Først en unnskyldning og endring av tittel på mitt innlegg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Først en unnskyldning og endring av tittel på mitt innlegg."

Transkript

1 Først en unnskyldning og endring av tittel på mitt innlegg. «Fra minimal og «nød-dreven» samhandling - på vei motreell samhandling i det akutte psykiske helsevernet i opptaksområdet til Avdeling Sør ved UNN Åsgård» Vil ta dere med på en «tidsreise». Dette er slik jeg har opplevd og forståttdet som har skjedd i det psykiske helsevern med utsiktspunkt fra en akutt psykiatrisk sengepost fra tidlig på 80-tallet til dags dato. Noen vil kanskje bli provosert av det jeg sier men: «Jeg vet at jeg ikke sitter på sannheten alene dersom sannheten finnes konstrueres den mellom oss mennesker» (Fritt etter Tom Andersen fra en forelesning midt på 90-tallet) Didrik Kilvær Psykiatrisk sykepleier/rådgiver i Avdeling Sør, Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

2 «Fra minimal og «nød-dreven» samhandling - på vei motreell samhandling i det akutte psykiske helsevernet i opptaksområdet til Avdeling Sør ved UNN Åsgård» Disposisjon for «tidsreisen». Ca ca Perioden preget av massiv utskrivning av «psykiatriske pasienter» fra sentralinstitusjonene til kommunene. Ca ca Perioden preget av konstant overbelegg ved akuttpostene og sterk grad av kontroll regelstyring, skjerming og reimlegging. Det psykiske helsevern får massiv og rettmessig kritikk. Situasjonen lik i stort sett hele Norge. Ca Perioden preget av «Opptrappingsplanen for psykisk helsevern» som blant annet medførte forsterkning-/etablering av Døgnenheter på DPS og oppbygging av et sterkere psykisk helsevern på kommunenivå. Det skjer en humanisering av det psykiske helsevernet og brukermedvirkning blir viktig. Ca Perioden (også i 2007) har vært og er preget av oppretting RHF og HF og av klinikker i UNN HF og av «New Public Management». I UNN HF opplever vi en ny måte å forholde oss til økonomi på klinikkene skal «produsere overskudd» og inn i framtiden? Didrik Kilvær Psykiatrisk sykepleier/rådgiver i Avdeling Sør, Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

3 Ca ca Ca ca Ca Ca og inn i framtiden. Akuttposten vår het da M1A. Opptaksområdet var hele Troms og Finnmark. Vi (jeg) hadde manglende bevissthet om at folk hadde et liv utenom innleggelsene. Voldsom medisinering og kontroll var rådende. Utskrivningen fra sentralinstitusjonene foregikk «i det stille» over hele landet. Var absolutt på sin plass men ingen var forberedt. Ikke pasientene selv. Ikke pårørende. Ikke kommunehelsetjenestene. Skapte store utfordringer for en uforberedt kommunehelsetjeneste og ikke minst for pasientene selv og deres omgivelser. Doktoravhandlingen til Vidje Hansen viste at i perioden , sammenlignet med , var det en økning i antall selvmord men også død av naturlige årsaker blant folk som tidligere hadde vært innlagt ved Åsgård psykiatriske sykehus i Tromsø. Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

4 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden Akuttposten vår skiftet navn til A1 og utgjorde en Akuttavdeling sammen med post A2. Alle akuttinnleggelser fra Troms og Finnmark gikk til disse to postene som til sammen hadde 30 senger. Vi flyttet inn i nye lokaler med 15 senger med egen skjermingsenhet. Akuttposten vår slet med et konstant overbelegg. På det verste var 27 hjelpetrengende innlagt og 12/13 personale var på jobb. Lite faglært personell. Kontroll ble det viktigste av ren nød for at ingen skulle bli skadet. o Vi ble kalt «Reima 1000». Lite målrettet samhandling (men mye «krangling») med kommunehelsetjenestene og det som fantes av psykiatriske sykehjem og gryende DPS. Begrepet «Svingdørspasienter» oppsto. Store avisoverskrifter. Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

5 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden Åsgård Sykehus ble en del av UNN. Det ble, via midler i «Opptrappingsplanen» ( ), opprettet spesialposter ved UNN Åsgård og døgnenheter ved DPS ble forsterket/etablert. Det var blitt opprettet en Akuttpost for Tromsø og Karlsøy (til sammen tre akuttposter for Troms og Finnmark). Akuttposten vår hadde skiftet navn til Akuttpost Sør, fikk regionalisert opptaksområde (Sør Troms og Midt Troms), gikk ned fra 15 til 10 senger og flyttet inn i mindre lokaler uten skjermingsenhet. Vi fikk ansatt flere fagfolk. Vi gikk fra «Reima 1000» til 4 fire reimlegginger på et år! Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

6 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden Det psykiske helsevernet som helhet hadde nå flere «bein» å stå på: Flere sengeplasser ved UNN Åsgård. DPS var under oppbygning. Kommunehelsetjenestene hadde fått flere midler til stillinger for psykiatriske sykepleiere. Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

7 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden Dette måtte det vel bli god samhandling av? Samhandling internt i spesialisthelsetjenesten (internt i UNN Åsgård og ut til DPS) Alle andre sengeposter (dvs. døgnenhetene på DPS og andre sengeposter ved UNN Åsgård) enn akuttpostene kunne si nei når de hadde det fullt. Og det gjorde de! Det førte til at noen relativt få fikk god behandling, mens de aller fleste fikk dårlig behandling og mange ble «svingdørspasienter» på akuttpostene. Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

8 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden Dette måtte det vel bli god samhandling av? En «Nød-dreven samhandling» mellom Akuttpost Sør og kommunehelsetjenestene. De eneste som ikke kunne si nei til å ta i mot var akuttpostene og kommunehelsetjenestene. Akuttpost Sør skrev ut og kommunene la inn. Pasientene begynte å gå i en «loop» mellom Akuttpost Sør og kommunene. En uverdig situasjon for alle involverte. Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

9 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden Et forsøk på å bedre samhandling med kommunehelsetjenestene fra Akuttpost Sør sin side. Vi var pådrivere for å få oppretta ansvarsgrupper rundt enkeltpasienter. Vi var pådrivere for å få oppretta individuelle planer. (Satt i gang et prosjekt på det). Vi reiste ut for å følge opp ansvarsgruppene og for å veilede og støtte kommunehelsetjenestene. Vi hadde 52 reiser et av årene der 2 personer fra oss var men på hver reise. Vi gjennomførte i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin et prosjekt der vi fikk utplassert videokonferanseutstyr i flere av våre opptakskommuner. Kommunene gjorde en kjempejobb med begrensa ressurser. Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

10 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden Et forsøk på faglig utvikling ved Akuttpost Sør. Vi laget planer for og gjennomførte internundervisning.vi satte i gang flere fagutviklingsprosjekt. Vi etablerte samtalegruppe for innlagte pasienter.vi gjennomførte årlige møter for pårørende. Vi gjorde spede forsøk med psykoedukasjon for innlagte pasienter. Vi deltok aktivt i nasjonale fora for akuttvirksomhet og ble inspirert. Vi deltok i «Multisenterstudien på akutt-psykiatriske tilbud i Norge, der vi hadde sideprosjektet «Veien til Akuttinnleggelse i 3. linje» Vi fikk bedre kontroll fikk «hodet over vannet» MEN Ga vi de de som ble innlagt hos den hjelp de hadde behov for? Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

11 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden Tid og rom for ettertanke... For meg ble dette en vanskelig tid når roen begynte å senke seg, begynte tankene på hva vi egentlig hadde å tilby å plage meg. Ca. 50 % av de som til enhver tid var innlagt (gjerne tvangsinnlagt) hadde ikke behov for et akuttpsykiatrisk tilbud. Hvorfor fikk alle andre i det psykiske helsevernet utenom akuttpostene og kommunehelsetjenestene lov til å si nei til å hjelpe de som var «feilplassert» på Akuttpost Sør? Hvorfor måtte folk bli så syke før de fikk hjelp? Vi ble kritisert for å ha mange tvangsinnleggelser. Men en tvangsinnleggelse begynner ikke inne på en akuttpost. Hvorfor ble ingenting gjort tidlig nok der ute? Hvorfor brukte vi så mye medikamenter? Hjalp innleggelse, medisinering og utskrivning noen i det hele tatt? Se: Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

12 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden Tid og rom for ettertanke... For å bli helt konkret: Jeg klarte ikke lengre å se at unge mennesker ble innlagt langt fra sine nærmeste ble medisinert og etter noen år framsto som ødelagt på kropp og sjel. Hva var det vi holdt på med? Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

13 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden Mange ting skjer fort og samtidig: Allmennpsykiatrisk klinikk organiseres med tre avdelinger: I. Avdeling Nord. II. Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn. III. Avdeling Sør Allmennpsykiatrisk Klinikk må, i likhet med flere klinikker i UNN HF, spare penger og legger ned Subakuttpost Nord (2009?). Også store nedskjæringer ved Døgnenheten ved SPHO (2009). Subakuttpost Sør blir nedlagt (2012) mot klare faglige råd! og mye annet for å få kontroll på økonomien i Foretaket Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

14 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden Avdeling Sør blir (og er) organisert i fire seksjoner: 1. Sykehusseksjon Sør ved UNN Åsgård. 2. Senter for psykisk helse Sør Troms (SPHST = DPS for Sør Toms) 3. Senter for psykisk helse Midt Troms.(SPHMT = DPS for Midt Toms) 4. Senter for psykisk helse Ofoten.(SPHST = DPS for Ofoten) Organiseringen avspeiler «pasientflyten» - og gir oss mulighet for utvikling av intern samhandling. Vi tar tak i, blant annet, resultatene fra «Veien til Akuttinnleggelse i 3. linje» som viste at: Jo nærmere en pasient kom til innleggelse ved Akuttpost Sør jo fjernere ble DPS. Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

15 Avdeling Sør Sykehusseksjon Sør Akuttpost Sør, Subakuttpost Sør TROMSØ Senter for Psykisk Helse Midt-Troms Silsand: Døgnenhet, VOP, Poliklinisk gruppetilbud, Ambulant team, BUP Sjøvegan: VOP, Poliklinisk gruppetilbud, BUP SILSAND SJØVEGAN HARSTAD Senter for Psykisk Helse Sør-Troms Harstad:Døgnenhet, VOP, Poliklinisk gruppetilbud, Ambulant team, BUP NARVIK Senter for Psykisk Helse Ofoten Narvik: Døgnenhet, VOP, Poliklinisk gruppetilbud, Ambulant team, BUP

16 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden Avdelingen gjennomførte i 2009/-10, sammen med Rådgiver Ann Karin Furskognes ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), samhandlingsprosjektet: «Standard pasientforløp»: Deltakere fra: - Alle seksjoner i Avdeling Sør. - Kommunehelsetjenestene. - Brukerorganisasjoner. Noen av konklusjonene fra «Standard pasientforløp» var: Behov for akuttsenger(mottak av ø-hjelp) ved begge DPS. Behov for ambulant team også med åpningstid på kveld/ helg/ høytid ved DPS Sør Troms. Behov for utvidet åpningstid for ambulant team gjeldende kveld/ helg/ høytid ved DPS Midt Troms. Behov for å kunne komme i kontakt med de ulike kommuners psykiatritjeneste spesielt etter klokken 1530 hverdager, helger og høytider hele dagen Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

17 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden På bakgrunn av «Standard pasientforløp» og «Veien til akuttinnleggelse i 3. linje» planla og iverksatte Avdeling Sør, i tett samarbeid med NST, pasientforløpsprosjektet: «Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse» = «DeVaVi» Vaktordningen startet 5. september Vi etablerte et reelt akuttpsykiatrisk tilbud på DPS med ambulante tjenester og mulighet for frivillige innleggelser 24/7 på lokal døgnenhet. Vi etablerte én døgnkontinuerlig vakttelefon ved hvert DPS for alle henvendelser om akutt- og ø-hjelp fra brukere og kommunehelsetjenestene også med tanke på akuttinnleggelser til UNN Åsgård = én vei inn. Forvakt: Ambulante psykiatriske team og telefonvakt på døgnenhet Bakvakt: Overleger i DeVaVi Vi etablerte en felles bakvaktordning som betjenes av overleger 24/7 dette som støtte for de ambulante teamene og døgnenhetene.de er tilgjengelig via mobiltelefon og kan delta i direkte pasientkonsultasjoner via videokonferanse. Vi etablerte videokonferansestudio ved hvert at de tre DPS og hjemme hos alle overlegene som deltar i bakvaktordningen. Vi jobbet med «Samhandlingsstrategien» (intern samhandling i Avdeling Sør). Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

18 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden Muligheter og fordeler i «DeVaVi» per Det kan gjøres avtale om bistand fra Ambulant Psykiatrisk Team vurdering på legevakt/legekontor, i egne lokaler eller hjemmebesøk. Avtale om at APT følger opp pasienten neste dag ofte aktuelt som alternativ til akutt innleggelse. Pasienten kan komme til DPS og gjennomføre en samtale med overlege ved bruk av videokonferanse. Det kan gjøres avtale om innleggelse på lokal døgnenhet eller ved akuttpost i Tromsø vi formidler innleggelser internt. Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

19 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden «Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse» = «DeVaVi» DeVaVi er ikke lengre (per desember 2014) et prosjekt. Det er en del av det akutte psykiske helsevern for opptaksområdet til Avdeling Sør. Det er vist interesse for DeVaVi fra Helse Nord, nasjonalt og internasjonalt. Vi er i gang med en gjennomgripende evaluering av DeVaVi. Den startet i juni 2014 og er planlagt avsluttet i mai/april Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

20 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden Akuttpost Sør ble en del av Avdeling Sør i den nye Allmenpsykiatrisk Klinikk og gikk inn i en rivende utvikling. EVALUERINGEN AV «DeVaVi» Undersøke om hvordan tjenesten som helhet fungerer/oppleves i daglig drift i forhold til hensikten. Fremskaffe kunnskap om tjenesten har ført til endringer i tjenestetilbudet /innleggelsesmønstret i Avdeling Sør i forhold til hensikten. Få bedre innsikt i hva som bør forbedres slik at vi kan foreta justeringer av tjenesten, organisasjonen og samhandlingen med pasienter pårørende og kommunehelsetjenestene. Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

21 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden Akuttpost Sør ble en del av Avdeling Sør i den nye Allmenpsykiatrisk Klinikk og gikk inn i en rivende utvikling. EVALUERINGEN AV «DeVaVi» Evalueringen består av analyse av en stor mengde driftsdata og samtaler/fokusgruppeintervju med legevaktsamarbeid, pasienter, pårørende og for-og bakvaktsystemet ved UNN Åsgård På Hamn i Senja skal vi avholde en samling over tre dager (17., 18. og 19. februar 2015) for brukerorganisasjoner, samarbeidspartnere i kommunehelsetjenestene og våre medarbeidere. Der skal vi drøfte sentrale problemstillinger som er framkommet i evalueringen så langt. Evalueringen er godkjent av Personvernombudet ved UNN HF Den er tematisk og finansielt støttet av RHF Helse Nord. Vårt mål er å komme fram til omforente løsninger for videre utvikling av det akuttpsykiatriske tilbudet fra Avdeling Sør. Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

22 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden NOEN FORELØPIGE DATA FRA EVALUERINGEN AV «DeVaVi» Et eksempel på kvantitative data (er ikke offentlige ennå legges ikke ved papirversjonen): Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

23 Ca ca Ca ca Ca ca Ca og inn i framtiden NOEN FORELØPIGE DATA FRA EVALUERINGEN AV «DeVaVi» Noen eksempel på kvalitative data (er ikke offentlige ennå legges ikke ved papirversjonen): Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

24 Ca ca Ca ca Ca Ca og inn i framtiden. Hva ser vi for oss fra i morgen og framover? Først jeg er bekymret over den nedleggelsen av sengeposter ved UNN Åsgård, og innskrenkinger av psykisk helsevern i noen kommuner, vi har vært vitne til de senere år. Da et av våre APT utvidet sin åpningstid la en stor kommune ned sitt tilbud på kveldstid det er ikke samhandling. Det var ikke rett å legge ned SubakuttposteneNord og Sør vi må få tid til å bygge opp alternativer før senger eventuelt legges ned. Det er ikke rett å vurdere å legge ned Døgnenheten på Storsteinnes eller Rus-og psykiatriposten ved UNN Åsgård. DET ER IKKE MER PENGER Å HENTE FRA DET SAMLEDE PSYKISKE HELSEVERNET! Dersom dette fortsetter er jeg bekymret for at vi igjen kan komme i en situasjon lik den jeg beskrev for årene Det vil i så fall være en planlagt krise. Det må ikke skje! Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

25 Ca ca Ca ca Ca Ca og inn i framtiden. Hva ser vi for oss fra i morgen og framover? Vi må sammen møte brukerne av det vi skal tilby, med et reelt ønske om sammen med dem å utvikle tjenestene slik at de vil ta i mot dem tidlig nok og frivillig. Vi beskriver APT som «glidelåset» mellom spesialist-og kommunehelsetjenestene. Vi må ikke være så redd for å gå inn på hverandres arena dersom vi avgrenser våre oppgaver i for sterk grad faller noen mellom de berømmelige stolene. Jeg oppfordrer de store kommunene i vårt opptaksområde Narvik, Harstad og Lenvik til å samhandle tett med våre APT. Opprett en stilling som går inn i APT i stede for å opprette akuttsenger senger finnes på lokale døgnenheter. Kommunene og spesialisthelsetjenestene må skaffe til veie nok og riktig IKT utstyr slik at vi kan samhandle virtuelt over store avstander der har vi mye å gå på. Få VK studio på alle legekontor, hos legevaktsamarbeid og hos psykiatritjenestene! Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

26 Ca ca Ca ca Ca Ca og inn i framtiden. Med ønske om en utviklende framtid med brukerne sine behov i fokus alt er mulig om vi bare vil det sterkt nok. Takk for meg Samhandlingskonferansen i Tromsø 3. og

Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi. Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege

Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi. Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege Oppsummering DeVaVi er en styrking av det akuttpsykiatriske tilbudet ved Senter for Psykisk

Detaljer

1. Evaluering av DeVaVi Fokusgrupper med pasienter og pårørende Dialogmøter med 3 av 5 interkommunale legevakter

1. Evaluering av DeVaVi Fokusgrupper med pasienter og pårørende Dialogmøter med 3 av 5 interkommunale legevakter Konklusjon Vi har flyttet pasientstrømmen fra sentralsykehusnivå til lokalsykehusnivå pasientene har fått et akuttpsykiatrisk tilbud nærmere sitt hjem og lokalmiljø Kvalitative studier 1. Evaluering av

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. DeVaVi «DESENTRALISERT VAKTSAMARBEID VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE»

EVALUERINGSRAPPORT. DeVaVi «DESENTRALISERT VAKTSAMARBEID VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE» EVALUERINGSRAPPORT DeVaVi «DESENTRALISERT VAKTSAMARBEID VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE» EVALUERING AV ENDRINGER I AKUTTJENESTEN FOR OPPTAKSOMRÅDET TIL AVDELING SØR, PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN, UNN HF

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak og hvilket ansvar skal sykehusavdelingene i Tromsø ha overfor DPSene.

Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak og hvilket ansvar skal sykehusavdelingene i Tromsø ha overfor DPSene. Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak og hvilket ansvar skal sykehusavdelingene i Tromsø ha overfor DPSene. Innlegg ved Helse-Nords DPSkonferanse 29.10.09 Magnus P. Hald Allmennpsykiatrisk klinikk

Detaljer

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen Roller, ansvar og samhandling Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen 1 Oppdraget: Fortelle om modellen for samhandling i Midt-Troms og Indre Sør-Troms, mellom kommunene og

Detaljer

Akutte samhandlingsoppgaver og utfordringer innen psykisk helsevern og rusomsorg

Akutte samhandlingsoppgaver og utfordringer innen psykisk helsevern og rusomsorg Akutte samhandlingsoppgaver og utfordringer innen psykisk helsevern og rusomsorg Ingrid Camilla Aasbøe Heggland Psykologspesialist Akutt Ambulant Team Haugaland og Karmøy DPS /Spesialisert Behandling Haugesund

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Brukerstyrt innleggelse Makten skifter eier. Veien til mestring av eget liv?

Brukerstyrt innleggelse Makten skifter eier. Veien til mestring av eget liv? Brukerstyrt innleggelse Makten skifter eier. Veien til mestring av eget liv? Lokalt kvalitetsprosjekt ved Døgnenheten Tromsø, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn. Allmennpsykiatrisk klinikk Klinikksjef

Detaljer

Du er kommet til rett sted...

Du er kommet til rett sted... Du er kommet til rett sted... Rapport utarbeidet av Sosial- og Helsedirektoratet 2005 2006 Uttrykk for et ønske om å komme folk i møte Ambulante akutteam 12.10.06 1 Opptrappingsplanen for psykisk helse

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Direktøren Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Saksbehandler: Finn Borgvatn og Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 28.09.2015

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Åshild Vangen. Utviklingsprosjekt. Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av psykiske helsetjenester. Nasjonalt topplederprogram

Åshild Vangen. Utviklingsprosjekt. Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av psykiske helsetjenester. Nasjonalt topplederprogram Åshild Vangen Utviklingsprosjekt Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av psykiske helsetjenester Nasjonalt topplederprogram April 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring Psykiatrisk senter

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

Oversikt over kliniske samarbeidsutvalg (KSU) og andre samarbeidsutvalg/prosjekt mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene opprettet i 2015

Oversikt over kliniske samarbeidsutvalg (KSU) og andre samarbeidsutvalg/prosjekt mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene opprettet i 2015 Oversikt over kliniske samarbeidsutvalg (KSU) og andre samarbeidsutvalg/prosjekt mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene opprettet i 2015 (oversikten finnes også under www.unn.no/samhandling. Nye samhandlingsprosjekt

Detaljer

Studien Beskrivelser og evaluering av arbeidsmåter og metoder i FAT 2005.

Studien Beskrivelser og evaluering av arbeidsmåter og metoder i FAT 2005. Studien Beskrivelser og evaluering av arbeidsmåter og metoder i FAT 2005. Skrevet av Fou-rådgiver Bengt Karlsson. Denne prosjektbeskrivelsen ble utformet høsten 2004 og dannet bakgrunn for søknad om økonomiske

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 014/2015 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2015 Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Et spesialistperspektiv på samhandling

Et spesialistperspektiv på samhandling Et spesialistperspektiv på samhandling NAPHAs samhandlingskonferanse Samhandling om mennesker med alvorlige psykiske lidelser Gardermoen 27-28. september 2012 Overlege Petter Bugge Nordfjord psykiatrisenter-

Detaljer

Hva skal ambulante akutteam være?

Hva skal ambulante akutteam være? Hva skal ambulante akutteam være? Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund NSH konferanse 17.10.2011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med rus- og psykiske helseplager 1. Bakgrunn Med mål om å identifisere samhandlingsområder som har behov for et særskilt fokus i det langsiktige planarbeidet

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer. Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF

Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer. Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF Geografi 470 000 innbyggere = Ahus 87 kommuner 2 Helse Nord Nøkkeltall for psykisk helsevern og TSB

Detaljer

Nasjonalt DPS-lederseminar Alta 15. og 16. juni 2011 Overlege Petter Bugge Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde

Nasjonalt DPS-lederseminar Alta 15. og 16. juni 2011 Overlege Petter Bugge Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde Fra ord til samhandling å gjøre gode medarbeidere bedre Nasjonalt DPS-lederseminar Alta 15. og 16. juni 2011 Overlege Petter Bugge Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde Disposisjon Psykiske lidelser er

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus Arbeidsgruppe 2 DPS -sykehus Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Hovedpunkter fra rapporten aina.olsen@helse-nord.no Bestilling fra Nasjonal

Detaljer

Opptrappingsplanen. Hvor står vi? Nye mål for psykisk helse mot Mari Trommald Prosjektdirektør Sosial- og helsedirektoratet

Opptrappingsplanen. Hvor står vi? Nye mål for psykisk helse mot Mari Trommald Prosjektdirektør Sosial- og helsedirektoratet Opptrappingsplanen. Hvor står vi? Nye mål for psykisk helse mot 2008 Mari Trommald Prosjektdirektør Sosial- og helsedirektoratet Mål for tjenestene til mennesker med psykiske lidelser Mestre eget liv Forebygging

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Finnmark.

Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Samhandlingskonferansen 24 og25.10.12 Kirkenes Erfaringer etter innføring av samhandlingsreformen fra Pasientog brukerombudet i Finnmark Hva er samhandling? Samhandlingsreformens

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser

En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser 2011 En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser I denne rapporten presenterer vi de første funnene fra forskningsprosjektet ROP-Nord. Rapporten handler om sammenhengen

Detaljer

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Kjære Kunnskapssenteret! På vegne av Norsk psykiatrisk forening: Takk for invitasjonen, og takk for initiativet til denne undersøkelsen!

Detaljer

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE Unn Svarverud, ergoterapeut Sunnaas Bodil Bach - Prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Monica In Farnø, ergoterapeut

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Hjelpetjenesten

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Hjelpetjenesten 1av 1 Delrapport: Gjennomgang av psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) 1. Vi er glad for at man i psykiatritilbudet til barn og unge vil øke andelen fagfolk med psykologisk- og psykiatrisk kompetanse

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Siren Hoven Avdelingsleder Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Universitetssykehuset

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Utfordringer og muligheter med erfaringskonsulenter i tjenestene fra et arbeidsgiverperspektiv.

Utfordringer og muligheter med erfaringskonsulenter i tjenestene fra et arbeidsgiverperspektiv. Utfordringer og muligheter med erfaringskonsulenter i tjenestene fra et arbeidsgiverperspektiv. Innlegg ved Samling 3 Læringsnettverk gode pasientforløp psykisk helse og rus Tromsø 14.10.15 Magnus P. Hald

Detaljer

Forskning/samarbeidsprosjekt (15 team i landet)

Forskning/samarbeidsprosjekt (15 team i landet) ACT-TEAM Assertive community treatment Aktivt oppsøkende behandlingsteam Act-team er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Tromsø kommune ved Rus-og psykatritjenesten og UNN ved Psykiatrisk senter

Detaljer

Til Stokmarknes 4. Januar 2015 Helse og omsorgsminister Bent Høie Postboks 8011 Dep.

Til Stokmarknes 4. Januar 2015 Helse og omsorgsminister Bent Høie Postboks 8011 Dep. Til Stokmarknes 4. Januar 2015 Helse og omsorgsminister Bent Høie Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF. LPP Nordland, LPP Harstad og LPP Tromsø er bekymret vedrørende

Detaljer

Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet på fagdag Samhandling i rehabiliteringsfelte 08.12.15

Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet på fagdag Samhandling i rehabiliteringsfelte 08.12.15 Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet på fagdag Samhandling i rehabiliteringsfelte 08.12.15 Overgangene har vært best når de har vært planlagte god kommunikasjon pasient/pårørende er inkludert informasjonen

Detaljer

RUSFORUM BODØ 14.FEBRUAR 2007. Kjersti Thommesen Psyk.sykepleier og Mette Moe Ass.avd.leder/fagutvikler

RUSFORUM BODØ 14.FEBRUAR 2007. Kjersti Thommesen Psyk.sykepleier og Mette Moe Ass.avd.leder/fagutvikler RUSFORUM BODØ 14.FEBRUAR 2007 Kjersti Thommesen Psyk.sykepleier og Mette Moe Ass.avd.leder/fagutvikler Rus/psykiatri posten, Rehabiliteringsavdelingen, Nordlandssykehuset. Beliggenhet: Gamle Trollåsen

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Jæren distriktspsykiatriske senter (DPS)

Jæren distriktspsykiatriske senter (DPS) Jæren distriktspsykiatriske senter (DPS) Lite er vakkert: Engasjerte fagfolk som får det til sammen med erfaringsrådet Nøkkeltall Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet Jæren DPS er

Detaljer

Styresak 97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset

Styresak 97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset Styresak 97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Brønnøysund I denne saken gis en oppdatering over nye tilbud innen psykisk helsevern. Saken er en oppdatering

Detaljer

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Bakgrunn

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I SAMHANDLINGSUTVALGET MED PRIMÆRLEGETJENESTEN - 04.04.13

REFERAT FRA MØTE I SAMHANDLINGSUTVALGET MED PRIMÆRLEGETJENESTEN - 04.04.13 REFERAT FRA MØTE I SAMHANDLINGSUTVALGET MED PRIMÆRLEGETJENESTEN - 04.04.13 Tilstede på møtet: Direktør Finn Henry Hansen (Helse Nord RHF), fastlege/kommuneoverlege Mona Søndenå (Sør-Varanger kommune/foretaksområde

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Samhandling mellom fastlege og DPS

Samhandling mellom fastlege og DPS Samhandling mellom fastlege og DPS Forskningsdagene i Bergen 2013 Kathe Helland Holmås Fastlege Sandviksboder legepraksis og praksiskonsulent Betanien DPS 1 PKO = PraksisKonsulentOrdningen 30 år i Danmark

Detaljer

1 Sentrale resultat i årets rapport

1 Sentrale resultat i årets rapport 1 Sentrale resultat i årets rapport 1.1 Fortsatt en del mangelfulle pasientdata I 2003 hadde man pasientdata av en akseptabel kvalitet for i overkant av 73 prosent av innleggelsene. Vi vet med andre ord

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Utfordringer og muligheter med erfaringskonsulenter i tjenestene

Utfordringer og muligheter med erfaringskonsulenter i tjenestene Hva MPH 090514 Utfordringer og muligheter med erfaringskonsulenter i tjenestene. Innlegg ved Samling 3 Læringsnettverk gode pasientforløp psykisk helse og rus Tromsø 28.10.15 Magnus P. Hald Klinikksjef

Detaljer

Hjelp når du trenger det

Hjelp når du trenger det En kvalitativ studie av samhandlingen mellom førstef rste- og andrelinjefunksjoner i psykisk helsevern i Midt-Hedmark knyttet til Sykehuset Innlandet Prosjektledere: / Lars Lien 1 Sanderud sykehus 100

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke NSF, Tromsø 22 november 2010 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Om NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting Ambulant akutteam Rammer og målsetting Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) (2014) Anbefalinger for distriktspsykiatriske sentre (DPS) Det er en helsepolitisk

Detaljer

Litt om. Hvem som henvender seg til oss? Hva handler henvendelsene om? Et par case

Litt om. Hvem som henvender seg til oss? Hva handler henvendelsene om? Et par case Pasient- og brukerombudet Hedmark og Oppland Medlemsmøte Psykologforeningen i Hedmark 19. november 2015 Tom Østhagen Pasient og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Oppsummering fra møter med DPSene Våren 2009

Oppsummering fra møter med DPSene Våren 2009 Oppsummering fra møter med DPSene Våren 2009 DPS konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Aina Irene Olsen Helse Nord RHF Noen bor i en bokstav, mens andre bor i en by Årets dialogmøter har hatt psykisk

Detaljer

Lokalmedisinske sentre med telemedisinsk vri. Bodil Bach Tromsø Telemedicine Consult Bodil.bach@telemedicineconsult.com

Lokalmedisinske sentre med telemedisinsk vri. Bodil Bach Tromsø Telemedicine Consult Bodil.bach@telemedicineconsult.com Lokalmedisinske sentre med telemedisinsk vri Bodil Bach Tromsø Telemedicine Consult Bodil.bach@telemedicineconsult.com TEMA Litt bakgrunn TTC og NST hva er det? Samhandlingsformer og muligheter Eks: Lokalmedisinsk

Detaljer

AMBULANT AKUTTEAM HARSTAD

AMBULANT AKUTTEAM HARSTAD AMBULANT AKUTTEAM HARSTAD SENTER FOR PSYKISK HELSE SØR TROMS Telefon: 77 01 59 27 Alle mennesker kan rammes av psykiske påkjenninger som kan være vanskelig å håndtere. Det være seg i forbindelse med sykdom,

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Fylkeslege, Fylkesmannens helseavdeling Troms

Fylkeslege, Fylkesmannens helseavdeling Troms Samhandlingsenheten Referat fra Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 01.04.09 Tilstede: Margrethe Hagerupsen Helge Eriksen Wenche Folberg Kjetil Hallen Trond Brattland Anne Helen Hansen Jorun Støvne Pettersen

Detaljer

«Samhandling Hvordan handler vi sammen?» Lars Ødegård Klinikksjef

«Samhandling Hvordan handler vi sammen?» Lars Ødegård Klinikksjef «Samhandling Hvordan handler vi sammen?» Lars Ødegård Klinikksjef 1 Kommunale Ø.hjelps plasser. En mulighet eller rot i systemet??? 2 Forventninger.. Avtaler som binder tilbudet mellom kommunehelsetjenesten

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige?

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Spør brukeren! Seniorrådgiver Toril Bakke Føringer - innhenting av brukererfaringer Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten,

Detaljer

Vårt samspill med fastleger! Erfaringer fra arbeidet i Akutt-Teamet Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn

Vårt samspill med fastleger! Erfaringer fra arbeidet i Akutt-Teamet Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn Vårt samspill med fastleger! Erfaringer fra arbeidet i Akutt-Teamet Psykiatrisk Senter for Tromsø og Omegn Disponering av innlegget: Hvorfor Akutt-team? Spesialisthelsetjenesten i Universitets sykehuset

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

Prosjekt: Transport av psykisk syke i UNN

Prosjekt: Transport av psykisk syke i UNN Prosjekt: Transport av psykisk syke i UNN Njål Bjørhovde Spesialkonsulent/prosjektleder Faguviklingsenhet rus- og psykiatri, Fag, forsknings- og utviklingsavdeling Psykisk helse og rusklinikken 28.09.2016

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025 Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Arbeidet med planen Prosjektgruppe 2013-2014 Torgrim Fuhr, UNN Björn Engel, Helgelandssykehuset Gunnbjørg

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Prosjekt Transporttilbud psykisk syke. Ambulansetjenesten i Midt-Norge

Prosjekt Transporttilbud psykisk syke. Ambulansetjenesten i Midt-Norge Prosjekt Transporttilbud psykisk syke Ambulansetjenesten i Midt-Norge Prosjekt Transporttilbud psykisk syke Tett samarbeid mellom: Akuttpsykiatrien i spesialisthelsetjenesten HMN RHF Primærhelsetjenesten

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen Erfaring fra implementering av tiltakspakke og målinger Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege Om prosessen Jeg mener prosessen var ryddig og meget nyttig. Kan brukes som mal for

Detaljer

Jeg snakker stort sett om tilbud til mennesker med alvorlige mentale sykdommer. Jesaja 5.21 Ve dem som er vise i egne øyne og kloke i egne tanker!

Jeg snakker stort sett om tilbud til mennesker med alvorlige mentale sykdommer. Jesaja 5.21 Ve dem som er vise i egne øyne og kloke i egne tanker! Få på deg støvlene kom deg ut og jobb i det levde livet! Moss kommune Knut Michelsen Kommuneoverlege i Moss LAR 2010 Jeg snakker stort sett om tilbud til mennesker med alvorlige mentale sykdommer Jesaja

Detaljer

Individuell plan hvem er ansvarlig sykehusene eller kommunene? Petter Holm Helse- og sosialombud i Oslo

Individuell plan hvem er ansvarlig sykehusene eller kommunene? Petter Holm Helse- og sosialombud i Oslo Individuell plan hvem er ansvarlig sykehusene eller kommunene? Petter Holm Helse- og sosialombud i Oslo LEGE Sykepleier Hjelpepleier Pasient Sykepleier Trygd Pårørende Sykehuslege PASIENT Hjelpepleier

Detaljer

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål Nettadresser emestring: www.siv.no/pasient/behandlinger/emestring emeistring: www.emeistring.no Målgruppe Pasienter som er søkt spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

Psykologen hjem i stua. Erlend Bønes og Eirin Rødseth Avdeling for e-helse og IKT

Psykologen hjem i stua. Erlend Bønes og Eirin Rødseth Avdeling for e-helse og IKT Psykologen hjem i stua Erlend Bønes og Eirin Rødseth Avdeling for e-helse og IKT Videomøter i Helse Nord Innovasjons- og utviklingsarbeid innen psykisk helsevern Regional innføringsprosess Pilotering 11

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter. Kompetanseprogram i palliasjon 20.09.11. Kristin Eikill

Individuell plan for palliative pasienter. Kompetanseprogram i palliasjon 20.09.11. Kristin Eikill Individuell plan for palliative pasienter Kompetanseprogram i palliasjon 20.09.11. Kristin Eikill Individuell plan St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Syke folk, er redde folk. De leter etter ett legemiddel

Detaljer

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST)

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) Møtedato: 9. juni 2010, kl. 11.00 15.30 Sted: Furumoen sykehjem - Narvik Formøte: Kommunenes representanter kl. 10.00

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Fastlegen som LAR-behandler: løpegutt/løperjente eller likeverdig samarbeidspartner? Dagfinn Haarr 9. mars 2006 Bjørvika

Fastlegen som LAR-behandler: løpegutt/løperjente eller likeverdig samarbeidspartner? Dagfinn Haarr 9. mars 2006 Bjørvika Fastlegen som LAR-behandler: løpegutt/løperjente eller likeverdig samarbeidspartner? Dagfinn Haarr 9. mars 2006 Bjørvika Disposisjon Presentasjon av min bakgrunn Prosjekt "Fastlegen og den narkomane pasient"

Detaljer

Rusproblemer blant yngre pasienter i psykiatriske sykehus. Valborg Helseth Overlege Blakstad sykehus

Rusproblemer blant yngre pasienter i psykiatriske sykehus. Valborg Helseth Overlege Blakstad sykehus Rusproblemer blant yngre pasienter i psykiatriske sykehus Valborg Helseth Overlege Blakstad sykehus Kvinne 24 år Første innleggelse psykiatrisk sykehus juni 2001 p.g.a. selvmordstanker, svær angst og psykosesymptomer

Detaljer