Uke Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance."

Transkript

1 OSEBX index Uke Nøkkeltall siste uke OSEBX 1, Endring siste uke -,3 % Hittil i år 1,7 % Gj. volum OSEBX siste uke (Mrd),9 Gj. P/E (estimat),3 Siste % siste uke % i år FTSE 9,71,7 %,97 % DAX 79,9,7 %,9 % DJIA 131,13,99 % 7,7 % S&P 11,7,13 %,7 % Nasdaq Composite 97,1-1,7 % 1,31 % MSCI Asia Apex,77,3 % 19,9 % VIX - Volatilitetsindeks 1,9,19 % - Brent Crude 7,1-3,7 %, % Aluminium 113, -,3 %,9 % Gull ,9 % 9, % Hvete, -, % 31,1 % Last % siste uke % i år USDNOK,,1 % -,37 % EURNOK 7,3 -,31 % -,1 % CHFNOK, -,1 % -, % GBPNOK 9,11, %,7 % SEKNOK, -,9 % -,1 % EURUSD 1,91-1,11 % -3, % USDJPY,9, % 1, % USDCHF,93,99 % -, % EURJPY, -1, % -,7 % Kilde: Bloomberg Sluttkurs Pris/bok for OSEBX-indeks, 1,x, and,x bånd OSEBX siste uke 7 Gjeldende P/B: 1, 9 11 OSEBX,x Band 1,x Band Brent Crude siste uke Volum(mill) Moderate bevegelser i aksjemarkedet forrige uke I USA steg S&P moderate.1% forrige uke, men fortsatte dermed å styrke seg fra sin tre måneders lav fra 1 november med.% til det høyeste nivå siden valgdagen. Amerikanske aksjer har da steget for tredje uken på rad og dermed hatt sin lengste sammenhengende oppgang siden august. Oslo Børs fulgte fotsporene til USA og steg.% mens STOXX Europa steg 1.% forrige uke. Svakere råvaresentiment Brent fremtidskontrakter falt med 3.3% siste uke samtidig som den amerikanske lettoljen (WTI) falt tilbake med 3.%. WTI har dermed falt med 13% hittil i år. Denne uken møtes OPEC i Wien for å diskutere produksjonskvotene men, i følge en undersøkelse fra Bloomberg, forventes det ikke store nyheter og kvotene vil mest sannsynlig holdes uforandret. Den bredere S&P Goldman Sachs råvare indeksen ( råvarer) falt med.% siste uken og det største fallet siden september. Investorsentimentet snudde til negativt for første gang på tre uker ettersom det fortsatt var stor usikkerhet vedrørende en avtale om skattteøkning og utgiftskuttene i USA samtidig med en økende usikkerhet rundt Europas vekstutsikter. Spekulanter og porteføljeforvaltere reduserte netto lange posisjoner i råvaremarkedet med 3.% til 9,3 kontrakter, viser data fra den amerikanske råvarebørsen. Mer oppsiktsvekkende var at netto posisjonskontraktene for gull falt med % som er den største reduksjonen siden mars. Mye av bakgrunnen var en rapport fra Goldman Sachs som konkluderte med at gull ville toppe oppgangen neste år etter en ni år med kontinuerlig oppgang. Usikkerhet rundt det amerikanske budsjettet og resesjon i Europa Tilliten blant amerikanske konsumenter falt mer enn forventet i desember til det laveste på fire måneder ettersom usikkerheten rundt «fiscal cliff» dempet optimismen og bekymring for at utfallet ville bli økte skatter til neste år. På europeisk side sa den Europeiske Sentralbanken at de nå forventer negativ vekst neste år og sentralbanksjefen sa at EU ikke vil se en bedring før mot siste halvdel av 13. Sentralbanken sa videre den desember at de 17 landene i euro-sonen ville oppleve en nedgang på.% i. I september forventet sentralbanken en nedgang på.%. For 13 forventes det nå en vekst på.3% i forhold til tidligere anslag på.% vekst. USA budsjett samtaler og Italia vil være i fokus denne uken Fokuset denne uken vil være rundt budsjett samtalene i USA og nytt politiske «spill» i Italia. Italias statsminister, Mario Monti, sa i helgen at han ville gå av ettersom han mister støtte i parlamentet mens hans tidligere forgjenger, Silvio Berlusconi, annonserte at han ville tilbake i manesjen. EU skal også møtes den 13-1 desember for å diskutere veien vider for hele Euro regionen, inkludert makten til å intervenere i nasjonale budsjetter samt etablering av en veiledende bank enhet. På makrosiden denne uken vil vi følge med på den amerikanske handelsbalansen på tirsdag og FED uttalelser på onsdag Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance

2 Nornes ukesportefølje Selskap Pris ved anbefaling* Inngang Endring siden anbef.** Endring sist uke Hittil i år Vekt Yara 71,.nov,1 % -,7 %, % 1 % Kværner 1,.okt, % -, % 9, % 1 % Statoil 13,3.sep -11, % -1, % -7, % 1 % Hydro 7, 3.des -,7 % -, %, % % Norwegian 1, 9.okt 1, %,3 % 1, % % Marine Harvest.des 1,7 % 9,7 % 1 % Kontantandel % Avkastning fra.jan 9, % Avkastning Oslo Børs 1,7 % * Prisen er volumvektet gjennomsnitt dagen aksjen ble tatt inn Yara (YAR) gjennomførte kapitalmarkedsdag.desember og vi ble styrket i troen på selskapet inntjeningsevne i årene som kommer. Selskapet er unikt posisjonert på verdensbasis med sine produkter. Yara har hatt svakere kursutvikling enn sammenlignbare selskaper og handles nå til en rabatt. KVÆRNER(KVAER) rapporterte tredje kvartalsresultatene den 31. Oktober. Et positivt oppstrømscenario og økning av ordrereserver ble godt mottatt av markedet. Med en ordrereserve på opp mot 1. mrd. Kroner, en dobling fra fjorårets 11. milliarder, burde være en vesentlig trigger da 9% av ordrene vil utføres i løpet av de neste tre årene. Selskapet har levert flere anbud på en rekke prosjekter som bør øke en allerede positiv ordrereserve utvikling de kommende kvartalene. STATOIL (STL) rapporterte tredje kvartalstall noe under våre forventninger og vi har i etterkant nedjustert våre tall marginalt. STL har vært en klar under performer så langt i men bør uansett være en god langsiktig investering både fra et verdi perspektiv samt utbytte perspektiv. Vi har et kursmål på NOK 1 per aksje (1) Hydro (NHY): Vi tar Hydro inn i ukesporteføljen med bakgrunn i en positiv kapitalmarkedsdag og vår TP på NOK 3. Selv om utsiktene til et sterkere aluminium markedet fortsatt er noe vagt, mener vi at markedsforventningene til et sterkere aluminiums marked er for lavt og at bevegelsen bør være på oppsiden. Norwegian Air Shuttle (NAS) rapporterte resultater noe over våre egne forventninger. Vi fortsetter med vår kjøp anbefaling på selskapet og oppretholder vårt kursmål på NOK 17,-. Med sterk konkurransemessig kostnadsstruktur samt sterk markedspossisjon og ekspansjon av fly flåte, mener vi at NAS fortsatt er attraktiv på dagens kurs. Marine Harvest (MHG) (NY!) Lakseprisene steg forrige uke og vi forventer ytterligere stigning denne uken til i overkant av 3 kr/kg levert Oslo. Sentimentet for fisk er positivt og Marine Harvest har tradisjonelt sett også hatt våren som sin beste periode. Vi tar derfor en posisjon nå.

3 9 OSEBX FTSE 3 DAX des. 11 mar. mai. aug. nov Dow Jones Industrial S&P Nasdaq Composite MSCI ASIA APEX 7 37 VIX Volatilitetsindeks 3 des. 11 mar. mai. aug. nov

4 Grafer (1 år). USDNOK.... des. 11 mar. mai. aug. nov. 13 Brent olje des. 11 mar. mai. aug. nov. 7.9 EURNOK des. 11 mar. mai. aug. nov. Aluminium Gull des. 11 mar. mai. aug. nov. NIBOR 3 måneder Hvete NIBOR måneder

5 Disclaimer Informasjon og data i denne rapporten baserer seg på ulike kilder som vurderes som pålitelige. Vi har foretatt alle rimelige tiltak for å sikre at innholdet i rapporten er ikke er villendene. Norne Securities kan ikke gi noen garanti for at informasjonen og analysene i rapporten er presise eller fullstendige. Uttalelser i rapporten reflekterer Norne Securities oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Norne Securities forbeholder seg retten til å endre enhver oppfatning i denne rapporten uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Norne Securities, ansatte i Norne Securities eller enhver annen person tilknyttet Norne Securities pådrar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av innholdet i denne rapporten. Denne rapporten er utarbeidet for generell informasjon, og tar ikke hensyn til noen investors finansielle situasjon eller investeringsmål. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge noen finansielle verdipapirer omtalt i denne rapporten bør søke uavhengig rådgivning realtert til dette. Ansatte i Norne Securities kan eie verdipapirer i selskaper eller instrumenter for øvrig som er omtalt i denne rapporten. Denne rapporten må ikke distribuerers videre, innholdet i rapporten må heller ikke reproduseres eller kopiers for noe formål uten skriftlig godkjennelse fra Norne Securities AS. Norneporteføljen Avkastningen på Norneporteføljen presenteres ukentlig i Nornes ukesrapport (første børsdag i uken) og er basert på den vekting som er oppgitt pr. aksje. Posisjonene i porteføljen kan fortløpende endres. Når en aksje tas inn eller ut av porteføljen beregnes inn/ut-kurs som volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) for den dagen endring foretas. For hovedindeksen på Oslo Børs måles avkastningen basert på sluttkurs siste børsdag foregåene uke. Det benyttes geometrisk beregning av avkastning under antagelsen at vi reinvesterer all utbytte/avkastning i den samme porteføljen/aksjen. I henhold til våre interne instrukser som er utviklet i samsvar med gjeldende lover og bransjestandarder, har analytikere i Norne Securities ikke adgang til å kjøpe verdipapirer utstedt av selskaper som foretaket analyserer. Analytikere kan imidlertid eie verdipapirer i selskaper omtalt i denne rapporten, som Norne Securities ikke har aktiv analysedekning på. Slike verdipapirbeholdninger vil være regulert av gjeldende lovbestemmelser, bransjestandarder og interne instrukser om ansattes egenhandel. En liste over analytikernes beholdninger kan gjøres tilgjengelig på forespørsel.

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Uke 49. Oppdaterte analyser

Uke 49. Oppdaterte analyser Uke 9 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,9 Endring sist uke 7, % Endring i år -13,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),91 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,79 Siste % sist uke

Detaljer

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne. OSEBX indeks Uke 51 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,9 Endring sist uke -,9 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke

Detaljer

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Uke 11 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 35,7 Endring sist uke -,15 % Endring i år -19,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),15 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,93 Siste % sist

Detaljer

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 39,19 Endring sist uke, % Endring i år,9 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),71 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 OSEBX indeks Uke 1 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 17, Endring sist uke -, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 36, 2011. Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet

Ukerapport laks. Uke 36, 2011. Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet Uke 36, 2011 Ukerapport laks Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. April 2010

NORCAP Markedsrapport. April 2010 NORCAP Markedsrapport April 2010 Utvikling i Mars Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Mars 4,7% 4,8% 5,5% 6,1% 5,8% 9,27% Hittil i år 1,4% 4,9% 2,7% 3,4% 4,5%

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer