KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR Prioritert tiltaksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste"

Transkript

1 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak ( ) Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester til barn og unge ved å styrke mediesamling, utforming Kulturtilbudet i skole og barnehage styrkes Øke bevisstheten blant barn og unge om verdien av medbestemmelse og deltakelse i demokratiske prosesser. Det tilrettelegges for arrangementer i frivillig regi av lokaler og aktiviteter I samarbeid med skolene tilrettelegge for prosjekter innenfor Den Kulturelle Skolesekken (DKS) lokalt, ved bruk av lokale, profesjonelle kulturaktører Skolekorpsene i Lillesand og Høvåg skal få dekket sine behov til undervisning og drift Videreutvikle Lillesand ungdomsråd. Oppfordre de politiske partiene om å vitalisere sine respektive ungdomsorganisasjoner. Det skal gis konkurransedyktige priser ved leie av kommunale kulturarenaer til arrangementer. Tilby assistanse ved arrangementer (billettsalg, markedsføring, teknisk bistand) i forbindelse med arrangementer, både på og utenfor eteateret. DKS fondsmidler Selvkost

2 Økt synliggjøring av frivillig innsats Hjelp til markedsføring; arrangementskalender, kontaktlister og lignende De frivillige kulturaktørene oppmuntres til deltakelse på kommunens egne arrangementer. Det legges til rette for nettverksbygging og prosjekter på tvers av kunstformene Det startes et arbeid for å kartlegge alle profesjonelle kulturaktører (kunst, musikk, teater, film, litteratur osv) Initiere et nettverk/møteplass for profesjonelle aktører Lokale og regionale Ved kommunale arrangementer kulturaktører skal vurderes vurderes samarbeid med lokale brukt ved kommunale profesjonelle aktører der det er aktiviteter relevant Det startes et samarbeid mellom skolene, Kultur og fritid og profesjonelle aktører med tanke på å skape lokale produksjoner til Den Kulturelle Skolesekken Det skaffes til veie egnede lokaler for aktivitet Kommunale arenaer for kultur opprustes og videreutvikles Det startes en utredning med tanke på alternative driftsformer for gamle Møglestu gård Det søkes om statlig tilskudd til musikkbinge. Tiltaket ligger i økonomiplanen og iverksettes i Lillesand folkebibliotek videreutvikler sitt tilbud ved å utvide personalressurser og mediebudsjett 2.4 Synliggjøre kulturminnene Informasjonsmateriell om og skilting av utvalgte kulturminner Tiltaket er gjennomført. Musikkbinge settes opp i kr årlig, samt eventuelle

3 Styrke bevisstheten om Lillesands historie og identitet Utvide bestyrerstillingen på Lillesand by- og sjøfartsmuseum til 100 % i Lillesand by- og sjøfartsmuseum videreutvikler sitt tilbud til barn og unge fondsmidler Vedtatt Gjennomføres fra Tiltak innenfor planperioden ( ) Det legges til rette for et bredt Videreutvikling av ungdomsklubbene, spekter av tilbud rettet mot barn og unge både med tanke på ressurser, lokaler og aktivitet Øke tilskuddspott for kulturmidler pr år øremerket barn og unge Lillesand folkebibliotek styrkes Som et ledd i satsning på pr år lavterskeltilbud til alle lag av befolkningen er det behov for økt stillingsressurs på biblioteket Birkenes og Lillesand kulturskole skal styrke sin posisjon som ressurssenter Ventelistene reduseres Tettere samarbeid mellom kommunale enheter, nabokommuner og knutepunkt Sørlandet Støtteordningen for kulturmidler videreføres og Arbeide for et tettere samarbeid med tanke på å skape bedre kulturtilbud for helsesektorens brukere, i alle aldre Kriteriene for støtte til arrangementer gjennomgås og styrkes styrkes Kriteriene for støtte til drift av frivillige organisasjoner gjennomgås

4 Fokus på og strategi for å støtte festivaler/større arrangementer Det skal gis gode vilkår for profesjonell kulturformidling i Lillesand og styrkes Stimulere og støtte opp om festivaler basert på lokalt, frivillig initiativ Det skal kunne gis tilskudd til arrangementer og prosjekter etter gitte kriterier Det bør åpnes for break even-avtaler ved leie av eteateret til arrangementer Profesjonelle kulturaktører skal synliggjøres lokalt og regionalt Lokale og regionale kulturaktører skal vurderes brukt ved kommunale aktiviteter Det skaffes til veie egnede lokaler for aktivitet Kommunale arenaer for kultur opprustes og videreutvikles Oppgradering og samordning av arrangementsutstyr Lillesand kommune synliggjør profesjonelle aktører i alle relevante fora og markedsføringskanaler Forutsatt tilstrekkelig kunstnerisk kvalitet skal lokale kunstnere vurderes ved kommunale utsmykningsprosjekter. Det foretas en kartlegging av kommunale bygg og lokaler med tanke på ledig kapasitet til langtidsutleie/utlån Det utredes mulighet for å utvikle Turnhallen som kulturarena som et kortsiktig alternativ til nytt kulturhus. Lokalet må først avvikles som gymsal. Det startes et interkommunalt prosjekt med Knutepunkt Sørlandet om koordinert innkjøp av kompatibelt teknisk utstyr, herunder sceneelementer, lyd- og lysutstyr og lignende Det initieres et samarbeid med lokale kulturaktører ved innkjøp av teknisk

5 Tilbud om teknisk kompetanse ved arrangementer Kommunale kulturtjenester sikres gode og egnede lokaler utstyr der det er relevant Driftsteknikerstillingen på eteateret utvikles, videreføres og økes på sikt Birkenes og Lillesand kulturskole får permanente lokaler i Lillesand Ungdomsklubben Cafe Huset får bedre egnede lokaler med tanke på økt aktivitet og bedre tilbud, samt eventuell samlokalisering med andre relevante aktører innenfor ungdomsarbeid Utsmykning av offentlige rom Estetisk veileder for Lillesand sentrum (2005) og Generelt designprogram for Lillesand sentrum (2008) benyttes ved relevante prosjekter i kommunale bygg og uterom 2.4 Gjennomgang av Revidere kulturvern- og kulturarvfeltet museumsplanen fra Lillesand by- og sjøfartsmuseum videreutvikler og oppgraderer sine lokaler og utstillinger, både med tanke på publikum og fagmiljø Digital registrering av gjenstander og gaver til Lillesand by- og sjøfartsmuseum Samarbeid med museale fagmiljøer i regionen Videreutvikle trykket brosjyremateriell til museet pr år

6 Langsiktige tiltak Nytt kulturhus Det utredes behov og mulighet for et nytt kulturhus i Lillesand i et langsiktig perspektiv Utsmykning av offentlige rom Det utarbeides retningslinjer for utsmykning av kommunale bygg og uterom 2.4 Styrke bevisstheten om Fullføre prosjektet Lillesands historie Finansiert Lillesands historie og identitet frem mot 2017 Videreutvikle Jernbyrden Finansiering i hhv spillefrie år og forestillingsår Ikke prioriterte tiltak

Kultur for alle hele året

Kultur for alle hele året Kultur for alle hele året Kommunedelplan for kultur 2013 2016 vedtatt i Arendal bystyre 27.09.12 ARENDAL KOMMUNE Kultur OM PLANARBEIDET Innhold 1 Om planarbeidet 2 2 Kultur for alle hele året 4 3 Bibliotek

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Regional kulturplan for Rogaland. 2015-2025 Handlingsprogram

Regional kulturplan for Rogaland. 2015-2025 Handlingsprogram Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 Handlingsprogram 1 Innhold Side 3 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 17 Side 18 Side 21 Side 23 Side 25 Side 26 Side 28 Side 29 Side 30

Detaljer

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 lyngdal.kommune.no Innhold Del 1: Status...5 Del 2: Strategier...9 1 Barn og unge...10 2 Kulturvern og museer...14 3 Kunst...18 4 Musikk og scenekunst...20 5 Bibliotek...24

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021)

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Kulturmelding Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Innhold Sammendrag... 2 1.0 Rammer for planarbeidet... 3 2.0 Stolt historie og en spennende fremtid... 3 2.1 Kultur og identitet... 3 2.2 Kulturelt mangfold...

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024

Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024 Side 1 av 7 Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024 Idrett og friluftsliv Røyken kommune har med sin nærhet til Oslofjorden, Drammensfjorden og store skogsområder gode muligheter for den

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019

Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019 Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019 Revidert 30.11 2011 Innholdsfortegnelse 1.Formålet med planen... 3 1.2 En plan for hele kulturlivet i Hole... 3 1.3 Organisering av

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST 2009 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL FOR OG BAKGRUNNEN FOR PLANEN... 4 2 FORHOLDET TIL NASJONALE FØRINGER OG ANDRE PLANER... 4

Detaljer

KULTURPLAN 2006 2010 Notodden kommune

KULTURPLAN 2006 2010 Notodden kommune Framtida kommer ikke framtida skaper du selv (Sarah i Terminator 2) KULTURPLAN 2006 2010 Notodden kommune Vedtatt i Notodden kommunestyre 19.10.2006 Vår ref.: Arkivkode: Dato: 06/1575 144 C 02.11.06 10478/06

Detaljer

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: 67 93 44 50 Vår ref.: 11/1446-17/11/50269 Klassering: 145, C00 Dato: 21.12.2011 KI060/11

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

KULTURSEKTOREN KULTUR- SEKTOREN. Side 123

KULTURSEKTOREN KULTUR- SEKTOREN. Side 123 KULTUR- SEKTOREN Side 123 A. KULTURSEKTOREN Sektoren omfatter: A. Administrasjonen B. Biblioteket C. Kulturvern D. Allmenn kultur E. Park- og idrett F. Fritid og ungdom G. Kommunal kirkeforvaltning S-1

Detaljer

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Kulturplan for Meråker kommune 2013 2016 arbeidet lever vi av - kulturen lever vi for

Kulturplan for Meråker kommune 2013 2016 arbeidet lever vi av - kulturen lever vi for Kulturplan for Meråker kommune 2013 2016 arbeidet lever vi av - kulturen lever vi for 1 Forord Tilgang til kultur og behovet for å uttrykke seg kreativt er viktig i et demokratisk samfunn og legger grunnlaget

Detaljer

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune 1 Høringsutkast Kulturplan 2016-2026 Asker kommune 26. mars 2015 2 Innhold INNHOLD FORORD BAKGRUNN SAMMENDRAG..side 6 DEL 1 OVERORDNEDE FØRINGER side 9 Kommuneplan for Asker 2014 2026 Visjon og mål Befolkningsutvikling

Detaljer

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10 STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018 Forord innhold Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) er en rullering av Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 2014.

Detaljer

Bibliotekplan for Troms 2011-2014 ble vedtatt i Troms fylkesting 15. mars 2011. Forsidebilde: Knut Forberg (Kvaløya vgs.)

Bibliotekplan for Troms 2011-2014 ble vedtatt i Troms fylkesting 15. mars 2011. Forsidebilde: Knut Forberg (Kvaløya vgs.) Inkluderende Skapende Berikende Inspirerende Bibliotekplan for Troms 2011-2014 Bibliotekplan for Troms 2011-2014 ble vedtatt i Troms fylkesting 15. mars 2011 Forsidebilde: Knut Forberg (Kvaløya vgs.) Grafisk

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

Kulturplan. for Tynset kommune 2008 2015

Kulturplan. for Tynset kommune 2008 2015 Kulturplan for Tynset kommune 2008 2015 1 Innhold Innholdsfortegnelse s. 1 Innledning s. 2 1. Utgangspunkt s. 2 2. Visjon s. 3 2 3. Definisjon s. 3 4. Hvorfor kultursatsing s. 3 5. Rammevilkår 5.1 Statlige

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN Harstad kulturskole, Kanebogen og Centrum Fritidsklubb, Radio Harstad og Ungdommens hus, samt kommunens kulturrådgiver side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer