Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune."

Transkript

1 Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte med Espen Sørås, Halden kommune, oppfordret til å komme med innspill til revideringsarbeidet med kulturplan for Halden kommune for perioden Halden Kulturråd er en frivillig organisasjon og i kulturrådets vedtekter 1 og 2 framkommer formål og medlemsskapsregler: 1 Formål Halden Kulturråd skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom frivillige lag og organisasjoner innen kultur i Halden. Halden Kulturråd skal være det frivillige kulturlivets felles talerør overfor politikere, offentlige myndigheter og kulturlivets organisasjoner. Halden Kulturråd skal arbeide for best mulige rammebetingelser for det frivillige kulturarbeidet i Halden. 2 Medlemskap Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner innen kultur i Halden kan bli medlemmer i Halden Kulturråd. Medlemskapet er gyldig når det er blitt godkjent av styret. Halden Kulturråd har lagt til grunn Kulturplan Halden kommune samt dokument Revisjon av kulturplan for Halden kommune Forslag til planprogram og aktuelle tilhørende dokumenter. Halden Kulturråd har ut fra egne vedtekter, innspill fra kulturrådets medlemsorganisasjoner samt styrets eget arbeid valgt å fremme følgende innspill til de vedtatte temaene i planen:

2 Visjon: Halden den lille byen med de store opplevelsene. Visjonen støttes av Halden Kulturråd. Mål / strategier / handlingsplan Det framgår av forslag til planprogram at arbeidet er en revisjon av Kulturplan for Halden og at politikerne ønsker å videreføre følgende nummererte temaer. Vi gir nedenfor våre kommentarer til disse: 1. Kulturarbeid for barn og unge. Halden Kulturråd er særlig opptatt av at kommunen bidrar til og legger til rette for at det kan være et variert og rikt kulturtilbud til barn og unge, både organisert og uorganisert. Kulturskolen er en svært viktig aktør i denne sammenheng. Loven sier at Alle kommuner alene eller i samarbeid med andre kommuner skal ha et musikk/- kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og det øvrige kulturliv. Halden Kulturråd mener at det er viktig å utvikle kulturskolen videre med flere og større tilbud tilgjengelig for flere. Vi ser gjerne et tilbud som går inn i barnehagene og barne- og ungdomsskolene i undervisningstiden samt etter skoletid/sfo-tid. Profesjonelle musikklærere, formgivningslærere og scenekunstlærere vil øke kvaliteten på undervisningstilbudet samt bidra til økt fellesskap og engasjement rundt kunst og kultur, Det vil stimulere barnas kreativitet, trivsel og mestringsopplevelser knyttet til andre typer prestasjoner i tillegg til de øvrige skolefagene og kan også bidra til økt mestring i disse. Ved å styrke kulturskolen og knytte den tettere til skoler og barnehager vil kulturtilbudet bli tilgjengelig for alle barn og unge, noe som i seg selv er en målsetting. En systematisk og utvidet satsing på samarbeid med det frivillige og øvrige kulturliv vil også være viktig. Det er lange køer for å komme inn på Kulturskolen, det viser stort behov og tilbudet bør derfor utvides også i omfang. Den kulturelle skolesekken en viktig samarbeidspartner for å bringe kulturelle uttrykk og erfaringer inn i skolen ved hjelp av profesjonelle utøvere. Blåseensemblet Vårt eneste profesjonelle orkester/ensemble i Østfold. Svært viktig å bevare og i Halden både for Haldenserne og Østfold. Samarbeidet kan utvikles videre særlig med tanke på stimulering av musikkinteresse og ferdigheter for barn og ungdom. 2. Halden bibliotek. Opprettholde/ utvide åpningstidene tilrettelegge for åpent bibliotek når folk kan bruke det biblioteket; ettermiddag/kveld og helger. 2

3 3. Arenaer for kulturaktiviteter. Kulturkvartalet må tas vare på og videreutvikles med alle sine bygninger og plasser. Arbeidersamfundet bør overtas / inngå i kulturtilbudet som et allaktivitetshus. Det må da pusses opp og tilpasses aktuelle brukergrupper. Framtidig bruk av Konservativen og Sparebanksalen. det bør tilrettelegges for scenekunst der. Ungdomsklubben må få et annet hus raskt - Arbeidersamfunnet kan være egnet. 4. Frivillighet. Kulturen må drives i et samspill mellom alle frivillige aktører og kommunale og andre offentlige og profesjonelle. Dette samspillet bidrar i seg selv til utvikling og engasjement. Kommunen må legge til rette for at frivillige lag og foreninger får tilgang til lokaler både til øving og fremføringer/forestillinger/konserter og utstillinger. For kulturtiltak for/med barn og unge bør kommunen bidra til at det gis tilgang til billig pris. 5. Kulturminnevern. Konservativen må tas vare på og restaureres/bevares. Rosenlundsalen må settes i stand etter faglige råd. Det må fattes nødvendige vedtak i kommunen for å sikre dette. Det må søkes både faglig og finansielt samarbeid med andre instanser regionalt og nasjonalt. Arbeidsgruppe med klart oppdrag og mandat må vitaliseres, det må settes resultat- og tidsmål. Arbeidersamfundet kulturbastion må bevares og utvikles til et levende hus. 6. Den Norske Kirke Kirken må gis de nødvendige rammer for å sikre forsvarlig drift knyttet til allmenne hensyn til befolkningens behov. Kirken er en aktiv bidragsyter også til varierte kulturelle uttrykk og er på forskjellige måter i bruk ved konserter og andre kulturarrangementer. Samarbeid mellom kirke, kommune og frivillige kan stimuleres ytterligere på mange områder. Nye temaer i revidert plan initiert av politisk nivå: 7. Kulturtilbud for ALLE Kulturrådet er opptatt av å ta vare på alle former for lokale kulturuttrykk. Skape og legge til rette for bredde. 8. Opplevelsesnæringer og kulturbasert næring Bevare Det norske Blåseensemblet i Halden. Bruke kompetansen ytterligere og styrke samarbeidet. Arenaen Fredriksten Festning utvikles som nasjonal kulturarena 3

4 Opera Østfold viktig samarbeidspart også for å bevare lokal kompetanse og ressurser. Sørge for at Halden får noe igjen for aktiv deltakelse lokalt/regionalt kompetanse, utstyrsutvikling. 9. Det lokale kulturlivet / kulturformidling Halden Kulturråd er opptatt av at det satses på og legges til rette for flest mulig forskjellige kulturelle uttrykksformer både i det offentlige og frivillige kulturlivet og at de kan stimuleres til samarbeide. Her nevnes følgende (ikke uttømmende liste): Teatergrupper fast og prosjekt/periodevis barn/unge/voksne Dans mange typer og tilknytninger Sang / kor i kulturskolen, kirke/menigheter, skoler, andre lag og foreninger. Band, jazz og viseklubber, orkester, korps Billedkunst/skulptur, Foto/film, Lyd/lys - Arena/teknikk Vi må sørge for at vi skaffer og bevarer kunnskap og kompetanse i Halden om arbeid med arenaer og teknikk. Dette må systematiseres bedre når vi bidrar inn mot store arrangementer som for eksempel Allsang på Grensen. Det må legges til rette for et felles kostymelager/rekvisittlager i Halden som alle lag og foreninger kan låne/leie fra. 10. Prosjekter / større arrangementer i planperioden 2014 Norgesjubileum. Kommunen må delta i jubileet initiere samarbeidsprosjekt på tvers mellom kommune, lag og foreninger i det frivillige og profesjonelle kulturlivet i Halden. Kan være prøvearrangement for byjubileum 2013 og være starten på en fast HaldenByFestival byjubileet for Halden må markeres skikkelig. Kulturrådet etterlyser konkret planarbeid til begge disse jubileene. Det haster å få liv i arbeidsgrupper med ansvar, budsjett og mandat. Halden Kulturråd foreslår at Halden ByFestival etableres som en fast årlig festival. 11. Folkehelse Kulturopplevelser er viktige for folkehelsen. 12. Museal virksomhet Lokalhistorie for korps, osv Kulturrådet vil i tillegg peke på at det er svært viktig å sikre gode Økonomiske rammer og støtteordninger for både det frivillige kulturliv og de mer og mindre profesjonelle ensemblene. God forutsigbarhet i behandling og utbetaling av stønad er nødvendig for disse virksomhetenes daglige virke. Svært mange yter betydelig frivillig innsats for å formidle kunnskap og erfaring om musikk, dans, teater og andre kulturelle kunst- og uttrykksformer. 4

5 Det bidrar betydelig til barn og unges opplevelse av mestring på flere livsarenaer, til glede, samhandling og utvikling for den enkelte og samfunnet som sådan. Med hilsen Halden Kulturråd Jan Henrik Diesen (sign) Leder Styremedlemmer: Wenche Høidal Stefan Ullner Gro R. Ullner Anette Kvamsdal Jan-Eirik Thowsen Eva Stømner Knut Henriksen Kristin S. Breda Varamedlemmer: Villemo Marie Svendsen Rune Kinnerød 5

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024

Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024 Side 1 av 7 Vedlegg 1 - Strategisk kulturplan for Røyken 2015-2024 Idrett og friluftsliv Røyken kommune har med sin nærhet til Oslofjorden, Drammensfjorden og store skogsområder gode muligheter for den

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan for kultur Kommunedelplan for kultur 2011-2023 Innhold 1. Innledning 2. Kulturbegrepet 3. Kommunens kulturinnsatser 4. Kultur og næring 5. Regionale samarbeidsområder 6. Fredrikstadsamfunnet i dag 7. Utfordringer

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 1 Trygghet og Åpenhet Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 Innledning I perioden 2015-2019 skal Halden kommune yte gode tjenester innenfor trange økonomiske rammer. Halden Venstre

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL Høringsutkast Innledning Kommuneplanen viser mål og satsingsområder for Søndre Land kommune fram til 2016. Kommuneplanen er

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3339, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Vedtatt av bystyret 25.09.2014 Innholdsfortegnelse Plattform for kulturskolen i Sarpsborg... 3 BAKGRUNN OG HISTORIKK... 3 Sarpsborg

Detaljer

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10 STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018 Forord innhold Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) er en rullering av Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 2014.

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3339, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet

Detaljer