HER E ME FORSLAG FRÅ ÅKKE ME VIL SEIE AT. Kommunedelplan for Eiken Barn og unges innspill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HER E ME FORSLAG FRÅ ÅKKE ME VIL SEIE AT. Kommunedelplan for Eiken Barn og unges innspill - 2009"

Transkript

1 HER E ME FORSLAG FRÅ ÅKKE Kommunedelplan for Eiken Barn og unges innspill ME VIL SEIE AT

2 Kommunedelplan for Eiken. Barn og unges innspill FORORD FNs barnekonvensjon, Plan- og bygningsloven og Rikspolitiske retningslinjer (RPR, barn og unge) omtaler alle barns rettigheter ved planlegging etter loven. Arbeidet med kommunedelplan for Eiken er igangsatt av Hægebostad kommune. Kommunen har sørget for at planprosessen er organisert slik at de unge selv har fått formidle hvilke arealer de bruker. I tilrettelagte medvirkningsopplegg har barn og ungdommer gitt små og store innspill til hva de tenker om fremtidig arealbruk langs østsiden av Lygne. Meningsytringene viser at de unge innbyggerne er en ressurs for kommunen. Barn og ungdommer sitter inne med erfaringer og førstehåndskunnskaper om tilstanden på bruksarealene og behov for endringer. Bidragene er nyttige for det videre planarbeidet. Å få mulighet til innflytelse stimulerer de unges evne til engasjement, ansvar og nytenkning. Håpet er at lydhøre voksne tar imot og bruker innspillene, gir de unge innflytelse og tar dem med på råd. Det styrker selvfølelsen og vekker samfunnsengasjementet hos kommunen yngre innbyggere. Å inkludere barn og ungdom vil på sikt bidra til engasjement i lokaldemokratiet. HJERTELIG TAKK TIL alle engasjerte barn og ungdommer på Eiken skule og Byremo ungdomskole som har deltatt og gitt kommunen et verdifullt materiale. ansatte på skolene som la forholdene godt til rette. kommuneadministrasjonen ved senioringeniør Ola Skeie for god hjelp. fylkeskommunen for bistand med kartmateriell og vilje til å satse midler på de unge. Prosjekt LANGS LYGNE er gjennomført på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune og Hægebostad kommune. Januar 2009 Prosess- og produktansvarlig Rita Galteland UNG MEDVIRKNING 2

3 Kommunedelplan for Eiken. Barn og unges innspill INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING 4 LANGS LYGNE < me e her >.. 5 < forslag frå åkke >.. 14 < me vil seie at > BETRAKTNINGER OG ANBEFALINGER.. 27 VEDLEGG < deltakerne > < kart A og B >. 31 Copyright Vest-Agder fylkeskommune Foto: Rita Galteland

4 Kommunedelplan for Eiken. Barn og unges innspill INNLEDNING Tema Barn og unges innspill til kommunedelplan Eiken. Vest Agder fylkeskommune og Hægebostad kommune ønsket de unges ytringer omkring arealene LANGS LYGNE. Primært de områdene som ligger som et belte på begge sider av riksveien og ned mot vannet. Omfang Medvirkningsprosessen la opp til å - kartfeste de arealer og bygninger som de unge bruker. - få fram forslag om fremtidig bruk, dersom de har tanker om det. Deltakelse 17 barn fra og 7.trinn på Eiken skule deltok. Fra Byremo var 8 ungdommer fra 8. og 9.trinn med. Det ble lagt vekt på at de unge skulle være bosatt innenfor planområdet. Så langt som råd var skulle begge kjønn være representert i trinngruppa. Prosess og produkt Medvirkningsprosessene ble gjennomført trinnvis på barneskolen. fire timer pr. trinn i august og oktober Ungdommene fra Byremo ungdomskole deltok i en to timers økt i november samme år. Topografiske kart, ortofoto og fotografier fra området var sentrale arbeidsredskaper. Det ble vekslet mellom individuelle innspill og synspunkter og gruppevis høyttenkning over kartene. I forståelse med de unge ble samtalene tatt opp elektronisk. Dette for at deres egne utsagn skulle kunne gjengis så korrekt som mulig. Tilføyelser av stedsnavn har enkelt steder vært nødvendig for å skape klarhet for leseren. En del ord og uttrykk er gjengitt omtrent dialektisk lydrett slik at leseren skal få et mest mulig autentisk bilde av de flotte utsagnene. HER E ME dokumenterer bruken av arealene. FORSLAG FRÅ ÅKKE omhandler de unges fremtidstanker. ME VIL SEIE AT er kommentarer de har skrevet til foto de fikk se. Alt er samlet i en rapport i A-4 format og to tilhørende karter i A-0. Alle produktene er tilgjengelig som pdf-filer. Tilbakemelding til deltakerne Deltakende skoler vil få overlevert rapporten og tilhørende karter som pdf-filer. Intensjonen er at heftet og vedleggene skal legges ut på skolens eller kommunen hjemmeside, slik at alle interesserte kan få innsyn i materialet. Skolene vil i tillegg få tilsendt to hefter som skal legges til gjennomsyn på skolenes bibliotek. Det er opp til kommunen selv å vurdere hvordan resultatet av medvirkningsprosessene skal presenteres for administrasjonen og politikerne. Likeså er det opp til kommunen å gripe fatt i de unges ønsker om å få bli tatt med på råd, når det gjelder utformingen av sentrale brukesaraler for barn og ungdommer. Forslag til forbedringer og tiltak fra deltakerne er lagt fram for kommunen i form av denne rapporten. Faglige betraktninger og anbefalinger ligger ved som en liten oppsummering bakerst i heftet. 4

5 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill LANGS LYGNE ME E HER EIKEN SKULE På fritida sykle me rondt på skula her. I veikanten der som det er hauer har me lagd eit hopp som me hoppe med syklane. Me he lagd ei lita terrengløype som me sykle i. Rondt skulen er det mange fine plasser der me kan hoppe og kjøre med sykkel. (5.trinn) BINGEN Me pleie egentlig å vere veldig mye i bingen og så sykle me på veiane her oppe. Det er ikkje så mye ungdom i bingen, men alle he lov te å gå der. Noen ungdommer kjøre store trucke på jordane rett med bingen. (5.trinn) Me er i bingen veldig mye. Det som er litt dumt er at bingen er skeiv. Me lure av og te på om den vil knekke på midten. Me sykle rondt skulen og av og te på veien. Me brukte bingen før, men ikkje så mye nå. Det er mange som er yngre enn oss som bruke bingen. Dei som gjenge i bruke an heile tida. 5

6 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill BEDEHUSET Me treffes mest på Bedehuset på helgane. Då er det Yngres, fredagskafe og litt sånn. I gymsalen på skulen er det Krikk fjerde kver fredag. På helgane så skje det noe så å sei heile tida. I veka då skjer det mest ingen ting. Jo, det er bibeltime av og te. Om vinteren pleie me å gå på isen rett der med Tveiten. (5.trinn) Me renne møe på kjelke ned i byggefeltet og på jordane bak skolen i friminuttane. Her ute i bukta pleie me å gå på skøyte om vinteren. Det er kjempebra for isen er så kjokk hvis me ikkje gjenge for langt ut. På Tveiten går me på skøyter. Det er noen hockeymål inne i bua som me kan ta ut. (7.trinn) Vannanlegget te bedehuset ligge på jordet rett der med bingen. Det er ekko me vannanlegget og det er ikkje bare te bedehuset, men det er derfor det er så bløtt der heile tida. Det er ikkje lov te å gjør noe der for hvis dei grave for jupt så kan dei treffe vannanlegget. BAKKENE OG BUKTA VED TVEITEN I bakkane bak skulen pleie me alltid å renne på kjelke. Det er på Kjørkodden me bade mest. Me bade litt der med Vatnebrua. Men none av oss bade der med Øynan. Det er mest dei som bu på Vatnesia og som he båt som er der. Me kjøre med båt her om sommaren når me ska ut te Øynan og te Kjørkodden. Det er mange vannlilje der me gjenge på skøyte om vinteren. KYRKJEODDEN På Kjørkodden bade me ikkje alle plassane. Noen plasser er det så mye graps. E skolle ønkse at kommunen konne gjøre noe med alt grapset som ligger på bonnen. Om sommaren sette dei av og te opp sånn eit nett og spele volleyball på graset og none spele fotball der. (5.trinn) Standa på Kjørkodden er ganske fin men det begynne å bli litt mye kongler og steiner på ho. Me he none greie steiner som me kan vasse ut te og så he me brygge og flåte. Det er mange vannliljer lenger der borte og det var ein som satte seg fast i dei. Før var det ein campingplass her og himla mye glasbråt i vannet. Folk satt å drakk øl her og heiv flaskane ut i vannet så dei knuste. 6

7 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill På denne sia av stranda er det altid varmt i vannet. Men det er så mye glasbråt og andre rare ting i vannet at det er nesten ingen som tør bade der. Her bader me heller ikkje for her er hyttane. Det er ikkje så rart for hyttane er privat eiendom og me kan ikkje gå der. Det må ikkje bli sånn at dei folkane som bu i hyttane tar frå åkke badeplassen. Det er han derre Jon som eig veien ned te badestranda og han har satt opp skilt med privat vei og så he dei klypt ei lita linje i graset på andre sia av kjørka som me kan gå på. Me bruke graset innenforbi stranda av og te, men det er litt vondt å gå barbeint for dei har kasta mange steiner og kongler der som er vonde å tråkke på. bruke. Me bruke stien som gjenge øve jordet. Me bade her, ligge å preke og spele volleyball uten nett. Æ tru at dei he noen planer om at det ska komme sandvolleyball her kanskje. Plattingen der er te dei som bruke rullestol. Me kan bruke den hvis dei ikkje er der. Men den er reservert te dei med rullestol. Det ska komme større parkeringsplass med Kjørkodden. Nå fer me ikkje lov te å kjøre ner på veien for den e privat. Kjørkodden må dei ikkje ødelegge. SYD FOR KYRKJEODDEN Den lille sandvolleyen nerforbi Kjørkodden er egentlig privat, men me fer lov te å bruke an for me kjenne dei som eige an. LYGNE Det er ikkje så mange folk som kjøre båt rondt på Lyngne. Me fer nesten ikkje fisk så det e ikkje noe vits i å fiske der. (5.trinn) Dohuset holder på å detta i hop. Lekeplassen som var her har dei tatt vekk. Den var skikkelig gøy, men så mente dei at den blei for farlig. Hyttefolkane seie at det er ingenting å gjøre for ungane dei sine på Kjørkodden. Kjørkodden blir brukt meste kvar dag om sommaren. Det er alltid folk der og nå er campingplassen au vekke i gronnen. Hyttene er blitt påbygd og veien er privat så den he me ikkje lov te å Ein del kjører knebrett og vannski og wakeboard på Lygne om sommaren. None sitter på store ringer som henger etter båtane eller vannskotarane. 7

8 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill LANDDALSÅNE MØTER LYGNE Det er så mange jorder i dette området og ingen tør å bruke dei for å komme ner te stranda. Det er jo mange som bruke an når dei gjenge turar, gjenge på ski eller sykle, men det er ikkje lov te med motoriserte hvis du ikkje eig eller he hytte. Me og syskenbarnet mitt bruke å fiske her. Det er ganske bra. Me fekk seks fisk hver dag. Der de har bygget et nytt lager var det teltmøter før. Men nå er det ikkje plass så derfor har dei teltmøtane i Lyngdal. RIKSVEIEN Det er mange som sykle mellom skulen og coopen. Å så sykle me og hoppe i skråningane langs veien. Guttane sykle egentlig rondt heile Eiken. Heilt frå skulen og ned te Rehabben og te Skjekkelandstranda. (5.trinn) Me jenter er mest på besøk hos hverandre og leike ront omkring der me bu. Og så sykle me mest ner te Coopen frå der me bu. (5.trinn) Det er egentlig bare på Hobbesland at det ikkje er så veldig mye lys langs veien. (5.trinn) LANDDALSÅNE Det er altfor stor straum i elva te at du kan bade. Der elva renne ut i Lygne er den fine fisken for han kjeme heilt oppe frå Hekkfjellet. VEIEN OPP LANDDALEN Veien opp Landdalen er egentlig privat for dei som bur der og he løyve og for dei som he hytte der. Jentane sykle au, men me er ikkje heilt besatt av det sånn som guttane. Me sykle mest te bingen, stranda, butikken og biblioteket. (7.trinn) None av ungdommane som kjøre bil kjøre så nærme oss at me må sykle langt ut på jordet. (7.trinn) 8

9 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill FERIESENTERET OG KVERNØYAN Me pleie å sykle opp i skråningen foran feriesenteret når me sykle forbi der. (5.trinn) gras fra asfalten så det er ikkje mange som bruke den nå. (6. trinn) De som bor på feriesenteret pleie å være på andre sida av veien. Der bader og griller de nere på stranda. (5. trinn) Me bader nesten aldri nerenfor feriesenteret. Me kalle det hoggormstranda fordi me så fire hoggormer der på steinane. Etterpå så har me aldri gått ner der. Speiderne bruker huset som lager og så bruker me plassen utenfor. Før var det en kjempefin plass der og så var det minigolf der og sånn. Men nå er det heilt herpa der. Vaktmesteren brukte å klippe hagen der for det var ingen andre som gjorde det. Men så slutta vaktmesteren og han nye har ikkje fått noe beskjed om at han må klippe plenen. Før hadde dei utleie av båter her. Det var barnehage i huset og søndagskule. Alt her nere er tre og det er nesten ikkje noe lys i mellom alle treane. På feriesenteret er det ei leikehytte som ikkje ser ut i måneskinn. Dei sitte inne i ho på kvelden og drikke øl. E tru det er det eineste dei bruke ho te. Før var det ein sykkelbane rondt hytta, men nå er det ein masse homper og sprekker. Det begynne å vokse opp Me er ikkje møe på Stranda med Feriesenteret for det er så møe steier og glasskår der. Når me er der med speidaren hogge me tre og leike gi eit lite blink med lommelykta. Før var det ein minigolfbane foran barnehagen. Det var en gammel barnehage her før. Me bruke ikkje dette området noe særlig. Det eineste me gjør er å kjøpe is på feriesenteret. (7.trinn) På Feriesenteret er det en bistro. Alle ungdommane som er ei grann eldre enn åkke er jo der. Dei kjøpe mat og så er dei der å preke og alt sånno. Dei kjøre derte i bil og så sitte folk på i bilane. Æ tru at kommunen he solgt det gamle huset som barnehagen var i. 9

10 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill Me kan i hvert fall ikkje bruke det te speideren. Me er ute heile tida for me fer ikkje lov te å bruke huset. Før konne me vere inne. Me speideren så er me ute i kanoer, så høgge me tre i skågen her og så lage me gapaghuk. Før va det ein minigolfbane her, men det er mange år sia. Me gjekk i den gamle barnehage når me va små. Nå er det mest bare speideren som bruke dette området. Dei voksne er mest heime hos kvarandre og ungkarane sitte mest på feriesenteret. På Røde Kors er det bingo på søndagane. Dei små ongane er med dei voksne. På Reveneset er det mange fine hoppeplasser så me er med der nere. E huske at når me var små så gjekk med langs heile vannkanten te Lygne. Det var litt av ein tur det. Det er egentlig mye privat rondt Reveneset, så det er ikke alltid så lett å vere der. På den andre sia av stranda te Bjarne Skeie er det så møe groms og så er det olje i vannet, så der er me ikkje. E padle med kano heilt hen til Reveneset. På Reveneset e det ikkje grondt så der er det kjempefint å hoppe frå land. (6. trinn) MONESANDEN OG REVENESET Me bruke den stranda der nere (Monesanden), men den er egentlig privat. Det fjellet her er ikkje privat og det er lov te å bruke. Men det er bare sånn steine på det kommunale og me må gå med sånne klikk-klakke eller ekko. Me he jo tenkt å rydde der i mange år, men det er jo ingen a åkke som er her som gidde. COOPEN, KONGLA OG BONNPRIS På Coopen sykle me rondt forbi. Jentane sykle mest langs veien og på gangstien. (6. trinn) Me hadde sykkeløype her før, men den blei lagd ned da Coopen kom. Då e og kameraten min kom ned ein dag så hadde dei hogd ned alle treane og ødelagd crossløypa vår. Det var ikkje noe gøy. 10

11 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill Me hadde hytter der, men så kom Coopen og reiv ned begge to. Grunnen te at dei måtte bygge coopen der me hadde crossløype var at dei hadde tatt vekk Coopen der oppe med Kjørkodden. Nå må dei som bur på Haddeland kjøre over ti minutter for å komme te nærmaste butikk. Før så kjørte dei bare e tru det var bare fire minutt. Me hadde jo butikk på Skeie, så det var ikkje noe krise at me måtte ha ein ny butikk. Omtrent her på asfalten rett der med Bonnpris er det fint å sladde rondinger. E he vert med pappa når han sladde rondinger med bilen. (6. trinn) SKOGSOMRÅDENE BAK MEKKEN Bak mekken er det ein fin vei å komme til Verdal som e har gått. Onkelen min han hadde eit område oppe i skauen. Der kjørte me snøscooter om vinteren og firhjulingar om sommaren. Men så kom none og sa at dei skulle bygge hytta akkurat der han hadde bane. E syns dei he hogga ner alt for mye skåg. Mange a dei som har brukt det te kjøring og jakt å sånn har blitt forferdelig irriterte. På Coopen eller Bonnpris pleie guttane å møtas. Åsså sykle me rondt forbi der med Kongla og Betesta. Når me sykle rondt på hauane på Skeie pleie me av og te sykle langs lysløypa ned te Skjekkelandstranda. Det er mest guttane som sykle sånn. Jentane sykle mest langs veien. Me sykle veldig møe på veiane rondt omkring der me bu. (5.trinn) Me pleide å sykle ner te Coopen før då me var små. Me er ikkje veldig mye der nå for me he ikkje tid te å vere der. Me he så møe lekse. I feriane er me jo litt der. Om sommaren så gjenge me alltid bort te Coopen for å kjøpe is og mat å sånn. Me bruke av og te båt fra Kjørkodden te Coopen når me ska kjøpe is. LEKEPLASSEN I SKEIE BOLIGOMRÅDE Det er faktisk ganske farlig å ha ein sånn leikeplass. Den er så nedfallen at hvis none komme og skal ronse for eksempel, så kan dei brekke ryggen eller noe hvis ronsane dette ned. (6. trinn) FRAMREVIKA PÅ SKEIE Me bruke standa foran Bjarne Skeie mest, for der er det fin sand på bonnen. Og så er det mye greiere der for der er det ein flåte. Men han he ikkje vert på vannet på lenge. (5.trinn) Stranda ner me hyttane te Bjarne Skeie er egentlig privat. Når me la te i kanten av stranda med ein båt der i sommar for å kjøre noen heim, så fer me litt stygge blikk av dei derre hyttefolkane. Mange ønsker jo at man ska få lov te å vere der om sommaren, for det er så fin ei strand. 11

12 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill Standa på Kyrkjeodden og den med Bjarne Skeie er dei beste me he. (5.trinn) Mange he sagt at han som he dei derre hyttane vil at me ska bade der så ikkje den stranda bli så stygg. Men me veit ikkje heilt om det er sant. Men så he han jo på ein måte satt opp sånn ein portlignande ting. Jo, men det var jo forde det var noen motorsykler som kjørte ner der. HAUGENE PÅ SKEIE (KONGENESET) Ungdommene he dyre sykle til tolv tusen og så bruke dei dei ikkje stort. Før brukte dei syklane sine og da var me med dei og sykla i hauane borte på Skeie. Nå stenne dei nesten heile tida. Det er gøy å sykle med hauane på Skeie. (5.trinn) E he aldri sett den stranda der før. Det he e. Ho ligge rett der med rehabben, men dei konne ha fiksa ho for det er sånn masse sånn derre groms rett nere i vannet og så er det dødsgrondt her. Me går å trokke på masse ekle ting som me ikkje veit å er for noe. Gromset som kommer opp gjør at det blir så svart i vannet at me ikkje kan sjå ka det er. Meine du gjørme og pinner? Ja, og så er det mange vannlinjer som vokse her. E veit om ein som satte seg fast i dei ei gong. Hvis dei konne ta vekk none av dei treane så konne det ha blitt mye bedre å komme ned te stranda. Bonnen på Rekheimstranda er heilt ødelagt, så det er ikkje noe vits i å bade der nå. (7.trinn) Der var det en svær mollhaug med folt a gras som me dreiv å sykla på før då me var mindre. Me fekk lov te det for me spørte han som eigde det. YTREVIKA PÅ SKEIE (VED REHABILITERINGSSENTERET) På den lille stranda rett utenfor rehabben er det ikkje så fint vann, så derfor bader me ikkje så møe der. Det er så mye graps på bonnen åssa er det grondt der og så vokser der mye vannlinljer der. Me bada på stranda før då me var mindre, for då va stranda fin. Nå er den foll a maur og drit. Det er ekkelt vann der og ganske langgront. Det er heilt forferdelig å bade der. Det er ingen som gjer det, tru e. LYSLØYPA Det er mange som gjenge tur i lysløypa. Var det ikkje Bjarne Skei som betalte den? Jau, e tru det. 12

13 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill STRANDA PÅ SKJEKKELAND På stranda på Skjekkeland bade me om sommeren. (5. trinn) Sjuende i barneskolen arrangere sånn derre aktivitetsdag på Skjekkeland. På St.Hans så er me der. Då er det svært bål der og grilling å sånn. Det va fint før på Skjekkelandstranda, men det er blitt så lite brukt at det er blitt stygt nå. SKITUR Det er ikkje mange ungdommar som bruke skiløypa på Verdal, for det er ikkje mange som like å gå på ski, men det er noen som er der. Det er mange som kjøre opp der ein søndag eller lørdag for å ha seg ein skitur eller ekko. Du kan og gå frå Verdal og komma ner på Skeie i Slåten eller Landdalen. Og så er det follt a glasskår i vannet og de er heilt ekkel bonn å sånn. Stranda er ikkje fin nå lenger. Jordane innforbi er ekko grann bløtt å ekkelt. VERDAL OG HEKKFJELL Der he e min eigen scooter som e kjøre med langt oppe på heia. (7.trinn) Me va på Hekkfjell i skuletida då me gjekk på Eiken skule. Me he åsså vore på Hobbeslandsia. Det er mest Hekkfjell folk bruke, når dei skal fiske. SKOTER OG FIRHJULING Om vinteren er det greit å vere på heia. Men på heia kan du ikkje få gjort noe, for det er ikkje lov te å kjøre skoter alle plasse. Me konne ha fått litt større område å kjøre på. Hvis du tenke på alle firhjulingane som kjøre på sommaren og herje rondt på heia. Å så når det er snø så kan du så vidt kjøre, sjøl om du ikkje ødelegge noe. Det er ganske rart at det er lov te å kjøre firehjuling og ikkje skoter. Det er jo mye bedre å kjøre på snø for da ødelegge du ikkje noe. 13

14 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill LANGS LYGNE FORSLAG FRÅ ÅKKE NY SKOLEGÅRD OG KUNSTGRESS Ungane på Eiken skule skolle ha fått det bere i skulegården. Dei små he ein skåg å leika i, men dei konne egentlig ha fått bere fotballbane. Dei he lyst te å ha gras på an. Det tru e ikkje dei fer te. Men, det var jo planen. Håndballbanen konne dei åsså hatt ny asfalt på, eller noe sånn. Leikestativane kan dei jo bare riva ner. Kommunen må gjøre noe med den gamle delen av skule åsså. Men dei seie at dei ikkje he penger. (7.trinn) Tenk om me hadde hatt eit pengetre. Då konne me fått konstgras på banen. Banen på Eiken skule er dårlig og den har håler mange plasser. Mange folk klager. Biler kjører på den for tøys. Me ønske oss konstgrasbane. Hvis dykke vil gje åkke penge te konstgras blir vi bedre i fotball og det blir gøyere å bu her. Hadde vi hatt ein bedre bane kunne folk ha komme seg ut av huset og vert meir i aktivitet. E ønske at me hadde kunstgress på fotballbanen. 14

15 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill BMX-SYKKELBANE Me som bu på Tveiten ønske åkke sykkelbane. Me konne hatt den bak bingen. Der som det er sørpe. I dag kjøre dei med bile der. Det hadde vært greit å ha sykkelbane der, for då konne me sykle der etter at me he spelt fotball. (7.trinn) TARZANJUNGEL Me he vert på Flekkerøya og slengt åkke i Tarzanjungelen der. Me ønske oss ein sånn ein her på Eiken skule. Den konne ligge på andre sia av banen. (7.trinn) Håndballbanen konne dei åsså hatt ny asfalt på, eller noe sånn. Leikestativane kan dei jo bare riva ner. Kommunen må gjøre noe med den gamle delen av skule åsså. ET STED Å VÆRE Me tykke me he litt lite å finna på. På fritida å sånn midt i veka og på dagen på lørdagen og søndagen. Me veit ikkje heilt kå me ska gå hen. Om sommaren er det alltid noe å finna på, men ellers på året er det mest ingen ting å gjer i veka. Me ønske oss ein plass me kan vere inne om vinteren, for om sommaren er me mest ute. For når det er stygt ver å sånn, så he me jo ingen plass å ver. Det må vere ein plass der det er litt sosialt å vere, ikkje bare sitte på data å låne bøker å sånn som på biblioteket. Det tilbudet som er på bedehuset er jo bare for niende og oppøve. Så dei som er mindre he jo ikke none plass dei kan vere inne. Jaudå, dei he jo anne kvar lørdag. Men det er jo ikkje noe gøy for dei som gjenge i åttende for dei må vere sammen med dei som gjenge i femte. Åttende dei he komme te Byremo og he kanskje utvikla seg litt meir enn dei som gjenge i femte. På yngres så må dei tilpasse det for dei som gjenge i femte. Stakkars, det er jo ikkje noe gøy for dei som gjenge i åttende. Men det er jo forde at før så gjekk åttende på Eiken, men sånn er det ikkje nå lenger. Nå gjenge åttende på Byremo, så dei burde skifte på Yngres au. NY SANDSTRAND PÅ TVEITEN Du vet oppe me Tveiten der me gjenge på skøyte å sånn. Der konne dei godt ha renska bonnen for der er det dritbonn sånn at me konne ha bada der. Hvis det bli noe, så bli det å sitta inne hos ein for det meste. Me gjenge bare heim te folk for det er ikkje noe å finne på ute lissom. Me er nødt te det for me he ikkje noe ant å gjer. 15

16 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill For nå kjem det jo boligere der au. Det konne jo ha blitt ei fin strand der. Men det e ganske gront der, så då måtte dei ha gravd opp og gjort det jupere og laga ei stor sandstrand der. ULIKE TILTAK PÅ KJYRKEODDEN Me ønske oss sandvolleyballbane nere på Kjørkodden så fort som mulig. Men då konne det ikkje vere camingvogne der. Hadde me hatt ein sandvolleyballbane konne me sole åkke og spele samtidig. På stranda konne me ha to, tre benker og ei lite bord og fleire plattingar. Ronsestativ hadde vert gøy å ha på Kyrkjeodden. Sanden begynne å forsvinne på bonnen. Nå e det mange steiner der og det er ganske vondt å gå på. Me ønske oss bedre sandbonn. Det e sabla gøy å hoppe frå flåta, men ho konne ha vert møe høgere. (7.trinn) Me he lyst te å ha ei pelebrygge på Kjørkodden. Ho må gå så langt ut at me kan stupe fra ho. Det må være kroka sånn at me kan binde fast kanoer. Me trenge ei ny flåte au. Når me skal stupe og hoppe kan me bruke flåta og då trenge me ikkje å vere redd for å treffe bonnen. (7.trinn) Me ønske oss ein ny stor stein ute i vannet som me kan stupe og hoppe frå. Det e litt lite med bare ein hoppestein. Det er mange på Kjørkodden om sommaren. E tru at dei syns det ville vere veldig gøy med ronser. Me trenge å ha noe å gjør, når me vil ta en pause fra bading. Før hadde dei sklie å sånt og då var det mange som gjekk opp der når dei 16

17 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill ikkje bada. Dei tok vekk leikeapparatane for dei var farlige. Vannlilje er ekkelt. Eg skolle ønske dei konne ta dei vekk. (5.trinn) På Kjørkodden ønske me at det ska komme sandvolleyballbane. på andre sia, så derfor er det ikke så mange som vil ligge der. Kommunen bør rydda opp og fiksa på det. Stranda konne ha blitt større au nerøve der. Det er ein heil haug med steine som ligger der og hadde dei tee vekk det, så konne ho blitt større. Alle ligge lissom på ein plass for der er det best. Fystemann ut fer dei beste plassane. På Kjørkodden konne me ungdomme vere med å seie kåssen det konne vere hvis kommunen ska gjere noko med området. Dei ungdommane som er litt større enn åkke, dei reise te andre plasse for å spele sandvolleyball. Me konne godt ha to baner, så konne med bruke dei te sandfotball åsså. Å så konne dei renska litt på bonnen å sånne ting. Toalettet bør dei bare riva ner og bygga eit nytt. Det ser ikkje ut. Og dei derre låsane. Plutselig så klikke dei og så må du krypa ut a vinduet. Me skolle hatt ein liten kiosk eller noe sånn rett der med Kjørkodden sånn at me konne ha kjøpt litt is å gåtteri å sånn. Me konne hatt do i den eine sia og kiosk i den andre sia. Det er sikkert mange som ville hatt det som ein sommerjobb. GANG- OG SYKKELVEI Sykkelsti langs veien er det viktigste å gjøre noe med. Ja, det seie e au. Me må få ein sånn at me kan sykle heilt frå feriesenteret og opp te der sykkelstien slutte nerenfor skulen. Det er kjempemange lastebile som kjøre på veiane her. Hvis dei bygge mange nye hytte opp i Verdal, så kan det bli heilt stappa a folk på Kjørkodden. Då bli det ikkje plass te oss. E huske ei dag då va det åtti stykke mest og då va det nokså folt. Me bruke mest den eine delen av odden for det ligge mykje drit og kviste 17

18 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill VELKOMMENSKILT Me konne hatt eit velkommen til Eiken skilt som folk så når dei kom kjørande. (7.trinn) Vegvesenet seie at me he fått sånn lys for none år sia og då meine dei at ikkje det gjør noe at det ikkje er sykkelsti. Men det e jo der det mangle at det er mest svinger og farligst på heile sykkelturen. Mange av foreldrene te dei som bur på Skeie har ikkje lyst te å sende ongane ut på sykkel når det ikkje er sykkelsti. Og så får dei heller ikkje busskort te skulen. Det er ganske dumt. E ønske me breiere vei på Hobbesland for den er så smal. Det er mange som er ute å sykle på veien. Æ tykke det burde ha blitt gang og sykkelsti der det mangle, for det er mange av dei på barneskulen som ikkje fer lov te å sykle der. Sjølv om dei ikkje he pengene nå, så er det bere at dei begynne å planlegge det enn at dei bare drite i det. Så kan dei bygge når dei he penge. Æ ønske me gang og sykkelsti på åkkå sia på Hobbesland. Ja, og ikke minst lys for det er veldig smalt. Det e tross alt veldig mange folk og mange onge her. Det blir bare mer og mer folk her. For dei som bur der he ikkje skyss og då er det ikkje så lett å sende dei av sted når dei gjenge i fyste klasse heller. SKATEPARK Det konne godt ha blitt litt meir aktiviteter på Feriesenteret. Skatepark for eksempel. LEKEPLASS Det er en kjempestor plass her, så det konne godt vere ein leikeplass her for eksempel. Dei burde jo holde på det kommunen eide me feriesenteret og få det litt ber. Fikse opp litt. Det hadde hjulpe himla mye. Den leieplassen på sia feriesenteret er jo heilt forferdelig. Dei konne like godt ha rivd an ner og hatt det te parkeringsplass for å seie det sånn. TAULØYPE ELLER PAINTBALL Me konne ha lagd ei tauløype eller ei hinderløype. Oppi treane og ront forbi. Eller paintballbane, det hadde vært bra. Ja, det hadde vært tøft. Det er mange her som tykke paintball er dødsgøy. Nei, det konne godt ha vært ein an plass. Nei, e gidde ikkje å reise te Hægebostad kvar søndag. 18

19 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill NY UTVIDET STRAND Hvis det blei for liten plass med Kjørkodden og kommunen måtte lage endå ei ny strand sånn at det blei plass te alle hyttefolkane au, så tru æ det ville vere best der med feriesenteret. Stranda med feriesenteret er igronnen folt brukanes, men det er ingen som gjenge ner der. E tru at det konne bli ei fin strand heilt frå feriesenteret og hen te stranda der henne (Monesanden). Det konne ha blitt ei himla svær strand hvis du hadde rydde alt det der søppelet og kjørt på mange lass med ny fin sand. Då konne det ha blitt mye ber å bade der. CROSSLØYPE Ein ting som guttane ønske er at det kommer ny crossløype for det var jo løype her før Coopen. Me he laga heile cossløypa på eit ark. Sjå her så he me lag te eit hopp som er ganske så høgt. Og mellom neste hopp og dette må me ha fem meter avstand. Så må me ta vekk det lille hoppet, så me ikkje miste så inni granskauen med fart. (5.trinn) Rett på andre sia a Feriesenteret konne det ha blitt ei plass der ein konne gjøre ting. Ongane konne ha vore der. Spele ball. Det er ein svær skåg der som bare ligg der og det er aldri gjort noe der. Det er ingen ting som skjer der. E veit henne me konne ha fått lagd ein ny crossbane. Der med fotballbanen mellom Kongla og Bonnpris. I skauen der er det masse plass. Me kan bare hogge litt og kjøre på grus. E synes at dei som lagde Coopen kunne lagd ein ny crossbane te oss for det var dei som reiv ned heile banen vår. Folk spele for mye data og tvspill. Får me ein bmx-bane så kjem dei seg ut og i frisk luft for dei likar sykling. 19

20 Kommunedelplan Eiken. Barn og unges innspill Sånn som det er nå er det større sjanse få bli påkjørt for me he ikkje nokon sykkelplasse me kan sykle for oss sjøl. Me he ingenting å gjøre på fritida bortsett frå fotballen. Det hadde vært gøy om dei konne lage ein bmx-bane i skogen rett bak Bonnpris. Dei som gjenge på barneskulen sykle jo øve alt. Oppe i skauen, på veien, i bekken og rondtforbi. SKEIE SOM SENTRUM ELLER EGEN KOMMUNE Kommunen bør jo få eit sentrum her ei plass. Det må jo ligge der på Skeie. Jammen, det e jo lissom sentrum nå. Men det ser ikkje ut som et sentrum for å seie det sånn. Klæsbutikk og shoppingsenter må me ha for at det ska bli eit sentrum. Only og Bik Bok å sånn. Det he hjulpe me Kongla at det he komme bakeri. Da kan me gå der å kjøpe mat å sånn. Kommunehuset, banken og tannlegen å sånn ligge nere i Hægebostad. Nå er det jo sånn at Eiken ligge der og Hægebostad ligg der. Akkurat som to heilt forskjellige stade. Skulle ikkje tru at me va lissom i same kommune. For nå er det sånn at hvis ein får noe så skal dei andre ha noe nytt neste gang lissom. Dei bruke jo dobbelt opp i plassen for å bruk ein ting. Eiken skolle ha vore ein eigen kommune for å seie det sånn. ALPINANLEGG Alpinanlegg eller sånn derre skitrekk skolle me gjerne hatt der oppe i Verdal. Det e jo dødsgøy. Ja, det tenkte e au på. Me reise jo te Eikerapen og Ljosland og Hovden for å stå på ski. Hvis det kjeme mange nye hyttefolk konne det ha vært gøy å ha eit skitrekk oppe i Verdal. E ville ha vore i bygda uansett kossen det hadde sett ut. 20

Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune. v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune

Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune. v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune BARN OG AREALPLANLEGGING Barn og unge skiller seg ut fra andre grupper. De er umyndige, har ikke

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted.

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted. Jeg liker veldig godt at vi har så stor plass og en del butikker. Selv om det kunne vært større utvalg av butikker, er de vi har veldig bra. Selv vom jeg vet at vi ikke burde ta av jordene, må jeg jo også

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Fysisk aktivitet og kosthald

Fysisk aktivitet og kosthald Liabygda skule Liabygda skule er ein 3-delt barneskule i Stranda kommune. Skuleåret 2006/2007 er det 34 elevar ved skulen. Fysisk aktivitet og kosthald står sentralt i skuledagen på Liabygda skule. Vi

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Skolene presenterer sine innspill til planarbeidet for Vikersund sentrum

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

innspill fra barn og ungdom 2014

innspill fra barn og ungdom 2014 OMRÅDEPLAN FOR EG SYKEHUSOMRÅDET innspill fra barn og ungdom 2014 Barn og ungdom gir innspill til kommunens arbeid med områdeplan på Eg 1 BAKGRUNN Medvirkning er hjemlet i plan- og bygningslovens 5-1.

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Problemstilling og hensikt Hvilken betydning har deltagelsen i Inn

Detaljer

Mamma er et annet sted

Mamma er et annet sted Tanja Wibe-Lund Mamma er et annet sted En bok om mobbing Om forfatteren: Aasne Linnestå (f. 1963) er romanforfatter, lyriker og dramatiker. er hennes første roman for ungdom. Om boken: Mamma er død. Jeg

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Lesing er grunnlaget for suksess i neste alle skulefag. Lesesvake elevar får ofte problem med å fullføre vidaregåande skule. Lesesvake vil møte mange stengte dører

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 6 2. 3. 4. 5. 6. Gymsal Gymsal Vi markerer same-folkets dag og innvier den nye bålpanna til barnehagen 7 9. 10. 11. 12.

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas rundt elevane si skriving Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas i skriveopplæringa: 1. Emnebygging Innhald, emne, sjanger 2. Modellering Læraren modellerer korleis ho tenkjer

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Oktober 2014 Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Svalene vinker med vingene sine og kvitrer: «Farvel da og takk for i år!» Mauren har kravla i tue og sover og drømmer en drøm om at snart er det vår.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer.

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. NORGESLEKENE I MO I RANA 2. 5. AUGUST 2012 Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. Torsdag 2. august klokka 18.00 til 19.00 er vi i gang med Norgeslekenemarsjen.

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Vekeplan for 5.klasse Veke 48

Vekeplan for 5.klasse Veke 48 Vekeplan for 5.klasse Veke 48 INFORMASJON: REFLEKSVESTKONKURRANSEN. Ha på refleksvest kvar morgon! Det blei ein fin tur til Vitengarden på fredag. Elevane var med på «musikkverkstad» og lærte å lage ulike

Detaljer

Veke Fredag Offentleg høgtidsdag. 18 Barnehagen er stengd. Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

Veke Fredag Offentleg høgtidsdag. 18 Barnehagen er stengd. Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Nymannsbråtet barnehage KVITVEISEN Mai 2015 Månadens tema; Bevegelsesglede: Sirkus. Månadens song; «Nymannsbråtet barnehage», «Ja, vi elsker». Fagområde; Kropp, bevegelse og helse. Veke Fredag 01.05 Offentleg

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Nynorsk ELEVHEFTE

ARBEIDSPRØVEN Nynorsk ELEVHEFTE ARBEIDSPRØVEN Nynorsk ELEVHEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v N f g i p l y ø U m s t æ r e h J k LESEKORT 2 sa Vi ål du ør våt dyr syl klo båt lys tak Hest føle

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

DIGITALT BARNETRÅKK. Hva er Barnetråkk?

DIGITALT BARNETRÅKK. Hva er Barnetråkk? DIGITALT BARNETRÅKK Hva er Barnetråkk? Barnetråkk er en metode for medvirkning og bedre planlegging for barn og unge. Her registrerer barn og unge selv sine skole- og fritidsveier, områder for opphold

Detaljer

3 Set inn adjektiv eller adverb. Carmen er ei fin dame. Ho har alltid på seg fine klede og eit fint sjal. Ho syng fint også.

3 Set inn adjektiv eller adverb. Carmen er ei fin dame. Ho har alltid på seg fine klede og eit fint sjal. Ho syng fint også. ADVERB 1 Set inn adverb med motsett tyding. Luisa skriv pent. Leo skriv stygt. Maten luktar godt. Søpla luktar dårleg/vondt. Han spurde høfleg. Ho svarte uhøfleg. Leo gjekk seint. Luisa gjekk fort. Jentene

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer