Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli Kilkde: Reuters / Oslo Børs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs"

Transkript

1 Månedsrapport 8/13 Ny optimisme i volatile finansmarkeder Markedet Finansmarkedene har i juli vært preget av optimisme, til tross for nye usikkerhetsmomenter og til dels stor volatilitet. Både børs og oljepris har gått opp, mens rente- og valutamarkedet har vært blandet (se nedenfor). Hovedforklaringen og det generelle inntrykket er en mulig grålysing i Europa, sterke tall fra USA og stor usikkerhet i Asia. Norge har vind i hovedseilet: oljeprisen stiger. Internasjonale investorer flytter sin kapital tilbake til Europa, både de store og til de mest utsatte Europeiske landene. Dette vitner om en forsiktig men bestemt optimisme som er i ferd med å etablere seg igjen. Konsekvensen er at investeringer hentes ut fra tryggere geografiske områder, slik som USA og for eksempel Norge. Dette svekker de nevnte valutaene. I Juli har vi i tillegg sett reallokering av kapital fra ulike sikre aktivaklasser og inn i aksjer. Som et resultat av dette er Amerikanske børser all time high, og Oslo Børs kraftig opp og på nivå med 2008 (se graf 1). Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli Kilkde: Reuters / Oslo Børs Arbeidsledigheten i enkelte land i Europa er som kjent skyhøy (se graf), og stadig voksende. Første lyspunkt på lang tid er at ledigheten i Spania gikk ned fra 27,2% i første kvartal, til 26,3% i andre kvartal (se grønn kurve i graf 2). Dette vekker oppsikt, og optimistene tolket dette som bekreftelse på utflating i Europa. Vi tror det er for tidlig å konstatere, men la oss allikevel håpe de har rett

2 Graf 2: Graf 2: Arbeidsledighet i utvalgte land siden januar Kilde: Reuters På den usikre siden ser vi at Asia er under lupen. Kinesiske myndigheter varslet (garanterte?) nylig stabilisering av den økonomiske veksten på dagens nivåer dvs. rundt 7,5% per år. Enkelte økonomer advarer allikevel om at Kina kan gå inn i resesjon om få år dersom de ikke gjør strukturelle endringer i sitt økonomiske styresett. Her er potensialene og usikkerheten stor. I Japan er det fremdeles knyttet spenning til effekten av statsminister Abe`s offensive inngripen i valutamarkedene. Japansk valuta (JPY) har svekket seg mer enn 20% mot USD siden november, og dermed sikret Japansk industri bedre konkurransevilkår mot utlandet. Spørsmålet er om optimismen får godt nok fotfeste i Japan, slik at innenlandsk etterspørsel øker. Finansmarkedene er sensitive for positive og særlig negative signaler rundt dette. Dessuten har de siste dagenes JPYstyrking sendt Nikkei-indeksen kraftig ned. Våre meglere gir deg gjerne utfyllende kommentarer (se bunn). Aksjer Oslo Børs hovedindeks har hatt en oppgang på ca. 4,5% i juli (se graf 1). Amerikanske børser ligger all time high (se graf 3), mens i Europa ser vi samme tendens. Unntaket er asiatiske børser, som har falt siste måned. Graf 3: Dow Jones Industrial Average Index. Kilde: Reuters Oslo Børs har hentet inn det tapte fra juni, og beveger seg i retning av nye høyder siden Oljeservice segmentet utmerker seg med nesten 7% oppgang, og går sånn sett i takt med oljeprisen (opp 6,38%). Energiaksjer (som er desidert største segment på Oslo Børs) steg med 6,1%. Altså en sterk måned for olje- og energiaksjer. I fagpressen kan vi lese om ulikt syn på fiskeaksjer, representert ved en optimistisk John Fredriksen som har brukt sommeren til å kjøpe seg opp i Marine Harvest, mens fiskesektoren er den sektoren som falt mest i juli sammen med bank og shipping (alle ned 3,9%). Drivkraften for den sterke børsutvikling i senere tid er som nevnt økt optimisme og tro på fremtidig økonomisk vekst. Særlig er det verd å merke seg troen på at Europa skal klare å stabilisere seg

3 økonomisk, og at de utsatte landene kan starte en langsom men sikker restituering herfra. Ikke bare har kapital dermed blitt flyttet geografisk inn i Europa, men i tillegg har kapitaleiere og forvaltere fått ny tro på gode tider for børsnoterte selskaper. I USA er historien omtrent den samme, men med et ris bak speilet: reversering av myndighetenes enorme kvantitative lettelser. Inntil videre er det fordelaktig å være på børs, fremfor å plassere kapital i de Amerikanske pengemarkedene som nesten ikke gir rente. Usikkerheten i Asia (Kina og Japan), og norske aksjers avhengighet av oljeetterspørsel derfra er nok viktig bidragsyter til en relativt moderat prising på Oslo Børs. Børsen i Japan tynges dessuten av frykt for valutasvingninger (sterkere JPY). Videre er aktørene avventende til forestående reultatsesong, der man vil se etter forbedrede resultater som følge av statsminister Abe`s valutastrategi. Fasiten rulles ut i tiden fremover. Kinesisk børs Valuta Etter Norges Banks rentemøte den 20. juni svekket kronen seg markant. I løpet av juli har imidlertid kronen styrket seg noe igjen, og de fleste valutakurser kommer dermed ned. EUR/NOK beveget seg sideveis på grunn av en samtidig styrkelse av EUR (se graf 4). Kommentarer som går igjen er at markedet overreagerte på sentralbankens signaler, og dermed at kronen ikke skal svekke seg ytterligere uten videre. Andre viktige drivere for kronestyrkelsen er økt oljepris og utsiktene til høyere renter (se nedenfor). Kronen har for øvrig vært svart volatil i det tynne sommermarkedet. Styrkeforholdet mellom USD og EUR er relativt stabil, men de siste to ukene har Euroen styrket seg noe som resultat av ovennevnte økte optimisme i kombinasjon med forestillinger om at de Amerikanske kvantitative lettelsene fortsatt kan opprettholdes en god stund. Fremover kan Amerikansk arbeidsledighet bli en joker, og ikke minst spørsmålet om hvordan Den Europeiske Sentralbanken (ECB) kan bidra til å stagge de stadig høyere lange eurorentene (se nedenfor). Graf 4: EUR (hvit høyre akse), JPY (gul venstre akse) og CHF (blå venstre akse) Kilde: Reuters Japanske Yen styrket seg internasjonalt midtveis i juli. Kursen mot norske har tendert nedover i hele perioden, men beveget seg fra områdene rundt 5,90 til 6,10 mot slutten av måneden. CHF kursen har hatt lignende forløp som EUR (se graf 4) Renter Forventningen om Norsk rentekutt i september avtar. Norges Bank signaliserte 50% sannsynlighet for dette i siste møte (juni), men siden det har økonomiske indikatorer og en svak Norsk Krone gjort behovet for rentekutt betydelig mindre. I den lange enden ser vi at rentene i Norge fortsetter langsomt oppover, etter å ha fulgt EUR rentene oppover siden begynnelsen av mai. 10-åringen ligger nå rundt 3,27%. Juli fremstår som delvis konsoliderende (sidelengs) i de lange EUR rentene, noe som kan forklares med signaler fra Den

4 Europeiske Sentralbanken (ECB). ECB mener at markedsaktører som sender lange renter opp er for optimistiske og at renteforventningene er urealistiske. Både ECB og BOF (England) vurderer å publisere referater fra rentemøtene, for å gi seg selv anledning til å snakke ned forventningene i markedet. Responsen er signifikant i første halvdel av juli (ned fra 2,0 til 1,8), mens i siste halvdel har markedene priset den Europeiske 10-åringen opp igjen til 2,0% (se graf 5). De lange USDrentene har også konsolidert. Graf 5: 10 års swap rente for NOK (grønn), USD (lilla) og EUR (orange). Kilde: Reuters Fremtiden Alt under ett: det er i ferd med å lysne på mange fronter, men nye utfordringer dukker opp. Det vil aldri bli lett å forutsi hva som skjer i finansmarkedene heldigvis. Kontakt oss gjerne for mer informasjon, vi vil gjøre vårt for å informere om og forklare hendelsene og mekanismene i finansmarkedene. (De sedvanlige informasjons-matrisene uteblir fra markedsrapporten i sommer) Kontakt Sør Markets Valuta/renter Aksje E-post Les mer... Ansvarsbegrensning/Disclaimer Informasjon og data i denne rapporten baserer seg på ulike kilder som vurderes som pålitelige. Vi har foretatt rimelige tiltak for å sikre at innholdet i rapporten er ikke er villedende. Sør Markets kan ikke gi noen garanti for at informasjonen og analysene i rapporten er presise eller fullstendige. Uttalelser i rapporten reflekterer Sør Markets oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Sør Markets forbeholder seg retten til å endre enhver oppfatning i denne rapporten uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Sør Markets ansatte eller enhver annen person tilknyttet Sør Markets, påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av innholdet i denne rapporten. Denne rapporten er utarbeidet for generell informasjon og tar ikke hensyn til noen investors finansielle situasjon eller investeringsmål. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge noen finansielle verdipapirer omtalt i denne rapporten bør søke uavhengig rådgivning relatert til dette. Ansatte i Sør Markets kan eie verdipapirer i selskaper eller instrumenter for øvrig som er omtalt i denne rapporten. Denne rapporten må ikke distribueres videre, innholdet i rapporten må heller ikke reproduseres eller kopieres for noe formål uten skriftlig godkjennelse fra Sør Markets.

5 Sør Markets, Tlf: 09200, E-post: Nett:

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Det sterke fokuset på nedgang og innstramning i oljesektoren har ikke påvirket nivået i rentefastsettelsen til Norges Bank. Styringsrenten ble 3. oktober

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar Månedsrapport 09/13 Markedskommentar Utgangen av sommeren har resultert i en volatil måned nesten i samtlige markeder. Gjennom en laber sommer med lite nyheter starter vi høsten med dårlige BnP tall fra

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar Månedsrapport 12/12 Markedskommentar Siste 1 dag % 5 dager % 3 måneder % 1 år % OSEBX 440,66 0,0 0,2 1,4 24,9 Dow Jones 12967,37-0,3 3,0-1,2 15,5 Brent 110,80-0,1 1,0 0,0 8,7 EURNOK 7,3514 0,3 0,1-0,6

Detaljer

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 4/13 Markedskommentar Markedene var i mars tydelig preget av urolighetene rundt bankene på Kypros og den avventende hjelpepakken på 10 mrd euro fra EU og IMF. De forslagene som kom rundt

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Månedsrapport. Oversikt oktober 2012

Månedsrapport. Oversikt oktober 2012 Månedsrapport Oversikt oktober 2012 Utvalgte indekser Indekser Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 449,0 0,4-1,7 14,0 29,1 Dow Jones 13486,0 0,5-0,8 7,0 22,5 Nasdaq 2816,5 0,1-1,3 11,7 27,6 S&P 1447,2

Detaljer

Pengetrykking og børsoppgang i Europa?

Pengetrykking og børsoppgang i Europa? Pengetrykking og børsoppgang i Europa? Norcaps investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2014 Klikk her for å lese mer Pengetrykking har hatt en positiv

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 34. 21. august 2006 Tilbakeblikk på uke 33. Uke 33 ble en sterk uke både i Norge og internasjonalt etter at amerikanske makrotall viste at inflasjonen i USA

Detaljer

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Uke 10 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Oslo Børs svakt opp 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

Uke 10 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Oslo Børs svakt opp 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 9,1 Endring sist uke,3 % Endring i år 11,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,5 Siste % sist uke %

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Uke 11 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 35,7 Endring sist uke -,15 % Endring i år -19,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),15 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,93 Siste % sist

Detaljer

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance.

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance. OSEBX index Uke Nøkkeltall siste uke OSEBX 1, Endring siste uke -,3 % Hittil i år 1,7 % Gj. volum OSEBX siste uke (Mrd),9 Gj. P/E (estimat),3 Siste % siste uke % i år FTSE 9,71,7 %,97 % DAX 79,9,7 %,9

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Uke 49. Oppdaterte analyser

Uke 49. Oppdaterte analyser Uke 9 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,9 Endring sist uke 7, % Endring i år -13,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),91 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,79 Siste % sist uke

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 21. 21. mai 2007 Tilbakeblikk på uke 20. Uke 20 her hjemme ble preget av at de fleste selskapene fikk unnagjort kvartalsrapporteringene før 17. mai, og starten

Detaljer

2013 slangens år. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

2013 slangens år. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd 2013 slangens år Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Ifølge

Detaljer

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne. OSEBX indeks Uke 51 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,9 Endring sist uke -,9 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke

Detaljer