Dato: 5. Juli 2010 Tidspkt.: Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 5. Juli 2010 Tidspkt.: 1700-2200 Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen"

Transkript

1 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 1 ARBEIDSPERIODEN Dato: 5. Juli 2010 Tidspkt.: Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Morten Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Reidun Dahl Pedersen, Knut Westby, Anne Jensrud, Kathrine Strand Hammond, Vigdis Wiik, Hanne Hovde Østvik, Mette M. Berg og Kristiansen Forfall: Ingen Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Presidenten ønsket velkommen. Ansvar: Alle presenterte seg og gjorde rede for sine forventninger for tingperioden. 01/10-12 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 14 Referatet fra møte 14, er godkjent og lagt ut på nett. 02/10-12 Vedtakssak: Konstituering av styret Morten Alle Presidenten gjorde rede for hovedstyrets arbeidsprinsipper, -rutiner og -oppgaver. Ansvarsområdene ble fordelt som følger: Morten Andresen: Utdanning, Trener og dommerforeningen Harald Bråthen: Kommunikasjon, sponsorer og kontakt med Freestyleseksjonen Knut Westby: Økonomi, sponsorer, anlegg og forsikringsordningen Anne Jensrud: Integrering og kontakt med Sportsdansseksjonen Anders Gogstad: Toppidrett og kontakt med Swingseksjonen Hanne Hovde Østvik: Ungdomskontakt, Ungdomssatsningsprosjekt og C & W Dance: & Line kontakt Vigdis Wiik: Bredde, rekruttering og integrering Kathrine Strand Hammond: Arrangement, konkurranser, Trener- og dommerforeningen og Klubbutvikling Reidun Dahl Pedersen: Bredde, rekruttering og kontakt mot kretsene Alle lager instrukser med oppgaver, forslag til tiltak og tanker for

2 sitt funksjonsområde i styret. Dette gjennomgås på neste styremøte. Utdanning, Bredde, topp, kommunikasjon og integrering lager utvalg, dvs at hver grenseksjon oppnevner en representant som har ansvar for respektive områder. Denne personen utgjør utvalget sammen med ansvarlig person i hovedstyret. Denne organiseringen vil føre til tettere samarbeid både på tvers av grenseksjonene og med hovedstyret. Seksjonene vil også i denne perioden bli innkalt til styremøtene. Det bør innføres lignende oppfølging for kretsene. 03/10-12 Vedtakssak: Dansepolitisk dokument (DPD) På Tinget 6. juni ble Dansepolitisk dokument, som er vårt viktigste styringsdokument presentert. Forslag til DPD for fremlegges på neste styremøte. Etter møtet skal det fremkomme hvilke mål hovedstyret, grenseksjonene, kretsene og klubbene skal arbeide mot i denne tingperioden. 04/10-12 Vedtakssak: Valg av Nancy Gogstad i valgkomiteen Morten og Harald Nancy Gogstad ble på NDs Ting valgt som medlem i NDs valgkomite. Nancy Gogstad er ikke valgbar i henhold til NIF lov 2-5 om valgbarhet. Anders Gogstad hadde ikke stemmerett i denne saken ifht 2-7 og inhabilitet. Nancy Gogstad strykes som medlem av valgkomiteen og 1. varamedlem Unni Weiseth rykker opp som ordinært medlem av komiteen. 05/10-12 Vedtakssak: Arrangementskomité VM 2012 Dans Fauske Dans Fauske er tildelt VM i Boogie Woogie og Bugg ND har bevilget kr ,- til Dans Fauske i støtte til dette arrangementet. ND finner det hensiktsmessig å ha en representant fra hovedstyret i arrangementskomiteen. Dans Fauske har foreløpig følgende personer klare for VM- Komiteen i Valter Jacobsen - Dans Fauske, leder for org.komiteen. Økonomi- og IT-bakgrunn, lang erfaring fra deltakelse og i å arrangere store konkurranser Bror Myrvang organisasjon- og planansvarlig. Oberst i forsvaret. Sverre Breivik ansvarlig for informasjon og markedsføring. Journalist som jobber som heltidsansatt "Optimist" i Saltdal. Kristian Amundsen ansvarlig offentlig/politisk kontakt. Leder i FAUNA, sitter i komiteen til SKI-NM 2012 på Fauske Marit Larsen - ansvarlig kontakt mot næringslivet/

3 markedsansvarlig. Tidl. markeds- og salgssjef i 2 aviser, sitter nå som salgssjef i Salten Kraftselskap I tillegg er ytterligere to representanter fra lokalmiljø i Fauske forespurt. Ønske, fremsatt av Dans Fauske, om kontakt mot hovedstyret: Harald Bråthen NDs hovedstyret gir sin tilslutning til oppnevnte arrangementskomite for VM i i Boogie Woogie og Bugg Harald Bråthen velges som representant fra ND til å sitte i arrangementskomiteen for VM. 06/10-12 Vedtakssak: Arrangementskomité VM 10-dans 2012 Det har blitt avholdt et møte med TV-produksjonsselskapet Mediacircus AS representert ved Geir Bie. Mediacircus AS har sagt seg villig til å produsere programmet, samt at de har fått avtalt tid for sending i TV2 Sporten. Foreløpige tall viser at dette kan bli kostbart. Morten/ ND finner det hensiktsmessig å ha en representant fra styret i arrangementskomiteen for VM i 10-dans Sportsdansseksjonen har selv utnevnt: Jane Vestøl, Anita Langset, Raymond Myhrengen og Michelle Lindøe Enger. Komiteen har enda ikke konstituert seg. Forbundet bør oppnevne en klubb som er teknisk arrangør for dette VM. Forskjellige løsninger ble diskutert. Arrangementet kan avlyses inntil et år i forkant. Sportsdansseksjonen blir pålagt å innhente tilbud fra andre eventuelle produksjonsselskap. Seksjonen bes utarbeide et nytt budsjett iberegnet produksjonskostnader. Hovedstyret tar stilling i saken etter at nytt budsjett foreligger, ved neste styremøte. Grenseksjonen bes stille med to representanter i komiteen. Hovedstyret tar stilling til kandidater til arrangementskomiteen på neste møte. 07/10-12 Vedtakssak: Møteplan for 2010 Hovedstyremøtene for høsten avholdes: august, First Hotel, Drammen 10. oktober, Oslo 16. desember, Oslo 08/10-12 Vedtakssak: Medlemsregistreringssystem Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) vedtok på sitt Ting i 2007 at alle klubber i norsk idrett skal ha et elektronisk medlemsregister innen NIF har siden den tid arbeidet med saken og utviklet Sports Admin. Sports Admin er utarbeidet på et generelt grunnlag med fotball, Morten / Morten/ Knut

4 håndball og ski som premissleverandører. Systemet viser seg å være lite brukervennlig og ikke tilstrekkelig i forhold til de funksjoner som dansemiljøet har behov for. Norges Kampsportforbund og Norges Motorsportforbund har inngått en avtale med firmaet MySoft. Norges Danseforbund ønsket å se på dette systemet. I løpet av forsommeren har 8 klubber fra forskjellige miljøer fått innsyn i systemet og uttalt om de mener dette kunne være til hjelp og støtte for klubbene. Svaret fra de involverte klubbene har vært utelukkende positivt. Morten og Mette avholdt et møte med MySoft 18. juni hvor en del betenkeligheter og problemstillinger ble gjennomgått. Det er ønskelig at systemet skal være obligatorisk og kostnadsfritt for alle NDs klubber. Hovedstyret nedsetter en intern arbeidskomite for å kartlegge og innhente alternative tilbud. Komiteen vil bestå av Vigdis Wiik, Knut Westby, Jørn Gondrosen, Jørn Inge Hansen og Kristiansen. Saken vil bli behandlet videre på neste hovedstyremøte. 09/10-12 Orienteringssak: Regnskap pr 31/ Regnskapet pr 31/ ble lagt frem. Nytt er en rapport som følger regnskapene. Regnskapstallene er godt innenfor budsjett. Vi vil i nærmeste fremtid inngå en avtale med et inkassobyrå for å få krevet inn utestående fordringer, da dette er en stor utfordring for forbundet i dag. 10/10-12 Orienteringssak: Saker fra Generalsekretæren Øystein Lühr-Sæthre har sagt opp sin stilling i ND. Stillingen blir utlyst i uke 26 med søknadsfrist 25. Juli NDs utfordringer i forhold til NIF. Status etter Tinget /10-12 Eventuelt: Trener- og Dommerforeningens formål og innhold ble diskutert. Trener- og dommerforeningens videre organisering bestemmes i neste hovedstyremøte. Fra og med 2011 vil det kreves klubbmedlemskap for å være medlem i Trener- og Dommerforeningen. Dette for å ivareta NIFs lover og regler. Klubbutvikling bør prioriteres sterkere, da det er et stort behov ute i klubbene. Vi bør også se på et opplegg for kretsene. Kathrine Kathrine

5 Ønske om at forbundet henter inn priser på hjertestartere, som et tilbud til klubbene. Forsikringsordningen - Følge opp tingvedtak, se på andre alternativer og hente inn priser. Dette settes opp som agendapunkt på neste styremøte. Det er kommet brev fra NIF om at en av våre tillitsvalgte i forbundet ikke er valgbar og må trekke seg fra vervet. Det ble diskutert om vi skal reagere og hvordan vi ønsker å ha det i forbundet. Det er full enighet i hovedstyret om at vi må være ryddige og at vi skal følge NIFs lover og regler. Vedkommende tilskrives og bes komme med en uttalelse. Det ble diskutert hvordan konkurranser under ND skal tildeles og avholdes. Det bør være like rutiner og regler for samtlige seksjoner. Det er kun klubber i Norges Danseforbund som skal avholde konkurranser. Konkurranser i ND skal utelukkende være for medlemmer av klubber under Norges Danseforbund. Dette skal gjelde for alle grener og nivåer. Swingseksjonen inviteres til neste møte i Drammen lørdag 21. august.

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Tilstede:, Harald, Knut, Anders, Vigdis, Reidun,, Hanne. Forfall:

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 13 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 29.04.08 Tidspkt.: kl. 17.00 21.30 Sted: UBC, Stabæk losjen

HOVEDSTYREMØTE NR. 13 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 29.04.08 Tidspkt.: kl. 17.00 21.30 Sted: UBC, Stabæk losjen REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 13 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 29.04.08 Tidspkt.: kl. 17.00 21.30 Sted: UBC, Stabæk losjen Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Bråthen,

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 01 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 14.12.06 Tidspkt.: 17.00 22.00 Sted: Rica Hotell Gardermoen Tilstede: Andresen, Ingvill F. Diesen, Anders Gogstad, Jørn Dalen, Unni Weiseth,

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

R E F E R A T. fra. styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND

R E F E R A T. fra. styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND R E F E R A T fra styremøte nr. 7 i Grenseksjonen for sportsdans i ND tirsdag en 4. april 2006, kl. 10.00 på SAS hotellet på Gardermoen vis á vis terminalbygningen. Tilstede: Karianne Stensen gulliksen

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE Når: Fredag 11.juni kl 10.00 ca 20.00 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 4063 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres lunsj

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Jujutsu NR. 01 2012-2014

REFERAT STYREMØTE i Jujutsu NR. 01 2012-2014 REFERAT STYREMØTE i Jujutsu NR. 0 202-204 Sted: ParkInn, Gardermoen Tid: 08.09.202 kl. :00 6:00 Neste møte: 0..202 kl. TBA Forutsetter tilstrekkelig antall Styremedlemmer DELTAKERE: Styreleder Kårstad

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL-

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Organisering og drift Revidert pr mars 2015 Organisering og drift av S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL. Dette dokumentet er ment som en veiledning

Detaljer

REFERAT SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF NR. 7 11.04.2015

REFERAT SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF NR. 7 11.04.2015 REFERAT SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF NR. 7 11.04.2015 Sted: Ullevål, Oslo Tid: 11.04.2015 kl. 13.00-17.30 Neste møte: 4.mai på Skype DELTERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem/Arr.komité Fra administrasjonen:

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2010-1 REFERAT FRA STYREMØTET 15-17. JANUAR 2010 Tilstede: Vigdis S. Landskaug Jan R. Skyttesæter Steinar Risinggård Sigmund Lindberget Jan E. Ellingsen Tove M. Michaelsen (kun

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2006/2008 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2006/2008 STED: Forbundskontoret, Ullevål Stadion, OSLO DATO: 27.-28. oktober kl. 18:00-21:15 og 09:00-12:30 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Kjell

Detaljer

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund Forbundstinget 2014 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen 22.- 23. mars Norges Orienteringsforbund Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer