ØVRE EIKER KOMMUNE REGISTRERTE SAMMEN-MED-AKTIVITETER PR. AUGUST 2012 eksempler fra perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØVRE EIKER KOMMUNE REGISTRERTE SAMMEN-MED-AKTIVITETER PR. AUGUST 2012 eksempler fra perioden 2002-2012."

Transkript

1 ØVRE EIKER KOMMUNE REGISTRERTE SAMMEN-MED-AKTIVITETER PR. AUGUST 2012 eksempler fra perioden

2 PRN (Plan ressurs og næring): Grendeutvalg/byutvalg s 3 Bygging av flerbrukshall i Skotselv s 3 Skøytebane i Stasjonsgata s 4 Containerparken i Stasjonsgata s 4 Sentrumsplan for Fiskum s 5 Helse-og sosialseksjonen: Home start s 6 Bygningsseksjonen Sundhaugens venner s 6 Kulturseksjonen Norsk Motorhistorisk Senter (NMHS) på Burud s 7 Samarbeid med idrettsråd, musikkråd, teaterråd og kulturminneråd s 9 Ski-og løypeutvalget s 9 Torgscenen i Hokksund s 9 Kulturtorget s 11 Omsorgsseksjonen Kultur i omsorg s 12 Frivilligkorpset s 12 Eikertuns venner s 13 Lindrende enhet s 14 Anleggelse av sansehage på Grevlingstien bofellesskap for demente i Vestfossen s 14 Skole-og barnehageseksjonen: Bygging av barnehage og klubbhus på Eiker-Kvikks 15 Bygging av ny Hokksund ungdomsskole s 15 Besteforeldrekonferanser i kommunens barnehager s 16 Seksjon for teknisk infrastruktur (STI) Hokksund blomsterparlament s 17 2

3 Grendeutvalg/byutvalg SEKSJON: P R N (Plan, ressurs og næring) hva PRN, kultur, STI (Seksjon for teknisk infrastruktur), bygningsseksjonen Varig. Videreføres i kommuneplanen mot Kommunens hovedkontaktpunkt for steds-og byutvikling -Adresse for lokale innspill og synspunkter fra innbyggerne -Koordinator for lokale aktiviteter/prosjekter -Både tidsbegrensede og langsiktige aktiviteter/prosjekter Innbyggerorganisering Grendeutvalg/byutvalg er organisert i henhold til egne vedtekter som er godkjent av grendeutvalgene/byutvalget og vedtatt av kommunestyret. PRN møter i grendeutvalgenes/byutvalgets møter og koordinerer andre kommunale samarbeidspartnere etter behov. Kommunen gir et årlig beløp på kr som disponeres av styret. I tillegg kommer vedtatte investeringsmidler til enkeltstående godkjente prosjekter. Grendeutvalgene/byutvalget har økende kontakt med lokalt næringsliv. Samarbeidet foregår på mange ulike måter. Bygging av flerbrukshall i Skotselv hva PRN, bygningsseksjonen, STI, skole-og barnehage og kultur. Tidsbegrenset. I tilknytning til stedsutviklingsprogrammet for Skotselv ble det fattet vedtak om bygdegate og bygging av flerbrukshall i 2005/06. Fullføres i 2012 etter div. justeringer med kulturhus og flytting av idrettsanlegg med fotballbane fra Herbrusand til skoleområdet. Vedtak i 2009 om valgt modell med nyetablering av fotballbane og flerbrukshall -Bygging av flerbrukshall med idrettshall, bibliotek, kafeteria, møte-og aktivitetsrom. -Oppgradering av skolens uteområde. -Oppgradering av teknisk infrastruktur som vann og avløp. Innbyggerorganisering Skotselv grendeutvalg med overordnet koordineringsfunksjon. -Styringsgruppe og referansegruppe med innbyggerrepresentasjon 3

4 -Interessegrupper -Styret for tidligere samfunnshus deltar. -En omfattende anleggsdugnad under ledelse av brødrene Arnt Hellik og Ole Terje Letmolie Flere kommunale seksjoner berøres utfra sitt faglige nsvarsområde. -Før den store anleggsdugnaden sommeren 2011 etableres ei overordnet styringsgruppe for å få en helhetlig styring av prosjektet. -Stor kommunal investering på mer enn 30 mill. -I tillegg kreative finansielle løsninger i ei samlet pakke. -Flere entreprenører medvirker. -Gunstige priser fra leverandører. -Banker og andre finansnæringer bidrar med økonomisk støtte. Skøytebane i Stasjonsgata, Hokksund PRN Tidsbegrenset til vinter Islagt skøytebane (200m2) + container med lys og strøm. hva -Gratis servering av vafler/pølser og drikke på søndager. -Opptil 150 fornøyde skøytegåere på en dag. -4 barnehager benyttet tilbudet regelmessig Innbyggerorganisering Medvirkende: 4H, Kirkens sosialtjeneste, lokalt brannvesen og 4 Containerparken ildsjeler. Enkel organisering og koordinering fra PRN. Dekket utgifter med til sammen ca. kr Hokksund handelstandsforening er viktig samarbeidspartner. -Kr i sponsorstøtte fra lokale næringsbedrifter til gratis servering, lysmontering og flytting av container. (Deler av støtten er gitt til 4H som takk for innsatsen). PRN, kultur, helse-og sosial Tidsbegrenset til sommersesongen

5 hva Uformell møteplass for ungdom (etablert med utgangspunkt i en større ungdomsundersøkelse) Sandvolley, bordtennis, badminton Bibliotektilbud, dataspill og kiosktilbud Innbyggerorganisering Frivillige ungdommer og ungdommer fra det kommunale prosjektet «Ung jobb». Prosjektdrivere er PRN og kultur -Dekket utgifter til etablering. -Lønn til deltagere i «Ung jobb-prosjektet» To lokale banker ga pengestøtte til prosjektet. Flere andre lokale næringsbedrifter støttet prosjektet på annen måte. Sentrumsplan for Fiskum PRN Tidsbegrenset: (Behandling av innsigelser fra Fylkesmannen tok ekstra lang tid) -Kick-off-møte med innbyggere, kommune og Asplan Viak i 2005 hva -Diskusjonsskisser og valg av hovedretning i Kommune og Asplan Viak starter og gjennomfører formell planprosess -Grendeutvalg og ildsjeler søker midler og sponsorstøtte på til sammen 1,5 2 mill til konkrete dugnadsprosjekter mens planprosessen gjennomføres. En stor frivillig innsats skjer samtidig som kommunen behandler sentrumsplanen. -Planen vedtas våren Innbyggerorganisering Fiskum grendeutvalg koordinerer arbeidet med flere undergrupper PRN møter i grendeutvalgets møter og koordinerer andre samarbeidspartnere etter behov. Kommunen støtter grendeutvalget med et kr pr. år. I tillegg kommer stedsutviklingsmidler til spesielle prosjekter som denne sentrumsplanen. Anslagsvis kr er brukt til planprosessen og «over-head-kostnader». Fiskum grendeutvalg har fått positiv respons hos lokalt næringsliv jfr. pkt. 4. Eksempler på bidrag fra næringslivet: Sponsing og bidrag til materialer, sponsing av dugnadsmat, maskinarbeid, tegning og konstruksjon av broer, traktor og maskinleie, og anskaffelse av toalett til badeplassen 5

6 SEKSJON: Helse og sosial Home Start (Nasjonalt familiestøtteprogram) hva Helse-og sosial Varig. Oppstart 2002 og fortsatt i drift. - Hjelp til barnefamilier som sliter i hverdagen. - I 2011 fikk 13 familier med 28 barn hjelp. - Hver familie får fra 4 til 6 timer hjelp pr. uke. Innbyggerorganisering Frivillige familiekontakter til Home start rekrutteres etter annonsering. Familiekontaktene gjennomgår obligatorisk kurs. Det er ingen formell organisering av familiekontaktene Generell kommentar Familiekontaktene inngår avtale og følges opp av kommunens home- startleder Kommunen lønner en 20% stilling som leder av Home Start. Gjennom mange år er det gjort flere forsøk med innbyggermedvirkning og frivillig engasjement innenfor seksjonens ansvarsområder. Det har vist seg vanskelig å legge til rette for og få til varig samarbeid innenfor f.eks. rusfeltet og psykiatrien. De utfordringer som nå lanseres for å sikre en bærekraftig velferdsmodell tilsier en satsing på utvidet samarbeid mellom offentlige tjenester og frivillig innsats også på slike områder. Sundhaugens venner hva SEKSJON: Bygning Bygningsseksjonen og STI (Seksjon for teknisk infrastruktur) Varig. Frivillig vedlikehold og andre oppgaver på en av kommunens fineste bade- og friluftsperler med kiosk- og kafetilbud Innbyggerorganisering Kommunen har inngått driftsavtale med privatperson om drift av kiosk og kafeteria. 6

7 Generell kommentar En frivillig venneforening har i flere år lagt ned et betydelig arbeid for å gjøre Sundhaugen til et attraktivt bade-og friluftstilbud STI tilrettelegger og bistår med uteareler, mens bygningsseksjonen hjelper til med bygningsvedlikehold. Ellers skjer venneforening og driftsansvarlig etter behov i sesongen. Både bygningsseksjonen og STI yter økonomisk støtte innenfor sine fagområder. Publikumsbesøket finansierer kiosk-og kafeteriadrift Bygningsseksjonens arbeidsfelt kan deles i to: Seksjonen er kommunens bygningsmyndighet. Seksjonen har ansvar for to serviceområder: Vaktmestertjenester FDV (Forvaltning drift og vedlikehold) og renholdstjenester. Spesielt FDV (12 ansatte) samarbeider med og bistår store og små innbyggerarrangementer på mange måter gjennom året. Eksempler er: Tilrettelegging for frivillige dugnader, gratis strøm, gratis lokaler og andre praktiske gjøremål (se egen beskrivelse av Sundhaugens venner). Seksjon: Kultur Norsk motorhistorisk senter (NMHS) på Burud, Skotselv hva Kulturseksjonen, rådmannen Prosjektstart Driftsavtale med Motorhistorisk klubb Drammen fram til 2019 Samarbeidsavtale mellom Motorhistorisk klubb Drammen og Øvre Eiker kommune våren Mål for prosjektet: Fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse. Etablere et opplevelsessenter med universell tilgjengelighet. Drømmen og hjulet : Perioden fra 1950 og gjennom 60 tallet, gav mange tilgang til mopeder, motorsykler og privatbiler. Denne epoken skal vies spesiell oppmerksomhet. Gi en helhetlig opplevelse med historiske kjøretøyer på De små gleders vei. En tur gjennom kulturlandskapene i nærområdene til sentret. Med støtte fra Buskerud fylkeskommune (3 år), Øvre Eiker kommune og stor dugnadsinnsats fra Motorhistorisk klubb 7

8 Drammen, har det tidligere militæranlegget utviklet seg til et unikt og helhetlig nasjonalt motorhistorisk senter. Norsk Automobilforund har investert kr i en komplett øvingsbane for trafikkopplæring av barn. De siste årene har det blitt arrangert markedsdager, løp, besøk av ulike veteranbilmiljøer og andre aktiviteter med svært positivt fremmøte. Lørdag 2. juni 2012 ble det for første gang arrangert Åpen dag for publikum med forskjellige tilbud til alle aldersgrupper. Et sted mellom 1000 og 1500 mennesker besøkte senteret! Innbyggerorganisering Hoved kommunen er Motorhistorisk klubb- Drammen. Klubben har nærmere 400 medlemmer fra Ringerike til Vestfold. Medlemmene yter ca dugnadstimer årlig på senteret. Ved utgangen av 2012 passeres timer. I tillegg er det etablert kontakt med grunneiere langs De små gleders vei for utvikling av aktivitetstilbud og stoppeplasser langs traseen. Dette er nærmere beskrevet i samarbeidsavtalen. Ei styringsgruppe med representasjon fra klubben og kommunen tar overordnede avgjørelser. Fra 2012 er NMHS innlemmet i et større kommunalt prosjekt: Prosjekt forbilde 2015 en satsing på kulturnæringer i Øvre Eiker. Kommunens kulturseksjon er derfor en viktig medspiller i den videre utviklingen av senteret. Kommunen kjøpte anlegget (11 mål) fra Forsvaret i 2005 for 1,1 mill, og har stilt dette til disposisjon for prosjektet. I tillegg til noen mindre beløp i prosjektperioden bevilget kommunen kr i 2011 En rekke bedrifter og organisasjoner har støttet senteret med ulike tjenester, gaver og andre ytelser. Eksempler er: NAF (bilbane for barn), Eiker næringspark v/svein Rust (innredet et bilverksted anno 1955), JACO (snømåking, parkeringsplasser), Hellik Teigen (gitt ei 1932-modell veiskrape), Hokksund pukkverk (subbus til innkjøringsvei) og Skotselv Pukk og Grus (parkeringsplasser). Tilstedeværelsen av en rekke merkeklubber fører også til en positiv kontakt med aktuelle næringsbedrifter. Det er etablert kontakt med lokale bedrifter som kan gi råd og veiledning om utvikling av tilbudspakker til næringsliv og andre virksomheter. 8

9 Samarbeid med Idrettsråd, Musikkråd, Teaterråd og Kulturminneråd hva Kulturseksjonen, PRN, STI, bygningsseksjonen, skole-og barnehageseksjonen. Nåværende samarbeidsmodell ble etablerti Rådene har en svært viktig funksjon som koordinator, pådriver og inspirator for kommunens kultur-og fritidstilbud innenfor sine områder. -Rådene representerer en betydelig del av innbyggermedvirkningen for bedre velferd og trivsel i kommunen. Innbyggerorganisering Rådene organiseres og arbeider i h.h.t. egne reglement Kulturseksjonen har de siste årene oppgradert rutiner for samarbeid og støtte til disse fire viktige samarbeidsrådene på kulturområdet i kommunen. Representant for seksjonen møter i de fleste rådsmøtene og holder dermed en løpende kontakt for oppfølging og support til det arbeidet rådene gjør. Rådene har effektivisert samarbeidet mellom kommune og innbyggere. Kommunen støtter ikke driften av rådene spesielt, men yter pengestøtte fra kulturbudsjettet til kulturtilbud som rådene er ansvarlig for. Næringslivet stiller i økende grad opp med støtte i ulike former til kulturarrangementer som er knyttet til rådenes arbeidsområde Ski og løypeutvalget hva Kulturseksjonen, STI (veg/parkavd), bygningsseksjon, PRN Et frivillig ski-og løypeutvalg har fungert i mange år og driver fortsatt. Følgende mandat er vedtatt for ski- og løypeutvalget: Rådgivende organ på området som gjelder skiløyper i Øvre Eiker kommune, herunder løypeutvikling og prioriteringer. Administrere/koordinere frivillig innsats i løypenettet. Kontaktpersoner for de ulike delene av løypenettet. Den frivillige innsatsen består først og fremst i barmarkspreparering av skiløypene. Dette omfatter også vedlikehold av en del bruer og klopper som er etablert for å lette framkommeligheten for løypemaskinen. SLU organiserer også eventuell kjøring av skiløyper som skjer på dugnad, dette gjelder først og fremst Holtefjell. Innbyggerorganisering SLU er en interessesammenslutning av de 9

10 idrettslagene/foreningene som har tilknytning til deler av skiløypenettet samt grunneierne som har eiendom i de aktuelle løypeområdene. Sammenslutningen skal til en hver tid maksimalt bestå av 10 representanter. Herav 8 representanter fra idretten og 2 fra grunneierne/andre interessesammenslutninger. Idrettens representanter blir utnevnt av idrettslagene. Grunneierne/andre interessesammenslutninger oppnevner selv sine representanter. Virketiden for medlemmene er to år. Følgende fordeling av ansvar og oppgaver er avtalt mellom SLU og ØEK: SLU: Rådgivende organ på området som gjelder skiløyper i Øvre Eiker kommune, herunder løypeutvikling og prioriteringer. Administrere/koordinere frivillig innsats i løypenettet. Kontaktpersoner for de ulike delene av løypenettet. ØEK: Ansvar for budsjett/regnskap. All administrering av preparering av løypenettet på vinterstid, herunder eventuell innleiing av personell. Grunneierkontrakter. Løypeutvikling herunder prioritering av de ulike delene av løypenettet. Maskiner og utstyr som eies av ØEK. Det er årlig møteplan mellom kommunen og SLU. Ekstramøter avtales etter behov. Det er satt av totalt ca kr i kommunens budsjetter til å drifte skiløypene. Dette skal dekke alle utgifter knyttet til preparering, vedlikehold av maskiner, administrering, skilting, parkering, servicefunksjoner mm. Det bevilges ingen midler direkte til SLU. Torgscenen i Hokksund Kulturseksjonen Kulturtilbud på Torgscenen ble startet opp i 2008 etter initiativ fra Hokksund Handelstandsforening. Det har vist seg vanskelig over tid å dekke så mange timer med frivillig underholdningstilbud. I 2012 vil det derfor bli begrenset aktivitet. Arbeidsgruppa vurderer 10

11 hva hvordan tilbudet kan videreføres I sommersesongen underholder lokale kulturaktører (musikk, teater, dans, idrett m.v.) på Torgscenen lørdager uten vederlag. Innbyggerorganisering Innbyggermedvirkning skjer via Handelstandsforeningen, Øvre Eiker Frivilligsentral og periodisk med representanter for Idrettsråd og musikkråd. Kulturseksjonen deltar i Torgscenegruppa og bistår med oppsett av program og avtaler med kulturaktører. Hokksund Handelstandsforening har hele tiden vært viktig samarbeidspartner og pådriver. Sparebank I Modum har sponset lydanlegg verdt kr Kulturtorget hva Kulturseksjonen. Oppstart av kulturtorg i Hokksund, Skotselv, Vestfossen i Skotselv har tatt konseptet siden da og driver fortsatt i egen regi. De andre stedene har ikke en slik ordning i dag. Folk deler informasjon, tanker og ideer om samarbeid innenfor kulturområdet på tvers av kulturuttrykk og organisasjoner. Innbyggerorganisering Grendeutvalg, lokale kulturaktører og kulturnæringer I begynnelsen var kommunen pådriver og inspirator. I dag er kommunens rolle kun rådgivende. Generell kommentar: I hovedsak kulturnæringene. En vesentlig del av kulturseksjonens arbeidsfelt er å samarbeide med et stort mangfold av lokale kunst-og kulturaktører. Sammenmed-aktiviteter er derfor et viktig innslag i seksjonens hverdag. I tillegg til de e som er nevnt ovenfor nevnes noen andre eksempler der innbyggermedvirkning har stor betydning: Øvre Eiker frivillig sentral, frivillighetens hus, festivaler, bokbamsen (samspill med pårørende/foreldre) og prosjekt leselyst. Prosjekt Øvre Eiker forbilde 2015 startet i vår. En Sammen-medaktivitet som retter seg spesielt mot utvikling av kommunens kulturnæringer. 11

12 SEKSJON: Omsorgsseksjonen Kultur i omsorg hva Omsorgsseksjonen og kulturseksjonen Varig. Startet opp med denne organiseringen 2004 og fortsetter Et stort frivillig engasjement i samarbeid med omsorgsseksjonens administrasjon tilrettelegger for et bredt spekter av kulturopplevelser for brukere av alle omsorgstjenester i hele kommunen. Eksempler på kulturaktiviteter: Besøk på avdelinger med kaffe og kaker, musikktreff/hyggetreff, utedag med grilling, allsang «Syng med oss», konserter, musikk-kafe for utviklingshemmede, Leikarringen, blomstringstur til Eikeren, kunstutstilling, diverse julearrangementer og mye mer. Kultur i omsorg produserer ca. 400 små og store kulturtilbud hvert år. I tillegg til å bidra med oppsett av halvårsprogram, gjør de frivillige en formidabel innsats med hvert enkelt arrangement. Uten denne innsatsen ville ikke «Kultur i omsorg» kunne drives på dette nivået. Innbyggerorganisering Innbyggermedvirkningen er representert ved Lions club Øvre Eiker, Kiwanis club Øvre Eiker og seksjonens Frivilligkorps. En medarbeider i omsorgsseksjonen koordinerer og leder arbeidet i «Kultur i omsorgs-gruppa». Fra administrasjonen møter omsorgssjef, koordinator, 4 tjenesteledere og en representant for kulturseksjonen. Det utarbeides halvårige program med detaljerte tiltaksplaner for gjennomføring av hvert enkelt arrangemen Omsorgsseksjonen bruker anslagsvis kr pr. år. Disse utgiftene dekkes av midler fra den statlige ordningen «Den kulturelle spaserstokken». Frivilligkorpset Omsorgsseksjonen Varig. Korpset ble startet opp i sin nåværende form i 2007 og fortsetter. Frivilligkorpset er et supplement til de kommunale 12

13 hva omsorgstjenestene. Eksempler på oppdrag: Aktivitetsprogrammer (både eget program i regi av korpset og samarbeid med Kultur i omsorg), trivselstiltak, sang, musikk, fysiske aktiviteter, praktisk bistand ved arrangementer og mye mer. Innbyggerorganisering Korpset ledes av en frivillig koordinator og er oppdelt i ulike grupper til forskjellige gjøremål og avdelinger. Frivilligkorpset har base på Eikertun og teller ca. 40 personer. Mandag 14. mai i år startet et eget frivilligkorps på Vestfossen trygdepensjonat med ca. 15 personer. Frivilligkorpset har eget husband: «Glad-Musikken». Frivilligkoordinator har løpende arbeidsmøter med seksjonsledelsen og har kontorplass på Eikertun hver onsdag. Mye av det daglige samarbeidet skjer også direkte med avdelingsledelsen på ulike avdelinger for å tilpasse korpsets aktiviteter til den daglig driften Frivilligkoordinator har gjennomført opplæring i regi av Verdighetssenteret i Bergen Eikertuns venner Omsorgsseksjonen. Samarbeid med andre seksjoner er avhengig av type aktivitet/prosjekt Varig. Eikertuns venner startet opp i sin nåværende form i 1993 og er fortsatt i drift. Eikertuns venner nedlegger hvert år en stor dugnadsinnsats både hva på Eikertuns uteareal og også inne på institusjonen ved spesielle prosjekter. Eksempelvis var venneforeningen en viktig medspiller og pådriver ved planlegging og bygging av seksjon Lindrende behandling på slutten av nitti-tallet. Venneforeningen skaffer til veie forskjellige maskiner, redskaper og andre hjelpemidler etter behov. Innbyggerorganisering Venneforeningen ble startet og drives fortsatt av Lions club Øvre Eiker, Kiwanis club Øvre Eiker og Hokksund sanitetsforening. Møter mellom venneforeningen og administrasjonen holdes etter behov. Arbeidsoppdrag både ute og inne avtales direkte med seksjonens administrasjon. Samarbeidet har gått seg til over lang tid og baserer seg på likeverd og respekt for hverandres roller til beste for brukere og pårørende Næringslivet støtter venneforeningens aktiviteter ved tilgang til ressurser i egen næringsvirksomhet eller støtte fra annet lokalt næringsliv. 13

14 Lindrende enhet Omsorgsseksjonen Varig. En frivilligordning ble startet opp i forbindelse med åpning av lindrende enhet høsten De frivillige medhjelperne ved seksjonen utfører et supplement til hva de kommunale tjenestene. Eksempler på oppgaver: borddekking, matstell, oppvask, rydding, stell av blomster og planter, hyggekvelder, grilling, pepperkakebaking, prat med beboere, lesing, turkamerat, følgesvenn til sykehus. Innbyggerorganisering P.t. 4 frivillige som hver arbeider en dag pr. uke. 3-4 timer pr. arbeidsøkt. Det er utarbeidet en enkel kontrakt. Frivillige får informasjon om enheten og aktuelle gjøremål. Det utformes arbeidsplan som følges opp ved jevnlige oppfølgingsmøter. De frivillige medhjelperne inngår i den samlede personalressursen på enheten. Anleggelse av sansehage på Grevlingstien bofellesskap for demente i Vestfossen. hva Omsorgsseksjonen og bygningsseksjonen Tidsbegrenset. Anleggsperioden varte fra høst 2003 til mai Etter deltagelse på et kurs om hvordan en sansehage kan gi demente bedre livskvalitet, tok noen ansatte initiativ til å lage en slik hage i tilknytning til bofellesskapet. Vi innhentet spesialkompetanse hos landskapsarkitekt Ellen-Elisabeth Grefsrød som har gitt ut flere bøker om emnet. Anskaffelser og opparbeidelse av sansehagen ble gjennomført som stor dugnad og spleiselag med mange medhjelpere Innbyggerorganisering Den frivillige innsatsen ble i hovedsak utført av pårørendeforeningen, Øvre Eiker hagelag og Røde Kors. I tillegg snekret kommunens vaktmestergruppe gjerde rundt hagen. Prosjektet ble koordinert av kommunalrådgiverrådgiver hos rådmannen. Gjennomføring ble ledet av ei arbeidsgruppe bestående av koordinator, avdelingsleder ved bofellesskapet, to medarbeidere (initiativtakerne) og pårørendeforeningen Ved åpningen hadde kommunen bevilget ca. kr

15 Flere lokale næringsbedrifter bidro med rimelige materialer, ulønnet arbeid og andre ytelser. Dette, sammen med en stor frivillig dugnadsinnsats, var hovedårsaken til at totalkostnaden ble såpass begrenset. Nytt lysthus i hagen ble finansiert med gaver fra lokalt næringsliv, lokal fagforening (Norsk kommuneforbund), sanitetsforeningene i Hokksund, Bakke og Vestfossen, Lions club Huldreblom, Vestfossen Røde kors og Eiker Hagelag. Gavene utgjorde til sammen kr ,- SEKSJON: Skole og barnehage Bygging av barnehage og klubbhus på Eiker-Kvikk Skole-og barnehageseksjonen og bygningsseksjonen Tidsbegrenset. Prosjektperiode høst 2009 desember 2010 Totalrenovering av klubbhus pluss oppføring av tilbygg. hva Røren barnehage er utvidet med en avdeling. Eiker-Kvikk idrettsforening har fått et oppgradert klubbhus. Innbyggerorganisering Innbyggermedvirkning er ledet og koordinert av Eiker-Kvikk idrettsforening. Skole-og barnehagesjefen har hatt hovedansvaret og koordinert kommunens arbeid. Kommunen har gitt lånegaranti til renovering og tilbygg for 6,9 mill. Leieavtale over 20 år nedbetaler lånet. Eiker-Kvikk idrettsforening har fått støtte og bistand fra enkelte bedrifter Ny Hokksund ungdomsskole hva Skole-og barnehageseksjonen, bygningsseksjonen, kulturseksjonen, PRN og støttefunksjoner (IT) Tidsbegrenset byggeprosess: Juni 2008 Vår Varig: Skolen som mangfoldig møte-og læringsplass for innbyggere og næringsliv Oppføring og utvikling av Norges beste skole. Det spesielle som knytter prosjektet direkte til kommunens visjonog verdigrunnlag er innredning av idrettshall, kultursal, næringslivets rom og verdensborgerrommet. Ambisjonen er å skape en levende skole for byen som skal fungere som møteplass 15

16 og bred anvendelse for kommunens innbyggere. Innbyggerorganisering I hovedsak har innbyggermedvirkning skjedd gjennom kommunens organiserte frivillighet og ulike interesseorganisasjoner. Ei referansegruppe har bestått av: Idrettsråd, musikkråd, politi, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Hokksund byutvalg, Øvre Eiker næringsråd, elevråd og FAU Representanter for referansegruppa har hatt løpende kontakt og møter med kommunen etter behov. Arbeidet med å utvikle skolen i et sammen-med-perspektiv er i gang. Kommunen har bevilget kr. 225 mill til bygging av ny skole. Sparebanken Øst har dekket innkjøp av notestativer og stoler i kultursalen. Det lokale næringslivet har gitt tilsagn om betydelig medvirkning og samarbeid. Målet er å knytte skole og næringsliv tettere sammen og utnytte hverandres kompetanse inn i ei ny tid. Besteforeldrekonferanser i kommunens barnehager Skole-og barnehageseksjonen Konferansene ble gjennomført over en fire års periode fra 2003 til Konferansene ble lagt inn som en del av kommunens hva oppvekststrategi. Besteforeldre ble invitert til et tre timers treff i den enkelte barnehage. Program: Ordfører og rådmann orienterte om kommunens visjonog verdigrunnlag (Sammen-med-kommunen). Deretter diskusjon om hva besteforeldrene hadde lyst til å bidra med. Underholdning av barnehagebarna og felles pølsefest for både barn og voksne. Konferansene ble gjennomført i både kommunale og private barnehager til sammen 10 konferanser. Innbyggerorganisering Ingen spesiell organisering av besteforeldremedvirkning etter konferansen. Ordfører, rådmann, skole-og barnehagesjef, barnehagekonsulent, kommunalrådgiver og barnehagestyrer deltok på konferansene. Barnehagestyrer oppsummerte og registrerte alle innspill fra besteforeldrene. Den enkelte barnehage koordinerte aktiviteter og videre Generell kommentar samarbeid med besteforeldrene etter konferansene. Barnehagene dekket utgifter til pølser og saft på sitt budsjett. Besteforeldregenerasjonen er en viktig ressurs i et sammen-med- 16

17 perspektiv. Besteforeldrene var veldig begeistret over å møte kommunens ledelse, barnehageansatte og ikke minst egne barnebarn. Kommunen fikk en flott anledning til å formidle informasjon om kommunen og spesielt fremheve innbyggermedvirkning som grunnpilar i vår velferdsutvikling. Besteforeldrene hadde svært mange ønsker om å bidra. I ettertid må vi medgi at det i enkelte tilfeller ble en stor utfordring for barnehagepersonalet å følge opp og organisere aktiviteter der besteforeldre deltar. Hokksund blomsterparlament hva SEKSJON: STI (Seksjon for teknisk infrastruktur) STI (avd. veg/park), rådmannskontoret v/kommunalrådgiver Startet i Fortsatt i drift Frivillige medlemmer av Hokksund blomsterparlament sørger for blomsterdekorasjoner i Stasjonsgata i Hokksund. Aktuelle oppgaver: -Valg av blomster, salg av andelsbevis til næringsliv, lag/foreninger og enkeltinnbyggere, utplanting, vanning, gjødsling, vedlikehold, avholde årsmøte for andelseiere og årsmøte for parlamentet. -Sette opp dugnadsplan -Ca. 25 personer er medlemmer av Hokksund blomsterparlament -Parlamentet utfører årlig ca. 600 timeverk og selger andelsbevis for anslagsvis kr pr. år. Innbyggerorganisering Parlamentet er delt i et arbeidsutvalg og ei dugnadsgruppe. Alle deltar på fellesdugnader. En er vanningsansvarlig og koordinerer denne oppgaven. Ellers settes opp en årsplan for dugnader og andre oppgaver som utføres uten en formell organisering. Veg og park-avdelingen hos STI er hoved blomsterparlamentet. Det er tett kontakt i sommersesongen. Veg/park klargjør bedene med ny jord før utplanting, bistår med vanning og andre oppdrag etter behov. Avdelingen stiller vanningsbil til disposisjon for blomsterparlamentet Hvert 3. år dekker kommunen utgifter til trykking av andelsbevis ca. kr. 3000, og en enkel bespisning til medlemmene ved sesongslutt ca. kr Veg/park dekker utgifter til jord og gjødsel med ca. kr pr. år. Flere bedrifter og forretninger kjøper andelsbevis og støtter driften. Hokksund Handelstandsforening er samarbeidspartner. OSO har flere ganger uten vederlag laget blomstertårn til Hokksund blomsterparlament. 17

18 Ovennevnte 21 Sammen-med-aktiviteter er på langt nær en komplett oversikt. Utvalget er gjort for å vise det brede spekteret av velferdsoppgaver innbyggere og kommunen samarbeider om. Andre eksempler: Pumpehuset i Skotselv, Legging av kunstgress på Falkbanen, etablering av 1000-årsstedet, Hoensvannets venner, kultursti langs Fiskumelva og samarbeid om større kulturarrangementer. Terje Kristiansen 18

Rapport 2015 Norsk Motorhistorisk senter (NMS) Burud

Rapport 2015 Norsk Motorhistorisk senter (NMS) Burud Øvre Eiker Kommune v/ rådmann Trude Andresen Rapport 2015 Norsk Motorhistorisk senter (NMS) Burud Prosjektets mål: - Fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder

Detaljer

Sammen mot 2022 (SM2022). Saksordfører: Per Anton Rakkestad

Sammen mot 2022 (SM2022). Saksordfører: Per Anton Rakkestad ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Terje Kristiansen Saksmappe: 2012/8879-29888/2012 Arkiv: 461 Sammen mot 2022 (SM2022). Saksordfører: Per Anton Rakkestad Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 60/12 Formannskapet 26.09.2012

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

20/11 Formannskapet /11 Fagkomite 3: Kultur, ressurs og miljø Kommunestyret

20/11 Formannskapet /11 Fagkomite 3: Kultur, ressurs og miljø Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Terje Kristiansen Saksmappe: 2011/1126-3818/2011 Arkiv: B-sak. Innbyggermedvirkning - en viktig ressurs i lokaldemokratiet Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 20/11 Formannskapet

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Fra et ikke-sted til et sted med stolte og engasjerte innbyggere Hva skjedde? Samskaping, frivillighet, grendeutvalg og oppgaveutvalg

Fra et ikke-sted til et sted med stolte og engasjerte innbyggere Hva skjedde? Samskaping, frivillighet, grendeutvalg og oppgaveutvalg Fra et ikke-sted til et sted med stolte og engasjerte innbyggere Hva skjedde? Samskaping, frivillighet, grendeutvalg og oppgaveutvalg Ordfører Ann Sire Fjerdingstad Arena Sunnmøre 25.10.16 Om Øvre Eiker

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Kulturpoli)kk for fram)den

Kulturpoli)kk for fram)den Kulturpoli)kk for fram)den? KULTURLOVEN 1: Føremål Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

Levanger 2040 Den kulturelle tråd

Levanger 2040 Den kulturelle tråd Levanger 2040 Den kulturelle tråd Dialogseminar Levanger kommune 29. mars 2017 Innledning Kort fra rapporten Den kulturelle tråd Økonomi Hva vet vi om behov? Mål med arbeidsøkta: Reflektere over ambisjonsnivå

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Årsberetning Darbu, Øvre Eiker Idrettsråd. Grethe K. Lande Leder. Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning,

Årsberetning Darbu, Øvre Eiker Idrettsråd. Grethe K. Lande Leder. Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, Øvre Eiker Idrettsråd Årsberetning 2015 Darbu, 10.03.2016 Øvre Eiker Idrettsråd Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, 2015 1 På årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 24.03.15 ble følgende

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg

Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2012/8432-28747/2012 Arkiv: Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014.

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014. Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Anlegg, tilrettelegging og tiltak Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista Byggeår Total Kostnad kr Kommentar Klubbhus m/garderobeanlegg og materiellrom

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være Velkommen til nye Velkommen til nye Engerdal sentrum med fokus på Engerdal Torg nærmiljøsenter Rett og slett et triveligere sted å være Informasjon Innledning Hovedprosjektet Sentrumsutvikling har definert

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET 1 2 Innhold Formål side 3 Prinsipper for samspillet side 3 Ressurser og kompetanse side 4 Forutsigbarhet side 5 Engasjement og integrering side 5 Oppfølging side 6 Handlingsplan/tiltak side 6 Innstilling

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Klubbhus Harestua IL

Klubbhus Harestua IL Klubbhus Harestua IL Oppsummering Harestua er det største tettstedet i Lunner og hadde 2658 innbyggere ved inngangen til 2017. Harestua Idrettslag er den største frivillige organisasjonen med 1040 medlemmer.

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: 01.06.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Liv Nedberg Fredriksen Jenny Eileen Gundersen

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset og kan bli en unik arena som ivaretar både stedets historie og behovet for

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 KULTURMIDLER 2011. Innstilling: I budsjettet for 2011 er det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ON ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

- «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune

- «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune - «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune Offentlig Privat Frivillig sektor «Den raskeste måten å skape forbedringer på i et nærmiljø er å spre god praksis

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Arbeidsområde Organisert under Fagutviklingsenheten 17 Bo- og behandlingssentre, 10 Omsorgsboliger Fra 2016 satsning på

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999 SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden Telefon 69 17 64 82 Åpningstid: mandag fredag 10-14 ÅRSRAPPORT 1999 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem eies og driftes av stiftelsen «Livsglede for eldre»

Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem eies og driftes av stiftelsen «Livsglede for eldre» LIVSGLEDESYKEHJEM Livsgledesykehjem I stortingsmelding 29 (2012-2013), Morgendagens omsorg, omtales Livsgledesykehjem. Livsgledesykehjem presenteres som et nasjonalt tilbud til landets kommuner. Sertifiseringsordningen

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Møteprotokoll. Jan Åge Størseth Rolf Henry Andersen Knut Kvale

Møteprotokoll. Jan Åge Størseth Rolf Henry Andersen Knut Kvale ØVRE EIKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Møtested: Ulricehamn, Rådhuset, Hokksund Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende medlemmer møtte: Helge Christoffer Aaby

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Prosjektgruppe Marit Solbjør Birgitte Johansen Hanne Hestvik Kleiven Problemstillinger Hva er status i

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark Organisering av frivillige i sykehjem Frivillighet Frivillighet er å leve. Frivillighet er å skape. Frivillighet er å gå på talerstolen med saker du brenner for. Frivillighet er å se og å bli sett og å

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 16/1270

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 16/1270 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 16/1270 OVERSIKT OVER DIVERSE TESTAMENTARVER OG GAVER I HELSE- OG SOSIALETATEN PR 31.12.2015 Rådmannens innstilling: Oversikten over

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

Tema : Demens. Eldrerådet

Tema : Demens. Eldrerådet Tema : Demens Eldrerådet 22.11.17 Tjenestetrappen Tidlig innsats Hjemmetjenester Heldøgns omsorg Tidlig innsats I samarbeid med eksterne I drift Demensvennlig samfunn Pårørendeskole Aktivitetsvenn Demenstelefon

Detaljer

Fremtidige utfordringer

Fremtidige utfordringer Fremtidige utfordringer Helse- og omsorgssektoren står overfor store fremtidige utfordringer; Antall eldre øker Det er mange yngre tjenestebrukere med helsemessige og sosiale problemer. Hvordan kan vi

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

forslag til planprogram

forslag til planprogram Kommunedelplan for kultur 2017 2029 forslag til planprogram Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.1 Innledning, formål og politisk behandling... 3 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt...

Detaljer

Tillater kommunens rammer et fokus på brukerperspektivet?

Tillater kommunens rammer et fokus på brukerperspektivet? Tillater kommunens rammer et fokus på brukerperspektivet? Helse- og omsorgskonferansen 25. november 2015 Trude Andresen Rådmann Om Øvre Eiker Øvre Eiker kommune ligger i hjertet av Buskerud fylke. Innbyggerantallet

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Vest-Torpa UL lll Skigruppa. Kjøp av splitter ny løypemaskin i 2015

Vest-Torpa UL lll Skigruppa. Kjøp av splitter ny løypemaskin i 2015 Vest-Torpa UL lll Skigruppa Kjøp av splitter ny løypemaskin i 2015 Om Vest-Torpa Ungdomslag Vest-Torpa UL (VTUL) holder til på Vest-Torpa som er ei lita bygd, 25 km nord for Dokka, i Nordre Land kommune.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Møteplasser for eldre Vi ønsker oss flere frivillige til møteplassene på Nøkkeland (hver torsdag kl 13-15, men de frivillige kan komme annenhver torsdag) og i Skoggata (annenhver onsdag kl 11-13). Du trenger

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer