R E F E R A T. fra. styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R E F E R A T. fra. styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND"

Transkript

1 R E F E R A T fra styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND tirsdag en 4. april 2006, kl på SAS hotellet på Gardermoen vis á vis terminalbygningen. Tilstede: Karianne Stensen gulliksen - leder Trond Harr - nestleder Morten Andresen - styremedlem Jane Vestøl - styremedlem Kari-Lis Eriksen - styremedlem Anita Langset - varakvinne Spesielt innkalt til sak 7.0 Øystein Lühr-Sæthre (utviklingskonsulent i ND) ankom Ikke innkalt: Jannike Berg Leonhardsen - varakvinne Unni Weiseth - varakvinne Sak 7.0 Kontaktmøte med ND s nye utviklingskonsulent Øystein Lühr-Sæthre a) Kontakt med et forbundshotell. Innledningsvis presenterte Lühr-Sæthre en del foiler som illustrerte hvilke ideer han hadde og tanker han hadde gjort seg rundt en forbedret presentasjon av dansesporten for allmennheten. Ø. L.-Sæthre følte behov for å a tydelig nedtegnede retningslinjer for å arrangere et konkurransearrangement. Dette ville være et godt grunnlag for og et egnet redskap under forhandlingene med ulike aktører innenfor hotellsektoren. I forbindelse med avholdelse av ND s mange møter, kurser og seminarer var det viktig å få etablert en forbindelse med en hotellkjede som kunne yte den service forbundet trengte og til en overkommelig pris. Øystein Lühr-Sæthre hadde fått denne oppgaven og orienterte om sitt arbeid med flere alternativer. Han hadde særlig konsentrert sin interesse om hotellkjeden Rica som et egnet alternativ uten at noe avtale ennå var inngått. Norges Idrettsforbund har allerede en avtale med Rica-kjeden mens danseforbundet har hatt en avtale med Choice-kjeden. Styret stilte seg meget positiv til å knytte seg til en hotellkjede som en fast arena for sine arrangementer. Styret stilte seg meget positiv til å knytte forbund og/eller seksjon til en hotellkjede som en fast arena for sine arrangementer av ulike slag. Med sin presentasjon maktet Lühr-Sætre å skape forventinger og optimisme rundt det arbeidet han nå var i ferd med å spesialisere seg på. Man så heller ikke bort fra at TV-serien Skal vi danse? også kunne være til hjelp for å komme i bedre dialog og forhandlingsposisjon. Han refererte også at TV3 kunne være interessert i et samarbeid med danseidretten. b) Generelt om service fra sekretariatet og den nye utviklingskonsulenten samt områder med forbedringspotensial. Siden man hadde gleden av å ha Øystein Lühr-Sæthre tilstede, ble det snakke litt løst og fast om forskjellige emner.

2 Mye av den faste rapporteringen som tillitsvalgte med spesialoppgaver hadde internt, kunne med fordel også legges ut på nettsidene til henholdsvis forbund og seksjon. I denne forbindelse ble nevnt uttak av par til internasjonale representasjonsoppdrag samt fortsettelse med publisering av rankinglister i eliteklassene. Man burde også kunne betjene media bedre i form av pressemeldinger knyttet til større elle interessante saker samt omtale av konkurransearrangement både før og etter stevnet. Han mente også at det lå et forbedringspotensial i å skaffe blest om konkurransearrangementene ved å utarbeide såkalte flyeres i god tid før en konkurranse- eller tiltaksdato. Slike kunne både utarbeides på nettet og i papirform for bredest mulig distribusjon. Sak 7.1 Referatsaker fra styremøte nr. 6 den 14/12-05 Referatet ble viet liten oppmerksomhet ettersom det tidligere var utsendt og godkjent pr. e- post. Sak 7.2 Organisasjons- og administrative saker Nasjonale saker a) Forberedelse av grenseksjonens årsmøte på Quality Airport Hotell Gardermoen lørdag den 20. mai 2006 kl Møteinnkalling var allerede utsendt fra ND-sekretariatet pr. e-post datert 12/3-06. ND s sentralstyre stod som koordinator av alle seksjonenes årsmøter i tillegg til selve hovedforbundets årsting. Frist for innsendelse av forslag var satt til 22/4-06. Innen samme frist ble seksjonsstyret enig om å sende inn årsberetning for basert på rapporter fra følgende tillitsmenn og -kvinner som hadde følgende funksjonsområder: Karianne Stensen Gulliksen Morten Andresen Trond Harr Jane Vestøl Kari-Lis Eriksen Anita Langset Unni Weiseth generelt overordnet ansvar utdanning og dommere internasjonalt (fra IDSF) toppidrett konkurransesaker Representasjon økonomi Det fremkom under møtet at alle tilstedeværende tillitsmenn og kvinner ville kandidere og takke ja til et eventuelt gjenvalg. b) Norges Danseforbunds årsting 2006 på Quality Airport Hotell Gardermoen søndag den 21.mai 2006, kl Møteinnkallingen var utsendt fra ND s sekretariat pr. e-post datert 12/3-12, hvilket var noe forsinket i forhold til hva loven foreskriver. Styre mente at sportsdansen, med sin kvote på 6 representanter til årstinget, måtte la seg presentere på samme måte som tidligere år, ettersom noe forhåndsvalg ikke lot seg gjennomføre når årsmøtet i sportsdansseksjonen var berammet bare en dag før forbundstinget.

3 1 Karianne Stensen Gulliksen 2 Trond Harr 3 Morten Andresen 4 Jane Vestøl 5 Kari-Lis Eriksen 6 Anita Langset Internasjonale saker Reserver: 1 Unni Weiseth 2 Jannike Berg Leonhardsen c) Registrering av norske WD&DSC-lisensierte dommere og som IDSF-dommere. d) Nye motsetningsforhold mellom IDSF og WD&DSC etter at profesjonelle med medlemskap i WD&DSC politisk støtter nydannelsene IDU og IDSA samt yter støtte med sine dommere og dansere. Dansere og dommer som både er lisensiert i IDSF og WD&DSC, vil bli ilagt ett års konkurransekarantene dersom de deltar i konkurranser og mesterskap som er organisert av IDU og IDSA. De første karantenene er allerede ilagt i Sverige på dansersiden og muligens i Norge på dommersiden. e) Innkalling til IDSF s generalforsamling i Wels i Østerrike lørdag og søndag den 10. og 11. juni 2006 henholdsvis kl og Innkalling med sakspapirer er sendt ut pr. post fra seksjonssekretæren. Som vanlig valgte styret å la seg representere med kontaktpersonen i internasjonale saker (IDSF), dvs. Trond Harr. På grunn av tidsmessig kollisjon med NM-2006 i standard og latin de samme to dager, valgte seksjonen bare å la seg representere med en person. Sak 7.3 Økonomisaker a) Endring av budsjettet for 2006 Styret tok foretatte reduksjon enstemmig til etterretning. Sak 7.4 Konkurransesaker a) Oppfølging av dommeruttaket for konkurransesesongen Seksjonssekretær T. Harr orienterte om foretatte og kommende endringer i sammensetningene av dommerpanelene. b) Utarbeidelse av terminliste for 2007.

4 K.-L. Eriksen sender ut invitasjon til alle klubber hvor det oppfordring til å søke konkurransearrangement i Sak 7.5 Toppidretts- og representasjonssaker a) Visum, oppholds- og arbeidstillatelse for toppidrettsdansere. Ansvarlig for uttak til representasjon til internasjonale konkurranser og mesterskap, Anita Langset, refererte fra de problemer man har i de partnerskap hvor norske topp-dansere har partnere fra østeuropeiske land. b) Informasjonsskriv til landslagsdanserne. Toppidrettsledelsen i seksjonen v/ Jane Vestøl lager et rundskriv, hvor danserne får redegjort for hva som egentlig blir gjort for dem som toppidrettsutøvere. Rundskrivet bør også minne danserne om German Open i Stuttgart. Videre bør danserne få opplyst at det finnes mulighet for sponsing av deler av flybilletter mot danseundervisning/oppvisning. c) Uttak av par og ledere til forestående mesterskap i sesongen Følgende par og ledere er tatt ut fra 15/4-06 og frem til 8/7-06: 15/4-06 EM-2006 for voksne i standard i Calvia, Spania 1) Tom Erik Nilsen / Nadya Khamitskaya, Hill (paret reiste ikke grunnet sykdom) 2) Ivan Filipenka / Silje Hoff, Reserve: Egor Filipenka / Camilla Bentzen, Bårdar 15/4-06 VM-2006 for ungdom i latinamerikanske danser i Ljubljana, Slovenia Reserve: Lars Olav Eltervåg / Linn Maarnes, NJS (paret reisete ikke) 22/4-06 VM-2006 for ungdom i standard danser i Wels i Østerrike 1) Alexander Steinsbu / Trine Lise Akselsen 29/4-06 EM-2006 for voksne i 10-dans i Kishinev, Moldova 1) Egor Filipenka / Camilla Bentzen, Bårdar Lagleder: Grethe Andersen 6/ EM-2006 for voksne i latin i Barcelona, Spania 1) Lars Alexander Wiulsrud / Elena Bokoreva 24/ VM-2006 for Junior II i 10-dans i Limerick, Irland 1) André Lundal Nilsen / Benedicte Mæland 8/ VM-2006 for Junior II i latin i Barcelona, Spania 1) André Lundal Nilsen / Benedicte Mæland 2) Marius Kristiansen / Kristine Böhnesdalen

5 d) Informasjon om aktivitet innen toppidretten. Jane Vestøl sender e-post til Nancy Gogstad og kopi til ND-president Rune Adolfsen om hva som skjer innen toppidretten. Jane Vestøl sender også e-post til landslaget om at det er mulighet for bestilling av timer hos Lindsey Hillier i forbindelse med NM ved henvendelse til NeRo v/ Anita Langset. Sak 7.6 Dansefaglige saker (herunder kongresser, kurser og utdanning) Utdanning Trenerkurs (trener -1) standard og latin VNDK pågår, siste kurshelg i slutten av april med eksamen for 16 deltagere. NTNU samarbeid, utdanningskurs med doktorgrad foreleser fra Litauen avsluttet, Morten Andresen avlagt eksamen. Dommersaker Dommerseminar Dato: august, lagt ut på ND web, lærekrefter ikke på plass. Dispensasjonssøknad fra Lasse Ødegård "Med referanse til egen dispensasjonssøknad med begrunnelse sendt Sportsdansstyret, gis Lasse Ødegård dispensasjon fra dommerseminar i sportsdans Det påpekes at grunnlaget for å innvilge søknaden er at han deltar på dommerseminaret i 2007." IDSF dommere skriv sendt ut av seksjonssekretæren, ref. egen sak tidligere i referatet Dommerkriterier må følges, dette gjelder spesielt sammensetning av dommerpanel hvor det skal være majoritet av profesjonelle dommere. IDSF-WD&DSC lisenser * Lister sendt forbundskontoret, mens faktura og dommerkort sendes den enkelte så snart ND har lagt ut for lisensene. * Oppdatert dommerliste sportsdans lagt ut på ND web 1/ Generelt Salsa fremdrift OM med workshops 18.mars avlyst pga lite påmelding, prøver igjen i juni i forb. m. NM Sak 7.7 Breddeidrett Hovedstyret har bestemt at for nye danseformer opprettes nye selvstendige utvalg, Mandat gis fagutvalgene av hovedstyret.

6 Ingen saker ble behandlet under denne post på dagsorden. Man ble dog enige om at prosjektet Dance Factory skulle henføres til breddeidretten i fremtiden. Sak 7.8 Eventuelt a) Stipend Det ble enstemmig vedtatt at hele landslaget får tildelt et stipend på kr ,- pr. par. b) Rankinglister Seksjonssekretær Trond Harr leverer rankinglistene etter hver oppdatering til utviklingskonsulent Øystein Lühr-Sæthre på sekretariatet for innleggelse på seksjonens nettsider. Sak 7.9 Tidfesting av neste styremøte Man ble enig om å kalle inn til et eventuelt telefonmøte dersom behovet skulle melde seg. Møtet ble hevet kl Referent: Trond Harr

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 01 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

NORGES SKIDOMMERLAUG

NORGES SKIDOMMERLAUG NORGES SKIDOMMERLAUG Side 1 av 9 Referat HØSTMØTE 2014 Quality Airport Hotel, Gardermoen Lørdag 08.11.2014. Åpning av Høstmøte i NSDL. v/ leder Terje Haugerud Leder Terje Haugerud åpnet høstmøte, ønsket

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

RUNDSKRIV NR 3 august 2009

RUNDSKRIV NR 3 august 2009 RUNDSKRIV NR 3 august 2009 --------------------------- NKF ønsker alle sine medlemmer en riktig god høst! -------------------------- 1 Side 3 Side 4 Innholdsfortegnelse Nina Solheim, ny juniortrener i

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 29.08.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Silje Linnerud

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør

Bestemmelser for Konkurransearrangør Bestemmelser for Konkurransearrangør Country & Western Dance; Couples and Line Freestyle & IDO-grener Sportsdans Swing & Rock n Roll 01.10.2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008 Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer