ÅRSBERETNING FOR VEST-NORSK DANSEKRETS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR VEST-NORSK DANSEKRETS"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR VEST-NORSK DANSEKRETS

2 ÅRSBERETNING FOR VEST-NORSK DANSEKRETS 2005 Innholdsfortegnelse: 1. STYRETS BERETNING for året Generelt side Idrettstellingen 1.3. Økonomi 1.4. Fremtidsutsikter 2. STYRETS ARBEID 2.1. Styret og øvrige tillitsvalgte i 2005 side Styrets arbeidsform 2.3. Kursvirksomhet 2.4. Konkurranser 2.5. Samarbeid med andre 2.6. Representasjon og deltakelse i andres møter 3. SPORTSLIG AKTIVITET 3.1. Vestlandsserien 2005 side Kretsmesterskap 3.3. Norgesmesterskap 3.4. Internasjonale konkurranser 4. ØKONOMI 4.1. Revisors beretning side Resultatregnskap Balanse Forslag til budsjett Forslag til medlemskontingent for år

3 1. STYRETS BERETNING for året Generelt 2005 har inneholdt en økende aktivitet i kretsen i forhold til Det er også innmeldt nye klubber som InStyle Discodanseklubb og Bergen Maskindansklubb til kretsen i løpet av året, dette er spennende konkurransegrener som har skapt stor aktivitet i andre land. VNDK hadde i 2005 i alt 25 danseklubber i kretsens område. Disse var: Bergen Døves Danseklubb Bergen Freestyle Danseklubb Bergen Maskindansklubb BSI-Sportsdans Bømlo Danseklubb Christianssand Swing & Sleng Dansetreff (Bergen) Flaktveit Idrettsklubb Grimstad Linedancer Haugaland Danseklubb Haugesund Sportsdanseklubb Hegren Sportsdanseklubb Hill Sportsdansere Høgskolen i Bergen IL Kristiansand Danseklubb Kristiansand Int.Folkedanskl. Nord-Jæren Sportsdanserklubb Norges Handelshøyskoles IF Os Fundancers Os Swingklubb Rock'n Rolf Danseklubb (Bergen) Shaky Legs (Bergen) Sotra Swing Klubb Team Dance (Tvedestrand) Tysvær Danseklubb Det er i tillegg mange flere danseklubber i kretsen, men vi antar at disse ikke deltar i dansekonkurranser. For sportens del ønsker vi å fremme dans som konkurransegren og oppfordrer derfor klubbene til også å søke å trekke inn andre danseklubber i forbindelse med konkurranser. Hvis de andre / nye klubbene så vil konkurrere videre kan de melde seg inn i NIF og Danseforbundet, og dermed også i kretsen Idrettstellingen Registreringen av alle medlemmer og alle aktive danseklubber i kretsens område viser et meget stort antall dansere. I følge idrettstellingen er vi 25 klubber i kretsens område, men 3 av disse er ikke inne i idrettstellingen, dermed vet vi ikke om de har aktivitet. Vi minner om at registrering i idrettstellingen er viktig blant annet for fordelingen av midler mellom forskjellige forbundene innen NIF. Antall dansere er summert til 3 409, fordelt på 22 aktive klubber. Fordelingen på alder og kjønn er vist i tabellen: 3

4 Alder over 26 Sum Kvinner Menn Sum NJS, BSI og TDK rapporterer store medlemstall, alle disse tre klubbene driver utstrakt kursvirksomhet, særlig på freestyle/discojazz. Totalt dekker disse tre klubbene rundt 70 % av den totale tellingen med 2079 dansere, av disse 1233 i NJS alene. Hele 9 av klubbene holder til i Bergen, disse har totalt 762 dansere. Vi har i kretsstyret p.t. ikke veldig god oversikt over hvilke danseretninger som drives innen de forskjellige klubbene. Dette må være en oppgave for Økonomi I løpet av de siste to årene har styret ved hjelp av en nøktern utgiftspolitikk klart å oppnå et brukbart resultat, slik at kretsens økonomi nå må betegnes som meget god. Ved utgangen av 2005 har kretsen en beholdning på ca kr. Særlig bruk av telefonmøter har redusert driftskostnadene for kretsen betraktelig. For øvrig har det vært et viktig prinsipp for VNDK å kanalisere mest mulig av pengene tilbake til danserne og klubbene. I 2005 ble det arrangert leir i regi av VNDK i Kristiansand. Leiren balanserte økonomisk med et mindre overskudd Fremtidsutsikter 2006 starter med mye oppmerksomhet rundt all danseaktivitet med Tv-programmene, og vi håper alle klubber får dratt nytte av dette til ny aktivitet. Årsting for danseforbundet skal arrangeres i Det blir spennende å se om forbundet fremmer videre omorganiseringsforslag, og hvordan tinget behandler det videre omorganiseringsarbeidet innen forbundet. Dette har stor betydning for kretsenes fokus og aktivitetsnivå. For mere info, se bl.a. danseforbundets nettside og referat fra Ledermøtet 2005 (http://www.danseforbundet.no/t2.asp?p=11741&x=1&a=137624). Budsjett og finansiering for 2006 er basert på direkte fortsettelse av aktiviteten for 2005 med koordinering av Vestlandsserien, inklusive premiering i åpen klasse og sammenlagt. Det er ikke lykkes å finne en arrangør av sommerleir på kretsnivå for 2006, men KDK har tillyst leir på mal av tidligere kretsleire inklusive arrangement av 4. Runde i vestlandsserien i sammenheng med leiren. 4

5 2. STYRETS ARBEID 2.1. Styret og øvrige tillitsvalgte i 2005 Under Kretstinget 2005 i Bergen den 3. april ble følgende personer valgt til styret: Leder Roar Nærheim NJS Nestleder Torfinn Buseth KDK Styremedlem Bodil Nærheim NJS Styremedlem Winnie Halleland Hill Styremedlem Arne Bjørge Knutsen Hill 1. varamedlem: Aina Skogøy HAF 2. varamedlem: Knut G Mikkelsen TDK 3. varamedlem: Tone Mosberg KDK Følgende personer ble valgt som revisorer: 1. Revisor: Sigrid Natvig KDK 2. Revisor: Jørgen Pedersen Hill Varamedlem: Gunborg Nærheim NJS Tone Mosberg har ført regnskapene for kretsen i Styrets arbeidsform Det har i løpet av 2005 vært avholdt i alt 7 styremøter (hvorav 6 telefonmøter) og behandlet 54 saker. Det har i tillegg vært avholdt 1 AU-møte som har behandlet en sak. Styret savner fremdeles god kommunikasjon med de klubbene som ikke har aktive konkurransedansere i alle dansegrener. Målet må være å oppnå bedre gjensidig utveksling av informasjon mellom kretsstyret og den enkelte klubb Kursvirksomhet Det ble arrangert sommertreningsleir i Kristiansand i 2005, med følgende deltagelse: Sportsdans: 14 par, 4 instruktører Swing: ingen deltagere Freestyle: 21 dansere, 1 instruktør Utregnerkurs arrangert høsten 2004 skulle følges opp med konkurranselederkurs i 2005, pga diverse forhold er dette nå utsatt til høsten Samarbeidskonferanse 2005: I mars 2005 ble det dagen før Kretstinget avholdt Samarbeidskonferanse i Bergen, med XX deltakere. Følgende tema ble tatt opp: 1) Kursbehov i klubbene (trener / leder utdannelse) 2) Gjeldende konkurransereglement i: a) Sportsdans b) Swing c) Freestyle / Discojazz 5

6 3) Praktisk gjennomføring av konkurranser med premiering 4) Presidenten i Norges Danseforbund informerte om strategi for breddetiltak, opplæring osv. 5) Eventuelle innspill fra klubbene 2.4. Konkurranser I Vestlandsserien ble det i 2005 arrangert seks konkurranser: Runde Arrangør Dato Antall startende 1R Hill R NJS R HDK R KDK (v/leir) R og KM Hill R NJS Totalt antall startende: 728 i løpet av året 2.5. Samarbeid med andre Vestlandsserien er fra 2005 også formelt åpen for deltagende par utenfra kretsen. Tilsvarende har noen kretspar også deltatt i andre kretskonkurranser i løpet av året Representasjon og deltakelse i andres møter VNDK har ikke møtt eller vært representert på fylkesvise idrettsting VAI, RI, HI. Kretsen har i 2005 mottatt administrasjonstøtte fra Rogaland Idrettskrets og Hordaland Idrettskrets. 6

7 3. SPORTSLIG AKTIVITET De enkelte klubbene har forskjellig fokus for sine danseaktiviteter. For flere av disse er det bare konkurranser utenom kretsen. Vi har derfor ikke eksakt oversikt over all aktiviteten. Med forbehold om feil antar vi at det i 2005 har vært ca 40 aktive sportsdansepar og ca 30 swingpar i kretsen som har deltatt i Vestlandsserien og konkurranser i løpet av året. Kretsens klubber stilte med 23 par i NM Standard og Latin sportsdans, og 26 par på NM i Swing. Innen freestyle/discojazz og andre single-danseretningene antar vi ca 80 aktive konkurransedansere, i hovedsak fra NJS, Tysvær og BFDK. Antall deltagere på NM er ikke kjent Vestlandsserien 2005 Vestlandsserien hadde i runder (hvorav Kretsmesterskapet i 5. runde), med forholdsvis god deltakelse. Det er betalt kretskontingent for tilsammen 728 startende. Sammenlagtvinnere av Vestlandsserien 2005 Standard & latin: Barn II rekruttering standard: Roar Kro Medhaug Benedicte Mæland Hegren Barn II rekruttering latin: Roar Kro Medhaug Benedicte Mæland Hegren Junior rekruttering standard: Kristian Lie Vorre Kristina Botengård HDK Junior rekruttering latin: Kristian Lie Vorre Kristina Botengård HDK Ungdom rekruttering standard: Arne Alexander Aarvik Siril Kvinnesland Hegren Ungdom rekruttering latin: Arne Alexander Aarvik Siril Kvinnesland Hegren Voksen rekruttering standard: Michael Tindeland May Britt Wegge Hegren Voksen rekruttering latin: Michael Tindeland May Britt Wegge Hegren Barn II konkurranse standard: Lars B. Mosberg Helene Føreland KDK Barn II konkurranse latin: Lars B. Mosberg Helene Føreland KDK Junior konkurranse standard: Paul Anders Næss Margareth Malterud KDK Junior konkurranse latin: Paul Anders Næss Margareth Malterud KDK Ungdom konkurranse standard: Andreas Levang Iversen Henriette Ijones NJS Ungdom konkurranse latin: Andreas Levang Iversen Henriette Ijones NJS Junior Elite standard: Jørgen Nilsen Hanne Marie Akselsen Hill Junior Elite latin: Jørgen Nilsen Hanne Marie Akselsen Hill Ungdom Elite standard: Kristoffer M. Hagland Therese M. Hagland HAF Ungdom Elite latin: Kristoffer M. Hagland Therese M. Hagland HAF Swing: Ungdom A: Kim-Rune Mikkelsen Laila Amdal Tysvær Freestyle: Single litt øvet 16-18: Rosa Steen Eri NJS Single mester 10-12: Miriam Aho Tysvær Sammenlagtpremiering fra åpen klasse under Vestlandsserien: Standard og latin: Jørgen Nilsen Hanne Marie Akselsen Hill Swing: Kim-Rune Mikkelsen Laila Amdal Tysvær 7

8 3.2. Kretsmesterskap Kretsmesterskapet 2005 ble avholdt i Bergen i regi av Hill og følgende par ble kretsmestere i sine respektive klasser: Sportsdans: Junior Elite standard: Jørgen Nilsen Hanne Marie Akselsen Hill Junior Elite latin: Jørgen Nilsen Hanne Marie Akselsen Hill Ungdom Elite standard: Alexander Steinsbu Trine Lise Akselsen Hill Ungdom Elite latin: Vidar Lim Losvik Rakel Aalmo Hill Freestyle / Discojazz: Freestyle Mester 10-12: Miriam Aho Tysvær Freestyle Mester 14-16: Signe Storli Tysvær Freestyle Mester 16-18: Marianne Håheim Tysvær Freestyle Mester Voksen: Signe Mørkve BFDK 3.3. Norgesmesterskapene 2005 Sportsdans, standard og latin I 2005 fikk VNDK doble Norgesmestre i Junior Elite; Jørgen Nilsen og Hanne Marie Akselsen fra Hill vant både Standard og Latin. Sportsdans, Flerdans: Jørgen Nilsen og Hanne Marie Akselsen fra Hill vant Junior Elite under NM Flerdans Folkeswing: Anne Lill Lyssand og Øystein Hjelle fra Os Swingklubb ble norgesmestre i Junior 3.4. Internasjonale konkurranser i 2005 Jørgen Nilsen Hanne Marie Akselsen og Alexander Steinsbu Trine Lise Akselsen, begge par fra Hill, har vært tatt ut til landslaget i 2005 av Norges Danseforbund. Alexander og Trine Lise danset bl.a. i Ungdoms-VM i Moldova med en hederlig plassering! 8

9 4. ØKONOMI 4.1. Revisors beretning 4.2. Resultatregnskap Balanse Forslag til budsjett 2006 Punktene på dette kapittelet legges frem som separate dokumenter Forslag til medlemskontingent for år 2006 Styret innstiller på uendret medlemskontingent for år 2006; kr 1 500,- for hver klubb i kretsen. Kristiansand den 08. Mars 2006 Roar Nærheim Torfinn Buseth Winnie Halleland Arne Bjørge Knutsen Bodil Nærheim Aina Skogøy Knut G. Mikkelsen Tone Mosberg 9

Årsberetning. for. Vest-Norsk Dansekrets (VNDK)

Årsberetning. for. Vest-Norsk Dansekrets (VNDK) Årsberetning VNDK 2009 side 1 av 5 Årsberetning for Vest-Norsk Dansekrets (VNDK) 2009 Årsberetning VNDK 2009 side 2 av 5 Styrets sammensetning Leder: Knut G. Mikkelsen TKDK Nestleder: Sølvi Uthaug BSI

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013. Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen

FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013. Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013 Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen 1 1. TILLITSVALGTE Finnmark orienteringskrets har i tingperioden hatt følgende

Detaljer

R E F E R A T. fra. styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND

R E F E R A T. fra. styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND R E F E R A T fra styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND tirsdag en 4. april 2006, kl. 10.00 på SAS hotellet på Gardermoen vis á vis terminalbygningen. Tilstede: Karianne Stensen gulliksen

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 17.02.2014, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG 1 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG FREMLAGT PÅ ÅRSMØTE TORSDAG 20. MARS 2014 MELDINGSÅR 2013 2 SAKSLISTE: 1. Åpning Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, Sakslisten forretningsorden

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2014 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og markedsansvarlig: Tor Erling Andreassen Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Lars Inge Brenna Styremedlem: Børge

Detaljer

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund SAK 3. Årsrapport 2012 for ØØK Vedlagte dokumenter er årsrapport for kretsstyre som inkluderer alle aktiviteter på alle ledd og ombud. Styrets innstilling til vedtak: Styret anbefaler at rapporten tas

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Seilkretstinget 2012. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012

Seilkretstinget 2012. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012 Seilkretstinget 2012 tirsdag 24. januar kl 19:00 Joller i treningsaksjon. Fra Pinseleir i RAN 2011 Foto: Sissel Bertelsen Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1 DAGSORDEN

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer