Uke Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0"

Transkript

1 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD FTSE 1 1, 1, % -1,93 % DAX,, % -, % DJIA 1913,3 1,3 % -,7 % S&P 1131, -, % -1, % Nasdaq Composite 1, -,73 % -,9 % MSCI Asia Apex 79,3, % -1, % VIX - Volatilitetsindeks,9,1 % - Brent Crude 1,7-1,1 %, % Aluminium 19, -, % -1,7 % Gull 1 1, % 1,3 % Hvete -,11 % -,19 % Siste % sist uke % YTD USDNOK, 1,3 %,99 % EURNOK 7,, %,1 % CHFNOK,,7 % 3, % GBPNOK 9,1 1,9 %, % SEKNOK, 1, % -1, % EURUSD 1,33 -,77 % -,19 % USDJPY 7,9, % -,1 % USDCHF,91,7 % -,9 % EURJPY 1,79 -,13 % -, % Kilde: Bloomberg Sluttkurs OSEBX sist uke Volum (mill.) Historisk pris/bok for OSEBX-indeksen og 1,x og,x bånd Gjeldende P/B: 1,9 9 1, 7,,,, 3, 11 Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas Uken sett under ett endte Oslo Børs på 3, poeng, opp 1, % fra uken før. Det var en volatil uke på Oslo Børs der gjelssituasjonen i Europa igjen preget nyhetsbildet. Tirsdag steg de globale markedene betydelig etter rykter om at det europeiske redningsfondet skulle utvides for å stoppe smitteeffekter knyttet til den europeiske gjeldskrisen. Mot slutten av uken falt markedene tilbake igjen på bekymringer rundt den politiske viljen i eurosonen. Gjennomsnittlig volum omsatt på børsen pr. dag var,3 mrd. NOK, som er ca 1,3 % høyere enn snittet for de siste tre månedene. Det var en svak start på uken etter at det kom lite nyheter fra G møtet. Finansministrene uttalte at de ville gjøre alt som er nødvendig for å sikre finans og markedsstabilitet, uten at dette beroliget markedene. Tirsdag var det derimot stor optimisme i markedene da det gikk rykter om at det europeiske redningsfondet (EFSF) skulle utvides fra til milliarder euro og at den greske statsgjelden skal skrives ned med prosent. Ryktene om denne nye kriseplanen førte til solid børsoppgang i de globale markedene da mange påpekte at dette kunne begrense smitteeffektene av en eventuell gresk konkurs. Mot slutten av uken var det relativt rolig på nyhetsfronten, men både Tyskland og Østerrike godkjente utvidelse av mandatet til det nåværende redningsfondet. På makrofronten kom det sterke tall mot slutten av uken i form av produsenttillit og forbrukertillit i USA. De amerikanske markedene hadde dog en veldig svak avslutning på uken. Internasjonalt var de amerikanske børsene blandet (Dow Jones 1,3 %, S&P -, %, Nasdaq -,73 %), i Europa var den tyske DAX sterkt opp (, %). Renter Nyutstedelser i obligasjonsmarkedet falt i Q3 på verdensbasis til det laveste nivået vi har sett siden Lehmans kollapset i, hovedsakelig på bakgrunn av fortsatt gjeldskrise i Europa som gjør at internasjonale investorer bare kjøper de best ratede obligasjonene. Deutsche Bank ble i forrige uke den første store europeiske banken som utstedte nye senior usikrede obligasjoner siden juli, da de hentet EUR 1, mrd i en - års obligasjon. I det norske rentemarkedet spreadet det meste ut forrige uke samtidig som det ble det handlet store volum. På torsdag gikk DnB NOR i markedet med to nye,-års lån, et med flytende rente på 3mnd Nibor +13bp og lån med samme løpetid med,7 % fastrente. Total skulle de hente minst NOK 1,mrd, maksimalt NOK 1mrd. På fredag var DnB NOR Boligkreditt i markedet for ytterligere 1mrd i to OMFer. Mao støvsuget DnB NOR det norske pengemarkedet for cash på slutten av forrige uke og repriset hele rentemarkedet før utgang av Q3. Det vi ser nå er at bankenes fundingkostnader øker pga stress i fundingmarkedet (se VIX, TED og EUR LOIS under) og denne kostnaden vil bli skjøvet over på kundene. Samtidig øker DnB renten på boliglån med inntil,3 % - poeng selv. Norske banker har lenge operert med svært lave boliglånsrenter og vi regner med at flere banker vil følge etter DnB i ukene som kommer. Når det gjelder fryktindeksene står VIX-indeksen nå i 1, TED-spreaden står i 37 mens EUR LOIS står i OSEBX, Bånd 1, Bånd Brent Crude sist uke Oppdaterte analyser RCL Kjøp Kursmål NOK Økende makrorisiko allerede reflektert i aksjekursen Den siste tids uroligheter i finansmarkedene har ført til et fokus på risikoene ved den globale veksten. Både USA og EU sliter med høy arbeidsledighet, økende statsgjeld og vekstestimater som er på vei ned. Forbrukertilliten svekker seg, noe som sannsynligvis vil påvirke etterspørselen etter cruise og vi er bekymret for at dette vil påvirke prisbildet. Denne utviklingen er derimot mer enn fult reflektert i aksjeprisen og RCL handles til rundt halvparten av bokførte verdier. Vi har ikke sett noen betydelige effekter på cruiseprisene så langt, og utviklingen så langt i tredje kvartal har vært positiv. Vi opprettholder vår kjøpsanbefaling, kursmålet reduseres fra NOK 7 til NOK. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance

2 Ukens viktigste makrotall Mandag 3.1 Ventet EU PMI endelig september. US ISM industri september*.3 US Byggeinvesteringer -. % Tirsdag.1 US Fabrikkordrer. % EU Onsdag.1 Detaljhandel -.3 % DE PMI tjenestesektoren.3 US ADP sysselsettingsrapport 7k US ISM tjenestesektoren september. Torsdag.1 DE Industriordrer. % US Jobless Claims 1k Fredag 7.1 DE Industriproduksjon august -. % US Arbeidsmarkedsrapporten* k * Privat sysselsetting 9k * Arbeidsledighetsraten 9.1 % US Engroslagre. % * M akroøkonomiske indikat orer som kan påvirke markedet bet ydelig Viktige nøkkeltall fra USA Det vil være et fortsatt fokus på gjeldssituasjonen i Hellas og det skal være mye møtevirksomhet i eurosonen for å diskutere mulige løsninger. Markedet vil reagere både på uttalelser og annonseringer fra nøkkelpersoner i EU. Det har vært en bedring i den siste tidsmakrotall fra USA. Både forbrukertillit og innkjøpssjefsindeksen Chicago PMI var langt bedre enn ventet. Etter Ben Bernankes uttalelse om at det er signifikant nedside i den amerikanske økonomien har markedet behov for flere sterke nøkkeltall. Mandag kommer den viktige ISMindeksen som er ledende i forhold til BNP. Hovedfokuset i uken som kommer vil være på arbeidsmarkedsrapporten Non-farm Payrolls. Rapporten har vært skuffende de siste månedene og siden den er omtalt som en av de viktigste makrotallene i USA kan fredagens tall være svært utslagsgivende på aksjemarkedet. Ukens graf: Operation Twist For snart to uker siden annonserte den amerikanske sentralbanken sine nye tiltak for å stimulere vekst i den amerikanske økonomien: Operation Twist. Den amerikanske sentralbanken skal selge korte og kjøpe lange statspapirer for å presse ned de lange rentene. Forrige gang FED annonserte kvantitative tiltak ( QE ) steg aksjemarkedene betydelig på nyheten. I etterkant er det bred enighet om at tiltakene ikke hadde ønsket effekt. Tiltakene påvirket pengemengden i økonomien (som av mange ble investert i råvarer på vekstforventninger), men påvirket ikke prisene av penger (reflektert i renten). Ventet Utfall US Nyboligsalg -1.3 % -.3 % EU M3 august. %.3 % US S&P/Case/Shillers boligprisindekt juli -. % US Forbukertillit.. US Varige goder -. % -.1 % JP Detaljhandel august. % -1.7 % EU Forbukertillit endelig september US BNP revidert. kv. 1. % 1.3 % US Jobless Claims K 391k US Forestående boligsalg august -. % -1. % JP Arbeidsledighet august.7 %.3 % JP KPI august.1 %. % JP Industriproduksjon 1. %. % EU KPI flashestimat september. % 3. % EU Arbeidsledighet august 1 % 1 % US Privatinntekt august.1 % -.1 % US Privatforbruk august. %. % US Kjerne PCE august. %.1 % US Chicago PMI september.. US Forrige ukes makrotall Mandag.9 Tirsdag 7.9 Onsdag.9 Torsdag 9.9 Fredag 3.9 Michigan-indeksen endelig september * M akroøkonomiske indikat orer som kan påvirke markedet bet ydelig Fed is making bonds look expensive relative to equities OSEBX Index (L) USGG3YR Index (R) QE har ikke ønsket effekt Som man ser av grafen over hadde ikke QE effekt på de lange rentene, her representert med 3års amerikanske statsobligasjoner (blå linje). Denne gang har derimot prisen gått opp, og dermed har renten falt. Den er nå på nesten samme nivå som de var når QE1 ble annonsert i slutten av (se markert sirkel og etterfølgende effekt på aksjemarkedet). Ved QE1 kjøpte FED $1, billioner obligasjoner med sikkerhet i boliglån (ved QE kjøpte sentralbanken kun statspapirer). FED overtok da boliglån fra amerikanske banker, noe som førte til at bankene igjen lånte ut til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å påpeke tre mulige effekter av de nylig annonserte tiltakene som kan være positivt for den amerikanske økonomien i et lengre perspektiv: 1. FED is making Bonds looks expensive compared to equities. FEDs kjøp presser opp prisene og ned yielden: Mindre attraktiv investering. Gjennom porteføljebalanse kanaler vil da investorer bevege seg ut av statsobligasjoner og over i mer risikofylte aktiva.. Lavere lånekostnader for bedrifter. De lange rentene presses ned, noe som gjør det lettere for bedrifter å finansiere investeringer. Er det lønnsomme investeringer vil dette skape vekst. 3. Ved en lavere fastrente i USA vil dette føre til at privatpersoner refinansirer sine eksisterende boliglån. Dette fører til lavere månedlige utgifter og øker kjøpekraften til privatpersonene. En oppgang i refinansiering vil redusere størrelsen på FED sine portefølje med obligasjoner med sikkerhet i boliglån. FED kan reinvestere gevinsten lengre ut i rentekurven, noe som kan presse rentene ytterligere ned. Alle de tre overnevnte effektene kan ha positiv effekt på den amerikanske økonomien og skape økt vekst. Med de globale aksjemarkedene er i første omgang avhengig av en avklaring rundt Hellas

3 Aksjekurs (NOK) Aksjekurs (NOK) Aksjekurs (NOK) Norneporteføljen Selskap Vekt Kurs v/anbefaling* Tatt inn Endring siden anbefaling Endring sist uke Endring fra årsstart Opera 1 % 3,7 1.jun -19, %, % -, % Norsk Hydro 1 % 3,.aug -, %,3 % -3,3 % Subsea7 % 133,7 1.jun -1, % 3,1 % -,7 % Kontantandel % 1.jun Avkastning Norneporteføljen fra 1. Avkastning OSEBX fra 1. -1,9 % -17, % jun. 1. jun. 9. jun aug. aug sep. sep. EV/EBITDA P/B P/E 1E Fondsfinans 13, - 1,3 Konsensus 9,,77 13,7 Opera Kjøp Kursmål het oppkjøpskandidat Selskapet vokser i en ekstrem fart og har over millioner brukere. Opera meldte om at nok en global mobil operatør valgte Opera Mini som nettleser. De venter mer enn en dobling mot 17 og har etablert en lønnsom forretningsmodell både for seg selv og teleoperatørene. Når vi ser prisingen av aktører med stor kundebase ute i den store verden, så fremstår Opera som en meget attraktiv godbit. Vi har kursmål på NOK, og ser Opera som et av de heteste oppkjøpsobjektene på Oslo Børs jun. jun. jun aug. aug sep. sep. Norsk Hydro Kjøp Kursmål 3 attraktivt inngangspunkt Selskapet leverte en positiv andrekvartalsrapport med en underliggende EBIT på NOK 19m sammenlignet med vårt estimat på NOK 1m. Hydro er et sensyklisk case som vi forventer vil kunne slå markedet i tiden fremover. Aksjen har falt kraftig siste måned, og et kjøp nå vil være på et attraktivt inngangpunkt. EV/EBITDA P/B P/E 1E Fondsfinans 1, - 11, Konsensus -,7 9, jun. jun. jun aug. aug sep. sep. EV/EBITDA P/B P/E 1E Fondsfinans, - 11,7 Konsensus,9 1,3 13,7 Subsea 7 Kjøp Kursmål 1 Fantastisk Q Subsea 7 leverte fantastiske Q-tall med inntekter som overgår både våre og konsensuestimater. Rekordstor ordrereserve har gitt en kontraktsdekning for 11 og 1 som langt overgår historiske snitt. Vi hever derfor våre estimater og har fått styrket tro på selskapets fremtidsutsikter. Den siste tids kursfall reflekterer ikke dette, og vi aksjen på nåværende markedsverdi er meget attraktiv. Vi har kursmål på NOK 1.

4 9 OSEBX FTSE DAX Dow Jones Industrial S&P Nasdaq Composite MSCI ASIA APEX VIX Volatilitetsindeks

5 Grafer (1 år) USDNOK,,,,,, Brent Crude EURNOK,3,,1 7,9 7, 7,7 7, 7, Aluminium Gull Hvete , NIBOR 3MND 3,9 NIBOR 1MND 3, 3,7 3 3,, 3,3, 3,1,, ,9,

6 Disclaimer Informasjon og data i denne rapporten baserer seg på ulike kilder som vurderes som pålitelige. Vi har foretatt alle rimelige tiltak for å sikre at innholdet i rapporten er ikke er villendene. Norne Securities kan ikke gi noen garanti for at informasjonen og analysene i rapporten er presise eller fullstendige. Uttalelser i rapporten reflekterer Norne Securities oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Norne Securities forbeholder seg retten til å endre enhver oppfatning i denne rapporten uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Norne Securities, ansatte i Norne Securities eller enhver annen person tilknyttet Norne Securities pådrar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av innholdet i denne rapporten. Denne rapporten er utarbeidet for generell informasjon, og tar ikke hensyn til noen investors finansielle situasjon eller investeringsmål. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge noen finansielle verdipapirer omtalt i denne rapporten bør søke uavhengig rådgivning realtert til dette. Ansatte i Norne Securities kan eie verdipapirer i selskaper eller instrumenter for øvrig som er omtalt i denne rapporten. Denne rapporten må ikke distribuerers videre, innholdet i rapporten må heller ikke reproduseres eller kopiers for noe formål uten skriftlig godkjennelse fra Norne Securities AS. Beregning av avkastning for Norneporteføljen Avkastningen på Norneporteføljen presenteres ukentlig i Nornes ukesrapport (første børsdag i uken) og er basert på den vekting som er oppgitt pr. aksje. Posisjonene i porteføljen kan fortløpende endres. Når en aksje tas inn eller ut av porteføljen beregnes inn/ut-kurs som volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) for den dagen endring foretas. For hovedindeksen på Oslo Børs måles avkastningen basert på sluttkurs siste børsdag foregåene uke. Det benyttes geometrisk beregning av avkastning under antagelsen at vi reinvesterer all utbytte/avkastning i den samme porteføljen/aksjen.

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 OSEBX indeks Uke 1 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 17, Endring sist uke -, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 39,19 Endring sist uke, % Endring i år,9 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),71 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

2013 slangens år. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

2013 slangens år. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd 2013 slangens år Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Ifølge

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Fullt sprik i boligmarkedet

Fullt sprik i boligmarkedet Fullt sprik i boligmarkedet Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og i 2013 Klikk her for å

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd PUNK er tilbake Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Jan Ove Brekke Utvikling sist måned & 2012 Klikk her for å lese mer Året

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Det spanske sandslott

Det spanske sandslott Det spanske sandslott Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Den

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer