Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske."

Transkript

1 Kortversjon all og fakta 2014 egemidler og helsetjeneste For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger.

2 all og fakta 2014 Kortversjon Bedre informasjon = bedre medisinbruk all fra 2013 viser at medisiner slettes ikke er i ferd med å sprenge offentlige budsjetter, slik mange påstår. Omsetningen av medisiner i Norge har vært svært stabil det siste tiåret, og offentlige utgifter til medisiner på blå resept har faktisk gått ned det siste året. I 2006 utgjorde medisiner 7,4 prosent av de totale helseutgiftene. I 2012 hadde dette sunket til 5,9 prosent. Samtidig som den norske befolkningen blir stadig større og eldre, har vi falt fra 2. til 13. plass i forventet levealder i verden. Det er derfor grunn til å spørre om den behandlingen vi tilbyr er tilstrekkelig, og om vi tar i bruk nye medisiner raskt nok. Slik statistisk informasjon som du finner mer av i dette heftet er viktig for en saklig debatt om medisiner og helsetjeneste. God pasientinformasjon er imidlertid langt viktigere. Hvert år dør opptil 2000 mennesker på grunn av feil medisinbruk. 12 prosent av alle pasientskader og opptil hver tiende akuttinnleggelse kan skyldes det samme. Apotekforeningen tror at opptil halvparten av alle kroniske syke bruker medisinene sine feil. Det kan være mange årsaker til dette, men vi tror stortingsrepresentant Sveinung Stensland er inne på noe når han påpeker at hver pasient bare får 45 sekunder informasjon om medisinbruk fra legen sin. O 2 le m li r o Det er et stort behov for mer informasjon, og her må alle parter samarbeide. yndighetenes oppfordring til pasientene om å ta i bruk digital teknologi for å holde seg oppdatert blir en ansvarsfraskrivelse hvis vi ikke samtidig sørger for at det finnes god informasjon til pasientene der ute. Du kan laste ned et 90 siders hefte med legemiddelstatistikk på eller ved å skanne QR-koden på denne siden. Karita Bekkemellem 2

3 egemidler og helsetjeneste oderat vekst i legemiddelomsetningen Omsetningen av legemidler var på anslagsvis 19,9 milliarder kroner i 2013, målt i apotekenes utsalgspris (AUP). Justert for inflasjonen økte legemiddelomsetningen med 0,8 prosent. egemiddelsalg i Norge de siste årene illiarder kroner ,7 19,1 18,8 19,4 19,1 19,2 19,7 19, År all i faste 2013-kroner ålt i apotekenes innkjøpspris (AIP) var omsetningen nærmere 12,9 milliarder kroner. De siste årene har legemiddelmarkedet vært preget av liten eller lav vekst. Dette har sammenheng med myndighetenes pris og refusjonspolitikk, samt med patentutløp for legemidler med høy omsetning. Den største veksten i omsetning skjer nå i sykehusmarkedet. Vekst i prosent 6% 4% 2% 0% Prosentvis årlig vekst i legemiddelomsetningen 3,0% ,3% 5,5% ,3% 1,6% ,3% 3,0% ,9% egemiddelsalget pr. innbygger utgjorde rundt 3830 kroner. Dette tallet inkluderer både pasientens egenbetaling, folketrygdens tilskudd til medisiner på blå resept og sykehusenes bruk av medisiner. Nominell Reell 3

4 all og fakta 2014 Kortversjon Vekst i legemiddelforbruket Omsetningen målt i volum, dvs. definerte døgndoser (DDD), økte med 1,4 prosent. Dette er en vekst på samme nivå som foregående år. 3,5 millioner nordmenn benytter reseptpliktige legemidler i løpet av ett år. Årlig omsetningsvekst DDD Omsetning i volum (DDD) 6% 5% 4,7% 4,1% 4% 3% 2,3% 2% 1,4% 1,4% 1% 0% År d N Utgiftene til legemidler på blå resept Folketrygden refunderer det meste av utgiftene til legemidler for pasienter med kronisk sykdom over blåreseptordningen. ålsetningen med denne refusjonsordningen er å sikre befolkningen lik adgang til effektive og sikre legemidler uavhengig av inntekt og bosted. Utgiftene til blåreseptordningen var på 9,4 milliarder kroner i Justert for inflasjon var dette en reduksjon på 0,9 prosent fra året før. Offentlige utgifter til legemidler på blå resept ,1 9,2 9,7 9,3 9,5 9,4 illiarder kroner År all i milliarder 2013-kroner 4

5 egemidler og helsetjeneste egemidlene med høyest omsetning egemidler mot revmatiske lidelser, astma, reflukssykdommer og kreft dominerte i 2013 oversikten over legemidler med høyest omsetning i Norge. De 20 legemidlene på det norske markedet med høyest omsetning egemiddel Omsetning 2013 AIP mill Omsetningsvekst Andel av totalmarkedet Eksempel på bruksområde Humira 368 9,3% 2,9% eddgikt Enbrel 343-7,6% 2,7% eddgikt Remicade 322 0,9% 2,5% eddgikt Seretide 230-5,9% 1,8% Astma Symbicort urbu 139-1,0% 1,1% Astma abthera 137-3,4% 1,1% Kreft og leddgikt Nexium ,0% 1,0% Reflukssykdom Paracet 121 5,4% 1,0% Smerter Spiriva 114 5,7% 0,9% Kols ysabri 108 7,3% 0,9% ultippel sklerose Simponi ,5% 0,9% eddgikt Otrivin 106 7,3% 0,8% ett nese Zytigva ,8% 0,8% Kreft Gilenya ,0% 0,8% ultippel sklerose Herceptin ,5% 0,8% Kreft Nicorette 98 16,9% 0,8% Røykeavvenning Ibux 96 0,9% 0,8% Smerter Advate 86 6,8% 0,7% Blødningsprofylakse yrica 79-2,8% 0,6% Epilepsi Glivec 78-0,5% 0,6% Kreft 5

6 all og fakta 2014 Kortversjon De mest brukte legemidlene ålt i DDD var legemidler mot høyt kolesterol og forebygging av blodpropp og tannråte mest brukt. R le m De 20 mest omsatte virkestoffene i definerte døgndoser Virkestoff Omsetning DDD per 1000 innb. Vekst Eksempel på bruksområde Acetylsalisylsyre 68-1,4% Blodpropp Atorvastatin 58 13,4% Høyt kolestrol Simvastatin 51-8,4% Høyt kolestrol Natriumfluorid 40 1,9% annråte evonorgestrel 37-0,6% Prevensjon Paracetamol 36 3,8% Smerter Amlodipin 32 2,4% Høyt blodtrykk Cetirizin 32-2,4% Allergi Zopiklon 30 2,0% Søvnvansker Xylometazolin 30 3,9% ett nese Ramipril 28 1,4% Høyt blodtrykk etoprolol 25 2,0% Høyt blodtrykk evotyroksinnatrium 25 3,2% avt stoffskifte Vitamin B kompleks 24-1,9% Vitaminmangel Kandesartan 23 5,8% Høyt blodtrykk Askorbinsyre 23-1,3% Vitaminmangel Escitalopram 20-2,5% Depresjon Esomeprazol 19 7,3% Reflukssykdom Ibuprofen 18-5,1% Smerter N N ( r v Kalsium 15 9,8% Vitaminmangel all fra

7 egemidler og helsetjeneste est solgte reseptfrie legemidler Reseptfrie legemidler utgjør 11,5 prosent av den totale legemiddelomsetningen. De mest solgte reseptfrie legemidlene er medisiner mot lette smerter og feber, tett nese samt røykeavvenning. De 15 reseptfrie legemidlene med høyest omsetning egemiddel Omsetning AIP 2013, mill. kr Endring fra 2012 Eksempel på bruksområde Otrivin 105,7 7,3% ett nese Nicorette 98,0 16,9% Røykeavvenning Paracet 94,6 7,1% Smerter Ibux 87,0 0,4% Smerter Nicotinell 79,3 4,6% Røykeavvenning Canesten 24,5 5,1% Soppinfeksjoner Voltarol 17,6 25,2% Smerter ivostin 16,5 2,0% Allergi Bisolvon 13,0-3,1% uftveislidelser icrolax 10,8 10,0% Forstoppelse Pepcid 10,6 16,9% Sure oppstøt Klyx 10,0 9,0% Forstoppelse Norlevo 9,8-0,4% Nødprevensjon Duphalac 9,7-3,5% Forstoppelse Noskapin 9,6-5,7% Hoste Norge har full merverdiavgift på legemidler Norge er ett av tre europeiske land som krever full merverdiavgift (moms) på legemidler. I det øvrige Europa har legemidler som refunderes av det offentlige gjennomgående lavere moms enn andre varer og tjenester. 7

8 all og fakta 2014 Kortversjon Under seks prosent av helseutgiftene er utgifter til legemidler egemidlenes andel av utgifter til helseformål har vært synkende i mange år. Offentlige legemiddelutgifter utgjorde 5,9 prosent av de offentlige helseutgiftene i N Utgifter til legemidler utgjør kun 4 prosent av driftskostnadene i helseforetakene. Offentlige utgifter til helsetjeneste og legemidler År BNP mill kr Offentlige utgifter helsetjeneste Offentlige utgifter legemidler mill kr % av BNP mill kr % av BNP % av offentlige helseutgifter ,2% ,5% 7,4% ,4% ,5% 6,9% ,2% ,5% 6,4% ,2% ,5% 6,1% ,0% ,5% 6,5% ,9% ,5% 6,1% ,0% ,5% 5,9% Norge lavt i OECD Andelen av de samlede helseutgifter som brukes til legemidler er lave i Norge sammenlignet med andre OECD-land. egemiddelutgifter som andel av helseutgifter i OECD Japan Portugal* Irland* Spania Canada Italia* Frankrike Belgia** yskland Finland Sverige USA Østerrike Storbritannia* Nederland Sveits Danmark Norge* 20,3% 17,9% 17,5% 17,4% 16,6% 16,2% 15,6% 15,5% 14,1% 13,2% 12,1% 11,7% 11,7% 11,4% 9,4% 9,4% 6,8% 6,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% * Omfatter også offentlige utgifter til reseptfrie legemidler ** Kun reseptbelagte legemidler Data fra 2011 OECD Health 2013 D n m p k g 1 r o F v le d E N g s la 8

9 egemidler og helsetjeneste egemiddelforbruket under gjennomsnittet i Norden egemiddelforbruket i Norge lå i 2012 under gjennomsnittet i Norden. egemiddelomsetningen målt i apotekenes innkjøpspris (AIP) er lavest i Norge og Danmark sammenlignet med resten av Norden. egemiddelforbruk (DDD) i Norden pr 1000 innbyggere 1800 DDD pr 1000 innbyggere Gjennomsnitt Sverige Finland Norge Danmark ave priser på patenterte legemidler i Norge Det siste tiåret har prisen på norske medisiner sunket med gjennomsnittlig 2,7 prosent hvert år, mens konsumprisindeksen gjennomsnittlig steg med 1,8 prosent. Det gir en årlig reel prisreduksjon på i overkant av 4 prosent. Prisnivå på legemidler i et utvalg europeiske land (AUP alle virkestoff) Storbritannia Nederland Norge Finland Flere prisundersøkelser har vist at prisene på patenterte legemidler i Norge er blant de aller laveste i Vest- Europa. Nyere studier av priser på generiske legemidler i Norge sammenlignet med andre land viser sprikende resultat. Sverige Østerrike Belgia Danmark Irland yskland Indeks, Norge=95 SNF 01/12 9

10 a l l o g f a k t a Ko rtv e rsjo n Svak økning i omsetning av generika N Omsetning av generiske legemidler (DDD) 50% 41,5% Andel av totalomsetningen Generika-andelen av legemiddelmarkedet økte sterkt mellom 2000 og 2008, men har vært stabil de siste årene. I 2013 var omsetningen av generiske legemidler på 44,6 prosent av totalmarkedet, målt i volum. 40% 37,2% 44,6% 38,4% S 31,8% 30% I v e le 25,1% 20% 10% 0% År Andelen reseptfrie legemidler går stadig nedover ålt i volum, dvs. definerte døgndoser (DDD), har de reseptfrie legemidlenes andel av totalmarkedet sunket fra 2003 til i dag. ålt i verdi (AUP) har imidlertid omsetningen vært relativ stabil de siste årene. F Reseptfrie legemidlers andel av totalmarkedet målt i omsetning og volum 13,9% 11,5% 14,5% 11,2% 11,4% 16,9% 17,2% 12,0% 11,4% 15% 11,5% 20% 19,1% 19,6% 25% 10% 5% 0% 2003 AUP DDD h m o o in o 2 m e m u

11 egemidler og helsetjeneste Nye virkestoffer flere behandlingsmuligheter I 2013 ble det registrert 52 nye virkestoffer i Norge, og det er nå virkestoffer som er godkjent her i landet. Et virkestoff er den kjemiske eller biologiske forbindelsen som gir den medisinske effekten i legemidlet. Flere virkestoffer gir dermed flere behandlingsmuligheter. Samme virkestoff kan selges med forskjellige navn fra flere produsenter. otalt er det registrert forskjellige legemidler. Antall virkestoffer og legemidler i Norge Antall virkestoff Antall legemidler (Antall legemiddelnavn) Antall Data fra 2013 Forskningen og utvikling Is medlemsbedrifter har de siste årene investert mellom 7 og 10 prosent av omsetningen i forskning og utvikling. Firmaenes investeringer i forskning og utvikling i Norge i 2012 var på millioner kroner. egemiddelindustrien er en betydelig bidragsyter til medisinsk forskning og utvikling. egemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling ill. kr År

12 all og fakta 2014 Kortversjon ye forskning på kreft i Norge I løpet av 2012 pågikk det ca 180 kliniske studier i regi av Is medlemsbedrifter. De fleste legemiddelindustristudier i Norge er fase 3-studier (terapeutisk bekreftende studier). Det deltok i underkant av pasienter i studier, som er en markant nedgang fra tidligere år. Infeksjon 2% Respirasjon 5% Revmatologi 7% Onkologi er utvilsomt det terapeutiske området hvor det forskes og utvikles mest. Antall nye kliniske studier I 2013 var det en markant reduksjon i antall meldte legemiddelstudier til Statens legemiddelverk. otalt ble det meldt inn 110 nye legemiddelstudier mot 164 året før. Dette er tilbake til den nedadgående trenden som har vært de siste årene før Innmeldte kliniske studier Vaksiner 3% Kardiologi 12% Investering i FoU på ulike terapiområder Andre 12% Endokrinologi 9% Sentralnervesystemet 8% Onkologi 42% Antall nye kliniske studier * otalt antall søknader til SV Antall studier meldt fra Is medlemmer til SV *Fordelingen av kliniske studier ikke klar in u v fo g F in t F s 3 5 m i p A fo o h 2 o 2 A n K A d S a k 12

13 egemidler og helsetjeneste egemiddelindustrien (I) i Norge edisinske fremskritt for bedre helse egemiddelindustrien (I) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører medisiner i Norge kan være medlem av foreningen. I skal være den naturlige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske grunderselskaper som opererer på legemiddel/life science området. Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge. Is administrasjon har 12 ansatte. I har to datterselskaper, Felleskatalogen AS som arbeider med legemiddelinformasjon og statistikkselskapet Farmastat AS er ansatt i Is medlemsbedrifter 57 legemiddelfirmaer var tilsluttet I pr 1. januar Det omsettes medisiner i Norge for 19,9 milliarder kroner, Is medlemmer står for i overkant av 80 prosent av dette. Seks av våre medlemsfirmaer produserer legemidler i Norge, og de eksporterer til rundt 130 land. Ansatte i legemiddelindustrien arbeider innenfor produksjon, medisinsk forskning, klinisk utprøvning, godkjenning, distribusjon, bivirkningsovervåkning og samfunnskontakt. Informasjon til leger og annet helsepersonell er også en viktig oppgave. er statistikk I utgir en omfattende statistisk publikasjon hvert år. all og fakta 2014 inneholder grafer/figurer/tabeller for legemiddelstatistikk og har også tall for veterinærmedisinske legemidler. a kontakt med I på hvis du ønsker boken tilsendt digitalt. Alle grafer/figurer/tabeller i all og fakta 2014 finnes også på Is nettsted,.lmi.no. Du kan laste ned tabellene i flere formater. Kilder Av plasshensyn har vi ikke oppgitt kilder under hver enkelt figur i denne brosjyren. Vi har benyttet tall fra Farmastat, Statistisk sentralbyrå, Statens legemiddelverk, HEFO, IS, Efpia, OECD Health Data og andre internasjonale statistikk-kilder. I all og fakta 2014 vil du finne kildene til hver enkelt tabell. 13

14 all og fakta 2014 Kortversjon Is medlemsfirmaer Abbott Norge AS lf: abbott.no AbbVie AS lf: abbvie.no ACD Pharmaceuticals AS lf: acdpharma.com Affitec AS lf: affitech.com Alcon Norge AS lf: alcon.no Algeta ASA lf: algeta.com AlgiPharma AS lf: algipharma.com Amgen Norge lf: amgen.no Aqua Gen AS lf: aquagen.no Astellas Pharma lf: astellas.no AstraZeneca AS lf: astrazeneca.no Bausch & omb Nordic AS lf: bausch.se Baxter AS lf: baxter.no Bayer AS lf: bayernorden.com Biogen Idec Noray AS lf: biogenidec.no Bionor Pharma ASA lf: bionorpharma.com Biotec Pharmacon ASA lf: biotec.no Boehringer Ingelheim Noray KS lf: boehringer-ingelheim.no Bristol-yers Squibb Noray td lf: b-ms.no Eisai AB lf: eisai.no Eli illy Norge A.S lf: lilly.no Fresenius Kabi Norge AS lf: fresenius-kabi.no Galderma Nordic AB lf: galderma.se GE Healthcare AS lf: gehealthcare.no GlaxoSmithKline lf: gsk.no Grünenthal Noray AS elefon: grunenthal.no Janssen-Cilag AS lf: janssen-cilag.no EO Pharma Norge AS lf: leo-pharma.no ife echnologies AS lf: lifetechnologies.com inde Healthcare lf: linde-healthcare.no i lin u y N N O O P P P P 14

15 egemidler og helsetjeneste ink edical Research AS lf: linkmedical.no undbeck H. AS lf: lundbeck.no ytix Biopharma AS lf: lytixbiopharma.com erck Serono lf: merckserono.no SD Animal Health lf: msd-animal-health.no SD (Norge) A/S lf: msd.no undipharma as lf: mundipharma.no Novartis Norge AS lf: novartis.no Novo Nordisk Scandinavia AS lf: novonordisk.no Orion Pharma AS lf: orionpharma.no Otsuka Pharma Scandinavia AB lf: otsuka.no PCI Biotec AS lf: pcibiotech.no Pronova BioPharma Norge AS lf: pronova.com Prophylix Pharma AS lf: prophylixpharma.com Roche Norge AS lf: roche.no Sanofi Pasteur SD lf: spmsd.no Sanofi lf: sanofi.no Servier Danmark A/S lf: servier.dk akeda Nycomed AS lf: takedanycomed.no argovax AS lf: targovax.com UCB Pharma AS lf: ucb.com/orldide/noray.asp Ultimovacs AS lf: ultimovacs.com Vaccibody AS lf: vaccibody.com Weifa AS lf: eifa.no Pfizer AS lf: pfizer.no Pharmaq AS lf: pharmaq.no Photocure ASA lf: photocure.com 15

16 egemiddelstatistikk finner du på.lmi.no Informasjon om de enkelte legemidlene finner du på.felleskatalogen.no eller.felleskatalogen.no/pasientutgave Ansvarlig utgiver: egemiddelindustrien (I) Essendrops gate 3 Postboks 5094 ajorstuen 0301 Oslo elefon: Epost: Hjemmeside:.lmi.no

Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske.

Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Kortversjon Tall og fakta 2013 Legemidler og helsetjeneste For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Tall og fakta

Detaljer

Tall og fakta. Kor t versjon. Legemidler og helsetjeneste

Tall og fakta. Kor t versjon. Legemidler og helsetjeneste L e g e m i d d e l i n d u s t r i e n Tall og fakta 2011 Kor t versjon Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2011 Kortversjon Legemiddelindustrien (LMI) i Norge Medisinske fremskritt for bedre helse

Detaljer

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustriforeningen Legemidler og helsetjeneste 2008 Beskjeden vekst i legemiddelsalget Omsetningen av legemidler var på ca 16,9 milliarder kroner i målt i apotekenes utsalgspris (AUP). Justert

Detaljer

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustriforeningen Legemidler og helsetjeneste 26 Liten vekst i legemiddelomsetningen Omsetningen av legemidler var på 16, 1 milliarder kroner i AUP (apotekenes utsalgspris) i 25. Fra 24 til

Detaljer

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustriforeningen Legemidler og helsetjeneste 27 Reell reduksjon i legemiddelomsetningen Omsetningen av legemidler var på 16,4 milliarder kroner i 26 målt i AUP (apotekenes utsalgspris). Fra

Detaljer

TALL OG FAKTA 2013 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2013 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2013 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2013 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

Legemidler og helsetjeneste

Legemidler og helsetjeneste L e g e m i d d e l i n d u s t r i e n Legemidler og helsetjeneste 2010 Legemiddelindustrien (LMI) Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge, og har 43 medlemsbedrifter.

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 214 For 1 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Nesten samtlige nye medisiner

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 216 For 1 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Nesten samtlige nye medisiner

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 2013 For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Nesten samtlige nye medisiner

Detaljer

Legemiddelindustrien. Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste

Legemiddelindustrien. Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustrien Tall og fakta 2010 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2010 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette

Detaljer

Legemiddelindustriforeningen

Legemiddelindustriforeningen Legemiddelindustriforeningen T all og fakta 25 Kortversjon Legemidler og helsetjenesten Tall og fakta 25 kortversjon Omsetningen av legemidler Omsetningen av legemidler fra legemiddelgrossister til apotek

Detaljer

Resultater fra LMIs årlige forsknings og utviklingsundersøkelse 2007

Resultater fra LMIs årlige forsknings og utviklingsundersøkelse 2007 Resultater fra LMIs årlige forsknings og utviklingsundersøkelse 2007 Innledning Legemiddelindustriforeningen, LMI, sender hvert år ut en forespørsel til sine medlemsfirmaer om deres investeringer i forskning

Detaljer

TALL OG FAKTA 2014 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2014 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2014 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2014 Bedre informasjon = bedre medisinbruk Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling

Detaljer

TALL OG FAKTA 2015 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2015 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2015 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2015 Bedre informasjon gir bedre medisinbruk Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling

Detaljer

Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste

Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Tall og Fakta 2009 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X

Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n Tall og fakta 2 0 0 8 Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X Tall og Fakta 2008 (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling

Detaljer

Legemidler og helsetjeneste

Legemidler og helsetjeneste L e g e m i d d e l i n d u s t r i e n Tall og fakta 2011 Legemidler og helsetjeneste 1 Tall og fakta 2011 Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen

Detaljer

LMIs forsknings- og utviklingsundersøkelse 2010. Basert på 2009-tall

LMIs forsknings- og utviklingsundersøkelse 2010. Basert på 2009-tall LMIs forsknings- og utviklingsundersøkelse 21 Basert på 29-tall Innholdsfortegnelse OM LEGEMIDDELINDUSTRIEN (LMI) I NORGE...4 INNLEDNING...5 ANTALL ANSATTE I NORGE...6 FOU-INVESTERINGEN TIL LMIs MEDLEMSBEDRIFTER...7

Detaljer

TALL OG FAKTA 2016 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2016 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2016 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2016 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

legemiddelmarkedet en kort innføring

legemiddelmarkedet en kort innføring l e g e m i d d e l m a r k e d e t en kort innføring 4 Legemiddelmarkedet INNHOLD 1 INNLEDNING 4 1.1 GENERELT OM LEGEMIDLER 4 Hva er et legemiddel? 4 Hvorfor innvilges nye legemidler patent? 5 Hva skjer

Detaljer

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør 21. mai 2015 Legemiddelpolitiske mål Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 211 Innledning Den internasjonale konkurransen innen medisinsk forskning blir stadig tøffere. I kombinasjon med økte kostnader og mindre tid avsatt til forskning

Detaljer

Apotek og legemidler. En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015

Apotek og legemidler. En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015 Apotek og legemidler En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015 Apotek og legemidler Apotekforeningen Februar 2016 Trykk: Konsis Det kan siteres fra heftet, dersom kilden oppgis www.apotekstatistikk.no

Detaljer

Tall og fakta. L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X

Tall og fakta. L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n Tall og fakta 2 0 0 7 Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X Tall og Fakta 2007 (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 212 Last ned denne rapporten i pdf-format Tall og fakta om legemiddelindustrien Du kan laste ned QR-kodeleser gratis i App Store og Android Market Nær 1 %

Detaljer

Gjengivelse av tekst og tabeller er tillatt ved kildehenvisning.

Gjengivelse av tekst og tabeller er tillatt ved kildehenvisning. Tall og Fakta 2006 (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet. Alle figurer og tabeller er lagt ut på LMIs hjemmside, www.lmi.no.

Detaljer

Er legemidler fortsatt billige i Norge?

Er legemidler fortsatt billige i Norge? Er legemidler fortsatt billige i Norge? Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås og Odd Rune Straume Legemiddeldagen, 6. mai 2010, Oslo www.nhh.no Introduksjon Oppdrag fra Apotekforeningen (oppfølging av tidligere

Detaljer

Nycomed - et Takeda-selskap

Nycomed - et Takeda-selskap Nycomed - et Takeda-selskap DET NYE SELSKAPET I TALL Nr >70 Markeder i verden i #1 12 Japans 30% Nycomeds hvor salg av største årlige Takeda er operative reseptbelagte legemidler farmasøytiske selskap

Detaljer

Prisundersøkelse 2010 LUA-ordningen. 14. desember 2010 Statens legemiddelverk

Prisundersøkelse 2010 LUA-ordningen. 14. desember 2010 Statens legemiddelverk Prisundersøkelse 2010 LUA-ordningen 14. desember 2010 Statens legemiddelverk 1 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Konklusjoner... 3 3. Metode og gjennomføring... 4 3.1 Utvalg apotek og utsalgssteder:...

Detaljer

4.legemiddelpriser i norge og internasjonalt

4.legemiddelpriser i norge og internasjonalt Apotek og legemidler 2006 031 d e l i i l e g e m i d d e l p r i s e r 4.legemiddelpriser i norge og internasjonalt l e g e m i d d e l p r i s e r i n o r g e Felles for de fleste land det er naturlig

Detaljer

Forskning og innovasjon i farmasøytisk produksjon. Legemiddelindustriforeningen, LMI 16. juni 2010

Forskning og innovasjon i farmasøytisk produksjon. Legemiddelindustriforeningen, LMI 16. juni 2010 Forskning og innovasjon i farmasøytisk produksjon Legemiddelindustriforeningen, LMI 16. juni 2010 Legemiddelindustrien i Norge Ca. 4000 ansatte (ca 3000 i produksjonsfirmaene) 10 selskaper produserer i

Detaljer

Legemidler hvilke effekter gir konkurranse?

Legemidler hvilke effekter gir konkurranse? Legemidler hvilke effekter gir konkurranse? AV: TERJE MELHUUS LINE SAMMENDRAG I Norge blir konkurranse i legemiddelmarkedet regulert gjennom den såkalte trinnprismodellen. Trinnprismodellen ble innført

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i legemiddelforskriften (redusert trinnpris for virkestoffet atorvastatin og heving av bagatellgrensen)

Høringsnotat. Forslag til endringer i legemiddelforskriften (redusert trinnpris for virkestoffet atorvastatin og heving av bagatellgrensen) 1 Høringsnotat Forslag til endringer i legemiddelforskriften (redusert trinnpris for virkestoffet atorvastatin og heving av bagatellgrensen) Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2014 2 Innhold 1. Høringsnotatets

Detaljer

Høringsnotat Endring av trinnpris for virkestoffet simvastatin

Høringsnotat Endring av trinnpris for virkestoffet simvastatin Høringsnotat Endring av trinnpris for virkestoffet simvastatin 1 Innholdsfortegnelse 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2. Innledning... 3 3. Mål om lavest mulig pris... 4 4. Prisregulering for byttbare

Detaljer

Legemidler i Norge grunn til bekymring? Steinar Madsen Legemiddelverket

Legemidler i Norge grunn til bekymring? Steinar Madsen Legemiddelverket Legemidler i Norge grunn til bekymring? Steinar Madsen Legemiddelverket Del 1: Nye legemidler og gamle problemer Hvor mange nye legemidler? År Nye virkestoffer Utgåtte virkestoffer 2004 29 12 2005 25 13

Detaljer

1For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse

1For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse 1For 1 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Millioner av mennesker er blitt spart for lidelse og død takket være medisinske

Detaljer

OECD OG COMMONWEALTH FUND. Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret

OECD OG COMMONWEALTH FUND. Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret OECD OG COMMONWEALTH FUND Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret Norge er et land i verden, herr president, Lars Korvald (1916-2006) i Stortinget i 1972 Verdens helseorganisasjon (WHO) rangerte verdens

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Legemidler som innsatsfaktor i helsetjenesten. Karianne Johansen Dr.scient, Cand.Pharm, MM DM Arena seminar 24. oktober 2012

Legemidler som innsatsfaktor i helsetjenesten. Karianne Johansen Dr.scient, Cand.Pharm, MM DM Arena seminar 24. oktober 2012 Legemidler som innsatsfaktor i helsetjenesten Karianne Johansen Dr.scient, Cand.Pharm, MM DM Arena seminar 24. oktober 2012 Interessekonflikter Arbeider i bransjeforeningen, LMI Styremedlem i Farmastat

Detaljer

Vi redder liv hver eneste dag!

Vi redder liv hver eneste dag! 1 Foto: Ilja C. Hendel (side 8, 12 og 16) / Thinkstock.com Produksjon/grafisk: PR-operatørene / Smeis! Tekst: LMI Vi redder liv hver eneste dag! Du står i en heis og plutselig kommer statsministeren inn

Detaljer

LEGEMIDDELINDUSTRIENS SYN PÅ HELSEØKONOMI

LEGEMIDDELINDUSTRIENS SYN PÅ HELSEØKONOMI LEGEMIDDELINDUSTRIENS SYN PÅ HELSEØKONOMI Petter Foss, Leder av helseøkonomiske utvalg i LMI og Head of Market Access Oncology, Norvatis Oslo, 3 mai 2016 Interesse(konflikter) & Disclaimer Leder for LMI

Detaljer

apotek og legemi dler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

apotek og legemi dler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2 007 apotek og legemi dler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår apotek og legemi dler 2007 Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår i n n h o l d 006 Tallenes tale

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer:

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 1999-12-22 nr. 159 om legemidler, forskrift 1993-12-21 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler og forskrift 1997-04-18 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter

Detaljer

Facts and Figures - Medicines and Health Care

Facts and Figures - Medicines and Health Care Facts and Figures - Medicines and Health Care Facts and Figures 2009 Facts and Figures is an annual publication by the Norwegian Association of Pharmaceutical Manufacturers (LMI). This publication is a

Detaljer

Plassering av den norske helsesektoren i tid og rom

Plassering av den norske helsesektoren i tid og rom 1 Plassering av den norske helsesektoren i tid og rom Erling Holmøy Statistisk sentralbyrå Helseøkonomikonferansen, Sundvolden 19. mai 2014 Norge i 2013 bruker 56 747 kr til HO per innbygger (288 mrd totalt).

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Vedleggstabeller 145

Vedleggstabeller 145 45 Helse i Norge Tabell 2. Andel personer, etter kjønn, alder og utdanning, krysset med egenvurdert helse. 998. Prosent God/meget Verken god Dårlig/meget N god helse eller dårlig helse dårlig helse Alle...

Detaljer

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Fastlege, Bekkestua Praksiskonsulent, Bærum sykehus Universitetslektor,

Detaljer

Spesialistsentrenes rolle i den kliniske forskningen.

Spesialistsentrenes rolle i den kliniske forskningen. Industri Akademia Helsevesen Pasient Spesialistsentrenes rolle i den kliniske forskningen. AGENDA: Medi3 Innlandet AS Oppdragsforskning CTNN (Clinical Trials Network Norway) Kvalitet Audit/Inspeksjon (FDA)

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser

Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser Farmakoøkonomi: Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Tiltak for å minske legemiddelpriser Maksimalpris for legemidler på resept Likeverdig

Detaljer

er en annen enn den som bestemmer legemiddelbruken (legen), som igjen er en annen enn brukeren.

er en annen enn den som bestemmer legemiddelbruken (legen), som igjen er en annen enn brukeren. 30 Apotek og legemidler 2008 Apotek og legemidler 2008 31 2 PrisfasT settelse Som de aller fleste vestlige land regulerer også norske myndigheter prisene på reseptpliktige legemidler. Den viktigste begrunnelsen

Detaljer

Hvor mye bruker vi på helse i forhold til andre OECD-land?

Hvor mye bruker vi på helse i forhold til andre OECD-land? 1 Hvor mye bruker vi på helse i forhold til andre OECD-land? Hans Henrik Scheel Statistisk sentralbyrå Dagsseminar om helseøkonomi NSH og Helsedirektoratet 2. desember 2013 Helsetall i media Tre presiseringer

Detaljer

HØRING - LISTE OVER UTLEVERINGSBESTEMMELSER ETTER FORSKRIFTSENDRING

HØRING - LISTE OVER UTLEVERINGSBESTEMMELSER ETTER FORSKRIFTSENDRING Se mottakerliste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 26.06.2013 13/05631-1 Overvåkning/ Hilde Samdal HØRING - LISTE OVER UTLEVERINGSBESTEMMELSER ETTER FORSKRIFTSENDRING Bakgrunn Etter legemiddelforskriften

Detaljer

5FINANSIERING AV LEGEMIDLER

5FINANSIERING AV LEGEMIDLER 5FINANSIERING AV LEGEMIDLER 5. 5. FINANSIERING AV LEGEMIDLER 5Legemidler finansieres dels av staten gjennom blåreseptordningen og de regionale helseforetakene, dels av andre helseinstitusjoner, og dels

Detaljer

I dette kapitlet beskrives hvordan prisene på legemidler i Norge blir fastsatt, avhengig av karakteristika for de ulike legemidlene.

I dette kapitlet beskrives hvordan prisene på legemidler i Norge blir fastsatt, avhengig av karakteristika for de ulike legemidlene. 3PRISFASTSETTELSE 3. Prisfastsettelse 3 Som i de aller fleste vestlige land regulerer også norske myndigheter prisene på reseptpliktige legemidler. Den viktigste begrunnelsen for dette er å skjerme samfunnet

Detaljer

STRATEGI FOR LEGEMIDDELUTVIKLING. HVORFOR ER NYE LEGEMIDLER SÅ DYRE? Petter Foss Oslo, 21 mai 2015

STRATEGI FOR LEGEMIDDELUTVIKLING. HVORFOR ER NYE LEGEMIDLER SÅ DYRE? Petter Foss Oslo, 21 mai 2015 STRATEGI FOR LEGEMIDDELUTVIKLING. HVORFOR ER NYE LEGEMIDLER SÅ DYRE? Petter Foss Oslo, 21 mai 2015 Interessekonflikter Leder for LMI sitt utvalg for pasienttilgang Ansvarlig for markedstilgang for Novartis

Detaljer

infuture Fremtidens helse- og omsorgstjenester Camilla AC Tepfers Virkekonferansen 2011

infuture Fremtidens helse- og omsorgstjenester Camilla AC Tepfers Virkekonferansen 2011 Fremtidens helse- og omsorgstjenester Camilla AC Tepfers Virkekonferansen 2011 Fremtidens helse- og omsorgstjenester tiårets innovasjonsutfordring Norge har størst vekst i helseutgifter i Norden Og behovet

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler

Høringsnotat. Forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler Høringsnotat Forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler Helse- og omsorgsdepartementet September 2013 Innhold 1. Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

Spesialistsentrenes rolle i den kliniske forskningen.

Spesialistsentrenes rolle i den kliniske forskningen. Industri Helsevesen Akademia Pasient Spesialistsentrenes rolle i den kliniske forskningen. Lege Kjetil Høye Medi3 Innlandet AS, Hamar Industri Akademia Helsevesen Pasient Spesialistsentrenes rolle i den

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

Apotekforeningens Tidsskrift

Apotekforeningens Tidsskrift Apotekforeningens Tidsskrift nr. 1 n 116. årgang n mars 2008 Hovedtema: Legemiddelforbruk side 4 26 Gjennomgang av apotekloven side 28 Boots har etablert seg i Norge side 33 Oppsving for russiske apotek

Detaljer

Bakgrunn for helseutgifter (1)

Bakgrunn for helseutgifter (1) «Norske helseutgifter i internasjonal sammenligning» - Legeforeningens tillitsvalgtkursmodul III, Gdansk onsdag 9. mars 2016 Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen 1 Bakgrunn for helseutgifter

Detaljer

Apoteket i helsetjenesten mot Legemiddeldagen

Apoteket i helsetjenesten mot Legemiddeldagen Apoteket i helsetjenesten mot 2020 Legemiddeldagen 6. mai 2010 Det var en gang... Legemiddeldagen 2010 (2) Legemiddeldagen 2010 (3) fantes en farmasøyt som trillet piller dagen lang Legemiddeldagen 2010

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk

1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk Erik Fjærli og Aud Walseth 1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk I dette kapittelet gir vi en framstilling av hovedtrekkene ved skatter og overføringer i Norge, sett i internasjonalt

Detaljer

Apotekstatistikk 2012. 24. januar 2014

Apotekstatistikk 2012. 24. januar 2014 24. januar 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Konklusjoner 2012... 3 3. Regnskapstatistikk 2012 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste... 3 4. Omsetning og nøkkeltall... 6 5. Antall apotek...

Detaljer

Høringsnotat. Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse

Høringsnotat. Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse Høringsnotat Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse Helse- og omsorgsdepartementet Juni 2007 1 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2. Innledning... 3 3. Prisregulering

Detaljer

Riktig bruk av legemidler en rapport fra LMI. Adm.direktør Pål Christian Roland, LMI NAFs legemiddeldag, torsdag 11. mai 2006

Riktig bruk av legemidler en rapport fra LMI. Adm.direktør Pål Christian Roland, LMI NAFs legemiddeldag, torsdag 11. mai 2006 Riktig bruk av legemidler en rapport fra LMI Adm.direktør Pål Christian Roland, LMI NAFs legemiddeldag, torsdag 11. mai 2006 Ofte gjentatte påstander om legemiddelbruk 1. Legemiddelutgiftene i Norge er

Detaljer

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Kristian Rose Tronstad Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) @KTronstad Norge fra utvandring- til innvandringsland 100 000 80 000 60 000

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

IKT i spesialisthelsetjenesten investeringer og styring

IKT i spesialisthelsetjenesten investeringer og styring IKT i spesialisthelsetjenesten investeringer og styring HEALTHWORLD KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt samtykke fra McKinsey & Company er strengt forbudt

Detaljer

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 9.februar 2011 (revidert 21.september 2011) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den

Detaljer

Denosumab (Xgeva) til forebygging av skjelettrelaterte. voksne med benmetastaser fra solide tumorer. Oppdatering av tidligere helseøkonomisk analyse

Denosumab (Xgeva) til forebygging av skjelettrelaterte. voksne med benmetastaser fra solide tumorer. Oppdatering av tidligere helseøkonomisk analyse Denosumab () til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos voksne med benmetastaser fra solide tumorer. Oppdatering av tidligere helseøkonomisk analyse 01-10-2014 Statens legemiddelverk 1 Innhold

Detaljer

Innst. S. nr. 227. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2008 2009)

Innst. S. nr. 227. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2008 2009) Innst. S. nr. 227 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:7 (2008 2009) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Evaluering av apotekavansen

Evaluering av apotekavansen Evaluering av apotekavansen 29. juni 2010 Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Telefon www.legemiddelverket.no Kto. 7694 05 00903 Sven Oftedals vei 6, 0950 Oslo Telefaks post@legemiddelverket.no

Detaljer

Fremtidens helse- og omsorgstjenester Camilla AC Tepfers

Fremtidens helse- og omsorgstjenester Camilla AC Tepfers Fremtidens helse- og omsorgstjenester Camilla AC Tepfers Nordisk Råd konferanse 24. januar 2012 infuture Fremtidens helse- og omsorgstjenester tiårets innovasjonsutfordring Stor vekst i helseutgifter i

Detaljer

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 Arne Helland Overlege ved Avd. for Klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, og rådgivende overlege HELFO Midt-Norge Bente Kvernberg Rådgivende farmasøyt,

Detaljer

NOEN FAKTA OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELOMSETNING I NORGE.

NOEN FAKTA OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELOMSETNING I NORGE. NOEN FAKTA OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELOMSETNING I NORGE. Antall legemidler: : Ca. 1450 virksomme stoffer, 3500 produktnavn. Ca. 5000 ulike preparater (eks. Stesolid tabletter 2 mg eller 5 mg) Fakta om

Detaljer

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Resultater fra PIAAC Hanne Størset, avdeling for analyse, Vox Hva er PIAAC? 24 land deltok i runde 1 9 land med i rund 2 PIAAC i Norge Voksne 16 65 år

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013 Økonomiske perspektiver Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo,. februar 13 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig 5 5 15 Kina

Detaljer

Helseregnskapet et internasjonalt system

Helseregnskapet et internasjonalt system Økonomiske analyser 2/2012 Kjersti Helene Hernæs og Ann Lisbet Brathaug Totale helseutgifter i Norge beløp seg til nærmere 250 milliarder kroner i 2011. Det tilsvarer 50 000 kroner per innbygger. De fleste

Detaljer

Erfaringer med blåreseptordningen Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør Avdeling for legemiddeløkonomi

Erfaringer med blåreseptordningen Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør Avdeling for legemiddeløkonomi Erfaringer med blåreseptordningen Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør Avdeling for legemiddeløkonomi 10.06.2013 Plan 1. Innledning 2. Blåreseptordningen 3. Erfaringer og eksempler 4. Konklusjon Legemiddelpolitiske

Detaljer

1.01 Antall virkestoffer på det norske markedet The number of active substances on the Norwegian market

1.01 Antall virkestoffer på det norske markedet The number of active substances on the Norwegian market 1.01 Antall virkestoffer på det norske markedet The number of active substances on the Norwegian market Virkestoffer/ Active substances 1 400 1 200 1 000 800 600 400 1 144 1 267 1 316 200 0 2000 2001 2002

Detaljer

Utviklingen i frivillig sektor

Utviklingen i frivillig sektor Utviklingen i frivillig sektor Pengespillkonferansen 2012 26. september, Førde Karl Henrik Sivesind Opplegg for presentasjonen Norsk frivillig sektor i sammenlignende perspektiv Endringer i frivillig arbeid

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

Apotekstatistikk 2007

Apotekstatistikk 2007 Apotekstatistikk 2007 30. januar 2009 Apotekstatistikk 2007 Innhold 1. Innledning...2 2. Konklusjoner 2007...3 3. Regnskapsstatistikk 2007 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste...3 4. Omsetning

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I LISTEN OVER LEGEMIDLER SOM KAN OMSETTES UTENOM APOTEK (LUA)

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I LISTEN OVER LEGEMIDLER SOM KAN OMSETTES UTENOM APOTEK (LUA) Se liste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 06.06.2014 13/09145-9 Overvåkning/ Gunnar Rimul HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I LISTEN OVER LEGEMIDLER SOM KAN OMSETTES UTENOM APOTEK (LUA) Statens

Detaljer

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

Utsatt eksamen, resepttest m/sensorveiledning MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2011

Utsatt eksamen, resepttest m/sensorveiledning MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2011 Utsatt eksamen, resepttest m/sensorveiledning MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2011 Fredag 10. juni 2011, kl. 9.00-10.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging av innsats mot sosial dumping i statlig sektor - hva gjør vi for å holde orden i eget hus. Rapportering - sosial dumping

Offentlig journal. Oppfølging av innsats mot sosial dumping i statlig sektor - hva gjør vi for å holde orden i eget hus. Rapportering - sosial dumping Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.3.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 09.03.2011 nnhold: Oppfølging av innsats mot sosial dumping i statlig sektor - hva gjør vi for å holde orden i eget

Detaljer

Trinnprismodellen kostnader for Folketrygden og pasientene. Markedsundersøkelse av simvastatin-produkter i apotek

Trinnprismodellen kostnader for Folketrygden og pasientene. Markedsundersøkelse av simvastatin-produkter i apotek Trinnprismodellen kostnader for Folketrygden og pasientene Markedsundersøkelse av simvastatin-produkter i apotek Gjennomført av Smerud Medical Research International AS på oppdrag fra MSD Norge AS Juni

Detaljer

"Haldenfabrikken" Suksessbedrift med produksjon av legemidler til verdensmarkedet

Haldenfabrikken Suksessbedrift med produksjon av legemidler til verdensmarkedet "Haldenfabrikken" Suksessbedrift med produksjon av legemidler til verdensmarkedet Helseindustri konferansen 2014 26. Mai Radisson Blu Scandinavia, Oslo General Manager MU Lisbeth Taraldsen Fresenius Kabi

Detaljer

SNF-rapport nr. 06/09

SNF-rapport nr. 06/09 Er legemidler fremdeles billig i Norge? En sammenligning av priser på reseptpliktige legemidler mellom Norge og ni vest-europeiske land av Kurt R. Brekke Tor Helge Holmås Odd Rune Straume SNF-prosjekt

Detaljer