REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 ARBEIDSPERIODEN Dato: 21. Oktober 2011 Tidspkt.: kl kl Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 4061

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21. Oktober 2011 Tidspkt.: kl. 16.30 kl. 21.15 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 4061"

Transkript

1 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 ARBEIDSPERIODEN Dato: 21. Oktober 2011 Tidspkt.: kl kl Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 4061 Tilstede: Bråthen, Anne Jensrud, Knut Westbye, Anders Gogstad, Reidun Dahl Pedersen, Kathrine Strand Hammond, Geir Johansen (sak 168/10-12 og sak 179/10-12), Mette M. Berg (sak 178/10-12), Kristiansen (r). Forfall: Hanne Hovde Østvik Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 168/10-12 Møte med seksjonen for CWDCL - Status for EM ble gjennomgått, se sak 179/ West Coast Swing det ønskes et klarerer skille i forhold til under hvilken grenseksjon denne grenen skal høre hjemme, og hvilke kriterier som skal ligge til grunn. Seksjonen for CWDCL er klare på at denne grenen ligger under dem, og vil legge frem saken på ny ved en senere anledning når all dokumentasjon er innhentet. - Seksjonsstyret er redusert det siste året pga dødsfall, lange geografiske avstander mellom medlemmene og sykdom. Mye løses per telefon og mail er første gang seksjonen har gått i balanse i forhold til regnskap. Tidligere år har ikke alle tildelte midler blitt benyttet. - Seksjonen har et tilbud til alle aldersgrener og nivåer og er hovedsakelig opptatt av bredde og rekruttering. Dette gjenspeiler alle aktiviteter, også konkurransene. - Viktig å forsøke å spre grenene i seksjonen til hele landet og til flere klubber og miljøer - Det siste året har seksjonen fått frem yngre utøvere som nå gjør det veldig bra - Seksjonen forsøker også å få TV-dekning for å markedsføre grenene. - Ønsker tilbakemelding på hva de kan forvente å få av midler i 2012 for å kunne begynne å planlegge neste års aktivitet - Vil jobbe aktivt frem til neste års ting for å vise at seksjonen fortsatt har livets rett, og at det eksisterer et stort potensial i seksjonens grener. 169/10-12 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 11 Referatet er godkjent og ligger på web. Ansvar: Geir Johansen/ Kathrine

2 170/10-12 Vedtakssak: Klubbutvikling Minnebrikke til nye og eksisterende klubber ND går til innkjøp av minnebrikker som gis til NDs klubber, i tillegg til nye klubber etter hvert som de melder seg inn. Minnebrikken skal være et hjelpemiddel for klubben og inneholde alt klubben trenger av informasjon, nyttige tips, regelverk og dokumenter for å drive klubb under ND. 171/10-12 Vedtakssak: Code of Conduct Dokumentets innhold og viktighet. Retningslinjer for dommere i ND ( Code of conduct ) endres til Bestemmelser for dommere i ND og gjøres gjeldende for alle dommere i organisasjonen, uansett gren og nivå. Begrepet dansefagelig utvalg (DFU) fjernes i hele dokumentet og erstattes med hovedstyret. Det sjekkes med NIF om disse endringene kan gjøres av hovedstyret eller om dette må vedtas på forbundstinget. 172/10-12 Vedtakssak: Forbundsting 2012 Fastsette tid og sted for forbundsting og medlemsmøter. Forbundstinget avholdes på Thon Hotell Oslo Airport, søndag 03. juni. Medlemsmøtene i seksjonene avholdes lørdag 02. juni, samme sted. 173/10-12 Vedtakssak: Budsjettmøter med grenseksjonene Budsjettmøter med grenseksjonene avholdes i løpet av november. Rammene for 2012 er de samme som for Seksjonene bes fremme arbeidsplan og målbare mål, som grunnlag for budsjettet. På møtene deltar økonomiansvarlig i styret sammen med Gen. Sek og Fung. Gen. Sek, i tillegg til representant(er) fra grenseksjonene. 174/10-12 Vedtakssak: Leder-, trener- og dommersamling 2012 Hva og for hvem. Helgen januar vil det bli avholdt en felles samling for alle ledere-, trenere- og dommere i forbundet. Hovedtemaene for samlingen vil være organisasjonsutvikling og organisasjonskomiteens arbeid og innstilling, den nye trenerløypa og kompetanseutvikling i ND, samt organisering av trener- og dommerforeningen. Samlingen er gratis for alle styremedlemmer i kretser, tingvalgte utvalg og seksjoner, samt medlemmer av trener- og dommerforeningen. I tillegg vil alle klubbene bli invitert. 175/10-12 Vedtakssak: Idrettsgallaen

3 Det har kommet inn et forslag innen fristen. Forslaget er fra seksjonen for Freestyle og IDO grener på Madeleine Enersen Hellerød (Studio 1 DK), regjerende verdensmester i Disco og Disco Freestyle. I tillegg bør Thorbjørn S. Urskog og Sussanne B. Sandberg (NTNUI), regjerende verdensmestere i Boogie Woogie nomineres. Madeleine Enersen Hellerød innstilles til årets kvinnelige utøver. Thorbjørn S. Urskog og Susanne B. Sandberg innstilles til åpen klasse. 176/10-12 Vedtakssak: Hele Nordland Swinger Prosjektets mål er å skape blest om VM i Fauske og rekruttere nye klubber og utøvere i Nordland Fylke. Det vil bli avholdt møte med aktuelle personer, torsdag 27. oktober, for å se hva som kan gjøres, samt avklare de økonomiske rammene. Viktig å få med både eksisterende og potensielle nye klubber i prosjektet. Styret støtter prosjektet. 177/10-12 Vedtakssak: Personal Ansettelse av fungerende generalsekretær og s arbeidsoppgaver og betingelser i fødselspermisjonen. Styret tar til etterretning ansettelsen av fungerende generalsekretær og de avtalte betingelsene. De fremlagte arbeidsoppgavene og betingelsene til generalsekretæren under fødselspermisjonen ble vedtatt. 178/10-12 Vedtakssak: VM flerdans Status: - Sted for arrangementet er bestemt; det blir Oslofjord konferansesenter i Stokke (tidligere Brunstad konferansesenter). - Enighet med produksjonsselskapet IEC insport om avtale - Nytt møte med NRK vedrørende TV-avtale avholdes i uke 42 - Har tatt kontakt med Antidoping Norge vedrørende testing - Møter med fylket og fylkeskommunen er avtalt - Det er utarbeidet liste over aktuelle firmaer i Vestfold, som vil bli kontaktet i forhold til evt samarbeid. Budsjettet ble gjennomgått: - Forsikring uteglemt i budsjettet. innhenter tilbud på en kollektiv arrangøransvarsforsikring for alle NDs konkurranser i Diverse posten er veldig høy, denne må spesifiseres - WDSF-lisensen må inn i budsjettet - Trenger man orkester, høy kostnad? - Trenger man å spandere en stor og flott bankett for Mette M. Berg/ Knut

4 danserne når de likevel får dagpenger, høy kostnad? Handlingsplan med oversikt over tiltak og hvem som gjør hva, i forhold til å hente inn inntekter til arrangementet, utarbeides og presenteres på neste styremøte den 04. november. Det settes av kr ,- til gjennomføring av VM i flerdans på budsjettet for De øvrige kostnader forutsettes dekket inn over budsjettet til sportsdans, samt sponsormidler, billettinntekter og andre inntektsbringende tiltak. 179/10-12 Orienteringssak: EM CWDCL Status utøvere fra 9 forskjellige nasjoner er påmeldt innen fristen, flere vil komme til de neste ukene - Høy kvalitet på de påmeldte utøverne - Det konkurreres i mange klasser og på alle nivåer - Regnskapet viser ca kr i underskudd per dags dato. Det kuttes på pynt, premier, lyd og lys, samt kostnader til dommere og funksjonærer for å komme i balanse - Det jobbes med å få flere publikummere, blant annet ved annonsering i aviser - Treningskonkurranse er avholdt på hotellet for å teste gulv og planlegge konkurransen på best mulig måte - Plass til 110 publikummere per dag - Hovedstyret og generalsekretær vil være tilstede fredag etter hovedstyremøte, samt deler av lørdag. Presidenten åpner arrangementet fredag kveld - Bundli i Global TV kontaktes for å forsøke å få til et innslag på Sportsmagasinet på TV2 Zebra - Representanter fra UCWDC og det svenske forbundet vil være tilstede under hele arrangementet. 180/10-12 Orienteringssak: Prioritet Norge Oppfølging av sak 152/10-12 Vi har siden sist fått den neddiskonterte verdien av kravet til Ikano Bank. Dette endrer ikke saken, og vi avventer fortsatt en evt reaksjon fra Ikano Bank/ Prioritet Norge. 181/10-12 Orienteringssak: VM i Fauske Planleggingen går sin gang og de er i rute ift budsjett og fremdriftsplan. Timingen er nå klar, og det er besluttet at konkurransen vil gå over en dag. Billettprisene er redusert etter ønske fra de utenlandske deltagerne, da de mente at disse var alt for høye. 182/10-12 Orienteringssak: Nye dansenettsteder Tilbud mottatt fra leverandør, som ønsker stoff og artikler fra ND, som de kan publisere på sine nettsider. Dette innebærer ingen ekstra kostnader for ND, og vi bør bidra så langt det er mulig. 183/10-12 Orienteringssak: Fremtidig organisering av ND Kathrine/ Geir Johansen Knut/

5 Status organisasjonskomiteen. Det har vært utfordrende å få samlet alle medlemmene i komiteen. Det ser ikke ut til at komiteens medlemmer klarer å komme til enighet om en løsning på hvordan organisasjonen bør se ut i fremtiden. Det jobbes for å utarbeide flere forslag til modeller, som kan legges frem på forbundstinget i Kretsenes rolle og posisjon har vært lite diskutert. Knut tar kontakt med Erik Eide, org. sjef i NIF og medlem i komiteen, for å få klarhet rundt valgbarhetsspørsmålet. Kretsenes rolle Forslag om å ta med noen kretsrepresentanter på ett, eller flere møter i org. komiteen, for å høre deres mening i saken. Forslag til klubbundersøkelse, utarbeidet av ØNDK i forbindelse med medlemsundersøkelsen, ble presentert. Denne vil bli sendt ut til alle NDs klubber via administrasjonen. 184/10-12 Orienteringssak: PD-division, sportsdans Oppfølging av sak 154/ Norske dommere får ikke dømme konkurranser i PD-division i WDSF uten at ND er medlem. ND har tatt kontakt med WDSF for å få klarhet i søknadsprosess, betingelser og kostnader ved et evt medlemskap. Geir Bakke bistår oss i denne saken. 185/10-12 Orienteringssak: Saker fra Generalsekretæren Økonomi Vi er godt innenfor budsjett. Alle utestående fordringer blir fulgt opp. Det ble informert om arbeidet rundt dette og et konkret tilfelle, som har vært/ og er svært utfordrende. 186/10-12 Eventuelt 1. Ønske fra sportsdansseksjonen om omlegging til elektronisk dommersystem i Norge. Det kan være aktuelt for ND sentralt å kjøpe inn computere til dommere, som kan lånes ut til seksjonene/ arrangørene ved behov. Pris er ca. 220 Euro per stk. (Samsung Galaxy Wifi). Software vil variere fra seksjon til seksjon. Knut Reidun/ / / Grenseksjonene tilskrives i saken for å høre hva som er status i deres internasjonale forbund, hva som evt er deres behov og om det finnes software i dag. 2. Ønske fra sportsdansseksjonen om et stort internasjonalt mesterskap (EM eller VM) i sportsdans, i Norge, hvert år fremover. Dette kan først vurderes etter at VM i flerdans i Stokke er avholdt i Wang toppidrett i Tønsberg vurderer å starte opp en linje Reidun

6 for sportsdans. Det er kommet en forespørsel til ND vedrørende muligheter å få sponset en minibuss tur/ retur Drammen - Tønsberg for å få fraktet utøvere fra Drammensområdet til og fra skolen. Dette er helt nødvendig for å få nok deltagere til denne linjen. Kostnaden for dette vil ligge på ca kr i året. Det er ikke aktuelt for Norges Danseforbund å sponse et slikt prosjekt per dags dato. 4. Møte i UCWDC i februar. Spørsmål om hvem som stiller fra ND? Kathrine Dette bestemmes når endelig agenda for møtet foreligger Neste møte avholdes 04. november kl i Charlottenberg, Sverige, i forbindelse med EM i CWDCL.

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 04 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 14.12.06 Tidspkt.: 17.00 22.00 Sted: Rica Hotell Gardermoen Tilstede: Andresen, Ingvill F. Diesen, Anders Gogstad, Jørn Dalen, Unni Weiseth,

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 13 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 29.04.08 Tidspkt.: kl. 17.00 21.30 Sted: UBC, Stabæk losjen

HOVEDSTYREMØTE NR. 13 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 29.04.08 Tidspkt.: kl. 17.00 21.30 Sted: UBC, Stabæk losjen REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 13 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 29.04.08 Tidspkt.: kl. 17.00 21.30 Sted: UBC, Stabæk losjen Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Bråthen,

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen

HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012. Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 2 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 21 August 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 15.00 (lørdag) Sted: First Hotel, Drammen Tilstede:, Harald, Knut, Anders, Vigdis, Reidun,, Hanne. Forfall:

Detaljer

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar:

Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål. Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak Ansvar: Referat HOVEDSTYREMØTE NR. 01 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 13.06.06 Tidspkt.: 17.00 21.00 Sted: Idrettens hus på Ullevål Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 15. februar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident (til kl. 21.10)

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 2. desember 2014 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marianne Lund

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Håndbok for Dahle Idrettslag

Håndbok for Dahle Idrettslag Håndbok for Dahle Idrettslag 1 Innhold 1 Organisasjonskart Dahle IL... 4 2 tyret... 4 2.1 tyrets oppgaver... 4 2.2 Møteforberedelse... 5 2.3 tyremøter... 5 2.4 Referat... 5 2.5 Annet... 5 3 Administrasjonen...

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer