HER E ME FORSLAG FRÅ ÅKKE ME VIL SEIE AT. Kommunedelplan for Eiken Barn og unges innspill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HER E ME FORSLAG FRÅ ÅKKE ME VIL SEIE AT. Kommunedelplan for Eiken Barn og unges innspill - 2009"

Transkript

1 HER E ME FORSLAG FRÅ ÅKKE Kommunedelplan for Eiken Barn og unges innspill ME VIL SEIE AT

2 Kommunedelplan for Eiken. Barn og unges innspill FORORD FNs barnekonvensjon, Plan- og bygningsloven og Rikspolitiske retningslinjer (RPR, barn og unge) omtaler alle barns rettigheter ved planlegging etter loven. Arbeidet med kommunedelplan for Eiken er igangsatt av Hægebostad kommune. Kommunen har sørget for at planprosessen er organisert slik at de unge selv har fått formidle hvilke arealer de bruker. I tilrettelagte medvirkningsopplegg har barn og ungdommer gitt små og store innspill til hva de tenker om fremtidig arealbruk langs østsiden av Lygne. Meningsytringene viser at de unge innbyggerne er en ressurs for kommunen. Barn og ungdommer sitter inne med erfaringer og førstehåndskunnskaper om tilstanden på bruksarealene og behov for endringer. Bidragene er nyttige for det videre planarbeidet. Å få mulighet til innflytelse stimulerer de unges evne til engasjement, ansvar og nytenkning. Håpet er at lydhøre voksne tar imot og bruker innspillene, gir de unge innflytelse og tar dem med på råd. Det styrker selvfølelsen og vekker samfunnsengasjementet hos kommunen yngre innbyggere. Å inkludere barn og ungdom vil på sikt bidra til engasjement i lokaldemokratiet. HJERTELIG TAKK TIL alle engasjerte barn og ungdommer på Eiken skule og Byremo ungdomskole som har deltatt og gitt kommunen et verdifullt materiale. ansatte på skolene som la forholdene godt til rette. kommuneadministrasjonen ved senioringeniør Ola Skeie for god hjelp. fylkeskommunen for bistand med kartmateriell og vilje til å satse midler på de unge. Prosjekt LANGS LYGNE er gjennomført på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune og Hægebostad kommune. Januar 2009 Prosess- og produktansvarlig Rita Galteland UNG MEDVIRKNING 2

3 Kommunedelplan for Eiken. Barn og unges innspill INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING 4 LANGS LYGNE < me e her >.. 5 < forslag frå åkke >.. 14 < me vil seie at > BETRAKTNINGER OG ANBEFALINGER.. 27 VEDLEGG < deltakerne > < kart A og B >. 31 Copyright Vest-Agder fylkeskommune Foto: Rita Galteland

4 Kommunedelplan for Eiken. Barn og unges innspill INNLEDNING Tema Barn og unges innspill til kommunedelplan Eiken. Vest Agder fylkeskommune og Hægebostad kommune ønsket de unges ytringer omkring arealene LANGS LYGNE. Primært de områdene som ligger som et belte på begge sider av riksveien og ned mot vannet. Omfang Medvirkningsprosessen la opp til å - kartfeste de arealer og bygninger som de unge bruker. - få fram forslag om fremtidig bruk, dersom de har tanker om det. Deltakelse 17 barn fra og 7.trinn på Eiken skule deltok. Fra Byremo var 8 ungdommer fra 8. og 9.trinn med. Det ble lagt vekt på at de unge skulle være bosatt innenfor planområdet. Så langt som råd var skulle begge kjønn være representert i trinngruppa. Prosess og produkt Medvirkningsprosessene ble gjennomført trinnvis på barneskolen. fire timer pr. trinn i august og oktober Ungdommene fra Byremo ungdomskole deltok i en to timers økt i november samme år. Topografiske kart, ortofoto og fotografier fra området var sentrale arbeidsredskaper. Det ble vekslet mellom individuelle innspill og synspunkter og gruppevis høyttenkning over kartene. I forståelse med de unge ble samtalene tatt opp elektronisk. Dette for at deres egne utsagn skulle kunne gjengis så korrekt som mulig. Tilføyelser av stedsnavn har enkelt steder vært nødvendig for å skape klarhet for leseren. En del ord og uttrykk er gjengitt omtrent dialektisk lydrett slik at leseren skal få et mest mulig autentisk bilde av de flotte utsagnene. HER E ME dokumenterer bruken av arealene. FORSLAG FRÅ ÅKKE omhandler de unges fremtidstanker. ME VIL SEIE AT er kommentarer de har skrevet til foto de fikk se. Alt er samlet i en rapport i A-4 format og to tilhørende karter i A-0. Alle produktene er tilgjengelig som pdf-filer. Tilbakemelding til deltakerne Deltakende skoler vil få overlevert rapporten og tilhørende karter som pdf-filer. Intensjonen er at heftet og vedleggene skal legges ut på skolens eller kommunen hjemmeside, slik at alle interesserte kan få innsyn i materialet. Skolene vil i tillegg få tilsendt to hefter som skal legges til gjennomsyn på skolenes bibliotek. Det er opp til kommunen selv å vurdere hvordan resultatet av medvirkningsprosessene skal presenteres for administrasjonen og politikerne. Likeså er det opp til kommunen å gripe fatt i de unges ønsker om å få bli tatt med på råd, når det gjelder utformingen av sentrale brukesaraler for barn og ungdommer. Forslag til forbedringer og tiltak fra deltakerne er lagt fram for kommunen i form av denne rapporten. Faglige betraktninger og anbefalinger ligger ved som en liten oppsummering bakerst i heftet. 4

5 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill LANGS LYGNE ME E HER EIKEN SKULE På fritida sykle me rondt på skula her. I veikanten der som det er hauer har me lagd eit hopp som me hoppe med syklane. Me he lagd ei lita terrengløype som me sykle i. Rondt skulen er det mange fine plasser der me kan hoppe og kjøre med sykkel. (5.trinn) BINGEN Me pleie egentlig å vere veldig mye i bingen og så sykle me på veiane her oppe. Det er ikkje så mye ungdom i bingen, men alle he lov te å gå der. Noen ungdommer kjøre store trucke på jordane rett med bingen. (5.trinn) Me er i bingen veldig mye. Det som er litt dumt er at bingen er skeiv. Me lure av og te på om den vil knekke på midten. Me sykle rondt skulen og av og te på veien. Me brukte bingen før, men ikkje så mye nå. Det er mange som er yngre enn oss som bruke bingen. Dei som gjenge i bruke an heile tida. 5

6 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill BEDEHUSET Me treffes mest på Bedehuset på helgane. Då er det Yngres, fredagskafe og litt sånn. I gymsalen på skulen er det Krikk fjerde kver fredag. På helgane så skje det noe så å sei heile tida. I veka då skjer det mest ingen ting. Jo, det er bibeltime av og te. Om vinteren pleie me å gå på isen rett der med Tveiten. (5.trinn) Me renne møe på kjelke ned i byggefeltet og på jordane bak skolen i friminuttane. Her ute i bukta pleie me å gå på skøyte om vinteren. Det er kjempebra for isen er så kjokk hvis me ikkje gjenge for langt ut. På Tveiten går me på skøyter. Det er noen hockeymål inne i bua som me kan ta ut. (7.trinn) Vannanlegget te bedehuset ligge på jordet rett der med bingen. Det er ekko me vannanlegget og det er ikkje bare te bedehuset, men det er derfor det er så bløtt der heile tida. Det er ikkje lov te å gjør noe der for hvis dei grave for jupt så kan dei treffe vannanlegget. BAKKENE OG BUKTA VED TVEITEN I bakkane bak skulen pleie me alltid å renne på kjelke. Det er på Kjørkodden me bade mest. Me bade litt der med Vatnebrua. Men none av oss bade der med Øynan. Det er mest dei som bu på Vatnesia og som he båt som er der. Me kjøre med båt her om sommaren når me ska ut te Øynan og te Kjørkodden. Det er mange vannlilje der me gjenge på skøyte om vinteren. KYRKJEODDEN På Kjørkodden bade me ikkje alle plassane. Noen plasser er det så mye graps. E skolle ønkse at kommunen konne gjøre noe med alt grapset som ligger på bonnen. Om sommaren sette dei av og te opp sånn eit nett og spele volleyball på graset og none spele fotball der. (5.trinn) Standa på Kjørkodden er ganske fin men det begynne å bli litt mye kongler og steiner på ho. Me he none greie steiner som me kan vasse ut te og så he me brygge og flåte. Det er mange vannliljer lenger der borte og det var ein som satte seg fast i dei. Før var det ein campingplass her og himla mye glasbråt i vannet. Folk satt å drakk øl her og heiv flaskane ut i vannet så dei knuste. 6

7 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill På denne sia av stranda er det altid varmt i vannet. Men det er så mye glasbråt og andre rare ting i vannet at det er nesten ingen som tør bade der. Her bader me heller ikkje for her er hyttane. Det er ikkje så rart for hyttane er privat eiendom og me kan ikkje gå der. Det må ikkje bli sånn at dei folkane som bu i hyttane tar frå åkke badeplassen. Det er han derre Jon som eig veien ned te badestranda og han har satt opp skilt med privat vei og så he dei klypt ei lita linje i graset på andre sia av kjørka som me kan gå på. Me bruke graset innenforbi stranda av og te, men det er litt vondt å gå barbeint for dei har kasta mange steiner og kongler der som er vonde å tråkke på. bruke. Me bruke stien som gjenge øve jordet. Me bade her, ligge å preke og spele volleyball uten nett. Æ tru at dei he noen planer om at det ska komme sandvolleyball her kanskje. Plattingen der er te dei som bruke rullestol. Me kan bruke den hvis dei ikkje er der. Men den er reservert te dei med rullestol. Det ska komme større parkeringsplass med Kjørkodden. Nå fer me ikkje lov te å kjøre ner på veien for den e privat. Kjørkodden må dei ikkje ødelegge. SYD FOR KYRKJEODDEN Den lille sandvolleyen nerforbi Kjørkodden er egentlig privat, men me fer lov te å bruke an for me kjenne dei som eige an. LYGNE Det er ikkje så mange folk som kjøre båt rondt på Lyngne. Me fer nesten ikkje fisk så det e ikkje noe vits i å fiske der. (5.trinn) Dohuset holder på å detta i hop. Lekeplassen som var her har dei tatt vekk. Den var skikkelig gøy, men så mente dei at den blei for farlig. Hyttefolkane seie at det er ingenting å gjøre for ungane dei sine på Kjørkodden. Kjørkodden blir brukt meste kvar dag om sommaren. Det er alltid folk der og nå er campingplassen au vekke i gronnen. Hyttene er blitt påbygd og veien er privat så den he me ikkje lov te å Ein del kjører knebrett og vannski og wakeboard på Lygne om sommaren. None sitter på store ringer som henger etter båtane eller vannskotarane. 7

8 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill LANDDALSÅNE MØTER LYGNE Det er så mange jorder i dette området og ingen tør å bruke dei for å komme ner te stranda. Det er jo mange som bruke an når dei gjenge turar, gjenge på ski eller sykle, men det er ikkje lov te med motoriserte hvis du ikkje eig eller he hytte. Me og syskenbarnet mitt bruke å fiske her. Det er ganske bra. Me fekk seks fisk hver dag. Der de har bygget et nytt lager var det teltmøter før. Men nå er det ikkje plass så derfor har dei teltmøtane i Lyngdal. RIKSVEIEN Det er mange som sykle mellom skulen og coopen. Å så sykle me og hoppe i skråningane langs veien. Guttane sykle egentlig rondt heile Eiken. Heilt frå skulen og ned te Rehabben og te Skjekkelandstranda. (5.trinn) Me jenter er mest på besøk hos hverandre og leike ront omkring der me bu. Og så sykle me mest ner te Coopen frå der me bu. (5.trinn) Det er egentlig bare på Hobbesland at det ikkje er så veldig mye lys langs veien. (5.trinn) LANDDALSÅNE Det er altfor stor straum i elva te at du kan bade. Der elva renne ut i Lygne er den fine fisken for han kjeme heilt oppe frå Hekkfjellet. VEIEN OPP LANDDALEN Veien opp Landdalen er egentlig privat for dei som bur der og he løyve og for dei som he hytte der. Jentane sykle au, men me er ikkje heilt besatt av det sånn som guttane. Me sykle mest te bingen, stranda, butikken og biblioteket. (7.trinn) None av ungdommane som kjøre bil kjøre så nærme oss at me må sykle langt ut på jordet. (7.trinn) 8

9 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill FERIESENTERET OG KVERNØYAN Me pleie å sykle opp i skråningen foran feriesenteret når me sykle forbi der. (5.trinn) gras fra asfalten så det er ikkje mange som bruke den nå. (6. trinn) De som bor på feriesenteret pleie å være på andre sida av veien. Der bader og griller de nere på stranda. (5. trinn) Me bader nesten aldri nerenfor feriesenteret. Me kalle det hoggormstranda fordi me så fire hoggormer der på steinane. Etterpå så har me aldri gått ner der. Speiderne bruker huset som lager og så bruker me plassen utenfor. Før var det en kjempefin plass der og så var det minigolf der og sånn. Men nå er det heilt herpa der. Vaktmesteren brukte å klippe hagen der for det var ingen andre som gjorde det. Men så slutta vaktmesteren og han nye har ikkje fått noe beskjed om at han må klippe plenen. Før hadde dei utleie av båter her. Det var barnehage i huset og søndagskule. Alt her nere er tre og det er nesten ikkje noe lys i mellom alle treane. På feriesenteret er det ei leikehytte som ikkje ser ut i måneskinn. Dei sitte inne i ho på kvelden og drikke øl. E tru det er det eineste dei bruke ho te. Før var det ein sykkelbane rondt hytta, men nå er det ein masse homper og sprekker. Det begynne å vokse opp Me er ikkje møe på Stranda med Feriesenteret for det er så møe steier og glasskår der. Når me er der med speidaren hogge me tre og leike gi eit lite blink med lommelykta. Før var det ein minigolfbane foran barnehagen. Det var en gammel barnehage her før. Me bruke ikkje dette området noe særlig. Det eineste me gjør er å kjøpe is på feriesenteret. (7.trinn) På Feriesenteret er det en bistro. Alle ungdommane som er ei grann eldre enn åkke er jo der. Dei kjøpe mat og så er dei der å preke og alt sånno. Dei kjøre derte i bil og så sitte folk på i bilane. Æ tru at kommunen he solgt det gamle huset som barnehagen var i. 9

10 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill Me kan i hvert fall ikkje bruke det te speideren. Me er ute heile tida for me fer ikkje lov te å bruke huset. Før konne me vere inne. Me speideren så er me ute i kanoer, så høgge me tre i skågen her og så lage me gapaghuk. Før va det ein minigolfbane her, men det er mange år sia. Me gjekk i den gamle barnehage når me va små. Nå er det mest bare speideren som bruke dette området. Dei voksne er mest heime hos kvarandre og ungkarane sitte mest på feriesenteret. På Røde Kors er det bingo på søndagane. Dei små ongane er med dei voksne. På Reveneset er det mange fine hoppeplasser så me er med der nere. E huske at når me var små så gjekk med langs heile vannkanten te Lygne. Det var litt av ein tur det. Det er egentlig mye privat rondt Reveneset, så det er ikke alltid så lett å vere der. På den andre sia av stranda te Bjarne Skeie er det så møe groms og så er det olje i vannet, så der er me ikkje. E padle med kano heilt hen til Reveneset. På Reveneset e det ikkje grondt så der er det kjempefint å hoppe frå land. (6. trinn) MONESANDEN OG REVENESET Me bruke den stranda der nere (Monesanden), men den er egentlig privat. Det fjellet her er ikkje privat og det er lov te å bruke. Men det er bare sånn steine på det kommunale og me må gå med sånne klikk-klakke eller ekko. Me he jo tenkt å rydde der i mange år, men det er jo ingen a åkke som er her som gidde. COOPEN, KONGLA OG BONNPRIS På Coopen sykle me rondt forbi. Jentane sykle mest langs veien og på gangstien. (6. trinn) Me hadde sykkeløype her før, men den blei lagd ned da Coopen kom. Då e og kameraten min kom ned ein dag så hadde dei hogd ned alle treane og ødelagd crossløypa vår. Det var ikkje noe gøy. 10

11 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill Me hadde hytter der, men så kom Coopen og reiv ned begge to. Grunnen te at dei måtte bygge coopen der me hadde crossløype var at dei hadde tatt vekk Coopen der oppe med Kjørkodden. Nå må dei som bur på Haddeland kjøre over ti minutter for å komme te nærmaste butikk. Før så kjørte dei bare e tru det var bare fire minutt. Me hadde jo butikk på Skeie, så det var ikkje noe krise at me måtte ha ein ny butikk. Omtrent her på asfalten rett der med Bonnpris er det fint å sladde rondinger. E he vert med pappa når han sladde rondinger med bilen. (6. trinn) SKOGSOMRÅDENE BAK MEKKEN Bak mekken er det ein fin vei å komme til Verdal som e har gått. Onkelen min han hadde eit område oppe i skauen. Der kjørte me snøscooter om vinteren og firhjulingar om sommaren. Men så kom none og sa at dei skulle bygge hytta akkurat der han hadde bane. E syns dei he hogga ner alt for mye skåg. Mange a dei som har brukt det te kjøring og jakt å sånn har blitt forferdelig irriterte. På Coopen eller Bonnpris pleie guttane å møtas. Åsså sykle me rondt forbi der med Kongla og Betesta. Når me sykle rondt på hauane på Skeie pleie me av og te sykle langs lysløypa ned te Skjekkelandstranda. Det er mest guttane som sykle sånn. Jentane sykle mest langs veien. Me sykle veldig møe på veiane rondt omkring der me bu. (5.trinn) Me pleide å sykle ner te Coopen før då me var små. Me er ikkje veldig mye der nå for me he ikkje tid te å vere der. Me he så møe lekse. I feriane er me jo litt der. Om sommaren så gjenge me alltid bort te Coopen for å kjøpe is og mat å sånn. Me bruke av og te båt fra Kjørkodden te Coopen når me ska kjøpe is. LEKEPLASSEN I SKEIE BOLIGOMRÅDE Det er faktisk ganske farlig å ha ein sånn leikeplass. Den er så nedfallen at hvis none komme og skal ronse for eksempel, så kan dei brekke ryggen eller noe hvis ronsane dette ned. (6. trinn) FRAMREVIKA PÅ SKEIE Me bruke standa foran Bjarne Skeie mest, for der er det fin sand på bonnen. Og så er det mye greiere der for der er det ein flåte. Men han he ikkje vert på vannet på lenge. (5.trinn) Stranda ner me hyttane te Bjarne Skeie er egentlig privat. Når me la te i kanten av stranda med ein båt der i sommar for å kjøre noen heim, så fer me litt stygge blikk av dei derre hyttefolkane. Mange ønsker jo at man ska få lov te å vere der om sommaren, for det er så fin ei strand. 11

12 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill Standa på Kyrkjeodden og den med Bjarne Skeie er dei beste me he. (5.trinn) Mange he sagt at han som he dei derre hyttane vil at me ska bade der så ikkje den stranda bli så stygg. Men me veit ikkje heilt om det er sant. Men så he han jo på ein måte satt opp sånn ein portlignande ting. Jo, men det var jo forde det var noen motorsykler som kjørte ner der. HAUGENE PÅ SKEIE (KONGENESET) Ungdommene he dyre sykle til tolv tusen og så bruke dei dei ikkje stort. Før brukte dei syklane sine og da var me med dei og sykla i hauane borte på Skeie. Nå stenne dei nesten heile tida. Det er gøy å sykle med hauane på Skeie. (5.trinn) E he aldri sett den stranda der før. Det he e. Ho ligge rett der med rehabben, men dei konne ha fiksa ho for det er sånn masse sånn derre groms rett nere i vannet og så er det dødsgrondt her. Me går å trokke på masse ekle ting som me ikkje veit å er for noe. Gromset som kommer opp gjør at det blir så svart i vannet at me ikkje kan sjå ka det er. Meine du gjørme og pinner? Ja, og så er det mange vannlinjer som vokse her. E veit om ein som satte seg fast i dei ei gong. Hvis dei konne ta vekk none av dei treane så konne det ha blitt mye bedre å komme ned te stranda. Bonnen på Rekheimstranda er heilt ødelagt, så det er ikkje noe vits i å bade der nå. (7.trinn) Der var det en svær mollhaug med folt a gras som me dreiv å sykla på før då me var mindre. Me fekk lov te det for me spørte han som eigde det. YTREVIKA PÅ SKEIE (VED REHABILITERINGSSENTERET) På den lille stranda rett utenfor rehabben er det ikkje så fint vann, så derfor bader me ikkje så møe der. Det er så mye graps på bonnen åssa er det grondt der og så vokser der mye vannlinljer der. Me bada på stranda før då me var mindre, for då va stranda fin. Nå er den foll a maur og drit. Det er ekkelt vann der og ganske langgront. Det er heilt forferdelig å bade der. Det er ingen som gjer det, tru e. LYSLØYPA Det er mange som gjenge tur i lysløypa. Var det ikkje Bjarne Skei som betalte den? Jau, e tru det. 12

13 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill STRANDA PÅ SKJEKKELAND På stranda på Skjekkeland bade me om sommeren. (5. trinn) Sjuende i barneskolen arrangere sånn derre aktivitetsdag på Skjekkeland. På St.Hans så er me der. Då er det svært bål der og grilling å sånn. Det va fint før på Skjekkelandstranda, men det er blitt så lite brukt at det er blitt stygt nå. SKITUR Det er ikkje mange ungdommar som bruke skiløypa på Verdal, for det er ikkje mange som like å gå på ski, men det er noen som er der. Det er mange som kjøre opp der ein søndag eller lørdag for å ha seg ein skitur eller ekko. Du kan og gå frå Verdal og komma ner på Skeie i Slåten eller Landdalen. Og så er det follt a glasskår i vannet og de er heilt ekkel bonn å sånn. Stranda er ikkje fin nå lenger. Jordane innforbi er ekko grann bløtt å ekkelt. VERDAL OG HEKKFJELL Der he e min eigen scooter som e kjøre med langt oppe på heia. (7.trinn) Me va på Hekkfjell i skuletida då me gjekk på Eiken skule. Me he åsså vore på Hobbeslandsia. Det er mest Hekkfjell folk bruke, når dei skal fiske. SKOTER OG FIRHJULING Om vinteren er det greit å vere på heia. Men på heia kan du ikkje få gjort noe, for det er ikkje lov te å kjøre skoter alle plasse. Me konne ha fått litt større område å kjøre på. Hvis du tenke på alle firhjulingane som kjøre på sommaren og herje rondt på heia. Å så når det er snø så kan du så vidt kjøre, sjøl om du ikkje ødelegge noe. Det er ganske rart at det er lov te å kjøre firehjuling og ikkje skoter. Det er jo mye bedre å kjøre på snø for da ødelegge du ikkje noe. 13

14 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill LANGS LYGNE FORSLAG FRÅ ÅKKE NY SKOLEGÅRD OG KUNSTGRESS Ungane på Eiken skule skolle ha fått det bere i skulegården. Dei små he ein skåg å leika i, men dei konne egentlig ha fått bere fotballbane. Dei he lyst te å ha gras på an. Det tru e ikkje dei fer te. Men, det var jo planen. Håndballbanen konne dei åsså hatt ny asfalt på, eller noe sånn. Leikestativane kan dei jo bare riva ner. Kommunen må gjøre noe med den gamle delen av skule åsså. Men dei seie at dei ikkje he penger. (7.trinn) Tenk om me hadde hatt eit pengetre. Då konne me fått konstgras på banen. Banen på Eiken skule er dårlig og den har håler mange plasser. Mange folk klager. Biler kjører på den for tøys. Me ønske oss konstgrasbane. Hvis dykke vil gje åkke penge te konstgras blir vi bedre i fotball og det blir gøyere å bu her. Hadde vi hatt ein bedre bane kunne folk ha komme seg ut av huset og vert meir i aktivitet. E ønske at me hadde kunstgress på fotballbanen. 14

15 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill BMX-SYKKELBANE Me som bu på Tveiten ønske åkke sykkelbane. Me konne hatt den bak bingen. Der som det er sørpe. I dag kjøre dei med bile der. Det hadde vært greit å ha sykkelbane der, for då konne me sykle der etter at me he spelt fotball. (7.trinn) TARZANJUNGEL Me he vert på Flekkerøya og slengt åkke i Tarzanjungelen der. Me ønske oss ein sånn ein her på Eiken skule. Den konne ligge på andre sia av banen. (7.trinn) Håndballbanen konne dei åsså hatt ny asfalt på, eller noe sånn. Leikestativane kan dei jo bare riva ner. Kommunen må gjøre noe med den gamle delen av skule åsså. ET STED Å VÆRE Me tykke me he litt lite å finna på. På fritida å sånn midt i veka og på dagen på lørdagen og søndagen. Me veit ikkje heilt kå me ska gå hen. Om sommaren er det alltid noe å finna på, men ellers på året er det mest ingen ting å gjer i veka. Me ønske oss ein plass me kan vere inne om vinteren, for om sommaren er me mest ute. For når det er stygt ver å sånn, så he me jo ingen plass å ver. Det må vere ein plass der det er litt sosialt å vere, ikkje bare sitte på data å låne bøker å sånn som på biblioteket. Det tilbudet som er på bedehuset er jo bare for niende og oppøve. Så dei som er mindre he jo ikke none plass dei kan vere inne. Jaudå, dei he jo anne kvar lørdag. Men det er jo ikkje noe gøy for dei som gjenge i åttende for dei må vere sammen med dei som gjenge i femte. Åttende dei he komme te Byremo og he kanskje utvikla seg litt meir enn dei som gjenge i femte. På yngres så må dei tilpasse det for dei som gjenge i femte. Stakkars, det er jo ikkje noe gøy for dei som gjenge i åttende. Men det er jo forde at før så gjekk åttende på Eiken, men sånn er det ikkje nå lenger. Nå gjenge åttende på Byremo, så dei burde skifte på Yngres au. NY SANDSTRAND PÅ TVEITEN Du vet oppe me Tveiten der me gjenge på skøyte å sånn. Der konne dei godt ha renska bonnen for der er det dritbonn sånn at me konne ha bada der. Hvis det bli noe, så bli det å sitta inne hos ein for det meste. Me gjenge bare heim te folk for det er ikkje noe å finne på ute lissom. Me er nødt te det for me he ikkje noe ant å gjer. 15

16 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill For nå kjem det jo boligere der au. Det konne jo ha blitt ei fin strand der. Men det e ganske gront der, så då måtte dei ha gravd opp og gjort det jupere og laga ei stor sandstrand der. ULIKE TILTAK PÅ KJYRKEODDEN Me ønske oss sandvolleyballbane nere på Kjørkodden så fort som mulig. Men då konne det ikkje vere camingvogne der. Hadde me hatt ein sandvolleyballbane konne me sole åkke og spele samtidig. På stranda konne me ha to, tre benker og ei lite bord og fleire plattingar. Ronsestativ hadde vert gøy å ha på Kyrkjeodden. Sanden begynne å forsvinne på bonnen. Nå e det mange steiner der og det er ganske vondt å gå på. Me ønske oss bedre sandbonn. Det e sabla gøy å hoppe frå flåta, men ho konne ha vert møe høgere. (7.trinn) Me he lyst te å ha ei pelebrygge på Kjørkodden. Ho må gå så langt ut at me kan stupe fra ho. Det må være kroka sånn at me kan binde fast kanoer. Me trenge ei ny flåte au. Når me skal stupe og hoppe kan me bruke flåta og då trenge me ikkje å vere redd for å treffe bonnen. (7.trinn) Me ønske oss ein ny stor stein ute i vannet som me kan stupe og hoppe frå. Det e litt lite med bare ein hoppestein. Det er mange på Kjørkodden om sommaren. E tru at dei syns det ville vere veldig gøy med ronser. Me trenge å ha noe å gjør, når me vil ta en pause fra bading. Før hadde dei sklie å sånt og då var det mange som gjekk opp der når dei 16

17 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill ikkje bada. Dei tok vekk leikeapparatane for dei var farlige. Vannlilje er ekkelt. Eg skolle ønske dei konne ta dei vekk. (5.trinn) På Kjørkodden ønske me at det ska komme sandvolleyballbane. på andre sia, så derfor er det ikke så mange som vil ligge der. Kommunen bør rydda opp og fiksa på det. Stranda konne ha blitt større au nerøve der. Det er ein heil haug med steine som ligger der og hadde dei tee vekk det, så konne ho blitt større. Alle ligge lissom på ein plass for der er det best. Fystemann ut fer dei beste plassane. På Kjørkodden konne me ungdomme vere med å seie kåssen det konne vere hvis kommunen ska gjere noko med området. Dei ungdommane som er litt større enn åkke, dei reise te andre plasse for å spele sandvolleyball. Me konne godt ha to baner, så konne med bruke dei te sandfotball åsså. Å så konne dei renska litt på bonnen å sånne ting. Toalettet bør dei bare riva ner og bygga eit nytt. Det ser ikkje ut. Og dei derre låsane. Plutselig så klikke dei og så må du krypa ut a vinduet. Me skolle hatt ein liten kiosk eller noe sånn rett der med Kjørkodden sånn at me konne ha kjøpt litt is å gåtteri å sånn. Me konne hatt do i den eine sia og kiosk i den andre sia. Det er sikkert mange som ville hatt det som ein sommerjobb. GANG- OG SYKKELVEI Sykkelsti langs veien er det viktigste å gjøre noe med. Ja, det seie e au. Me må få ein sånn at me kan sykle heilt frå feriesenteret og opp te der sykkelstien slutte nerenfor skulen. Det er kjempemange lastebile som kjøre på veiane her. Hvis dei bygge mange nye hytte opp i Verdal, så kan det bli heilt stappa a folk på Kjørkodden. Då bli det ikkje plass te oss. E huske ei dag då va det åtti stykke mest og då va det nokså folt. Me bruke mest den eine delen av odden for det ligge mykje drit og kviste 17

18 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill VELKOMMENSKILT Me konne hatt eit velkommen til Eiken skilt som folk så når dei kom kjørande. (7.trinn) Vegvesenet seie at me he fått sånn lys for none år sia og då meine dei at ikkje det gjør noe at det ikkje er sykkelsti. Men det e jo der det mangle at det er mest svinger og farligst på heile sykkelturen. Mange av foreldrene te dei som bur på Skeie har ikkje lyst te å sende ongane ut på sykkel når det ikkje er sykkelsti. Og så får dei heller ikkje busskort te skulen. Det er ganske dumt. E ønske me breiere vei på Hobbesland for den er så smal. Det er mange som er ute å sykle på veien. Æ tykke det burde ha blitt gang og sykkelsti der det mangle, for det er mange av dei på barneskulen som ikkje fer lov te å sykle der. Sjølv om dei ikkje he pengene nå, så er det bere at dei begynne å planlegge det enn at dei bare drite i det. Så kan dei bygge når dei he penge. Æ ønske me gang og sykkelsti på åkkå sia på Hobbesland. Ja, og ikke minst lys for det er veldig smalt. Det e tross alt veldig mange folk og mange onge her. Det blir bare mer og mer folk her. For dei som bur der he ikkje skyss og då er det ikkje så lett å sende dei av sted når dei gjenge i fyste klasse heller. SKATEPARK Det konne godt ha blitt litt meir aktiviteter på Feriesenteret. Skatepark for eksempel. LEKEPLASS Det er en kjempestor plass her, så det konne godt vere ein leikeplass her for eksempel. Dei burde jo holde på det kommunen eide me feriesenteret og få det litt ber. Fikse opp litt. Det hadde hjulpe himla mye. Den leieplassen på sia feriesenteret er jo heilt forferdelig. Dei konne like godt ha rivd an ner og hatt det te parkeringsplass for å seie det sånn. TAULØYPE ELLER PAINTBALL Me konne ha lagd ei tauløype eller ei hinderløype. Oppi treane og ront forbi. Eller paintballbane, det hadde vært bra. Ja, det hadde vært tøft. Det er mange her som tykke paintball er dødsgøy. Nei, det konne godt ha vært ein an plass. Nei, e gidde ikkje å reise te Hægebostad kvar søndag. 18

19 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill NY UTVIDET STRAND Hvis det blei for liten plass med Kjørkodden og kommunen måtte lage endå ei ny strand sånn at det blei plass te alle hyttefolkane au, så tru æ det ville vere best der med feriesenteret. Stranda med feriesenteret er igronnen folt brukanes, men det er ingen som gjenge ner der. E tru at det konne bli ei fin strand heilt frå feriesenteret og hen te stranda der henne (Monesanden). Det konne ha blitt ei himla svær strand hvis du hadde rydde alt det der søppelet og kjørt på mange lass med ny fin sand. Då konne det ha blitt mye ber å bade der. CROSSLØYPE Ein ting som guttane ønske er at det kommer ny crossløype for det var jo løype her før Coopen. Me he laga heile cossløypa på eit ark. Sjå her så he me lag te eit hopp som er ganske så høgt. Og mellom neste hopp og dette må me ha fem meter avstand. Så må me ta vekk det lille hoppet, så me ikkje miste så inni granskauen med fart. (5.trinn) Rett på andre sia a Feriesenteret konne det ha blitt ei plass der ein konne gjøre ting. Ongane konne ha vore der. Spele ball. Det er ein svær skåg der som bare ligg der og det er aldri gjort noe der. Det er ingen ting som skjer der. E veit henne me konne ha fått lagd ein ny crossbane. Der med fotballbanen mellom Kongla og Bonnpris. I skauen der er det masse plass. Me kan bare hogge litt og kjøre på grus. E synes at dei som lagde Coopen kunne lagd ein ny crossbane te oss for det var dei som reiv ned heile banen vår. Folk spele for mye data og tvspill. Får me ein bmx-bane så kjem dei seg ut og i frisk luft for dei likar sykling. 19

8. OG 9.KLASSINGER OM Å VÆRE UNG I KVINESDAL

8. OG 9.KLASSINGER OM Å VÆRE UNG I KVINESDAL 8. OG 9.KLASSINGER OM Å VÆRE UNG I KVINESDAL Barn og unge involveres i kommunal planlegging Tema: tilhørighet og identitet KVINESDAL KOMMUNE Forandringsfabrikken 15. april 2005 Innhold Forord fra Forandringsfabrikken

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG Engasjement gjennom miljøuke, festival og næringssamarbeid. 1814-markeringen. Jeg synes arbeidet

Detaljer

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE VI KJENNER NOEN EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Annie, Krokelvdalen Diagnose: CMT Å leve med en muskelsykdom gir oss mange utfordringer små som store. For de som opplever

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Ungdommens forhold til netthastighet

Ungdommens forhold til netthastighet Ungdommens forhold til netthastighet På Torridal ungdomsskole er det guttene som bryr seg mest om netthastigheten de har hjemme, mens jentene sier de ikke har behov for høy netthastighet. Av Morten Hornnes

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Har du vært på leir i sommer? Jeg har vært så heldig å få besøke hele to kretsleirer i år. Sammen

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse. gjennom «klare selv»opplevelser.

Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse. gjennom «klare selv»opplevelser. F 4393 Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse gjennom «klare selv»opplevelser. Side 3 Har du nokon gong tenkt på kor du lærte å finne og behalde - ein venn? Side 4 «Man kan

Detaljer

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18 Nr. 1/2014, 24. februar Årets ryddeaksjon i Hinna! Torsdag 24 april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier til

Detaljer

Barn og fysisk aktivitet

Barn og fysisk aktivitet program for foreldreveiledning BUF00072 Barn og fysisk aktivitet med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Desember 2008 Per Egil Mjaavatn og Ingunn Fjørtoft

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

EKSTRA TYKT KJERKEBLA, HALVPARTEN VIET BRYLLUPSTEMA. Margareth og Endre Bøe Blindheim giftet seg litt ut på nyåret, i 10 bitende kuldegrader

EKSTRA TYKT KJERKEBLA, HALVPARTEN VIET BRYLLUPSTEMA. Margareth og Endre Bøe Blindheim giftet seg litt ut på nyåret, i 10 bitende kuldegrader kjerkebla kjerkebla Margareth og Endre Bøe Blindheim giftet seg litt ut på nyåret, i 10 bitende kuldegrader foto: susanne bø For Torvastad menighet Nr 3-2010 - Årgang 54 TEMA: BRYLLUP EKSTRA TYKT KJERKEBLA,

Detaljer

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Lisbeth Reed Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Ei håndbok til deg som jobber med barn og unge match 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet match VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE INNHOLD Innledning... 3 Tverrkulturell

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 6, Nummer 4 Desember 2002 I dette nummeret: Ny lærer i Rossfjord 4 Rossfjord ungdomsråd 4 Då Jesus

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HY T TET I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HY T TET I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HY T TET I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Gjør papirarbeidet grundig -bli en lykkelig hyttedeler La naturen bestemme

Detaljer

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret Redaktør: Trude Hoel Utgitt i 2008 av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger Telefon: 51 83 32 00 E-post:

Detaljer

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. På http://www.udir.no/vurdering/eksamen-grunnskole/ finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing * førebuing

Detaljer

INNLEDNING SKRIVING I FYR

INNLEDNING SKRIVING I FYR SKRIVING I FYR INNLEDNING Dette ressursheftet gir eksempler på hvordan norskundervisninga på yrkesfag kan gjøres treffsikker. Treffsikker undervisning er forankret i kompetansemålene i faget og de grunnleggende

Detaljer

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer