Årsberetning. for. Vest-Norsk Dansekrets (VNDK)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. for. Vest-Norsk Dansekrets (VNDK)"

Transkript

1 Årsberetning VNDK 2009 side 1 av 5 Årsberetning for Vest-Norsk Dansekrets (VNDK) 2009

2 Årsberetning VNDK 2009 side 2 av 5 Styrets sammensetning Leder: Knut G. Mikkelsen TKDK Nestleder: Sølvi Uthaug BSI Dans Styremedlemmer: Torfinn Buseth KDK John Magne Lundekvam Rock n Rolf Danseklubb Kjersti B. Ødven Hill Sportsdansere 1. vara: Wenche L. Kleiven HDK 2. vara: Bente Prøis NJS 3. vara: Ann Kristin Vevle Hill Valgkomité: Revisorer: Leder: Eli Mæhlum Hill Sportsdansere Medlemmer: William Luis Gerrie NJS Kim Rune Mikkelsen TKDK Varamedlem: Tove Merethe Næss KDK 1. revisor: Tor Arne Engestøl KDK 2. revisor: Roar Nærheim NJS 1. vara: Jane Hagen HAF 2. vara: Morten Engan Hill Tidlig i året måtte Knut G. Mikkelsen tre tilbake grunnet sykdom. Videre har styremedlem Kjersti Ødven måttet tre ut av arbeidet. Styret har fortsatt med Sølvi Uthaug som leder. I tillegg har første og tredje vararepresentant trukket inn på styreplass. Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 8 styremøter hvor 56 saker er behandlet. Samtlige møter har blitt avholdt i form av telefonmøter. Ytterligere et siste møte holdes etter at årsmelding er skrevet. Aktivitet Som i tidligere år, har styrets hovedaktivitet vært drift og tilrettelegging av Vestlandsserien. Normalt arrangeres denne over seks runder. På grunn av mangel på arrangører, ble bare følgende fem runder arrangert i 2009: Runde Arrangør og sted Dato 1. runde samlet runde NJS Stavanger 19. april 2. runde samlet runde Hill Bergen 6. juni 3. runde - freestyle/discojazz/swing TKDK Tysvær 16. august 3.r - standard & latin HDK Haugesund 5. september 4. runde - Kretsmesterskap NJS Stavanger 25. oktober 5. runde samlet runde Hill Bergen 5. november

3 Årsberetning VNDK 2009 side 3 av 5 I 2008 innførte man egne dommerpanel for konkurransene i freestyle/discojazz. Denne praksisen ble opprettholdt i Som i 2008, arrangerte TKDK sommerleir i freestyle/discojazz og swing. VNDK lykkes dessverre ikke med å fremskaffe arrangør til sommerleir innen standard & latin. Idrettslige resultater Aktivitetstall fra Vestlandsserien totalt antall startende (En danser / ett par kan starte i flere klasser og flere grener i samme konkurranse): 1. runde 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r Sportsdans: Freestyle/Discojazz: Swing: Sum: Totalt var det 1429 startende i løpet av de 5 arrangerte rundene. Kretsmestere 2009: Freestyle: Ingen startende i Champ/Elite klasse Sportsdans: Voksen Elite: André Lundal Nilsen Marie Grung, Hill Standard Ungdom Elite André Lundal Nilsen Marie Grung, Hill Junior II Elite Geir Baldersheim Ronja Østensvik, HDK Junior I Elite Henrik Bøhm-Nilsen Jannicke Ramirez Carlsen, Hill Sportsdans: V.E. Latin Petter Andreas Engan Kine Marie Mardal, Hill Latin U.E. Latin Petter Andreas Engan Kine Marie Mardal, Hill JIIE Latin Geir Baldersheim Ronja Østensvik, HDK JIE Latin Henrik Bøhm-Nilsen Jannicke Ramirez Carlsen, Hill Swing: Ingen startende på elitenivå i kretsmesterskapet, Landslag 2009: Det er flere dansepar fra kretsens klubber som har vært på landslag og deltatt i internasjonale konkurranser i løpet av Oppfølging av dette skjer innen hver enkelt seksjon av ND. Vurdering av aktivitet i forhold til mål VNDK har i flere år hatt vansker med å få satt sammen et velfungerende styre. Mye av arbeidet har derfor blitt fordelt på for få personer. Kretsstyret har derfor fokusert på å følge opp gjennomføringen av Vestlandsserien, noe som har gått på bekostning av andre oppgaver, herunder kontakt med og oppfølging av klubbene. I forbindelse med Vestlandsserien er oppgaven med å skaffe dommere til konkurransene en oppgave som tar uforholdsmessig mye tid og ressurser. VNDK vil prøve å få mer støtte i dette arbeidet fra forbundet i 2010.

4 Årsberetning VNDK 2009 side 4 av 5 Økonomi Kretsen hadde ved utløpet av 2009 kr ,06 på konto, og kr ,- i utestående fordringer. Kretsen hadde dessuten en kortsiktig gjeld på kr 8.082,-. I henhold til resultatregnskapet gikk VNDK i 2009 med et underskudd på kr ,16. Det var budsjettert med et underskudd på kr ,-. Regnskapet gir imidlertid ikke et helt korrekt bilde av den økonomiske situasjonen, da fakturaer til klubbene knyttet til konkurransene og samarbeidskonferansen i 2009 først ble sendt ut i Inntektene teller følgelig først med på regnskapet for På den annen side har VNDK heller ikke mottatt fakturaer fra klubbene for utgifter knyttet til reise-/oppholdsutgifter for dommerpanelene i freestyle/discojazz, samt til premiering i åpen klasse. Det reelle resultatet for 2009 antas derfor å være et underskudd på ca kr ,-. For å kunne delta i konkurransen om sammenlagtpremier for Vestlandsserien, må danserne ha deltatt i mer enn halvparten, dvs minimum fire av de seks konkurransene som arrangeres i løpet av et år. Ettersom det bare ble avholdt fem konkurranserunder i 2009, var det tilstrekkelig bare å ha deltatt i tre runder. Dette medførte at langt flere dansere enn tidligere kvalifiserte til sammenlagtpremier, og at kostnadene knyttet til premier økte betydelig sammenlignet med tidligere år. Utbetalingene knyttet til styrets møtekostnader omfatter perioden fra og med september 2008 til og med desember 2009, og omfatter utelukkende utgifter til avholdelse av telefonmøter. I 2009 har deltakelsen på styrets møter vært noe høyere enn foregående år. Dette har medført økte kostnader. I tiden fremover, bør styret tilstrebe å flytte telefonmøtene over til Skype, da dette vil kunne medføre en sterk reduksjon i styrets møtekostnader. Medlemstall Ved utgangen av 2009 er følgende klubber lagt til VNDKs område: Klubbnavn: Kortnavn Sted Krets Bergen Freestyle Danseklubb Bergen HIK Bergen Vest Danseklubb Bergen HIK Bokn Danseklubb Bokn RIK BSI Dans BSI Bergen HIK Bømlo Danseklubb Bømlo HIK Christianssand Swingklubb Kristiansand VAIK Dansetreff Bergen HIK Flaktveit Idrettslag Dans Bergen HIK Førde IL Dans Førde SFIK Grimstad Linedancer Grimstad AAIK Haugaland Danseklubb HAF Haugesund RIK Haugesund Sportsdanseklubb HDK Haugesund RIK Hill Sportsdansere Hill Bergen HIK Kristiansand Danseklubb KDK Kristiansand VAIK Kristiansand Linedancers Kristiansand VAIK Nord-Jæren Sportsdanserklubb NJS Stavanger RIK Os Swingklubb Os HIK Risør Swingklubb Risør AAIK Rock n Rolf Danseklubb Bergen HIK Shaky Legs Bergen HIK

5 Årsberetning VNDK 2009 side 5 av 5 Stavanger Danseklubb Stavanger RIK Swingcats Danseklubb Stavanger RIK Tasta Turn Stavanger RIK Team Dance Tvedestrand AAIK Tysvær & Karmøy Danseklubb TKDK Tysvær HIK I løpet av året som har gått, har to klubber falt fra (Kristiansand Internasjonale Folkedansklubb og Os Fundancers), mens én klubb har kommet til (Førde IL Dans). Fra og med 2009 overtok danseforbundet oppgaven med innkreving av kretskontingent. Danseforbundet står dessuten for innkrevingen av den obligatoriske forsikringen klubbene er pålagt å tegne for medlemmene sine. I den forbindelse vil det i tiden som kommer foregå en opprydning med hensyn til klubber som ikke betaler kontingent. Det forventes derfor at det vil komme en del utmeldinger fra klubber som ikke lenger ønsker å være medlem av Norges Danseforbund / Vest-Norsk Dansekrets. På den annen side vil det bli opprettet i alle fall én ny klubb i løpet av Antall klubber i kretsens områder forventes følgelig å endres noe i året som kommer. Kretsstyret har ikke full oversikt over aktiviteten i hver enkelt klubb. Det er derfor ikke listet hvilke klubber som har hvilke dansegrener. Hver enkelt klubb rapporterer inn medlems- og aktivitetstall i idrettstellingen, kretsen har ingen direkte medlemmer. Regnskap 1) Revisors beretning 2) Resultatregnskap ) Balanse ) Forslag til budsjett 2010 Punktene på dette kapittelet legges frem som separate dokumenter. Bergen, 29. januar 2010, Sølvi Uthaug (sign) John Magne Lundekvam (sign) Torfinn Buseth (sign) Wenche Lundal Kleiven (sign) Ann Kristin Vevle (sign) Bente Prøis (sign)

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

R E F E R A T. fra. styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND

R E F E R A T. fra. styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND R E F E R A T fra styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND tirsdag en 4. april 2006, kl. 10.00 på SAS hotellet på Gardermoen vis á vis terminalbygningen. Tilstede: Karianne Stensen gulliksen

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Norsk Sosiologforening Generalforsamling 2015 Generalforsamlingen avholdes på Bardøla Høyfjellshotell 25. januar 2015 kl 10 Dagsorden: 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013. Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen

FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013. Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013 Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen 1 1. TILLITSVALGTE Finnmark orienteringskrets har i tingperioden hatt følgende

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 01 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer