Spenningen øker i forkant av Norges Banks rentemøte 18. juni

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spenningen øker i forkant av Norges Banks rentemøte 18. juni"

Transkript

1 Spenningen øker i forkant av Norges Banks rentemøte 18. juni Torsdag 18. juni er det igjen tid for rentefastsettelse fra Norges Bank og spenningen rundt utfallet stiger som følge av den siste tidens hendelser. Ved forrige rentemøte 7. mai valgte Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 1,25 %. Dette ble begrunnet med at etterspørselen fra husholdningene holder seg oppe, boligprisene fortsetter opp og husholdningenes gjeld har økt mer enn ventet. Sannsynligheten for en markert nedgang i norsk økonomi ble ansett å være lavere enn tidligere antatt. Norges Bank presiserte at det fortsatt var moderat økonomisk vekst hos våre handelspartnere og at styringsrentene ute er nær null eller negative. Videre ble det påpekt at arbeidsledigheten her hjemme hadde økt noe og at lønnsveksten så ut til å bli lavere enn antatt som følge av vårens lønnsoppgjør. En samlet vurdering førte til uendret rente, men Norges Bank formidlet at det fortsatt var utsikter til at styringsrenten vil kunne bli satt ned i juni. Norges Banks rentebeslutning overrasket markedet. På lik linje med flere markedsaktører forventet også vi en endring i signalrenten, ettersom ringvirkningene av oljeprisfall og oljeinvesteringsfall forventes å bli godt merkbare i norsk økonomi. I mellomtiden har det kommet ny informasjon som ventes å sette preg på rentefastsettelsen på torsdag: Regionalt nettverk som er Norges Banks undersøkelse hos ledere fra nærings og samfunnslivet om økonomisk utvikling, ble publisert 5. juni. Kontaktene meldte om at veksten i produksjonen har avtatt de siste 3 månedene og at de venter fortsatt svak vekst framover. Ikke helt uventet ble lavere etterspørsel fra petroleumsrelaterte bedrifter løftet fram som en viktig faktor. Samtidig hadde veksten tiltatt noe innen tradisjonelle industrinæringer og særlig eksportindustrien. Respondentene så for seg fortsatt svak vekst de neste 6 månedene. Oljeleverandørene og tjenesteyterne inn til dette segmentet så for seg fortsatt fall i aktiviteten, mens eksportindustrien så for seg noe tiltakende vekst framover blant annet som følge av bedret konkurranseevne. Kilde: Norges Bank PPR 1/15

2 feb. 13 mai. 13 aug. 13 nov. 13 feb. 14 mai. 14 aug. 14 nov. 14 feb. 15 mai. 15 økonomisk aktivitet og forventet lavere lønnsvekst. 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 Arbeidsledighet NAV Kilde: Norges Bank regionalt nettverk SSB s oljeinvesteringsundersøkelse 2. kvartal 2015 viser at oljeselskapenes førstegangsanslag indikerer at fallet i investeringene flater ut i Dette etter at investeringsaktiviteten nådde en topp i 2014 og har falt betydelig i Norges Bank har på sin side anslått en nedgang i oljeinvesteringene i 2016 på 10 %. Oljeprisen har den siste tiden også vært svært volatil. Lagertrekk i USA forrige uke bidrar til usikkerheten, og i morgen publiseres det nye tall. Et trekk som er større enn forventet vil kunne sende oljeprisen noe opp igjen Brent USD/BOE Kilde: Statistisk Sentralbyrå Norsk arbeidsledighet (NAV) har utviklet seg relativt flatt den siste tiden. Det kan være et resultat av lang oppsigelsestid og sluttpakker i oljeindustrien, men kan også et tegn på at der absorberes mer i tradisjonell industri enn tidligere antatt. Kjerneinflasjonen kom i mai inn høyere (2,4 % å/å) enn markedsforventningene, men var likevel lavere enn Norges Banks egne anslag. Inflasjonen vil fremover påvirkes av lavere Regjerningen la i dag fram en midlertidig forskrift rettet mot bankenes utlånspraksis. Det stilles krav til nye lån med pant i bolig og forskriften begrenser bankenes mulighet til å bruke skjønn i forbindelse med retningslinjene fra finanstilsynet. Forskriften kan få betydning for Norges Banks rentefastsettelse på torsdag, da boligprisveksten og utviklingen i husholdningenes gjeld har vært vektlagt ved tidligere beslutninger. Det korte rentemarkedet er påvirket av forventninger til at signalrenten blir nedjustert. I FRA markedet prises det nå inn et rentekutt i juni som vil medføre et fall i Nibor rentene på om lag 20 rentepunkter i juni og

3 ytterligere en nedgang på inntil 15 punkter allerede i september. Forventninger til lavere Nibor renter er imidlertid også påvirket av antatt utvikling i spread mellom Norges Banks signalrente og interbankrentene. Lange renter har trukket opp relativt mye den siste tiden dog fra et historisk lavt nivå. Forbedring i amerikansk økonomi og positive tendenser i Europa kan være indikasjoner på at en kan forvente at bunnen for lange renter er nådd. På den annen siden er det vanskelig å anslå hvordan strategien om fortsatt kvantitative lettelser i Europa vil slå ut på sikt, og også i hvilken grad uro knyttet til Hellas økonomiske problemer vil få markedsmessige konsekvenser. Det må også tas høyde for i hvilken utstrekning det norske renteswap markedet med begrenset likviditet, påvirkes av kommersielle transaksjoner. 2,5 2 1, NOK 10 år swap NOK 3 år swap NOK 5 år swap Vi tror at Norges Bank kommer med et rentekutt på torsdag, og vi legger til grunn at Regjeringens nye tiltak for å regulere kredittetterspørsel og boligprisvekst øker sannsynligheten for rentenedsettelse.

4 Markedsoppdateringer Valuta Spot Salg Kjøp Midt EURNOK 8,7343 8,7386 8,7365 USDNOK 7,7774 7,7822 7,7798 JPYNOK 6,3048 6,3082 6,3065 CHFNOK 8,2979 8,3021 8,3000 EURUSD 1,1229 1,1230 1,1230 USDJPY 123,36 123,37 123,37 EURCHF 1,0525 1,0527 1,0526 DKKNOK 1,1710 1,1714 1,1712 SEKNOK 0,9490 0,9495 0,9493 CADNOK 6,3006 6,3035 6,3021 AUDNOK 6,0398 6,0436 6,0417 EURSEK 9,2022 9,2050 9,2036 GBPNOK 12, , ,0786 Renter: 1 mnd 3 mnd 6 mnd 12 mnd NIBOR (NO) 1,37 1,40 1,40 - LIBOR (USD) 0,19 0,28 0,45 0,79 LIBOR (CHF) -0,82-0,78-0,70-0,59 LIBOR (JPY) 0,06 0,10 0,14 0,25 LIBOR (GBP) 0,51 0,57 0,72 1,00 LIBOR (EUR) -0,07-0,01 0,06 0,17 Swap renter 1 år 3 år 5 år 10 år NOKIRS (NO) v.6m 1,35 1,43 1,77 2,30 NOKIRS (NO) v.3m 1,26 1,37 1,70 2,24 EURIRS (EU) v.6m 0,04 0,19 0,46 1,06 USDIRS (US) v.3m 0,55 1,31 1,81 2,41 Indekser/råvarer Indeks/pris % endring % YTD % 1Y Olje usd pr. fat 62,52-2,11 % 0,68 % -41,01 % Oslo Børs (NO) 627,93-1,35 % 9,01 % 0,81 % Dow Jones (US) ,84-0,78 % 0,43 % 6,69 % Nikkei (JP) ,79-0,09 % 16,83 % 35,04 % Gull 1.178,85-0,24 % -0,47 % -7,32 % NOK indeks (handelsveid) 101,23 0,21 % -0,75 % 11,02 %

5 Utvalgte hendelser Norge Dato Hendelse Konsensus Faktisk Forrige CPI Underlying YoY 2.3% 2.4% 2.1% Norway 2Q Oil & Gas Investments Trade Balance NOK B Deposit Rates % Unemployment Rate AKU % Norges Bank Daily FX Purchases M Credit Indicator Growth YoY % Unemployment Rate % Industrial Production MoM % CPI Underlying YoY % House Price Index QoQ Utvalgte hendelser USA Dato Hendelse Konsensus Faktisk Forrige Initial Jobless Claims 275K K CPI Ex Food and Energy YoY 1.7% % GDP Annualized QoQ % Consumer Confidence Index ISM Manufacturing Change in Private Payrolls K Factory Orders % U.S. Fed Releases Retail Sales Ex Auto and Gas Industrial Production MoM U.S. Federal Reserve Releases Beige Book Kontakt Sør Markets Valuta/rente / Aksje /16 Felles Ansvarsbegrensning / Disclaimer Informasjon og data i denne rapporten baserer seg på ulike kilder som vurderes som pålitelige. Vi har foretatt rimelige tiltak for å sikre at innholdet i rapporten er ikke er villedende. Sør Markets kan ikke gi noen garanti for at informasjonen og analysene i rapporten er presise eller fullstendige. Uttalelser i rapporten reflekterer Sør Markets oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Sør Markets forbeholder seg retten til å endre enhver oppfatning i denne rapporten uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Sør Markets ansatte eller enhver annen person tilknyttet Sør Markets, påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av innholdet i denne rapporten. Denne rapporten er utarbeidet for generell informasjon og tar ikke hensyn til noen investors finansielle situasjon eller investeringsmål. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge noen finansielle verdipapirer omtalt i denne rapporten bør søke uavhengig rådgivning relatert til dette. Ansatte i Sør Markets kan eie verdipapirer i selskaper eller instrumenter for øvrig som er omtalt i denne rapporten. Denne rapporten må ikke distribueres videre, innholdet i rapporten må heller ikke reproduseres eller kopieres for noe formål uten skriftlig godkjennelse fra Sør Markets.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Det sterke fokuset på nedgang og innstramning i oljesektoren har ikke påvirket nivået i rentefastsettelsen til Norges Bank. Styringsrenten ble 3. oktober

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Månedsrapport. Oversikt oktober 2012

Månedsrapport. Oversikt oktober 2012 Månedsrapport Oversikt oktober 2012 Utvalgte indekser Indekser Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 449,0 0,4-1,7 14,0 29,1 Dow Jones 13486,0 0,5-0,8 7,0 22,5 Nasdaq 2816,5 0,1-1,3 11,7 27,6 S&P 1447,2

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar Månedsrapport 09/13 Markedskommentar Utgangen av sommeren har resultert i en volatil måned nesten i samtlige markeder. Gjennom en laber sommer med lite nyheter starter vi høsten med dårlige BnP tall fra

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Månedsrapport 5/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 5/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 5/13 Markedskommentar Markedene er fortsatt preget av den finansielle situasjonen i Europa spesielt og verden generelt. Bank krisen på Kypros har funnet et midlertidig hvileskjær men er på

Detaljer

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar Månedsrapport 12/12 Markedskommentar Siste 1 dag % 5 dager % 3 måneder % 1 år % OSEBX 440,66 0,0 0,2 1,4 24,9 Dow Jones 12967,37-0,3 3,0-1,2 15,5 Brent 110,80-0,1 1,0 0,0 8,7 EURNOK 7,3514 0,3 0,1-0,6

Detaljer

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 4/13 Markedskommentar Markedene var i mars tydelig preget av urolighetene rundt bankene på Kypros og den avventende hjelpepakken på 10 mrd euro fra EU og IMF. De forslagene som kom rundt

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs Månedsrapport 8/13 Ny optimisme i volatile finansmarkeder Markedet Finansmarkedene har i juli vært preget av optimisme, til tross for nye usikkerhetsmomenter og til dels stor volatilitet. Både børs og

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Ukerapport uke 2-2011

Ukerapport uke 2-2011 Ukerapport uke - 11 Sluttkurs 3 1 39 3 37 3 OSEBX sist uke (mill). 1 Uken som gikk Nervøs start på året Oslo Børs Hovedindeks hadde en relativt flat utvikling den første uken i 11. Den første handelsdagen

Detaljer

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Uke 11 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 35,7 Endring sist uke -,15 % Endring i år -19,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),15 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,93 Siste % sist

Detaljer

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne. OSEBX indeks Uke 51 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,9 Endring sist uke -,9 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke

Detaljer

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte OSEBX indeks Uke 1 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke, % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Uke 49. Oppdaterte analyser

Uke 49. Oppdaterte analyser Uke 9 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,9 Endring sist uke 7, % Endring i år -13,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),91 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,79 Siste % sist uke

Detaljer

Oppdaterte analyser. mai. 11 Ingen oppdaterte analsyer. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. mai. 11 Ingen oppdaterte analsyer. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 3 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,7 Endring sist uke,5 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 5, Gjsn. P/E (basert på estimat) 1, Siste % sist uke

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Uke 29 2011. Uken som gikk Videre fokus på stasgjeld. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

Uke 29 2011. Uken som gikk Videre fokus på stasgjeld. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 OSEBX indeks Uke 9 11 119 11 117 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 17, Endring sist uke -,9 % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat),9

Detaljer

Uke 10 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Oslo Børs svakt opp 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

Uke 10 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Oslo Børs svakt opp 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 9,1 Endring sist uke,3 % Endring i år 11,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,5 Siste % sist uke %

Detaljer

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance.

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance. OSEBX index Uke Nøkkeltall siste uke OSEBX 1, Endring siste uke -,3 % Hittil i år 1,7 % Gj. volum OSEBX siste uke (Mrd),9 Gj. P/E (estimat),3 Siste % siste uke % i år FTSE 9,71,7 %,97 % DAX 79,9,7 %,9

Detaljer

Uken som gikk Sterke jobbtall. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Uken som gikk Sterke jobbtall. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 9,91 Endring sist uke, % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 21. 21. mai 2007 Tilbakeblikk på uke 20. Uke 20 her hjemme ble preget av at de fleste selskapene fikk unnagjort kvartalsrapporteringene før 17. mai, og starten

Detaljer