REFERAT FRA LEDERMØTE i JUJUTSU 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA LEDERMØTE i JUJUTSU 2008"

Transkript

1 REFERAT FRA LEDERMØTE i JUJUTSU 2008 Dato: Lørdag 25. søndag 26. oktober 2008 Sted: Rica Hotell Helsfyr, Oslo Tilstede: Alf K. Eilertsen Linda Walbeck Olsen John Arild Birkeland Johnny Andersson Hans Petter Skolsegg Uwe Kubosch Hilde Lomundal Heidi Rønne Unni Stangnes Åshild Stenevik Terje Kårstad Bernt Dahl Eva Andersson Kim Taraldsen Anne Søvik Trond Søvik Raik Tietze Kurt-Jarle Niltveit Arendal JJK Arendal JJK Haugesund JJK Kristiansand JJK Romerike JJK Romerike JJK Sentrum JJK Trondheim JJK Trondheim JJK JJ seksjonen (Sentrum JJK) JJ seksjonen (Stavanger JJK) JJseksjonen (Sjåk JJK) JJ seksjonen (Trondheim JJK) JJ seksjonen (Kick KK) JJ seksjonen (Bjørndalen JJK) NKF administrasjon NKF administrason NKF sdministrasjon Lørdag 25. oktober: Seksjonens nest leder Eva Andersson og ordstyrer gav praktisk info. Seksjonsleder Åshild Stenevik ønsket velkommen. Innledning v/forbundspresident Trond Berg som presiserte viktigheten av å komme sammen, dele erfaringer, vise tålmodighet, viktigheten av rekruttering (jfr. Tae Kwon Do sin sølvmedalje i OL ). Trond Søvik, Generalsekretær NKF, informerte om NKF administrasjonens oppgaver (For presentasjon se vedlegg nr. 1) - Forbundsoppgaver - Kjerneoppgaver - Arbeidsoppgaver per ansatt - Organisasjonskart - Kontaktinfo/oppgave Kurt-Jarle Niltveit, Sportskonsulent NKF, og JuJutsu sin kontaktperson i forbundsadministrasjonen informerte om: - Produktmatrise 1

2 - Håndbøker/Info o Klubbhåndbok o Organisasjonshåndbok o Tilskuddsinfo o Anleggsinfo o Inkludering av funksjonshemmede Trond Søvik informerte om nedleggelse av Kretser og Regioner fra Jf. vedtak forbundsting Trond Søvik informerte om innføringen av NKFs Medlemsverktøy - Medlemsadministrasjon / Registrering - Betalingsdelen / Avtalegiro - WEB Shop (inkl. Avtalegiro) - Sponsor - Frivillige Klubbene må bruke registreringsdelen fra Det kommer ganske snart en tydelig beskrivelse på NKFs web side, (er lagt ut pr ) Klubbene oppfordres til å ta kontakt med Forbundet for support. Trond informerte også om ny medlemsforsikring som er knyttet opp mot Medlemsverktøyet. Trond tok en gjennomgang av de viktigste punktene for registrering av medlemmer og rapportering. Møtedeltagerne fikk god anledning til å stille spørsmål. Raik Tietze, Landslagstrener JuJutsu, la fram Aktivitetsforslag for barn. Forslaget er en teknisk og basisferdighets konkurranseform som vil ha barn under 12 år som målgruppe. Forslaget fikk bred tilslutning og seksjonsstyret fikk aksjon å sette sammen en arbeidsgruppe til å komplettere forslaget og sette det ut i livet. (For presentasjon se vedlegg nr. 2.) Gruppearbeid lørdag: Spørsmål 1: Hvordan kan samarbeidet mellom seksjon og klubb forbedres? - Målgruppe styrte samlinger Klubbdrift etablere klubber Trening - Få tak i sponsor - Seksjon/forbund reise til klubber - Forbedre web sidene (informasjon) - Bedre kommunikasjon (kommer ikke fram til riktig mottaker) - Seksjon utarbeide innbydelser (felles profil) 2

3 Spørsmål 2: Hvordan kan man øke engasjementet for klubb- og seksjon? - Avlønne instruktører etter resultater (provisjon av salg) - Få til lavere husleie Dele erfaringer Hjelp fra seksjonen - Seksjon stimulere til lokale aktiviteter Ferdighetsmerker - Seksjon lytte til klubbene - Få fram felles gode rollemodeller - Interaktivt sted for ungdom på web - Info oppdatering på hva seksjonen jobber med - Engasjere foreldre mer, frigjør tid Spørsmål 3: Hva skal til for at du/din klubb vil komme på treningssamlinger? - Tid og sted må passe - Økonomisk støtte til ledere - Nasjonale instruktører (økonomi) - Kurs i å avholde treningssamlinger - Tidlig markedsføring Youtube av instruktører Presentere tema til instruktørene - Klubbene må ha gode reiseledere (motivatorer) - Sette av tid til det sosiale Spørsmål 4: Hva skal til for at du/din klubb vil komme på konkurranser? - Informasjon om regler for konkurranse - Treningsmetodikk (Kurs om konkurranse) - Klubbene må sende folk på domerkurs - Bygge bro mellom klubbens system og konkurranse - Integrere konkurranse aktiviteter i treningen - Øke kunnskap om det mentale ved å tape - Nivåtilpassede konkurranser - Må bli lettere å arrangere konkurranser Søndag 26. oktober: Alf K. Eilertsen presenterte på vegne av Teknisk arbeidsgruppe et forslag til ramme for graderingspensum til Dan graderinger. Mandatet fra fjorårets Ledersamling var å vurdere muligheten for å utvikle felles rammer for graderingssystem for klubbene. Teknisk arbeidsgruppe fremmet et forslag om at JuJutsu Seksjonen ikke skal være leverandør av noe fastsatt pensum verken for barn, voksen eller mestergrad men at Seksjonen bør legge 3

4 til rette for at klubber skal kunne finne / hente teknikker i andre klubber som er tilsluttet Seksjonen. Teknisk arbeidsgruppe la fram et forslag til kriterier for Dan graderinger i klubber tilsluttet Seksjonen men som ikke er i besittelse av tilstrekkelig kompetanse selv eller gjennom nasjonal/internasjonal tilknytning (les; høyere gradert instruktør). (For presentasjon se vedlegg nr 3 & 4) Gruppearbeid søndag: Det ble jobbet videre med spørsmål 3 og 4 fra lørdag samt følgende nye spørsmål: Spørsmål 5: Skal det jobbes videre for å få til et felles pensum? - Nei, følge arbeidsgruppens anbefaling Spørsmål 6: Hva gjør dere for å ha fokus på etikk i klubben? Bygge holdninger hos instruktørene Benytte barnepsykolog Følge opp instruktører Samle inn klubbenes dojo regler Under oppsummeringen av gruppearbeidene ble det satt opp en prioritering av svar/innspill på spørsmålene. (Videre aksjon på de høyest rangerte svarene ble så overlatt til Seksjonsstyret som avholdt styremøtet senere på dagen). Diverse informasjon på slutten av samlingen: Hans Petter Skolsegg er nå lisensiert World B dommer i JuJutsu. Han er videre tatt ut som dommer til VM som arrangeres i Malmø i slutten av november. Informasjon fra landslagstrener Raik Tietze. NKSs sportssjef har bestemt at landslaget i JuJutsu legges midlertidig ned fra nyttår grunnet alt for lav oppslutning. Seksjonsstyret JuJutsu kan kontaktes via e-post: For hjemmeside se: 4

5 Vedlegg nr 1 K A M P S P O R T T Ø Y E R D I N E G R E N S E R NKF administrasjonen Forbundsoppgaver Kjerneoppgaver Arbeidsoppgaver pr. ansatt Organisasjonskart Kontaktinfo Produktmatrise Vedlegg nr 2 Aktivitetsforslag for barn 5

6 Vedlegg nr 3 REGLER FOR SVART BELTE (DAN) GRADERINGER I JUJUTSU 1. Omfang av disse regler 1.1 Det følger av Norges Kampsportforbund (NKF)s lov 21 at seksjonsstyrene er satt til å ivareta idrettslige aktiviteter, herunder evt. graderinger. Seksjonsstyret for jujutsu har dermed det faglige ansvar for beltegrader av svart belte i jujutsu tilkjent i Norge. 1.2 Forbundstyret har instruksjonsrett overfor seksjonene og har regulert at attestasjon av beltegrader må attesteres av NKFs president. 1.3 Forbundet kan bare tilkjenne graderinger til enkeltmedlemmer av klubber tilsluttet NKF, og skal avstå fra å tilkjenne grader til enkeltmedlemmer i andre lands særforbund. Unntatt herfra er æresgraderinger tilkjent i samråd med internasjonalt særforbund eller graderinger gitt direkte fra overordnet forbund. 1.4 NKF kan tilkjenne graderinger gjennom: Godkjenning av grad som er tildelt av stilartsorganisasjon eller annet skikket graderingspanel som er godkjent av seksjonsstyret Godkjenning av grad tilkjent av annet nasjonalt særforbund Godkjenning av grad tilkjent direkte av seksjonsstyret eller/og forbundets oppnevnte graderingspanel for jujutsu Tilkjenning i henhold til herunder nevnte spesielle betingelser I tilegg er alle graderinger tildelt direkte av overordnet særforbund automatisk anerkjent 6

7 Vedlegg nr 4 Poengskjema DAN-GRADERINGSTEST JUJUTSU Graderingspanel (hovedsensor minst 2 grader over kandidat og medsensorer minst 1 grad over): 1).. 2).. 3).. Graderingstesten skal skje i.h.t. graderingsreglementets pkt. 7.6 POENGSKALA FRA 0-10, kun hele poeng avgis (maks. 160 poeng til 1. dan) Fallteknikker Forsvar mot kontaktangrep forfra - stoppfall Kat. A - Hals/hode Kat. G - rullefall - Kropp Kast/fellinger Kat. B Forsvar mot kontaktangrep bakfra - Hoftekast - Hals/hode - Benkast - Midje/nakke - Arm/håndkast Kat. H - Offerkast Kontrollgrep Forsvar mot kontaktangrep på bakken Kat. C - Holdegrep - Overskrevs Kat. I Slag/spark m.m. Kat. D Forsvar mot slag/spark - Slag - Rett slag - Spark - Sving slag - Støt - Front spark - Blokkeringer - Rund spark Kombinasjoner (direkte/indirekte*) - Spark mot hode (liggende) - Slag/spark kombinasjoner Kat. E Kat. J - Kast/grep kombinasjoner - Stranguleringsgrep - Mellom beina - Låsegrep Kontringer - Mot kast/grep Kat. F Etikette/holdning/innstilling/innsats - Guard/avstand - Skjerming/beskyttelse Oversikt/kontroll/fokus/blikk Prinsipper/forståelse/bevegelsesmønster - Balansebrytning - Unnvikelser/frigjøringer Bestemthet/dominans/effektivitet Forsvar mot våpenangrep - Batong/stokk - Kniv Kat. K Forsvar mot flere angripere med eller/og uten våpen Kat. L Mønster/kampprogram - Ubevæpnet - Bevæpnet Kat. M Frikamp/konkurranse/uavtalte angrep Duo (serie 1-4) og/eller Kat. N Fighting (del 1-3) Trykkpunktteknikker/ Kat. O gjenopplivingsteknikker POENGSUMMERING POENGSUMMERING 7

8 Merknader: * Direkte komb. = en teknikk som påfølger, for eksempel slag + spark eller kast + grep Indirekte komb. = en teknikk som endres underveis, for eksempel ved kast og motstand og endring til nytt kast eller annen teknikk 8