HOVEDSTYREMØTE NR. 13 I ARBEIDSPERIODEN Dato: Tidspkt.: kl Sted: UBC, Stabæk losjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDSTYREMØTE NR. 13 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 29.04.08 Tidspkt.: kl. 17.00 21.30 Sted: UBC, Stabæk losjen"

Transkript

1 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 13 I ARBEIDSPERIODEN Dato: Tidspkt.: kl Sted: UBC, Stabæk losjen Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Bråthen, Andresen, Tom Skamo (1. del), Kristiansen Forfall: Ingvill D. Fosse Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Møte med Grenseksjon Swing og Rock`n Roll Tom Skamo gjorde rede for situasjonen i seksjonen: Gode resultater i Nordisk i Karlstad i Sverige ; 1. og 2. plass i Boogie Woogie Jr., 1. og 5. i Boogie Woogie Sr. og 3. og 5. i Rock`n Roll. Bugg og Folkeswing i oppblomstring mange dialekter. Må utarbeide trenerkurs også for Bugg og Folkesving Flere nye klubber i forbindelse med Snøhetta cup, som hadde rekordstor deltakelse med 160 par. Hvordan organisere seksjonen best mulig? I dag må det trekkes inn personer utenfor styret for å få jobben gjort. Det kan være en ide og opprette komiteer/ arbeidsgrupper for hver enkelt gren. Aina Nygård er landslagstrener og følger opp alle landslagsutøverne i Boogie Woogie. Seksjonen tar påmelding til de internasjonale konkurransene selv. Jobber med å få til flere konkurranser, 4 er litt for lite. Ansvar:

2 Seksjonen jobber med å få mer aktivitet i NNDK bla ved å utdanne kretsdommere. De fleste nye medlemmene er voksne, få barn og unge som rekrutteres. NM avholdes i november i Molde 166/06-08 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 12 Referatet godkjent Anders følger opp utarbeidelsen av tiltak for rekruttering i Sportsdans ihht sak 146/06-08 Anne følger opp integrering ihht sak 160/ /06-08 Vedtakssak: Danseting 2008 Aktuelle saker a. Organisering ND Vedtak 1: Innsendt forslag fra Bårdar støttes. Det legges frem et forslag på tinget om å opprette en fjerde seksjon, en Trend dans-seksjon som består av IDO-grenene i tillegg til andre ikke IDO grener som Linedance. Vedtak 2: Det utarbeides tingforslag fra hovedstyret at det nedsettes en komité som frem til neste Danseting vil vurdere nåværende ND organisasjon med tanke på en effektivisering og eventuelle endringer. Dette arbeidet legges frem på tinget i 2010 Vedtak 3: Innstilling til ny valgkomité til NDs ting i 2010 utarbeides iht NDs lov 20 og legges frem på forbundstinget 1/6 Vedtak 4: Fotnote til 15-3 b) i NDs lov. Med aktivitet relatert til brukes idrettsregistreringen som grunnlag. Dette sendes lovutvalget for uttalelse med svarfrist innen 5.mai. Anders/ Anne Vedtak 5: På medlemsmøtene i Salsa og Line Dance kan alle NDs medlemsklubber møte, da dette er nye grener og det ikke har vært avholdt årsmøter før Vedtak 6: Det utarbeides et notat for å klargjøre NIFs 2-5

3 vedrørende valgbarhet. Dette for å unngå diskusjoner og uklarheter på medlemsmøter og ND ting. tar kontakt med Pål Kleven for nærmere avklareringer ift notatet som ble fremlagt på møtet b. Lisens Det legges frem et forslag på tinget om en kollektiv forsikring ihht idrettsregistreringen for medlemmer fra fylte 13 år. Forsikringspremien settes til kr. 100 per person og vil bli gjeldende fom 01. april 2009 c. Sentral innkrevning av kontingent til kretsene Det er per dags dato forskjellig kontingent i kretsene. Flere kretser har problemer med å få inn penger fra klubbene. Det legges frem et forslag på tinget om sentral innkrevning av kontingent til kretsene. Det er ønske om et felles beløp på kr. 2000kr, som innebærer 1000kr til kretsen og 1000kr til ND sentralt. Knut/ / d. Lovendring: Kjønnskvotering av klubbens delegater (krav fra NIF) Det er et krav fra NIF at begge kjønn skal være representert dersom det stiller 2 eller flere delegater fra en klubb. Dette må følges opp. e. Styrets årsberetninger De fremlagte beretningene godkjennes. Årsberetning for områdene som mangler (bredde og sponsing) ettersendes innen mandag 05. mai. Anders/ Knut f. Nytt møte før Tinget Hovedstyret møtes lørdag før tinget etter medlemsmøter og middag 168/06-08 Vedtakssak: Samarbeid med Plantasjen Danserosen

4 Styret godkjente intensjonsavtalen om samarbeid med Plantasjen og oppnevnte Nordisk reklamesjef, Vibeke Næss til nytt medlem av juryen. 169/06-08 Vedtakssak: Budsjett 2008 Noen endringer er gjort i forhold til det budsjettet som ble presentert på siste styremøtet, da flere av inntektspostene var satt for høyt, i tillegg til at seksjonene har justert sine budsjetter. Vedtak Fremlagte budsjett godkjennes 170/06-08 Vedtakssak: Kjøp av verktøy for mulighet til spørreundersøkelser Firmaet Refleks har gitt oss et tilbud på et verktøy som vi kan bruke til spørreundersøkelser både internt i organisasjonen og eksternt for å finne potensielle medlemmer. Verktøyet kan også brukes til å avholde teorieksamen på trenerkursene våre. Vedtak Det kjøpes en lisens til Refleks Editor - dialog og analyseverktøy for et år. 171/06-08 Vedtakssak: Dialog med kretsene Det er ønskelig med tettere og bedre kommunikasjon mellom hovedstyret og de fire kretsene. Hovedstyret ser på muligheten for å arrangere halvårlige møter med kretsstyrene. Styret ser på en kombinasjon av felles samlinger for alle kretsene og regionale møter. 172/06-08 Vedtakssak: IDO konkurranser i har tatt kontakt med Bårdar for å høre om de har interesse av å avholde årlige internasjonale konkurranser i IDO grener. Dette var ikke aktuelt før VM i august er avholdt. ND har fått forespørsel om å påta seg IDO arrangement til og med ND ser seg imidlertid nødt til å avvente resultatet av VM i jazz i august

5 før bekreftelse på de neste 3 år kan finne sted. sender svar til IDO. 173/06-08 Vedtakssak: Brev fra Enjoy søknad om konkurranser Freestyleseksjonen fikk en forespørsel fra Romerike DK om å avholde en internasjonal dansefestival i Freestyle, som de godkjente. Like etter kom en ny søknad fra Enjoy om det samme. Seksjonen svarte nei til Enjoy, da de ikke så at det var rom for to festivaler samme halvåret, i tillegg til at klubben ikke hadde arrangert noe tidligere. Leder av grenseksjonen Freestyle har erklært seg inhabil i saken. Hovedstyret ønsker at grenseksjonens styre fortsetter dialogen med Enjoy da det allerede er fattet vedtak av seksjonstyret i denne saken. 174/06-08 Vedtakssak: Sponsoravtale Nokia Nokia har inngått en sponsoravtale med Studio 1, som ND kan henge seg på. Kontaktpersonen Studio 1 har i Nokia kan kun innvilge et sponsorat i året. En løsning kan være å utvide avtalen Studio 1 har med Nokia ved feks å knytte avtalen mot TV sendingene våre. Anders Anders lager et forslag til samarbeidsavtale som behandles per mail 175/06-08 Orienteringssak: Økonomisk status NIF overgangsmidler. Det er enda ikke avklart hvor mye ND får av overgangsmidlene (168 millionene) som skal fordeles av NIF. Dette blir vedtatt på neste Idrettsstyremøte i mai. Regnskap 2007 Regnskapet for 2007 ble gjennomgått og underskrevet. 176/06-08 Orienteringssak: Det har blitt avholdt seminar for særforbundene og samarbeidspartnerne i Flerforbundsavtalen (FFA) på Thon hotell på Gjøvik. Bråthen, Kathrine Strand Hammond og Kristiansen stilte på /

6 vegne av ND. Noe av det som ble gjennomgått var følgende Det er muligheter for Dansesendinger på TV2 Sport Det jobbes for å få flere sponsoravtaler. De bør være på samme størrelse som dagens avtaler med varighet på ca. 5 år Grasrota andelen lanseres i 2009, her er det mulighet for klubbene våre å tjene penger NIF vil avholde markedsføringskurs for særforbundene Idrettsbarometeret med dets muligheter ble presentert. Her er det muligheter for de forskjellige idrettene og finne potensielle samarbeidspartnere i næringslivet Frisk forsikring ble lansert og veien videre ble diskutert Regnskapet for FFA ble gjennomgått 177/06-08 Orienteringssak: Årsmøter avholdt i kretsene Det har vært avholdt årsmøter i NNDK, MNDKog VNDK, hvor representanter fra hovedstyret eller administrasjonen har vært tilstede. ØNDK har enda ikke avholdt årsmøte, dette er bekymringsverdig. 178/06-08 Orienteringssak: OL Beijing 2008 Det har kommet opp spørsmål om hvordan ND forholder seg til OL i Beijing. NIF jobber veldig seriøst med denne problemstillingen og mener at deltagelse og dialog er å foretrekke fremfor boikott og isolasjon. ND støtter seg bak NIF sine beslutninger. 179/06-08 Introduksjonspakke til klubbene CD presenterte et tilbud fra Dancelife, som skreddersyr CDer etter ønske. Dette er noe som kan være interessant, både som velkomsttilbud til nye klubber og for salg i ND shop. 180/06-08 Orienteringssak: Orientering fra generalsekretær om aktuelle saker OLT søknader Det er søkt støtte fra OLT til følgende utøvere for 2008/ 2009: - Madeleine Bjørlo (Danseklubben Studio Dans) - Hanna Melissa Berg (Danseklubben

7 Studio1) - Sparkling (Smallgroup fra Fredrikstad Sportsdansere) Riksteateret Vi har sagt ja til å markedsføre et nytt show, mot at medlemmene våre får rabatter på billettene. Denne gangen er det en musikal, Little me, med mye Sportsdans. TV sendinger Det er nå avklart at Snøhetta cup (Swing og Rock`n Roll) og Dance Challenge 3 (IDO grener) blir sendt på TV 2 Zebra 17. mai, 181/06-08 Eventuelt (runden rundt bordet) - Samarbeid med De Danseglade Redaktøren er interessert, følger opp saken - 2 klubber er ekskludert og gjenopptatt, hvordan håndterer vi dette i forhold til tinget? - Det har utfordringer i forhold til en smallgroup som er tatt ut til å representere Norge i VM i Disco, men som ikke tilfredsstiller IDOs regelverk. Hvordan skal vi forholde oss til dette. - Idrettsreiser.no. Engasjementet har vært dårligere enn ønsket. Vi må bli flinkere til å markedsføre og bruke tjenesten - Sportsdans har sendt inn søknad om å få overført midler fra 2007 til årets budsjett. Søknaden avslås, men seksjonen oppfordres til å søke ND sentralt om midler til konkrete tiltak. - VM jazz skal være selvfinansierende. Bårdar faktureres for IDO lisensen.

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 01 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Tilstede:, Harald, Knut, Anders, Vigdis, Reidun,, Hanne. Forfall:

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

R E F E R A T. fra. styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND

R E F E R A T. fra. styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND R E F E R A T fra styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND tirsdag en 4. april 2006, kl. 10.00 på SAS hotellet på Gardermoen vis á vis terminalbygningen. Tilstede: Karianne Stensen gulliksen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2011 Oslo, 12.januar 2011 Tilstede: Fra adm: Øivind Eriksen, Knut Olav

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 5, 2006 08 25-26. april 2007 Sted: Rica Gardermoen Hotell Oslo, 30. april. 2007 R.R. PROTOKOLL

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011

REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011 REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011 Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Steinar Lagesen, Hanne Foshaug, Pål Anders Wang, Lona Keskitalo, Heidi Krokmyrdal Sak 34/11: Oppussing For 2011 var det

Detaljer