent i 199 til 7,2 prosent i 24. Økningen har vært liten de siste årene. 4

5 Legemidler og helsetjenesten Daglige kostnader for behandling med legemidler Hvor mye koster det å behandle en pasient for vanlige lidelser og tilstander med legemidler? Som tabellen viser, varierer tallene for hver enkelte sykdom fordi det avhenger av hvilken terapi som velges for den enkelte pasient. Kostnadsanslagene baserer seg på normal bruk av de mest benyttede legemidlene innenfor hver sykdomsgruppe. Tallene inkluderer både offentlige og private kostnader. Pasientenes utgifter til legemidler I underkant av en tredjedel av legemiddelutgiftene blir betalt av pasientene. Dette er reseptfrie legemidler, legemidler på resept som ikke refunderes av folketrygden og egenandeler på medisiner på blå resept. Daglige kostnader for bruk av legemidler Kostnader pr pasient Hovedindikasjon pr dag (kr) Høyt kolesterol 2-17 Høyt blodtrykk 1-11 Forebygging av blodpropp <1 Astma 1-16 Allergi 1-4 Depresjon 3-7 Leddgikt/slitasjegikt 2-1 Diabetes (insulin) 1-18 Diabetes (tabletter) 1-13 Magesår og reflukssykdom 2-14 Forbrukerens utgifter til legemidler i forhold til andre utgifter Matvarer Kjøp av bil Restauranttjenester Personlig pleie Alkoholholdige drikkevarer I årene brukte norske forbrukere i gjennomsnitt 1 3 kroner på legemidler hvert år. Disse tallene fremkommer i Statistisk Sentralbyrås forbruksundersøkelse, og viser Tobakk Aviser og tidsskrifter Legemidler Blomster og hage Kroner pr innbygger hvor mye en gjennomsnittsforbruker i Norge brukte på ulike varer og tjenester. Klær Gjennomsnittlige årlige tall Full merverdiavgift på legemidler I 25 hadde Norge 25 prosent merverdiavgift Mva på legemidler og andre varer og tjenester i Europa MVA på legemidler % (mva) på lege- midler, og var ett av få land i Europa som fortsatt krever full mva både på reseptpliktige og reseptfrie legemidler. Verken i Sverige eller Storbritannia betales mva for reseptpliktige legemidler, mens man i Finland og Nederland har lavere mva på reseptpliktige Land Danmark Norge Tyskland Italia Finland Nederland Spania Frankrike* Sverige Storbritannia** Standard MVA % 25, 25, 16, 2, 22, 19, 16, 19,6 25, 17,5 Reseptpliktige 25, 25, 16, 1, 8, 6, 4, 2,1-5,5,, Reseptfrie 25, 25, 16, 1, 8, 6, 4, 2,1-5,5 25, 17,5 MVA på matvarer % 25, 11, 7, 4,-1, 17, 6, 4,-7, 5,5 12,,-17,5 legemidler enn Data pr 25 * Frankrike: blåresept 2,1%, hvitresept 5,5% på andre varer og ** Storbritannia: 17,5% mva. på legemidler kjøpt av sykehus tjenester. 5

6 Lavere priser Det er myndighetene som fastsetter prisene på reseptpliktige legemidler i Norge. Myndighetene fastsetter også apotekenes maksimale avanse. Prisene på reseptfrie legemidler er blitt bestemt av markedet siden Siden 1999 har prisene på legemidler inn til apotek vist en synkende tendens. Den siste syvårsperioden har legemiddelprisene i gjennomsnitt sunket med 1,8 prosent, mens konsumprisindeksen har hatt en gjennomsnittlig årlig økning på 1,8 prosent. Dette indikerer en gjennoms nittlig årlig prisreduksjon på legemidler med 3,6 prosent Prisendring Prisendring på legemidler og generell prisvekst 4 % 3 % 3, % 2,3 % 2,5 % 2 % 1 % % -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % -6 % ,2 % 21-2, % 23 Konsumprisindeksen -5,3 % 24,4 %,2 % Legemidler 25 1,6 % -2,3 % Lave priser i europeisk sammenheng Legemiddelprisene i Norge er lave i europeisk sammenheng. Av de 16 europeiske landene som er med i denne under søkelsen, er det bare Hellas som har lavere priser på medisiner enn Norge. Prisundersøkelsen, gjennomført av LMI i samarbeid med medlemsbedriftene, er basert på 3 av de mestselgende enkeltlegemidlene i Norge. Disse representerer i underkant av 4 prosent av omsetningen. Indeks, Norge=1 Internasjonal prisindeks for legemidler Hellas Norge Spania Italia Belga Frankrike Sverige Østerrike Portugal Tyskland Danmark Finland Nederland Storbritannia Irland Sveits 146 Tall fra mars 24 Bruk av generika Etter at et originalpreparat er gått av patent, er det åpent for andre produsenter å fremstille og selge kopipreparater (generika) som inneholder samme virkestoff som originalpreparatet. Generikas andel av totalmarkedet Det er store forskjeller på markedsandelen for generika i Europa. I 23 var generikas andel av det totale markedet i Norge 12,4 prosent. Bruken av generika i Norge har vokst fra 23 til 25. Tyskland 25,6 % Kopipreparatenes andel av det samlede generiske markedet i Norge var i 25 på 3,5 prosent, målt i verdi og 54,2 prosent målt i volum (DDD). Danmark Storbritannia Norge Sverige Hellas Østerrike Frankrike Sveits Spania 5,4 % 4,8 % 4,3 % 16,3 % 12,6 % 12,4 % 9,7 % 9,7 % 8,4 % Data fra 23 % 5 % 1 % 15 % 2 % 25 % 3 % Markedsandel 6

7 Legemidler og helsetjenesten Legemiddelutgiftenes andel av helseutgiftene Det offentliges utgifter til legemidler utgjør en relativt liten andel av utgiftene til forebygging og behandling av sykdom. Legemidler utgjorde i 24 i underkant av åtte prosent av de offentlige helseutgiftene i Norge. Størsteparten av de offentliges helseutgifter er relatert til andre innsatsfaktorer enn legemidler, først og fremst lønnsutgifter. De offentliges utgifter til legemidler som andel av brutto nasjonalprodukt har vært konstant de siste årene, og ligger på,6 prosent. Dette er nest lavest i OECD. 3,9 prosent av folketrygdens samlede utgifter benyttes til refusjon av legemidler. Offentlige legemiddelutgifter i prosent av offentlige helseutgifter Andel 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 6,9 % 8,1 % 7,6 % 7,7 % 7,9 % 93,1 % 91,9 % 92,4 % % 92,3 % 92,1 % Offentlige legemiddelutgifter Andre off. helseutgifter 24 Legemidler i helse institusjoner Utgiftsandelen til legemidler i helse institusjoner er gjennomgående lav, og har holdt seg stabil de siste årene. I 23 brukte helseinstitusjonene 2,8 prosent av sitt samlede budsjett på legemidler. Legemiddlutgifter som andel av samlede driftsutgifter i helseinstitusjoner i Norge Prosentvis utgiftsandel legemidler 4, % 3,5 % 3,5 % 3, % 3, % 2,8 % 2,8 % 2,6 % 2,6 % 2,5 % 2, % 1,5 % 1, %,5 %, % Høyere legemiddelandel i mange europeiske land Legemidlenes andel av de samlede helseutgiftene (offentlige og private), er lavere i Norge enn i resten av Europa. L egemidlenes andel av utgifter til helseformål har vært stabil siden I 22 var utgiftsandelen til legemidler i Norge 9,5 prosent, mens gjennomsnittet i Europa var 15,1 prosent. Legemiddelutgifter som andel av helseutgifter i Europa Legemidler 15,1 % Andre helseutgifter 44,5 % Sykehus 4,4 % Data fra 22 7

8 Flere virkestoffer I 25 var det virkestoffer med markedsføringstillatelse i Norge. 25 nye virkestoffer kom i løpet av året. Et virkestoff er den kjemiske eller biologiske forbindelsen som gir den medisinske effekten i et ferdigfremstilt legemiddel. Flere virkestoffer gir dermed flere muligheter i behandling av pasienter. Antall virkestoffer med norsk markedsføringstillatelse Virkestoffer Å 25 Lavere omsetningsandel for nye innovative legemidler Med nye innovative legemidler menes her legemidler med nye virkestoffer som er introdusert på markedet i de siste fem år. For 25 vil det dermed gjelde årene Nye innovative legemidlers andel av totalmarkedet Andel 1 % 8 % 6 % 4 % 19,2 % 15,6 % 9,8 % 8,8 % 84,4 % 9,2 % 2 % Forskning og utvikling i Norge Legemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling i Norge var på 832 millioner kroner i 24. Dette er lavere enn i 23, og på nivå med 22. Industrien er en vesentlig bidragsyter til medisinsk forskning og utvikling her i landet. Norge ligger likevel langt etter våre naboland Sverige, Finland og Danmark. I løpet av 24 pågikk det 233 kliniske studier i regi av industrien i Norge. Nesten 17 pasienter deltok i disse studiene. % Innovative legemidler Øvrige legemidler Legemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling Mill. kr Kostnader ved å få frem nye legemidler Det kostet i 2 i gjennomsnitt over 8 millioner US dollar å forske frem, utvikle og få godkjent et nytt legemiddel. Denne prosessen tar i gjennomsnitt 13 år av en patenttid på 2 år. En stadig større andel av forskning og utvikling av nye legemidler skjer i USA, særlig innenfor bioteknologi. Fou-kostnader for et nytt legemiddel Millioner 2-US$ Å

9 Legemidler og helsetjenesten Nesten 2 prosent reseptfritt De reseptfrie legemidlenes andel av totalmarkedet målt i definerte døgndoser (DDD) har vært relativ stabil de siste årene, og utgjorde 19,1 prosent i 25. I 25 sto omsetningen av reseptfrie legemidler for 11,4 prosent av den totale legemiddelomsetningen (AUP). Reseptfrie legemidlers andel av totalmarkedet (DDD) Markedsandel 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % 25,1 % 21,7 % 19,8 % 19,8 % 19,1 % Reseptfrie legemidler lettere tilgjengelig Fra 24 ble det omsatt flere typer reseptfrie legemidler utenom apotek, f.eks i dagligvarebutikkene og på bensinstasjoner. Legemidler mot tett nese har nesten 4 prosent av sin omsetning (DDD) utenfor apotek. Syv firmaer produserer legemidler i Norge Det er i dag syv bedrifter som har lagt legemiddelproduksjon til Norge. Mer enn 6 prosent av alle ansatte i legemiddelindustrien i Norge arbeider i et selskap med produksjon her i landet. De syv firmaene som produserer i Norge eksporterer legemidler til en rekke land. Omsetningsfordeling for reseptfrie legemidler (DDD) Ibuprofen Fenazon-koffein Paracetamol Xylometazolin Antall land Nikotin % 36 % 86 % 14 % 67 % 33 % 62 % 38 % 87 % 13 % % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Andel Andel i apotek Andel utenom apotek Antall mottakerland av norsk produserte legemidler Actavis Alpharma Amersham Health 55 Fresenius Kabi 42 Nycomed Pharma 15 Pronova 45 Weifa 4 6 ansatte i legemiddelfirmaer i Norge Legemiddelindustrien i Norge sysselsatte i underkant av 4 6 personer i 25. De ansatte arbeider innenfor områder som medisinsk forskning, klinisk utprøving, produksjon, registrering, bivirkningsovervåkning, salg og markedsføring. De fleste legemiddelfirmaene som er etablert i Norge er datterbedrifter av utenlandske selskaper. Ansatte Antall ansatte i legemiddel - industrien i Norge

10 En internasjonal bransje Legemiddelindustrien er preget av sterk konkurranse med mange aktører. De 1 største legemiddelfirmaene på det norske markedet står for 57 prosent av omsetningen. 1 største legemiddelfirmaene på det norske markedet Firma Omsetning 25 AIP, mill. kr Andel av totalmarkedet Pfizer A/S , % GlaxoSmithKline AS 89 7,7 % AstraZeneca AS 672 6,4 % MSD (Norge) A/S 532 5,1 % sanofi-aventis 497 4,8 % Farmagon AS* 471 4,5 % Novartis Norge A/S 454 4,4 % Wyeth Norge 449 4,3 % Nycomed Pharma AS 423 4,1 % Schering-Plough A/S 368 3,5 % Sum omsetning 1 største legemiddelfirmaer 5 432, 57, % Sum omsetning alle legemiddelfirmaer 1 442,8 1, % * Parallellimportører LMIs medlemsfirmaer 3M Pharma Abbott Norge AGA Healthcare Alcon Norge AS Allergan AS Amgen Astellas Pharma AstraZeneca Bayer AS Biogen Idec Norway AS Biotec Pharmacon ASA Boehringer Ingelheim Norway KS Bristol-Myers Squibb Norway Ltd Clavis Pharma AS Eli Lilly Norge A.S Ferring Legemidler Fresenius Kabi Norge AS Galderma Nordic AB GE Healthcare AS GlaxoSmithKline H. Lundbeck AS Janssen-Cilag AS LEO Pharma AS MERCK Informasjonskontor MSD (Norge) A/S Mundipharma AS Novartis Norge A/S Novo Nordisk Scandinavia AS Nycomed Pharma AS Organon AS Orion Pharma AS Pfizer A/S Pronova Biocare a.s. Recip Norge Roche Norge AS sanofi-aventis Schering Norge AS Schering-Plough A/S Serono Nordic AB Solvay Pharma AS UCB Pharma AS Weifa AS Wyeth 1

11 Legemidler og helsetjenesten Legemiddelindustriforeningen Legemiddelindustriforeningen (LMI) er en bransjeforening for legemiddelindustrien i Norge, og har 43 medlemsbedrifter. LMIs medlemmer står for 83 prosent av omsetningen på det norske markedet. LMI arbeider med myndighetskontakt, generell profilering av industrien, bransjeservice og kursvirksomhet, utredningsarbeid og produksjon av statistikk. Mer statistikk LMI utgir en omfattende statistisk publikasjon hvert år. Tall og fakta 26 inneholder 9 grafer/figurer/ tabeller, og inneholder også tall for veterinærmedisinske legemidler. Ta kontakt med LMI på hvis du ønsker boken tilsendt. Alle grafer/figurer/tabeller i Tall og fakta 26 finnes også på LMIs nettsted, Nettutgaven inneholder også en engelsk versjon samt fylkesoversikter. Du kan laste ned tabellene i flere formater. Tall og fakta 26 finnes også på CD-rom. Kilder Av plasshensyn har vi ikke oppgitt kilder under hver enkelt figur i denne brosjyren. Vi har benyttet tall fra Statistisk sentralbyrå, Farmastat, Statens legemiddelverk, Rikstrygdeverket, OECD Health Data og andre internasjonale statistikk-kilder. I Tall og fakta 26 vil du finne kildene til hver enkelt tabell. Samfoto / Bjørn Rørslett 11

12 Legemiddelstatistikk finner du på Informasjon om de enkelte legemidlene finner du i eller i Forsidefoto: Samfoto / Bjørn Rørslett Ansvarlig utgiver: Legemiddelindustriforeningen Postboks 734 Sentrum, N-15 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Internett: ISSN X

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustriforeningen Legemidler og helsetjeneste 27 Reell reduksjon i legemiddelomsetningen Omsetningen av legemidler var på 16,4 milliarder kroner i 26 målt i AUP (apotekenes utsalgspris). Fra

Detaljer

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustriforeningen Legemidler og helsetjeneste 2008 Beskjeden vekst i legemiddelsalget Omsetningen av legemidler var på ca 16,9 milliarder kroner i målt i apotekenes utsalgspris (AUP). Justert

Detaljer

Legemiddelindustriforeningen

Legemiddelindustriforeningen Legemiddelindustriforeningen T all og fakta 25 Kortversjon Legemidler og helsetjenesten Tall og fakta 25 kortversjon Omsetningen av legemidler Omsetningen av legemidler fra legemiddelgrossister til apotek

Detaljer

Resultater fra LMIs årlige forsknings og utviklingsundersøkelse 2007

Resultater fra LMIs årlige forsknings og utviklingsundersøkelse 2007 Resultater fra LMIs årlige forsknings og utviklingsundersøkelse 2007 Innledning Legemiddelindustriforeningen, LMI, sender hvert år ut en forespørsel til sine medlemsfirmaer om deres investeringer i forskning

Detaljer

Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske.

Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Kortversjon Tall og fakta 2013 Legemidler og helsetjeneste For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Tall og fakta

Detaljer

Tall og fakta. Kor t versjon. Legemidler og helsetjeneste

Tall og fakta. Kor t versjon. Legemidler og helsetjeneste L e g e m i d d e l i n d u s t r i e n Tall og fakta 2011 Kor t versjon Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2011 Kortversjon Legemiddelindustrien (LMI) i Norge Medisinske fremskritt for bedre helse

Detaljer

LMIs forsknings- og utviklingsundersøkelse 2010. Basert på 2009-tall

LMIs forsknings- og utviklingsundersøkelse 2010. Basert på 2009-tall LMIs forsknings- og utviklingsundersøkelse 21 Basert på 29-tall Innholdsfortegnelse OM LEGEMIDDELINDUSTRIEN (LMI) I NORGE...4 INNLEDNING...5 ANTALL ANSATTE I NORGE...6 FOU-INVESTERINGEN TIL LMIs MEDLEMSBEDRIFTER...7

Detaljer

Legemidler og helsetjeneste

Legemidler og helsetjeneste L e g e m i d d e l i n d u s t r i e n Legemidler og helsetjeneste 2010 Legemiddelindustrien (LMI) Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge, og har 43 medlemsbedrifter.

Detaljer

Legemiddelindustrien. Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste

Legemiddelindustrien. Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustrien Tall og fakta 2010 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2010 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette

Detaljer

Gjengivelse av tekst og tabeller er tillatt ved kildehenvisning.

Gjengivelse av tekst og tabeller er tillatt ved kildehenvisning. Tall og Fakta 2006 (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet. Alle figurer og tabeller er lagt ut på LMIs hjemmside, www.lmi.no.

Detaljer

TALL OG FAKTA 2013 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2013 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2013 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2013 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X

Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n Tall og fakta 2 0 0 8 Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X Tall og Fakta 2008 (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling

Detaljer

Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste

Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Tall og Fakta 2009 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske.

Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Kortversjon all og fakta 2014 egemidler og helsetjeneste For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. all og fakta 2014

Detaljer

Tall og fakta. L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X

Tall og fakta. L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n Tall og fakta 2 0 0 7 Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X Tall og Fakta 2007 (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 214 For 1 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Nesten samtlige nye medisiner

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 2013 For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Nesten samtlige nye medisiner

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 216 For 1 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Nesten samtlige nye medisiner

Detaljer

TALL OG FAKTA 2016 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2016 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2016 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2016 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

TALL OG FAKTA 2012 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2012 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2012 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2012 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

legemiddelmarkedet en kort innføring

legemiddelmarkedet en kort innføring l e g e m i d d e l m a r k e d e t en kort innføring 4 Legemiddelmarkedet INNHOLD 1 INNLEDNING 4 1.1 GENERELT OM LEGEMIDLER 4 Hva er et legemiddel? 4 Hvorfor innvilges nye legemidler patent? 5 Hva skjer

Detaljer

Legemidler og helsetjeneste

Legemidler og helsetjeneste L e g e m i d d e l i n d u s t r i e n Tall og fakta 2011 Legemidler og helsetjeneste 1 Tall og fakta 2011 Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen

Detaljer

Legemidler hvilke effekter gir konkurranse?

Legemidler hvilke effekter gir konkurranse? Legemidler hvilke effekter gir konkurranse? AV: TERJE MELHUUS LINE SAMMENDRAG I Norge blir konkurranse i legemiddelmarkedet regulert gjennom den såkalte trinnprismodellen. Trinnprismodellen ble innført

Detaljer

Er legemidler fortsatt billige i Norge?

Er legemidler fortsatt billige i Norge? Er legemidler fortsatt billige i Norge? Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås og Odd Rune Straume Legemiddeldagen, 6. mai 2010, Oslo www.nhh.no Introduksjon Oppdrag fra Apotekforeningen (oppfølging av tidligere

Detaljer

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Legemidlers andel av helseutgiftene i OECD Legemiddelforbruket (DDD) i Norden Legemiddelforbruket i Norge Offentlige

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 211 Innledning Den internasjonale konkurransen innen medisinsk forskning blir stadig tøffere. I kombinasjon med økte kostnader og mindre tid avsatt til forskning

Detaljer

TALL OG FAKTA 2014 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2014 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2014 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2014 Bedre informasjon = bedre medisinbruk Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling

Detaljer

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør 21. mai 2015 Legemiddelpolitiske mål Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne

Detaljer

TALL OG FAKTA 2015 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2015 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2015 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2015 Bedre informasjon gir bedre medisinbruk Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling

Detaljer

Refusjon og generisk bytte

Refusjon og generisk bytte Refusjon og generisk bytte Steinar Madsen Legemiddelverket Del 1: Legemiddelkostnader Legemiddelkostnader i Norge Milliarder NOK 30,0 25,0 Nye legemidler, nye behandlingsmuligheter 25,3 mrd (+8,9%). 20,0

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i legemiddelforskriften (redusert trinnpris for virkestoffet atorvastatin og heving av bagatellgrensen)

Høringsnotat. Forslag til endringer i legemiddelforskriften (redusert trinnpris for virkestoffet atorvastatin og heving av bagatellgrensen) 1 Høringsnotat Forslag til endringer i legemiddelforskriften (redusert trinnpris for virkestoffet atorvastatin og heving av bagatellgrensen) Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2014 2 Innhold 1. Høringsnotatets

Detaljer

apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2 005 apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår apotek og legemidler 2 0 0 5 Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår i nnhold 006 012 020 026 032

Detaljer

Nycomed - et Takeda-selskap

Nycomed - et Takeda-selskap Nycomed - et Takeda-selskap DET NYE SELSKAPET I TALL Nr >70 Markeder i verden i #1 12 Japans 30% Nycomeds hvor salg av største årlige Takeda er operative reseptbelagte legemidler farmasøytiske selskap

Detaljer

Apotek og legemidler. En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015

Apotek og legemidler. En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015 Apotek og legemidler En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015 Apotek og legemidler Apotekforeningen Februar 2016 Trykk: Konsis Det kan siteres fra heftet, dersom kilden oppgis www.apotekstatistikk.no

Detaljer

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer:

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer: Utkast til forskrift om endring av forskrift 1999-12-22 nr. 159 om legemidler, forskrift 1993-12-21 nr. 1219 om grossistvirksomhet og forskrift 1997-04-18 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter til

Detaljer

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer:

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 1999-12-22 nr. 159 om legemidler, forskrift 1993-12-21 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler og forskrift 1997-04-18 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 212 Last ned denne rapporten i pdf-format Tall og fakta om legemiddelindustrien Du kan laste ned QR-kodeleser gratis i App Store og Android Market Nær 1 %

Detaljer

Høringsnotat Endring av trinnpris for virkestoffet simvastatin

Høringsnotat Endring av trinnpris for virkestoffet simvastatin Høringsnotat Endring av trinnpris for virkestoffet simvastatin 1 Innholdsfortegnelse 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2. Innledning... 3 3. Mål om lavest mulig pris... 4 4. Prisregulering for byttbare

Detaljer

Riktig bruk av legemidler en rapport fra LMI. Adm.direktør Pål Christian Roland, LMI NAFs legemiddeldag, torsdag 11. mai 2006

Riktig bruk av legemidler en rapport fra LMI. Adm.direktør Pål Christian Roland, LMI NAFs legemiddeldag, torsdag 11. mai 2006 Riktig bruk av legemidler en rapport fra LMI Adm.direktør Pål Christian Roland, LMI NAFs legemiddeldag, torsdag 11. mai 2006 Ofte gjentatte påstander om legemiddelbruk 1. Legemiddelutgiftene i Norge er

Detaljer

er en annen enn den som bestemmer legemiddelbruken (legen), som igjen er en annen enn brukeren.

er en annen enn den som bestemmer legemiddelbruken (legen), som igjen er en annen enn brukeren. 30 Apotek og legemidler 2008 Apotek og legemidler 2008 31 2 PrisfasT settelse Som de aller fleste vestlige land regulerer også norske myndigheter prisene på reseptpliktige legemidler. Den viktigste begrunnelsen

Detaljer

LEGEMIDDELINDUSTRIENS SYN PÅ HELSEØKONOMI

LEGEMIDDELINDUSTRIENS SYN PÅ HELSEØKONOMI LEGEMIDDELINDUSTRIENS SYN PÅ HELSEØKONOMI Petter Foss, Leder av helseøkonomiske utvalg i LMI og Head of Market Access Oncology, Norvatis Oslo, 3 mai 2016 Interesse(konflikter) & Disclaimer Leder for LMI

Detaljer

Innst. S. nr. 227. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2008 2009)

Innst. S. nr. 227. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2008 2009) Innst. S. nr. 227 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:7 (2008 2009) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

I dette kapitlet beskrives hvordan prisene på legemidler i Norge blir fastsatt, avhengig av karakteristika for de ulike legemidlene.

I dette kapitlet beskrives hvordan prisene på legemidler i Norge blir fastsatt, avhengig av karakteristika for de ulike legemidlene. 3PRISFASTSETTELSE 3. Prisfastsettelse 3 Som i de aller fleste vestlige land regulerer også norske myndigheter prisene på reseptpliktige legemidler. Den viktigste begrunnelsen for dette er å skjerme samfunnet

Detaljer

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 Arne Helland Overlege ved Avd. for Klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, og rådgivende overlege HELFO Midt-Norge Bente Kvernberg Rådgivende farmasøyt,

Detaljer

apotek og legemi dler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

apotek og legemi dler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2 007 apotek og legemi dler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår apotek og legemi dler 2007 Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår i n n h o l d 006 Tallenes tale

Detaljer

TALL OG FAKTA Legemidler og helsevesen 2017

TALL OG FAKTA Legemidler og helsevesen 2017 TALL OG FAKTA Legemidler og helsevesen 2017 Tall og fakta 2017 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Trinnprismodellen kostnader for Folketrygden og pasientene. Markedsundersøkelse av simvastatin-produkter i apotek

Trinnprismodellen kostnader for Folketrygden og pasientene. Markedsundersøkelse av simvastatin-produkter i apotek Trinnprismodellen kostnader for Folketrygden og pasientene Markedsundersøkelse av simvastatin-produkter i apotek Gjennomført av Smerud Medical Research International AS på oppdrag fra MSD Norge AS Juni

Detaljer

Legemidler som innsatsfaktor i helsetjenesten. Karianne Johansen Dr.scient, Cand.Pharm, MM DM Arena seminar 24. oktober 2012

Legemidler som innsatsfaktor i helsetjenesten. Karianne Johansen Dr.scient, Cand.Pharm, MM DM Arena seminar 24. oktober 2012 Legemidler som innsatsfaktor i helsetjenesten Karianne Johansen Dr.scient, Cand.Pharm, MM DM Arena seminar 24. oktober 2012 Interessekonflikter Arbeider i bransjeforeningen, LMI Styremedlem i Farmastat

Detaljer

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR 1 FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR (Blåreseptforskriften) av 3. mars 2008. Gitt med hjemmel i lov om folketrygd av 28. februar 1997. Forskriften

Detaljer

4.legemiddelpriser i norge og internasjonalt

4.legemiddelpriser i norge og internasjonalt Apotek og legemidler 2006 031 d e l i i l e g e m i d d e l p r i s e r 4.legemiddelpriser i norge og internasjonalt l e g e m i d d e l p r i s e r i n o r g e Felles for de fleste land det er naturlig

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler

Høringsnotat. Forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler Høringsnotat Forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler Helse- og omsorgsdepartementet September 2013 Innhold 1. Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

Denosumab (Xgeva) til forebygging av skjelettrelaterte. voksne med benmetastaser fra solide tumorer. Oppdatering av tidligere helseøkonomisk analyse

Denosumab (Xgeva) til forebygging av skjelettrelaterte. voksne med benmetastaser fra solide tumorer. Oppdatering av tidligere helseøkonomisk analyse Denosumab () til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos voksne med benmetastaser fra solide tumorer. Oppdatering av tidligere helseøkonomisk analyse 01-10-2014 Statens legemiddelverk 1 Innhold

Detaljer

Plassering av den norske helsesektoren i tid og rom

Plassering av den norske helsesektoren i tid og rom 1 Plassering av den norske helsesektoren i tid og rom Erling Holmøy Statistisk sentralbyrå Helseøkonomikonferansen, Sundvolden 19. mai 2014 Norge i 2013 bruker 56 747 kr til HO per innbygger (288 mrd totalt).

Detaljer

Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser

Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser Farmakoøkonomi: Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Tiltak for å minske legemiddelpriser Maksimalpris for legemidler på resept Likeverdig

Detaljer

1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk

1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk Erik Fjærli og Aud Walseth 1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk I dette kapittelet gir vi en framstilling av hovedtrekkene ved skatter og overføringer i Norge, sett i internasjonalt

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler Foto: www.rakke.no Utarbeidet av: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging av innsats mot sosial dumping i statlig sektor - hva gjør vi for å holde orden i eget hus. Rapportering - sosial dumping

Offentlig journal. Oppfølging av innsats mot sosial dumping i statlig sektor - hva gjør vi for å holde orden i eget hus. Rapportering - sosial dumping Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.3.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 09.03.2011 nnhold: Oppfølging av innsats mot sosial dumping i statlig sektor - hva gjør vi for å holde orden i eget

Detaljer

Spesialistsentrenes rolle i den kliniske forskningen.

Spesialistsentrenes rolle i den kliniske forskningen. Industri Akademia Helsevesen Pasient Spesialistsentrenes rolle i den kliniske forskningen. AGENDA: Medi3 Innlandet AS Oppdragsforskning CTNN (Clinical Trials Network Norway) Kvalitet Audit/Inspeksjon (FDA)

Detaljer

ØKONOMISKE EFFEKTER AV REFERANSEPRISORDNINGEN NR. R 04/99

ØKONOMISKE EFFEKTER AV REFERANSEPRISORDNINGEN NR. R 04/99 ØKONOMISKE EFFEKTER AV REFERANSEPRISORDNINGEN Hvilke innsparinger har utvidelsen av referanseprisordningen ført til for folketrygdens utgifter til legemidler på blå resept? NR. R 04/99 LARS GRANUM UTREDNINGSAVDELINGEN

Detaljer

FoU. undersøkelsen 2017

FoU. undersøkelsen 2017 FoU undersøkelsen 2017 Legemiddelindustrien (LMI) i Norge Hvert år gjennomfører LMI en undersøkelse om forskning og utvikling (FoU) som resulterer i FoU-rapporten. Årets rapport inneholder tall fra 2016,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Legemiddelmarkedet etter apotekreformen: Regulering, markedsstruktur og konkurranse Dag Morten Dalen Handelshøyskolen BI og Frischsenteret Skriftserie

Detaljer

Høringsnotat forslag til endring av legemiddelforskriften - inklusjon av nye pakninger av et eksisterende virkestoff i trinnprisordningen.

Høringsnotat forslag til endring av legemiddelforskriften - inklusjon av nye pakninger av et eksisterende virkestoff i trinnprisordningen. Høringsnotat forslag til endring av legemiddelforskriften - inklusjon av nye pakninger av et eksisterende virkestoff i trinnprisordningen. Bakgrunn Trinnprisordningen ble innført som prismodell for byttbare

Detaljer

HØRING - LISTE OVER UTLEVERINGSBESTEMMELSER ETTER FORSKRIFTSENDRING

HØRING - LISTE OVER UTLEVERINGSBESTEMMELSER ETTER FORSKRIFTSENDRING Se mottakerliste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 26.06.2013 13/05631-1 Overvåkning/ Hilde Samdal HØRING - LISTE OVER UTLEVERINGSBESTEMMELSER ETTER FORSKRIFTSENDRING Bakgrunn Etter legemiddelforskriften

Detaljer

STRATEGI FOR LEGEMIDDELUTVIKLING. HVORFOR ER NYE LEGEMIDLER SÅ DYRE? Petter Foss Oslo, 21 mai 2015

STRATEGI FOR LEGEMIDDELUTVIKLING. HVORFOR ER NYE LEGEMIDLER SÅ DYRE? Petter Foss Oslo, 21 mai 2015 STRATEGI FOR LEGEMIDDELUTVIKLING. HVORFOR ER NYE LEGEMIDLER SÅ DYRE? Petter Foss Oslo, 21 mai 2015 Interessekonflikter Leder for LMI sitt utvalg for pasienttilgang Ansvarlig for markedstilgang for Novartis

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

Spesialistsentrenes rolle i den kliniske forskningen.

Spesialistsentrenes rolle i den kliniske forskningen. Industri Helsevesen Akademia Pasient Spesialistsentrenes rolle i den kliniske forskningen. Lege Kjetil Høye Medi3 Innlandet AS, Hamar Industri Akademia Helsevesen Pasient Spesialistsentrenes rolle i den

Detaljer

Evaluering av nye refusjonsvilkår innføring av simvastatin som foretrukket legemiddel

Evaluering av nye refusjonsvilkår innføring av simvastatin som foretrukket legemiddel November 2006 Evaluering av nye refusjonsvilkår innføring av simvastatin som foretrukket legemiddel Evaluering av nytt refusjonsvilkår - innføring av simvastatin som foretrukket legemiddel 1. november

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler Dokument nr. 3:7 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/184

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/184 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anbudskonkurranse for nærmere angitte legemidler som skal kjøpes av pasienter på ethvert apotek, men refunderes av Rikstrygdeverket gjennom

Detaljer

Legemidler i Norge grunn til bekymring? Steinar Madsen Legemiddelverket

Legemidler i Norge grunn til bekymring? Steinar Madsen Legemiddelverket Legemidler i Norge grunn til bekymring? Steinar Madsen Legemiddelverket Del 1: Nye legemidler og gamle problemer Hvor mange nye legemidler? År Nye virkestoffer Utgåtte virkestoffer 2004 29 12 2005 25 13

Detaljer

LEGEMIDDELMARKEDET ETTER APOTEKREFORMEN: REGULERING, MARKEDSSTRUKTUR OG KONKURRANSE

LEGEMIDDELMARKEDET ETTER APOTEKREFORMEN: REGULERING, MARKEDSSTRUKTUR OG KONKURRANSE LEGEMIDDELMARKEDET ETTER APOTEKREFORMEN: REGULERING, MARKEDSSTRUKTUR OG KONKURRANSE AV DAG MORTEN DALEN HANDELSHØYSKOLEN BI OG FRISCHSENTERET FORORD Rapporten beskriver utviklingen i legemiddelmarkedet

Detaljer

Kolesterolsenkende behandling en oppdatering

Kolesterolsenkende behandling en oppdatering Kolesterolsenkende behandling en oppdatering Steinar Madsen medisinsk fagdirektør og avtalespesialist Helse Sør-Øst Legemiddelkostnader i Norge Milliarder NOK 30,0 25,0 Nye legemidler, nye behandlingsmuligheter

Detaljer

Utsatt eksamen, resepttest m/sensorveiledning MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2011

Utsatt eksamen, resepttest m/sensorveiledning MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2011 Utsatt eksamen, resepttest m/sensorveiledning MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2011 Fredag 10. juni 2011, kl. 9.00-10.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator

Detaljer

Trender i legemiddelbruken i Norge. Steinar Madsen Legemiddelverket

Trender i legemiddelbruken i Norge. Steinar Madsen Legemiddelverket Trender i legemiddelbruken i Norge Steinar Madsen Legemiddelverket Optimisme I år 2000 vil de sykdommene som tar livet av flest mennesker slik som hjertesykdom, slag, lungesykdom og mange kreftformer være

Detaljer

BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE?

BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE? BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE? En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten Erland Skogli 20. APRIL 2017 INNLEDNING Immunterapi

Detaljer

OECD OG COMMONWEALTH FUND. Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret

OECD OG COMMONWEALTH FUND. Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret OECD OG COMMONWEALTH FUND Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret Norge er et land i verden, herr president, Lars Korvald (1916-2006) i Stortinget i 1972 Verdens helseorganisasjon (WHO) rangerte verdens

Detaljer

Apotekstatistikk 2012. 24. januar 2014

Apotekstatistikk 2012. 24. januar 2014 24. januar 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Konklusjoner 2012... 3 3. Regnskapstatistikk 2012 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste... 3 4. Omsetning og nøkkeltall... 6 5. Antall apotek...

Detaljer

Facts and Figures - Medicines and Health Care

Facts and Figures - Medicines and Health Care Facts and Figures - Medicines and Health Care Facts and Figures 2009 Facts and Figures is an annual publication by the Norwegian Association of Pharmaceutical Manufacturers (LMI). This publication is a

Detaljer

SNF-rapport nr. 06/09

SNF-rapport nr. 06/09 Er legemidler fremdeles billig i Norge? En sammenligning av priser på reseptpliktige legemidler mellom Norge og ni vest-europeiske land av Kurt R. Brekke Tor Helge Holmås Odd Rune Straume SNF-prosjekt

Detaljer

Apotekstatistikk desember 2011

Apotekstatistikk desember 2011 Apotekstatistikk 2010 5. desember 2011 1 Apotekstatistikk 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Konklusjoner 2010... 3 3. Regnskapstatistikk 2010 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste... 3 4. Omsetning

Detaljer

Offentlig journal. Ang kjøp av rehabiliteringstjenester fra Beitostølen helsesportsenter. Rehabilitering - Habilitering - Beitostølen - 2011

Offentlig journal. Ang kjøp av rehabiliteringstjenester fra Beitostølen helsesportsenter. Rehabilitering - Habilitering - Beitostølen - 2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Ang kjøp av rehabiliteringstjenester fra Beitostølen helsesportsenter Rehabilitering - Habilitering - Beitostølen

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Nasjonalregnskapet Hva er verdien av alle varer og tjenester som produseres i Norge? Hvor stor er inntekten til et land, og hvordan fordeles den på arbeidskraft og kapital?

Detaljer

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS v/mari-ann Folkedal og Mona T. Kirkestuen Februar 2016 Helfo Helfo er underlagt Helsedirektoratet og har ansvaret

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017 Kapittel 2 Nasjonalregnskapet ECON 1310 17. januar 2017 Figur 2.1 BNP per innbygger i 2014 i utvalgte land målt i amerikanske dollar, kjøpekraftskorrigert Nasjonalregnskapet - Formål Overordnet oversikt

Detaljer

Evaluering av apotekavansen

Evaluering av apotekavansen Evaluering av apotekavansen 29. juni 2010 Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Telefon www.legemiddelverket.no Kto. 7694 05 00903 Sven Oftedals vei 6, 0950 Oslo Telefaks post@legemiddelverket.no

Detaljer

Hvor mye bruker vi på helse i forhold til andre OECD-land?

Hvor mye bruker vi på helse i forhold til andre OECD-land? 1 Hvor mye bruker vi på helse i forhold til andre OECD-land? Hans Henrik Scheel Statistisk sentralbyrå Dagsseminar om helseøkonomi NSH og Helsedirektoratet 2. desember 2013 Helsetall i media Tre presiseringer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. september 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 22. september 2017 15.09.2017 nr. 1408 Forskrift

Detaljer

Apoteket i helsetjenesten mot Legemiddeldagen

Apoteket i helsetjenesten mot Legemiddeldagen Apoteket i helsetjenesten mot 2020 Legemiddeldagen 6. mai 2010 Det var en gang... Legemiddeldagen 2010 (2) Legemiddeldagen 2010 (3) fantes en farmasøyt som trillet piller dagen lang Legemiddeldagen 2010

Detaljer

Forskning og innovasjon i farmasøytisk produksjon. Legemiddelindustriforeningen, LMI 16. juni 2010

Forskning og innovasjon i farmasøytisk produksjon. Legemiddelindustriforeningen, LMI 16. juni 2010 Forskning og innovasjon i farmasøytisk produksjon Legemiddelindustriforeningen, LMI 16. juni 2010 Legemiddelindustrien i Norge Ca. 4000 ansatte (ca 3000 i produksjonsfirmaene) 10 selskaper produserer i

Detaljer

hos barn og unge, voksne og eldre

hos barn og unge, voksne og eldre 86 Apotek og legemidler 28 Apotek og legemidler 28 87 5 Analyser av utviklingen i legemiddelmarkedet Barn og unge Med barn og unge menes de i aldersgruppen til og med 17 år. Det ble omsatt legemidler på

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Oslo 25. september 2006 Deres ref: /MAM Vår ref CQ/25906/PCR/eu

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Oslo 25. september 2006 Deres ref: /MAM Vår ref CQ/25906/PCR/eu LEGEMIDDEL INDUSTRIEN Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo 25. september 2006 Deres ref: 200605451-/MAM Vår ref CQ/25906/PCR/eu Høring av prising av generiske legemidler Legemiddelindustriforeningen

Detaljer

Dette bilaget er en annonse fra Legemiddelindustriforeningen

Dette bilaget er en annonse fra Legemiddelindustriforeningen Forskning forlivet Jan Reinås takker nyere medisinsk forskning for at han overlevde da han ble rammet av lymfekreft side 6 Inviterer til felles satsing Legemiddelindustriforeningen, Norsk Industri og arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB

Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB Statens legemiddelverk Sven oftedals vei 8 0950 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 200316583 360 JB 08.11.2004 HØRING INNFØRING AV KLASSEPRIS Norges Apotekerforening viser til brev fra Statens legemiddelverk

Detaljer

Høringsnotat. Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse

Høringsnotat. Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse Høringsnotat Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse Helse- og omsorgsdepartementet Juni 2007 1 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2. Innledning... 3 3. Prisregulering

Detaljer

Tilvirkning i apotek av adenosin til parenteral bruk

Tilvirkning i apotek av adenosin til parenteral bruk Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2006-2 Saksnummer 200509071 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Tilvirkning i apotek av adenosin til parenteral bruk 1. Bakgrunn - formål Apotek har

Detaljer

Statenslegemiddelverk

Statenslegemiddelverk Statenslegemiddelverk Norwegian Medicines Agency Etter liste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjonlsaksbehandler: 31.05.2013 12/15606-15 Overvåkning/ Gunnar Rimul HØRING- FORSLAG OM ENDRINGER I UTVALGET

Detaljer

Apotek og legemidler. En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2016

Apotek og legemidler. En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2016 Apotek og legemidler En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2016 I dette heftet får du et raskt overblikk over utviklingen i legemiddelmarkedet og apoteksektoren i 2016. Mer utdypende statistikk

Detaljer

Nr. Vår ref Dato 200501292-2/SJ.6.2005

Nr. Vår ref Dato 200501292-2/SJ.6.2005 Rundskriv Utkast Til landets kommuner(helsestasjons- og skolehelsetjenesten), kommuner, apotek og fylkesmenn (helseavdelingene) Nr. Vår ref Dato 200501292-2/SJ.6.2005 Gratis prevensjon til unge kvinner

Detaljer

Prisundersøkelse 2010 LUA-ordningen. 14. desember 2010 Statens legemiddelverk

Prisundersøkelse 2010 LUA-ordningen. 14. desember 2010 Statens legemiddelverk Prisundersøkelse 2010 LUA-ordningen 14. desember 2010 Statens legemiddelverk 1 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Konklusjoner... 3 3. Metode og gjennomføring... 4 3.1 Utvalg apotek og utsalgssteder:...

Detaljer