ØVRE EIKER KOMMUNE REGISTRERTE SAMMEN-MED-AKTIVITETER PR. AUGUST 2012 eksempler fra perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØVRE EIKER KOMMUNE REGISTRERTE SAMMEN-MED-AKTIVITETER PR. AUGUST 2012 eksempler fra perioden 2002-2012."

Transkript

1 ØVRE EIKER KOMMUNE REGISTRERTE SAMMEN-MED-AKTIVITETER PR. AUGUST 2012 eksempler fra perioden

2 PRN (Plan ressurs og næring): Grendeutvalg/byutvalg s 3 Bygging av flerbrukshall i Skotselv s 3 Skøytebane i Stasjonsgata s 4 Containerparken i Stasjonsgata s 4 Sentrumsplan for Fiskum s 5 Helse-og sosialseksjonen: Home start s 6 Bygningsseksjonen Sundhaugens venner s 6 Kulturseksjonen Norsk Motorhistorisk Senter (NMHS) på Burud s 7 Samarbeid med idrettsråd, musikkråd, teaterråd og kulturminneråd s 9 Ski-og løypeutvalget s 9 Torgscenen i Hokksund s 9 Kulturtorget s 11 Omsorgsseksjonen Kultur i omsorg s 12 Frivilligkorpset s 12 Eikertuns venner s 13 Lindrende enhet s 14 Anleggelse av sansehage på Grevlingstien bofellesskap for demente i Vestfossen s 14 Skole-og barnehageseksjonen: Bygging av barnehage og klubbhus på Eiker-Kvikks 15 Bygging av ny Hokksund ungdomsskole s 15 Besteforeldrekonferanser i kommunens barnehager s 16 Seksjon for teknisk infrastruktur (STI) Hokksund blomsterparlament s 17 2

3 Grendeutvalg/byutvalg SEKSJON: P R N (Plan, ressurs og næring) hva PRN, kultur, STI (Seksjon for teknisk infrastruktur), bygningsseksjonen Varig. Videreføres i kommuneplanen mot Kommunens hovedkontaktpunkt for steds-og byutvikling -Adresse for lokale innspill og synspunkter fra innbyggerne -Koordinator for lokale aktiviteter/prosjekter -Både tidsbegrensede og langsiktige aktiviteter/prosjekter Innbyggerorganisering Grendeutvalg/byutvalg er organisert i henhold til egne vedtekter som er godkjent av grendeutvalgene/byutvalget og vedtatt av kommunestyret. PRN møter i grendeutvalgenes/byutvalgets møter og koordinerer andre kommunale samarbeidspartnere etter behov. Kommunen gir et årlig beløp på kr som disponeres av styret. I tillegg kommer vedtatte investeringsmidler til enkeltstående godkjente prosjekter. Grendeutvalgene/byutvalget har økende kontakt med lokalt næringsliv. Samarbeidet foregår på mange ulike måter. Bygging av flerbrukshall i Skotselv hva PRN, bygningsseksjonen, STI, skole-og barnehage og kultur. Tidsbegrenset. I tilknytning til stedsutviklingsprogrammet for Skotselv ble det fattet vedtak om bygdegate og bygging av flerbrukshall i 2005/06. Fullføres i 2012 etter div. justeringer med kulturhus og flytting av idrettsanlegg med fotballbane fra Herbrusand til skoleområdet. Vedtak i 2009 om valgt modell med nyetablering av fotballbane og flerbrukshall -Bygging av flerbrukshall med idrettshall, bibliotek, kafeteria, møte-og aktivitetsrom. -Oppgradering av skolens uteområde. -Oppgradering av teknisk infrastruktur som vann og avløp. Innbyggerorganisering Skotselv grendeutvalg med overordnet koordineringsfunksjon. -Styringsgruppe og referansegruppe med innbyggerrepresentasjon 3

4 -Interessegrupper -Styret for tidligere samfunnshus deltar. -En omfattende anleggsdugnad under ledelse av brødrene Arnt Hellik og Ole Terje Letmolie Flere kommunale seksjoner berøres utfra sitt faglige nsvarsområde. -Før den store anleggsdugnaden sommeren 2011 etableres ei overordnet styringsgruppe for å få en helhetlig styring av prosjektet. -Stor kommunal investering på mer enn 30 mill. -I tillegg kreative finansielle løsninger i ei samlet pakke. -Flere entreprenører medvirker. -Gunstige priser fra leverandører. -Banker og andre finansnæringer bidrar med økonomisk støtte. Skøytebane i Stasjonsgata, Hokksund PRN Tidsbegrenset til vinter Islagt skøytebane (200m2) + container med lys og strøm. hva -Gratis servering av vafler/pølser og drikke på søndager. -Opptil 150 fornøyde skøytegåere på en dag. -4 barnehager benyttet tilbudet regelmessig Innbyggerorganisering Medvirkende: 4H, Kirkens sosialtjeneste, lokalt brannvesen og 4 Containerparken ildsjeler. Enkel organisering og koordinering fra PRN. Dekket utgifter med til sammen ca. kr Hokksund handelstandsforening er viktig samarbeidspartner. -Kr i sponsorstøtte fra lokale næringsbedrifter til gratis servering, lysmontering og flytting av container. (Deler av støtten er gitt til 4H som takk for innsatsen). PRN, kultur, helse-og sosial Tidsbegrenset til sommersesongen

5 hva Uformell møteplass for ungdom (etablert med utgangspunkt i en større ungdomsundersøkelse) Sandvolley, bordtennis, badminton Bibliotektilbud, dataspill og kiosktilbud Innbyggerorganisering Frivillige ungdommer og ungdommer fra det kommunale prosjektet «Ung jobb». Prosjektdrivere er PRN og kultur -Dekket utgifter til etablering. -Lønn til deltagere i «Ung jobb-prosjektet» To lokale banker ga pengestøtte til prosjektet. Flere andre lokale næringsbedrifter støttet prosjektet på annen måte. Sentrumsplan for Fiskum PRN Tidsbegrenset: (Behandling av innsigelser fra Fylkesmannen tok ekstra lang tid) -Kick-off-møte med innbyggere, kommune og Asplan Viak i 2005 hva -Diskusjonsskisser og valg av hovedretning i Kommune og Asplan Viak starter og gjennomfører formell planprosess -Grendeutvalg og ildsjeler søker midler og sponsorstøtte på til sammen 1,5 2 mill til konkrete dugnadsprosjekter mens planprosessen gjennomføres. En stor frivillig innsats skjer samtidig som kommunen behandler sentrumsplanen. -Planen vedtas våren Innbyggerorganisering Fiskum grendeutvalg koordinerer arbeidet med flere undergrupper PRN møter i grendeutvalgets møter og koordinerer andre samarbeidspartnere etter behov. Kommunen støtter grendeutvalget med et kr pr. år. I tillegg kommer stedsutviklingsmidler til spesielle prosjekter som denne sentrumsplanen. Anslagsvis kr er brukt til planprosessen og «over-head-kostnader». Fiskum grendeutvalg har fått positiv respons hos lokalt næringsliv jfr. pkt. 4. Eksempler på bidrag fra næringslivet: Sponsing og bidrag til materialer, sponsing av dugnadsmat, maskinarbeid, tegning og konstruksjon av broer, traktor og maskinleie, og anskaffelse av toalett til badeplassen 5

6 SEKSJON: Helse og sosial Home Start (Nasjonalt familiestøtteprogram) hva Helse-og sosial Varig. Oppstart 2002 og fortsatt i drift. - Hjelp til barnefamilier som sliter i hverdagen. - I 2011 fikk 13 familier med 28 barn hjelp. - Hver familie får fra 4 til 6 timer hjelp pr. uke. Innbyggerorganisering Frivillige familiekontakter til Home start rekrutteres etter annonsering. Familiekontaktene gjennomgår obligatorisk kurs. Det er ingen formell organisering av familiekontaktene Generell kommentar Familiekontaktene inngår avtale og følges opp av kommunens home- startleder Kommunen lønner en 20% stilling som leder av Home Start. Gjennom mange år er det gjort flere forsøk med innbyggermedvirkning og frivillig engasjement innenfor seksjonens ansvarsområder. Det har vist seg vanskelig å legge til rette for og få til varig samarbeid innenfor f.eks. rusfeltet og psykiatrien. De utfordringer som nå lanseres for å sikre en bærekraftig velferdsmodell tilsier en satsing på utvidet samarbeid mellom offentlige tjenester og frivillig innsats også på slike områder. Sundhaugens venner hva SEKSJON: Bygning Bygningsseksjonen og STI (Seksjon for teknisk infrastruktur) Varig. Frivillig vedlikehold og andre oppgaver på en av kommunens fineste bade- og friluftsperler med kiosk- og kafetilbud Innbyggerorganisering Kommunen har inngått driftsavtale med privatperson om drift av kiosk og kafeteria. 6

7 Generell kommentar En frivillig venneforening har i flere år lagt ned et betydelig arbeid for å gjøre Sundhaugen til et attraktivt bade-og friluftstilbud STI tilrettelegger og bistår med uteareler, mens bygningsseksjonen hjelper til med bygningsvedlikehold. Ellers skjer venneforening og driftsansvarlig etter behov i sesongen. Både bygningsseksjonen og STI yter økonomisk støtte innenfor sine fagområder. Publikumsbesøket finansierer kiosk-og kafeteriadrift Bygningsseksjonens arbeidsfelt kan deles i to: Seksjonen er kommunens bygningsmyndighet. Seksjonen har ansvar for to serviceområder: Vaktmestertjenester FDV (Forvaltning drift og vedlikehold) og renholdstjenester. Spesielt FDV (12 ansatte) samarbeider med og bistår store og små innbyggerarrangementer på mange måter gjennom året. Eksempler er: Tilrettelegging for frivillige dugnader, gratis strøm, gratis lokaler og andre praktiske gjøremål (se egen beskrivelse av Sundhaugens venner). Seksjon: Kultur Norsk motorhistorisk senter (NMHS) på Burud, Skotselv hva Kulturseksjonen, rådmannen Prosjektstart Driftsavtale med Motorhistorisk klubb Drammen fram til 2019 Samarbeidsavtale mellom Motorhistorisk klubb Drammen og Øvre Eiker kommune våren Mål for prosjektet: Fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse. Etablere et opplevelsessenter med universell tilgjengelighet. Drømmen og hjulet : Perioden fra 1950 og gjennom 60 tallet, gav mange tilgang til mopeder, motorsykler og privatbiler. Denne epoken skal vies spesiell oppmerksomhet. Gi en helhetlig opplevelse med historiske kjøretøyer på De små gleders vei. En tur gjennom kulturlandskapene i nærområdene til sentret. Med støtte fra Buskerud fylkeskommune (3 år), Øvre Eiker kommune og stor dugnadsinnsats fra Motorhistorisk klubb 7

8 Drammen, har det tidligere militæranlegget utviklet seg til et unikt og helhetlig nasjonalt motorhistorisk senter. Norsk Automobilforund har investert kr i en komplett øvingsbane for trafikkopplæring av barn. De siste årene har det blitt arrangert markedsdager, løp, besøk av ulike veteranbilmiljøer og andre aktiviteter med svært positivt fremmøte. Lørdag 2. juni 2012 ble det for første gang arrangert Åpen dag for publikum med forskjellige tilbud til alle aldersgrupper. Et sted mellom 1000 og 1500 mennesker besøkte senteret! Innbyggerorganisering Hoved kommunen er Motorhistorisk klubb- Drammen. Klubben har nærmere 400 medlemmer fra Ringerike til Vestfold. Medlemmene yter ca dugnadstimer årlig på senteret. Ved utgangen av 2012 passeres timer. I tillegg er det etablert kontakt med grunneiere langs De små gleders vei for utvikling av aktivitetstilbud og stoppeplasser langs traseen. Dette er nærmere beskrevet i samarbeidsavtalen. Ei styringsgruppe med representasjon fra klubben og kommunen tar overordnede avgjørelser. Fra 2012 er NMHS innlemmet i et større kommunalt prosjekt: Prosjekt forbilde 2015 en satsing på kulturnæringer i Øvre Eiker. Kommunens kulturseksjon er derfor en viktig medspiller i den videre utviklingen av senteret. Kommunen kjøpte anlegget (11 mål) fra Forsvaret i 2005 for 1,1 mill, og har stilt dette til disposisjon for prosjektet. I tillegg til noen mindre beløp i prosjektperioden bevilget kommunen kr i 2011 En rekke bedrifter og organisasjoner har støttet senteret med ulike tjenester, gaver og andre ytelser. Eksempler er: NAF (bilbane for barn), Eiker næringspark v/svein Rust (innredet et bilverksted anno 1955), JACO (snømåking, parkeringsplasser), Hellik Teigen (gitt ei 1932-modell veiskrape), Hokksund pukkverk (subbus til innkjøringsvei) og Skotselv Pukk og Grus (parkeringsplasser). Tilstedeværelsen av en rekke merkeklubber fører også til en positiv kontakt med aktuelle næringsbedrifter. Det er etablert kontakt med lokale bedrifter som kan gi råd og veiledning om utvikling av tilbudspakker til næringsliv og andre virksomheter. 8

9 Samarbeid med Idrettsråd, Musikkråd, Teaterråd og Kulturminneråd hva Kulturseksjonen, PRN, STI, bygningsseksjonen, skole-og barnehageseksjonen. Nåværende samarbeidsmodell ble etablerti Rådene har en svært viktig funksjon som koordinator, pådriver og inspirator for kommunens kultur-og fritidstilbud innenfor sine områder. -Rådene representerer en betydelig del av innbyggermedvirkningen for bedre velferd og trivsel i kommunen. Innbyggerorganisering Rådene organiseres og arbeider i h.h.t. egne reglement Kulturseksjonen har de siste årene oppgradert rutiner for samarbeid og støtte til disse fire viktige samarbeidsrådene på kulturområdet i kommunen. Representant for seksjonen møter i de fleste rådsmøtene og holder dermed en løpende kontakt for oppfølging og support til det arbeidet rådene gjør. Rådene har effektivisert samarbeidet mellom kommune og innbyggere. Kommunen støtter ikke driften av rådene spesielt, men yter pengestøtte fra kulturbudsjettet til kulturtilbud som rådene er ansvarlig for. Næringslivet stiller i økende grad opp med støtte i ulike former til kulturarrangementer som er knyttet til rådenes arbeidsområde Ski og løypeutvalget hva Kulturseksjonen, STI (veg/parkavd), bygningsseksjon, PRN Et frivillig ski-og løypeutvalg har fungert i mange år og driver fortsatt. Følgende mandat er vedtatt for ski- og løypeutvalget: Rådgivende organ på området som gjelder skiløyper i Øvre Eiker kommune, herunder løypeutvikling og prioriteringer. Administrere/koordinere frivillig innsats i løypenettet. Kontaktpersoner for de ulike delene av løypenettet. Den frivillige innsatsen består først og fremst i barmarkspreparering av skiløypene. Dette omfatter også vedlikehold av en del bruer og klopper som er etablert for å lette framkommeligheten for løypemaskinen. SLU organiserer også eventuell kjøring av skiløyper som skjer på dugnad, dette gjelder først og fremst Holtefjell. Innbyggerorganisering SLU er en interessesammenslutning av de 9

10 idrettslagene/foreningene som har tilknytning til deler av skiløypenettet samt grunneierne som har eiendom i de aktuelle løypeområdene. Sammenslutningen skal til en hver tid maksimalt bestå av 10 representanter. Herav 8 representanter fra idretten og 2 fra grunneierne/andre interessesammenslutninger. Idrettens representanter blir utnevnt av idrettslagene. Grunneierne/andre interessesammenslutninger oppnevner selv sine representanter. Virketiden for medlemmene er to år. Følgende fordeling av ansvar og oppgaver er avtalt mellom SLU og ØEK: SLU: Rådgivende organ på området som gjelder skiløyper i Øvre Eiker kommune, herunder løypeutvikling og prioriteringer. Administrere/koordinere frivillig innsats i løypenettet. Kontaktpersoner for de ulike delene av løypenettet. ØEK: Ansvar for budsjett/regnskap. All administrering av preparering av løypenettet på vinterstid, herunder eventuell innleiing av personell. Grunneierkontrakter. Løypeutvikling herunder prioritering av de ulike delene av løypenettet. Maskiner og utstyr som eies av ØEK. Det er årlig møteplan mellom kommunen og SLU. Ekstramøter avtales etter behov. Det er satt av totalt ca kr i kommunens budsjetter til å drifte skiløypene. Dette skal dekke alle utgifter knyttet til preparering, vedlikehold av maskiner, administrering, skilting, parkering, servicefunksjoner mm. Det bevilges ingen midler direkte til SLU. Torgscenen i Hokksund Kulturseksjonen Kulturtilbud på Torgscenen ble startet opp i 2008 etter initiativ fra Hokksund Handelstandsforening. Det har vist seg vanskelig over tid å dekke så mange timer med frivillig underholdningstilbud. I 2012 vil det derfor bli begrenset aktivitet. Arbeidsgruppa vurderer 10

11 hva hvordan tilbudet kan videreføres I sommersesongen underholder lokale kulturaktører (musikk, teater, dans, idrett m.v.) på Torgscenen lørdager uten vederlag. Innbyggerorganisering Innbyggermedvirkning skjer via Handelstandsforeningen, Øvre Eiker Frivilligsentral og periodisk med representanter for Idrettsråd og musikkråd. Kulturseksjonen deltar i Torgscenegruppa og bistår med oppsett av program og avtaler med kulturaktører. Hokksund Handelstandsforening har hele tiden vært viktig samarbeidspartner og pådriver. Sparebank I Modum har sponset lydanlegg verdt kr Kulturtorget hva Kulturseksjonen. Oppstart av kulturtorg i Hokksund, Skotselv, Vestfossen i Skotselv har tatt konseptet siden da og driver fortsatt i egen regi. De andre stedene har ikke en slik ordning i dag. Folk deler informasjon, tanker og ideer om samarbeid innenfor kulturområdet på tvers av kulturuttrykk og organisasjoner. Innbyggerorganisering Grendeutvalg, lokale kulturaktører og kulturnæringer I begynnelsen var kommunen pådriver og inspirator. I dag er kommunens rolle kun rådgivende. Generell kommentar: I hovedsak kulturnæringene. En vesentlig del av kulturseksjonens arbeidsfelt er å samarbeide med et stort mangfold av lokale kunst-og kulturaktører. Sammenmed-aktiviteter er derfor et viktig innslag i seksjonens hverdag. I tillegg til de e som er nevnt ovenfor nevnes noen andre eksempler der innbyggermedvirkning har stor betydning: Øvre Eiker frivillig sentral, frivillighetens hus, festivaler, bokbamsen (samspill med pårørende/foreldre) og prosjekt leselyst. Prosjekt Øvre Eiker forbilde 2015 startet i vår. En Sammen-medaktivitet som retter seg spesielt mot utvikling av kommunens kulturnæringer. 11

12 SEKSJON: Omsorgsseksjonen Kultur i omsorg hva Omsorgsseksjonen og kulturseksjonen Varig. Startet opp med denne organiseringen 2004 og fortsetter Et stort frivillig engasjement i samarbeid med omsorgsseksjonens administrasjon tilrettelegger for et bredt spekter av kulturopplevelser for brukere av alle omsorgstjenester i hele kommunen. Eksempler på kulturaktiviteter: Besøk på avdelinger med kaffe og kaker, musikktreff/hyggetreff, utedag med grilling, allsang «Syng med oss», konserter, musikk-kafe for utviklingshemmede, Leikarringen, blomstringstur til Eikeren, kunstutstilling, diverse julearrangementer og mye mer. Kultur i omsorg produserer ca. 400 små og store kulturtilbud hvert år. I tillegg til å bidra med oppsett av halvårsprogram, gjør de frivillige en formidabel innsats med hvert enkelt arrangement. Uten denne innsatsen ville ikke «Kultur i omsorg» kunne drives på dette nivået. Innbyggerorganisering Innbyggermedvirkningen er representert ved Lions club Øvre Eiker, Kiwanis club Øvre Eiker og seksjonens Frivilligkorps. En medarbeider i omsorgsseksjonen koordinerer og leder arbeidet i «Kultur i omsorgs-gruppa». Fra administrasjonen møter omsorgssjef, koordinator, 4 tjenesteledere og en representant for kulturseksjonen. Det utarbeides halvårige program med detaljerte tiltaksplaner for gjennomføring av hvert enkelt arrangemen Omsorgsseksjonen bruker anslagsvis kr pr. år. Disse utgiftene dekkes av midler fra den statlige ordningen «Den kulturelle spaserstokken». Frivilligkorpset Omsorgsseksjonen Varig. Korpset ble startet opp i sin nåværende form i 2007 og fortsetter. Frivilligkorpset er et supplement til de kommunale 12

13 hva omsorgstjenestene. Eksempler på oppdrag: Aktivitetsprogrammer (både eget program i regi av korpset og samarbeid med Kultur i omsorg), trivselstiltak, sang, musikk, fysiske aktiviteter, praktisk bistand ved arrangementer og mye mer. Innbyggerorganisering Korpset ledes av en frivillig koordinator og er oppdelt i ulike grupper til forskjellige gjøremål og avdelinger. Frivilligkorpset har base på Eikertun og teller ca. 40 personer. Mandag 14. mai i år startet et eget frivilligkorps på Vestfossen trygdepensjonat med ca. 15 personer. Frivilligkorpset har eget husband: «Glad-Musikken». Frivilligkoordinator har løpende arbeidsmøter med seksjonsledelsen og har kontorplass på Eikertun hver onsdag. Mye av det daglige samarbeidet skjer også direkte med avdelingsledelsen på ulike avdelinger for å tilpasse korpsets aktiviteter til den daglig driften Frivilligkoordinator har gjennomført opplæring i regi av Verdighetssenteret i Bergen Eikertuns venner Omsorgsseksjonen. Samarbeid med andre seksjoner er avhengig av type aktivitet/prosjekt Varig. Eikertuns venner startet opp i sin nåværende form i 1993 og er fortsatt i drift. Eikertuns venner nedlegger hvert år en stor dugnadsinnsats både hva på Eikertuns uteareal og også inne på institusjonen ved spesielle prosjekter. Eksempelvis var venneforeningen en viktig medspiller og pådriver ved planlegging og bygging av seksjon Lindrende behandling på slutten av nitti-tallet. Venneforeningen skaffer til veie forskjellige maskiner, redskaper og andre hjelpemidler etter behov. Innbyggerorganisering Venneforeningen ble startet og drives fortsatt av Lions club Øvre Eiker, Kiwanis club Øvre Eiker og Hokksund sanitetsforening. Møter mellom venneforeningen og administrasjonen holdes etter behov. Arbeidsoppdrag både ute og inne avtales direkte med seksjonens administrasjon. Samarbeidet har gått seg til over lang tid og baserer seg på likeverd og respekt for hverandres roller til beste for brukere og pårørende Næringslivet støtter venneforeningens aktiviteter ved tilgang til ressurser i egen næringsvirksomhet eller støtte fra annet lokalt næringsliv. 13

14 Lindrende enhet Omsorgsseksjonen Varig. En frivilligordning ble startet opp i forbindelse med åpning av lindrende enhet høsten De frivillige medhjelperne ved seksjonen utfører et supplement til hva de kommunale tjenestene. Eksempler på oppgaver: borddekking, matstell, oppvask, rydding, stell av blomster og planter, hyggekvelder, grilling, pepperkakebaking, prat med beboere, lesing, turkamerat, følgesvenn til sykehus. Innbyggerorganisering P.t. 4 frivillige som hver arbeider en dag pr. uke. 3-4 timer pr. arbeidsøkt. Det er utarbeidet en enkel kontrakt. Frivillige får informasjon om enheten og aktuelle gjøremål. Det utformes arbeidsplan som følges opp ved jevnlige oppfølgingsmøter. De frivillige medhjelperne inngår i den samlede personalressursen på enheten. Anleggelse av sansehage på Grevlingstien bofellesskap for demente i Vestfossen. hva Omsorgsseksjonen og bygningsseksjonen Tidsbegrenset. Anleggsperioden varte fra høst 2003 til mai Etter deltagelse på et kurs om hvordan en sansehage kan gi demente bedre livskvalitet, tok noen ansatte initiativ til å lage en slik hage i tilknytning til bofellesskapet. Vi innhentet spesialkompetanse hos landskapsarkitekt Ellen-Elisabeth Grefsrød som har gitt ut flere bøker om emnet. Anskaffelser og opparbeidelse av sansehagen ble gjennomført som stor dugnad og spleiselag med mange medhjelpere Innbyggerorganisering Den frivillige innsatsen ble i hovedsak utført av pårørendeforeningen, Øvre Eiker hagelag og Røde Kors. I tillegg snekret kommunens vaktmestergruppe gjerde rundt hagen. Prosjektet ble koordinert av kommunalrådgiverrådgiver hos rådmannen. Gjennomføring ble ledet av ei arbeidsgruppe bestående av koordinator, avdelingsleder ved bofellesskapet, to medarbeidere (initiativtakerne) og pårørendeforeningen Ved åpningen hadde kommunen bevilget ca. kr

15 Flere lokale næringsbedrifter bidro med rimelige materialer, ulønnet arbeid og andre ytelser. Dette, sammen med en stor frivillig dugnadsinnsats, var hovedårsaken til at totalkostnaden ble såpass begrenset. Nytt lysthus i hagen ble finansiert med gaver fra lokalt næringsliv, lokal fagforening (Norsk kommuneforbund), sanitetsforeningene i Hokksund, Bakke og Vestfossen, Lions club Huldreblom, Vestfossen Røde kors og Eiker Hagelag. Gavene utgjorde til sammen kr ,- SEKSJON: Skole og barnehage Bygging av barnehage og klubbhus på Eiker-Kvikk Skole-og barnehageseksjonen og bygningsseksjonen Tidsbegrenset. Prosjektperiode høst 2009 desember 2010 Totalrenovering av klubbhus pluss oppføring av tilbygg. hva Røren barnehage er utvidet med en avdeling. Eiker-Kvikk idrettsforening har fått et oppgradert klubbhus. Innbyggerorganisering Innbyggermedvirkning er ledet og koordinert av Eiker-Kvikk idrettsforening. Skole-og barnehagesjefen har hatt hovedansvaret og koordinert kommunens arbeid. Kommunen har gitt lånegaranti til renovering og tilbygg for 6,9 mill. Leieavtale over 20 år nedbetaler lånet. Eiker-Kvikk idrettsforening har fått støtte og bistand fra enkelte bedrifter Ny Hokksund ungdomsskole hva Skole-og barnehageseksjonen, bygningsseksjonen, kulturseksjonen, PRN og støttefunksjoner (IT) Tidsbegrenset byggeprosess: Juni 2008 Vår Varig: Skolen som mangfoldig møte-og læringsplass for innbyggere og næringsliv Oppføring og utvikling av Norges beste skole. Det spesielle som knytter prosjektet direkte til kommunens visjonog verdigrunnlag er innredning av idrettshall, kultursal, næringslivets rom og verdensborgerrommet. Ambisjonen er å skape en levende skole for byen som skal fungere som møteplass 15

16 og bred anvendelse for kommunens innbyggere. Innbyggerorganisering I hovedsak har innbyggermedvirkning skjedd gjennom kommunens organiserte frivillighet og ulike interesseorganisasjoner. Ei referansegruppe har bestått av: Idrettsråd, musikkråd, politi, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Hokksund byutvalg, Øvre Eiker næringsråd, elevråd og FAU Representanter for referansegruppa har hatt løpende kontakt og møter med kommunen etter behov. Arbeidet med å utvikle skolen i et sammen-med-perspektiv er i gang. Kommunen har bevilget kr. 225 mill til bygging av ny skole. Sparebanken Øst har dekket innkjøp av notestativer og stoler i kultursalen. Det lokale næringslivet har gitt tilsagn om betydelig medvirkning og samarbeid. Målet er å knytte skole og næringsliv tettere sammen og utnytte hverandres kompetanse inn i ei ny tid. Besteforeldrekonferanser i kommunens barnehager Skole-og barnehageseksjonen Konferansene ble gjennomført over en fire års periode fra 2003 til Konferansene ble lagt inn som en del av kommunens hva oppvekststrategi. Besteforeldre ble invitert til et tre timers treff i den enkelte barnehage. Program: Ordfører og rådmann orienterte om kommunens visjonog verdigrunnlag (Sammen-med-kommunen). Deretter diskusjon om hva besteforeldrene hadde lyst til å bidra med. Underholdning av barnehagebarna og felles pølsefest for både barn og voksne. Konferansene ble gjennomført i både kommunale og private barnehager til sammen 10 konferanser. Innbyggerorganisering Ingen spesiell organisering av besteforeldremedvirkning etter konferansen. Ordfører, rådmann, skole-og barnehagesjef, barnehagekonsulent, kommunalrådgiver og barnehagestyrer deltok på konferansene. Barnehagestyrer oppsummerte og registrerte alle innspill fra besteforeldrene. Den enkelte barnehage koordinerte aktiviteter og videre Generell kommentar samarbeid med besteforeldrene etter konferansene. Barnehagene dekket utgifter til pølser og saft på sitt budsjett. Besteforeldregenerasjonen er en viktig ressurs i et sammen-med- 16

17 perspektiv. Besteforeldrene var veldig begeistret over å møte kommunens ledelse, barnehageansatte og ikke minst egne barnebarn. Kommunen fikk en flott anledning til å formidle informasjon om kommunen og spesielt fremheve innbyggermedvirkning som grunnpilar i vår velferdsutvikling. Besteforeldrene hadde svært mange ønsker om å bidra. I ettertid må vi medgi at det i enkelte tilfeller ble en stor utfordring for barnehagepersonalet å følge opp og organisere aktiviteter der besteforeldre deltar. Hokksund blomsterparlament hva SEKSJON: STI (Seksjon for teknisk infrastruktur) STI (avd. veg/park), rådmannskontoret v/kommunalrådgiver Startet i Fortsatt i drift Frivillige medlemmer av Hokksund blomsterparlament sørger for blomsterdekorasjoner i Stasjonsgata i Hokksund. Aktuelle oppgaver: -Valg av blomster, salg av andelsbevis til næringsliv, lag/foreninger og enkeltinnbyggere, utplanting, vanning, gjødsling, vedlikehold, avholde årsmøte for andelseiere og årsmøte for parlamentet. -Sette opp dugnadsplan -Ca. 25 personer er medlemmer av Hokksund blomsterparlament -Parlamentet utfører årlig ca. 600 timeverk og selger andelsbevis for anslagsvis kr pr. år. Innbyggerorganisering Parlamentet er delt i et arbeidsutvalg og ei dugnadsgruppe. Alle deltar på fellesdugnader. En er vanningsansvarlig og koordinerer denne oppgaven. Ellers settes opp en årsplan for dugnader og andre oppgaver som utføres uten en formell organisering. Veg og park-avdelingen hos STI er hoved blomsterparlamentet. Det er tett kontakt i sommersesongen. Veg/park klargjør bedene med ny jord før utplanting, bistår med vanning og andre oppdrag etter behov. Avdelingen stiller vanningsbil til disposisjon for blomsterparlamentet Hvert 3. år dekker kommunen utgifter til trykking av andelsbevis ca. kr. 3000, og en enkel bespisning til medlemmene ved sesongslutt ca. kr Veg/park dekker utgifter til jord og gjødsel med ca. kr pr. år. Flere bedrifter og forretninger kjøper andelsbevis og støtter driften. Hokksund Handelstandsforening er samarbeidspartner. OSO har flere ganger uten vederlag laget blomstertårn til Hokksund blomsterparlament. 17

18 Ovennevnte 21 Sammen-med-aktiviteter er på langt nær en komplett oversikt. Utvalget er gjort for å vise det brede spekteret av velferdsoppgaver innbyggere og kommunen samarbeider om. Andre eksempler: Pumpehuset i Skotselv, Legging av kunstgress på Falkbanen, etablering av 1000-årsstedet, Hoensvannets venner, kultursti langs Fiskumelva og samarbeid om større kulturarrangementer. Terje Kristiansen 18

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING 2013. Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14

======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING 2013. Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14 ======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING... 1 RAMMEOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJON 11 VIRKSOMHET 22

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

1.SAMMENDRAG AV FURUSET VELS VIRKSOMHET I 2010

1.SAMMENDRAG AV FURUSET VELS VIRKSOMHET I 2010 Styret har i 2010 bestått av: Leder: Eva Rueslåtten Nestleder: Vidar H.Noreng Kasserer Harald Lindvik Medlem Bredo Hagberg Medlem Erik Hansen Medlem Freddie Lørendal Varamedlem Ruth Fraas Varamedlem Bjørn

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer