Månedsrapport 12/12. Markedskommentar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport 12/12. Markedskommentar"

Transkript

1 Månedsrapport 12/12 Markedskommentar Siste 1 dag % 5 dager % 3 måneder % 1 år % OSEBX 440,66 0,0 0,2 1,4 24,9 Dow Jones 12967,37-0,3 3,0-1,2 15,5 Brent 110,80-0,1 1,0 0,0 8,7 EURNOK 7,3514 0,3 0,1-0,6 7,0 USDNOK 5,6801 0,5 1,1 2,9 3,9 Markedene har vært slappe og ustabile den siste måneden. På tre måneder har vi på Oslo børs knappe 1,4 % oppgang igjen å tære på. På ett års sikt har likevel markedet bedret seg 24 % noe som slett ikke er ille. Inneværende år har bidratt med 14 % ca. Det å kommentere det svake markedet fra måned til måned, er nesten som å gjenta seg selv. Det er makroøkonomi og dårlige tilstander i ulike land rundt i verden som dominerer bildet. EU og IMF kom i dag tidlig til enighet vedrørende strukturering av gresk gjeld og ga en liten lettelse. Det er imidlertid noe usikkert hvor lenge dette vil vedvare, ettersom dette ikke er en endelig løsning på uføret i Hellas, eller andre land for den del. Oppgangen etter denne nyheten er også moderat, noe som beskriver markedets stemning i forhold til atter en krisepakke. Realiteten om at det er strukturelle endringer og realøkonomisk vekst som må til før vi igjen kan se lysere tider, begynner langt på vei å treffe markedet. Likevel er det vanskelig å si om markedene allerede har priset inn dette eller om vi må påberegne oss mer nedgang før vi kommer til fornuftig prising. Konklusjonen blir dermed at jakten på en lengre bærekraftig oppgang vil fortsette, på lavt volum og med frykt i bagasjen. Denne måneden har vi opplevd en marginal økning i arbeidsledigheten i USA. Det er foreløpig en liten negativ endring i en svak positiv trend. Det er uvisst hvor mye vi skal legge i dette men det er ikke positivt dersom arbeidsledigheten tar seg opp på nyåret. Annenhånds salg av boliger i USA har også vist litt bedring over til denne måneden. For industrien er Factory Orders noe opp denne måneden mens kapasitets utnyttelse er noe ned fra forrige måned. Senere denne måneden får vi tatt tempen på privatøkonomien som også er veldig viktig for USA og verden. De fleste økonomer holder øynene åpne for bedringer i USA og Amerikanske konsumenter er en viktig drivkraft for veksten. I Norge kan vi skilte med nedgang i arbeidsledighet i førjulstiden. Industriproduksjonen er noe ned (- 5,6 %), men de norske konsumentene ser positivt på den kommende tiden målt ved Norway Consumer Confidence (25,4 mot 23,4 forrige kvartal). Det er for tiden mange meninger om det norske boligmarkedet og utviklingen i norske husholdningers gjeldsbyrde i media. Dette kan være en viktig faktor for konsum i Norge. Flere tar til orde for at en utflating i boligprisveksten ikke er helt usannsynlig. Et vedvarende lavt rentenivå vil imidlertid kunne føre til fortsatt prispress.

2 Aksjekommentar Sektormessig er det stadig olje og oljerelatert som er i fokus både i Norge og for en stor del ute i verden. Verdens tørst etter råolje virker ikke akkurat som en demper på råoljeprisen og utbyggingstakten er høy innen offshore utvinning. Det er på mange måter bra for aksjemarkedet her hjemme, og vi har flere gode selskaper man kan eksponere seg i dersom man ønsker å ta del i oppturen når den kommer. Nøkkelordet for investeringer i enkeltaksjer syner imidlertid å være langsiktighet. Det er svært lave volumer som omsettes på Oslo børs sammenliknet med tiden før De kortsiktige traderne virker å glimte med sitt fravær og dette påvirker også markedet på godt og vondt. Våre anbefalte aksjer i Sør Porteføljen har vist nedgang sammen med resten av markedet, men vi har de lange brillene på når vi ser videre framover. Vi har sterk tro på at markedet vil hente seg inn på litt lengre sikt. Sør porteføljen i dag: RCL SUBC AKSO PGS STL DnB Nyhetsbildet i disse og andre aksjer vil mest sannsynlig, holde seg relativt konstant den neste tiden. 4 kvartals rapporteringen som starter på nyåret vil derimot gi oss en klar pekepinn på hvordan den videre utviklingen vil være. Vi holder enda en knapp på Olje relatert og tror dette vil lønne seg. Valutakommentar EU og IMF kom tidlig i morges til enighet vedrørende strukturering av Gresk statsgjeld. Hellas vil dermed få utbetalt EUR 34,4 mrd i nye lån. Dette er som nevnt en god nyhet men ingen permanent løsning. Yenen har i det siste svekket seg markant. Den Japanske Statsministeren utalte seg 14. november at det åpnes for ny valg i desember. Opposisjonen, som ligger an til å vinne valget i desember, ønsker å legge mer press på Bank Of Japan ved å høyne inflasjonsmålet fra 1 % til 3 %. USDJPY steg med dette fra 79,86 og har testet 82,50. EURUSD fikk et lite oppsving etter at det ble enighet om å gi ytterligere lån til Hellas. Videre har det ikke vært de store svingningene i EURNOK. Månedsintervallet har vært mellom 7,30 og 7,37. CHFNOK følger samme mønster. Rentekommentar 3 måneders NIBOR rente ligger nå godt under 2 % etter å ha falt siden desember Det er fremdeles urolig i verdensøkonomien og rentene reflekterer uroen her hjemme. Når vi ser på lange statsrenter ser vi at Eurosonen, USA, Tyskland og Norge ligger svært lavt historisk. Hellas, Spania og Italia har krisenivå på de lange rentene (OBS kun Hellas på høyre akse). Endringen i den greske tiåringen er marginal selv etter siste runde med EU.

3 3,5 3,3 3,1 Nibor 3 mnd 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 nov. 10 feb. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 apr. 12 jul. 12 okt. 12 jan års statsrenter ,538 4,744 16,297 2,169 1,6728 1, aug. 10 nov. 10 feb. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 apr. 12 jul. 12 okt. 12 jan. 13 USA Norge Tyskland Euro sonen Italia Spania Hellas (Høyre akse)

4 Aksjemarkedet Indekser Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 441,4 0,2 0,4 1,6 25,2 Dow Jones 12967,4-0,3 3,0-1,2 15,5 Nasdaq 2650,5 0,2 2,5-4,5 24,1 S&P 1406,3-0,2 3,4-0,3 21,4 DAX 7328,9 0,5 2,2 4,0 33,4 FTSE 5804,1 0,3 1,0 0,5 12,4 VIX 15,5 2,4-5,5-5,2-55,0 Oljeservice 216,2-0,8 2,9-4,6 3,3 Valuta Valuta Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år USDNOK 5,6845 0,6 0,9 2,7 3,8 EURNOK 7,3576 0,4-0,1-0,8 6,8 JPYNOK 6,9165 0,5 1,5 7,1 9,2 CHFNOK 6,1092 0,3-0,1-0,6 4,7 SEKNOK 0,8512-0,4-0,4 3,9-0,6 DKKNOK 0,9864 0,4-0,1-0,7 7,0 EURUSD 1,2941-0,2 1,0 3,6-2,8 JPYUSD 0,0122-0,1 0,6 4,4 5,4 Råvarer Råvarer Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år Brent 110,9 0,0 1,0 0,0 8,7 WTI 87,9 0,2-1,5-9,0-7,4 Gull 1748,9 0,0 0,8 4,4 2,7 Aluminium 1,4 3,7-3,6

5 OBX indeksen OBX aksjer Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år AKSO 104,1-0,2-1,9-2,1 75,1 ALGETA 149,6 0,7 0,5-0,5-0,3 DETNOR 81,0 0,6 0,6-12,7 4,2 DNB 71,6 0,3 0,7 6,2 32,9 DNO 9,9 0,7 0,5 17,4 30,7 FOE 251,9 0,5-0,4 3,8 47,2 FRO 19,8-6,4-10,3-10,1 22,5 GJF 80,4-0,7-3,4 9,4 28,5 MHG 4,9 0,2-0,5 6,5 103,2 NHY 26,5 0,9 2,1 4,1 5,6 ORK 26,5 0,9 2,1 4,1 5,6 PGS 45,8-0,2-1,1 6,2 13,8 PRS 96,3-0,7-1,4 11,2 74,7 RCL 47,5 1,8 3,2 5,0 21,3 REC 199,7 2,2 1,7 33,5 44,8 SCH 0,7 3,9 2,7-60,5-79,9 SDRL 229,6 2,0 2,5 14,1 82,1 SONG 220,3-0,1-0,7-8,7 18,8 STB 5,7-0,2 9,4-59,0-66,9 STL 28,8 1,5 4,3 17,3 8,6 SUBC 139,2 0,1-0,1-6,0 0,0 TEL 131,0 2,1 2,7-2,9 30,2 TGS 115,1-1,0-0,6 10,4 24,6 YAR 181,6 0,9 1,5 7,3 53,9

6 Kontakt Sør Markets Valuta/rente /98 Aksje /16 Felles Ansvarsbegrensning / Disclaimer Informasjon og data i denne rapporten baserer seg på ulike kilder som vurderes som pålitelige. Vi har foretatt rimelige tiltak for å sikre at innholdet i rapporten er ikke er villedende. Sør Markets kan ikke gi noen garanti for at informasjonen og analysene i rapporten er presise eller fullstendige. Uttalelser i rapporten reflekterer Sør Markets oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Sør Markets forbeholder seg retten til å endre enhver oppfatning i denne rapporten uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Sør Markets ansatte eller enhver annen person tilknyttet Sør Markets, påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av innholdet i denne rapporten. Denne rapporten er utarbeidet for generell informasjon og tar ikke hensyn til noen investors finansielle situasjon eller investeringsmål. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge noen finansielle verdipapirer omtalt i denne rapporten bør søke uavhengig rådgivning relatert til dette. Ansatte i Sør Markets kan eie verdipapirer i selskaper eller instrumenter for øvrig som er omtalt i denne rapporten. Denne rapporten må ikke distribueres videre, innholdet i rapporten må heller ikke reproduseres eller kopieres for noe formål uten skriftlig godkjennelse fra Sør Markets.

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Uke 11 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 35,7 Endring sist uke -,15 % Endring i år -19,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),15 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,93 Siste % sist

Detaljer

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne. OSEBX indeks Uke 51 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,9 Endring sist uke -,9 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke

Detaljer

Uke 49. Oppdaterte analyser

Uke 49. Oppdaterte analyser Uke 9 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,9 Endring sist uke 7, % Endring i år -13,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),91 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,79 Siste % sist uke

Detaljer

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 39,19 Endring sist uke, % Endring i år,9 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),71 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 OSEBX indeks Uke 1 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 17, Endring sist uke -, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Fullt sprik i boligmarkedet

Fullt sprik i boligmarkedet Fullt sprik i boligmarkedet Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og i 2013 Klikk her for å

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

2013 slangens år. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

2013 slangens år. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd 2013 slangens år Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Ifølge

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Å lene seg på renter Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Når

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd PUNK er tilbake Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Jan Ove Brekke Utvikling sist måned & 2012 Klikk her for å lese mer Året

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer