Ukerapport uke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport uke 2-2011"

Transkript

1 Ukerapport uke - 11 Sluttkurs OSEBX sist uke (mill). 1 Uken som gikk Nervøs start på året Oslo Børs Hovedindeks hadde en relativt flat utvikling den første uken i 11. Den første handelsdagen i 11 hadde solid oppgang, drevet av optimisme for det nye året og sterke industritall fra A. Midtuken var preget av et fornyet fokus på gjeldssituasjonen i Europa etter at Portugal fikk en relativt høy rente da de hentet penger i en gjeldsauksjon. Mot slutten av uken var det mye nervøsitet i forkant av den viktige arbeidsmarkedsrapporten Non-Farm Payrolls. Rapporten var noe blandet, men sentralbanksjef Ben Bernanke beroliget markedene i en tale like etter publiseringen. Uken sett under ett endte OSEBX opp,5 %. I gjennomsnitt ble det handlet aksjer for NOK 7,1 milliarder hver dag. Gjennomsnittlig handelsvolum var ca 11,5 % over snittet de siste 9 dager Det var en positiv start på det nye året, drevet av høye råvarepriser og sterke tall fra A. Den viktige amerikanske innkjøpssjefsindeksen (ISM) hadde høyere forventinger knyttet til seg etter sterke regionstall, og innfridde forventningene. Det kom også sterke tall for industriordre i landet. Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 39,9 Endring sist uke,5 % Endring i år,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 7,1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,15 Siste % sist uke % YTD FTSE 59,33 1, % 1, % DAX 97,,9 %,9 % DJIA 117,7, %, % S&P5 171,5 1, % 1, % Nasdaq Composite 73,17 1,9 % 1,9 % MSCI Asia Apex 5 7,9 -,5 % 1, % VIX - Volatilitetsindeks 17,1-3, % - Brent Crude 93,77-1,13 % -1,3 % Aluminium 517 1,9 % 1,9 % Gull 137,5 -, % -3,19 % Hvete 779,75-3, % -,77 % Siste % sist uke % YTD DNOK 5,99,7 %,93 % EURNOK 7,73 -,3 % -, % CHFNOK,1 -,53 % -, % GBPNOK 9,3 3,7 %,3 % SEKNOK,7 -,55 % -,55 % EURD 1,9-3,59 % -3,5 % DJPY 3,1 1,95 %,9 % DCHF,95 3, % 3, % EURJPY 7,1-1,7 % -1,1 % Kilde: Bloomberg Midtuken av preget at Portugal testet investorers tillit da de gjennomførte årets første gjeldsauksjon. Det var høyere etterspørsel enn ved tilsvarende auksjon før jul, men investorer forlangte en høyere yield. Auksjonen skapte et nytt fokus på gjeldssituasjonen i Europa, da de andre PIGS-landene også skal hente penger i obligasjonsmarkedene i januar. Etter et sterkt desemberrally kom markedet fort i gevinstsikringsmodus som en følge av gjeldsauksjonen. Samme dag som Portugal testet investorers tillit kom det dog sterke ADP sysselsettingstall fra A, som førte til at markedene hentet seg inn igjen og skapte høye forventinger i forkant av den viktige arbeidsmarkedsrapporten Non-Farm Payrolls. ADP viste at antall sysselsatte i privat sektor i A økte med 97. i desember, mot ventet.. De sterke tallene førte til at mange analytikere oppjusterte sine forventinger for Non-Farm, da de to undersøkelsene korrelerer noe historisk. Fasiten viste skuffende tall for ansettelser i privat sektor, 113. mot ventet Arbeidsledigheten hadde dog en svært positiv utvikling, 9, % mot ventet 9,7 %. Sentralbanksjef Ben Bernanke uttalte ikke lenger etter rapporten at han ser tegn til at den amerikanske økonomien er selvbærende, og viste ingen tegn til at sentralbanken skal roe ned de kvantitative tiltakene, noe som var betryggende for investorer. D/fat 9 Brent Crude sist uke Oppdaterte analyser ,5,3,1,59,57,55, NIBOR 3MND sist uke Subsea 7 SA Kjøp mål NOK 1 Større og bedre Vi tror at oljeservicesektoren er i startfasen i en ny vekstssykel, drevet av rekordhøy oljeetterspørsel, økende dypvannsutforskning- og utviklingsaktivitet. Prosjekter øker i størrelse og kompleksitet, på dypere vann. Kombinasjonen av Acergy og Subsea 7 i det nye Subsea 7 passer rett inn i markedsbeskrivelsen, og blir den største rene subsea-aktøren. Marine Harvest Kjøp - mål NOK,5 Stramt marked fortsetter Vi forventer at Marine Harvest rapporterer den beste kvartalsrapporten noensinne for fjerde kvartal. I lys av den sterke lakseprisen den siste tiden har vi økt estimatene. Vi forventer at det stramme laksemarkedet fortsetter, og det vil fremdeles ta noen år før Chile igjen er dominerende aktør i laksemarkedet. RCL Kjøp mål NOK 3 Cruiser inn i 11 Cruiseindustrien har sterk medvind inn i 11. Priser øker moderat, men er tilstrekkelig for å øke yield. Kostnadssiden har utviklet seg positivt i lavinflasjonsomgivelser. Selskapet overrasket markedet på sin tredjekvartalsrapport og guidet for rekord høy inntjening i 11. Hovedkonkurrenten, Carnival, bekreftet de gode utsiktene med sin guiding før jul. Fokuset vil flyttes til inntjening i 1. Andre oppdaterte analyser PGS Kjøp Yara Kjøp For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk Norne Securities, Fortunen1, Postboks Sentrum, 57 Bergen

2 Ukens viktigste makrotall Mandag.1.11 FR :5 Industriproduksjon m/m 1,% IT : Budsjettunderskudd 3kv. - EU :3 Investortillit 11, Tirsdag :3 NFIB-indeksen 9,3 1: Engroslagre m/m 1,% Onsdag DE 9: BNP 3,% EU 11: Industriproduksjon m/m,5% 13: Nye boliglånsgodkjenninger - 1:3 Importpriser m/m 1,% : Beige Book* - : Budsjettbalanse -$3,5mrd Torsdag UK :3 Industriproduksjon m/m,5% EU 13:5 Rentebeskjed fra den europeiske sentralbanken (ESB) - 1:3 Førstegangssøkende til ledighetstrygd k 1:3 PPI m/m,% 1:3 Handelsbalanse november -$,9mrd Fredag DE : KPI m/m 1,% EU 11: KPI m/m,% EU 11: Handelsbalanse november 1,7mrd 1:3 KPI m/m,% 1:3 Detaljhandel m/m*,% 15:15 Industriproduksjon m/m,5% 15:55 Univ. of Michigan konsumenttillitsundersøkelse* 75,5 *Makroøkonomiske indikatorer som kan påvirke markedet betydelig Forrige ukes tall Mandag Utfall DE PMI endelig desember,9,7 EU PMI endelig desember 5, 57,1 Byggeinvesteringer m/m,%,% ISM industri desember 5,9 57, Tirsdag.1.11 Utfall DE Arbeidsledighet 7,5% 7,5% UK PMI desember 57, 5,3 Industriordre m/m -,%,7% Referat fra rentemøte - - Onsdag Utfall EU PMI tjenester 53,7 5, EU Industriordre m/m 1,5% 1,% ADP sysselsetting k 97k ISM tjenester 55,5 57,1 Torsdag.1.11 Utfall Kommende uke Portugal tester investorers tillit Fredagens arbeidsmarkedsrapporten skapte noe usikkerhet rundt innhentingen i den amerikanske økonomien. Kommende uke vil fokuset være på gjeldssituasjonen i Europa da flere av PIGS-landene skal hente penger i obligasjonsmarkedene, og dermed teste investoreres tillit til eurosonen. Onsdag 1. januar skal Portugal hente 1,5 milliarder euro. Fokuset vil da være på interessen i gjeldsauksjonen og den effektive renten på lånet. Om den effektive renten blir for høy vil det oppstå forventinger om at Portugal snart må søke ekstern hjelp fra EU og IMF. Det kom flere viktige tall fra A mot slutten av uken, og det er et behov for positive tall etter den skuffende arbeidsmarkedsrapporten. Detaljhandelstallene på fredag vil være spesielt i fokus da den sier noe om helsen i økonomien til forbrukerne. Andre viktige makrotall fra A vil være: - Beige Book: Den amerikanske sentralbankens konjunkturrapport offentliggjøres åtte ganger i året. Hver Federal Reserve bank samler inn informasjon rundt den nåværende økonomiske situasjonen i sitt distrikt gjennom rapporter fra bankdirektører og intervjuer med nøkkel personell, økonomer, markedseksperter og andre kilder. Det er den første muligheten investorer har for å se hvordan Fed trekker logiske og intuitive konklusjoner fra rådataen i andre indikatorer. Investorer tolker ordlyden i rapporten for å få et inntrykk av sentralbankenes syn på tiden fremover. - Førstegangssøkende til ledighetstrygd i A, som forteller hvor mange som leverte inn søknad om arbeidsledighetstrygd for første gang i løpet av forrige uke. Tallet er verdsatt fordi det er kort tid fra måletidspunkt til tallslipp, samt at det gir innsikt i ansettelsesraten i A og dermed hvordan bedrifter ser på fremtiden. - Konsumenttillit (Univ. Of Michigan) er en spørreundersøkelse blant konsumenter om fremtidsutsikter for egen finansiell situasjon og landets generelle økonomi på kort og lang sikt. En lav eller fallende verdi regnes som en tidlig indikator på en økonomisk nedgang. Mange ser derfor på tallet for å få en innsikt i den generelle helsen i økonomien. Ukens Graf Arbeidsmarkedet i A Det var store forventninger i forkant av forrige ukes arbeidsmarkedsrapport. Den siste tids tall for førstegangssøkende til ledighetstrygd, som er et hyppigere mål for situasjonen i arbeidsmarkedet, har vært overbevisende. Samtidig viste den private undersøkelsen ADP svært sterke tall tidligere i uken. Historisk samsvarer ADP-tallene og non-farm tallene til tider, og det ble derfor store forventinger i forkant av fredagen. Fasiten viste skuffende tall for ansettelser i privat sektor, 113. mot ventet Arbeidsledigheten hadde dog en svært positiv utvikling, 9, % mot ventet 9,7 %. Sentralbanksjef Ben Bernanke uttalte ikke lenger etter rapporten at han ser tegn til at den amerikanske økonomien er selvbærende, og viste ingen tegn til at sentralbanken skal roe ned de kvantitative tiltakene, noe som var betryggende for investorer Privat sysselsetting: Non-Farm vs. ADP EU Forbrukertillit -, -11, EU Detaljhandel m/m,% -,% Jobless claims 5k 9k Fredag Utfall -3-5 Non-Farm ADP EU BNP endelig 3kv.,%,3% EU Arbeidsledighetsrate,1%,1% DE Industriproduksjon m/m -,% -,7% Arbeidsmarkedsrapport privat sysselsetting 17k 113k Arbeidsledighet 9,7% 9,% -7-9 Norne Securities, Fortunen1, Postboks Sentrum, 57 Bergen

3 Grafer (1 år) 5 OSEBX DAX FTSE Dow Jones Industrial Average S&P Nasdaq Composite MSCI ASIA APEX VIX Volatilitetsindeks

4 Grafer (1 år) 7 DNOK,5 EURNOK,,,1 5, 5, , Brent Crude 75 Aluminium Gull 9 Hvete ,7, NIBOR 3MND 3, 3,1 NIBOR 1MND,1, 1,,5 1, ,

5 Disclaimer Informasjon og data i denne rapporten baserer seg på ulike kilder som vurderes som pålitelige. Vi har foretatt rimelige tiltak for å sikre at innholdet i rapporten er ikke er villedende. Norne Securities kan ikke gi noen garanti for at informasjonen og analysene i rapporten er presise eller fullstendige. Uttalelser i rapporten reflekterer Norne Securities oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Norne Securities forbeholder seg retten til å endre enhver oppfatning i denne rapporten uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Norne Securities, ansatte i Norne Securities eller enhver annen person tilknyttet Norne Securities påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av innholdet i denne rapporten. Denne rapporten er utarbeidet for generell informasjon og tar ikke hensyn til noen investors finansielle situasjon eller investeringsmål. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge noen finansielle verdipapirer omtalt i denne rapporten bør søke uavhengig rådgivning relatert til dette. Ansatte i Norne Securities kan eie verdipapirer i selskaper eller instrumenter for øvrig som er omtalt i denne rapporten. Denne rapporten må ikke distribueres videre, innholdet i rapporten må heller ikke reproduseres eller kopieres for noe formål uten skriftlig godkjennelse fra Norne Securities AS. Norne Securities, Fortunen1, Postboks Sentrum, 57 Bergen

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Uke 10 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Oslo Børs svakt opp 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

Uke 10 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Oslo Børs svakt opp 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 9,1 Endring sist uke,3 % Endring i år 11,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,5 Siste % sist uke %

Detaljer

Oppdaterte analyser. mai. 11 Ingen oppdaterte analsyer. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. mai. 11 Ingen oppdaterte analsyer. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 3 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,7 Endring sist uke,5 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 5, Gjsn. P/E (basert på estimat) 1, Siste % sist uke

Detaljer

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Uke 11 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 35,7 Endring sist uke -,15 % Endring i år -19,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),15 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,93 Siste % sist

Detaljer

Uke 49. Oppdaterte analyser

Uke 49. Oppdaterte analyser Uke 9 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,9 Endring sist uke 7, % Endring i år -13,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),91 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,79 Siste % sist uke

Detaljer

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte OSEBX indeks Uke 1 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke, % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Uke 29 2011. Uken som gikk Videre fokus på stasgjeld. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

Uke 29 2011. Uken som gikk Videre fokus på stasgjeld. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 OSEBX indeks Uke 9 11 119 11 117 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 17, Endring sist uke -,9 % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat),9

Detaljer

Uken som gikk Fall i råvarepriser og gode arbeidsmarkedstall fra USA. Oppdaterte analyser 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0.

Uken som gikk Fall i råvarepriser og gode arbeidsmarkedstall fra USA. Oppdaterte analyser 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0. Uke 19 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,7 Endring sist uke -3,1 % Endring i år -1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat), Siste % sist uke % YTD FTSE 597,77-1,51

Detaljer

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne. OSEBX indeks Uke 51 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,9 Endring sist uke -,9 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke

Detaljer

Uken som gikk Positiv børs med Yara og REC. Oppdaterte analyser 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0. Preview. Uke 18 2011

Uken som gikk Positiv børs med Yara og REC. Oppdaterte analyser 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0. Preview. Uke 18 2011 Uke 1 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7,7 Endring sist uke 1,5 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 5,3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,1 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 39,19 Endring sist uke, % Endring i år,9 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),71 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Uken som gikk Sterke jobbtall. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Uken som gikk Sterke jobbtall. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 9,91 Endring sist uke, % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance.

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance. OSEBX index Uke Nøkkeltall siste uke OSEBX 1, Endring siste uke -,3 % Hittil i år 1,7 % Gj. volum OSEBX siste uke (Mrd),9 Gj. P/E (estimat),3 Siste % siste uke % i år FTSE 9,71,7 %,97 % DAX 79,9,7 %,9

Detaljer

Oppdaterte analyser. Cermaq Kjøp - Kursmål 100 Utbyttet er servert. For utfyllende analyser besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. Cermaq Kjøp - Kursmål 100 Utbyttet er servert. For utfyllende analyser besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 7 1 119 11 117 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 17, Endring sist uke 1,73 % Endring i år,33 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 5, Gjsn. P/E (basert på estimat) 1, Siste

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar Månedsrapport 09/13 Markedskommentar Utgangen av sommeren har resultert i en volatil måned nesten i samtlige markeder. Gjennom en laber sommer med lite nyheter starter vi høsten med dårlige BnP tall fra

Detaljer

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 4/13 Markedskommentar Markedene var i mars tydelig preget av urolighetene rundt bankene på Kypros og den avventende hjelpepakken på 10 mrd euro fra EU og IMF. De forslagene som kom rundt

Detaljer

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 OSEBX indeks Uke 1 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 17, Endring sist uke -, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar Månedsrapport 12/12 Markedskommentar Siste 1 dag % 5 dager % 3 måneder % 1 år % OSEBX 440,66 0,0 0,2 1,4 24,9 Dow Jones 12967,37-0,3 3,0-1,2 15,5 Brent 110,80-0,1 1,0 0,0 8,7 EURNOK 7,3514 0,3 0,1-0,6

Detaljer

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Det sterke fokuset på nedgang og innstramning i oljesektoren har ikke påvirket nivået i rentefastsettelsen til Norges Bank. Styringsrenten ble 3. oktober

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Månedsrapport 5/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 5/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 5/13 Markedskommentar Markedene er fortsatt preget av den finansielle situasjonen i Europa spesielt og verden generelt. Bank krisen på Kypros har funnet et midlertidig hvileskjær men er på

Detaljer

Månedsrapport. Oversikt oktober 2012

Månedsrapport. Oversikt oktober 2012 Månedsrapport Oversikt oktober 2012 Utvalgte indekser Indekser Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 449,0 0,4-1,7 14,0 29,1 Dow Jones 13486,0 0,5-0,8 7,0 22,5 Nasdaq 2816,5 0,1-1,3 11,7 27,6 S&P 1447,2

Detaljer

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs Månedsrapport 8/13 Ny optimisme i volatile finansmarkeder Markedet Finansmarkedene har i juli vært preget av optimisme, til tross for nye usikkerhetsmomenter og til dels stor volatilitet. Både børs og

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer