Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen"

Transkript

1 Roller, ansvar og samhandling Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen 1

2 Oppdraget: Fortelle om modellen for samhandling i Midt-Troms og Indre Sør-Troms, mellom kommunene og Senter for Psykisk helse. Inspirasjon: Veileder IS-1388: DPS med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen. 2

3 Min bakgrunn og erfaringer: Erfaring fra Tromsø kommune; barn og ungdom i kultur, rus forebygging og omsorg i helse- og sosial Bistand og utviklingsarbeid internasjonalt FORUT og RØDE KORS. Ledelsen på Åsgård sykehus, fra Senter for Psykisk helse og fra 2006 til dags dato rådgiver og prosjektleder 3

4 Samhandling Finnsnes

5 Senterets tilbud: Døgntilbud voksne frivillig innleggelse 12 plasser på Silsand Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) på Silsand og Sjøvegan Voksenpsykiatrisk poliklinikk på Silsand og Sjøvegan individuell behandlingstilbud Ambulant team VOP Silsand Gruppeteam - VOP - Silsand 5

6 Midt-Troms sitt særpreg: Mottak for flyktninger og asylsøkere i flere kommuner Militært tyngepunkt mange ungdommer samles her Lange avstander kommuner med liten befolkning fra under 900 til vel Finnsnes som eneste by Ikke eget lokalsykehus utvikling av DMS 6

7 Samhandling med 11 kommuner Historia om samhandling her starter i 2006 Urettferdig for det som skjedde før denne tid mye samhandling før også I 2006 tok senterleder og rådgiver en runde til alle 11 kommunene registrering av pasienter BUP, VOP og DØGN Hva var kommunenes behov og ønsker fra senteret og UNN? 7

8 Samhandling Ordet stammer fra dataverden kontakten mellom en person og datamaskinen. De sømløse helsetjenester samspillet mellom ulike parter med delansvar. Krever felles forståelse, kunnskaper og respekt for hverandre. Forhandlinger og åpenhet for å oppnå mål og løsninger mer enn strenge inndelinger av hva som er ditt og mitt ansvar. 8

9 Mangfoldig samhandling Kommune Sykehuset og andre Brukeren i sentrum, sammen med pårørende Senteret 9

10 Den ideelle verden Når tjenestene blir sømløse glir naturlig over i hverandre Når brukeren og pårørende kjenner at alle bryr seg og vil det beste for dem Når hjelperne kjenner hverandre på godt og ondt og tror på hverandres vilje til å bidra med hva vi evner og at vi er likeverdige I alles bidrag ligger en samlet innsats til beste for pasienten og pårørende 10

11 Samhandling systemnivå flere nivå: Interne samhandling innen senteret døgn, VOP og BUP to steder: Silsand og Sjøvegan. Intern samhandling innenfor UNN Avdeling Sør, Allmennpsykiatrisk klinikk/rus og spesialpsykiatrisk klinikk (fra 1.sept 2014) og andre virksomheter. Samhandlingen med våre 11 kommuner. Samhandling og kontakt med brukerorganisasjonene likeverdige brukermedvirkning. 11

12 Problemstilling i samhandling med kommunene Samhandlingsavtaler versus planlagte prosesser fra 2006 ble prosesser prioritert UNN og kommunene har overordnede samarbeidsavtaler OSO fra 2009 Senteret valgte sammen med kommunene å satse på en prosess hvor man på ulikt nivå ledere og medarbeidere møtes ofte og drøfter sammen viktige faglige og praktiske samhandlingsutfordringer 12

13 Årlige samhandlingsmøter Fra 2007 til 2014 er det gjennomført 8 årlige møter med 11 kommuner og psykisk helse/rus i UNN Agenda på møtene: - Rapporter fra senteret gjennomført fra forrige møte - Kommunenes bidrag tiltak/etterspørsel - Utvikling og utfordringer i samhandlingen - Gruppediskusjon og forslag til tiltak og forbedringer av samhandlingen 13

14 Fagdager Fagdager: etterspurt fra kommunene og egne ansatte. Gjennomført i 2013: 1. Opplæring av pasienter og pårørende 14.mars samarbeid med LMS i UNN 2. Nasjonale retningslinjer depresjon 2.mai 3. Psykisk helse asylsøkere og flyktninger - 5. september 4. Klient og resultatstyrt praksis (KOR) 24. oktober samarbeid med KoRus i Narvik 5. Eldre og psykisk helse 21.november samarbeid med alderspsykiatrisk post i UNN 14

15 Andre samhandlingsfora Faglige forum: - Ledere i psykisk helsearbeid i kommunene og senteret - Medarbeidere i PH/Rus kommunene og senteret ambulant team - Medarbeidere barn og ungdom i kommunene og BUP-ansatte 15

16 Andre samhandlingstiltak: Verdenshelsedagen 10.oktober: Kulturhuset Finnsnes. Samarbeid med Lenvik kommune og Mental Helse Lenvik. * Kurs: Førstehjelp ved selvmordsfare. + Fagdager/psykisk fagnettverk som LØKTA arrangerer 16

17 Nytt fra 2014: Følge opp vedtak i OSO overordnet samarbeidsutvalg mellom kommunene og UNN. OSO-sekretariatet involveres sterkere. Etablere et samarbeidsforum 4 årlige møter 2 møter med Lenvik/Bardu kommuner og 2 møter med alle 11 kommunene i opptaksområdet 17

18 Prosjekt: Midt-Troms kommunene og UNN s psykisk helse/rus: 8 kommuner i samarbeid hva som bedre kan gjøres sammen enn hver for seg. LØKTA et felles kvalitets- og kompetanse senter for kommunene. Prosjekt samhandling rus og psykisk helse mellom kommunene og UNN v/senteret og Avdeling Sør i Allmennpsykiatrisk klinikk 18

19 Forslag som vi jobber med: Samhandling i kommunene individ- og systemnivå Utvikle samhandlingen med UNN og annen spesialisthelsetjeneste Kvalitet og kompetanse fra fagdager, fagforum og enkeltkurs til nye studier lokalt på Finnsnes Kapasiteten av tjenestene to forslag: bemannede boliger og støtte-/fritidskontakter Akutte tiltak kommunene? UNN DeVaVi og APT.

20 Noen forslag til: IKT- og e-helse; rus og psykisk helsetilbud fagfeltets innspill se inn i fremtiden Raskere tilbud kommunepsykologer, tiltak i kommunene, BUP, PPT og VGS, Skolehelsetjeneste med psykisk helsekompetanse?

21 Begrunnelsen for god samhandling Senteret som navet i samarbeidet med kommunene og sykehusnivået. Sømløse helsetjenester riktig pasient til riktig sted til riktig tid. Å være sammen om å gi et best mulig tilbud til pasienter og pårørende. Utvikle gode samarbeidsrelasjon kjenne hverandre, forstå hverandre, snakke samme språk. 21

22 Det viktigste samhandling på individnivå Systemnivået skal tilrettelegge slik at den gode samhandling skjer mellom pasienter, pårørende og behandlere. Utvikle og innføre metoder for å sikre god brukermedvirkning i utredning og behandling. Klient- og resultatstyrt praksis -KOR- å sette klientens perspektiv i fokus og samtidig evaluere effekten av eget arbeid. 22

23 Brukerorganisasjonene: En viktig og likeverdig stemme i alt utviklingsarbeid i psykisk helse og rus. Årlige møter med brukerorganisasjonene i Midt-Troms. Inviteres til alle fagdager og samhandlingsmøter som senteret har. Brukerskole Honorering for brukerdeltakelse 23

24 Ikke dårlig for å bli bedre. Samstemme prosessene vi har sammen, med overordnede avtaler som er inngått. Prosjekt som løfter samhandling på systemnivået på et nytt nivå mellom kommunene og med UNN Introduksjon av felles metoder og retninger i arbeidet med pasienter/pårørende KOR, Motiverende intervju, Salutogenese, Brukerplan og med flere. 24

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i Øst Samling 1 14.-15.oktober 2014 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Velkommen ved fylkesmannen i Oslo og Akershus Valgerd Svarstad Haugland Formål Barn, unge og familier

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kvalitetssikring av utredning og behandling i Avdeling Sør

Utviklingsprosjekt: Kvalitetssikring av utredning og behandling i Avdeling Sør Utviklingsprosjekt: Kvalitetssikring av utredning og behandling i Avdeling Sør Nasjonalt topplederprogram Geir Øyvind Stensland Tromsø 22.04.10 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Avdeling

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Forprosjektrapport Interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal PSYKISK HELSE RUS

Forprosjektrapport Interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal PSYKISK HELSE RUS Forprosjektrapport Interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal PSYKISK HELSE RUS INNHOLD 1. Bakgrunn for prosjektet s. 2 2. Prosjektbeskrivelse s. 3 2.1 Prosjektmål s. 3 2.2 Resultatmål s. 3 2.3 Fasemål s.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN for PSYKISK HELSE 2007-2010 TORSKEN KOMMUNE Revidert: Mai 2007 Neste oppdatering: April 2008 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN 3 2 MÅLSETNING 5 3 JURIDISKE

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Strategidokument 2015-2020

Strategidokument 2015-2020 Strategidokument 2015-2020 Tyrilistiftelsen Publisert juni 2015 Skrevet av Camilla Fjeld og Anders Dalsaune Jansen Innhold 1. Innledning 1 2. Ideologisk grunnlag 2 2.1 Visjon, verdier og menneskesyn 2

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer