Referat fra møte i markedskomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i markedskomiteen"

Transkript

1 Referat fra møte i markedskomiteen Dato: Tirsdag Sted: Ruter AS, Dronningens gate 40 Tid: Kl Medl tilst: Vibeke Harlem, Thomas Ruud Jensen, Hanne Alver Krum, Elisabeth Cabrinetti Lars Sigurd Eide, Trond Myhre Forfall: Elisabeth Tostensen, Grethe Opsal, Kjersti Danielsen Nordgård Sekretariatet: Silje Hjelle Strand, Olov Grøtting Sakliste: 1. Godkjenning av referat. Vedtak: Referatet fra møtet 4. Desember ble godkjent med en liten endring. 2. Kollektivtrafikkonferansen 2015 Hvor skal konferansen være? Oslo eller skal vi også utvide til Gardermoen? Gardermoen har heller ikke helt sentrale hoteller ved flyplassen litt reiseavstand til de fleste. UITP-konferansene har også befaringer. Kan det være aktuelt? Må sjekke hva som ligger i et slikt opplegg. Vi bør legge opp til et bransjetreff kvelden i forveien fra F.eks. svindel. Markedsforum kan kanskje ha ansvaret for innholdet. Størrelsen på konferansen vi ønsker å vokse men vi må ha fokus på kvaliteten. Minglearealene er viktige og arealene rundt lunsjen. Sted: Sentralt og plass til maks pers men bør kunne justere størrelse: Oslo Konferansesenter der må det ev. bookes. Oslo Plaza Oslo Konserthus Operaen scene 2 Vi tar stilling til om vi skal ha utstillere senere. Det ligger et inntektspotensiale der. Men i denne omgang ønsker vi å finne sted.

2 Programmet: Setter ned ei lita gruppe som kan jobbe med dette og i planleggingen dra inn markedsforum aktivt. Holde det på et litt overordnet nivå uansett fagområde ikke gå dypt inn på fagområde. Skal være slik at det er interessant for mange å delta, ikke for spisset. Kan ha telefonmøter, men må ha noen fysiske møter der man setter seg ned og diskuterer grundig. «Framtidens mobilitet» kan være aktuelt tema. Vedtak: Markedskomiteen ønsker å arrangere konferansen i Oslo sentrum. Sekretariatet jobber videre for å finne egnet sted. Det settes ned en programkomité bestående av: o Hanne Alver Krum. o Trond Myhre o Vibeke Harlem o Elisabeth Cabrinetti Eventuelle utstillinger tas det stilling til senere. 3. Nasjonalt kundebarometer og nøkkeltallsanalyse, prosjektet. Gylve Afret-Sandal, analysesjef i Ruter, orienterte om Best. Følgende byer er med: Oslo, Helsinki, København, Bergen, Geneve og Wien. Prosjektet består av: Best-undersøkelsen, nøkkeltallsdatabasen og seminarer/workshops. Workshopene arrangeres forskjellige steder. Kjernen er Best-undersøkelsen - fra la om i fjor før telefon nå web - tar med noen spesialtema som de er interessert i hvert år. - Undersøkelsen har en oppbygning som minner om MIS-undersøkelsene Ruter og Skyss gjennomfører - De bygger opp et nettverk som er viktig - Åtte dimensjoner som påvirker andelen som reiser kollektivt og som måles - Å gå fra å ringe til å kjøre web-undersøkelser gir langt lavere kostnad. Men det ga endring. Andelen tilfredse gikk ned ca. 10 prosentpoeng. Viktig å spørre like mange høyfrekvente reisende som lavfrekvente. - Var spørsmål årlig (ca 2 uker i mars) er nå hver mnd. - Etter omleggingen har de høyfrekvente lavere tilfredshet. Kanskje lettere å være kritisk mot en datamaskin enn et hyggelig menneske - Stockholm ønsker å få med seg Malmø. Gøteborg har vært med litt av og på. København ønsker å få med Århus. - Et byrå som gjør undersøkelsen o 1000 undersøkelser i et marked i befolkningen - Verdi å bygge et nettverk

3 - Utsagn som vil fungere også utenfor byer Undersøkelse på landsbasis bør skje gjennom året. Kanskje må man ha 2000 i et fylke for å få gode nok svar, dvs. stort nok utvalg blant de som reiser kollektivt. Det kom positive tilbakemeldinger fra markedskomiteen på å kjøre dette videre nasjonalt. Spørsmål: - Hvordan kan man skalere dette til vårt nivå? - Hvordan kan man gjøre felles innkjøp? - Hvordan kan man bruke Best-samarbeidet til dette? Interessant å se på byområdene og benchmarke mot hverandre. Skal vi være en undergruppe i Best? Eller skal vi organisere dette på en annen måte. Det beste blir jo om vi kan være en undergruppe i Best. Kanskje interessant for Best også, siden de de utvider området. Må i alle fall ha 5 spørsmål som er like. Best lager nøkkeltallsanalyse hvert år etter årsskiftet. Er på ca. 10 nøkkeltall nå. Er mulig å trekke ut de områdene i fylker som faktisk har kollektivtransport, og gjøre undersøkelsen kun der. Vedtak: Markedskomiteen er positiv til Best. Anbefaler Kollektivtrafikkforeningen å jobbe videre slik at Best blir en nasjonal kundeundersøkelse. Må ha en prosjektsekretær som kan dra dette. 4. Strategisamling, oppfølging. Samle kunnskap om kunders behov/preferanser (overordnet) - Det man jobber med i dag kundebarometer - Ruter ser på kundenes preferanser fram i tid. K2016. o I Norge flytter man mindre enn i Europa. - Ikke bare eksisterende kunder som skal kapres vi må se på framtidige kunder dvs. markedet. - Men NB. Ikke snakk bare marked må snakke kunder også. - Løfte det opp til å snakke om mobilitet når er bilen en konkurrent og når er den en venn. Kan ikke tilby et fantastisk tilbud til alle alltid. - Det man får av midler (eller ikke får av midler) fører til at man må fjerne kollektivtilbud viktig å si noe om hvor man må ha tilbud. - Viktig å lage det så overordnet som mulig hva er utviklingen framover. - Knutepunktutvikling. Korte ned reisetiden ved å stramme opp reisetiden, kan måtte ta i bruk knutepunkt. o Samkjøre eller bruke bil til et knutepunkt. - Scenarietenking kunne også sett på det på konferansen.

4 o TØI kollektivtransporten i Indisk forsker fra TØI. - «Framtidens mobilitet» kan være tema for konferansen. - Ta inn over oss det vi vil bli målt på når det gjelder markedsvekst. Vegdirektoratet har utformet parametre Alberte Ruud jobber med dette. Gjenbruk av andres kampanjer - Noen har forsøkt men følte at de kom ut i sluttfasen. - Markedsforum en arena der de kjører kampanjepresentasjon hver gang. - Selve kampanjen er som regel del av en helhet og skal være svaret på et spesielt lokalt behov. Det kan derfor by på utfordringer å dele selve kampanjemateriellet, men man kan la seg inspirere av hverandre. - Det kan være interessant å delta i en nasjonal kampanje holdning, snik o.a. - Det kan ha noe for seg å ha et nasjonalt budskap det vil forsterke et budskap. - Det er en forventning fra eierne om at vi skal gjøre noe sammen. - Dersom noen har tenkte å gjøre noe på snik så kan det passe bra å få med noen andre. - Kanskje skulle vi hatt en kompetansebase. - Lage ei FB-gruppe som kan oppdatere hverandre. Skal vi bygge på den eksisterende gruppa av kollektivfolk? Dette er en enkel måte å gjøre ting på. - Kan ha en lukket gruppe som man diskuterer ting på. - Lage ei gruppe bestående av markedskomite og markedsforum og få med noen fler. Vanskelig å få folk til å legge ut ting. - Vi er nok flinke til å dele men det er ikke tid nok til å gjøre det. Må være enkelt og effektivt. Alle deler bare man har tid til det. - Evaluerer kampanjer, men er svært dårlig på å dele fordi man er langt inne i neste kampanje for lengst. - Trenger ikke strukturer eller databaser for å finne ut hva de andre gjør. - Oppsummering: o Jo nyttig å bli inspirert av hverandre, men deling/gjenbruk av ferdig kampanjemateriell kan være vanskelig å få til i praksis. o Skal vi gjøre noe sammen må vi finne et tema. Felles grensesnitt mot kundene felles billettering og reiseplanlegging med mere - Sømløst i sør. - Viktige initiativ med nasjonale løsninger på reiseplanlegging og elektronisk billettering. - Viktig å se på hvilket kjøpsregime vi skal ha i framtida, dvs. NSB som har nettoavtale med Dep, bussbransjen har bruttokontakter noen ganger også nettokontakter og det er via FK. o Det blir billigere å kjøre kollektiv innen FK og toget blir dyrere. o Finnes det helt andre måter å tenke på? o Hvordan kan man dra denne diskusjonen videre? - Hva er de overordnede kravene?

5 - Løfter opp siste tema: «Skal vi få til felles grensesnitt mot kundene må vi ha felles rammebetingelser» på neste møte. 5. Nasjonal reiseplanlegger: Lars Sigurd Eide orienterte om workshopen i arbeidet med nasjonal reiseplanlegger. Reiseplanleggerappen skal lanseres før jul. De har bare tid og vei. Kvaliteten på data som leveres inn må opp. Foreløpig er fly ikke med. Nasjonal rutebank må på plass. Prosjektet er sikret men driftsfasen, forretningsmodellen er ikke sikret. Hva hvis et fylke ikke tar seg råd til å være med på det? Konklusjon: Det er fortsatt et stykke til man er i mål. 6. Nasjonalt takstsamarbeid. Diskuterte arbeidet med nasjonalt takstsamarbeid. Den nasjonale gruppa har diskutert kundekategorier i flere møter. De skal konkludere i løpet av februar, og sende sin anbefaling over til Samferdselsdepartementet. Dersom man skal komme i mål med sømløse reiser må man bli enige om kundekategorier og aldersgrenser. 7. Eventuelt: Olov orienterte. Enighet om at det blir bedre for den enkelte kunde som ringer slippe tastevalg for å velge fylke. Blir routet direkte til sitt fylke. Spørsmål fra Hanne om det er slik at de kan slutte seg til 815-nr og inngå avtale med Telenor så lenge Skyss har avtale med andre. Dette må undersøkes. Gjelder foreløpig 4 fylker. Kan bli flere. Olov sender ut mer detaljert informasjon slik at dette kan sjekkes opp lokalt. - Hvordan håndtere «handicap-biler» ombord i kollektivtransport. Det er EU-direktiv på dette. Sjekke med Svein Wandaas som leder en nasjonal gruppe for universell utforming. Se også Østfold-saken. - Nasjonal ordliste I siste møtet ble det spilt inn fra Vegdirektoratet et behov for at Kollektivtrafikkforeningen går gjennom en ordliste for kollektivtrafikken. Det eksisterer en ordliste i regi av Ruter, og det er ei ordliste som vedlegg til håndbok V821. Vi sender ut disse listene og ber om innspill fram til neste møte. - Handtering på klager på ilagt gebyr ved billettkontroll. Temaet var spilt inn av Kjersti. Tar en mailrunde på dette for å se på praksis.

6 Oslo Olov Grøtting

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen?

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen? Styremøte nr. 3 2004 Tilstede : Liva Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen, Olav Dombu, Sture Medby (vara), Toril Reitan (vara) og Svein Erik Skjønnås Forfall : Kari Austenå, Jan Petter Bergan

Detaljer

Prosjektsrapport, Fase 1

Prosjektsrapport, Fase 1 Prosjektsrapport, Fase 1 Muligheter og barrierer for en nasjonal kommersiell samkjøringstjeneste 1. Januar 2012 1 Innhold Introduksjon s. 3 Forarbeid og aktiviteter s. 3 Løsningen s. 4-7 Analyse og resultat

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Kysten rundt. 5. mars 2012

Kysten rundt. 5. mars 2012 Kysten rundt 5. mars 2012 I dag Vi presenterer det som egentlig en justert og konkretisert kampanjeplan. På noen områder er vi tydelige, og mener dere bør beslutte her og nå. Andre steder antyder vi løsninger,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer