Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske."

Transkript

1 Kortversjon all og fakta 2014 egemidler og helsetjeneste For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger.

2 all og fakta 2014 Kortversjon Bedre informasjon = bedre medisinbruk all fra 2013 viser at medisiner slettes ikke er i ferd med å sprenge offentlige budsjetter, slik mange påstår. Omsetningen av medisiner i Norge har vært svært stabil det siste tiåret, og offentlige utgifter til medisiner på blå resept har faktisk gått ned det siste året. I 2006 utgjorde medisiner 7,4 prosent av de totale helseutgiftene. I 2012 hadde dette sunket til 5,9 prosent. Samtidig som den norske befolkningen blir stadig større og eldre, har vi falt fra 2. til 13. plass i forventet levealder i verden. Det er derfor grunn til å spørre om den behandlingen vi tilbyr er tilstrekkelig, og om vi tar i bruk nye medisiner raskt nok. Slik statistisk informasjon som du finner mer av i dette heftet er viktig for en saklig debatt om medisiner og helsetjeneste. God pasientinformasjon er imidlertid langt viktigere. Hvert år dør opptil 2000 mennesker på grunn av feil medisinbruk. 12 prosent av alle pasientskader og opptil hver tiende akuttinnleggelse kan skyldes det samme. Apotekforeningen tror at opptil halvparten av alle kroniske syke bruker medisinene sine feil. Det kan være mange årsaker til dette, men vi tror stortingsrepresentant Sveinung Stensland er inne på noe når han påpeker at hver pasient bare får 45 sekunder informasjon om medisinbruk fra legen sin. O 2 le m li r o Det er et stort behov for mer informasjon, og her må alle parter samarbeide. yndighetenes oppfordring til pasientene om å ta i bruk digital teknologi for å holde seg oppdatert blir en ansvarsfraskrivelse hvis vi ikke samtidig sørger for at det finnes god informasjon til pasientene der ute. Du kan laste ned et 90 siders hefte med legemiddelstatistikk på eller ved å skanne QR-koden på denne siden. Karita Bekkemellem 2

3 egemidler og helsetjeneste oderat vekst i legemiddelomsetningen Omsetningen av legemidler var på anslagsvis 19,9 milliarder kroner i 2013, målt i apotekenes utsalgspris (AUP). Justert for inflasjonen økte legemiddelomsetningen med 0,8 prosent. egemiddelsalg i Norge de siste årene illiarder kroner ,7 19,1 18,8 19,4 19,1 19,2 19,7 19, År all i faste 2013-kroner ålt i apotekenes innkjøpspris (AIP) var omsetningen nærmere 12,9 milliarder kroner. De siste årene har legemiddelmarkedet vært preget av liten eller lav vekst. Dette har sammenheng med myndighetenes pris og refusjonspolitikk, samt med patentutløp for legemidler med høy omsetning. Den største veksten i omsetning skjer nå i sykehusmarkedet. Vekst i prosent 6% 4% 2% 0% Prosentvis årlig vekst i legemiddelomsetningen 3,0% ,3% 5,5% ,3% 1,6% ,3% 3,0% ,9% egemiddelsalget pr. innbygger utgjorde rundt 3830 kroner. Dette tallet inkluderer både pasientens egenbetaling, folketrygdens tilskudd til medisiner på blå resept og sykehusenes bruk av medisiner. Nominell Reell 3

4 all og fakta 2014 Kortversjon Vekst i legemiddelforbruket Omsetningen målt i volum, dvs. definerte døgndoser (DDD), økte med 1,4 prosent. Dette er en vekst på samme nivå som foregående år. 3,5 millioner nordmenn benytter reseptpliktige legemidler i løpet av ett år. Årlig omsetningsvekst DDD Omsetning i volum (DDD) 6% 5% 4,7% 4,1% 4% 3% 2,3% 2% 1,4% 1,4% 1% 0% År d N Utgiftene til legemidler på blå resept Folketrygden refunderer det meste av utgiftene til legemidler for pasienter med kronisk sykdom over blåreseptordningen. ålsetningen med denne refusjonsordningen er å sikre befolkningen lik adgang til effektive og sikre legemidler uavhengig av inntekt og bosted. Utgiftene til blåreseptordningen var på 9,4 milliarder kroner i Justert for inflasjon var dette en reduksjon på 0,9 prosent fra året før. Offentlige utgifter til legemidler på blå resept ,1 9,2 9,7 9,3 9,5 9,4 illiarder kroner År all i milliarder 2013-kroner 4

5 egemidler og helsetjeneste egemidlene med høyest omsetning egemidler mot revmatiske lidelser, astma, reflukssykdommer og kreft dominerte i 2013 oversikten over legemidler med høyest omsetning i Norge. De 20 legemidlene på det norske markedet med høyest omsetning egemiddel Omsetning 2013 AIP mill Omsetningsvekst Andel av totalmarkedet Eksempel på bruksområde Humira 368 9,3% 2,9% eddgikt Enbrel 343-7,6% 2,7% eddgikt Remicade 322 0,9% 2,5% eddgikt Seretide 230-5,9% 1,8% Astma Symbicort urbu 139-1,0% 1,1% Astma abthera 137-3,4% 1,1% Kreft og leddgikt Nexium ,0% 1,0% Reflukssykdom Paracet 121 5,4% 1,0% Smerter Spiriva 114 5,7% 0,9% Kols ysabri 108 7,3% 0,9% ultippel sklerose Simponi ,5% 0,9% eddgikt Otrivin 106 7,3% 0,8% ett nese Zytigva ,8% 0,8% Kreft Gilenya ,0% 0,8% ultippel sklerose Herceptin ,5% 0,8% Kreft Nicorette 98 16,9% 0,8% Røykeavvenning Ibux 96 0,9% 0,8% Smerter Advate 86 6,8% 0,7% Blødningsprofylakse yrica 79-2,8% 0,6% Epilepsi Glivec 78-0,5% 0,6% Kreft 5

6 all og fakta 2014 Kortversjon De mest brukte legemidlene ålt i DDD var legemidler mot høyt kolesterol og forebygging av blodpropp og tannråte mest brukt. R le m De 20 mest omsatte virkestoffene i definerte døgndoser Virkestoff Omsetning DDD per 1000 innb. Vekst Eksempel på bruksområde Acetylsalisylsyre 68-1,4% Blodpropp Atorvastatin 58 13,4% Høyt kolestrol Simvastatin 51-8,4% Høyt kolestrol Natriumfluorid 40 1,9% annråte evonorgestrel 37-0,6% Prevensjon Paracetamol 36 3,8% Smerter Amlodipin 32 2,4% Høyt blodtrykk Cetirizin 32-2,4% Allergi Zopiklon 30 2,0% Søvnvansker Xylometazolin 30 3,9% ett nese Ramipril 28 1,4% Høyt blodtrykk etoprolol 25 2,0% Høyt blodtrykk evotyroksinnatrium 25 3,2% avt stoffskifte Vitamin B kompleks 24-1,9% Vitaminmangel Kandesartan 23 5,8% Høyt blodtrykk Askorbinsyre 23-1,3% Vitaminmangel Escitalopram 20-2,5% Depresjon Esomeprazol 19 7,3% Reflukssykdom Ibuprofen 18-5,1% Smerter N N ( r v Kalsium 15 9,8% Vitaminmangel all fra

7 egemidler og helsetjeneste est solgte reseptfrie legemidler Reseptfrie legemidler utgjør 11,5 prosent av den totale legemiddelomsetningen. De mest solgte reseptfrie legemidlene er medisiner mot lette smerter og feber, tett nese samt røykeavvenning. De 15 reseptfrie legemidlene med høyest omsetning egemiddel Omsetning AIP 2013, mill. kr Endring fra 2012 Eksempel på bruksområde Otrivin 105,7 7,3% ett nese Nicorette 98,0 16,9% Røykeavvenning Paracet 94,6 7,1% Smerter Ibux 87,0 0,4% Smerter Nicotinell 79,3 4,6% Røykeavvenning Canesten 24,5 5,1% Soppinfeksjoner Voltarol 17,6 25,2% Smerter ivostin 16,5 2,0% Allergi Bisolvon 13,0-3,1% uftveislidelser icrolax 10,8 10,0% Forstoppelse Pepcid 10,6 16,9% Sure oppstøt Klyx 10,0 9,0% Forstoppelse Norlevo 9,8-0,4% Nødprevensjon Duphalac 9,7-3,5% Forstoppelse Noskapin 9,6-5,7% Hoste Norge har full merverdiavgift på legemidler Norge er ett av tre europeiske land som krever full merverdiavgift (moms) på legemidler. I det øvrige Europa har legemidler som refunderes av det offentlige gjennomgående lavere moms enn andre varer og tjenester. 7

8 all og fakta 2014 Kortversjon Under seks prosent av helseutgiftene er utgifter til legemidler egemidlenes andel av utgifter til helseformål har vært synkende i mange år. Offentlige legemiddelutgifter utgjorde 5,9 prosent av de offentlige helseutgiftene i N Utgifter til legemidler utgjør kun 4 prosent av driftskostnadene i helseforetakene. Offentlige utgifter til helsetjeneste og legemidler År BNP mill kr Offentlige utgifter helsetjeneste Offentlige utgifter legemidler mill kr % av BNP mill kr % av BNP % av offentlige helseutgifter ,2% ,5% 7,4% ,4% ,5% 6,9% ,2% ,5% 6,4% ,2% ,5% 6,1% ,0% ,5% 6,5% ,9% ,5% 6,1% ,0% ,5% 5,9% Norge lavt i OECD Andelen av de samlede helseutgifter som brukes til legemidler er lave i Norge sammenlignet med andre OECD-land. egemiddelutgifter som andel av helseutgifter i OECD Japan Portugal* Irland* Spania Canada Italia* Frankrike Belgia** yskland Finland Sverige USA Østerrike Storbritannia* Nederland Sveits Danmark Norge* 20,3% 17,9% 17,5% 17,4% 16,6% 16,2% 15,6% 15,5% 14,1% 13,2% 12,1% 11,7% 11,7% 11,4% 9,4% 9,4% 6,8% 6,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% * Omfatter også offentlige utgifter til reseptfrie legemidler ** Kun reseptbelagte legemidler Data fra 2011 OECD Health 2013 D n m p k g 1 r o F v le d E N g s la 8

9 egemidler og helsetjeneste egemiddelforbruket under gjennomsnittet i Norden egemiddelforbruket i Norge lå i 2012 under gjennomsnittet i Norden. egemiddelomsetningen målt i apotekenes innkjøpspris (AIP) er lavest i Norge og Danmark sammenlignet med resten av Norden. egemiddelforbruk (DDD) i Norden pr 1000 innbyggere 1800 DDD pr 1000 innbyggere Gjennomsnitt Sverige Finland Norge Danmark ave priser på patenterte legemidler i Norge Det siste tiåret har prisen på norske medisiner sunket med gjennomsnittlig 2,7 prosent hvert år, mens konsumprisindeksen gjennomsnittlig steg med 1,8 prosent. Det gir en årlig reel prisreduksjon på i overkant av 4 prosent. Prisnivå på legemidler i et utvalg europeiske land (AUP alle virkestoff) Storbritannia Nederland Norge Finland Flere prisundersøkelser har vist at prisene på patenterte legemidler i Norge er blant de aller laveste i Vest- Europa. Nyere studier av priser på generiske legemidler i Norge sammenlignet med andre land viser sprikende resultat. Sverige Østerrike Belgia Danmark Irland yskland Indeks, Norge=95 SNF 01/12 9

10 a l l o g f a k t a Ko rtv e rsjo n Svak økning i omsetning av generika N Omsetning av generiske legemidler (DDD) 50% 41,5% Andel av totalomsetningen Generika-andelen av legemiddelmarkedet økte sterkt mellom 2000 og 2008, men har vært stabil de siste årene. I 2013 var omsetningen av generiske legemidler på 44,6 prosent av totalmarkedet, målt i volum. 40% 37,2% 44,6% 38,4% S 31,8% 30% I v e le 25,1% 20% 10% 0% År Andelen reseptfrie legemidler går stadig nedover ålt i volum, dvs. definerte døgndoser (DDD), har de reseptfrie legemidlenes andel av totalmarkedet sunket fra 2003 til i dag. ålt i verdi (AUP) har imidlertid omsetningen vært relativ stabil de siste årene. F Reseptfrie legemidlers andel av totalmarkedet målt i omsetning og volum 13,9% 11,5% 14,5% 11,2% 11,4% 16,9% 17,2% 12,0% 11,4% 15% 11,5% 20% 19,1% 19,6% 25% 10% 5% 0% 2003 AUP DDD h m o o in o 2 m e m u

11 egemidler og helsetjeneste Nye virkestoffer flere behandlingsmuligheter I 2013 ble det registrert 52 nye virkestoffer i Norge, og det er nå virkestoffer som er godkjent her i landet. Et virkestoff er den kjemiske eller biologiske forbindelsen som gir den medisinske effekten i legemidlet. Flere virkestoffer gir dermed flere behandlingsmuligheter. Samme virkestoff kan selges med forskjellige navn fra flere produsenter. otalt er det registrert forskjellige legemidler. Antall virkestoffer og legemidler i Norge Antall virkestoff Antall legemidler (Antall legemiddelnavn) Antall Data fra 2013 Forskningen og utvikling Is medlemsbedrifter har de siste årene investert mellom 7 og 10 prosent av omsetningen i forskning og utvikling. Firmaenes investeringer i forskning og utvikling i Norge i 2012 var på millioner kroner. egemiddelindustrien er en betydelig bidragsyter til medisinsk forskning og utvikling. egemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling ill. kr År

12 all og fakta 2014 Kortversjon ye forskning på kreft i Norge I løpet av 2012 pågikk det ca 180 kliniske studier i regi av Is medlemsbedrifter. De fleste legemiddelindustristudier i Norge er fase 3-studier (terapeutisk bekreftende studier). Det deltok i underkant av pasienter i studier, som er en markant nedgang fra tidligere år. Infeksjon 2% Respirasjon 5% Revmatologi 7% Onkologi er utvilsomt det terapeutiske området hvor det forskes og utvikles mest. Antall nye kliniske studier I 2013 var det en markant reduksjon i antall meldte legemiddelstudier til Statens legemiddelverk. otalt ble det meldt inn 110 nye legemiddelstudier mot 164 året før. Dette er tilbake til den nedadgående trenden som har vært de siste årene før Innmeldte kliniske studier Vaksiner 3% Kardiologi 12% Investering i FoU på ulike terapiområder Andre 12% Endokrinologi 9% Sentralnervesystemet 8% Onkologi 42% Antall nye kliniske studier * otalt antall søknader til SV Antall studier meldt fra Is medlemmer til SV *Fordelingen av kliniske studier ikke klar in u v fo g F in t F s 3 5 m i p A fo o h 2 o 2 A n K A d S a k 12

13 egemidler og helsetjeneste egemiddelindustrien (I) i Norge edisinske fremskritt for bedre helse egemiddelindustrien (I) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører medisiner i Norge kan være medlem av foreningen. I skal være den naturlige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske grunderselskaper som opererer på legemiddel/life science området. Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge. Is administrasjon har 12 ansatte. I har to datterselskaper, Felleskatalogen AS som arbeider med legemiddelinformasjon og statistikkselskapet Farmastat AS er ansatt i Is medlemsbedrifter 57 legemiddelfirmaer var tilsluttet I pr 1. januar Det omsettes medisiner i Norge for 19,9 milliarder kroner, Is medlemmer står for i overkant av 80 prosent av dette. Seks av våre medlemsfirmaer produserer legemidler i Norge, og de eksporterer til rundt 130 land. Ansatte i legemiddelindustrien arbeider innenfor produksjon, medisinsk forskning, klinisk utprøvning, godkjenning, distribusjon, bivirkningsovervåkning og samfunnskontakt. Informasjon til leger og annet helsepersonell er også en viktig oppgave. er statistikk I utgir en omfattende statistisk publikasjon hvert år. all og fakta 2014 inneholder grafer/figurer/tabeller for legemiddelstatistikk og har også tall for veterinærmedisinske legemidler. a kontakt med I på hvis du ønsker boken tilsendt digitalt. Alle grafer/figurer/tabeller i all og fakta 2014 finnes også på Is nettsted,.lmi.no. Du kan laste ned tabellene i flere formater. Kilder Av plasshensyn har vi ikke oppgitt kilder under hver enkelt figur i denne brosjyren. Vi har benyttet tall fra Farmastat, Statistisk sentralbyrå, Statens legemiddelverk, HEFO, IS, Efpia, OECD Health Data og andre internasjonale statistikk-kilder. I all og fakta 2014 vil du finne kildene til hver enkelt tabell. 13

14 all og fakta 2014 Kortversjon Is medlemsfirmaer Abbott Norge AS lf: abbott.no AbbVie AS lf: abbvie.no ACD Pharmaceuticals AS lf: acdpharma.com Affitec AS lf: affitech.com Alcon Norge AS lf: alcon.no Algeta ASA lf: algeta.com AlgiPharma AS lf: algipharma.com Amgen Norge lf: amgen.no Aqua Gen AS lf: aquagen.no Astellas Pharma lf: astellas.no AstraZeneca AS lf: astrazeneca.no Bausch & omb Nordic AS lf: bausch.se Baxter AS lf: baxter.no Bayer AS lf: bayernorden.com Biogen Idec Noray AS lf: biogenidec.no Bionor Pharma ASA lf: bionorpharma.com Biotec Pharmacon ASA lf: biotec.no Boehringer Ingelheim Noray KS lf: boehringer-ingelheim.no Bristol-yers Squibb Noray td lf: b-ms.no Eisai AB lf: eisai.no Eli illy Norge A.S lf: lilly.no Fresenius Kabi Norge AS lf: fresenius-kabi.no Galderma Nordic AB lf: galderma.se GE Healthcare AS lf: gehealthcare.no GlaxoSmithKline lf: gsk.no Grünenthal Noray AS elefon: grunenthal.no Janssen-Cilag AS lf: janssen-cilag.no EO Pharma Norge AS lf: leo-pharma.no ife echnologies AS lf: lifetechnologies.com inde Healthcare lf: linde-healthcare.no i lin u y N N O O P P P P 14

15 egemidler og helsetjeneste ink edical Research AS lf: linkmedical.no undbeck H. AS lf: lundbeck.no ytix Biopharma AS lf: lytixbiopharma.com erck Serono lf: merckserono.no SD Animal Health lf: msd-animal-health.no SD (Norge) A/S lf: msd.no undipharma as lf: mundipharma.no Novartis Norge AS lf: novartis.no Novo Nordisk Scandinavia AS lf: novonordisk.no Orion Pharma AS lf: orionpharma.no Otsuka Pharma Scandinavia AB lf: otsuka.no PCI Biotec AS lf: pcibiotech.no Pronova BioPharma Norge AS lf: pronova.com Prophylix Pharma AS lf: prophylixpharma.com Roche Norge AS lf: roche.no Sanofi Pasteur SD lf: spmsd.no Sanofi lf: sanofi.no Servier Danmark A/S lf: servier.dk akeda Nycomed AS lf: takedanycomed.no argovax AS lf: targovax.com UCB Pharma AS lf: ucb.com/orldide/noray.asp Ultimovacs AS lf: ultimovacs.com Vaccibody AS lf: vaccibody.com Weifa AS lf: eifa.no Pfizer AS lf: pfizer.no Pharmaq AS lf: pharmaq.no Photocure ASA lf: photocure.com 15

16 egemiddelstatistikk finner du på.lmi.no Informasjon om de enkelte legemidlene finner du på.felleskatalogen.no eller.felleskatalogen.no/pasientutgave Ansvarlig utgiver: egemiddelindustrien (I) Essendrops gate 3 Postboks 5094 ajorstuen 0301 Oslo elefon: Epost: Hjemmeside:.lmi.no

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 2013 For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Nesten samtlige nye medisiner

Detaljer

En prisstudie av det norske legemiddelmarkedet

En prisstudie av det norske legemiddelmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2013 En prisstudie av det norske legemiddelmarkedet Effekten av konkurranse og reguleringer på originalpreparaters priser Eivind Buajordet Bøe & Trygve Johan Ulvig

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

En ny type arbeidsmarked

En ny type arbeidsmarked LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/14 En ny type arbeidsmarked 1. Fortsatt krevende å telle, men lettere enn i andre land 2. På innvandringstoppen 3. Flest fra EU

Detaljer

Nye muligheter i eldreomsorgen

Nye muligheter i eldreomsorgen Helse-Norge mot 2030 Nye muligheter i eldreomsorgen NyAnalyse Sammendrag Norge og norske kommuner møter allerede i dag eldrebølgen, men dette vil forsterke seg mot 2030. Derfor trenger vi å bygge enda

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Meld. St. 20 (2011 2012) Melding til Stortinget EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Innhold 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk i mottakerlandene og norske interesser.. 8 2.1 Grunnleggende endringer

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker OE-rapport 2014-12 Utarbeidet på oppdrag for Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening,

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering Runa Frydenlund Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune UTGIVER: Kompetansesenter rus Oslo, Rusmiddeletaten, Oslo kommune Rapporten er utgitt med

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA?

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/2014 PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? 1. Høy sysselsetting høyt utdanningsnivå 2. Høy beregnet produktivitet 3. Best til inkludering

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer