Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje"

Transkript

1 Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR /2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Styremedlem JJS SAK Godkjenne saksliste, innkalling og referat fra forrige møte. Godkjent JJS SAK Orienteringssaker Pilotprosjekt selvforsvarskurs Første runde avholdes av Romerike Jujutsuklubb snarlig. Det vil bli avholdt kurs 2 dager, hvorav lørdag er kun for kvinner og søndag for alle. Solveig følger opp Romerike JJK mht. pilotprosjektet. Jentesamling Vil avholdes september. Alle jenter i NKF inviteres. Program er satt, instruktører er klare for de fleste øktene og vil bestå av foredrag, kastetrening, bakketrening, kick-puls, selvforsvar og massasje, tøying og stretching. Endelig informasjon vil være klar i løpet av mandag 29. august, og invitasjon kan da sendes ut. Anne Sofie følger opp Kick videre. World Games Hans Petter ble i sommer invitert til å delta som representant fra JJIF. Imidlertid tok det lang tid før finansieringen ble avklart fra JJIF, og Hans Petter måtte til slutt velge å prioritere annerledes.

2 Planlegging av NC 3 Anne Sofie informerte. Planlegging av NC3 er i full gang. Dommere er invitert og de som ikke ble invitert forrige gang er nå prioritert. Invitasjon til stevnet ble sendt ut i god tid. Plakat er klar og vi vil søke å få den med i fellesutsendelsen. Klubben vil få plakaten trykket opp og hengt ut. Stevnepakken sendes til Kick, ved Kim Taraldsen. Styreleder har invitert sponsor. Robert har tatt kontakt i forhold til lege. Vi vil forsøke å få Dag til å hjelpe oss med pressearbeid i forhold til å få lokale medier til å komme til stevnet. Ansvar Solveig snakker med Dag Anne Sofie sørger for at Kick har mottatt stevnepakken. Planlegging av NM Lasse informerte, og NM er tilsynelatende godt i rute. Karusshallen er booket, og klubben skal på befaring i denne nå. Hotell er reservert. Robert vil legge ut invitasjon til uka. Klubben har mottatt stevnepakken. De er i ferd med å etablere forskjellige arbeidsgrupper med ulike ansvarsområder. De ønsker å lage en egen brosjyre for NM Bankett vil arrangeres på hotellet. Klubben vil jobbe mot lokalmiljøet blant annet ved å ha noen spesielt inviterte fremtredende personer, for eksempel ordfører. De vil også søke å få trykket opp plakater og flygeblader. De vil i god tid før NM ha et grundig kurs med sekretariatet. JJS SAK Økonomi Post 3 midler Jujutsuseksjonen har i overkant av igjen foreløpig. Kampsportforbundet har imidlertid fått tildelt flere midler, hvilket med all sannsynlighet også vil bety at Jujutsu vil få noe mer. Seksjonen ønsker å satse videre på konkurransekurs slik at alle som ønsker det skal få muligheten til å trene konkurranse. Det er da også ønskelig å ha kursene i forskjellige deler av landet. Kursene vil bli forsøkt avholdt til en lavere kostnad enn før - Raik vil søke å holde kostnadene nede på ca per kurs. Dersom vi mottar flere penger ønsker seksjonsstyret å satse disse på konkurransefri aktivitet. Da ingen seksjonsstyrte aktiviteter annet enn konkurransekurs er planlagt rettet mot barn og unge i høst, må vi dersom vi mottar flere penger enten planlegge nye aktiviteter eller søke å støtte allerede planlagte aktiviteter fra klubbenes side. Seksjonen har imidlertid erfart tidligere at det var vanskelig å få støtte fra post

3 3-midler til klubbinitierte prosjekter, men vil forsøksvis prøve å få støtte til en ny barnegruppe som opprettes av Sentrum KS. Vedtak De resterende midlene vil benyttes til å avholde 3 konkurransekurs, fortrinnsvis ett på Sørlandet, ett på Østlandet og et på Vestlandet. Vedtak Solveig gir beskjed til Raik og Ante og følger opp dette. Forutsatt at Jujutsu mottar flere midler vil vi søke å skaffe støtte til opprettelsen av en ny barnegruppe i Sentrum KS. Lasse tar dette opp med Ante når og hvis vi får mer tilskudd. Medlemsinntekter er så langt kommet inn i medlemsinntekter, som er lavere enn forventet. Det er fortsatt usikkert hvor mange medlemmer og hvor store medlemsinntekter vi vil få. Mette i administrasjonen vil komme tilbake med oppdaterte tall. Solveig fortsetter dialog med Mette Stevner Til NC I var det satt av 5000kr og til NC II var det satt av inntil kr. NC I ga en liten inntekt, mens NC II har tilsynelatende gått i null. Vi ligger derfor meget godt an så langt på dette området. U21 VM Landslaget vil reise til U21 VM. Dette var ikke opprinnelig med i landslagets budsjett, men da et par andre stevner har blitt avlyst så vil det opprinnelige budsjettet likevel dekke utgiftene. JJS SAK Vedtak Søknader Bjørndal Idrettsforening Jujutsu søkte om støtte til kjøp av matter. Styret var enige om at dette var et absolutt verdig formål, og at en mulighet for å søke på dette sannsynligvis bør inkluderes neste gang en tilskuddsordning opprettes. Da det imidlertid ikke var utlyst muligheter for å søke om støtte til å kjøpe utstyr denne gang, anser vi oss av rettferdighetshensyn nødt til å avslå søknaden. Søknad avslås. Solveig informerer Bjørndal Idrettsforening Jujutsu.

4 JJS SAK Vedtak Velkommen til-hefter Velkommen til Jujutsu er et hefte som skal inneholde faktainformasjon om jujutsu. Tekstene til dette heftet må utvikles. Styret vurderte temaer som skulle inkluderes: Historikk Hva er det, hvordan trener vi Selvforsvar Etikk og moral Organisering Kvinner og jujutsu Barn og jujutsu Konkurranse Aktiviteter, leirer Endelige temaer og tekster diskuteres videre. Hans Petter Skolsegg forespørres om å skrive om historikk. Sigrun Meisingseth forespørres om å skrive om konkurranse. Solveig skriver om organisering og en eventuell del om kvinner og jujutsu. Lasse skriver om barn og jujutsu. Solveig forespør Hans Petter og Sigrun JJS SAK NM stevneleder Heidi forespørres om hun vil være stevneleder. Solveig JJS SAK Planlegging av fremtidig aktivitet Ringerunden Lasse presenterte forslag til introduksjonsbrev som klubbene skal motta i forkant av ringerunden. Lasse sender oppdatert forslag etter tilbakemeldinger fra resten av styret innen 5. september, og brevet skal fullføres kort etter. Skjema for ringerunden ble tilnærmet fullført i løpet av styremøtet og vil sendes ut til styret for ev. kommentarer. Solveig sender ut og fullfører skjema for ringerunden. Vedtak Brev til klubbene om ringerunden skal være klart til 12. september. Vedtak Lasse Alle klubber skal ringes innen 10. oktober. Alle styremedlemmer utenom varamedlemmer.

5 Tiltak for barn/unge i 2006 Vi ønsker å avholde barnas jujutsudag i februar. Dette er et tiltak som vi tror vil passe godt inn i klubbenes vanlige oppstartsaktiviteter og kan skaffe klubbene både mange nye medlemmer og oppmerksomhet i lokalmiljøet. Vi håper også på interesse fra nasjonale medier. Før vi går videre vil vi sikre oss at vi vil ha en del klubber med oss. Vi vil derfor forespørre de klubbene vi i styret selv er tilknyttet for å sikre at dette er et tiltak klubbene vil være interessert i. Etterpå vil vi ta det ut også til de andre klubbene. Alle i styret forespør egen klubb/klubber de har nær kontakt med. Norway Open En webside for Norway Open bør opprettes snarest mulig. Denne kan ligge under kampsport.no, den kan ligge hos klubben med link fra Kampsport.no, eller den kan opprettes som norwayopen.com. Vi ber Sentrum KS gi tilbakemelding om ønsker her, og sjekker også med administrasjonen om eventuelle begrensninger. Skal siden ligge under kamsport.no bør Sentrum KS komme med tekst og bilder de ønsker å få inn. Det har tidligere vært bestemt å utvikle et flygeblad eller lignende til å gi andre land for å gjøre dem oppmerksomme på Norway Open. Denne må være klar før våre utøvere reiser til U21 VM. Klubben må skaffe tekst til denne. Heidi Rønne har tidligere sagt ja til å lage design. Vedtak Flygebladene skal være ferdig trykket til 18. oktober. Tekst/design må være klart innen 10. oktober. Terje informerer Sentrum KS. Solveig kontakter Heidi. Regelverk/stevnepakke oppdatering Vi ber dommerkomité og stevnekomité om å gjennomgå regelverk og stevnepakke og oppdatere disse. Vedtak Oppdateringer i regelverk skal være klare før 15. oktober. Oppdateringer i stevnepakke skal helst være klare før 15. oktober, og senest ved utgang av Solveig informerer dommerkomiteen og stevnekomiteen. Promotering av seksjonsleire Dette ble diskutert etter ønske fra et av styrets medlemmer. Følgende tiltak ble foreslått:

6 o Vi oppmuntrer klubber om å gi beskjed til lokale medier o Vi legger ut på websider både som nyhet og under aktiviteter o Administrasjonen i NKF sender ut innbydelsen til alle klubbene o Vi bør søke å få innbydelsen til seksjonsleir med i fellesutsendelser. Neste fellesutsendelse er 31. august. Vedtak Jujutsuseksjonen vil sørge for at innbydelse til leir og ev. påminnelser legges ut som nyheter. Vi vil også jobbe mot administrasjonen for å få leirene lagt ut under punktet Aktiviteter og for å sikre at innbydelse sendes ut til klubbene. Vi vil også begynne å be om innbydelser tidsnok til at de kan inkluderes i fellesutsendelser. Anne Sofie søker å få innbydelse til neste seksjonsleir med i fellesutsendelsen 31. august forutsatt at en innbydelse allerede er laget. JJS SAK Eventuelt Dersom det er økonomi til det ved slutten av året er det foreslått en liten men nyttig julegave til klubbene. Dette vil vurderes på et senere tidspunkt. Oslo Solveig Engbakk

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RUNDSKRIV NR 3 august 2009

RUNDSKRIV NR 3 august 2009 RUNDSKRIV NR 3 august 2009 --------------------------- NKF ønsker alle sine medlemmer en riktig god høst! -------------------------- 1 Side 3 Side 4 Innholdsfortegnelse Nina Solheim, ny juniortrener i

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 11.05.10 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Ole, Oddrun, Wenche, Stig, Einar, Nina Forfall: 29/10 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsmøte for Bergen Brettspillklubb (BBK) 3. februar 2010

Årsmøte for Bergen Brettspillklubb (BBK) 3. februar 2010 Årsmøte for Bergen Brettspillklubb (BBK) 3. februar 2010 Tilstede: Christian, Rune, Kim, Erlend, Kristian, Arvid, Ólafía, Bo. 1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT Rune ble valgt til møteleder. Kim ble valgt

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer