Inflasjon, styringsrente og styringsmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014"

Transkript

1 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne melde om 2,6 % år over år. Dette er faktisk marginalt høyere enn Norges Banks styringsmål på 2,5 %. 7 Inflasjon, styringsrente og styringsmål KPI-JAE Styringsrenten Inflasjonsmål Spørsmålet nå blir hvorvidt Norges Bank vektlegger dette nok til å endre rentebanen eller rentenivå i neste omgang. Vektleggingen av BnP veksten vil nok i tillegg veie tungt i vurderingen. Den siste tiden har vi hatt moderat til lav BnP vekst både i Norge og ute. Situasjonen i Norge er i tillegg litt spesiell ettersom vi kan snakke om en todeling av økonomien, fastlands og olje industrien, hvor begge vil være avhengig av oljeprisen på ulike måter. Fastlandsindustrien vil lide under høy oljepris dersom det gir grobunn for lønnspress, samtidig som bytteforholdet med utlandet er dårligere enn i oljesektoren. På den andre siden vil en lavere oljepris også legge press på fastlandsøkonomien gjennom etterspørselssiden. Dermed kan det tenkes at inflasjonstallene ikke holder for reaksjoner fra Norges Bank i alle fall ikke isolert sett.

2 6 BnP vekst QoQ i % okt. 6 feb. 8 jul. 9 nov. 1 apr. 12 aug. 13 des. 14 USA Norge EU Arbeidsledigheten har den siste tiden også vært et aktuelt tema i Norge så vel som andre land. Det vi imidlertid kan konkludere med er at arbeidsledigheten ikke har økt dramatisk selv om den har trukket litt opp. Det er mange land som er vesentlig verre stilt enn oss i denne sammenhengen Arbeidsledighet i % Norge versus andre land -2 okt. 6 feb. 8 jul. 9 nov. 1 apr. 12 aug. 13 des. 14 USA Norge Sverige Tyskland Italia Frankrike (høyre akse) Oppsummert ser det ut til at vi er på tur inn i en spennende tid. Bankene i Norge setter ned utlånsrentene etter en lang periode med renter som i media har vært kritisert som for høye med hensyn til finansieringskostnaden. Inflasjonen kommer litt opp men veksten blir svært spennende å se utviklingen på.

3 Aksjekommentar Nå er vi ferdige med 1. kvartal 214, og snart klare for en ny rapporteringssesong. Det blir en spennende periode vi går inn i, og vi får håpe at selskapene leverer godt. Oslo Børs startet måneden på 553,15 og avsluttet på 561,95, en oppgang på 1,6%. Laveste/høyeste sluttkurs i perioden er 539,72/562,. I det amerikanske markedet er kanskje forventningene til hva selskapene skal levere, i høyeste laget. Faren for at forventningene ikke blir innfridd er stor, og resultatet kan bli at markedet vil falle tilbake. Blir fallet, på de amerikanske børsene markant, vil det også smitte over på det Europeiske markedet og Børser. Selv om amerikanske aksjer kanskje er noe høyt priset, er det ikke sikkert en korreksjon blir så kraftig. Oljeprisen har falt i ca. 2,9% i perioden. Situasjonen i Ukraina førte til at prisen løftet seg noe, men korrigerte raskt tilbake til nivå rundt $ Det er vel heller ikke noe spesielt som tilsier at oljeprisen skal bevege seg mye de nærmeste ukene. Russlands forhold til Europa, USA, NATO osv. kan selvfølgelig få konsekvenser som vi ikke kan forutsi nå, og som kan slå ut i bl.a. høyere oljepris. Perioden har også gitt skuffende handelstall, samt svakere enn forventet industriproduksjon og investeringer i Kina. Dette tilsier at det vil bli litt svakere vekst framover. Kinesiske myndigheter har annonsert et vekstmål på 7,5%. Vekstmålet vil bli prioritert framfor reformer som kan virke vekstdempende. Reformer kan derfor trekke ut i tid. Myndighetene er villige til å stimulere markedene for å opprettholde veksten og sikre sosial stabilitet. Når det gjelder de mest omsatte selskapene på Oslo Børs, har det ikke vært den helt store nyhetsstrømmen. Markedet er fortsatt positiv til «fiske-aksjer». MHG er kommet i en situasjon som gjør at de kan bli forelagt en enorm bot fra EU, i forbindelse med oppkjøpet av Morpol. Det er kun tiden som vil vise hva dette blir. Seismikkselskapene kan se ut som de er ute av bølgedalen og er på vei oppover. SEA og TGS har nylig meldt om en intensjonsavtale for seismikkoperasjoner i Mexico. Vi beveger oss inn i et nytt kvartal, og vi venter først og fremst på selskaps-tallene for første kvartal. Videre må vi håpe at den økonomiske veksten fortsetter både i Europe og USA. Det går ikke fort, men vi må smøre oss med tålmodighet. Selskapenes inntjening og stabil økonomisk vekst er det som skal til for at aksjemarkene skal fortsette oppover, og gjøre aksjer til et godt investeringsalternativ i månedene framover.

4 Valutakommentar Den effektive kronekursen, import veiet kronekurs, har styrket seg den siste tiden etter en periode med svekkelse rundt årsskiftet. Import veid kronekurs I44 Det er vanskelig å argumentere for en krone svekkelse fra disse nivåene men ettersom makro indikatorene spriker noe er det vanskelig å argumentere for det motsatte også. EU sonen er fortsatt på randen av deflasjon noe som er svært uheldig i det pågående arbeidet for å opprettholde det monetære samarbeidet. USA på sin side opplever bedring i vekst og arbeidsledighet noe som er positivt, ikke bare for USA men også for resten av verden. Nedtrappingen av de kvantitative lettelsene virker i motsatt retning men er også et resultat av og signal på at det er bedring å spore. Dermed kan det ligge an til en styrking av USD isolert sett. Utvalgte valuta mot NOK 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5, USDNOK CHFNOK JPYNOK EURNOK

5 ,79 USDEUR,78,77,76,75,74,73,72, Rentekommentar Norges bank holdt renten uendret på siste rentemøte. De uttaler at de forventer svakere vekst framover og dermed er det lite som tyder på store endringer i det korte bildet. I verden for øvrig er det USA som er lokomotivet. Markedet forventer at Fed. Holder renten i ro lengre enn Fed. Medlemmene selv gjør. Det er en mulighet at markedet undervurderer Fed s fokus på arbeidsledighet. Fed. Signaliserer en brattere renteoppgang enn det markedet forventer. Sammenlikning av de lange rentene (IRS rentekurver) Kilde: Reuters

6 Aksjemarkedet Endring i prosent Indekser Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 555,5,2 -,6 -,2 17,6 Dow Jones 16437,2 1,1 -,8, 11, Nasdaq 3596,5,2 -,9 1,2 27,2 S&P 1872,2 1,1-1, 1,6 17,9 DAX 9575,2,7 -,6 1,1 22,6 FTSE 6681,6,7,5 -,8 4,6 VIX 13,8-7,2 5,6 13,8 11,8 Oljeservice 288,7,1-1,1 4, 14,3 Kilde: Bloomberg Valuta Endring i prosent Valuta Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år USDNOK 5,9194 -,3-1,4-3,7 3,1 EURNOK 8,271 -,2 -,4-2,3 9,4 JPYNOK 5,8211,,8-1,3 1,1 CHFNOK 6,7377 -,2, -1, 9,4 SEKNOK,974 -,9-1,3-4,3 1, DKKNOK 1,993 -,2 -,4-2,3 9,2 EURUSD 1,3864,1 1,1 1,4 6,1 JPYUSD,98,3 2,2 2,4-1,9 Kilde: Bloomberg Råvarer Endring i prosent Råvarer Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år Brent 17,8 -,2 1,5 1,7 5,8 WTI 13,7,1 3,3 11,8 12,3 Gull 132,5 1,1 2,9 5,9-15,7 Aluminium 1,9 4,4-8,3 Kilde: Bloomberg

7 Kontakt Sør Markets Valuta/rente /98 Aksje /16 Felles Ansvarsbegrensning / Disclaimer Informasjon og data i denne rapporten baserer seg på ulike kilder som vurderes som pålitelige. Vi har foretatt rimelige tiltak for å sikre at innholdet i rapporten er ikke er villedende. Sør Markets kan ikke gi noen garanti for at informasjonen og analysene i rapporten er presise eller fullstendige. Uttalelser i rapporten reflekterer Sør Markets oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Sør Markets forbeholder seg retten til å endre enhver oppfatning i denne rapporten uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Sør Markets ansatte eller enhver annen person tilknyttet Sør Markets, påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av innholdet i denne rapporten. Denne rapporten er utarbeidet for generell informasjon og tar ikke hensyn til noen investors finansielle situasjon eller investeringsmål. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge noen finansielle verdipapirer omtalt i denne rapporten bør søke uavhengig rådgivning relatert til dette. Ansatte i Sør Markets kan eie verdipapirer i selskaper eller instrumenter for øvrig som er omtalt i denne rapporten. Denne rapporten må ikke distribueres videre, innholdet i rapporten må heller ikke reproduseres eller kopieres for noe formål uten skriftlig godkjennelse fra Sør Markets.

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 39,19 Endring sist uke, % Endring i år,9 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),71 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd PUNK er tilbake Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Jan Ove Brekke Utvikling sist måned & 2012 Klikk her for å lese mer Året

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Fullt sprik i boligmarkedet

Fullt sprik i boligmarkedet Fullt sprik i boligmarkedet Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og i 2013 Klikk her for å

Detaljer

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 OSEBX indeks Uke 1 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 17, Endring sist uke -, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

2013 slangens år. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

2013 slangens år. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd 2013 slangens år Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Ifølge

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Rentejegere skaper trøbbel

Rentejegere skaper trøbbel Rentejegere skaper trøbbel Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2014 Klikk her

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Like sikkert som at nissen kommer

Like sikkert som at nissen kommer Like sikkert som at nissen kommer Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2013 Klikk

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Det spanske sandslott

Det spanske sandslott Det spanske sandslott Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Den

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. April 2010

NORCAP Markedsrapport. April 2010 NORCAP Markedsrapport April 2010 Utvikling i Mars Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Mars 4,7% 4,8% 5,5% 6,1% 5,8% 9,27% Hittil i år 1,4% 4,9% 2,7% 3,4% 4,5%

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer