Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne."

Transkript

1 OSEBX indeks Uke Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,9 Endring sist uke -,9 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke % YTD FTSE 1 537,3 -,57 % -,53 % DAX 571,7 -,7 % -17,5 % DJIA 11,39 -,1 %,5 % S&P5 119, -,3 % -3, % Nasdaq Composite 555,33-3, % -3, % MSCI Asia Apex 5 71,3 -,5 % -17,95 % VIX - Volatilitetsindeks,9-7,9 % - Brent Crude 1,3 -,1 %,3 % Aluminium 191,75-1,5 % -19,77 % Gull 1593,5 -,39 % 1,1 % Hvete 53,5-1,1 % -7, % Siste % sist uke % YTD USDNOK 5,97,3 %,5 % EURNOK 7,77, % -, % CHFNOK,37,1 %,7 % GBPNOK 9,5 1,7 % 1,7 % SEKNOK, 1, % -1, % EURUSD 1,31-1,3 % -,7 % USDJPY 77,9,1 % -3,9 % USDCHF,937,1 %,1 % EURJPY 11,5-1,3 % -,7 % Kilde: Bloomberg Sluttkurs OSEBX sist uke Volum (mill.) Historisk pris/bok for OSEBX-indeksen og 1,5x og,5x bånd Gjeldende P/B: 1, Uken som gikk Tilbakefall Oslo Børs falt forrige uke tilbane til 3,9 poeng, ned,9 % fra uken før. Uken ble preget av nedjusterte utsikter for Europa fra flere ratingbyråer, samtidig som Fitch trakk ned utsiktene for Frankrike. Skuffelsen etter manglende resultater fra EUtoppmøtet var til å ta og føle på og børsen falt kraftig mandag. I Italia fikk Mario Monti gjennomslag for nye kutt og senatet skal stemme over forslagene denne uken. IMF-sjef Christiane Legarde advarte mot at krisen i Europa kan nå samme proporsjoner som på 3-tallet om ikke tilfredsstillende tiltak treffes. På selskapsnivå solgte Old Mutual store deler av sin skandinaviske portefølje, mens norsk laksebransje ble preget av PD-utbrudd nord for Stadt. De rammede selskapene Lerøy og Samlar reagerte kratig men hentet seg noe inn etter å ha jobbet tett med Mattilsynet hele uken. I Morpol valgte den nye CFO en å si opp før han var begynt og urolighetene forsetter dermed i selskapet. Mot slutten av uken tikket nok en gang en rekke amerikansk makro inn på den positive siden, og amerikansk økonomi fortsetter dermed å vise en viss styrke. Samtidig ble fokuset i Europa rettet mot ECBs korte aktiviteter i markedet, og flere aktører gikk ut og meddelte atløsningen med å tilby banker 3 års likviditet som de kan videreformidle til trengende regjeringer faktisk kan fungere. Uken endte dermed med et noe positivt sentiment. Nyheter fra rentemarkedet Norges Bank valgte forrige uke, noe overraskende, å sette ned renten 5bp til 1,75%. Et kutt var helt klart ventet, men de færreste ventet et så kraftig kutt. «Uroen i finansmarkedene har tiltatt og vi venter nå en klart svakere utvikling ute, særlig i euroområdet. For å dempe virkningene for norsk økonomi settes styringsrenten ned. Inflasjonen er lav. Selv om aktiviteten i norsk økonomi fortsatt holder seg oppe, særlig drevet av høye oljeinvesteringer og bygging av mange nye boliger, tyder ulike indikatorer på lavere vekst framover. Det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen de nærmeste månedene. Gjeldssituasjonen i euroområdet har ført til betydelige problemer i det europeiske banksystemet og i penge- og kredittmarkedene. Markedsfinansieringen er blitt dyrere og mindre tilgjengelig også for norske banker. For å gardere mot et tilbakeslag i økonomien og enda lavere prisvekst, mener vi det er riktig å redusere styringsrenten nå», sa visesentralbanksjefen. Med andre ord valgte Norges Bank denne gang å være føre var. Rentekuttet bidro også til å senke 3m NIBOR fra 3,3% til,93% i dag, og hjelper samtidig bankenes fundingsituasjon, men ikke nok til at bankene hittil har valgt å senke utlånsrenten. Når det gjelder fryktindeksene står VIX-indeksen i, TED-spreaden i 57 mens EUR LOIS har falt litt tilbake til 9. Oppdaterte analyser OSEBX,5 Bånd 1,5 Bånd Brent Crude sist uke Seadrill - Salg Kursmål Størst i verdi, men ikke i rigger, inntekter, EBITDA... Seadrill ble nylig verdens største boreselskap i form av markedsverdi og selskapsverdi (+-1% over Transocean (RIG)). Likevel, Seadrill er fremdeles betydelig mindre enn RIG i form av flåtestørrelse og inntekter / EBITDA. Dette indikerer enten et for dyrt Seadrill og / eller billig RIG. Vi mener Seadrill snart bør gå på elefantjakt bevæpnet med sin premium verdsettelse, og anbefaler investorene heller fokusere på de potensielle byttedyrene. Verdsettelse: Transocean er forventet å generere 1-13% høyere inntekter enn Seadrill i 1-13 og en 5% høyere EBITDA. Seadrill er etter vår oppfatning for dyr i forhold til (1) Transocean, () de nye sammenlignbare selskapene og (3) riggverdier. Vi anbefaler salg av Seadrill i denne oppkjøpsperioden, og at investorene heller fokuserer på aksjer i de mulige oppkjøpskandidatene. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance

2 Ukens viktigste makrotall Mandag 19.1 Ventet US Tirsdag.1 Igangsatte boliger 35k DE Produsentpriser,1 % DE IFO - forventninger 97 Onsdag 1.1 EU Konsumenttillit -1 DE Importprisindeks 5,3 % US Torsdag.1 BNP, % US Personlig forbruk,3 % US Førstegangssøkende arb.trygd 37k US Michigan-indeksen Fredag 3.1 US Personlig inntekt,1 % US Personlig forbruk,3 % * M akroøkonomiske indikat orer som kan påvirke markedet bet ydelig Ukens viktigste makrotall Mandag 1.1 Ventet Faktisk US Tirsdag 13.1 Rentemøte uendret uendret EU ZEW-undersøkelsen -5,1 Onsdag 1.1 EU Industriproduksjon,1 % 1,3 % Torsdag 15.1 US Produsentpriser, %,3 % US Empire manufacturing 3, 9,53 US Førstegangssøkende arb.leidighet39k 3k US Industriproduksjon, % -, % EU PMI Industri,9 EU KPI,1 %,1 % DE PMI Industri 7,5,1 Fredag 1.1 US KPI,1 %, % Uken som kommer Uken har allerede startet med nye uro i markedene ettersom Nord-Koreas leder Kim Jung-il døde i helgen. Markedene i Sør-Korea og Japan reagerte negativt på nyheten som potensielt kan destabilisere regionen, men foreløpig har effekten uteblitt i Europa. Fokuset i dag ligger på fristen for å fasilitere likviditet for IMF for ØMU-landene i dag. På makrosiden er det revidert amerikansk bruttonasjonalprodukt, ledende indikatorer og Michigan-indeksen sammen med de ukentlige førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd tallene torsdag som vil har størst innflytelse på markedene denne uken. I ukene før jul kommer det ofte en del uventede bevegelser i markedene som følge av allokeringer av porteføljer ved årsslutt. Vi så blant annet et rally i Italienske statsobligasjoner som kort tid etter ble reversert og det spekuleres i at dette skyldtes dekking av profitable shortposisjoner. Dette blir årets siste ukerapport fra oss, men vi kommer sterkt tilbake på nyåret. God jul og godt nyttår! Ukens graf Fallende arbeidsledighet og færre førstegangssøkende, En stadig bedring i antall førstegangssøkende til ledighetstrygd og et stort fall i arbeidsledighetsraten har fått vår oppmerksomhet. Et kraftig fall i realrentene i USA samtidig som bankvesenet øker risikoviljen. Næringslån har vokst med 9,5 % år over år samtidig som boliglån med mindre enn 1 % sikkerhet vokser kraftig. Utlånsviljen i amerikanske baner er nå på sitt sterkeste siden 7. Samtidig har den lave investeringstakten de siste årene gjort at en rekke sterkt kapitaliserte amerikanske bedrifter begynner å bli redd for å bli forbigått av sine konkurrenter. Dette vil igjen lede til vekst i sysselsettingen. Vi tror at USA allerede i løpet av første kvartal neste år vil være i stand til å skape. nye jobber på en måned.

3 Norneporteføljen Selskap Vekt Kurs v/anbefaling* Tatt inn Endring siden anbefaling Endring sist uke Endring fra årsstart Opera 1 % 3,7 1.jun -15,5 % -, % -, % PGS 1 %,7.aug -7, % -, % -39, % Subsea7 % 133,7 1.jun -1, % -,7 % -,3 % DnBNOR % 5,.okt -5, % -1, % -3, % RCL % 11, 7.okt -3, %,5 % -, % Statoil % 1,5 7.okt, % -3,7 % 1, % Avkastning Norneporteføljen fra 1. Avkastning OSEBX fra 1. -,1 % -13, % Fondsfinans 13,5-15,3 Konsensus,9,95 15,1 Opera Kjøp Kursmål het oppkjøpskandidat Selskapet vokser i en ekstrem fart og har over millioner brukere. Opera meldte om at nok en global mobil operatør valgte Opera Mini som nettleser. De venter mer enn en dobling mot 17 og har etablert en lønnsom forretningsmodell både for seg selv og teleoperatørene. Når vi ser prisingen av aktører med stor kundebase ute i den store verden, så fremstår Opera som en meget attraktiv godbit. Vi har kursmål på NOK, og ser Opera som et av de heteste oppkjøpsobjektene på Oslo Børs. Fondsfinans 3,9-1,5 Konsensus,51 1, 11,5 PGS Kjøp Kursmål 1 Golf of Mexico tilbake i markedet Stadig flere skip har startet nye undersøkelser i GOM, noe som bidrar til å stramme til det øvrige seismikkmarkedet. Samtidig ventes det betydelige tildelinger i Angola og vi kan endelig se en positiv nyhetsstrøm for segmentet. Selskapet holder kapitalmarkedsdag 1 desember. Fondsfinans, - 11,7 Konsensus,5 1,1 1,9 Subsea 7 Kjøp Kursmål 15 Fantastisk Q Subsea 7 leverte fantastiske Q-tall med inntekter som overgår både våre og konsensuestimater. Rekordstor ordrereserve har gitt en kontraktsdekning for 11 og 1 som langt overgår historiske snitt. Vi hever derfor våre estimater og har fått styrket tro på selskapets fremtidsutsikter. Den siste tids kursfall reflekterer ikke dette, og vi aksjen på nåværende markedsverdi er meget attraktiv. Vi har kursmål på NOK 15. Fondsfinans N/A N/A N/A Konsensus N/A,7,5 DNB DNB Kjøp - Kursmål Banken har begrenset eksponering mot gresk statsgjeld og europeiske kriserammede banker, men har falt mye tilbake grunnet det negative fokuset på banker generelt. Aksjen er et spill på den norske økonomien og handles nå på historisk lave nivåer Forventet utbytte på,5 kroner i 1 gir en direkteavkastning på over 7 %. Vi venter at aksjekursen vil løfte seg i tiden fremover og har kursmål på NOK 1. Fondsfinans N/A N/A N/A Konsensus,17 1,,9 Statoil STL Kjøp - Kursmål 17 Selskapet har en høy eksponering mot olje- og gasspriser, som har holdt seg relativt bra gjennom den seneste tids uroligheter. Utsiktene for vekst i 1 er gode, samtidig har den senere tids større funn på Avaldsnes og Aldous Major ført til gode utsikter i lang tid fremover. Statoil leverte i dag kvartalstall som var langt bedre enn ventet på topplinjen, hovedsakelig grunnet sterk egenproduksjon. Fondsfinans,7, 1,5 Konsensus,17 -,9 RCL RCL- Kjøp - Kursmål 5 Cruisebransjen er et spill den globale økonomien. Vi synes RCL er attraktiv på dagens nivå. Aksjen handles på en pris/bok man ikke har sett siden finanskrisen, men på den tiden var det spekulasjoner om at selskapet var nesten tom for kontanter. Nå har selskapet redusert gjeld, gjeninnført utbytte og har fullført et investeringsprogram. Vår ukentlige prisundersøkelse viste sterk prismomentum i tredje kvartal, og en positiv trend i fjerde kvartal.

4 9 OSEBX FTSE 1 35 des. 1 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des DAX Dow Jones Industrial S&P Nasdaq Composite MSCI ASIA APEX des. 1 mar. 11 jun. 11 aug. 11 nov VIX Volatilitetsindeks

5 Grafer (1 år). USDNOK des. 1 mar. 11 jun. 11 aug. 11 nov Brent Crude des. 1 mar. 11 jun. 11 aug. 11 nov. 11 EURNOK des. 1 mar. 11 jun. 11 aug. 11 nov Aluminium 15 des. 1 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 Gull des. 1 mar. 11 jun. 11 aug. 11 nov Hvete NIBOR 3MND 3.9 NIBOR 1MND

6 Disclaimer Informasjon og data i denne rapporten baserer seg på ulike kilder som vurderes som pålitelige. Vi har foretatt alle rimelige tiltak for å sikre at innholdet i rapporten er ikke er villendene. Norne Securities kan ikke gi noen garanti for at informasjonen og analysene i rapporten er presise eller fullstendige. Uttalelser i rapporten reflekterer Norne Securities oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Norne Securities forbeholder seg retten til å endre enhver oppfatning i denne rapporten uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Norne Securities, ansatte i Norne Securities eller enhver annen person tilknyttet Norne Securities pådrar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av innholdet i denne rapporten. Denne rapporten er utarbeidet for generell informasjon, og tar ikke hensyn til noen investors finansielle situasjon eller investeringsmål. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge noen finansielle verdipapirer omtalt i denne rapporten bør søke uavhengig rådgivning realtert til dette. Ansatte i Norne Securities kan eie verdipapirer i selskaper eller instrumenter for øvrig som er omtalt i denne rapporten. Denne rapporten må ikke distribuerers videre, innholdet i rapporten må heller ikke reproduseres eller kopiers for noe formål uten skriftlig godkjennelse fra Norne Securities AS. Beregning av avkastning for Norneporteføljen Avkastningen på Norneporteføljen presenteres ukentlig i Nornes ukesrapport (første børsdag i uken) og er basert på den vekting som er oppgitt pr. aksje. Posisjonene i porteføljen kan fortløpende endres. Når en aksje tas inn eller ut av porteføljen beregnes inn/ut-kurs som volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) for den dagen endring foretas. For hovedindeksen på Oslo Børs måles avkastningen basert på sluttkurs siste børsdag foregåene uke. Det benyttes geometrisk beregning av avkastning under antagelsen at vi reinvesterer all utbytte/avkastning i den samme porteføljen/aksjen.

Uke 49. Oppdaterte analyser

Uke 49. Oppdaterte analyser Uke 9 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,9 Endring sist uke 7, % Endring i år -13,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),91 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,79 Siste % sist uke

Detaljer

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 39,19 Endring sist uke, % Endring i år,9 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),71 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 OSEBX indeks Uke 1 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 17, Endring sist uke -, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd PUNK er tilbake Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Jan Ove Brekke Utvikling sist måned & 2012 Klikk her for å lese mer Året

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer