Forfall: Morten Engang.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall: Morten Engang."

Transkript

1 Referat Møte: Styremøte nr. 13 Dato og klokkeslett; Tirsdag 8. mai kl. 10:30 til 18:00 Sted; Park Inn Hotell Gardermoen Innkalt: Thomas B. Dalen Morten Engan, Jane Vestøl, Langset & Michelle Lindøe Enger. Forfall: Morten Engang. Saks nr./år Saksinformasjon og Vedtak 152/10-12 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte. Referatet ble godkjent pr. mail og ligger på forbundets nettsider. 153/10-12 Økonomi - Tilstandsrapport SD ønsker at kr fra regnskapet 2011 overføres til VM kontoen umiddelbart SD ønsker også at kr fra 2012-budsjettet overføres Til VM-kontoen umiddelbart. Innsendte/ikke-innsendte fakturaer fra trenere for 2011 Forslag til vedtak : De fakturaer som ikke var innlevert pr 31. Jan 2012 i forhold til norsk regnkapslov, kan ikke utbetales. Søknad om økonomisk dekning av underskudd til NI SD støtter arrangør av NI 2011 med kr for å dekke deler av underskuddet i denne konkurransen. 154/10-12 Landslagsuttak 2 nye par har kvalifisert seg for landslag etter gjeldende regler. Vi kontakter parene nå og inviterer dem til å delta på landslaget fra 1. Juli. Da det ikke er budsjettert med flere landslagspar, vil de to parene få et litt redusert tilbud i forhold til resten av landslagsparene på den første samlingen (august). Dette gjelder følgende par: Malthe Brinch Rohde & Hanne Marie Akselsen, HILL Sportsdansere. Jørgen Nilsen & Yuliya Krepchuck, HILL Sportsdansere Våre nye landslagspar Malthe/Hanne og Jørgen/Yulia, inviteres til landslagssamlingen august, og får dekket reise og opphold på OLT samt alle fellestimer og 4 privattimer pr par. 155/10-12 Det ble pr 1. Januar 2012 påbudt at alle norske dommere MÅ være innmeldt i en norsk klubb. Ansvar Jane Morten E. & Jane Vedtak

2 I henhold til idrettsforbundets reglement vil dommere som pr 1. April ennå IKKE var innmeldt i en norsk klubb, miste sin norske lisens og dermed også sin WDSF lisens for de som har det for 6 mnd. 156/10-12 Uttak av ungdomspar til landslagssamlingen august i Oslo, etter oppdatert rankingliste pr NC 2. & Jane Følgende ungdomspar blir tilbudt å delta på vår landslagssamling i august i forhold til rankinglisten i 10-dans: Francis Carnes & Sussen Høen, LSK Ottar Tveisme & Tanja Lundal Kleiven, HDK Tobias Fladby & Rikke Lund, LSK Jonas Pettersen & Vilde Krøvel-Velle, DSD Christian Skibsrud & Helene Spilling, LSK Disse parene får dekket 8 fellestimer, i tillegg til at de får 2 for 1 pris på privattimer (inntil 6 privattimer). Frist for tilbakemelding: 15. Mai med bindende timebestilling. 157/10-12 og Jane er innhabil i saken og deltar derfor ikke i avgjørelsene. Morten Engan ble derfor oppringt av Thomas og Michelle Thomas, Michelle og Morten E. Ferdigstillelse av video for tillatte Merkeprøve-trinn til Gull m/stjerne. Video-opptak av dette vil skje mandag 27 august på Nero mellom kl Henriette fra Administrasjonen vil filme. Landslagsparene vil danse de danser i denne sammenheng, som de tidligere har vist i dette konseptet. Trinnene for Gull m/stjerne er avanserte, og landslagsparene trenger en gjennomgang av disse trinnene i forkant av filmingen med en utdannet trener som har kjennskap til disse Fellow-trinnene. SD forholder seg til Adminstrasjonens valg av trenere i denne sammenheng, som er Jane Vestøl i latin og Erling Langset i standard. Hver av trenerne sender regning på kr for undervisning og forarbeide. Latin-trinnene vil bli undervist i Bergen mandag etter NM (11 juni 2012), og standard-trinnene i Oslo etter avtale med parene. utgifter, både til trenere/lokale og annet, skal føres på avd. 30 prosjektnr

3 158/10-12 Landslagsaktiviter: Laxholm etter NM i Bergen mandag, Oslo tirsdag. Forslag til vedtak: Landslaget, evt andre par fra Vestlandet, tar timer med Laxholm i Bergen på mandagen, han flyr videre til Oslo mandag kveld, tirsdag vil bli åpnet for par på Østlandet til å bestille timer. Hotell søndag/mandag i Bergen, samt mandag/tirsdag på Thon Hotell Arena Lillestrøm, reise fly Oslo/København tirsdag kveld 12 juni belastes Sportsdans prosjektnr Laxholm sender faktura på 2000 til Adm., som skal belastes prosjektnr Timer som bestilles av andre enn landslagsparene, skal setts inn på ND s konto og merkes timer med Laxholm Administrasjonen sender ut beskjed til alle Sportsdansklubber om denne mulighet til timer med Laxholm mandag 11 og tirsdag 12 juni og tar imot påmelding til disse. Påmelding sendes Langset innen 1 juni. & Jane Konkurranse i Wuppertal : Her skal SD dekke reise og hotell. Påmeldingsfristen er gått ut til denne konkurransen og utbetalingene er gjort så de to nye landslagspar blir tatt med fra augustsamlingen. Reiser trenere/par til aug. Trenere er: Geir Bakke/ Tone Nyhagen, fly fredag formiddagretur søndag kveld, Alexander Melnikov,/Lasse Ødegård, fly torsdag morgen-retur lørdag ettermiddag. Det skal bestilles flyreise for Lars Olav Eltervåg/Melanie Kegel og Malthe Brinch Rohde/Hanne Marie Akselsen (de må være på plass fredag formiddag 24 aug, og være tilgjengelige fram til kl 16 mandag 27. Aug.) - og Petter Engan/Kine Mardal & Jørgen Nilsen/Yuliya Krepchuck (de må være klare torsdag formiddag 23 aug, til mandag ettermiddag kl 16) De to nye landslagspar får dekket inntil kr. 700,- mot reiseutgifter pr. person og kan reise hjem søndag kveld om de ønsker. ND skal i forkant tegne en kontrakt med disse 4 trenerene for treningshelgen, slik at honorar/utgifter kan utbetales mot en innsendt timeliste fra Sportsdans. Det avholdes 8 åpne lectures fredag 24. Aug og lørdag 25 aug., 2x45 min med hver trener, i Nero s lokaler på Lillestrøm. For å

4 delta på disse betaler man totalt kr.500,-.pr. person. Dette innbetalers i forkant av samlingen på kontonummer: Administrasjonen tilskriver klubbene med informasjon om dette. SD har vedtatt tids-plan/oppsett for hele treningshelgen. SD har vedtatt plan på henting og kjøring av par/trenere fra OLT/Nero. SD har vedtatt forslag på måltider. Reise/Camp-pris/hotell til Wien i oktober Her kal SD dekke flyreise/hotell /camp-pris. Dette gjelder alle landslagsparene som danser standard. Dekning av timer må gå ut, da dette er svært vanskelig i forhold til betaling. Landslagsparene får kun dekket timer under treningshelger i Norge, der alle utgifter betales etter faktura. De får dekket andre utgifter for kr 6000,- for treningshelg i London i april (2 par), og treningsleir i Wuppertal april (4 par). Kr pr par for timer i Wien (3 par), vil bli flyttet inn i treningsleiren august. Kr overføres fra oktober til august i budsjettet. Nord Europeisk støttes dersom VM går i balanse slik at vi har økonomi til dette. Kr ,- overføres fra støtte NEC til treningssamling i Wien. 159/10-12 Dommeruttak SD har fått dommere til NC1, NC2, NC3, NC 4, NM i standard og Latin, samt Norway International En av dommerne til NM har trukket seg, men vi har allerede fått en ny. Det overlates til nytt styre å skaffe dommere til NM i Fler-dans i november. 160/10-12 Godkjennelse av framdriftsplan for Fremdriftsplan for ligger i dokumentet; arbeidsfordeling i sportsdansseksjonen. 161/10-12 Forslag til valgkomite : 1. Odd Bjarne Johannessen 2. Hilde Kristiansen 3. Anne Kathrine Eggen SD har vedtatt forslag til ny valg-komite til Sportsdans- Medlemsmøte 2. Juni Michelle

5 162/10-12 PD-division. Norge har nå meldt seg inn, har pr i dag 2 innmeldte dommere, og Langset er SD s kontaktperson mot PD-division fram til Tinget 2. Juni. Det overlates til nytt styre å skaffe en profesjonell danselærer/trener til denne oppgaven etter 2 juni, evt ansette en slik person på konsulentbasis. Det skal ikke stilles ytterligere krav til dommerseminar for en PD-Division-lisens, utover fortløpnde krav fra WDSF. Administrasjonen sender ut info om Norges innmeldelse i PD- Division til alle medlemmer av Trener- og Dommerforeningen i Sportsdans pr 30 april, med frist for innmelding og vedlagt riktig dokumentasjon innen 15. Mai. Innmeldingsavgift CHF 110,- pr person, pluss CHF 750 for Member Body. 163/10-12 Fordeling av konkurranser 2013 Michelle Michelle har med en utskrift av alle søknaders, samt navn på personer klubbene skal sende til Bergen 8 mai. Kun klubber som har avklart at de sender 2 personer til utregnerkurs i Bergen 8. Juni, kom i betraktning. Tildelingen blir: Studio Dance får tildelt Norway International LSK dans får tildelt Chistmas Dance Festival 8. desember Nero får tildelt NM i standard og latin HILL får tildelt NM i flerdans NJS får tildelt NC1 KDK får tildelt NC2 DSD får tildelt NC3 HDK får tildelt NC4 Dersom en av disse klubbene ikke stiller med to representanter på utregnerkurset i forbindelse med NM i juni, vil man ikke få tildelt konkurransen. 164/10-12 Den pålagte underskudds-garantien til VM 10-dans har Sportsdans tatt fra toppidrett/landslagssatsing, og pengene er reservert i ND: Dersom det skulle vise seg i løpet av våren/sommeren at en underskudds-granti ikke blir nødvendig, ønsker SD at pengene føres tilbake til Toppidrett/Landslag hvor de ble tatt fra. Vi ønsker da at overskudd skal gå til 1. Prioritet: VM i Standard

6 i Australia og VM i latin i Wien. 2. Prioritet; Norge sender en delegasjon til Nordeuropeisk i Sverige. Støtteapparat/trenere/Reiseleder/Landslagspar. 165/10-12 Uttak av representasjonspar til VM 10-dans. Dersom paret er ubeseiret i NM, har de allerede kvalifisert seg til VM i 10-dans hvilket betyr at det ikke er nødvendig å endre reglene for dette (eller andre) par. VM kommiteen gjør det offisielle uttaket av representasjonspart til VM i 10-dans etter gjeldende regler. 166/10-12 Fordeling av støtte til landslagspar. Par som danser én gren får økonomisk støttet én del mens par som danser 2 grener støttes med to deler. Med unntak av reise og oppholdsutgifter til fellesarrangement og alternative treninger. 167/10-12 Avklaring Dommer-klager. Sportsdansseksjonen avventer tilbakemelding fra Hovedstyret i denne saken. 168/10/12 AGM Vi samstemmer avgjørelser med de andre Nord- Europeiske land og informerer vår representant, Trudi Barr om dette på møtet 24. Mai. 169/10/12 Dommerdispensasjons-søknader Thomas Kagnes & Henriette Ljones søker om dispensasjon til å dømme regionalt frem til neste dommerseminar. Søknaden innvilges. 170/10/12 Eventuelt Janick & Pia ønsker å betale 14 privattimer under samlingen i august av stipendet de får fra Sportsdansseskjonen dersom de kvalifiserer seg til VM i 10-dans. Jens Werner skal undervise på Lillestrøm mandag 1. Oktober, administrasjonen sender klubbene beskjed om dette og tar imot påmeldinger. Betaling skjer direkte til administrasjonen. Sportsdansseskjonen har fått en henvendelse fra VM-kommité ang. regional team match under VM-helgen. VM-kommité gjør uttaket. Uttaksreglement for landslag legges ut på forbundets nettsider pr. 1. Juli. Administrasjonen legger dette ut. Som avslutning på en lang og fin samarbeidsperiode i sportsdansseksjonen har vi vedtatt at styret skal ha en

7 fellesmiddag 2. Juni. Tillegg i konkurransereglementet: Voksen Elite A-finale skal alltid danses til slutt i konkurransen. 171/10/12 Neste Møte Fredag 1. Juni på Gardermoen.

Saks nr./år Saksinformasjon og Vedtak 172/10-12 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte.

Saks nr./år Saksinformasjon og Vedtak 172/10-12 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte. Referat Møte: Styremøte nr. 14 Dato og klokkeslett; Lørdag 2. Juni kl. 10:00 12:00 Sted; Thon Hotell Oslo Airport Innkalt: Thomas B. Dalen Morten Engan, Vestøl, Langset & Michelle Lindøe Enger. Forfall:

Detaljer

SPORTSDANSSEKSJON REFERAT

SPORTSDANSSEKSJON REFERAT REFERAT Møte: Styremøte nr. 12 Dato og klokkeslett; 19. MAI kl. 16:00 til kl. 22:00 Sted; Radisson Blue Hotel Gardermoen Til stede: Jane Vestøl, Langset, Raymond Myhrengen, Michelle Lindøe Enger, Thomas

Detaljer

REFERATSPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 2 2012-2014 GRENSEKSJON FOR SPORTSDANS

REFERATSPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 2 2012-2014 GRENSEKSJON FOR SPORTSDANS REFERATSPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 2 2012-2014 GRENSEKSJON FOR SPORTSDANS Dato: 23.08.2014 Tidspunkt: kl. 12.00-18.00 Sted: Scandic Bergen City Hotel Innkalt: Engan, Michelle Lindøe Enger, Pia Lundanes

Detaljer

REFERATSPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 5 / 2012-2014 GRENSEKSJON FOR SPORTSDANS

REFERATSPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 5 / 2012-2014 GRENSEKSJON FOR SPORTSDANS REFERATSPROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 5 / 2012-2014 GRENSEKSJON FOR SPORTSDANS Dato: 07.11.2014 / 08.11.2014 Tidspunkt: Dag 1: kl. 17.00 21.00 Dag 2: kl. 10.00 18.00 Sted: Ullevaal stadion Innkalt: Engan,

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21. Oktober 2011 Tidspkt.: kl. 16.30 kl. 21.15 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 4061

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21. Oktober 2011 Tidspkt.: kl. 16.30 kl. 21.15 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 4061 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 21. Oktober 2011 Tidspkt.: kl. 16.30 kl. 21.15 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 4061 Tilstede: Bråthen, Anne Jensrud, Knut Westbye, Anders

Detaljer

R E F E R A T. fra. styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND

R E F E R A T. fra. styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND R E F E R A T fra styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND tirsdag en 4. april 2006, kl. 10.00 på SAS hotellet på Gardermoen vis á vis terminalbygningen. Tilstede: Karianne Stensen gulliksen

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 15. februar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident (til kl. 21.10)

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Tirsdag 3. februar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor

Detaljer

Årsberetning. for. Vest-Norsk Dansekrets (VNDK)

Årsberetning. for. Vest-Norsk Dansekrets (VNDK) Årsberetning VNDK 2009 side 1 av 5 Årsberetning for Vest-Norsk Dansekrets (VNDK) 2009 Årsberetning VNDK 2009 side 2 av 5 Styrets sammensetning Leder: Knut G. Mikkelsen TKDK Nestleder: Sølvi Uthaug BSI

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Breddesamling i FolkeSwing og BW, Lillestrøm 7. og 8.9.13. i regi av seksjonen

Breddesamling i FolkeSwing og BW, Lillestrøm 7. og 8.9.13. i regi av seksjonen sprotokoll Styremøte i Seksjon for Swing og Rock n Roll NR. 06 ARBEIDSPERIODEN 12-14 Dato: Søndag 6.10.13 Tidspunkt: kl 10.00-14.00 Sted: Ole Vig videregående Skole, Gymnasgt 2, Stjørdal. Tilstede: Tom

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt.

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt. Forbundsstyrenytt etter siste styremøte 26.-26. august 2011 STYREMØTE FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 Sted: Forbundskontoret 26. august Hotell Opera 27. august Til stede: Trond Wåland Kari Bunes (kun

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 14.12.06 Tidspkt.: 17.00 22.00 Sted: Rica Hotell Gardermoen Tilstede: Andresen, Ingvill F. Diesen, Anders Gogstad, Jørn Dalen, Unni Weiseth,

Detaljer

Dato: 5. Juli 2010 Tidspkt.: 1700-2200 Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Dato: 5. Juli 2010 Tidspkt.: 1700-2200 Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 1 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 5. Juli 2010 Tidspkt.: 1700-2200 Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Morten Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Reidun

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans dansing.no Innhold 1. SØKNADER...2 2. ANSVAR...2 3. GULV...2 4. LYS...2 5. MUSIKKTIMING...3 6. PYNT...3 7. PREMIER...3 8. INVITASJON...3 9. DOMMERE...3 10. FUNKSJONÆRER...5

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Tilstede:, Harald, Knut, Anders, Vigdis, Reidun,, Hanne. Forfall:

Detaljer

Pernille Brenni Brovold nomineres til Årets gjennombrudd. 134/12-14 Vedtakssak: Rammeverk Dommerutdanning ND

Pernille Brenni Brovold nomineres til Årets gjennombrudd. 134/12-14 Vedtakssak: Rammeverk Dommerutdanning ND Referat Hovedstyremøte nr. 11 ARBEIDSPERIODEN 2012-2014 Dato: 28.10.2013 Tidspkt.: kl. 1700-2100 Sted: Idrettens Hus, Ullevål, møterom 4061 Tilstede: Harald Bråthen, Anders Gogstad, Grethe Andersen, Reidun

Detaljer