Doknr./Løpenr. Arkivkode Objektkode Vår ref Deres ref. Dato 09/ // KJSA /10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Doknr./Løpenr. Arkivkode Objektkode Vår ref Deres ref. Dato 09/1412-22 033// KJSA 27.01.2010 913/10"

Transkript

1 Doknr./Løpenr. Arkivkode Objektkode Vår ref Deres ref. Dato 09/ // KJSA /10 REFERAT FRA MØTE I BUK 27. JANUAR 2010 Til stede: Tommy Myhrvang, Marita S. Hermannsen, Anders B. Løkhaug, Ragnhild Holen, Håkon Søbakken, Nora Nettland, Jenny Østgård, Christoffer Paalsrud, Ingrid Iversen, John Magne P. Tangen, Eline Bjørke, Emil Hanken, Håkon Gundersen, Olav L. Ophus, Marit Hjelløkken og Kjersti Sandvik (fra kl ). Forfall: Rachel Holst, Inger Lise P. Tangen Ingen vara var innkalt Sak 1/10 Svømmehallsaken.. Arbeid med innlegg til kommunestyret. Marit presenterte tegninger av de forskjellige alternativene - Jønsrud, istandsetting og tilpassing til universell utforming - Alt. 1, nybygg 8 x 12,5 m - Alt. 2, nybygg, 10 x 25 m - Alt. 3, nybygg, 12,5 x 25 m samt opplæringsbasseng 6 x 8 m. Opprusting av bassenget på Jønsrud koster 8,7 mill. kr Alt. 1 koster 32 mill kr Alt. 2 koster 45 mill kr Alt. 3 koster 56 mill kr Nybygg på Jønsrud har ingen driftskonsekvenser ut over dagens nivå. For alternativ 2, basseng på 10 x 25 m, er driftskostnaden beregnet til ca 1,2 mill kr. Dette dekker oppvarming, vann, renhold og driftsmidler (kjemikalier for å holde bassenget rent, filter, lyspærer osv.) I tillegg kommer finanskostnader, dvs det det koster å låne penger. Kommunen må f eks låne 19,5 mill for å bygge basseng alt. 2. Resten av det det koster, dekkes av spillemidler og bruk av kommunens fond. Læreplanens kompetansemål: 7. klasse: elevene skal kunne svømme på magen, på ryggen og under vann (grunnleggende teknikker) 10. klasse: elevene skal kunne svømme på magen og på ryggen og dykke. Elevene skal kunne forklare og utføre livberging i vann, og livbergende førstehjelp.

2 BUK hadde spørsmål om bassengdybde. Bassengene som det er utarbeidet skisser til for nybygg er fra 90 cm dype, skrånende til 2,0 2,5 meter. Opplæringsbassenget kan være fra 0 1,5 meter dypt, eller f eks fra 30 cm til 1,5 meter dypt. Evt til rettelagt for rullestoladkomst. Gruppearbeid. Innspill fra gruppene: Gruppe 1: Støtter nybygg, alternativ 2. Dette er best fordi det oppfyller ønskene til barn og unge i Løten. Det blir mer sentralt og tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunen dvs det blir et folkebad, og Idrettsparken blir et idrettsentrum med haller og utendørsanlegg. Det gir grunnlag for opprettelse av svømmeklubb. Det kommer til å koste mye penger, så kommunens innbyggere bør kunne stille seg bak dette med å f eks øke eiendomsskatten dersom det er dette alternativet innbyggerne i Løten ønsker. Det gjør det tydeligere at dette er vår svømmehall (felleseie). Gruppe 2: Støtter nybygg, alternativ 2. Alternativ 1, som er like stort som Jønsrud, er unødvendig da kan vi like gjerne ha Jønsrud. Alternativ 3 er større enn vi trenger. Fordel med basseng i sentrum, sparer transport. Svømmebasseng i sentrum gir mulighet for svømmeklubb i Løten. Gruppe 3: Støtter nybygg, alternativ 2. Passe størrelse. Det er dyrt, men helt klart en investering for barn og unge i Løten. Jønsrud sitt basseng er gammelt og slitt og en ser uansett for seg at det ikke har ubegrenset levetid. Bedre med sentralt beliggende basseng, det vil bli mer attraktivt å bruke for alle som bor i Løten. LUS har dårlig svømmeundervisning, vil få bedre opplegg ved basseng i sentrum. Mange flere vil lære å svømme ordentlig. Uansett er det behov for nytt utstyr. Gruppe 4: Støtter nybygg, alternativ 2. Det er viktig å ha stor nok plass når du skal lære å svømme. Svømmebasseng i sentrum gjør kommunen mer attraktiv, flere kan få lyst til å flytte til Løten. Flere arbeidsplasser. Bassengdrift gir jobber. Det kan bli aktuelt å danne svømmeklubb. Oppsummering: BUK stiller seg samlet bak nybygg, alternativ 2. BUK nevner at det blir mer aktuelt å flytte til Løten, eller å flytte hjem igjen etter endt utdanning. Alt. 1 gir ikke et bedre tilbud enn det som allerede er på Jønsrud. BUK ser at det blir dyrt å bygge og drive basseng. Annet som kom fram i debatten: - det er uansett ikke store avstander i Løten, det er ikke langt til Jønsrud fra noen del av Løten. Men det er lengre å sykle dit for flere. Basseng i sentrum vil ligge nærmere en større del av kommunens befolkning. Det har vært folkebad på Jønsrud.

3 Ved svømmehall i sentrum kan du lettere kombinere det å svømme med annen fysisk aktivitet. Mindre kjøring til flere aktiviteter. Det har vært diskutert i elevrådene på skolene. De aller fleste elevene stiller seg bak ønsket om svømmehall i sentrum. Sak 2/10 Plan for Løten sentrum Presentasjon av forskjellige tema som kan diskuteres Framdriftsplan Framtidsverksted i BUK 24. mars Innspill: - kjøpesenter - butikker for ungdom - gjøre sentrum mer attraktivt for ungdom, da blir det mindre behov for transport, når vi ikke trenger å dra ut av Løten. Sak 3/10 Oppfølging av samarbeidsutvalgene Samarbeidsutvalg Hva er dette, og hvorfor er det viktig at BUK-representantene møter på samarbeidsutvalgsmøtene? Hvorfor møter vi ikke på møter i Samarbeidsutvalgene? Hvordan kan vi gjøre det mer moro og interessant å gå på møter i samarbeidsutvalg? Innspill fra gruppene: - Møtene er kjedelige. - Det er ikke like lett å forstå hva som blir sagt hele tiden. - Det er viktig å ha saker som oppleves som aktuelle for representantene. - Når er møtene på døgnet? Det er lett å velge bort et kjedelig møte når du heller vil på trening - Møtene er for sent på dagen. Sliten etter lang dag med skole og lekser. - Kolliderer med fritidsaktiviteter som er mer attraktive enn møter. - Møtene burde vært tidligere på dagen. - Det burde vært noen som er litt eldre med i utvalgene. - Det er kjedelig. Blir sittende og høre på at alle andre prater. - Legg møter på dagtid, da er vi mer opplagt. - Vi må gjøre lekser eller andre ting i stedet for å gå på møte - Møteinnkallinger må komme i posten, da vet en at det kommer fram og foreldrene ser at representantene har fått brev fra kommunen også. - Alle leser ikke mail like ofte, kan gå glipp av info - Bedre oppfølging fra de voksne i utvalget, tilpass språket og unngå vanskelige ord - Vi ønsker mer informasjon i forkant, slik at en er mer klar over hva en går til når en stiller til valg. - Det er mange voksne som prater mye, og du tør ikke å si din mening de andre kjenner hverandre bedre og virker som de vet hva de snakker om - De voksne må være imøtekommende og inkluderende, ta vare på BUK-representantene. Husk å hilse på hverandre når vi møtes i andre sammenhenger. - Ta hensyn til at vi ikke har like mye erfaring som voksne, at vi kan færre faguttrykk osv.

4 - Husk å melde forfall, så ingen sitter og venter. Vi viser at vi tar det seriøst når vi melder forfall. - Gjensidig respekt. - Vi er ressurspersoner og kan brukes som det! Kjersti samler informasjonen og lager et skriv til driftsutvalget. Det er ønskelig at de voksne politikerne tar mer hånd om BUK representantene i forkant og under møtene dersom det skal være ok å gå på møter. Sak 4/10 Fysak på skolene Brev sendes oppvekstsjefen i Løten og til Hedemarken Friskole om at BUK ønsker mer fokus på fysaktiltak i løpet av skoledagen. BUK mener at en viss mengde fysisk aktivitet hver dag hjelper på konsentrasjonen, og elevene får tatt ut energien sin på en positiv måte. Tidligere hadde LUS fysak før mat, noe som gjorde at flere ble sultne og spiste skikkelig mat. Det er stor forskjell på skolene når det gjelder tiltak. Noen skoler har ikke fokus på fysak i det hele tatt, mens andre har et godt fokus. På LUS er det en utfordring at lærerne ikke vil bruke tid av sitt fag for å gjøre fysisk aktivitet. Tidligere har tiltakene vært satt i system med den erfaringen at timene ble betydelig mer effektive og elevene mer våkne og motiverte. Slik sett mener BUK at det ikke går utover fag selv om det brukes noen minutter. Det er også et samfunnsproblem at ungdom i Norge er for lite fysisk aktive. Det er viktig at skolen er med på å bygge holdninger til at det er viktig å holde seg i form. Sak 5/10: Referat fra UFT v/eline - Kulturkort for ungdom, gir rabatt på inngang. Informasjon om at ordningen innføres fra sommeren 2010, først som prøveordning. Retter seg mot ungdom i alderen år. Spørsmål om hva BUK mener er aktuelle arrangementer i kommunen eller regionen, som kan omfattes av ordningen. - ishockeykamper - fotballkamper - dvs idrettsarrangementer Ungdomshus: Det er blitt redusert tilbud på ungdomshussiden til barn og unge i mange kommuner i Hedmark. Ber om at BUK kjemper mot nedleggelse av ungdomshus, dvs Sentralen i Løten. Sak 6/10 Orientering om planer for KIWI Torget v/kjersti Det er planer om å bygge ut Kiwi Torget med kontorer og boliger. BUK er skeptiske til planene i forhold til plan for Løten sentrum og muligheter for torget, men ser samtidig det positive i å etablere nye leiligheter i sentrum med muligheter for nye innbyggere. Kiwi torget er dessuten en populær butikk blant ungdom. Det kommer ikke fram i sakspapirene om det vil bli større butikk eller andre forretninger i bygget, men vi regner med at noe av poenget må være en større Kiwibutikk.

5 Det er viktig at det i tilknytning til boligdelen etableres en lekeplass slik at det er mulig for unger å bo i leilighetene og samtidig ha et trygt sted å være ute og i aktivitet. Det er ikke tegnet inn noe lekeareale i tegningene, og heller ikke noe vesentlig grøntområde. Kjersti lager en høringsuttalelse fra BUK. Sak 7/10: Eventuelt: Marit orienterte om Velkommen hjem tiltakene som skal settes i gang. Det er avsatt kroner til å lage arrangementer for å få unge fra Løten til å flytte hjem etter at de er ferdig utdannet. Neste møte i BUK er framtidsverksted 24. mars. Neste møte i AU er 3. mars. Med hilsen Barn og unges kommunestyre John Magne Tangen Ordfører Marit Hjelløkken Virksomhetsleder (referent) Kjersti Sandvik Sekretær for BUK Kopi til: Ordfører, rådmann, skolene, pressen

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Silje M Johansen. Adresse: Oscar Wistingsvei 18

Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Silje M Johansen. Adresse: Oscar Wistingsvei 18 Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD Navn: Silje M Johansen Adresse: Oscar Wistingsvei 18 Postnr: 7020 E-post: silmaj@online.no Utdanning (sett kryss):

Detaljer

Kjære Kommunestyrerepresentanter.

Kjære Kommunestyrerepresentanter. Kjære Kommunestyrerepresentanter. Sandøy vel og Sandøya FAU har samlet dere her i skolestua - for å vise dere skolen vår og for at dere skal føle på engasjementet blant oss som bor her ute. Det er ikke

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Kåre Helland: Magnhild Huseby:

Kåre Helland: Magnhild Huseby: Kåre Helland: Dette er kanskje den vanskeligste saken vi har i denne perioden. Det er stort engasjement i saken. Det er viktig å poengtere at det ikke bare må være økonomiske forhold som gjør at vi må

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Innlevert av 5., 6., og 7. klasse, Eggedal skole ved Eggedal skole (sigdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2015 (Forsidebildet er hentet fra Sigdal kommunes

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Høringsutkast Plan for barn og unge

Høringsutkast Plan for barn og unge Høringsutkast Plan for barn og unge Innbyggerne er de som er den viktigste faktoren i en kommune. Med sitt valgte styre kommunestyre, bestemmer de hva som skal gjøres for at det blir en bra kommune å bo

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer