Månedsrapport 09/13. Markedskommentar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport 09/13. Markedskommentar"

Transkript

1 Månedsrapport 09/13 Markedskommentar Utgangen av sommeren har resultert i en volatil måned nesten i samtlige markeder. Gjennom en laber sommer med lite nyheter starter vi høsten med dårlige BnP tall fra Norge. Totalt sett var tallene på den svake siden men veksten i fastlandsøkonomien er de mest urovekkende. De viser at Norge ikke på noen måte vil være forskånt fra situasjonen i resten av verden, til tross for at vi har en oljesektor som holder hjulene i gang i høyt tempo. Norge består av mye mer enn oljeindustri og problemet med en så lav vekst i fastlandsøkonomien (0,2 %) er at vi ser klart at oljesektoren bidrar til vanskelige betingelser for andre bransjer. Lønnsnivået er presset langt opp og med forskjellen i bytteforholdet mellom oljerelatert industri og resten, vil de sistnevnte ikke klare å henge med over tid. Konflikten i Syria legger i tillegg forventninger om en enda høyere oljepris inn i regnestykket. Mye er nok priset inn allerede i den oljeprisen vi har i dag (Brent 114,8 USD/BOE), men omfanget av konflikten er ikke kjent og derfor er det stor usikkerhet knyttet til hvor langt den skal dersom /(når) USA går inn. BnP tallene sendte valutakursene av gårde. Kronen svekket seg markant og de fleste venter vel uendret rente på rentemøtet i Norges bank 19. september. Det er i tillegg noen som snakker om muligheten for et rentekutt. Vi ser på det som litt mer usannsynlig og heller mot at renten skal forbli uendret. Det er likevel usikkert hvor mye som er priset inn fram mot rentemøtet og oom der vil bli en krone effekt etter en eventuell uendret rente. Det blir spennende å se hva Norges bank legger til grunn for beslutningen og om de guider noe annerledes framover enn det de gjorde sist. Dersom ett av målene ved å stramme inn på bankenes kapitalkrav var å få dempet veksten i boligprisene kan det se ut som at de har lyktes med det. De siste bransjerapportene melder om en laber utvikling i ny - boligmarkedet og en avmatning i annenhånds markedet. Dette er nok i grove trekk sundt for eiendomsmarkedet på sikt men kan skape mer problemer for byggebransjen. September måned inneholder derfor en del spennende nyheter og markedene vil nok ikke være uanfektet av store avvik fra forventningene. Her hjemme er det stortingsvalget som høster mest oppmerksomhet i media men det er lite trolig at et sideskift i politikken vil sette støkk i markedene. Norge er i en situasjon med høy kapasitetsutnyttelse og høy velstand så handlingsrommet for en ny regjering vil nok være noe begrenset. Men spennende vil det bli likevel.

2 Aksjekommentar Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) ligger omtrent på samme nivå som ved inngangen til måneden. Indeksen har ligget i området rundt 500, med en høyeste sluttkurs på 503,53 poeng. Ser fortsatt dette nivået som et motstandsnivå, som det er vanskelig å etablere seg over, før videre oppgang. De amerikanske markedene har utviklet seg litt ujevnt, med Dow Jones (DJI) -4,4 %. Det er fortsatt usikkerhet om hvilken retning markedene skal ta de neste ukene. Oljeprisen har beveget seg i positiv retning med en oppgang på 6,3 USD/BOE. Årsaken til dette er nok situasjonen i Syria. Resultatsesongen for 2. kvartal går mot slutten, og har vært noe ujevn i utslagene, og har derfor heller ikke gitt noe løft i markedet. Nøkkeltall fra resten av verden har heller ikke klart å løfte markedene. Mulighetene for en nedtrapping av stimuli tiltakene i den amerikanske økonomien, gir negative utslag i markedene, selv om dette er tegn på at økonomien er i bedring. De fleste økonomiene er i svak bedring, men trues av en situasjon i Syria som ikke ser ut til å ta slutt, men bare blir verre og verre. Frykten for at konflikten skal øke i omfang er stor. Norwegian (NAS) fikk seg en kraftig nedtur i juli. Selskapet leverte passasjerrekord med over 2 mill. passasjerer. Et fall i inntjening pr. sete med 11 %, gjorde at aksjen fikk en real nedtur. Høyeste sluttkurs for måneden er kr. 268,20. Kurs pr er kr. 219,20, en nedgang på ca. 18 %. Nordmenn flest er positive til egen økonomi for de nærmeste årene. Vi opplever at vi har trygge jobber og kontroll på privatøkonomien. Forventning om lav rente ennå en stund bidrar også i positiv retning. Den internasjonale økonomien oppleves som ustabil, og det er usikkerhet om hvor lenge norsk økonomi vil være uberørt av dette. Vi ser stigende arbeidsledighet og noe fallende boligpriser. September måned, er historisk sett, en ustabil måned. Vi får håpe at dette ikke blir tilfelle i år, og at vi kan få Oslo Børs varig over 500 poeng.

3 Valutakommentar Den norske innkjøpssjefindeksen, PMI ble langt bedre enn ventet. Steg fra 48 (juli) til 53 (august). Markedet reagerte positivt på dette. Kronen styrket seg 6 øre mot euro. Tallet er det sterkeste på over et år. Ellers har august måned vært preget av en svak krone, der vi blant annet fikk et veldig dårlig BNP tall for 2. kvartal. Som vi skrev i vår siste valutakommentar er nok mye av årsaken til den svake kronen mangel på interesse fra utenlandske investorer og banker. Mange har trukket seg ut av norske statsobligasjoner, samt at vi har opplevd en meget tynn likviditet i sommer. Flere begivenheter står for tur. Til torsdag kommer det hele 4 rentemøter (Japan, Sverige, Storbritannia og EU). I tillegg kommer Nonfarm payrolls fra USA på fredag. Neste rentemøte i Norge er 19. september. Her tror vi på uendret rente. Indikativ kurs: EURNOK 8,01 CHFNOK 6,50 JPYNOK 6,11 USDNOK 6,08 DKKNOK 1,0750 SEKNOK 0,92 Rentekommentar Rente markedet er som nevnt innledningsvis preget av den siste tidens utvikling i BNP her hjemme. Majoriteten forventer en uendret rente ved neste møte i Norges bank. Likevel tar flere aktører til orde for at 3 mnd NIBOR kan komme noe mer ned fra dagens nivå (1, 71 %) og det samme med 10 års SWAP rente (i dag 3,55 %) Hvis vi skal tro på disse spådommene er det dermed ikke høyaktuelt å snakke om rentebinding i det korte bildet. 10 års SWAP rente er nå på sitt høyeste nivå siden begynnelsen av 2012.

4 Aksjemarkedet Indekser Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 503,2 0,1 1,3 3,0 14,5 Dow Jones 14810,3-0,2-1,3-2,0 13,1 Nasdaq 3099,8 0,9-0,7 4,0 12,8 S&P 1633,0-0,3-1,8 0,1 16,1 DAX 8201,0-0,5-0,5-1,0 16,9 FTSE 6491,7-0,2 0,8-0,5 12,7 VIX 17,0 1,2 21,7 4,4-2,6 Oljeservice 256,7-0,8-1,9 1,2 14,6 Valuta Valuta Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år USDNOK 6,0685-0,2 0,9 4,6 4,4 EURNOK 7,9983-0,3-0,7 5,4 9,3 JPYNOK 6,1024-0,3-1,6 4,6-17,8 CHFNOK 6,4893-0,3-1,1 5,9 6,5 SEKNOK 0,9200-0,1-0,8 3,7 5,9 DKKNOK 1,0723-0,3-0,7 5,3 9,2 EURUSD 1,3180-0,1-1,6 0,8 4,7 JPYUSD 0,0101-0,1-2,4 0,1-21,3 Råvarer Råvarer Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år Brent 115,1 0,7 0,6 13,8 5,0 WTI 107,4-0,3 1,4 14,8 10,7 Gull 1392,5-0,3 0,0-1,5-18,1 Aluminium -3,7-6,6-9,6

5 OBX indeksen OBX aksjer Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år AKSO 92,1 0,1 0,5 6,1-14,7 ALGETA 256,0-0,8-1,9 9,4 73,0 DETNOR 81,8 0,6 0,0-10,6-12,1 DNB 96,5-0,3 2,3 0,8 44,2 DNO 13,5 0,6-0,2 27,8 56,9 FOE 287,4-0,6 1,4 16,2 20,1 FRO 14,9 1,4-13,9 39,3-19,0 GJF 88,5-0,5 0,8-0,3 17,6 MHG 5,9-0,7 4,1-3,1 27,5 NHY 24,9 0,0 0,0-6,9 0,4 ORK 24,9 0,0 0,0-6,9 0,4 PGS 44,5 0,0-0,4-10,0 2,7 PRS 78,9-0,4-2,5-9,3-11,0 RCL 55,2 0,4 0,5 1,0 23,9 REC 224,1-0,3 0,5 10,2 41,0 SCH 3,0 4,3 2,6 29,3 74,3 SDRL 312,3 1,7 2,5 26,4 47,5 SONG 285,2-0,7 7,2 19,4 18,3 STB 6,5 0,3 0,2 12,6-51,5 STL 35,3-0,1 1,7 26,4 41,9 SUBC 134,8 0,1 2,1 1,9-9,9 TEL 125,1-0,3-0,6-0,8-4,7 TGS 130,6 0,7 0,0 7,8 22,9 YAR 184,4-0,4-1,0-9,8 7,0

6 Kontakt Sør Markets Valuta/rente /98/16 Aksje Felles Ansvarsbegrensning / Disclaimer Informasjon og data i denne rapporten baserer seg på ulike kilder som vurderes som pålitelige. Vi har foretatt rimelige tiltak for å sikre at innholdet i rapporten er ikke er villedende. Sør Markets kan ikke gi noen garanti for at informasjonen og analysene i rapporten er presise eller fullstendige. Uttalelser i rapporten reflekterer Sør Markets oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Sør Markets forbeholder seg retten til å endre enhver oppfatning i denne rapporten uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Sør Markets ansatte eller enhver annen person tilknyttet Sør Markets, påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av innholdet i denne rapporten. Denne rapporten er utarbeidet for generell informasjon og tar ikke hensyn til noen investors finansielle situasjon eller investeringsmål. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge noen finansielle verdipapirer omtalt i denne rapporten bør søke uavhengig rådgivning relatert til dette. Ansatte i Sør Markets kan eie verdipapirer i selskaper eller instrumenter for øvrig som er omtalt i denne rapporten. Denne rapporten må ikke distribueres videre, innholdet i rapporten må heller ikke reproduseres eller kopieres for noe formål uten skriftlig godkjennelse fra Sør Markets.

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne. OSEBX indeks Uke 51 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,9 Endring sist uke -,9 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke

Detaljer

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Uke 49. Oppdaterte analyser

Uke 49. Oppdaterte analyser Uke 9 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,9 Endring sist uke 7, % Endring i år -13,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),91 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,79 Siste % sist uke

Detaljer

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Uke 11 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 35,7 Endring sist uke -,15 % Endring i år -19,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),15 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,93 Siste % sist

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 39,19 Endring sist uke, % Endring i år,9 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),71 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 OSEBX indeks Uke 1 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 17, Endring sist uke -, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Fullt sprik i boligmarkedet

Fullt sprik i boligmarkedet Fullt sprik i boligmarkedet Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og i 2013 Klikk her for å

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd PUNK er tilbake Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Jan Ove Brekke Utvikling sist måned & 2012 Klikk her for å lese mer Året

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

2013 slangens år. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

2013 slangens år. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd 2013 slangens år Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Ifølge

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer